Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно налогообложения операций с криптоактивами

Проект закона Украины от 15.11.2019 № 2461
Дата рассмотрения: 15.11.2019 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо оподаткування операцій з криптоактивами

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такі зміни:

1. Пункт 14.1 статті 14 доповнити підпунктами 14.1.321, 14.1.951 14.1.1311, 14.1.2231, 14.1.2451 і 14.1.2452 такого змісту:

"14.1.321. віртуальний актив - особливий вид майна, який є цінністю у цифровій формі, яка створюється, обліковується та відчужується електронно. До віртуальних активів відносяться криптоактиви, токен-активи та інші віртуальні активи;

14.1.951. криптоактив - вид віртуального активу у формі токену, який створюється, обліковується та відчужується в розподіленому реєстрі та не посвідчує майнових та/або немайнових прав власника криптоактиву;

14.1.1311. операція з криптоактивами - операція з продажу криптоактивів в розумінні підпункту 14.1.202 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу;

14.1.2231. розподілений реєстр - база даних в електронній формі, яка містить в собі записи про виконані операції з токенами, та яка формується, зберігається та оновлюється на основі алгоритмів, які забезпечують узгодженість даних між усіма програмно-технічними комплексами, які підтримують функціонування такої бази даних;

14.1.2451. токен - електронна одиниця обліку у формі запису в розподіленому реєстрі;

14.1.2452. токен-актив - вид віртуального активу у формі токену, який створюється, обліковується та відчужується в розподіленому реєстрі, посвідчує майнові та/або немайнові права власника токен-активу, які відповідають зобов'язанням особи, яка випустила токен-актив. Операції з токен-активом оподатковуються за правилами, що застосовуються до майнових та/або немайнових прав, які посвідчує токен-актив".

2. Пункт 134.1 статті 134 доповнити підпунктом 134.1.6 такого змісту:

"134.1.6. прибуток від операцій з криптоактивами, який визначається як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу криптоактивів та витратами, пов'язаними з їх придбанням та/або створенням, з урахуванням особливостей, передбачених цим Розділом".

3. Пункт 141.9 статті 141 доповнити підпунктами 141.9.1 - 141.9.4 такого змісту:

"141.9.1. Фінансовий результат за операціями з криптоактивами визначається окремо від фінансового результату за іншими видами діяльності платника податку відповідно до національних або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму від'ємного фінансового результату від операцій з криптоактивами, відображеного у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму позитивного фінансового результату від операцій з криптоактивами, відображеного у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Позитивне значення фінансового результату за операціями з криптоактивами (загальна сума прибутків від операцій з криптоактивами перевищує загальну суму збитків від операцій з криптоактивами з урахуванням суми від'ємного фінансового результату, не врахованого у попередніх податкових (звітних) періодах) не включається до загального фінансового результату до оподаткування та оподатковується окремо.

Від'ємне значення фінансового результату за операціями з криптоактивами (загальна сума збитків від операцій з продажу або іншого відчуження криптоактивів з урахуванням суми від'ємного фінансового результату від таких операцій, не врахованих у попередніх податкових періодах, перевищує загальну суму прибутків від таких операцій) не зменшує загального фінансового результату до оподаткування поточного звітного періоду.

141.9.2. Якщо за результатами звітного податкового періоду отримано від'ємне значення фінансового результату від операцій з криптоактивами (загальна сума збитків від операцій з продажу або іншого відчуження криптоактивів з урахуванням суми від'ємного фінансового результату від таких операцій, не врахованих у попередніх податкових періодах, перевищує загальну суму прибутків від таких операцій), сума такого від'ємного значення фінансового результату за операціями з продажу або іншого відчуження криптоактивів зменшує фінансовий результат від операцій з криптоактивами наступних податкових (звітних) періодів, що настають за податковим (звітним) періодом виникнення зазначеного від'ємного значення фінансового результату.

141.9.3. Прибуток платників податку, що здійснюють операції з криптоактивами, розрахований відповідно до підпункту 134.1.6 пункту 134.1 ст. 134 цього Кодексу, оподатковується за ставкою, передбаченою пунктом 136.1 статті 136 цього Кодексу. Якщо до прибутку платників податку від операцій з певними товарами встановлена інша ставка податку, ніж встановлена для прибутку, розрахованого відповідно до підпункту 134.1.6 пункту 134.1 ст. 134 цього Кодексу, то така інша ставка податку поширюється на операції з токен-активами, які посвідчують права на відповідні товари.

141.9.4. Нарахований платником податку, що здійснює операції з криптоактивами, податок на прибуток від таких операцій не зменшує фінансового результату до оподаткування такого платника податку за результатами звітного періоду".

4. Пункт 164.2.20 статті 164 викласти у такій редакції:

"164.2.20. інвестиційний прибуток від продажу криптоактивів;

164.2.21. інші доходи, крім зазначених у статті 165 цього Кодексу".

5. Статтю 167 доповнити пунктом 167.6 такого змісту:

"164.6. 5 відсотків - для інвестиційного прибутку від продажу криптоактивів строком на 5 років".

6. Статтю 170 доповнити пунктом 170.13 такого змісту:

"170.13. Оподаткування інвестиційного прибутку від продажу криптоактивів

170.13.1. Облік загального фінансового результату від операцій з криптоактивами ведеться платником податку самостійно та окремо від інших доходів та витрат. Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку від операцій з криптоактивами звітним періодом вважається календарний рік, за результатами якого платник податку зобов'язаний подати річну податкову декларацію, в якій має відобразити загальний фінансовий результат (прибуток або збиток), отриманий протягом такого звітного року;

170.13.2. Інвестиційний прибуток від операцій з криптоактивами розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу криптоактиву, та його вартістю, що визначається із суми документально підтверджених витрат на придбання такого криптоактиву та/або на створення такого криптоактиву;

Операції з обміну криптоактивів на інші об'єкти цивільних правовідносин, відмінні від криптоактивів, вважаються операціями з продажу криптоактивів за вартістю, що дорівнює договірній вартості об'єкту (об'єктів) цивільних правовідносин, які підлягають обміну на криптоактиви.

170.13.3. Якщо в результаті розрахунку прибутку від операцій з криптоактивами за правилами, встановленими цією статтею, виникає від'ємне значення, воно вважається збитком виключно від операцій з криптоактивами.

Збиток від операцій з криптоактивами враховується з від'ємним значенням при розрахунку загального фінансового результату від операцій з криптоактивами звітного року.

170.13.4. Загальний фінансовий результат від операцій з криптоактивами визначається як сума прибутків (з позитивним значенням) та збитків (з від'ємним значенням) від операцій з відповідними криптоактивами, отриманих платником податку протягом звітного (податкового) року.

Позитивне значення загального фінансового результату від операцій з криптоактивами не включається до складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку за наслідками такого звітного (податкового) року та оподатковується окремо за ставкою, визначеною пунктом 167.7 статті 167 цього Кодексу.

Від'ємне значення загального фінансового результату від операцій з криптоактивами звітного року не враховується при визначенні загального фінансового результату від операцій з криптоактивами у наступних звітних періодах.

170.13.6. Платник податку самостійно несе відповідальність за розрахунок прибутку від операцій з криптоактивами та сплату податку з такого прибутку".

7. У статті 196:

1) підпункт 196.1.4 пункту 196.1 статті 196 доповнити словами "з продажу криптоактивів";

2) підпункт 196.1.6 пункту 196.1 статті 196 доповнити абзацом у наступній редакції:

"надання комісійних, агентських та інших послуг, пов'язаних зі створенням та обігом віртуальних активів".

II. Перехідні положення

Внести зміни до таких законів України:

1. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 40, ст. 356 із наступними змінами):

1) в частині першій статті 190 після слів ", сукупність речей," доповнити словами "віртуальні активи,".

2. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 18, ст. 144 із наступними змінами):

1) в частині першій статті 139 після слів "(включаючи" доповнити словами "віртуальні активи та інші,".

III. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

Д. РАЗУМКОВ

Опрос