Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с ратификацией Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений Закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FАТСА)

Проект закона Украины от 09.09.2019 № 2102
Дата рассмотрения: 09.09.2019 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з ратифікацією Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Пункт 4 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5 - 6, ст. 30; 2014 р., N 28, ст. 937) доповнити підпунктом "г" такого змісту:

"г) у випадках та в обсязі, визначених Угодою між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA) та іншими міжнародними договорами, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або укладеними на їх підставі міжвідомчими договорами. Порядок розкриття такої інформації встановлюється Національним банком України;".

2. Статтю 25 Закону України "Про депозитарну систему України" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 39, ст. 517; 2015 р., N 17, ст. 118, N 52, ст. 482; 2016 р., N 30, ст. 542; 2018 р., N 6 - 7, ст. 38, N 33, ст. 249) після частини четвертої доповнити новою частиною п'ятою такого змісту:

"5. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, надається у випадках та в обсязі, визначених Угодою між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA) та іншими міжнародними договорами, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або укладеними на їх підставі міжвідомчими договорами. Порядок розкриття такої інформації встановлюється Комісією за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, та з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.".

У зв'язку з цим частини п'яту - восьму вважати відповідно частинами шостою - дев'ятою.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України "Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA)".

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.

3. Національному банку України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення власних нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос