Идет загрузка документа (186 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления государственного контроля (надзора) в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Проект закона Украины от 09.09.2019 № 2100
Дата рассмотрения: 09.09.2019 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., N 51, ст. 1122 із наступними змінами):

1) статтю 59 викласти в такій редакції:

"Стаття 59. Порушення правил охорони водних ресурсів, режиму охорони, господарської чи іншої діяльності в зонах санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання

Забруднення і засмічення вод, порушення водоохоронного режиму на водозборах, яке спричиняє їх забруднення, водну ерозію ґрунтів та інші шкідливі явища, порушення режиму охорони, господарської чи іншої діяльності в зонах санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Введення в експлуатацію підприємств, комунальних та інших об'єктів без споруд і пристроїв, що запобігають забрудненню і засміченню вод або їх шкідливому діянню, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до двухсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

2) у статті 60 слова "п'яти до восьми" замінити словами "ста до двохсот" відповідно;

3) статтю 61 викласти в такій редакції:

"Стаття 61. Пошкодження водогосподарських споруд і пристроїв, об'єктів і систем централізованого питного водопостачання, водовідведення, порушення правил їх експлуатації

Пошкодження водогосподарських споруд і пристроїв, об'єктів і систем централізованого питного водопостачання та водовідведення, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення встановлених режимів роботи штучних водних об'єктів і водогосподарських споруд, а також правил експлуатації об'єктів і систем централізованого питного водопостачання та водовідведення, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

3) доповнити статтею 829 такого змісту:

"Стаття 829. Ухилення від укладання договору про надання послуги з поводження з побутовими відходами

Ухилення від укладення договору про надання послуги з поводження з побутовими відходами -

тягне за собою накладання штрафу на громадян від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

4) статтю 1033 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Порушення строків встановлення або заміни засобів вимірювальної техніки вузлів комерційного обліку -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб - від двохсот до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

5) статтю 150 викласти у такій редакції:

"Стаття 150. Порушення правил користування приміщеннями жилих будинків і гуртожитків та правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій

Порушення правил користування приміщеннями жилих будинків і гуртожитків та санітарного утримання місць загального користування, сходових кліток, ліфтів, під'їздів, та прибудинкових територій, а також незаконне переобладнання та/або перепланування жилих будинків (квартир), інших жилих приміщень, призначених та придатних для постійного або тимчасового проживання, нежилих приміщень, розташованих у жилих будинках, та/або використання їх не за призначенням, псування жилих будинків, жилих приміщень, їх обладнання та об'єктів благоустрою -

тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на громадян від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

6) доповнити статтями 1541 - 1546 такого змісту:

"Стаття 1541. Самовільне підключення/відключення до/від об'єктів і систем централізованого питного водопостачання та водовідведення, систем централізованого опалення та постачання гарячої води

Самовільне підключення/відключення до/від об'єктів і систем централізованого питного водопостачання та водовідведення, систем централізованого опалення та постачання гарячої води, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 1542. Порушення законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері централізованого питного водопостачання та водовідведення, теплопостачання

Порушення законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері централізованого питного водопостачання та водовідведення, теплопостачання виконавцями комунальних послуг, у тому числі суб'єктами природних монополій та суб'єктами відносин на суміжних ринках у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення, теплопостачання, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 1543. Порушення вимог законодавства щодо повідомлення або надання достовірної інформації про аварійні ситуації на об'єктах централізованого питного водопостачання та водовідведення, сфери теплопостачання, про якість питної води в системах централізованого питного водопостачання, стан джерел та систем централізованого питного водопостачання та водовідведення, систем теплопостачання

Неповідомлення (приховування) або надання недостовірної інформації про аварійні ситуації на об'єктах централізованого питного водопостачання та водовідведення, сфери теплопостачання, про якість питної води в системах централізованого питного водопостачання, стан джерел та систем централізованого питного водопостачання та водовідведення, систем теплопостачання, у тому числі суб'єктами природних монополій та суб'єктами відносин на суміжних ринках у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення, теплопостачання, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 1544. Пошкодження (руйнування чи псування) систем централізованого питного водопостачання та водовідведення, теплопостачання, порушення правил їх експлуатації та встановлених режимів роботи, діях, що становлять загрозу санітарному та епідемічному благополуччю населення

Пошкодження (руйнування чи псування) систем централізованого питного водопостачання та водовідведення, теплопостачання, порушення правил їх експлуатації та встановлених режимів роботи, діях, що становлять загрозу санітарному та епідемічному благополуччю населення, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і накладення штрафу на посадових осіб - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 1545. Порушення законодавства, порядків, правил, стандартів, нормативів і норм, у сфері житлово-комунальних послуг

Порушення законодавства, нормативів, норм, стандартів, порядків і правил у сфері житлово-комунальних послуг та умов договорів про надання житлово-комунальних послуг, -

тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на громадян - від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових - осіб від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 1546. Порушення законодавства, нормативів, норм, стандартів, порядків і правил у сфері поховання

Порушення законодавства, нормативів, норм, стандартів, порядків і правил у сфері поховання -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян - від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

7) доповнити статтею 18852 такого змісту:

"Стаття 18852. Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальних органів

Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальних органів -

тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Недопущення посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальних органів до об'єктів житлово-комунального господарства -

тягне за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Невиконання законних вимог (приписів) інспекторів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальних органів, виданих ними під час здійснення державного контролю (нагляду), -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

8) доповнити статтею 24424 такого змісту:

"Стаття 24424. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальні органи

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальні органи, розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства у сфері житлово-комунального господарства, централізованого питного водопостачання і водовідведення, теплопостачання, поводження з побутовими відходами, благоустрою населених пунктів, поховання (статті 59 - 61, 829, 150 - 152, 153, 1541 - 1546) порушення вимог щодо комерційного обліку теплової енергії, гарячої та питної води (стаття 1033), а також невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та посадових осіб його територіальних органів (стаття 18852).

Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіального органу, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівник або заступник керівника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіальних органів.";

9) у статті 255:

пункт 1 частини першої доповнити словами та цифрами:

"центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальних органів (статті 18852 і 24424);";

частину другу доповнити пунктом 231 такого змісту:

"231) інспектори центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державної житлово-комунальної інспекції) його територіальних органів (статті 59 - 61, 829,150 - 152, 153, 1541 - 1546, 18852, 24424).".

2. У Законі України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 36, ст. 242 із наступними змінами):

1) статтю 13 викласти у такій редакції:

"Стаття 13. Суб'єкти відносин у сфері поводження з відходами

Суб'єктами відносин у сфері поводження з відходами є:

органи державної влади, до сфери управління яких належать об'єкти поводження з відходами;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальні органи;

органи місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать об'єкти поводження з відходами;

підприємства, установи та організації усіх форм власності, діяльність яких пов'язана із поводженням з відходами;

громадяни України, іноземці та особи без громадянства.";

2) у статті 22 після слів "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення", доповнити словами ", центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальні органи,";

3) доповнити статтею 252 такого змісту:

"Стаття 252. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальних органів

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція), належить здійснення державного контролю (нагляду) за додержанням суб'єктами відносин у сфері поводження з відходами вимог законодавства про поводження з побутовими відходами.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальні органи, здійснює також інші повноваження, передбачені законом. ";

4) частину першу статті 37 після слів "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення" доповнити словами ", центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальні органи,";

5) доповнити статтею 371 такого змісту:

"Стаття 371. Державний контроль (нагляд) у сфері поводження з побутовими відходами

1. Державний контроль (нагляд) у сфері поводження з побутовими відходами - це сукупність заходів, спрямованих на дотримання учасниками правовідносин у сфері поводження з побутовими відходами вимог законодавства, нормативів, норм, стандартів, порядків і правил у сфері поводження з побутовими відходами.

2. Державний контроль (нагляд) за дотриманням законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері поводження з побутовими відходами здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальними органами, іншими органами відповідно до їх повноважень у порядку проведення планових та позапланових заходів згідно із законом.

3. Зазначені, у частині другій цієї статті органи здійснюють планові заходи відповідно до річних планів, які затверджуються керівниками, таких органів до 1 грудня року, що передує плановому, відповідно до закону.

Внесення змін до річних планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері поводження з побутовими відходами, не допускається, крім випадків зміни найменування суб'єкта відносин у сфері поводження з побутовими відходами та виправлення технічних помилок.

Плановим періодом здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері поводження з побутовими відходами вважається рік, який обчислюється з 1 січня по 31 грудня планового року.

Плани здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері поводження з побутовими відходами на наступний плановий період повинні містити дати початку кожного планового заходу державного нагляду (контролю) у сфері поводження з побутовими відходами та строки їх здійснення.

Протягом планового періоду здійснення більш як одного планового заходу державного нагляду (контролю) у сфері поводження з побутовими відходами щодо одного суб'єкта відносин у сфері поводження з побутовими відходами одним і тим самим органом державного нагляду (контролю) не допускається.

Планові заходи державного контролю (нагляду) у сфері поводження з побутовими відходами здійснюються, за умови письмового повідомлення суб'єкта відносин у сфері поводження з побутовими відходами про здійснення таких заходів, не пізніше ніж за десять днів до їх початку.

Строк здійснення планового заходу державного контролю (нагляду) у сфері поводження з побутовими відходами не може перевищувати тридцяти робочих днів.

Періодичність здійснення планових заходів державного контролю (нагляду) у сфері поводження з побутовими відходами за діяльністю суб'єктів відносин у сфері поводження з відходами визначається залежно від ступеню ризику від здійснення господарської діяльності у сфері поводження з побутовими відходами але не частіше одного разу протягом 3 років. Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику і визначається періодичність здійснення планових заходів державного контролю (нагляду) у сфері поводження з побутовими відходами, затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Залежно від ступеня ризику від здійснення діяльності суб'єктами відносин у сфері поводження з відходами, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальні органи, визначають переліки питань для здійснення планових заходів, які затверджуються їх наказами.

Суб'єкт відносин у сфері поводження з відходами має право не допускати посадову особу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальних органів до здійснення планового заходу у сфері поводження з побутовими відходами, якщо:

порушуються вимоги щодо періодичності здійснення заходів державного контролю (нагляду) у сфері поводження з побутовими відходами, передбачені законом;

посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіального органу не пред'явила керівнику суб'єкта відносин у сфері поводження з відходами або уповноваженій особі ним особі, посвідчення (направлення) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіального органу та не надала копію посвідчення (направлення), або якщо надані документи не відповідають вимогам закону;

суб'єкт відносин у сфері поводження з відходами не одержав повідомлення про здійснення планового заходу державного контролю (нагляду) у сфері поводження з побутовими відходами у порядку, встановленому законом.

4. Позаплановим заходом державного контролю (нагляду) у сфері поводження з побутовими відходами, вважається захід, не передбачений планом роботи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або планом роботи його територіального органу.

Підставами для проведення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіальним органом позапланового заходу державного контролю (нагляду) у сфері поводження з побутовими відходами є:

надходження рішень Кабінету Міністрів України, звернень народних депутатів України і правоохоронних органів, а також рішень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про порушення законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері поводження з побутовими відходами;

надходження рішення суду (слідчого судді) про призначення заходів державного контролю (нагляду) у сфері поводження з побутовими відходами, винесену ними відповідно до закону;

звернення фізичних чи юридичних осіб про порушення суб'єктами відносин у сфері поводження з відходами законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері поводження з побутовими відходами.

подання суб'єктом відносин у сфері поводження з відходами письмової заяви про здійснення заходу державного контролю (нагляду) за його бажанням;

перевірки виконання суб'єктами відносин у сфері поводження з відходами, постанов, розпоряджень, вимог (приписів) посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або посадових осіб його територіальних органів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами здійснення планових заходів державного контролю (нагляду) у сфері поводження з побутовими відходами;

виникнення аварійних ситуацій на об'єктах, що належать до сфери поводження з побутовими відходами.

Під час здійснення позапланового заходу державного контролю (нагляду) у сфері поводження з побутовими відходами з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для його здійснення, з обов'язковим зазначенням питань у посвідченні (направленні) на здійснення заходу державного контролю (нагляду) у сфері поводження з побутовими відходами.

Строк здійснення позапланового заходу державного контролю (нагляду) у сфері поводження з побутовими відходами не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів.

Фізичні особи, які надали безпідставне звернення про порушення суб'єктом відносин у сфері поводження з побутовими відходами вимог законодавства, несуть відповідальність передбачену законом.

5. Для здійснення планового або позапланового заходу державного контролю (нагляду) у сфері поводження з побутовими відходами центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіальний орган видає наказ, в якому зазначаються найменування суб'єкта відносин у сфері поводження з відходами, щодо якого здійснюватиметься захід, та предмет перевірки.

На підставі наказу відповідно до закону оформляється посвідчення (направлення) на здійснення заходу державного контролю (нагляду) у сфері поводження з побутовими відходами, яке підписується керівником або заступником керівника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або керівником або заступником керівника його територіального органу (із зазначенням посади, прізвища, імені та по батькові) і засвідчується печаткою.

У посвідченні (направленні) на здійснення заходу державного контролю (нагляду) у сфері поводження з побутовими відходами зазначається:

найменування органу державного контролю (нагляду), що здійснює захід;

найменування суб'єкта відносин, щодо діяльності якого здійснюється захід;

місце знаходження суб'єкта відносин, щодо діяльності якого здійснюється захід;

номер і дата наказу, на виконання якого здійснюється захід;

перелік посадових осіб, які беруть участь у здійсненні заходу, із зазначенням їх посади, прізвища, ім'я та по батькові;

дата початку та дата закінчення заходу;

тип заходу (плановий або позаплановий);

форма заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд, інспектування тощо);

підстави для здійснення заходу;

предмет здійснення заходу;

інформація про здійснення попереднього заходу (тип заходу і строк його здійснення).

Посвідчення (направлення) на здійснення заходу державного контролю (нагляду) у сфері поводження з побутовими відходами є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення заходу.

Перед початком здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) у сфері поводження з побутовими відходами, посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіального органу зобов'язані пред'явити:

наказ для проведення позапланового державного нагляду (контролю) у сфері поводження з побутовими відходами;

посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) у сфері поводження з побутовими відходами;

посвідчення посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіального органу.

6. За результатами здійснення планового або позапланового заходу державного нагляду (контролю) у сфері поводження з побутовими відходами в разі виявлення порушень законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері поводження з побутовими відходами складається акт за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади з державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція).

На підставі акта, складеного за результатами здійснення планового (позапланового) заходу державного контролю (нагляду) у сфері поводження з побутовими відходами, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері поводження з побутовими відходами, протягом п'яти робочих днів з дня завершення такого заходу складається протокол про адміністративне правопорушення, приймається рішення (постанова) про накладення штрафу, видачу вимоги (припису), розпорядження, згідно з вимогами закону.

Рішення (постанова) про накладення штрафів, видачу вимоги (припису), розпорядження за правопорушення у сфері поводження з побутовими відходами, винесені керівником або заступником керівника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція), керівником або заступником керівника його територіального органу, є виконавчими документами і підлягають виконанню в установленому законом порядку.

Рішення (постанова) про накладення штрафу, вимога (припис) або розпорядження про усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу державного контролю (нагляду) у сфері поводження з побутовими відходами, може бути оскаржено суб'єктами відносин у сфері поводження з відходами, до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) протягом п'ятнадцяти календарних днів з моменту його вручення в адміністративному та/або судовому порядку.

Оскарження припису, розпорядження або рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіального органу надається суб'єктами господарювання у сфері поводження з побутовими відходами, протягом п'ятнадцяти календарних днів з моменту його вручення, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція).

Оскарження припису, розпорядження або рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) надається суб'єктами господарювання у сфері поводження з побутовими відходами, протягом п'ятнадцяти календарних днів з моменту його вручення, керівнику центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція).

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіальний орган у строк до п'ятнадцяти календарних днів, надає вмотивовану відповідь щодо оскаржуваного припису, розпорядження або рішення.

У разі ненадання центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіальним органом, вмотивованої відповіді щодо оскаржуваного припису, розпорядження або рішення, у строк п'ятнадцяти календарних днів, такий припис, розпорядження або рішення підлягає скасуванню.

7. Центральний органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальні органи відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює:

державний контроль (нагляд) за дотриманням суб'єктами відносин у сфері поводження з відходами законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері поводження з побутовими відходами;

державний нагляд за виконанням інвестиційних і регіональних програм у сфері поводження з побутовими відходами;

нормативно-методичне забезпечення своєї діяльності;

2) бере участь у розробленні суб'єктами відносин у сфері поводження з відходами заходів спрямованих на запобігання утворенню побутових відходів, їх збирання, перевезення, сортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення;

3) розробляє та подає на розгляд центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства:

пропозиції щодо формування державної політики у сфері поводження з побутовими відходами, в тому числі удосконалення законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у зазначеній сфері;

проекти нормативно-правових актів з питань забезпечення і здійснення державного контролю (нагляду) у сфері поводження з побутовими відходами;

4) складає в установленому законом порядку протоколи про адміністративні правопорушення у сфері поводження з побутовими відходами;

5) виконує інші функції відповідно до покладених на неї завдань.

8. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальні органи під час здійснення державного контролю (нагляду) у сфері поводження з побутовими відходами має право:

вимагати від суб'єктів відносин у сфері поводження з відходами усунення виявлених порушень вимог законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері поводження з побутовими відходами;

вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного контролю (нагляду) у сфері поводження з побутовими відходами;

призначати проведення експертизи, технічної діагностики обладнання (окремих частин обладнання), одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час здійснення заходу державного контролю (нагляду) у сфері поводження з побутовими відходами;

надавати (надсилати) суб'єктам відносин у сфері поводження з відходами обов'язкові для виконання вимоги (приписи) про усунення порушень і недоліків;

накладати штрафні санкції та вживати заходи, передбачені законом;

передавати органам досудового розслідування акти перевірок та інші матеріали з питань, що належать до їх компетенції;

залучати до своєї роботи на громадських засадах представників органів самоорганізації населення, членів правлінь об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, управителів багатоквартирних будинків тощо.

9. Інспектори центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальних органів мають право:

безперешкодного доступу в установленому законом порядку до об'єктів сфери поводження з побутовими відходами незалежно від форми власності;

одержувати від суб'єктів відносин у сфері поводження з відходами інформацію, необхідну для виконання покладених на них повноважень;

вимагати від суб'єктів відносин у сфері поводження з відходами усунення виявлених порушень вимог законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері поводження з побутовими відходами;

вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного контролю (нагляду) у сфері поводження з побутовими відходами;

відбирати зразки побутових відходів, призначати проведення експертизи, одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час здійснення заходу державного контролю (нагляду) у сфері поводження з побутовими відходами, відповідно до закону;

фіксувати процес здійснення планового (позапланового) заходу державного контролю (нагляду) у сфері поводження з побутовими відходами, чи кожну окрему дію за допомогою засобів фото-, аудіо- та відеотехніки;

призначати проведення експертизи, технічної діагностики обладнання (окремих частин обладнання), одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час здійснення заходу державного контролю (нагляду) у сфері поводження з побутовими відходами;

брати в установленому порядку участь у роботі комісій з розслідування причин і наслідків аварій, що сталися на об'єктах сфери поводження з побутовими відходами;

надавати (надсилати) суб'єктам відносин у сфері поводження з відходами обов'язкові для виконання вимоги (приписи) про усунення порушень і недоліків та вживати заходи, передбачені законом.

Забезпечення діяльності центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальних органів необхідними засобами здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальних органів підлягають обов'язковому державному страхуванню у порядку, визначеному законом.".

3. У Законі України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 16, ст. 112 із наступними змінами):

1) після абзацу другого статті 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

"центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальні органи;".

У зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати відповідно частинами четвертою - шостою;

2) частину другу статті 23 доповнити новими абзацами такого змісту:

"надання безперешкодного доступу до об'єктів сфери питної води, питного водопостачання та водовідведення незалежно від форми власності для здійснення державного контролю (нагляду) у сфері централізованого питного водопостачання та водовідведення;

надання інформації для здійснення державного контролю (нагляду) у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення, необхідну для здійснення такого контролю (нагляду);

усунення порушень вимог законодавства, виявлених під час здійснення державного контролю (нагляду) у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення;

надання зразків питної води та стічних вод, для проведення експертизи;

надання пояснень, довідок, документів, матеріалів, відомостей з питань, що виникають під час здійснення заходу державного контролю (нагляду) у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення, відповідно до закону.";

3) у статті 42 назву і частину першу викласти в такій редакції:

"Стаття 42. Завдання державного контролю (нагляду) у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення

Державний контроль (нагляд) у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення здійснюється з метою виявлення та запобігання порушенням законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення суб'єктами відносин у цій сфері, а також забезпечення захисту інтересів споживачів, зокрема щодо належної якості питної води, якості послуг з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, встановленого рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища.";

у частині третій слово "державний" замінити словами "державний контроль (нагляд)";

4) статтю 43 викласти у такій редакції:

"Стаття 43. Державний контроль (нагляд) у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення

Державний контроль (нагляд) у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення - це сукупність заходів, спрямованих на дотримання суб'єктами відносин у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення - якості питної води в системах питного водопостачання та діяльності із збирання, транспортування та очищення стічних вод (водовідведення), здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальними органами відповідно до його повноважень, визначених законом.

Державний контроль (нагляд) за дотриманням законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальними органами, іншими державними органами відповідно до їх повноважень, визначених законом, у порядку проведення планових та позапланових заходів державного контролю (нагляду) у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення згідно із законом.

Зазначені, у частині другій цієї статті органи здійснюють планові заходи державного контролю (нагляду) у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення, які затверджуються керівниками, таких органів до 1 грудня року, що передує плановому, відповідно до закону.

Внесення змін до річних планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення, не допускається, крім випадків зміни найменування суб'єкта відносин у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення та виправлення технічних помилок.

Плановим періодом вважається рік, який обчислюється з 1 січня по 31 грудня планового року.

Плани здійснення заходів державного нагляду (контролю) на наступний плановий період повинні містити дати початку кожного планового заходу державного нагляду (контролю) у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення та строки їх здійснення.

Протягом планового періоду здійснення більш як одного планового заходу державного нагляду (контролю) у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення щодо одного суб'єкта відносин одним і тим самим органом державного нагляду (контролю), не допускається.

Планові заходи державного контролю (нагляду) у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення здійснюються за умови письмового повідомлення суб'єкта відносин у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення про здійснення таких заходів не пізніше ніж за десять днів до їх початку.

Строк здійснення планового заходу державного контролю (нагляду) у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення не може перевищувати тридцяти робочих днів.

Періодичність здійснення планових заходів державного контролю (нагляду) у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення визначається залежно від ступеня ризику від здійснення господарської діяльності у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення, але не частіше одного разу протягом 3 років. Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику і визначається періодичність здійснення планових заходів державного контролю (нагляду) у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення, затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Залежно від ступеня ризику від здійснення діяльності суб'єктів відносин у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальні органи, визначають переліки питань для здійснення планових заходів, які затверджуються її наказами.

Суб'єкт відносин у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення, має право не допускати посадову особу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або посадову особу його територіального органу до здійснення планового заходу у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення, якщо:

порушуються вимоги щодо періодичності здійснення заходів державного контролю (нагляду) у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення передбачені законом;

посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіального органу не пред'явила керівнику суб'єкта відносин у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення або уповноваженій ним особі, посвідчення (направлення) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіального органу та не надала копію направлення (посвідчення), або якщо надані документи не відповідають вимогам закону;

суб'єкт відносин у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення не одержав повідомлення про здійснення планового заходу державного контролю (нагляду) у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення у порядку, встановленому законом.

Позаплановим заходом державного контролю (нагляду) у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення, вважається захід, не передбачений планом роботи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або планом роботи його територіального органу.

Підставами для проведення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіальним органом, позапланового заходу державного контролю (нагляду) у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення є:

надходження рішень Кабінету Міністрів України, звернень народних депутатів України і правоохоронних органів, а також рішень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про порушення законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення;

надходження рішення суду (слідчого судді) про призначення заходів державного контролю (нагляду) у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення, винесену ними відповідно до закону;

звернення фізичних чи юридичних осіб про порушення суб'єктами відносин у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у цій сфері;

подання суб'єктом відносин у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення письмової заяви про здійснення заходу державного контролю (нагляду) за його бажанням;

перевірки виконання суб'єктами відносин у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення постанов, розпоряджень, вимог (приписів), посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіальних органів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами здійснення планових заходів державного контролю (нагляду) у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення;

виникнення аварійних ситуацій на об'єктах, що належать до сфери питної води, питного водопостачання та водовідведення.

Під час здійснення позапланового заходу державного контролю (нагляду) у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення, з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для його здійснення, з обов'язковим зазначенням питань у посвідченні (направленні) на здійснення заходу державного контролю (нагляду) у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення.

Строк здійснення позапланового заходу державного контролю (нагляду) у сфері поводження з побутовими відходами не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів.

Фізичні особи, які надали безпідставне звернення про порушення суб'єктом відносин у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення несуть відповідальність передбачену законом.

Для здійснення планового або позапланового заходу державного контролю (нагляду) у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіальний орган видає наказ, в якому зазначаються найменування суб'єкта відносин сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення, щодо якого здійснюватиметься захід, та предмет перевірки.

На підставі наказу відповідно до закону оформляється посвідчення (направлення) на здійснення заходу державного контролю (нагляду) у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення, яке підписується керівником або заступником керівника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція), керівником або заступником керівника його територіального органу (із зазначенням посади, прізвища, імені та по батькові) і засвідчується печаткою.

У посвідченні (направленні) на здійснення заходу державного контролю (нагляду) у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення зазначається:

найменування органу державного контролю (нагляду), що здійснює захід;

найменування суб'єкта відносин щодо діяльності якого здійснюється захід;

місце знаходження суб'єкта відносин щодо діяльності якого здійснюється захід;

номер і дата наказу, на виконання якого здійснюється захід;

перелік посадових осіб, які беруть участь у здійсненні заходу, із зазначенням їх посади, прізвища, ім'я та по батькові;

дата початку та дата закінчення заходу;

тип заходу (плановий або позаплановий);

форма заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд, інспектування тощо);

підстави для здійснення заходу;

предмет здійснення заходу;

інформація про здійснення попереднього заходу (тип заходу і строк його здійснення).

Посвідчення (направлення) на здійснення заходу державного контролю (нагляду) у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення заходу.

Перед початком здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіального органу зобов'язані пред'явити:

наказ для проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) у сфері централізованого питного водопостачання та водовідведення;

посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення;

посвідчення посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіального органу.

За результатами здійснення планового або позапланового заходу державного нагляду (контролю) у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення, в разі виявлення порушень законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення, складається акт за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади з державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція).

На підставі акта, складеного за результатами здійснення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення, протягом п'яти робочих днів з дня завершення заходу складається протокол про адміністративне правопорушення, приймається рішення (постанова) про накладення штрафу, видачу вимоги (припису), розпорядження згідно з вимогами закону.

Рішення (постанова) про накладення штрафу, видачу вимоги (припису), розпорядження про правопорушення у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення, винесені керівником або заступником керівника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або керівником або заступником керівника його територіального органу, є виконавчими документами і підлягають виконанню в установленому законом порядку.

Рішення (постанова) про накладення штрафу, вимога (припис) або розпорядження про порушення, виявлені під час здійснення заходу, може бути оскаржено суб'єктами відносин у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення, до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) протягом п'ятнадцяти календарних днів з моменту його вручення в адміністративному та/або судовому порядку.

Оскарження припису, розпорядження або рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіального органу, надається суб'єктами відносин у сфері централізованого питного водопостачання та водовідведення, протягом п'ятнадцяти календарних днів з моменту його вручення, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція).

Оскарження припису, розпорядження або рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція), надається суб'єктами відносин у сфері централізованого питного водопостачання та водовідведення, протягом п'ятнадцяти календарних днів з моменту його вручення, керівнику центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція).

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіальний орган у строк до п'ятнадцяти календарних днів, надає вмотивовану відповідь щодо оскаржуваного припису, розпорядження або рішення.

У разі ненадання центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіальним органом, вмотивованої відповіді щодо оскаржуваного припису, розпорядження або рішення, у строк п'ятнадцяти календарних днів, такий припис, розпорядження або рішення підлягає скасуванню.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) його територіальні органи відповідно до покладених на них завдань:

1) здійснює:

державний контроль (нагляд) за дотриманням:

виконавцями/виробниками послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у цій сфері;

суб'єктами відносин у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил стосовно утримання, обслуговування, експлуатації систем централізованого питного водопостачання та водовідведення, кількості та якості послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, формування цін/тарифів на ці послуги;

державний нагляд за виконанням інвестиційних і регіональних програм у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення;

нормативно-методичне забезпечення своєї діяльності;

2) бере участь у розробленні суб'єктами відносин у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення заходів щодо надійного та безаварійного питного водопостачання та водовідведення;

3) розробляє та подає на розгляд центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства:

пропозиції щодо формування державної політики у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення, в тому числі удосконалення законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у зазначеній сфері, та поліпшення умов утримання, обслуговування і використання систем централізованого водопостачання та водовідведення;

проекти нормативно-правових актів з питань забезпечення і здійснення державного контролю (нагляду) у сфері централізованого питного водопостачання та водовідведення;

4) складає в установленому законом порядку протоколи про адміністративні правопорушення у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення;

5) виконує інші функції відповідно до покладених на неї завдань.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та її територіальні органи під час здійснення державного контролю (нагляду) мають право:

вимагати від суб'єктів відносин у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення усунення виявлених порушень вимог законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у зазначеній сфері, та поліпшення умов утримання, обслуговування і використання систем централізованого водопостачання та водовідведення;

вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного контролю (нагляду) у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення;

відбирати зразки питної води та стічних вод, призначати проведення експертизи, технічної діагностики обладнання (окремих частин обладнання), одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час здійснення заходу державного контролю (нагляду);

надавати (надсилати) суб'єктам відносин у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення обов'язкові для виконання вимоги (приписи) про усунення порушень і недоліків;

накладати штрафні санкції та вживати заходи, передбачені законом;

передавати органам досудового розслідування акти перевірок та інші матеріали з питань, що належать до їх компетенції;

залучати до своєї роботи на громадських засадах представників органів самоорганізації населення, членів правлінь об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, управителів багатоквартирних будинків тощо.

Інспектори центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальних органів мають право:

безперешкодного доступу в установленому законом порядку до об'єктів сфери питної води, питного водопостачання та водовідведення незалежно від форми власності;

одержувати від виконавців/виробників послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення інформацію, необхідну для виконання покладених на них повноважень;

вимагати від суб'єктів відносин у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення усунення виявлених порушень вимог законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у зазначеній сфері, та поліпшення умов утримання, обслуговування і використання систем централізованого питного та водовідведення;

вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного контролю (нагляду) у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення;

відбирати зразки питної води та стічних вод, призначати проведення експертизи, одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час здійснення заходу державного контролю (нагляду) у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення, відповідно до закону;

фіксувати процес здійснення планового (позапланового) заходу чи кожну окрему дію за допомогою засобів фото-, аудіо- та відеотехніки;

призначати проведення експертизи, технічної діагностики обладнання (окремих частин обладнання), одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час здійснення заходу державного контролю (нагляду) у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення;

брати в установленому порядку участь у роботі комісій з розслідування причин і наслідків аварій, що сталися на об'єктах сфери питної води, питного водопостачання та водовідведення;

надавати (надсилати) суб'єктам відносин у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення обов'язкові для виконання вимоги (приписи) про усунення порушень і недоліків та вживати заходи, передбачені законом.

Забезпечення діяльності центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальних органів необхідними засобами здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальних органів підлягають обов'язковому державному страхуванню у порядку, визначеному законом.

Державний контроль якості питної води здійснюють органи місцевого самоврядування і органи виконавчої влади згідно з повноваженнями, встановленими законом. ".

4. У Законі України "Про поховання та похоронну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 7, ст. 47 із наступними змінами):

1) слова "у галузі" в усіх відмінках замінити словами "у сфері" у відповідному відмінку;

2) частину першу статті 8 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Суб'єктами відносин у сфері поховання є:

органи державної влади, до відання яких належать повноваження у сфері поховання;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальні органи;

органи місцевого самоврядування, до відання яких належать повноваження у сфері поховання;

підприємства, установи та організації усіх форм власності, діяльність яких пов'язана із похованням померлих;

громадяни України, іноземці та особи без громадянства.";

3) доповнити статтею 81 такого змісту:

"Стаття 81. Державний контроль (нагляд) у сфері поховання

Державний контроль (нагляд) у сфері поховання - це сукупність заходів, спрямованих на дотримання учасниками відносин у сфері поховання вимог законодавства, нормативів, норм, стандартів, порядків і правил у сфері поховання.

Державний контроль (нагляд) за дотриманням законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері поховання здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальними органами, органами місцевого самоврядування та іншими органами відповідно до їх повноважень, визначених законом, шляхом здійснення планових та позапланових заходів згідно із законом.

Зазначені, у частині другій цієї статті органи здійснюють планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері поховання відповідно до річних планів, які затверджуються ними до 1 грудня року, що передує плановому, відповідно до закону.

Внесення змін до річних планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері поховання, не допускається, крім випадків зміни найменування суб'єкта відносин та виправлення технічних помилок.

Плановим періодом вважається рік, який обчислюється з 1 січня по 31 грудня планового року.

Плани здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері поховання на наступний плановий період повинні містити дати початку кожного планового заходу державного нагляду (контролю) у сфері поховання та строки їх здійснення.

Протягом планового періоду здійснення більш як одного планового заходу державного нагляду (контролю) у сфері поховання щодо одного суб'єкта відносин одним і тим самим органом державного нагляду (контролю) не допускається.

Планові заходи державного контролю (нагляду) у сфері поховання здійснюються за умови письмового повідомлення суб'єкта відносин у сфері поховання про здійснення таких заходів не пізніше ніж за десять днів до їх початку.

Строк здійснення планового заходу державного контролю (нагляду) у сфері поводження з побутовими відходами не може перевищувати тридцяти робочих днів.

Періодичність здійснення планових заходів державного контролю (нагляду) за діяльністю суб'єктів відносин у сфері поховання визначається залежно від ступеня ризику від здійснення господарської діяльності у сфері поховання але не частіше одного разу протягом 3 років. Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику і визначається періодичність здійснення планових заходів державного контролю (нагляду) у сфері поховання, затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Залежно від ступеня ризику від здійснення діяльності суб'єктами відносин у сфері поховання, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальні органи, визначають переліки питань для здійснення планових заходів, які затверджуються їх наказами.

Суб'єкт відносин у сфері поховання має право не допускати посадову особу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальних органів до здійснення планового заходу у сфері поховання, якщо:

порушуються вимоги щодо періодичності здійснення заходів державного контролю (нагляду) у сфері поховання, передбачені законом;

посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіального органу не пред'явила керівнику суб'єкта відносин у сфері поховання або уповноваженій ним особі, посвідчення (направлення) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіального органу та не надала копію посвідчення (направлення), передбачених законом, або якщо надані документи не відповідають вимогам закону;

суб'єкт відносин у сфері поховання не одержав повідомлення про здійснення планового заходу державного контролю (нагляду) у сфері поховання у порядку, встановленому законом;

Позаплановим заходом державного контролю (нагляду) у сфері поховання, вважається захід, не передбачений планом роботи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або планом роботи його територіального органу.

Підставами для проведення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіальним органом позапланового заходу державного контролю (нагляду) у сфері поховання є:

надходження рішень Кабінету Міністрів України, звернень народних депутатів України і правоохоронних органів, а також рішень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про порушення законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері поховання;

надходження рішення суду (слідчого судді) про призначення заходів державного контролю (нагляду) у сфері поховання, винесену ними відповідно до закону;

звернення фізичних чи юридичних осіб про порушення суб'єктами відносин у сфері поховання законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері поховання;

подання суб'єктом відносин у сфері поховання письмової заяви про здійснення заходу державного контролю (нагляду) за його бажанням;

перевірки виконання суб'єктами відносин у сфері поховання, постанов, розпоряджень, вимог (приписів) посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або посадових осіб його територіальних органів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами здійснення планових заходів;

виникнення аварійних ситуацій на об'єктах, що належать до сфери поховання.

Під час здійснення позапланового заходу у сфері поховання з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для його здійснення, з обов'язковим зазначенням питань у посвідченні (направленні) на здійснення заходу державного контролю (нагляду) у сфері поховання.

Строк здійснення позапланового заходу державного контролю (нагляду) у сфері поховання не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів.

Фізичні особи, які надали безпідставне звернення про порушення суб'єктом відносин у сфері поховання вимог законодавства, несуть відповідальність передбачену законом.

Для здійснення планового або позапланового заходу державного контролю (нагляду) у сфері поховання, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіальний орган видає наказ, в якому зазначаються найменування суб'єкта відносин у сфері поховання, щодо якого здійснюватиметься захід, та предмет перевірки.

На підставі наказу відповідно до закону оформляється посвідчення (направлення) на здійснення заходу державного контролю (нагляду) у сфері поховання, яке підписується керівником або заступником керівника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або керівником або заступником керівника його територіального органу (із зазначенням посади, прізвища, імені та по батькові) і засвідчується печаткою.

У посвідченні (направленні) на здійснення заходу державного контролю (нагляду) у сфері поховання зазначається:

найменування органу державного контролю (нагляду), що здійснює захід;

найменування суб'єкта відноси, щодо діяльності якого здійснюється захід;

місце знаходження суб'єкта відносин щодо діяльності якого здійснюється захід;

номер і дата наказу, на виконання якого здійснюється захід;

перелік посадових осіб, які беруть участь у здійсненні заходу, із зазначенням їх посади, прізвища, ім'я та по батькові;

дата початку та дата закінчення заходу;

тип заходу (плановий або позаплановий);

форма заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд, інспектування тощо);

підстави для здійснення заходу;

предмет здійснення заходу;

інформація про здійснення попереднього заходу (тип заходу і строк його здійснення).

Посвідчення (направлення) на здійснення заходу державного нагляду (контролю) у сфері поховання є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення заходу.

Перед початком здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) у сфері поховання, посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіального органу зобов'язані пред'явити:

наказ для проведення позапланового державного нагляду (контролю) у сфері поховання;

посвідчення (направлення) на проведення заходу державного контролю (нагляду) у сфері поховання;

посвідчення посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіального органу.

За результатами здійснення планового або позапланового заходу державного нагляду (контролю) у сфері поховання, в разі виявлення порушень законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері поховання, складається акт за формою, центральним органом виконавчої влади з державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція).

На підставі акта, складеного за результатами здійснення планового (позапланового) заходу державного контролю (нагляду) у сфері поховання, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері поховання, протягом п'яти робочих днів з дня завершення заходу складається протокол про адміністративне правопорушення, приймається рішення (постанова) про накладення штрафу, видачу вимоги (припису), розпорядження згідно з вимогами закону.

Рішення (постанова) про накладення штрафів, видачу вимоги (припису), розпорядження за правопорушення у сфері поховання, винесені керівником або заступником керівника центрального органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або керівником або заступником керівника його територіального органу, є виконавчими документами і підлягають виконанню в установленому законом порядку.

Рішення (постанова) про накладення штрафу, вимога (припис) або розпорядження про порушення, виявлені під час здійснення заходу державного контролю (нагляду) у сфері поховання, може бути оскаржено суб'єктами відносин у сфері поховання, до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) протягом п'ятнадцяти календарних днів з моменту його вручення в адміністративному або судовому порядку.

Оскарження припису, розпорядження або рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіального органу надається суб'єктами господарювання у сфері поховання, протягом п'ятнадцяти календарних днів з моменту його вручення, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція).

Оскарження припису, розпорядження або рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) надається суб'єктами господарювання у сфері поховання, протягом п'ятнадцяти календарних днів з моменту його вручення, керівнику центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція).

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіальний орган у строк до п'ятнадцяти календарних днів, надає вмотивовану відповідь щодо оскаржуваного припису, розпорядження або рішення.

У разі ненадання центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіальним органом, вмотивованої відповіді щодо оскаржуваного припису, розпорядження або рішення, у строк п'ятнадцяти календарних днів, такий припис, розпорядження або рішення підлягає скасуванню.

Центральний органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальні органи відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює:

державний контроль (нагляд) за дотриманням суб'єктами відносин у сфері поховання законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил;

державний нагляд за виконанням робіт з утримання, обслуговування та використання місць поховання, в тому числі могил, відповідно до стандартів, нормативів, норм, порядків і правил;

2) нормативно-методичне забезпечення своєї діяльності;

3) розробляє та подає на розгляд центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства:

пропозиції щодо формування державної політики у сфері поховання, в тому числі удосконалення законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у зазначеній сфері;

проекти нормативно-правових актів з питань забезпечення і здійснення державного контролю (нагляду) у сфері поховання;

4) складає в установленому законом порядку протоколи про адміністративні правопорушення у сфері поховання;

5) виконує інші функції відповідно до покладених на неї завдань.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальні органи під час здійснення державного контролю (нагляду) у сфері поховання має право:

вимагати від суб'єктів відносин у сфері поховання усунення виявлених порушень вимог законодавства;

вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного контролю (нагляду);

призначати проведення експертизи, технічної діагностики обладнання (окремих частин обладнання), одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час здійснення державного контролю (нагляду);

надавати (надсилати) суб'єктам відносин у сфері поховання обов'язкові для виконання вимоги (приписи) про усунення порушень і недоліків;

накладати штрафні санкції та вживати заходи, передбачені законом;

передавати органам досудового розслідування акти перевірок та інші матеріали з питань, що належать до їх компетенції;

залучати до своєї роботи на громадських засадах представників органів самоорганізації населення тощо.

Інспектори центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальних органів мають право:

безперешкодного доступу в установленому законом порядку до місць поховань, в тому числі могил, незалежно від форми власності;

відбирати зразки предметів ритуальної належності, призначати проведення експертизи, одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час здійснення державного контролю (нагляду), відповідно до закону;

фіксувати процес здійснення планового (позапланового) заходу чи кожну окрему дію за допомогою засобів фото-, аудіо- та відеотехніки;

вимагати від суб'єктів відносин у сфері поховання усунення виявлених порушень вимог законодавства;

вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного контролю (нагляду) у сфері поховання;

одержувати від суб'єктів відносин у сфері поховання інформацію, необхідну для виконання покладених на них повноважень;

призначати проведення експертизи, технічної діагностики обладнання (окремих частин обладнання), одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час здійснення заходу державного контролю (нагляду);

брати в установленому порядку участь у роботі комісій з розслідування причин і наслідків аварій, що сталися на місцях поховання, в тому числі могилах;

надавати (надсилати) суб'єктам відносин у сфері поховання обов'язкові для виконання вимоги (приписи) про усунення порушень і недоліків та вживати заходи, передбачені законом.

Забезпечення діяльності центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальних органів необхідними засобами здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальних органів підлягають обов'язковому державному страхуванню у порядку, визначеному законом.";

4) доповнити статтею 321 такого змісту:

"Стаття 321. Відповідальність за порушення законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері поховання

Порушення законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері поховання тягне за собою відповідальність згідно із законами України.".

5. У Законі України "Про теплопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 28, ст. 373 із наступними змінами):

1) абзац тридцять другий статті 1 доповнити словами та символами:

"та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальні органи;";

2) статтю 14 викласти в такій редакції:

"Стаття 14. Державний контроль (нагляд) у сфері теплопостачання

Державний контроль (нагляд) у сфері теплопостачання здійснюють центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) у галузі теплопостачання та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальні органи та інші органи, визначені законом, шляхом здійснення планових та позапланових заходів державного контролю (нагляду) у сфері теплопостачання у порядку, встановленому законом.

Предметом державного контролю (нагляду) у сфері теплопостачання є господарська діяльність, пов'язана з виробництвом, транспортуванням, постачанням та використанням теплової енергії в частині технічної експлуатації теплових, тепловикористовувальних установок і мереж, енергетичного обладнання суб'єктів відносин у сфері теплопостачання, виготовлення, монтажу, налагодження, діагностики, випробування та ремонту зазначених установок і мереж, режимів споживання теплової енергії, а також виконання робіт з проектування теплових, тепловикористовувальних установок та мереж.

Способом здійснення державного контролю (нагляду) у сфері теплопостачання є проведення уповноваженими органами державного контролю (нагляду) відповідних обстежень, перевірок, оглядів, інспектувань теплових, тепловикористовувальних установок і мереж, енергетичного обладнання суб'єктів відносин у сфері теплопостачання.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) у галузі теплопостачання, здійснює нагляд за режимами споживання електричної та теплової енергії, за тепловими, тепловикористовувальними установками та мережами суб'єктів відносин у сфері теплопостачання щодо додержання вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань експлуатації, проектування та будівництва енергообладнання і мереж у сфері теплопостачання, а також їх готовності до роботи.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) у галузі теплопостачання під час здійснення державного енергетичного контролю (нагляду) має право:

вимагати від суб'єктів відносин у сфері теплопостачання усунення виявлених порушень вимог законодавства;

вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного контролю (нагляду);

видавати суб'єктам відносин у сфері теплопостачання обов'язкові для виконання розпорядження, накази щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань експлуатації, проектування та будівництва енергообладнання і мереж у сфері теплопостачання;

зупиняти повністю або частково виробництво (виготовлення) теплової енергії, виконання робіт, надання послуг або їх окремих видів суб'єктами відносин у сфері теплопостачання шляхом надання розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо неприпустимості продовження експлуатації теплових, тепловикористовувальних установок та мереж унаслідок незадовільного технічного стану та/або їх експлуатації. Підставами для такого зупинення є виявлення фактів загрози життю та здоров'ю працівників і населення або передумови до виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для виконання покладених на неї завдань інформацію, пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час здійснення заходів державного енергетичного нагляду;

приймати рішення про відбір зразків продукції (теплоносія), частин енергетичного обладнання у разі його пошкодження для проведення експертизи;

застосовувати відповідно до закону штрафні санкції до суб'єктів відносин у сфері теплопостачання за ухилення від виконання або несвоєчасне виконання приписів, розпоряджень, наказів;

надавати суб'єктам відносин у сфері теплопостачання консультативну допомогу з питань, що належать до її компетенції, та вирішувати спірні питання;

фіксувати процес здійснення планового або позапланового заходу чи кожну окрему дію за допомогою засобів аудіо- та відеотехніки.

Інспектори центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) у галузі теплопостачання мають право:

безперешкодного доступу в установленому законом порядку до теплових, тепловикористовувальних установок та мереж суб'єктів відносин у сфері теплопостачання;

одержувати від суб'єктів відносин у сфері теплопостачання інформацію, необхідну для виконання покладених на них завдань відповідно до нормативно-правових актів;

видавати в межах своїх повноважень суб'єктам відносин у сфері теплопостачання обов'язкові для виконання вимоги (приписи) про усунення порушень вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань експлуатації, проектування та будівництва енергообладнання і мереж у сфері теплопостачання;

видавати суб'єктам відносин у сфері теплопостачання приписи щодо приведення технічного стану теплових, тепловикористовувальних установок та мереж, засобів обліку, контролю та регулювання виробництва, постачання і споживання теплової енергії, а також організації їх експлуатації у відповідність із вимогами нормативних документів з питань експлуатації, проектування та будівництва енергообладнання і мереж у сфері теплопостачання;

вносити керівникам суб'єктів відносин у сфері теплопостачання - юридичним особам або їх уповноваженим особам подання про усунення від виконання обов'язків відповідальної за теплове господарство посадової особи теплотехнічного профілю, дії чи бездіяльність якої призвели до порушення вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань експлуатації, проектування та будівництва енергообладнання і мереж у сфері теплопостачання або яка не пройшла в установленому порядку перевірку знань правил технічної експлуатації теплових установок і мереж;

вимагати від суб'єктів відносин у сфері теплопостачання додержання встановлених нормативно-правовими актами режимів споживання теплової енергії;

складати в установленому законом порядку протоколи про адміністративні правопорушення.

фіксувати процес здійснення планового або позапланового заходу чи кожну окрему дію за допомогою засобів аудіо- та відеотехніки.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальні органи, здійснюють планові заходи державного контролю (нагляду) у сфері теплопостачання (крім діяльності суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії) відповідно до річних планів, які затверджуються ними до 1 грудня року, що передує плановому, відповідно до закону.

Внесення змін до річних планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері теплопостачання (крім діяльності суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії) не допускається, крім випадків зміни найменування суб'єкта відносин та виправлення технічних помилок.

Плановим періодом здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері теплопостачання (крім діяльності суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії) вважається рік, який обчислюється з 1 січня по 31 грудня планового року.

Плани здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері теплопостачання (крім діяльності суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії) на наступний плановий період повинні містити дати початку кожного планового заходу державного нагляду (контролю) та строки їх здійснення.

Протягом планового періоду здійснення більш як одного планового заходу державного нагляду (контролю) у сфері теплопостачання (крім діяльності суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії) щодо одного суб'єкта відносин одним і тим самим органом державного нагляду (контролю) не допускається.

Планові заходи державного контролю (нагляду) у сфері теплопостачання (крім діяльності суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії) здійснюються за умови письмового повідомлення суб'єкта відносин про здійснення таких заходів не пізніше ніж за десять днів до їх початку.

Строк здійснення планового заходу державного контролю (нагляду) у сфері поводження з побутовими відходами не може перевищувати тридцяти робочих днів.

Періодичність здійснення планових заходів державного контролю (нагляду) за діяльністю суб'єктів відносин у сфері теплопостачання (крім діяльності суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії) визначається залежно від ступеню ризику від здійснення господарської діяльності у сфері теплопостачання, але не частіше одного разу протягом 3 років. Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику і визначається періодичність проведення планових заходів державного контролю (нагляду) у сфері теплопостачання, затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Залежно від ступеня ризику від здійснення діяльності суб'єктами відносин у сфері теплопостачання (крім діяльності суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної), центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальні органи визначають переліки питань для здійснення планових заходів, які затверджуються їх наказами.

Суб'єкт відносин у сфері теплопостачання (крім суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної) має право не допускати посадову особу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальних органів до здійснення планового заходу у сфері теплопостачання (крім суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної), якщо:

порушуються вимоги щодо періодичності здійснення заходів державного контролю (нагляду) у сфері теплопостачання (крім діяльності суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії), передбачені законом;

посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіального органу не пред'явила керівнику органу суб'єкта відносин у сфері теплопостачання (крім діяльності суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії) або уповноваженій особі ним особі, посвідчення (направлення) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіального органу та не надала копії документів, передбачених законом, або якщо надані документи не відповідають вимогам закону;

суб'єкт відносин у сфері теплопостачання (крім діяльності суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії) не одержав повідомлення про здійснення планового заходу державного контролю (нагляду) у сфері теплопостачання (крім діяльності суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії) у порядку, встановленому законом.

Позаплановим заходом державного контролю (нагляду) у сфері теплопостачання (крім діяльності суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії), вважається захід, не передбачений планом роботи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або планом роботи його територіального органу.

Підставами для проведення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіальним органом позапланового заходу державного контролю (нагляду) у сфері теплопостачання (крім діяльності суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної) є:

надходження рішень Кабінету Міністрів України, звернень народних депутатів України і правоохоронних органів, а також рішень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про порушення законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері теплопостачання (крім діяльності суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії);

надходження рішення суду (слідчого судді) про призначення заходів державного контролю (нагляду) у сфері теплопостачання (крім діяльності суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії), винесену ними відповідно до закону;

звернення фізичних чи юридичних осіб про порушення законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері теплопостачання (крім діяльності суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії).

подання суб'єктом відносин у сфері теплопостачання (крім діяльності суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії) письмової заяви про здійснення заходу державного контролю (нагляду) за його бажанням;

перевірки виконання суб'єктами відносин у сфері теплопостачання (крім діяльності суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії) постанов, розпоряджень, вимог (приписів) посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або посадових осіб його

територіальних органів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами здійснення планових заходів державного контролю (нагляду) у сфері теплопостачання (крім діяльності суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії);

виникнення аварійних ситуацій на об'єктах, що належать до сфери теплопостачання (крім об'єктів суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії).

Під час здійснення позапланового заходу з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для його здійснення, з обов'язковим зазначенням питань у посвідченні (направленні) на проведення заходу державного контролю (нагляду) у сфері теплопостачання (крім об'єктів суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії).

Строк здійснення позапланового заходу державного контролю (нагляду) у сфері теплопостачання (крім об'єктів суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії) не може перевищувати десяти робочих днів.

Фізичні особи, які надали безпідставне звернення про порушення суб'єктом відносин у сфері теплопостачання (крім об'єктів суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії) вимог законодавства, несуть відповідальність передбачену законом.

Для здійснення планового або позапланового заходу державного контролю (нагляду) у сфері теплопостачання (крім об'єктів суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії), центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіальний орган видає наказ, в якому зазначаються найменування суб'єкта відносин у сфері теплопостачання (крім суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної), щодо якого здійснюватиметься захід, та предмет перевірки.

На підставі наказу відповідно до закону оформляється посвідчення (направлення) на здійснення заходу державного контролю (нагляду) у сфері теплопостачання (крім суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії), яке підписується керівником або заступником керівника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або керівником або заступником керівника його територіального органу (із зазначенням посади, прізвища, імені та по батькові) і засвідчується печаткою.

У посвідченні (направленні) на здійснення заходу державного контролю (нагляду) у сфері теплопостачання (крім суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії) зазначається:

найменування органу державного контролю (нагляду), що здійснює захід;

найменування суб'єкта відносин, щодо діяльності якого здійснюється захід;

місце знаходження суб'єкта відносин, щодо діяльності якого здійснюється захід;

номер і дата наказу на виконання якого здійснюється захід;

перелік посадових осіб, які беруть участь у здійсненні заходу, із зазначенням їх посади, прізвища, ім'я та по батькові;

дата початку та дата закінчення заходу;

тип заходу (плановий або позаплановий);

форма заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд, інспектування тощо);

підстави для здійснення заходу;

предмет здійснення заходу;

інформація про здійснення попереднього заходу (тип заходу і строк його здійснення).

Посвідчення (направлення) є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення заходу.

Перед початком здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) у сфері теплопостачання (крім суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії), посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіального органу зобов'язані пред'явити:

наказ для проведення позапланового державного нагляду (контролю) у теплопостачання (крім суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії);

посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) у сфері теплопостачання (крім суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії);

посвідчення посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіального органу.

За результатами здійснення планового або позапланового заходу державного нагляду (контролю) у сфері теплопостачання (крім суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії) в разі виявлення порушень законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері теплопостачання (крім діяльності суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії), складається акт за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади з державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція).

На підставі акта, складеного за результатами здійснення планового (позапланового) заходу державного контролю (нагляду) у сфері теплопостачання (крім суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії), в ході якого виявлено порушення вимог законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері теплопостачання (крім суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії), протягом п'яти робочих днів з дня завершення такого заходу складається протокол про адміністративне правопорушення, приймається рішення (постанова) про накладення штрафу, видачу вимоги (припису), розпорядження згідно з вимогами закону.

Рішення (постанова) про накладення штрафів, видачу вимоги (припису), розпорядження за правопорушення у сфері теплопостачання (крім суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії), винесені керівником або заступником керівника центрального органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або керівником або заступником керівника його територіального органу, є виконавчими документами і підлягають виконанню в установленому законом порядку.

Рішення (постанова) про накладення штрафу, вимога (припис) або розпорядження за порушення, виявлені під час здійснення заходу державного контролю (нагляду) у сфері теплопостачання (крім суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії), може бути оскаржено суб'єктами відносин у сфері теплопостачання (крім суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) протягом п'ятнадцяти календарних днів з моменту його вручення та/або судовому порядку.

Оскарження припису, розпорядження або рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіального органу надається суб'єктами господарювання у сфері теплопостачання (крім суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії), протягом п'ятнадцяти календарних днів з моменту його вручення, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція).

Оскарження припису, розпорядження або рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) надається суб'єктами господарювання у сфері теплопостачання (крім суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії), протягом п'ятнадцяти календарних днів з моменту його вручення, керівнику центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція).

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіальний орган у строк до п'ятнадцяти календарних днів, надає вмотивовану відповідь щодо оскаржуваного припису, розпорядження або рішення.

У разі ненадання центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіальним органом, вмотивованої відповіді щодо оскаржуваного припису, розпорядження або рішення, у строк п'ятнадцяти календарних днів, такий припис, розпорядження або рішення підлягає скасуванню.

Центральний органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальні органи відповідно до покладених на них завдань здійснюють державний контроль (нагляд) за дотриманням:

виконавцями/виробниками житлово-комунальних послуг, у тому числі суб'єктами відносин у сфері житлово-комунального господарства у сфері теплопостачання природних монополій та суміжних ринків у сфері теплопостачання (крім суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної), стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері теплопостачання;

суб'єктами відносин у сфері житлово-комунального господарства законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил стосовно утримання, обслуговування, експлуатації систем теплопостачання у житловому фонді, кількості та якості послуг з теплопостачання, формування цін/тарифів на зазначені послуги.

Центральний органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальні органи під час здійснення державного контролю (нагляду) має право:

вимагати від суб'єктів відносин у сфері теплопостачання (крім суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії), усунення виявлених порушень вимог законодавства;

вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного контролю (нагляду) у сфері теплопостачання (крім суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії);

призначати проведення експертизи, технічної діагностики обладнання (окремих частин обладнання), одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час здійснення заходу державного контролю (нагляду) у сфері теплопостачання (крім суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії);

надавати (надсилати) суб'єктам відносин у сфері теплопостачання (крім суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії) обов'язкові для виконання вимоги (приписи) про усунення порушень і недоліків;

складати в установленому законом порядку протоколи про адміністративні правопорушення у сфері теплопостачання (крім суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії);

накладати штрафні санкції та вживати заходи, передбачені законом;

передавати органам дізнання і досудового слідства акти перевірок та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції.

залучати до своєї роботи на громадських засадах представників органів самоорганізації населення та членів правлінь об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, молодіжних житлових комплексів, управителів багатоквартирних будинків тощо.

Інспектори центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальних органів мають право:

безперешкодного доступу в установленому законом порядку до об'єктів сфери теплопостачання (крім суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії) незалежно від форми власності;

здійснювати вимірювання нормативної температури у приміщеннях на відповідність встановленим параметрам;

одержувати від суб'єктів відносин у сфері теплопостачання (крім суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії) інформацію, необхідну для виконання покладених на них повноважень;

вимагати від суб'єктів відносин у сфері теплопостачання (крім суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної), усунення виявлених порушень вимог законодавства;

вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного контролю (нагляду) у сфері теплопостачання (крім суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної);

призначати проведення експертизи, технічної діагностики обладнання (окремих частин обладнання), одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час здійснення заходу державного контролю (нагляду) у сфері теплопостачання (крім суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної);

надавати (надсилати) суб'єктам відносин у сфері теплопостачання (крім суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії) обов'язкові для виконання вимоги (приписи) про усунення порушень і недоліків та вживати заходи, передбачені законом.

фіксувати процес здійснення планового або позапланового заходу у сфері теплопостачання (крім суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії) чи кожну окрему дію за допомогою засобів аудіо- та відеотехніки;

брати в установленому порядку участь у роботі комісій з розслідування причин і наслідків аварій, що сталися на об'єктах сфери теплопостачання (крім суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії).

Забезпечення діяльності центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальних органів необхідними засобами здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальних органів підлягають обов'язковому державному страхуванню у порядку, визначеному законом.";

2) частину другу статті 25 доповнити новими абзацами такого змісту:

"забезпечити безперешкодний доступ до об'єктів сфери теплопостачання незалежно від форми власності для здійснення державного контролю (нагляду) у сфері теплопостачання;

надавати інформацію для здійснення державного контролю (нагляду) у сфері теплопостачання, необхідну для здійснення такого контролю (нагляду);

усувати порушення вимог законодавства, виявлених під час здійснення державного контролю (нагляду) у сфері теплопостачання;

надавати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час здійснення заходу державного контролю (нагляду) у сфері теплопостачання, відповідно до закону.".

3) у статті 31:

пункт 2 частини першої викласти у такій редакції:

"2) за невиконання (ухилення від виконання) або несвоєчасне виконання рішень чи приписів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері енергозбереження, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальні органи, або національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, - у розмірі до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;";

4) частину третю - четверту викласти у такій редакції:

"Справи про накладання штрафів за порушення, визначені цією статтею, розглядаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція), та органами державного регулювання в межах їх компетенції.

Суми штрафів, що накладаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція), та органами державного регулювання, перераховуються до Державного бюджету України.";

6. У Законі України "Про благоустрій населених пунктів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 49, ст. 517 із наступними змінами):

1) статтю 12 викласти у такій редакції:

"Стаття 12. Суб'єкти відносин у сфері благоустрою населених пунктів

1. Суб'єктами відносин у сфері благоустрою населених пунктів є органи державної влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, громадяни.";

2) частину другу статті 18 доповнити новими пунктами 9 - 13 такого змісту:

"9) надавати безперешкодний доступ до об'єктів благоустрою для здійснення державного контролю (нагляду) у сфері благоустрою населених пунктів;

10) надавати інформацію для здійснення державного контролю (нагляду) у сфері благоустрою населених пунктів, необхідну для здійснення такого контролю (нагляду);

11) усувати порушення вимог законодавства, виявлених під час здійснення державного контролю (нагляду) у сфері благоустрою населених пунктів;

12) надавати зразки частин елементів благоустрою для проведення експертизи;

13) надавати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час здійснення заходу державного контролю (нагляду) у сфері благоустрою населених пунктів, відповідно до закону.";

3) у статті 38 слова "Правил благоустрою території населеного пункту та інших нормативно-правових актів" замінити словами "стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері благоустрою населених пунктів";

4) у статті 39 назву і статтю викласти в такій редакції:

"Стаття 39. Державний контроль (нагляд) у сфері благоустрою населених пунктів

1. Державний контроль (нагляд) у сфері благоустрою населених пунктів - це сукупність заходів, спрямованих на дотримання учасниками правовідносин у сфері благоустрою населених пунктів вимог законодавства, нормативів, норм, стандартів, порядків і правил у сфері благоустрою населених пунктів.

2. Державний контроль (нагляд) за дотриманням законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері благоустрою населених пунктів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальними органами, органами місцевого самоврядування та іншими органами, відповідно до їх повноважень, визначеними законом, шляхом здійснення планових та позапланових заходів згідно із законом.

3. Зазначені, у частині другій цієї статті органи здійснюють планові заходи відповідно до річних планів, які затверджуються ними до 1 грудня року, що передує плановому, відповідно до закону.

Внесення змін до річних планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері благоустрою населених пунктів, не допускається, крім випадків зміни найменування суб'єкта відносин у сфері благоустрою населених пунктів та виправлення технічних помилок.

Плановим періодом вважається рік, який обчислюється з 1 січня по 31 грудня планового року.

Плани здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері благоустрою населених пунктів на наступний плановий період повинні містити дати початку кожного планового заходу державного нагляду (контролю) у сфері благоустрою населених пунктів та строки їх здійснення.

Протягом планового періоду здійснення більш як одного планового заходу державного нагляду (контролю) у сфері благоустрою населених пунктів щодо одного суб'єкта господарювання одним і тим самим органом державного нагляду (контролю) не допускається.

Планові заходи державного контролю (нагляду) у сфері благоустрою населених пунктів здійснюються за умови письмового повідомлення суб'єкта відносин у сфері благоустрою населених пунктів про здійснення таких заходів не пізніше ніж за десять днів до їх початку.

Строк здійснення планового заходу державного контролю (нагляду) у сфері поводження з побутовими відходами не може перевищувати тридцяти робочих днів.

Періодичність здійснення планових заходів державного контролю (нагляду) у сфері благоустрою населених пунктів визначається залежно від ступеня ризику від здійснення господарської діяльності у сфері благоустрою населених пунктів, але не частіше одного разу протягом 3 років. Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику і визначається періодичність здійснення планових заходів державного контролю (нагляду), затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Залежно від ступеня ризику від здійснення діяльності суб'єктами відносин у сфері благоустрою населених пунктів центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальні органи, визначають переліки питань для здійснення планових заходів, які затверджуються їх наказами.

Суб'єкт відносин у сфері благоустрою населених пунктів має право не допускати посадову особу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальних органів до здійснення планового заходу у сфері благоустрою населених пунктів, якщо:

порушуються вимоги щодо періодичності здійснення заходів державного контролю (нагляду) у сфері благоустрою населених пунктів, передбачені законом;

посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіального органу не пред'явила керівнику органу суб'єкта відносин у сфері благоустрою населених пунктів або уповноваженій особі ним особі, посвідчення (направлення) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіального органу та не надала копії документів, передбачених законом, або якщо надані документи не відповідають вимогам закону;

суб'єкт відносин у сфері благоустрою населених пунктів не одержав повідомлення про здійснення планового заходу державного контролю (нагляду) у сфері благоустрою населених пунктів у порядку, встановленому законом;

4. Позаплановим заходом державного контролю (нагляду) у сфері благоустрою населених пунктів, вважається захід, не передбачений планом роботи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або планом роботи його територіального органу.

Підставами для проведення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіальним органом позапланового заходу державного контролю (нагляду) у сфері благоустрою населених пунктів є:

надходження рішень Кабінету Міністрів України, звернень народних депутатів України і правоохоронних органів, а також рішень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про порушення законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері благоустрою населених пунктів;

надходження рішення суду (слідчого судді) про призначення заходів з державного контролю (нагляду) у сфері благоустрою населених пунктів, винесеного ними відповідно до закону;

звернення фізичних чи юридичних осіб про порушення суб'єктами відносин у сфері благоустрою населених пунктів законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері благоустрою населених пунктів;

подання суб'єктом відносин у сфері благоустрою населених пунктів письмової заяви про здійснення заходу державного контролю (нагляду) за його бажанням;

перевірки виконання суб'єктами відносин у сфері благоустрою населених пунктів, постанов, розпоряджень, вимог (приписів) посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або посадових осіб його територіальних органів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами здійснення планових заходів;

виникнення аварійних ситуацій на об'єктах, що належать до сфери благоустрою населених пунктів.

Під час здійснення позапланового заходу державного контролю (нагляду) у сфері благоустрою населених пунктів, з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для його здійснення, з обов'язковим зазначенням питань у посвідченні (направленні) на проведення заходу державного контролю (нагляду) у сфері благоустрою населених пунктів.

Строк здійснення позапланового заходу державного контролю (нагляду) у сфері благоустрою населених пунктів не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів.

Фізичні особи, які надали безпідставне звернення про порушення суб'єктом відносин у сфері благоустрою населених пунктів вимог законодавства, несуть відповідальність передбачену законом.

5. Для здійснення планового або позапланового заходу державного контролю (нагляду) у сфері благоустрою населених пунктів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіальний орган видає наказ, в якому зазначаються найменування суб'єкта відносин у сфері благоустрою населених пунктів, щодо якого здійснюватиметься захід, та предмет перевірки.

На підставі наказу відповідно до закону оформляється посвідчення (направлення) на здійснення заходу державного контролю (нагляду) у сфері благоустрою населених пунктів, яке підписується керівником або заступником керівника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або керівником або заступником керівника його територіального органу (із зазначенням посади, прізвища, імені та по батькові) і засвідчується печаткою.

У посвідченні (направленні) на здійснення заходу державного контролю (нагляду) у сфері благоустрою населених пунктів зазначається:

найменування органу державного контролю (нагляду), що здійснює захід;

найменування суб'єкта відносин, щодо діяльності якого здійснюється захід;

місце знаходження суб'єкта відносин, щодо діяльності якого здійснюється захід;

номер і дата наказу, на виконання якого здійснюється захід;

перелік посадових осіб, які беруть участь у здійсненні заходу, із зазначенням їх посади, прізвища, ім'я та по батькові;

дата початку та дата закінчення заходу;

тип заходу (плановий або позаплановий);

форма заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд, інспектування тощо);

підстави для здійснення заходу;

предмет здійснення заходу;

інформація про здійснення попереднього заходу (тип заходу і строк його здійснення).

Посвідчення (направлення) є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення заходу.

Перед початком здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) у сфері благоустрою населених пунктів, посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіального органу зобов'язані пред'явити:

наказ для проведення позапланового державного нагляду (контролю) у сфері благоустрою населених пунктів;

посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) у сфері благоустрою населених пунктів;

посвідчення посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіального органу.

6. За результатами здійснення планового або позапланового заходу державного нагляду (контролю) у сфері благоустрою населених пунктів в разі виявлення порушень законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері благоустрою населених пунктів, складається акт за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади з державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція).

На підставі акта, складеного за результатами здійснення планового (позапланового) заходу державного контролю (нагляду) у сфері благоустрою населених пунктів, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері благоустрою населених пунктів, протягом п'яти робочих днів з дня завершення такого заходу складається протокол про адміністративне правопорушення, приймається рішення (постанова) про накладення штрафу, видачу вимоги (припису), розпорядження згідно з вимогами закону.

Рішення (постанова) про накладення штрафів, видачу вимоги (припису), розпорядження за правопорушення у сфері благоустрою населених пунктів, винесені керівником або заступником керівника центрального органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або керівником або заступником керівника його територіального органу, є виконавчими документами і підлягають виконанню в установленому законом порядку.

Рішення (постанова) про накладення штрафу, вимога (припис) або розпорядження за порушення, виявлені під час здійснення заходу державного контролю (нагляду) у сфері благоустрою населених пунктів, може бути оскаржено суб'єктами відносин у сфері благоустрою населених пунктів, до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) протягом п'ятнадцяти календарних днів з моменту його вручення та/або судовому порядку.

Оскарження припису, розпорядження або рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіального органу надається суб'єктами господарювання у сфері благоустрою населених пунктів, протягом п'ятнадцяти календарних днів з моменту його вручення, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція).

Оскарження припису, розпорядження або рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) надається суб'єктами господарювання у сфері благоустрою населених пунктів, протягом п'ятнадцяти календарних днів з моменту його вручення, керівнику центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція).

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіальний орган у строк до п'ятнадцяти календарних днів, надає вмотивовану відповідь щодо оскаржуваного припису, розпорядження або рішення.

У разі ненадання центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіальним органом, вмотивованої відповіді щодо оскаржуваного припису, розпорядження або рішення, у строк п'ятнадцяти календарних днів, такий припис, розпорядження або рішення підлягає скасуванню.

7. Центральний органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальні органи відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює:

державний контроль (нагляд) за дотриманням суб'єктами відносин у сфері благоустрою населених пунктів законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у цій сфері;

державний нагляд за виконанням:

- робіт з ремонту та утримання об'єктів та елементів благоустрою населених пунктів відповідно до стандартів, нормативів, норм, порядків і правил;

- інвестиційних і місцевих програм благоустрою населених пунктів;

2) здійснює нормативно-методичне забезпечення своєї діяльності;

3) бере участь у розробленні суб'єктами відносин у сфері благоустрою населених пунктів заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів;

4) розробляє та подає на розгляд центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства:

пропозиції щодо формування державної політики у сфері благоустрою населених пунктів, у тому числі удосконалення законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у зазначеній сфері;

проекти нормативно-правових актів з питань забезпечення і здійснення державного контролю (нагляду) у сфері благоустрою населених пунктів;

5) складає в установленому законом порядку протоколи про адміністративні правопорушення у сфері благоустрою населених пунктів.

6) виконує інші функції відповідно до покладених на неї завдань.

8. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальні органи під час здійснення державного контролю (нагляду) у сфері благоустрою населених пунктів має право:

вимагати від суб'єктів відносин у сфері благоустрою населених пунктів усунення виявлених порушень вимог законодавства;

вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного контролю (нагляду) у сфері благоустрою населених пунктів;

надавати (надсилати) суб'єктам відносин у сфері благоустрою населених пунктів обов'язкові для виконання вимоги (приписи) про усунення порушень і недоліків;

накладати штрафні санкції та вживати заходи, передбачені законом;

передавати органам досудового розслідування акти перевірок та інші матеріали з питань, що належать до їх компетенції;

залучати до своєї роботи представників місцевих інспекцій з благоустрою населених пунктів, громадських інспекторів з благоустрою населених пунктів та на громадських засадах представників органів самоорганізації населення.

9. Інспектори центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальних органів мають право:

безперешкодного доступу в установленому законом порядку до об'єктів благоустрою населених пунктів незалежно від форми власності;

одержувати від суб'єктів відносин у сфері благоустрою населених пунктів інформацію, необхідну для виконання покладених на них повноважень;

вимагати від суб'єктів відносин у сфері благоустрою населених пунктів усунення виявлених порушень вимог законодавства;

вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного контролю (нагляду);

відбирати зразки частин елементів благоустрою, призначати проведення експертизи, технічної діагностики обладнання (окремих частин обладнання), одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час здійснення заходу державного контролю (нагляду);

фіксувати процес здійснення планового (позапланового) заходу чи кожну окрему дію за допомогою засобів фото-, аудіо- та відеотехніки;

брати в установленому порядку участь у роботі комісій з розслідування причин і наслідків аварій, що сталися на об'єктах сфери благоустрою населених пунктів;

надавати (надсилати) суб'єктам відносин у сфері благоустрою населених пунктів обов'язкові для виконання вимоги (приписи) про усунення порушень і недоліків та вживати заходи, передбачені законом.

Забезпечення діяльності центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальних органів необхідними засобами здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальних органів підлягають обов'язковому державному страхуванню у порядку, визначеному законом.";

7. У Законі України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради, 2007 р., N 29, стор. 1001, стаття 389 із наступними змінами):

1) частину четверту статті 2 після слів "державного архітектурно-будівельного контролю (нагляду)", доповнити словами "державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства".

8. У Законі України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" (Відомості Верховної Ради, 2017, N 34, ст. 370):

1) у частині другій статті 12 слова "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах метрологічного нагляду та державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіальним органам";

2) статті 15 та 16 викласти у такій редакції:

"Стаття 15. Органи, уповноважені розглядати справи про правопорушення у сфері комерційного обліку комунальних послуг

1. Справи про правопорушення у сфері комерційного обліку комунальних послуг розглядаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіальними органами.

2. Розглядати справи про правопорушення і накладати стягнення від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальних органів, мають право керівник, його заступники, керівники територіальних органів та їхні заступники.

Стаття 16. Порядок накладення та стягнення штрафів за правопорушення у сфері комерційного обліку комунальних послуг

1. Підставою для розгляду справи про правопорушення у сфері комерційного обліку комунальних послуг є акт перевірки та інші матеріали, пов'язані з цією перевіркою.

Акти перевірки складаються окремо на кожне виявлене правопорушення.

Форма акта затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики контролю у сфері житлово-комунального господарства.

2. Посадові особи, уповноважені на проведення перевірок та складання актів, визначаються керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція), його заступниками, керівниками територіальних органів та їх заступниками.

3. Акт перевірки складається у двох примірниках, які підписуються посадовою особою центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або посадовою особою його територіального органу, та керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою.

У разі відмови керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи від підписання акта перевірки посадова (службова) особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіального органу, вносить до такого акта відповідний запис.

Один примірник акта перевірки вручається керівнику суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий зберігається у центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіальному органі.

Акт перевірки разом з поясненнями керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи (за наявності) та документами, що підтверджують факт виявлених порушень, не пізніше наступного робочого дня за днем його складання передається керівнику центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або керівнику його територіального органу, для прийняття рішення про накладення штрафу, відповідно до частини другою статті 14 цього Закону.

4. Справа про правопорушення розглядається у п'ятнадцятиденний строк з дня одержання акта перевірки посадовою особою, уповноваженою розглядати справу.

5. За результатом розгляду справи про правопорушення виноситься постанова.

6. Штраф сплачується протягом п'ятнадцяти днів з дня отримання копії постанови відповідним суб'єктом господарювання.

7. Копія завіреного банком платіжного документа, що засвідчує факт сплати штрафу у повному обсязі, надсилається центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіальному органу, який виніс постанову.

8. У разі якщо штраф не сплачено у строк, встановлений частиною шостою цієї статті, примусове виконання постанови про накладення штрафу здійснюється у порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

9. Суми стягнених штрафів зараховуються до державного бюджету України.

10. Сплата передбачених статтею 14 цього Закону штрафів не звільняє суб'єктів господарювання від обов'язку усунути відповідне правопорушення.

11. Постанова у справі про правопорушення може бути оскаржена до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або до суду в установленому порядку.";

9. У Законі України "Про житлово-комунальні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., N 1, ст. 1, 2018 р.; N 23, ст. 211):

1) доповнити Розділом V1 "Державний контроль (нагляд) у сфері житлово-комунального господарства", такого змісту:

"Розділ V1
Державний контроль (нагляд) у сфері житлово-комунальних послуг

Стаття 291. Державний контроль (нагляд) у сфері житлово-комунальних послуг

1. Державний контроль (нагляд) у сфері житлово-комунального послуг - це сукупність заходів спрямованих на дотримання учасниками правовідносин у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг, вимог законодавства, нормативів, норм, стандартів, порядків і правил у сфері житлово-комунальних послуг та умов договорів про надання житлово-комунальних послуг.

2. Державний контроль (нагляд) у сфері житлово-комунального послуг за дотриманням законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері житлово-комунальних послуг здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальними органами, іншими органами відповідно до їх повноважень шляхом здійснення планових та позапланових заходів згідно із законом.

3. Зазначені, у частині другій цієї статті органи здійснюють планові заходи відповідно до річних планів, які затверджуються ними до 1 грудня року, що передує плановому, відповідно до закону.

Внесення змін до річних планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері житлово-комунального послуг, не допускається, крім випадків зміни найменування учасника правовідносин у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг та виправлення технічних помилок.

Плановим періодом вважається рік, який обчислюється з 1 січня по 31 грудня планового року.

Плани здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері житлово-комунальних послуг на наступний плановий період повинні містити дати початку кожного планового заходу державного нагляду (контролю) у сфері житлово-комунальних послуг та строки їх здійснення.

Протягом планового періоду здійснення більш як одного планового заходу державного нагляду (контролю) у сфері житлово-комунальних послуг, щодо одного учасника правовідносин у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг, одним і тим самим органом державного нагляду (контролю) не допускається.

Планові заходи державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунальних послуг здійснюються за умови письмового повідомлення учасника правовідносин у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг про здійснення таких заходів не пізніше ніж за десять днів до їх початку.

Строк здійснення планового заходу державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального послуг не може перевищувати тридцяти робочих днів.

Періодичність здійснення планових заходів державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунальних послуг визначається залежно від ступеню ризику від здійснення господарської діяльності у сфері житлово-комунальних послуг, але не частіше одного разу протягом 3 років. Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику і визначається періодичність проведення планових заходів державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунальних послуг, затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Залежно від ступеня ризику від здійснення діяльності учасниками правовідносин у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальні органи визначають переліки питань для здійснення планових заходів, які затверджуються їх наказами.

Учасник правовідносин у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг, має право не допускати посадову особу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або посадову особу його територіального органу до здійснення заходу державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунальних послуг, якщо:

порушуються вимоги щодо періодичності здійснення заходів державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунальних послуг, передбачені законом;

посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіального органу не пред'явила керівнику учасника/учаснику правовідносин у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг або уповноваженій особі ним особі, посвідчення (направлення) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіального органу та не надала копії документів, передбачених законом, або якщо надані документи не відповідають вимогам закону;

учасник правовідносин у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг не одержав повідомлення про здійснення планового заходу державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунальних послуг у порядку, встановленому законом;

4. Позаплановим заходом державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунальних послуг, вважається захід, не передбачений планом роботи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або планом роботи його територіального органу.

Підставами для проведення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіальним органом, позапланового заходу державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунальних послуг є:

надходження рішень Кабінету Міністрів України, звернень народних депутатів України і правоохоронних органів, а також рішень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про порушення законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері житлово-комунальних послуг;

надходження рішення суду (слідчого судді) про призначення заходів державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунальних послуг, винесену ними відповідно до закону;

звернення фізичних чи юридичних осіб про порушення законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері житлово-комунальних послуг;

подання учасником правовідносин у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг письмової заяви про здійснення заходу державного контролю (нагляду) за його бажанням;

перевірки виконання учасниками правовідносин у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг, постанов, розпоряджень, вимог (приписів), посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіальних органів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами здійснення планових заходів;

виникнення аварійних ситуацій на об'єктах, що належать до сфери житлово-комунальних послуг.

Під час здійснення позапланового заходу з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для його здійснення, з обов'язковим зазначенням питань у посвідченні (направленні) на проведення заходу державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунальних послуг.

Строк здійснення позапланового заходу державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунальних послуг не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів.

Фізичні особи, які надали безпідставне звернення про порушення суб'єктом відносин у сфері житлово-комунальних послуг вимог законодавства, несуть відповідальність передбачену законом.

5. Для здійснення планового або позапланового заходу центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіальний орган видає наказ, в якому зазначаються найменування учасника правовідносин у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг, щодо якого здійснюватиметься захід, та предмет перевірки.

На підставі наказу відповідно до закону оформляється посвідчення (направлення) на здійснення заходу державного контролю (нагляду), яке підписується керівником або заступником керівника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція), керівником або заступником керівника його територіального органу (із зазначенням посади, прізвища, імені та по батькові) і засвідчується печаткою.

У посвідченні (направленні) на здійснення заходу державного контролю (нагляду) у сфері поводження з побутовими відходами зазначається:

найменування органу державного контролю (нагляду), що здійснює захід;

найменування суб'єкта відносин, щодо діяльності якого здійснюється захід;

місце знаходження суб'єкта відносин, щодо діяльності якого здійснюється захід;

номер і дата наказу (рішення, розпорядження), на виконання якого здійснюється захід;

перелік посадових осіб, які беруть участь у здійсненні заходу, із зазначенням їх посади, прізвища, ім'я та по батькові;

дата початку та дата закінчення заходу;

тип заходу (плановий або позаплановий);

форма заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд, інспектування тощо);

підстави для здійснення заходу;

предмет здійснення заходу;

інформація про здійснення попереднього заходу (тип заходу і строк його здійснення).

Посвідчення (направлення) на здійснення державного нагляду (контролю) у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення заходу.

Перед початком здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) у сфері житлово-комунальних послуг, посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіального органу зобов'язані пред'явити:

наказ для проведення позапланового державного нагляду (контролю) у сфері житлово-комунальних послуг;

посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) у сфері житлово-комунальних послуг;

посвідчення посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіального органу.

6. За результатами здійснення планового або позапланового заходу державного нагляду (контролю) у сфері житлово-комунальних послуг в разі виявлення порушень законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері житлово-комунальних послуг складається акт за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади з державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція).

На підставі акта, складеного за результатами здійснення планового (позапланового) заходу, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері житлово-комунальних послуг, протягом п'яти робочих днів з дня завершення заходу складається протокол про адміністративне правопорушення, приймається рішення (постанова) про накладення штрафу, видачу вимоги (припису), розпорядження згідно з вимогами закону.

Рішення (постанова) про накладення штрафів, видачу вимоги (припису), розпорядження за правопорушення у сфері житлово-комунальних послуг, винесені керівником або заступником керівника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або керівником або заступником керівника його територіального органу, є виконавчими документами і підлягають виконанню в установленому законом порядку.

Рішення (постанова) про накладення штрафу, вимога (припис) або розпорядження про усунення порушень виявлених під час здійснення заходу, може бути оскаржено учасником правовідносин у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг, до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) протягом п'ятнадцяти календарних днів з моменту його вручення в адміністративному та/або судовому порядку.

Оскарження припису, розпорядження або рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіального органу надається суб'єктами господарювання у сфері житлово-комунальних послуг, протягом п'ятнадцяти календарних днів з моменту його вручення, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція).

Оскарження припису, розпорядження або рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) надається суб'єктами господарювання у сфері житлово-комунальних послуг, протягом п'ятнадцяти календарних днів з моменту його вручення, керівнику центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція).

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіальний орган у строк до п'ятнадцяти календарних днів, надає вмотивовану відповідь щодо оскаржуваного припису, розпорядження або рішення.

У разі ненадання центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) або його територіальним органом, вмотивованої відповіді щодо оскаржуваного припису, розпорядження або рішення, у строк п'ятнадцяти календарних днів, такий припис, розпорядження або рішення підлягає скасуванню.

7. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) його територіальні органи відповідно до покладених на них завдань:

1) здійснюють:

державний контроль за дотриманням:

- учасниками правовідносин у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг, у тому числі суб'єктами природних монополій та суміжних ринків у сфері централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення (крім суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії та/або використовують нетрадиційні чи поновлювані джерела енергії), стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері житлово-комунальних послуг;

- учасниками правовідносин у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил стосовно управління, обслуговування, експлуатації систем водо-, теплопостачання (крім суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії та/або використовують нетрадиційні чи поновлювані джерела енергії), водовідведення, газопостачання та іншого інженерного обладнання багатоквартирних житлових будинків, управління, обслуговування і використання житлового фонду, експлуатації підвальних приміщень, вбудованих, прибудованих нежитлових приміщень у багатоквартирних житлових будинках, кількості та якості житлово-комунальних послуг, формування цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, а також у сфері благоустрою населених пунктів, у сфері поводження з побутовими відходами та сфері поховання;

державний нагляд за виконанням:

- робіт з управління, обслуговування та використання житлового фонду відповідно до стандартів, нормативів, норм, порядків і правил;

- інвестиційних і регіональних програм розвитку житлово-комунального господарства;

2) здійснює нормативно-методичне забезпечення своєї діяльності;

3) бере участь у розробленні учасниками правовідносин у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг заходів щодо надійного та безаварійного водо-, теплопостачання та водовідведення, поліпшення умов управління, обслуговування і використання житлового фонду;

4) розробляє та подає на розгляд центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства:

пропозиції щодо формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, в тому числі удосконалення законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у зазначеній сфері, поліпшення умов управління, обслуговування і використання житлового фонду, благоустрою населених пунктів та сфері поховання;

проекти нормативно-правових актів з питань забезпечення і здійснення державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального послуг; благоустрою населених пунктів та сфері поховання;

5) складає в установленому законом порядку протоколи про адміністративні правопорушення у сфері житлово-комунального послуг.

6) виконує інші функції відповідно до покладених на неї завдань.

8. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та її територіальні органи під час здійснення державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального послуг мають право:

вимагати від учасників правовідносин у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг усунення виявлених порушень вимог законодавства;

вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного контролю (нагляду);

призначати проведення експертизи, технічної діагностики обладнання (окремих частин обладнання), одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час здійснення заходу державного контролю (нагляду);

надавати (надсилати) учасникам правовідносин у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг обов'язкові для виконання вимоги (приписи) про усунення порушень і недоліків;

накладати штрафні санкції та вживати заходи, передбачені законом;

передавати органам досудового розслідування акти перевірок та інші матеріали з питань, що належать до їх компетенції;

залучати до своєї роботи на громадських засадах представників органів самоорганізації населення та членів правлінь об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, молодіжних житлових комплексів, управителів багатоквартирних будинків тощо.

9. Інспектори центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальних органів мають право:

безперешкодного доступу в установленому законом порядку до об'єктів сфери житлово-комунальних послуг незалежно від форми власності;

одержувати від учасників правовідносин у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг інформацію, необхідну для виконання покладених на них повноважень;

вимагати від учасників правовідносин у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг усунення виявлених порушень вимог законодавства;

вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного контролю (нагляду);

відбирати зразки питної води та стічних вод, частин елементів благоустрою, побутових відходів, здійснювати вимірювання нормативної температури у приміщеннях, на відповідність встановленим параметрам;

призначати проведення експертизи, одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час здійснення заходу державного контролю (нагляду), відповідно до закону;

фіксувати процес здійснення планового (позапланового) заходу чи кожну окрему дію за допомогою засобів фото-, аудіо- та відеотехніки;

призначати проведення експертизи, технічної діагностики обладнання (окремих частин обладнання), одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час здійснення заходу державного контролю (нагляду);

брати в установленому порядку участь у роботі комісій з розслідування причин і наслідків аварій, що сталися на об'єктах житлово-комунальних послуг; благоустрою, поховання;

надавати (надсилати) учасникам правовідносин у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг обов'язкові для виконання вимоги (приписи) про усунення порушень і недоліків та вживати заходи, передбачені законом.

Забезпечення діяльності центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальних органів необхідними засобами здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства (Державна житлово-комунальна інспекція) та його територіальних органів підлягають обов'язковому державному страхуванню у порядку, визначеному законом.

Стаття 292. Відповідальність за порушення законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері житлово-комунальних послуг

Порушення законодавства у сфері житлово-комунальних послуг тягне за собою відповідальність згідно із законами України.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

прийняти нормативно-правові акти необхідні для реалізації цього Закону;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос