Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования развития виноградарства в Украине

Проект закона Украины от 05.09.2019 № 2064
Дата рассмотрения: 05.09.2019 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку виноградарства в Україні

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27, з наступними змінами):

1) частину одинадцяту статті 93 доповнити через кому словами:

"а для земельних ділянок під виноградниками або для їх закладання не може бути меншим як 25 років";

2) статтю 1021 доповнити новою частиною такого змісту:

"8. Особа, яка користується чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) з метою вирощування виноградників на підставі відповідного договору з власником земельної ділянки та яка належно виконує свої обов'язки за договором, після спливу строку договору має переважне право перед іншими особами на укладення договору користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) з метою вирощування виноградників на новий строк (поновлення договору емфітевзису). Реалізація цього права здійснюється за правилами, встановленими статтею 33 Закону України "Про оренду землі";

3) статтю 132 доповнити новою частиною такого змісту:

"4. При переході права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення, що передбачає дострокове припинення у користувача права користування земельною ділянкою сільськогосподарського призначення, переданої в користування для вирощування виноградників, угода про перехід права власності повинна містити посилання на документи, що підтверджують відшкодування користувачу такої земельної ділянки його витрат, здійсненних на закладення (посадку) та/або догляд за багаторічними насадженнями, а також завданих збитків. Визначення розміру збитків здійснюється шляхом проведення незалежної оцінки відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

4) Розділ X "Перехідні положення" доповнити новим пунктом такого змісту:

"21. Установити, що господарське товариство, до статутного капіталу якого у процесі приватизації державного майна в агропромисловому комплексі були внесені виноградники, а також його правонаступники мають право на відшкодування їх вартості від власників земельних ділянок у разі, якщо земельна ділянка не перебуває у користуванні такого товариства або його правонаступників".

2. У Законі України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 10, ст. 102, з наступними змінами):

1) частину третю статті 19 доповнити через кому словами:

"а для земельних ділянок під виноградниками або для їх закладання не може бути меншим як 25 років";

2) статтю 31 доповнити новою частиною такого змісту:

"У разі припинення договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення, переданої в оренду для вирощування виноградників, орендар має право на відшкодування витрат, здійсненних орендарем на їх закладання (посадку) та/або догляд за ними, якщо строк договору оренди сплив до закінчення строку їхнього плодоношення та такий договір не був поновлений, а також завданих збитків";

3) статтю 32 доповнити після частини другої новою частиною такого змісту:

"У разі розірвання договору оренди землі з ініціативи орендодавця орендар має право на відшкодування витрат, пов'язаних з поліпшенням стану об'єкту оренди, та збитків, завданих розірванням договору. Це положення також поширюється на випадки відшкодування орендарю вартості виноградників, що у процесі приватизації державного майна в агропромисловому комплексі були внесені до статутного капіталу господарських товариств або належать правонаступникам господарських товариств, що були створені у процесі приватизації державного майна в агропромисловому комплексі, якщо строк плодоношення таких багаторічних насаджень не закінчився".

У зв'язку з цим, частини третю та четверту вважати відповідно частинами четвертою та п'ятою.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

2. Дія цього Закону не поширюється на договори оренди землі, договори користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзису), укладені в установленому законом порядку до дня набрання чинності цим Законом.

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;

2) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос