Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования системы обращения с опасными отходами

Проект закона Украины от 05.09.2019 № 2066
Дата рассмотрения: 05.09.2019 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення системи поводження з небезпечними відходами

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 36 - 37, ст. 242, з наступними змінами) такі зміни:

1. У частині першій статті 32:

пункт "е" доповнити через кому словами: "зокрема, не мають відповідної матеріально-технічної бази, вимоги щодо наявності якої встановлено законом, та у яких відсутня відповідна дозвільна документація.";

2. У статті 34:

1) абзац перший частини третьої після слів "небезпечними відходами," доповнити словами "крім дотримання вимог, встановлених статтею 17 цього закону,";

2) абзац шостий частини третьої викласти у такій редакції:

"мати ліцензію на здійснення господарської діяльності поводження з небезпечними відходами (не підлягає ліцензуванню зберігання (накопичення) суб'єктом господарювання утворених ним небезпечних відходів, якщо протягом року з дня утворення небезпечні відходи передаються суб'єктам господарювання, що мають ліцензію на поводження з небезпечними відходами) на види небезпечних відходів згідно із затвердженим Кабінетом Міністрів України переліком небезпечних відходів;";

3) доповнити частину третю новими абзацами такого змісту:

"не допускати передачу небезпечних відходів суб'єктам господарювання, які не мають ліцензії на здійснення господарської діяльності поводження з небезпечними відходами;

для отримання ліцензії та здійснення господарської діяльності поводження з небезпечними відходами мати підтвердження належності на праві власності або на іншій законній підставі будинків, будівель, споруд та приміщень, земельних ділянок, необхідних для здійснення господарської діяльності поводження з небезпечними відходами;

для отримання ліцензії та здійснення господарської діяльності поводження з небезпечними відходами мати на праві власності або іншій законній підставі матеріально-технічну базу (обладнання, в тому числі спеціальне; установки, у тому числі пересувні мобільні; спеціально обладнані транспортні засоби, що відповідає технічним вимогам, встановленим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища). Достовірність наявності необхідної матеріально-технічної бази повинно бути підтверджено документами, що підтверджують законність набуття такого права та актом перевірки достовірності наданої інформації;

надавати органу ліцензування щоквартальні звіти про здійснення господарської діяльності поводження з небезпечними відходами. Зміст, форма та порядок надання звітів встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища;

позитивний висновок державної екологічної експертизи щодо проектної документації на об'єкти, на яких здійснюються операції з небезпечними відходами;

позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи про дотримання вимог щодо забезпечення безпеки на об'єктах, на яких здійснюються операції з небезпечними відходами;

реєстрову карту об'єкта оброблення та утилізації відходів;

паспорт місця видалення відходів (у разі здійснення видалення чи захоронення небезпечних відходів).";

3. Доповнити Закон новою статтею 342 такого змісту:

"Стаття 342. Ліцензування господарської діяльності поводження з небезпечними відходами

Господарська діяльність поводження з небезпечними відходами здійснюється суб'єктами господарювання на підставі ліцензії, що видається в порядку, встановленому Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності" та у відповідності до ліцензійних умов.

До господарської діяльності поводження з небезпечними відходами належить комплекс заходів із збирання, перевезення, сортування, зберігання, оброблення (перероблення) і утилізації та/або знешкодження небезпечних відходів, їх видалення, захоронення.

Відповідність матеріально-технічної бази встановленим вимогам та заявленим у клопотанні здобувачем ліцензії документах для одержання ліцензії характеристикам, підлягає обов'язковій перевірці до видачі ліцензії у межах строків, передбачених для видачі ліцензії, за місцем провадження діяльності органом ліцензування у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Загальні вимоги до матеріально-технічної бази для здійснення господарської діяльності поводження з небезпечними відходами, а також технічної документації визначаються ліцензійними умовами.";

4. Доповнити статтю 37 новою частиною такого змісту:

"Контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних вимог здійснюється органом ліцензування.";

5. Частину першу статті 42 доповнити новими пунктами такого змісту:

"о) вимог ліцензійних умов;

п) порушення строків та порядку надання звіту про здійснення господарської діяльності поводження з небезпечними відходами, а також приховування, перекручування інформації або відмову надання такого звіту";

II. Внести до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2015, N 23, ст. 158, з наступними змінами) таку зміну:

1. У пункті 14 частини першої статті 7 перше речення доповнити через тире словами "з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про відходи".

III. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос