Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно признания депортированными граждан Украины, которые в 1944 - 1951 годах были принудительно переселены с территории Польской Народной Республики

Проект закона Украины от 03.09.2019 № 2038
Дата рассмотрения: 03.09.2019 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання депортованими громадян України, які у 1944 - 1951 роках були примусово переселені з території Польської Народної Республіки

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою" (Відомості Верховної Ради, 2014, N 26, ст. 896):

1) статтю 1 викласти у такій редакції:

"Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

депортація - насильницьке переселення народів, національних меншин та осіб за національною ознакою з місць їх постійного проживання на підставі рішень, прийнятих органами державної влади колишнього СРСР, союзних республік або Польської Народної Республіки у період 1944 - 1951 років;

компенсація - відшкодування державою депортованій особі матеріальної та моральної шкоди, заподіяної внаслідок депортації;

територія Польської Народної Республіки - територія УРСР, яка була передана Польській Народній Республіці у відповідності до Договору між СРСР і Польською Народною Республікою "Про обмін ділянками державних територій" від 15 лютого 1951 року, а саме території колишніх Нижньо-Устриківського та частин Хирівського і Стрілківського районів колишньої Дрогобицької області";

2) у статті 3:

а) частину першу викласти у такій редакції:

"Україна визнає депортації народів, національних меншин та осіб з місць постійного проживання на підставі рішень, прийнятих органами державної влади колишнього СРСР або союзних республік, осіб українського походження з місць їх постійного проживання на території Польської Народної Республіки на підставі рішень, прийнятих органами колишнього СРСР та Польської Народної Республіки у період 1944 - 1951 років, як незаконні та злочинні акти, здійснені проти них, та визначає відновлення прав громадян України із числа депортованих осіб одним з пріоритетних напрямів політичного, соціально-економічного, культурного і духовного розвитку суспільства";

б) доповнити частиною сьомою у такій редакції:

"Держава гарантує компенсацію депортованим особам матеріальної та моральної шкоди, заподіяної внаслідок депортації";

3) Частину першу статті 4 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"осіб українського походження, які були примусово переселені (що супроводжувалося вилученням майна, встановленням режиму спецпоселень і обмеженням політичних, соціальних, економічних і культурних прав) з місць їх постійного проживання на території Польської Народної Республіки на підставі рішень, прийнятих органами колишнього СРСР та Польської Народної Республіки у період 1944 - 1951 років, мають громадянство України і яким видано посвідчення депортованої особи";

4) Частину другу статті 5 доповнити словами "Польської Народної Республіки";

5) Назву статті 7 викласти у такій редакції:

"Стаття 7. Порядок та умови компенсації депортованим особам, які повернулися в Україну на постійне проживання";

6) Доповнити новою статтею 7-1 такого змісту:

"Стаття 7-1. Державні гарантії, порядок і умови компенсації та пільги осіб, депортованих з території Польської Народної Республіки у період 1944 - 1951 років

Держава гарантує особам, депортованим з території Польської Народної Республіки у період 1944 - 1951 років, право на відшкодування матеріальних та моральних збитків, завданих їм внаслідок депортації.

Матеріальні та моральні збитки, завдані внаслідок депортації особам, депортованим з території Польської Народної Республіки у період 1944 - 1951 років, підлягають відшкодуванню у розмірах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України у вигляді щорічної разової матеріальної допомоги.

Заяви про компенсацію та повернення майна подаються не пізніше трьох років з дня набуття особою статусу депортованої особи.

На осіб, депортованих з території Польської Народної Республіки у період 1944 - 1951 років, незалежно від року їх народження, поширюються пільги, передбачені Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" для учасників війни, а на членів сімей депортованих осіб - пільги, передбачені названим законом для членів сімей учасників війни".

2. У Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 45, ст. 425):

1) у статті 14. Пільги для учасників війни:

а) частину першу доповнити такими пунктами:

"7) безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами міських, приміських, міжміських та міжобласних маршрутів, незалежно від відстані та місця проживання;

...

16) безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом незалежно від наявності залізничного сполучення або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою;"

б) частину шосту - виключити

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос