Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" относительно представления единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налогу на доходы физических лиц

Проект закона Украины от 29.08.2019 № 1057
Дата рассмотрения: 29.08.2019 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 2 - 3, ст. 11 із наступними змінами) такі зміни:

1. У частині першій статті 1:

підпункт 31) викласти в такій редакції:

"31) органи доходів і зборів - центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, та його територіальні органи.";

2. У частині другій статті 6:

пункт 1 доповнити словами "до органу доходів і зборів за основним місцем обліку платника єдиного внеску";

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4) подавати звітність (відомості) про нарахування єдиного внеску в розмірах, визначених відповідно до цього Закону, у складі звітності з податку на доходи фізичних осіб (єдиного податку) до органу доходів і зборів за основним місцем обліку платника єдиного внеску у строки та порядку, встановлені Податковим кодексом України. Форма, за якою подається звітність (відомості) про нарахування єдиного внеску у складі звітності з податку на доходи фізичних осіб (єдиного податку), встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування єдиної державної податкової, митної політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, за погодженням з Пенсійним фондом України та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування";

3. Пункт 4 частини другої статті 12 викласти в такій редакції:

"4) за погодженням з Пенсійним фондом України та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування встановлює форми, порядок прийняття та обробки звітності (відомостей), зокрема в електронній формі, від платників щодо нарахування єдиного внеску у складі звітності з податку на доходи фізичних осіб (єдиного податку)";

4. У статті 17:

1) частину два викласти в такій редакції:

"2. Між центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, та Пенсійним фондом, що ведуть Державний реєстр, та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування здійснюється обмін інформацією на безоплатній основі в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію єдиної державної податкової, митної політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, та Пенсійним фондом за погодженням з фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

2) абзац другий частини п'ятої викласти в такій редакції:

"Обмін інформацією про відомості, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, в порядку, затвердженому Пенсійним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення".

3) абзац перший частини шостої викласти в такій редакції:

"6. Інформація з реєстру страхувальників Державного реєстру надається на запит платників єдиного внеску та/або застрахованих осіб у порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію єдиної державної податкової, митної політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, та Пенсійним фондом за погодженням з фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування".

5. У статті 18:

абзац перший частини першої викласти в такій редакції:

"1. Джерелами формування Державного реєстру є відомості, що надходять до центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, та Пенсійного фонду від:";

6. У статті 19:

1) абзац другий частини першої викласти в такій редакції:

"Реєстр страхувальників формує та веде центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, користувачами цього реєстру є Пенсійний фонд та фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування".

2) частину третю викласти в такій редакції:

"3. Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оприлюднює на власному офіційному веб-сайті дані з реєстру страхувальників про взяття на облік страхувальника".

7. Частину першу статті 21 викласти в такій редакції:

"1. Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, та Пенсійний фонд забезпечують захист інформації Державного реєстру відповідно до законодавства".

8. Частину другу статті 23 викласти в такій редакції:

"2. Пенсійний фонд та фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування зобов'язані:

1) надавати центральному органу виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, відомості про свої рахунки, відкриті в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, для перерахування на них страхових коштів та завчасно повідомляти про зміну таких рахунків;

2) центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, Пенсійний фонд, фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування здійснюють обмін інформацією у випадках, передбачених цим Законом. Порядок здійснення такого обміну визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію єдиної державної податкової, митної політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, спільно з Пенсійним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування".

9. Пункт 7 частини одинадцятої статті 25 викласти в такій редакції:

"7) за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності (відомостей) про нарахування єдиного внеску у складі звітності з податку на доходи фізичних осіб (єдиного податку) накладаються штрафи у розмірах та порядку, встановлених Податковим кодексом України";

10. У статті 26:

1) абзац третій частини першої статті 26 викласти в такій редакції:

"неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності (відомостей) про нарахування єдиного внеску у складі звітності з податку на доходи фізичних осіб (єдиного податку);";

2) абзац перший частини третьої викласти в такій редакції:

"3. Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, та Пенсійний фонд, його органи та посадові особи за розголошення інформації про застрахованих осіб, невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, визначених цим Законом, несуть відповідальність згідно із законом.".

11. Абзац другий пункту три розділу VIII ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ викласти в такі редакції:

"Перереєстрація платників страхових внесків та застрахованих осіб не здійснюється. Пенсійний фонд спільно з фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування та центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, проводить звірення платників страхових внесків у порядку, встановленому Пенсійним фондом спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію єдиної державної податкової, митної політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, за погодженням із фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування".

12. У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію єдиної державної податкової, митної політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" у відповідному відмінку".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2020 року.

2. Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо приведення у відповідність із цим Законом підзаконних нормативно-правових актів, забезпечивши набрання ними чинності одночасно з набранням чинності цим Законом шляхом:

приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечення приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

Установити, що з 1 липня 2020 року зазначені у цьому пункті нормативно-правові акти до їх приведення у відповідність із цим Законом застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос