Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно представления единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налогу на доходы физических лиц

Проект закона Украины от 29.08.2019 № 1072
Дата рассмотрения: 29.08.2019 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 13 - 17, ст. 112) такі зміни:

1. У пункті 46.6 статті 46:

1) в абзаці чотири слова "декларування відрахувань до соціальних фондів та" виключити.

2. У статті 51:

1) назву статті викласти в такій редакції:

"Стаття 51. Подання відомостей про суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і суми утриманого з них податку, а також суми нарахованого єдиного внеску";

2) пункт 51.1 викласти в такій редакції:

"51.1. Платники податків, у тому числі податкові агенти, платники єдиного внеску, зобов'язані подавати контролюючим органам у строки, встановлені цим Кодексом для податкового (звітного) місяця, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску".

3. У пункті 119.2 статті 119:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

"119.2. Неподання, подання з порушенням установлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого з них податку, суми нарахованого єдиного внеску, а також суми отриманої оплати від фізичних осіб за товари (роботи, послуги), якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов'язань платника податку, зменшення та/або збільшення сум єдиного внеску, та/або до зміни платника податку (застрахованої особи) -";

2) абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"Передбачені цим пунктом штрафи не застосовуються у випадках, коли недостовірні відомості або помилки у податковій звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого з них податку, суми нарахованого єдиного внеску, а також суми отриманої оплати від фізичних осіб за товари (роботи, послуги) виникли у зв'язку з виконанням податковим агентом вимог пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу та були виправлені відповідно до вимог статті 50 цього Кодексу.".

4. У пункті 176.2 статті 176:

1) абзац перший після слів "податкових агентів," доповнити словами "платників єдиного внеску";

2) абзац перший підпункту "б" викласти в такій редакції:

"б) подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового (звітного) місяця, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску до контролюючого органу за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку - фізичній особі податковим агентом, платником єдиного внеску протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності із зазначених питань не допускається.".

5. Абзац перший пункту 177.11 статті 177 після слів "іноземні доходи" доповнити словами ", а також відомості про суми єдиного внеску, нарахованого на доходи від підприємницької діяльності в розмірах, визначених відповідно до закону".

6. Пункт 178.7 статті 178 після слів "в податковій декларації" доповнити словами ", в якій поряд з доходами від провадження незалежної професійної діяльності повинні зазначатися інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи, а також відомості про суми єдиного внеску, нарахованого на доходи від провадження незалежної професійної діяльності в розмірах, визначених відповідно до закону".

7. У статті 296:

1) абзац перший пункту 296.2 після слів "цього Кодексу" доповнити словами ", а також відомості про суми єдиного внеску, нарахованого, обчисленого і сплаченого в порядку, визначеному законом для даної категорії платників";

2) пункт 296.3 доповнити абзацом такого змісту:

"Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи) у складі податкової декларації платника єдиного податку за IV квартал податкового (звітного) року подають також відомості про суми єдиного внеску, нарахованого, обчисленого і сплаченого в порядку, визначеному законом для даної категорії платників.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2020 року.

2. Установити, що до приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос