Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О государственном признании и поддержке Пласта - Национальной скаутской организации Украины

Проект закона Украины от 25.03.2019 № 10184
Дата рассмотрения: 25.03.2019 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України

Цей Закон регулює порядок державної підтримки Пласту - Національної скаутської організації України (далі - Пласт) та визнає історичний внесок Пласту у громадянську освіту дітей та молоді, здобуття і становлення української державності;

вшановує сотні пластунів і пластунок, які полягли у боротьбі за здобуття незалежності України у XX столітті та під час агресії Російської Федерації на сході України, починаючи з 2014 року;

підтримує понад столітню безперервну традицію Пласту, який виховав десятки тисяч активних громадян - освітян і науковців, підприємців, лікарів, журналістів, церковних діячів, військових;

створює засади державної політики щодо підтримки Пласту, як українського пластового (скаутського) руху в Україні та світі.

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) пластовий рух - організація Пласту, яка діє в Україні та організації Пласту в інших країнах світу;

2) пластовий (скаутський) метод - виховна система неформальної та інформальної громадянської освіти, яка базується на компетентнісному підході, випрацювана Пластом впродовж своєї понад столітньої безперервної традиції;

3) пластові виховники - члени Пласту, які здійснюють освітню діяльність з дітьми та молоддю, відповідно до пластового методу;

4) пластові виховні частини - організаційні осередки дітей і молоді, які є членами Пласту, діяльність яких координується пластовими виховниками;

5) пластовий (скаутський) однострій - форма одягу і відзнаки членів Пласту, які є складовими елементами освітнього процесу за пластовим (скаутським) методом;

6) пластова інфраструктура - пластові молодіжні центри, кемпінги інші Пластові об'єкти, що розміщені в будівлях, на земельних ділянках де пластові виховні частини провадять діяльність за пластовим (скаутським) методом під супроводом пластових виховників;

7) інституційна підтримка Пласту - стійкий комплексний розвиток Пласту з метою створення, розподілу та використання матеріальних і фінансових ресурсів для реалізації пластової методики, а також для розвитку кадрового потенціалу Пласту.

Стаття 2. Мета та завдання державного визнання і підтримки Пласту

1. Мета державного визнання Пласту - інституційна підтримка Пласту, щоб Пласт став доступним для кожної дитини і молодої людини в Україні, а пластовий рух був доступний для всіх дітей та молоді, що постійно проживають за межами України (української діаспори).

2. Основними завданнями державного визнання і підтримки Пласту є:

1) інституційно підтримувати розвиток стратегічних напрямків пластового руху та забезпечувати логістичну, інформаційну та фінансову підтримку програм, ініціатив та проектів;

2) сприяти громадянській освіті та національно-патріотичному вихованню молоді на відповідальних і активних громадян, котрі відстоюють демократичні цінності;

3) розвивати почуття гордості за Україну через самовиховання молоді, повагу до військової служби та готовності захищати незалежність і територіальну цілісність України, повагу до законодавства;

4) створювати систему стимулів для молодих людей, які проявляють громадянську активність, досягають успіхів у різноманітних сферах суспільного життя;

5) сприяти неформальній та інформальній освіті дітей та молоді, інтеграції молоді до європейського та світового демократичних просторів;

6) підвищувати рівень свідомого ставлення молоді до активного та здорового способу життя, популяризувати та підтримувати розвиток фізичного виховання молоді;

7) створювати і розвивати пластову інфраструктуру, розширювати та ефективно використовувати мережу молодіжних пластових центрів, пластових вишкільних центрів, пластових виховних частин у системі освіти та їх діяльності на базі закладів культури.

Стаття 3. Доступ дітей і молоді до участі в Пласті

1. Доступ до участі дітей і молоді в Пласті гарантується через:

1) інституційну підтримку Пласту;

2) підтримку залучення волонтерів і забезпечення якісної освіти пластових виховників;

3) розвиток інфраструктури Пласту, з метою створення пластових виховних частин в кожній територіальній громаді;

4) забезпечення членів Пласту пластовим одностроєм, який дозволяє будь-якій дитині чи молодій людині відчувати себе рівним у Пласті, незалежно від свого соціального чи географічного походження.

Стаття 4. Правовий статус Пласту

1. Організація діяльності, правовий статус, методи діяльності Пласту, процедура оформлення членства у Пласті та формування керівних органів Пласту визначаються статутом Пласту.

2. Втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх службових та посадових осіб у діяльність Пласту не допускається, крім випадків, передбачених Конституцією України та законами України.

3. Пласт - єдина в Україні Національна скаутська організація, що діє на всій території України, створює відокремлені підрозділи і пластові виховні частини, через які здійснює свою діяльність відповідно до Статуту Пласту та цього Закону.

4. Пласт має свою символіку (відзнаку), шрифт, інші символи, зокрема пластовий однострій. Забороняється використання символіки (відзнак), шрифів, інших символів Пласту, пластового однострою фізичними та юридичними особами без згоди Пласту та для цілей, не пов'язаних з діяльністю Пласту.

5. Пласт здійснює підготовку, сертифікацію кваліфікації та допуск до освітньої діяльності пластових виховників за пластовим (скаутським) методом.

6. Освітня діяльність за пластовим (скаутським) методом у системі освіти підлягає обов'язковій сертифікації, яка оформляється Пластом під контролем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти і науки.

7. Пласт є всеукраїнською молодіжною організацією та діє у організаційно-правовій формі - громадська організація.

Стаття 5. Державна підтримка Пласту, гарантії

1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування надають фінансову підтримку діяльності Пласту в межах повноважень, визначених Законом.

При затвердженні місцевих бюджетів передбачаються видатки на реалізацію програм сприяння розвитку Пласту.

2. Органи місцевого самоврядування залучають Пласт у встановленому законодавством порядку до виконання програм місцевого значення стосовно дітей та молоді.

3. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування можуть делегувати Пласту повноваження щодо реалізації відповідних програм (проектів, заходів), при цьому здійснюючи фінансову, матеріальну підтримку та контроль за реалізацією наданих повноважень, у тому числі, за цільовим використанням виділених коштів.

4. Пласт та його відокремлені підрозділи, які одержують фінансову або іншу матеріальну підтримку із державного чи місцевого бюджетів, зобов'язані подавати звіти про цільове використання коштів і матеріальних цінностей органам, що їх надавали, у строки, встановлені законодавством.

5. При реалізації проектів Пласту, фінансування яких здійснюються за рахунок коштів із державного, місцевого бюджетів, 20 % від таких коштів, отриманих для їх реалізації Пластом, спрямовуються на фінансування адміністративних витрат Пласту у межах таких проектів.

6. Фінансове забезпечення Пласту за рахунок коштів державного бюджету, а також місцевих бюджетів, спрямовується на забезпечення:

1) основної діяльності Пласту та його відокремлених підрозділів, що фінансуються за рахунок коштів відповідного бюджету;

2) реалізації програм Пласту;

3) реалізації державних та місцевих цільових програм підтримки Пласту;

4) розвитку інфраструктури Пласту, передусім молодіжних пластових центрів і пластових вишкільних центрів;

5) інституційної підтримки Пласту,

6) пластовими одностроями членів Пласту;

7) туристичним спорядженням пластових виховних частин;

8) якісної освіти пластових виховників;

9) державне страхування пластових виховників під час проведення ними занять із пластовими виховними частинами;

10) становлення і розвиток пластового руху в світі, зокрема, через участь членів Пласту в Україні у заходах, що організовуються українцями, котрі постійно проживають за межами території України (українською діаспорою);

11) участі членів Пласту в міжнародних скаутських заходах, конференціях, з'їздах;

12) перекладу і видання класики світової скаутської літератури, зокрема посібників для пластових виховників;

13) проведення соціологічних та наукових досліджень з питань розвитку пластового руху;

14) створення та поширення соціальної реклами пластового (скаутського) методу.

7. Сплата внеску за членство Пласту в міжнародних скаутських, молодіжних і громадських організаціях, об'єднаннях та спілках громадських організацій здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України.

8. Держава гарантує фінансову підтримку Пласту через:

1) виділення у державному та місцевих бюджетах цільових коштів на реалізацію програм сприяння розвитку Пласту;

2) фінансування Пласту за рахунок коштів Державного бюджету України та реалізацію програм Пласту.

9. Забороняється зміна цільового призначення об'єктів пластової інфраструктури, котрі були надані Пласту органами місцевого самоврядування, органами державної влади, що спричинить їх використання з іншою метою, ніж для реалізації пластового методу.

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

3. Внести зміни до таких законів України:

1) у Законі України "Про позашкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 46, ст. 393 із наступними змінами) статтю 15 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"пластовий (скаутський), який забезпечує громадянську освіту вихованців (учнів) і слухачів у формі навчання через дію, через командну співпрацю і систему малих груп, навики життя в природі та волонтерську діяльність".

2) у Законі України "Про культуру" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 24, ст.168 із наступними змінами):

а) частину першу статті 1 доповнити пунктом 17-1 наступного змісту:

"пластові виховні частини - організаційні осередки дітей і молоді, які є членами Пласту - Національної скаутської організації України, діяльність яких координується пластовими виховниками";

б) статтю 8 доповнити частиною третьою у наступній редакції:

"Пластові виховні частини мають право на користування державними та комунальними закладами культури, позашкільними закладами освіти галузі культури на пільгових умовах, передбачених законодавством".

Частину третю та четверту відповідно вважати частинами четвертою та п'ятою.

 

Голова Верховної Ради
України

А. ПАРУБІЙ

Опрос