Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О специальной экономической зоне "Славутич" и другие законодательные акты Украины

Проект закона Украины от 14.03.2019 № 10150
Дата рассмотрения: 10.06.2019 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про спеціальну економічну зону "Славутич" та інших законодавчих актів України";

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про спеціальну економічну зону "Славутич" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 32, ст. 263):

1) У частині першій статті 1 цифри "2020" змінити на цифри "2030";

2) доповнити новою статтею 2-1:

"Стаття 2-1. Особливості дії законодавства України у СЕЗ "Славутич"

1. Законодавство України на території СЕЗ "Славутич" діє з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" та цим Законом.

2. Держава гарантує стабільність встановленого цим Законом правового режиму функціонування СЕЗ "Славутич" на весь термін, визначений статтею 1 цього Закону.

3. У разі зміни законодавства України з питань оподаткування, інвестиційної діяльності та митного регулювання до суб'єктів СЕЗ "Славутич" протягом періоду функціонування цієї зони застосовуються особливості, передбачені цим Законом, на день їх реєстрації як суб'єктів СЕЗ "Славутич".

3) частину третю статті 4 доповнити абзацом 11 наступного змісту:

"здійснення контролю за укладанням з працівниками суб'єктом СЕЗ "Славутич" трудових контрактів/угод;";

У зв'язку з цим абзац 11 вважати відповідно абзацом 12.

4) доповнити новою статтею 9-1:

"Стаття 9-1. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності та особливості оподаткування на території СЕЗ "Славутич"

1. До суб'єктів СЕЗ "Славутич" застосовується запроваджений цим Законом спеціальний правовий режим підприємницької діяльності та надаються передбачені цим Законом пільги щодо сплати ввізного мита, податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, земельного податку, єдиного податку (третя група платників єдиного податку), податку на доходи фізичних осіб.

2. Звільняються від сплати ввізного мита на період реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж на п'ять років суб'єкти СЕЗ "Славутич", які ввозять на територію СЕЗ "Славутич" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією цих інвестиційних проектів:

матеріали,

сировина,

устаткування,

обладнання,

комплектуючі до них.

Ця пільга не застосовується при ввезенні на митну територію України підакцизних товарів.

У разі нецільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито у встановленому законодавством порядку.

3. Звільняються від оподаткування податком на додану вартість на період реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж на п'ять років, операції з ввезення (пересилання) на територію СЕЗ "Славутич" суб'єктами СЕЗ "Славутич" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією цих інвестиційних проектів:

устаткування,

обладнання,

комплектуючих до них.

Ця пільга не застосовується при ввезенні на митну територію України підакцизних товарів.

У разі нецільового використання зазначених товарів податок на додану вартість справляється виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче за митну вартість, перераховану в гривні за валютним (обмінним) курсом, установленим Національним банком України на день оформлення ввізної вантажної митної декларації.

4. Перелік та обсяги ввезення на митну територію України зазначених сировини, матеріалів, устаткування (обладнання) та комплектуючих до них є невід'ємною частиною інвестиційного проекту.

Передбачені цим Законом пільги щодо сплати ввізного мита та податку на додану вартість застосовуються лише при ввезенні на територію СЕЗ "Славутич" устаткування (обладнання) вік якого не перевищує п'ятнадцяти років.

Під терміном устаткування (обладнання) слід розуміти машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, що здійснюється під час реалізації інвестиційного проекту.

Під терміном комплектуючі до устаткування (обладнання) слід розуміти частини, виготовлені згідно із самостійним комплектом документів і призначені для застосування у складі цього устаткування (обладнання).

5. Звільняється на три роки від оподаткування прибуток суб'єктів СЕЗ "Славутич", отриманий на території СЕЗ "Славутич" від реалізації інвестиційних проектів, затверджених виконавчим комітетом Славутицької міської ради.

Прибуток таких платників податку, отриманий суб'єктами СЕЗ "Славутич" з четвертого по шостий рік реалізації інвестиційних проектів, оподатковується за ставкою 50 відсотків діючої ставки оподаткування.

Ця норма застосовується з моменту одержання суб'єктом СЕЗ "Славутич" першого прибутку від реалізації інвестиційного проекту.

Порядок визначення прибутку, отриманого від реалізації інвестиційних проектів, встановлюється центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику.

6. До валового доходу суб'єктів СЕЗ "Славутич" з метою оподаткування не включається отримана згідно з інвестиційним проектом сума інвестицій у вигляді:

коштів;

матеріальних цінностей;

нематеріальних активів, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні.

У разі, якщо протягом звітного (податкового) періоду відбувається часткове або повне відчуження зазначеної інвестиції, суб'єкт підприємницької діяльності, який отримав інвестицію, зобов'язаний сплатити податок з прибутку, одержаного в такому звітному (податковому) періоді.

7. Суб'єкти СЕЗ "Славутич" (власники земельних ділянок та землекористувачі на території СЕЗ "Славутич") повністю звільняються від сплати земельного податку в перші три роки реалізації на території СЕЗ "Славутич" інвестиційних проектів, затверджених виконавчим комітетом Славутицької міської ради, а в наступні три роки сплачують земельний податок за ставкою в розмірі 50 відсотків діючої ставки оподаткування.

8. Імпорт суб'єктами СЕЗ "Славутич" товарів та інших предметів для потреб власного виробництва на території СЕЗ "Славутич" та експорт товарів та інших предметів, повністю вироблених або достатньо перероблених чи оброблених на території СЕЗ "Славутич", не підлягають ліцензуванню та квотуванню, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України.

9. Суб'єкти СЕЗ "Славутич", які проводять свою діяльність на території СЕЗ "Славутич" без створення юридичної особи (філії, відділення, відокремлені підрозділи тощо), складають відокремлений баланс фінансово-господарської діяльності у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику.

10. Надходження в іноземній валюті від реалізації продукції, товарів (робіт, послуг), вироблених або наданих суб'єктами СЕЗ "Славутич" на території СЕЗ "Славутич", звільняються від обов'язкового продажу.

11. Суб'єкти СЕЗ "Славутич", платники єдиного податку третьої групи, які використовують працю найманих осіб для реалізації інвестиційних проектів, затверджених виконавчим комітетом Славутицької міської ради на контрактній основі з обов'язковою інформацією органу господарського розвитку спеціальної (вільної) економічної зони про залучення трудових ресурсів та сплачують подвійну ставку єдиного податку при нарахуванні виплат працівникам звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб визначеного у частині доходів, що отримуються платником податку (фізичною особою) за контрактом укладеним з суб'єктом СЕЗ "Славутич" - платником єдиного податку третьої групи.".

2. Назву Розділу IV та статтю 12 Закону України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 50, ст. 676) викласти в такій редакції:

"IV. МИТНІ, ПОДАТКОВІ ТА ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ (ВІЛЬНОЇ) ЕКОНОМІЧНОЇ ЗОНИ

Стаття 12. Принципи митного, податкового та валютно-фінансового регулювання у спеціальній (вільній) економічній зоні

У спеціальних (вільних) економічних зонах створюються сприятливі митні умови, режим пільгового оподаткування, валютно-фінансові умови для розвитку банківсько-кредитної системи, страхування та системи державного інвестування.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

А. ПАРУБІЙ

Опрос