Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О сокращении использования пластиковых пакетов

Проект закона Украины от 12.02.2019 № 9507-2
Дата рассмотрения: 12.02.2019 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про скорочення використання пластикових пакетів

Цей Закон визначає правові та організаційні заходи, спрямовані на зменшення обсягу відходів з пластику шляхом скорочення використання пластикових пакетів, а також встановлює порядок дій державних органів та уповноважених осіб у цій сфері.

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

біорозклад - процес, під час якого продукція розпадається і розкладається за участі мікроорганізмів на елементи природнього походження;

біорозкладний пластиковий пакет - пластиковий пакет, що містить матеріал біологічного походження не менше 40 %;

легкі пластикові пакети - пластикові пакети з товщиною стінки від 15 до 50 мікрометрів;

маркування - знаки, написи, піктограми, що служать для інформування споживачів характеристики пластикових пакетів, а також про здатність пластикових пакетів до біологічного розкладу;

матеріал біологічного походження - матеріал рослинного, тваринного, мікробіологічного або іншого походження, який в результаті біологічної активності мікроорганізмів піддається біорозкладу на діоксид вуглецю, метан, мінеральні солі та біомасу;

надлегкі пластикові пакети - пластикові пакети з товщиною стінки до 15 мікрометрів, які необхідні для гігієнічних цілей або надаються в якості первинної упаковки для сипучої їжі, коли це допомагає запобігти втраті харчових продуктів;

оксорозкладні пластикові пакети - пластикові пакети, виготовлені з пластику із домішками, які прискорюють їх розкладання на окремі дрібні фрагменти (мікропластик);

пластик - матеріал, який складається з полімеру до якого можуть бути додані інші добавки та речовини та який може використовуватись як єдиний або основний структурний компонент пакетів за винятком природних полімерів, які не були хімічно модифіковані;

пластиковий пакет - виготовлена з пластику тара у формі рукава, з дном та відкритою горловиною, з ручками або без ручок, що призначена для пакування та (або) транспортування товарів та продукції кінцевими споживачами;

полімер - речовина, яка складається з молекул, що характеризуються послідовністю одного або більше типів мономерних ланок.

2. Інші терміни в цьому Законі вживаються у значеннях, наведених у Цивільному кодексі України, Податковому кодексі України, Законі України "Про захист прав споживачів" та інших законах України.

Стаття 2. Особливості обігу пластикових пакетів

1. Реалізація надлегких та легких пластикових пакетів, що не відповідають вимогам частини другої цієї статті, а також оксорозкладних пластикових пакетів, забороняється в торговельних об'єктах оптової, роздрібної, дрібнороздрібної торгівлі, а також закладів ресторанного господарства.

2. В об'єктах роздрібної торгівлі дозволяється реалізація біорозкладних пластикових пакетів та надлегких пластикових пакетів шириною до 225 мм (без бокових складок), глибиною до 345 мм (з урахуванням бокових складок), довжиною до 450 мм (з урахуванням ручок), що призначені для пакування та (або) транспортування свіжої риби і м'яса та продуктів з них, а також сипучих продуктів, льоду.

3. Придатність пластикових пакетів до біорозкладу визначається у відповідності до національного стандарту.

Стаття 3. Вимоги до маркування пластикових пакетів

1. Пластикові пакети, що реалізуються в торговельних об'єктах оптової, роздрібної, дрібнороздрібної торгівлі, а також закладах ресторанного господарства, повинні мати маркування, що містить інформацію про:

1) товщину стінки пакету;

2) процент вмісту матеріалу біологічного походження (для біорозкладних пластикових пакетів).

2. Маркування має бути чітко видиме, зрозуміле, стійке і тривке.

3. Пластикові пакети, що імпортуються та в подальшому реалізуються кінцевим споживачам в торговельних об'єктах оптової, роздрібної, дрібнороздрібної торгівлі, а також закладах ресторанного господарства, підлягають обов'язковому маркуванню штриховими кодами згідно з всесвітньою системою ідентифікації та штрихового кодування GS1.

Стаття 4. Інформаційно-просвітницькі заходи щодо скорочення використання пластикових пакетів

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки забезпечує проведення просвітницьких та інформаційних заходів для споживачів про:

- доступні системи повернення та збору пластикових пакетів;

- роль споживачів у сприянні повторному використанню, утилізації та переробці пластикових пакетів;

- значення маркування на пластикових пакетах, яка використовується на ринку;

2. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, об'єднання громадян беруть участь у здійснені просвітницьких та інформаційних заходів щодо обмеження обігу пластикових пакетів.

Стаття 5. Державний нагляд та державний контроль

1. Контроль та нагляд за дотриманням законодавства у сфері скорочення використання пластикових пакетів здійснюється Центральним органом виконавчої влади у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів та його територіальними органами.

2. Працівники правоохоронних органів надають службовим особам органів виконавчої влади, що здійснюють захист прав споживачів, допомогу у виконанні ними службових обов'язків та припиняють незаконні дії фізичних осіб, які перешкоджають виконанню покладених на них функцій.

Стаття 6. Відповідальність за порушення вимог цього Закону

1. Особи, винні в порушенні вимог цього Закону, несуть юридичну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 01 січня 2020 року, крім положення частини першої статті 2 цього Закону в частині заборони реалізації легких пластикових пакетів, та положення статті 3, що набирають чинності з 01 січня 2021 року.

2. До набрання чинності положенням частини першої статті 2 цього Закону в частині заборони реалізації легких пластикових пакетів, їх реалізація в торговельних об'єктах оптової, роздрібної, дрібнороздрібної торгівлі, а також закладах ресторанного господарства здійснюється виключно на платній основі за ціною, не нижчою ціни придбання таких пластикових пакетів. Недотримання цього положення вважається порушенням правил торгівлі та тягне за собою адміністративну відповідальність згідно з чинним законодавством.

3. До Закону України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради УРСР від 23.07.91 N 30 стаття 379) внести такі зміни:

1) преамбулу викласти в такій редакції: "Цей Закон регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності, встановлює права споживачів, умови та порядок реалізації законодавства про скорочення використання пластикових пакетів, а також визначає механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів";

2) частину першу статті 15 доповнити абзацом дев'ятнадцятим такого змісту: "Пластикові пакети, що реалізуються в торговельних об'єктах оптової, роздрібної, дрібнороздрібної торгівлі, а також закладах ресторанного господарства, повинні мати інформацію (маркування) відповідно до вимог законодавства про скорочення використання пластикових пакетів";

3) абзац дев'ятнадцятий частини першої статті 15 вважати абзацом двадцятим;

4) пункт 5 частини першої статті 23 викласти в такій редакції: "5) реалізацію продукції, забороненої відповідним державним органом для виготовлення та реалізації (виконання, надання), а також реалізацію в торговельних об'єктах оптової, роздрібної, дрібнороздрібної торгівлі, а також закладах ресторанного господарства надлегких та легких пластикових пакетів, що заборонені до реалізації - у розмірі п'ятисот відсотків вартості одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі, коли відповідно до закону суб'єкт господарської діяльності не веде обов'язковий облік доходів і витрат, - у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

5) пункт 7 частини першої статті 23 викласти в такій редакції: "відсутність необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію або продавця (у випадках, визначених Законом України "Про електронну комерцію"), а також відсутність на пластикових пакетах, що реалізуються в торговельних об'єктах оптової, роздрібної, дрібнороздрібної торгівлі, а також закладах ресторанного господарства, інформації (маркування), встановленої відповідно до законодавства щодо скорочення використання пластикових пакетів, або невідповідність такої інформації (маркування) фактичним властивостям пластикових пакетів - у розмірі тридцяти відсотків вартості одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі, коли відповідно до закону суб'єкт господарської діяльності не веде обов'язковий облік доходів і витрат, - у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

6) пункт 3 частини першої статті 26 викласти в такій редакції: "3) відбирати у суб'єктів господарювання сфери торгівлі і послуг зразки товарів (у тому числі пластикових пакетів, що реалізуються в торговельних об'єктах оптової, роздрібної, дрібнороздрібної торгівлі, а також закладах ресторанного господарства), сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів для перевірки їх якості на місці або проведення незалежної експертизи у відповідних лабораторіях та інших установах, акредитованих на право проведення таких робіт згідно із законодавством, з оплатою вартості зразків і проведених досліджень (експертизи) за рахунок коштів державного бюджету. У разі встановлення за результатами проведених досліджень (експертизи) факту реалізації продукції неналежної якості та/або фальсифікованої суб'єкт господарювання, що перевірявся, відшкодовує здійснені за це витрати. Кошти відшкодовування витрат зараховуються до державного бюджету. Порядок відбору таких зразків визначається Кабінетом Міністрів України".

7) підпункт "а" пункту 8 частини першої статті 26 викласти в такій редакції: "а) припинення суб'єктами господарювання сфери торгівлі і послуг реалізації та виробництва продукції, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів стосовно безпеки для життя, здоров'я та майна споживачів і навколишнього природного середовища, а також пластикових пакетів, заборонених до реалізації в торговельних об'єктах оптової, роздрібної, дрібнороздрібної торгівлі, а також закладах ресторанного господарства - до усунення виявлених недоліків".

4. Кабінету Міністрів України забезпечити належне формування штату Центрального органу виконавчої влади у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів та його територіальних органів та передбачити видатки з державного бюджету України для фінансування його діяльності у сфері виконання цього Закону у шестимісячний строк з моменту набрання ним чинності.

5. Кабінету Міністрів України та центральним органам виконавчої влади привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом у шестимісячний строк з моменту набрання ним чинності.

 

Голова Верховної Ради
України

А. ПАРУБІЙ

Опрос