Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в раздел X "Переходные положения" Земельного кодекса Украины относительно запрета отчуждения сельскохозяйственных земель до проведения и установления результатов Всеукраинского референдума относительно купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения

Проект закона Украины от 04.12.2018 № 9355-3
Дата рассмотрения: 04.12.2018 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до розділу X"Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо заборони відчуження сільськогосподарських земель до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002, N 3 - 4, ст. 27 із наступними змінами) такі зміни:

1. Пункт 14 викласти в такій редакції:

"14. До набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств. Внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств запроваджується за умови набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення та за умови, якщо за результатами Всеукраїнського референдуму схвалено рішення про можливість запровадження вільної купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення.".

2. У пункті 15:

абзац перший викласти в такій редакції:

"15. До набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення забороняється:";

абзац третій після слів "товарного сільськогосподарського виробництва," доповнити словами "особистого селянського господарства,";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, запроваджується за умови набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення та за умови, якщо за результатами Всеукраїнського референдуму схвалено рішення про можливість запровадження вільної купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення.".

3. Доповнити розділ X новим пунктом 15-1 такого змісту:

"15-1. До запровадження купівлі-продажу або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" пункту 15 Розділу X "Перехідні положення" цього Кодексу, громадяни та юридичні особи, які мають у власності земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства, власники земельних часток (паїв), яким виділені в натурі (на місцевості) земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства, мають право звернутися до держави в особі уповноваженого Кабінетом Міністрів України органу з пропозицією про викуп належних їм земельних ділянок.

Викуп державою в особі уповноваженого Кабінетом Міністрів України органу таких земельних ділянок здійснюється у порядку, встановленому законом, на підставі договору та за ринковою вартістю, визначеною з урахуванням цін на земельні ділянки сільськогосподарського призначення у державах Європейського Союзу відповідно до затвердженої Кабінетом Міністрів України методики.".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

1) у двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

а) розробити та внести на розгляд Верховної Ради України:

проект закону про порядок викупу державою в особі уповноваженого Кабінетом Міністрів України органу земельних ділянок сільськогосподарського призначення;

проекти законів про стимулювання розвитку сімейних фермерських господарств та підтримку фермерської діяльності;

б) привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;

в) забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

2) до 1 січня 2023 року забезпечити проведення інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського призначення усіх форм власності та внесення отриманих за підсумками інвентаризації відомостей про такі земельні ділянки до Державного земельного кадастру;

3) щороку передбачати у проектах законів України про Державний бюджет України на відповідний рік видатки, необхідні для реалізації цього Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

А. ПАРУБІЙ

Опрос