Идет загрузка документа (215 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно улучшения администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов

Проект закона Украины от 05.11.2018 № 9260
Дата рассмотрения: 05.11.2018 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такі зміни:

1. У статті 10:

пункт 10.2 після слова "землю" доповнити словами ", крім земельного податку за лісові землі".

пункт 10.3 після слів "туристичного збору" доповнити словами "та податку за лісові землі".

2. У пункті 14.1 статті 14:

1) підпункт 14.1.6 викласти в такій редакції:

"14.1.6. акцизний склад - це:

а) спеціально обладнані приміщення на обмеженій території (далі - приміщення), розташовані на митній території України, де під контролем постійних представників контролюючого органу розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, пакування, фасування, зберігання, одержання чи видачі, а також реалізації спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів;

б) приміщення або територія на митній території України, де розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізації пального;

Не є акцизним складом:

а) приміщення відокремлених підрозділів розпорядника акцизного складу, які використовуються ним виключно для пакування, фасування, зберігання, одержання чи видачі маркованих марками акцизного податку горілки та лікеро-горілчаних виробів, відвантажених з акцизного складу, а також для здійснення оптової та/або роздрібної торгівлі відповідно до отриманої розпорядником акцизного складу ліцензії;

б) приміщення або територія, на кожній з яких загальна місткість розташованих ємностей для навантаження-розвантаження та зберігання пального не перевищує 500 кубічних метрів, а суб'єкт господарювання - власник або користувач такого приміщення або території використовує пальне виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки та не здійснює операцій з реалізації пального іншим особам;

в) паливний бак, як ємність для зберігання пального безпосередньо в транспортному засобі або технічному обладнанні, пристрої".

2) доповнити новим підпунктом 14.1.61 такого змісту:

"14.1.61. акцизний склад пересувний - автомобільний, залізничний, морський, річковий, повітряний, трубопровідний транспортний засіб, на якому переміщується та/або зберігається пальне або спирт етиловий на митній території України.

Транспортний засіб набуває статусу акцизного складу пересувного протягом періоду його використання для:

а) переміщення в ньому митною територією України пального або спирту етилового, що реалізується, крім пального або спирту етилового, що переміщується з метою прохідного транзиту через митну територію України;

б) зберігання в ньому пального або спирту етилового на митній території України;

в) ввезення пального або спирту етилового на митну територію України, з якого сплачено акцизний податок або на умовах, визначених статтею 229 цього Кодексу".

3) підпункт 14.1.14 після слова "біомаси" доповнити словами "або із спирту етилового-сирцю", а після слова "біопаливо" - словами "або біокомпонент".

4) абзац третій підпункту 14.1.22 після слова "нафтопродукти" доповнити словами ", речовини, що використовуються як компоненти моторних палив,", а цифри "229.5" замінити цифрами "229.7".

5) у підпункті 14.1.176 після слів "до отримання з нафтопереробного підприємства нафтопродуктів" доповнити словами ", речовин, що використовуються як компоненти моторних палив", а після слів "або до ввезення нафтопродуктів" доповнити словами ", речовин, що використовуються як компоненти моторних палив".

6) абзац другий підпункту 14.1.212 замінити абзацами такого змісту:

"Реалізація пального або спирту етилового для цілей розділу VI цього Кодексу - будь-які операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального або спирту етилового з переходом права власності на таке пальне або спирт етиловий або без такого, за плату (компенсацію) або без такої на митній території України з акцизного складу/акцизного складу пересувного:

до акцизного складу;

до акцизного складу пересувного;

для власного споживання чи промислової переробки;

будь-яким іншим особам.

Поняття "реалізація спирту етилового" застосовується виключно для суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва спирту етилового.

Не вважаються реалізацією пального операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України:

в споживчій тарі ємністю до 5 літрів (включно), крім операцій з реалізації такого пального його виробниками;

для використання пального виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки суб'єктами господарювання, які не є розпорядниками акцизного складу".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом одинадцятим.

7) підпункт 14.1.224 викласти в такій редакції:

"14.1.224. розпорядник акцизного складу - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на право виробництва спирту етилового, алкогольних напоїв, зареєстрований платником акцизного податку, або суб'єкт господарювання - платник акцизного податку, який здійснює виробництво, оброблення (перероблення), змішування, розлив, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізацію пального.

Не є розпорядником акцизного складу суб'єкт господарювання, у якого у власності або користуванні є приміщення або територія, розташовані на митній території України, на кожному з яких загальна місткість розташованих ємностей для навантаження-розвантаження та зберігання пального не перевищує 500 кубічних метрів, і такий суб'єкт господарювання використовує пальне виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки та не здійснює операцій з реалізації пального іншим особам".

8) доповнити підпунктом 14.1.2241 такого змісту:

"14.1.2241. розпорядник акцизного складу пересувного - суб'єкт господарювання-платник акцизного податку, який є власником пального, та який з використанням транспортного засобу незалежно від того, кому належить такий транспортний засіб:

реалізує або зберігає пальне або спирт етиловий;

ввозить пальне на митну територію Україні, з якого сплачено акцизний податок або на умовах, визначених статтею 229 цього Кодексу.

Не є розпорядником акцизного складу пересувного суб'єкти господарювання (перевізники, експедитори), які здійснюють транспортування пального або спирту етилового".

3. Підпункти 191.1.16 та 191.1.17 пункту 191.1 статті 191 доповнити словами "та пального".

4. В абзаці другому пункту 421.2 статті 421 після слова "пального" доповнити словами "та спирту етилового".

5. Абзац перший підпункту 75.1.1 пункту 75.1 статті 75 доповнити словами "та спирту етилового".

6. Підпункт 78.1.18 пункту 78.1 статті 78 доповнити словами "або спирт етиловий".

7. У пункті 100.9 статті 100:

у абзаці першому слова "крім випадків, передбачених цим пунктом" виключити;

абзац другий та третій виключити.

8. У статті 1202:

1) у пункті 1202.1 після слова "пального" доповнити словами "або спирту етилового".

2) у пункті 1202.2:

після слова "пального" доповнити словами "або спирту етилового".

доповнити новими абзацами такого змісту:

"Відсутність з вини платника акцизного податку, який отримав пальне та спирт етиловий, реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних другого примірника акцизної накладної/другого примірника розрахунку коригування, -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі 2 відсотків суми акцизного податку з відповідних обсягів пального або спирту етилового, зазначених в такій акцизній накладній / розрахунку коригування".

3) пункт 1202.3 доповнити словами ", а для спирту етилового - за ставкою, що встановлена на дату реалізації спирту етилового".

9. У статті 1281:

1) назву статті після слова "пального" доповнити словами "або спирту етилового".

2) пункт 1281.1 викласти в такій редакції:

"1281.1. Необладнання та/або відсутність реєстрації в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі рівнеміра - лічильника на введеному в експлуатацію резервуарі, розташованому на акцизному складі, та/або витратоміра-лічильника на місці наливу (відпуску) пального, розташованого на акцизному складі, а також необладнання та/або відсутність реєстрації в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового витратоміра-лічильника спирту етилового на місці отримання та відпуску спирту етилового, розташованого на акцизному складі -

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 150000 гривень за кожний необладнаний резервуар та/або не зареєстрований рівнемір - лічильник, а також за кожне необладнане місце наливу (відпуску) пального або за кожне місце отримання та відпуску спирту етилового, та/або не зареєстрований витратомір-лічильник / витратомір-лічильник спирту етилового.

Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених абзацом першим цього пункту, тягне за собою призупинення реєстрації платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового до моменту обладнання резервуарів та/або місць наливу (відпуску) пального або місць отримання та відпуску спирту етилового на акцизному складі витратомірами-лічильниками/витратомірами-лічильниками спирту етилового та/або рівномірами-лічильниками з їх відповідною реєстрацією".

3) доповнити пунктами 1281.2 та 1281.3 такого змісту:

"1281.2. Відсутність реєстрації акцизних складів в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового платником податку - розпорядником акцизного складу -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1000000 гривень.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 2000000 гривень.

1281.3. Незабезпечення з вини розпорядника акцизного складу своєчасної передачі до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, електронних документів, що містять дані щодо фактичних залишків пального та обсягу обігу пального або спирту етилового, -

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1000 гривень за кожний не переданий електронний документ".

10. У пункті 168.5 статті 168 після слів "органів і підрозділів цивільного захисту," доповнити словами "податкової міліції,".

11. У статті 180:

1) доповнити новим пунктом такого змісту:

"180.21. Особою, відповідальною за сплату до бюджету податку, нарахованого при ввезенні товарів на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, є оператор поштового зв'язку, експрес-перевізник (податкові агенти), якщо митне оформлення товарів здійснюється таким податковим агентом з використанням реєстру, встановленого Митним кодексом України. У разі оформлення міжнародних поштових відправлень оператором поштового зв'язку за документами, встановленими актами Всесвітнього поштового союзу, сплату до бюджету податку, нарахованого при ввезенні товару, здійснює одержувач товару".

2) у пункті 180.3 слова і цифри "у пункті 180.2 цієї статті" замінити словами і цифрами "у пункті 180.2 та пункті 180.21 цієї статті".

12. У статті 191:

1) назву статті викласти в такій редакції:

"Стаття 191. Особливості оподаткування операцій з ввезення на митну територію України товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі, та товарів, що ввозяться на митну територію України фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі".

2) підпункти 191.1.1 та 191.1.2 пункту 191.1 викласти в такій редакції:

"191.1.1. У разі ввезення на митну територію України товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі базою оподаткування є їх митна вартість (для юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців) або фактурна вартість (для фізичних осіб), визначені відповідно до Митного кодексу України, з урахуванням мита та акцизного податку, що підлягають сплаті.

191.1.2. Датою виникнення податкових зобов'язань у разі ввезення на митну територію України товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі є дата подання контролюючому органу митної декларації (у тому числі документів, встановлених актами Всесвітнього поштового союзу) або документа, який відповідно до законодавства замінює митну декларацію.

Сплата податкових зобов'язань, визначених відповідно до цього пункту, здійснюється у порядку, визначеному Митним кодексом України".

13. Підпункт 196.1.17 пункту 196.1 статті 196 викласти в такій редакції:

"196.1.17. ввезення на митну територію України товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро у несупроводжуваному багажі;

ввезення на митну територію України товарів, сумарна митна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, на адресу одного одержувача - юридичної особи або фізичної особи - підприємця, в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях;

ввезення на митну територію України товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 100 євро, для одного одержувача - фізичної особи, в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях".

14. Абзац другий підпункту 197.1.21 пункту 197.1 статті 197 викласти в такій редакції:

"постачання послуг з надання в оренду (суборенду) земельних ділянок, що перебувають у власності держави або територіальної громади, якщо кошти за такі послуги у повному обсязі сплачуються безпосередньо на відповідні рахунки органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів".

15. Пункт 198.6 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) відповідно до підпункту 191.1.2 пункту 191.1 статті 191 цього Кодексу оператором поштового зв'язку, експрес-перевізником".

16. Абзац п'ятий пункту 2001.3 статті 2001 доповнити словами та цифрами:

", крім сум податку, сплаченого (нарахованого) відповідно до підпункту 191.1.2 пункту 191.1 статті 191 цього Кодексу оператором поштового зв'язку, експрес-перевізником".

17. У статті 212:

1) підпункт 212.1.15 пункту 212.1 викласти в такій редакції:

"212.1.15. Особа (у тому числі юридична особа, що веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без створення юридичної особи), яка реалізує пальне або спирт етиловий".

2) у підпункту 212.3.4 пункту 212.3 після слова "пального" доповнити словами "або спирту етилового".

18. У підпункті 213.1.12 пункту 213.1 статті 213:

в абзаці першому після слова "пального" доповнити словами "або спирту етилового".

в абзаці четвертому після слова "пункту" доповнити словами "або не підлягає оподаткуванню, або звільняється від оподаткування, або оподатковується на умовах, встановлених статтею 229 цього Кодексу".

19. У пункті 215.3 статті 215:

1) підпункт 215.3.2 викласти в такій редакції:

"215.3.2. тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:

Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД

Одиниця виміру

Ставки податку

2401

Тютюнова сировина
Тютюнові відходи

гривень за 1 кілограм (нетто)*

2836,08

2402 10 00 00

Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну

гривень за 1 кілограм (нетто)*

2836,08

2402 20 90 10

Сигарети без фільтра, цигарки

гривень за 1000 штук

2257,4

2402 20 90 20

Сигарети з фільтром

гривень за 1000 штук

2257,4

2403

Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн "гомогенізований" або "відновлений" тютюнові екстракти та есенції

гривень за 1 кілограм (нетто)*

2836,08

____________
* Вагою нетто вважається вага товару (продукції) без урахування ваги будь-якої тари чи упаковки. У разі якщо складовими частинами (елементами) підакцизного товару (продукції) є сукупно підакцизні товари (продукції) та інші види продукції, для цілей оподаткування акцизним податком врахуванню підлягає лише вага тих складових частин (елементів), які належать до підакцизних товарів (продукції)".

2) підпункт 215.3.3 викласти в такій редакції:

"215.3.3. мінімальне акцизне податкове зобов'язання із сплати акцизного податку з тютюнових виробів:

Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД

Одиниця виміру

Ставки податку

2402 20 90 10

Сигарети без фільтра, цигарки

гривень за 1000 штук

3019,85

2402 20 90 20

Сигарети з фільтром

гривень за 1000 штук

3019,85

".

3) у підпункті 215.3.4:

цифри та слова:

"

2710 12 31 00

бензини авіаційні

- " -

27

2710 12 70 00

Паливо для реактивних двигунів

- " -

27

2710 19 21 00

паливо для реактивних двигунів

- " -

21

";

замінити цифрами та словами:

"

2710 12 31 00

бензини авіаційні

- " -

27*

2710 12 70 00

Паливо для реактивних двигунів

- " -

27*

2710 19 21 00

паливо для реактивних двигунів

- " -

21*

";

доповнити новою приміткою такого змісту:

"____________
* До ставки податку застосовується підвищувальний коефіцієнтом 10 при:

ввезенні на митну територію України пального суб'єктами господарювання, які не включені до переліку суб'єктів господарювання, які мають право заправлення повітряних суден авіаційним пальним, або не є суб'єктами літакобудування, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості", крім ввезення на митну територію України пального суб'єктами господарювання, які видали податковий вексель строком до 90 днів на суму різниці у розмірі акцизного податку, розраховано із застосуванням такого 10-ти кратного коефіцієнту та ставкою, визначеною цим підпунктом, погашення якого здійснюється після реєстрації всіх акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних, складених при реалізації такого пального суб'єктам господарювання, які включені до переліку суб'єктів господарювання, які мають право заправлення повітряних суден авіаційним пальним, або реалізації установам, які повністю утримується за рахунок коштів державного бюджету;

реалізації пального суб'єктам господарювання, які не включені до переліку суб'єктів господарювання, які мають право заправлення повітряних суден авіаційним пальним, або не є суб'єктами літакобудування, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості".

Перелік суб'єктів господарювання, які мають право заправлення повітряних суден авіаційним пальним, формується центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору України, та розміщується на його офіційному веб-сайті".

20. Пункт 216.12 статті 216 доповнити словами "або спирту етилового".

21. Абзац третій пункту 217.6 статті 217 після слова "пального" доповнити словами "та спирту етилового".

22. У статті 228:

1) у назві статті слова "і тютюнових виробів" замінити словами "тютюнових виробів, пального та спирту етилового";

2) у пункті 228.1 після слова "виробів" доповнити словами ", пального та спирту етилового";

3) у пункті 228.2 після слова "України" доповнити словами ", контроль за переміщенням, зберіганням та реалізацією пального та спирту етилового";

4) пункт 228.3 доповнити новими абзацами такого змісту:

"У разі виявлення фактів переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не зазначені в митних деклараціях або в акцизних накладних, зареєстрованих у Єдиному реєстрі акцизних накладних, складених на операції, при здійсненні яких переміщується пальне або спирт етиловий в таких транспортних засобах, відповідні контролюючі органи, вилучають такі пальне або спирт етиловий та транспортні засоби з вільного обігу та подають відповідні матеріали до суду для винесення постанови про їх вилучення в дохід держави (конфіскацію).

У разі виявлення фактів зберігання на митній території України пального або спирту етилового на акцизному складі/акцизному складі пересувному, обсяги якого не зазначені в митних деклараціях або в зареєстрованих акцизних накладних у Єдиному реєстрі акцизних накладних, заявках на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового на таке пальне або спирт етиловий, а також реалізація пального або спирту етилового з не зареєстрованого акцизного складу, відповідні контролюючі органи, вилучають з вільного обігу таке пальне або спирт етиловий, транспортні засоби, ємності та обладнання, що використовувалося для зберігання та реалізації такого пального або спирту етилового, та подають відповідні матеріали до суду для винесення постанови про їх вилучення в дохід держави (конфіскацію)";

5) у пункті 228.4 після слова "виробів" доповнити словами "та пального або спирту етилового, а також ємностей, обладнання та транспортних засобів, в яких таке пальне або спирт етиловий переміщувалося та/або зберігалося або з яких реалізовувалося".

23. У пункті 229.1 статті 229:

1) підпункт 229.1.1 доповнити новими абзацами такого змісту:

"д) спирту етилового денатурованого, який використовується для виробництва продукції хімічного і технічного призначення, включеної до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

е) спирту етилового неденатурованого, який використовується для виробництва оцту з харчової сировини;

є) спирту етилового денатурованого, який використовується для виробництва парфумерно-косметичної продукції;

ж) спирту етилового-сирцю, який використовується в межах одного суб'єкта господарювання для виробництва біоетанолу;

з) спирту етилового, що переміщується між акцизними складами в межах одного суб'єкта господарювання";

2) підпункт 229.1.5 доповнити новими абзацами такого змісту:

"д) виробником продукції хімічного і технічного призначення, включеної до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

е) виробником оцту з харчової сировини;

є) виробником парфумерно-косметичної продукції".

3) у підпункті 229.1.8:

абзац перший доповнити словами такого змісту:

"поданого векселедержателю у формі електронного документу відповідно до законодавства";

доповнити підпункт новими абзацами такого змісту:

"Суб'єкти господарювання, які використовують спирт етиловий для виробництва продукції, визначеної в підпунктах "д" - "ж" підпункту 229.1.1 пункту 229.1 цієї статті зобов'язані:

а) обладнати кожне місце отримання спирту етилового витратомірами - лічильниками обсягу виробленого спирту етилового, які зареєстровані в Єдиному державному реєстрі витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового;

б) обладнати кожне місце відпуску продукції, для виробництва якої використовується отриманий спирт етиловий, виратомірами-личильниками обсягу виробленої продукції, які зареєстровані в Єдиному державному реєстрі витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового;

в) щоденно формувати та передавати до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, дані щодо добового фактичного обсягу отриманого спирту етилового та виробленої продукції з його використанням.

Дані щодо обсягу отриманого спирту етилового та виробленої продукції з його використанням передаються електронними засобами зв'язку у формі електронних документів, яка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Електронні документи заповнюються автоматично шляхом передачі до них даних з витратомірів-лічильників спирту етилового та виратоміра-личильника обсягу виробленої продукції та щоденно в один і той же час, визначений наказом суб'єкта господарювання, який є початком та кінцем доби, передаються до початку здійснення операцій з отримання спирту етилового та виробництва продукції з його використанням у наступну добу.

Витратоміри-лічильники спирту етилового та виратоміри-личильники обсягу виробленої продукції повинні відповідати вимогам законодавства та мати повірку та/або оцінку відповідності. У разі відсутності повірки та/або оцінки відповідності витратомірів-лічильників спирту етилового та виратомірів-личильників обсягу виробленої продукції для цілей цього Кодексу витратоміри-лічильники спирту етилового та витратоміри-лічильники готової продукції вважаються не встановленими";

4) підпункт 229.1.14 доповнити абзацом такого змісту:

"Податкові пости на підприємствах, які використовують спирт етиловий для виробництва продукції, визначеної в підпунктах "д" - "з" підпункту 229.1.1 пункту 229.1 цієї статті, не встановлюються";

5) підпункт "а" підпункту 229.1.15 викласти в такій редакції:

"а) виробництво та зберігання спирту етилового на акцизних складах, на яких здійснюється виробництво біоетанолу (крім зберігання спирту етилового-сирцю, який використовується для виробництва біоетанолу)";

6) підпункт 229.1.16 викласти в такій редакції:

"229.1.16. Податковий вексель не видається суб'єктами господарювання, які одночасно є:

а) виробниками біоетанолу та біопалива;

б) виробниками спирту етилового денатурованого та продукції хімічного і технічного призначення, включеної до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

в) виробниками спирту етилового неденатурованого та оцту з харчової сировини;

г) виробниками спирту етилового денатурованого та парфумерно-косметичної продукції;

д) виробниками спирту етилового-сирцю та біоетанолу.

Підтвердженням факту цільового використання спирту етилового для виробництва продукції, визначеної в цьому підпункті є довідка, подана відповідному контролюючому органу у формі електронного документу відповідно до законодавства".

24. У статті 230:

1) пункт 230.1 викласти в такій редакції:

"230.1. Акцизні склади та акцизні склади пересувні утворюються з метою підвищення ефективності роботи із запобігання та боротьби з незаконним виробництвом і обігом спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів, пального, посилення контролю за повнотою та своєчасністю надходжень до бюджету акцизного податку.

230.1.1. Акцизні склади на території яких виробляється спирт етиловий повинні бути обладнані на кожному місці отримання та відпуску спирту етилового, розташованому на акцизному складі, витратомірами - лічильниками спирту етилового, що призначені для безперервного вимірювання, запам'ятовування, фіксування та відображення в електронному вигляді даних про обсяг отримання або відпуску спирту етилового та обсяг вмісту денатуруючих добавок (далі - витратомір-лічильник спирту етилового), які зареєстровані в Єдиному державному реєстрі витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового.

Платники податку - розпорядники акцизних складів зобов'язані зареєструвати:

а) усі розташовані на акцизних складах витратоміри - лічильники спирту етилового у розрізі акцизних складів - в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового;

б) усі акцизні склади - в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.

Один акцизний склад може бути зареєстрованим виключно одним розпорядником акцизного складу. Один розпорядник акцизного складу може зареєструвати один і більше акцизних складів.

Забороняється отримання та реалізація спирту етилового без наявності зареєстрованих витратомірів-лічильників спирту етилового, без реєстрації акцизного складу, а також через кожне місце отримання та відпуску спирту етилового, на якому вийшов з ладу або відсутній витратомір-лічильник спирту етилового.

Витратоміри-лічильники спирту етилового повинні відповідати вимогам законодавства та мати повірку та/або оцінку відповідності. У разі відсутності повірки та/або оцінки відповідності витратомірів-лічильників спирту етилового для цілей цього Кодексу акцизні склади, на яких вони розташовані вважаються не обладнаними такими витратомірами-лічильниками спирту етилового.

Розпорядники акцизних складів зобов'язані на кожному акцизному складі щоденно формувати та передавати до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, дані щодо добового фактичного обсягу отриманого та реалізованого спирту етилового (далі у цьому розділі - обсяг обігу спирту етилового) у розрізі кодів товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД у літрах, приведених до температури 20° C.

Дані щодо обсягу обігу спирту етилового передаються електронними засобами зв'язку у формі електронних документів, яка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Електронні документи заповнюються автоматично шляхом передачі до них даних з витратомірів-лічильників спирту етилового та щоденно в один і той же час, визначений наказом розпорядника акцизного складу, який є початком та кінцем доби, передаються до початку здійснення операцій з отримання та/або реалізації спирту етилового у наступну добу.

Порядок ведення Єдиного державного реєстру витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового, передачі облікових даних з них електронними засобами зв'язку контролюючим органам встановлюється Кабінетом Міністрів України.

В такому реєстрі міститься податкова інформація про розпорядників акцизних складів, наявні у них акцизні склади, розташовані на акцизних складах витратоміри-лічильники спирту етилового, їх серійні (ідентифікаційні) номери, а також дані щодо фактичного обсягу обігу спирту етилового у розрізі кодів товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД, акцизних складів та розпорядників акцизних складів.

Дані щодо фактичного обсягу обігу спирту етилового у розрізі кодів товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД, акцизних складів та розпорядників акцизних складів співставляються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, з показниками системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.

230.1.2. Акцизні склади, на території яких здійснюється виробництво, оброблення (перероблення), змішування, розлив, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізація пального, повинні бути обладнані витратомірами-лічильниками на кожному місці наливу (відпуску) пального, розташованому на акцизному складі, та рівнемірами - лічильниками рівня таких товарів (продукції) у резервуарі (далі - рівнемір-лічильник) на кожному введеному в експлуатацію резервуарі, розташованому на акцизному складі.

Акцизні склади, на яких здійснюється діяльність з переробки нафти, газового конденсату, природного газу та їх суміші, з метою вилучення цільових компонентів (сировини), що передбачає повний технологічний цикл їх переробки в готову продукцію (пальне), повинні бути обладнані тільки витратомірами - лічильниками на кожному місці наливу (відпуску) готової підакцизної продукції (пального) з такого акцизного складу.

Акцизні склади, на яких здійснюється виключно зберігання та реалізація пального, що отримується та реалізується виключно у тарі виробника без зміни розфасовки, а також скрапленого газу природного, бензолу, метанолу не обладнуються витратомірами - лічильниками та рівнемірами - лічильниками.

Витратоміри-лічильники та резервуари повинні відповідати вимогам законодавства та мати повірку та/або оцінку відповідності, а рівнеміри-лічильники повинні відповідати вимогам законодавства та мати повірку та/або оцінку відповідності або калібрування. У разі відсутності повірки та/або оцінки відповідності, та/або калібрування витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників для цілей цього Кодексу акцизні склади, на яких вони розташовані вважаються не обладнаними такими витратомірами-лічильниками та рівнемірами-лічильниками.

Паливороздавальні колонки та/або оливороздавальні колонки, встановлені на акцизних складах відповідно до законодавства, виконують функції витратомірів-лічильників.

Платники податку - розпорядники акцизних складів зобов'язані зареєструвати:

а) усі розташовані на акцизних складах резервуари, витратоміри - лічильники та рівнеміри - лічильники у розрізі акцизних складів - в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі;

б) усі акцизні склади - в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.

Один акцизний склад може бути зареєстрованим виключно одним розпорядником акцизного складу. Один розпорядник акцизного складу може зареєструвати один і більше акцизних складів.

Забороняється здійснення реалізації пального без наявності зареєстрованих витратомірів-лічильників, рівнемірів-лічильників та резервуарів, без реєстрації акцизного складу, а також через кожне місце наливу (відпуску) пального, на якому вийшов з ладу або відсутній витратомір-лічильник.

230.1.3. Розпорядники акцизних складів зобов'язані на кожному акцизному складі щоденно формувати та передавати до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, дані щодо фактичних залишків пального на початок та кінець доби та добового фактичного обсягу отриманого та реалізованого пального (далі у цьому розділі - обсяг обігу пального) у розрізі кодів товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД у літрах, приведених до температури 15° C.

На кожному акцизному складі за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД формуються показники щодо:

обсягів залишків пального на початок доби та на кінець доби, що визначаються шляхом підсумовування обсягів залишків пального в кожному резервуарі на підставі показників рівнемірів-лічильників, встановлених на таких резервуарах, розташованих на такому акцизному складі;

добового обсягу реалізованого пального, що визначається шляхом підсумовування обсягів реалізованого за добу пального через кожне місце наливу (відпуску) пального з акцизного складу на підставі показників витратомірів-лічильників, встановлених на кожному місці наливу (відпуску) пального, розташованих на такому акцизному складі;

добового обсягу отриманого пального, що визначається шляхом віднімання від обсягу залишку пального на кінець доби обсягу залишку пального на початок доби та додавання добового обсягу реалізованого пального з такого акцизного складу.

Під час виходу з ладу, проведення повірки або калібрування рівнеміра-лічильника, визначення даних щодо обсягів залишків пального та обсягів обігу пального, здійснюється за допомогою рулетки та метроштока або переносного (портативного) рівнеміра-аналізатора відповідно до законодавства. Застосування такого способу вимірювання може здійснюватися не довше 10 календарних днів поспіль (для акцизних складів, які є місцями роздрібної торгівлі пальним, на які отримано ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, - не довше 5 календарних днів поспіль) та не частіше 4 разів протягом календарного року.

Дані щодо залишків пального та обсягу обігу пального передаються електронними засобами зв'язку у формі електронних документів, яка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Електронні документи заповнюються автоматично шляхом передачі до них даних з витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників (під час виходу з ладу, проведення повірки або калібрування рівнеміра-лічильника - заповнюються відповідальною особою розпорядника акцизного складу) та щоденно в один і той же час, визначений наказом розпорядника акцизного складу, який є початком та кінцем доби, передаються до початку здійснення операцій з отримання та/або реалізації пального у наступну добу.

В електронних документах також зазначаються відповідальною особою розпорядника акцизного складу дані щодо обсягів залишків пального, що знаходиться на акцизному складі в тарі, балонах, упаковці.

У разі відсутності протягом доби операції з обігу пального при формуванні даних щодо фактичних залишків, допускаються розбіжності в межах норм, передбачених законодавством (норми природніх втрат (убутку), похибки показників витратомірів-лічильників, рівнемірів - лічильників та резервуарів, перерахунок обсягів пального до літрів, приведених до 15° C), але не більше, ніж на 5 % обсягу обігу або залишків пального (для скрапленого газу (пропану або суміші пропану з бутаном), інших газів, бутану, ізобутану, на які встановлено однакові ставки акцизного податку, - не більше, ніж на 15 %).

230.1.4. Порядок ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі, передачі облікових даних з них електронними засобами зв'язку контролюючим органам встановлюється Кабінетом Міністрів України.

В такому реєстрі міститься податкова інформація про розпорядників акцизних складів, наявні у них акцизні склади, розташовані на акцизних складах резервуари, витратоміри-лічильники та рівнеміри-лічильники, їх серійні (ідентифікаційні) номери, а також дані щодо фактичних залишків пального на початок та кінець доби та фактичного обсягу обігу пального у розрізі кодів товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД, акцизних складів та розпорядників акцизних складів.

Дані щодо фактичних залишків пального на початок та кінець доби та фактичного обсягу обігу пального у розрізі кодів товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД, акцизних складів та розпорядників акцизних складів співставляються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, з показниками системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.

230.1.5. Транспортні засоби, які набули статусу акцизних складів пересувних, повинні обліковуватися в Переліку акцизних складів пересувних, створення та функціонування якого здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Перелік акцизних складів пересувних розміщується на офіційному сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.

Включення/виключення транспортних засобів до/з Переліку акцизних складів пересувних здійснюється автоматично на підставі даних акцизних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних, та оформлених належним чином митних декларацій.

Переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не зазначені в митних деклараціях або в акцизних накладних, зареєстрованих у Єдиному реєстрі акцизних накладних, складених на операції, при здійсненні яких переміщується пальне або спирт етиловий в таких транспортних засобах, забороняється".

2) у пункті 230.5 після слова "лічильників" доповнити словами "спирту етилового";

3) у пункті 230.12:

у підпункті "а" після слова "лічильника" доповнити словами "спирту етилового";

у підпункті "є" слова "лічильників спирту" замінити словами "витратомірів-лічильників спирту етилового";

4) пункт 230.131 виключити;

5) у пункті 230.18 слова "спирту етилового,", "спирт етиловий," та "спирту етилового та" виключити.

25. У статті 231:

1) пункт 231.1 викласти в такій редакції:

"231.1. Платник податку при реалізації пального або спирту етилового зобов'язаний скласти в електронній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД реалізованого пального або спирту етилового та зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи.

Платник податку зобов'язаний скласти акцизну накладну на обсяги пального або спирту етилового, використаного для власного споживання; реалізованого та/або використаного для виробництва непідакцизної продукції на умовах, встановлених статтею 229 цього Кодексу; втраченого як у межах, так і понад встановлені норми втрат; зіпсованого, знищеного, в тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов'язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування в процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування такого пального або спирту етилового; а також при здійсненні операцій, які не підлягають оподаткуванню або звільняються від оподаткування.

Виробник пального, а також особа, яка здійснює розлив в споживчій тарі ємністю до п'яти літрів (включно) зобов'язаний скласти акцизну накладну на обсяги такого пального.

Виробник спирту етилового, що здійснює розлив спирту етилового, який використовується як лікарський засіб, у флакони з медичного скла об'ємом не більше, ніж 100 куб. сантиметрів, зобов'язаний скласти акцизну накладну на обсяги такого спирту етилового.

В акцизній накладній зазначаються в окремих полях такі обов'язкові реквізити:

а) порядковий номер акцизної накладної з номером примірника;

б) дата складання акцизної накладної;

в) повна або скорочена назва юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник акцизного податку, - особи, що реалізує пальне або спирт етиловий;

г) код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) особи, що реалізує пальне або спирт етиловий, та суб'єкта господарювання отримувача пального або спирту етилового;

ґ) повна або скорочена назва юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, - суб'єкта господарювання отримувача пального або спирту етилового;

д) код товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД;

е) опис пального або спирту етилового;

є) обсяг пального в літрах, приведених до t 15° C, або обсяг спирту етилового в літрах, приведених до t 20° C;

ж) уніфікований номер акцизного складу в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, з якого реалізовано пальне або спирт етиловий;

з) уніфікований номер акцизного складу в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, на який отримане пальне (для акцизної накладної, яка складається в двох примірниках);

и) номер реєстрації транспортного засобу в уповноважених органах відповідної країни та тип і ємність транспортного засобу - акцизного складу пересувного;

і) ознака напряму використання та умов оподаткування пального або спирту етилового;

ї) ознака щодо реалізації пального з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним.

Обов'язкові реквізити акцизної накладної, що ідентифікують отримувача пального, визначені підпунктами "г" та "ґ" цим пунктом, можуть не заповнюватися виключно при реалізації пального не суб'єкту господарювання з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним";

2) у пункті 231.3:

в абзаці першому після слова "пального" доповнити словами "або спирту етилового";

абзац другий виключити;

в абзаці третьому слова "платником акцизного податку" замінити словами "суб'єктом господарювання";

в абзаці четвертому після слів "отримувача пального" доповнити словами "суб'єкта господарювання";

в абзаці п'ятому після слова "пального" доповнити словами "суб'єктів господарювання";

в абзаці шостому після слова "пального" доповнити словами "або спирту етилового";

доповнити підпункт абзацами такого змісту:

"Особа, яка реалізує пальне або спирт етиловий, зобов'язана скласти акцизну накладну в одному примірнику у разі реалізації пального або спирту етилового:

а) з акцизного складу:

для власного споживання чи промислової переробки або на обсяги втраченого/зіпсованого/знищеного пального або спирту етилового;

будь-яким іншим особам - не платникам податку;

б) з акцизного складу пересувного:

для власного споживання чи промислової переробки або на обсяги втраченого/зіпсованого/знищеного пального або спирту етилового;

будь-яким іншим особам - не платникам податку.

Особа, яка склала акцизну накладну в одному примірнику, зобов'язана зареєструвати таку акцизну накладну в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Особа, яка реалізує пальне або спирт етиловий, зобов'язана скласти акцизну накладну в двох примірниках у разі реалізації пального або спирту етилового:

а) з акцизного складу до іншого акцизного складу;

б) з акцизного складу до акцизного складу пересувного;

в) з акцизного складу пересувного до іншого акцизного складу пересувного;

г) з акцизного складу пересувного до акцизного складу.

Особа, яка склала акцизну накладну в двох примірниках, зобов'язана зареєструвати перший примірник такої акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних, а другий примірник такої акцизної накладної в день її складання надіслати розпоряднику акцизного складу - отримувачу пального або спирту етилового.

Розпорядник акцизного складу/розпорядник акцизного складу пересувного - отримувач пального або спирту етилового зобов'язаний зареєструвати другий примірник такої акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних після реєстрації першого примірника такої акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних та отримання пального або спирту етилового на акцизний склад/акцизний склад пересувний.

Якщо платник податку одночасно є особою, яка реалізує та отримує пальне або спирт етиловий, складання та реєстрація акцизних накладних у двох примірниках здійснюється у встановленому цим пунктом порядку для складання та реєстрації акцизних накладних у двох примірниках.

Платник податку - розпорядник акцизного складу пересувного, акцизний склад пересувний якого використовувався при ввезенні пального або спирту етилового на митну територію України, завжди складає акцизні накладні при реалізації такого пального або спирту етилового з такого акцизного складу пересувного до іншого акцизного складу пересувного або акцизного складу";

3) у пункті 231.5 після слів "пального" доповнити словами "або спирту етилового", а після слова "пальне" доповнити словами "або спирт етиловий";

4) у пункті 231.6 викласти в такій редакції:

231.6. Реєстрація у Єдиному реєстрі акцизних накладних здійснюється:

акцизних накладних, складених при реалізації пального з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, - не пізніше п'ятнадцяти календарних днів, наступних за датою їх складання;

першого примірника акцизної накладної - у день складання такої акцизної накладної, але не пізніше здійснення операції з реалізації пального або спирту етилового;

другого примірника акцизної накладної - не пізніше трьох календарних днів, наступних за днем отримання пального або спирту етилового на акцизний склад розпорядником акцизного складу - отримувачем пального або спирту етилового;

розрахунку коригування - не пізніше трьох календарних днів, наступних за датою його складання.

Підтвердженням особі, що реалізує пальне або спирт етиловий, про прийняття її акцизної накладної та/або розрахунку коригування до Єдиного реєстру акцизних накладних є квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі, яка надсилається протягом операційного дня.

З метою отримання акцизної накладної / розрахунку коригування, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних, отримувач пального або спирту етилового надсилає в електронному вигляді запит до Єдиного реєстру акцизних накладних, за яким отримує в електронному вигляді повідомлення про реєстрацію акцизної накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних та акцизну накладну / розрахунок коригування в електронному вигляді. Такі акцизна накладна / розрахунок коригування вважаються зареєстрованими в Єдиному реєстрі акцизних накладних та отриманими отримувачем пального або спирту етилового.

З метою отримання особою, яка реалізує пальне або спирт етиловий, зареєстрованого в Єдиному реєстрі акцизних накладних розрахунку коригування, що підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних отримувачем пального або спирту етилового, така особа, що реалізує пальне або спирт етиловий, надсилає в електронному вигляді запит до Єдиного реєстру акцизних накладних, за яким отримує в електронному вигляді повідомлення про реєстрацію розрахунку коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних та розрахунок коригування в електронному вигляді. Такий розрахунок коригування вважається зареєстрованим в Єдиному реєстрі акцизних накладних та отриманим особою, яка реалізує пальне або спирт етиловий.

Датою та часом надання акцизної накладної та/або розрахунку коригування в електронному вигляді до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, є дата та час, зафіксовані у квитанції.

Якщо надіслані акцизні накладні та/або розрахунки коригування сформовано з порушенням вимог, передбачених пунктом 231.1 цієї статті, протягом операційного дня отримувачу пального або спирту етилового / особі, яка реалізує пальне або спирт етиловий, надсилається квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі про неприйняття їх в електронному вигляді із зазначенням причин.

Якщо протягом операційного дня не надіслано квитанції про прийняття або неприйняття, такі акцизна накладна / розрахунок коригування вважаються зареєстрованими в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Підтвердження надання другого примірника акцизної накладної отримувачу пального або спирту етилового, реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних та отримання з Єдиного реєстру акцизних накладних другого примірнику акцизної накладної здійснюється за правилами, передбаченими цим розділом Кодексу для підтвердження надання, реєстрації та отримання з Єдиного реєстру акцизних накладних розрахунків коригування, які реєструються отримувачами пального або спирту етилового.

Отримувач пального або спирту етилового має право звіряти дані отриманої акцизної накладної на відповідність з даними Єдиного реєстру акцизних накладних.

Платник податку має право зареєструвати акцизну накладну та/або розрахунок коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних, в якій загальний обсяг реалізованого пального або спирту етилового не перевищує обсяг, обчислений відповідно до пункту 232.3 статті 232 цього Кодексу.

Якщо обсяг, визначений відповідно до пункту 232.3 статті 232 цього Кодексу, є меншим за обсяг пального або спирту етилового в акцизній накладній та/або розрахунку коригування, які платник податку повинен зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних, то платник податку зобов'язаний перерахувати до бюджету суму коштів у розмірі акцизного податку за відповідний обсяг реалізованого пального або спирту етилового, самостійно розрахованого за ставками, передбаченими підпунктами 215.3.1 або 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу, та зареєструвати заявку на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.

У разі виявлення технічної помилки у програмному забезпеченні або програмних складових, програмно-апаратному устаткуванні, каналах зв'язку, функціонуванні електронного цифрового підпису, що призводить до неможливості реєстрації акцизних накладних / розрахунків коригування у Єдиному реєстрі акцизних накладних, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, зобов'язаний невідкладно розмістити на своєму офіційному веб-сайті повідомлення про виявлення такої технічної помилки із зазначенням дати та часу її початку, вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на відновлення реєстрації акцизних накладних / розрахунків коригування у Єдиному реєстрі акцизних накладних, за результатами яких розмістити на своєму офіційному веб-сайті повідомлення про усунення технічної помилки із зазначенням дати та часу її завершення.

У період існування технічної помилки, при неможливості зареєструвати акцизну накладну в Єдиному реєстрі акцизних накладних, дозволяється переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами за наявності товарно-транспортної накладної, яка повинна містити інформацію з відповідної акцизної накладної.

Платник податку зобов'язаний протягом двох календарних днів з дня відновлення реєстрації акцизних накладних / розрахунків коригування у Єдиному реєстрі акцизних накладних зареєструвати всі акцизні накладні / розрахунки коригування, граничний термін реєстрації яких припадає на період існування технічної помилки.

Штрафні санкції за несвоєчасну реєстрацію акцизних накладних / розрахунків коригування у Єдиному реєстрі акцизних накладних, граничний термін реєстрації яких припадає на період існування технічної помилки, не застосовуються";

5) у пункті 231.7:

після слова "пальне" доповнити словами "або спирт етиловий", а після слова "пального" доповнити словами "або спирту етилового";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Складання розрахунків коригування здійснюється у такій самій кількості примірників, як і кількість примірників акцизної накладної, до якої вони складаються";

6) пункт 231.8 викласти в такій редакції:

"231.8. Єдиний реєстр акцизних накладних працює постійно (24 години щоденно), крім часу, необхідного для його технічного обслуговування.

Технічне обслуговування Єдиного реєстру акцизних накладних проводиться у часові проміжки з незначною кількістю реєстрації акцизних накладних / розрахунків коригування.

Інформація про запланований час технічного обслуговування Єдиного реєстру акцизних накладних розміщується на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, не пізніше, ніж за 24 години до початку його проведення.

Порядок ведення Єдиного реєстру акцизних накладних встановлюється Кабінетом Міністрів України";

7) у пунктах 231.9 та 231.10 після слова "пальне" доповнити словами "або спирт етиловий", а після слова "пального" доповнити словами "або спирту етилового".

26. У статті 232:

1) назву статті доповнити словами "та спирту етилового";

2) пункт 232.1 викласти в такій редакції:

"232.1. В системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового в розрізі платників податку - розпорядників акцизних складів/акцизних складів пересувних та акцизних складів/акцизних складів пересувних за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД ведеться окремо облік обсягів пального або спирту етилового, що:

оподатковуються акцизним податком, у тому числі окремо за кожною відмінною ставкою податку;

оподатковуються на умовах, встановлених статтею 229 цього Кодексу;

не підлягають оподаткуванню;

звільняються від оподаткування.

Ведення обліку обсягів пального або спирту етилового у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.

Одиницею обліку обсягів пального в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового є літри, приведені до температури 15° C для пального, та літри, приведені до температури 20° C для спирту етилового. При цьому відпущені літри в місцях роздрібної торгівлі пальним, на які отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, для цілей цього розділу вважаються як літри, приведені до температури 15° C. Такі одиниці обліку для пального та спирту етилового повинні використовуватися в первинних бухгалтерських документах, акцизних накладних / розрахунках коригування до акцизних накладних, декларації з акцизного податку.

Система електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового забезпечує автоматичний облік в розрізі платників податку - розпорядників акцизних складів/акцизних складів пересувних за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД:

обсягів пального або спирту етилового в розрізі акцизних складів/акцизних складів пересувних, що містяться у виданих та отриманих акцизних накладних та розрахунках коригування, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних;

обсягів пального або спирту етилового, виробленого на митній території України або ввезеного на митну територію України, з яких сплачено акцизний податок, оподатковуються на умовах, встановлених статтею 229 цього Кодексу, не підлягають оподаткуванню або звільняються від оподаткування в розрізі акцизних складів/акцизних складів пересувних;

обсягів пального або спирту етилового, на які платники податку зареєстрували заявки на поповнення обсягів залишку пального або спирту етилового за рахунок сплачених коштів в бюджет в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового в розрізі акцизних складів/акцизних складів пересувних;

сум сплаченого акцизного податку, за рахунок яких платники податку можуть зареєструвати заявки на поповнення обсягів залишку пального та спирту етилового;

обсягу залишку пального або спирту етилового в розрізі акцизних складів/акцизних складів пересувних, на який платники податку мають право зареєструвати акцизні накладні та розрахунки коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Система електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового працює постійно (24 години щоденно), крім часу, необхідного для його технічного обслуговування.

Технічне обслуговування cистеми електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового проводиться у часові проміжки з незначною кількістю звернень до неї платників акцизного податку.

Інформація про запланований час технічного обслуговування cистеми електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового розміщується на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, не пізніше, ніж за 24 години до початку його проведення.

Порядок електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового та реєстрації платників податків - розпорядників акцизних складів/акцизних складів пересувних, акцизних складів/акцизних складів пересувних в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового встановлюється Кабінетом Міністрів України";

3) у пункті 232.2 після слова "пального" доповнити словами "та спирту етилового";

4) у пункті 232.3:

в абзаці першому після слова "пального" доповнити словами "або спирту етилового";

абзац другий доповнити символом та словами "- еАМитнЕкспорт";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"еАНаклОтр - загальний обсяг пального або спирту етилового за отриманими платником податку акцизними накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі акцизних накладних, що підтверджено другим примірником акцизної накладної, зареєстрованим в Єдиному реєстрі акцизних накладних, та розрахунками коригування до таких акцизних накладних, зареєстрованими в Єдиному реєстрі акцизних накладних";

в абзаці п'ятому:

після слова "пального" доповнити словами "або спирту етилового";

доповнити словами та цифрами ", або який оподатковується на умовах, встановлених статтею 229 цього Кодексу";

абзаци шостий та сьомий викласти в такій редакції:

"еЗаявкиПоповн - загальний обсяг пального або спирту етилового за оформленими та зареєстрованими в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового заявками на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового, із списанням з облікових карток грошових коштів сплаченого акцизного податку в бюджет, рівних сумі акцизного податку для відповідного обсягу пального або спирту етилового;

еКоригЗаявкиПоповн - загальний обсяг пального або спирту етилового за оформленими та зареєстрованими в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового коригуваннями до заявок на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового, за якими зменшується попередньо збільшений обсяг залишку пального або спирту етилового";

в абзаці восьмому після слова "пального" доповнити словами "або спирту етилового";

в абзаці дев'ятому:

після слова "пального" доповнити словами "або спирту етилового";

доповнити абзац словами:

"або спирту етилового, зазначений в акцизній накладній / розрахунку коригування, зареєстрованій в Єдиному реєстрі акцизних накладних";

доповнити пункт абзацом десятим такого змісту:

"еАМитнЕкспорт - загальний обсяг пального або спирту етилового, вивезеного за межі митної території України, оформленого належним чином митними деклараціями".

У зв'язку абзац десятий вважати абзацом одинадцятим;

в абзаці одинадцятому:

після слова "пального" доповнити словами "або спирту етилового";

доповнити пункт абзацом дванадцятим такого змісту:

"Зміна показника еАНаклВид відбувається у день реєстрації акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних, а зміна показника еАНаклОтр - у день реєстрації другого примірника акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних";

5) у пункті 232.4:

абзац перший викласти в такій редакції:

"232.4. Порядок реєстрації заявок на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового";

у підпункті 232.4.1:

абзац перший викласти в такій редакції:

"Заявки на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового повинні містити такі обов'язкові поля (реквізити)";

підпункти "в", "г" та "д" доповнити словами "або спирту етилового";

у підпункті "е":

після цифр та букви "15° C" доповнити словами та цифрами ", або спирту етилового в літрах, приведених до t 20° C,";

після слів "реалізації пального" доповнити словами "та спирту етилового";

підпункт "є" викласти у такій редакції:

"є) ставка акцизного податку на відповідне пальне або спирт етиловий, що встановлена на дату реалізації пального або спирту етилового";

підпункт "з" викласти у такій редакції:

"з) сума акцизного податку за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД, розрахованого за ставкою акцизного податку, передбаченою підпунктами 215.3.1 або 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу, та обсягами пального або спирту етилового, що містяться в таких заявках (крім заявок на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового, що відвантажується на умовах, встановлених статтею 229 цього Кодексу, не підлягає оподаткуванню або звільняється від оподаткування)";

підпункт "и" після слова "пального" доповнити словами "або спирту етилового";

доповнити підпунктом "і" такого змісту:

"і) ознака умов оподаткування пального або спирту етилового";

у підпункті 232.4.2:

абзац перший замінити абзацами такого змісту:

"232.4.2. У разі якщо у платника акцизного податку виникає потреба поповнити обсяги залишків пального або спирту етилового в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, він може зареєструвати заявку на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового за умови:

наявності на обліковій картці сум коштів сплаченого акцизного податку, не менше ніж сума акцизного податку, розрахованого з обсягу пального або спирту етилового у такій заявці - для обсягів пального або спирту етилового, що оподатковуються акцизним податком;

без наявності на обліковій картці сум коштів сплаченого акцизного податку - для обсягів пального або спирту етилового, що оподатковуються на умовах, встановлених статтею 229 цього Кодексу, або не підлягають оподаткуванню, або звільняються від оподаткування".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим.

у абзаці четвертому після слова "пального" доповнити словами "та спирту етилового";

у підпунктах 232.4.3 - 232.4.4:

після слів "пального" та "пальне" доповнити словами "або спирту етилового" у відповідних відмінках;

підпункт 232.4.5 викласти в такій редакції:

"232.4.5. Форма та порядок заповнення заявки на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового та коригування до заявок на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику".

27. Доповнити Кодекс статтею 233 такого змісту:

"Стаття 233. Співставлення показників обсягів обігу та залишків пального, показників обсягів обігу спирту етилового

233.1. Для перевірки повноти декларування та сплати акцизного податку платниками податку з обсягів ввезеного на митну територію України, виробленого та реалізованого на митній території України пального або спирту етилового, здійснюється автоматичне співставлення показників обсягів обігу та залишків пального, показників обсягів обігу спирту етилового (далі - співставлення).

233.2. Співставлення здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, у порядку затвердженому Кабінетом Міністрів України.

233.3. При співставленні здійснюється порівняння показників з системи електронного адміністрування реалізації пального та показників Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі щодо обсягів обігу та залишків пального у розрізі кодів згідно з УКТЗЕД (крім скрапленого газу (пропану або суміші пропану з бутаном), інших газів, бутану, ізобутану, на які встановлено однакові ставки акцизного податку, для яких обсяги обігу та залишків пального підсумовуються та співставляються загальним підсумком), акцизних складів та розпорядників акцизних складів.

При співставленні допускаються розбіжності в межах норм, передбачених законодавством (норми природніх втрат (убутку), похибки показників витратомірів-лічильників, рівнемірів - лічильників та резервуарів, перерахунок обсягів пального до літрів, приведених до 15° C), але не більше, ніж на 5 % обсягу обігу або залишків пального (для скрапленого газу (пропану або суміші пропану з бутаном), інших газів, бутану, ізобутану, на які встановлено однакові ставки акцизного податку, - не більше, ніж на 15 %).

233.4. При співставленні здійснюється порівняння показників з системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового та показників Єдиного державного реєстр витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового щодо обсягів обігу спирту етилового у розрізі кодів згідно з УКТЗЕД, акцизних складів та розпорядників акцизних складів".

28. У пункті 243.4 статті 243:

цифри та слова "0,41 гривні" замінити цифрами та словами "30,00 гривень";

доповнити абзацом такого змісту:

"Кабінет Міністрів України має право встановлювати розміри викидів двоокису вуглецю, на які не нараховується податок.".

29. У пункті 252.20 статті 252:

1) слова і цифри:

"

залізна руда

8,00

"

замінити словами і цифрами:

"

залізна руда

8,80

".

2) слова і цифри:

"

нафта:

 

з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів

29,00

з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів

14,00

Конденсат:

 

з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів

45,00

з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів

21,00

".

замінити словами і цифрами:

"

нафта:

 

з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів

31,00

з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів

16,00

Конденсат:

 

з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів

31,00

з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів

16,00

".

30. Пункт 256.3 статті 256 викласти в такій редакції:

"256.3. Ставки рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів встановлюються у таких розмірах:

256.3.1. за заготівлю деревини основних лісових порід:

Найменування лісової породи

Розряд

Ставка за 1 щільний куб. метр деревини, гривень

ділової (без кори)

дров'яної (з корою)

великої

середньої

дрібної

Перший пояс лісів

Сосна

 

1

463,80

296,63

114,06

11,76

 

2

329,61

211,88

82,38

8,99

 

3

266,03

171,35

66,08

7,20

 

4

200,06

127,16

48,90

5,42

 

5

131,82

84,69

32,61

3,65

Модрина

 

1

208,35

176,55

68,79

15,32

 

2

150,08

127,16

48,90

11,76

 

3

118,40

102,35

38,93

8,99

 

4

88,29

75,99

28,98

6,35

 

5

60,00

51,23

19,92

4,55

Ялина, ялиця

 

1

411,21

350,63

134,46

15,56

 

2

305,22

259,88

100,88

10,29

 

3

244,79

209,43

80,16

9,06

 

4

184,20

156,44

59,51

6,50

 

5

123,65

103,44

40,16

5,19

Дуб (крім дуба коркового)

 

1

1216,88

584,75

194,70

19,92

 

2

872,87

419,66

139,41

14,51

 

3

699,03

334,04

112,28

11,76

 

4

525,11

252,65

84,23

8,18

 

5

344,06

167,03

56,12

6,35

Ясен, клен (крім явора)

 

1

456,35

389,79

194,70

19,92

 

2

327,27

279,78

139,41

14,51

 

3

262,11

222,75

112,28

11,76

 

4

196,88

168,44

84,23

8,18

 

5

129,05

111,41

56,12

6,35

Бук

 

1

877,29

564,32

188,36

17,18

 

2

624,77

401,42

134,04

11,76

 

3

502,47

321,92

107,76

9,98

 

4

377,54

240,35

80,58

7,20

 

5

252,65

160,95

53,46

4,55

Береза, вільха чорна, граб звичайний, в'яз, липа

 

1

67,91

58,43

43,46

15,32

 

2

47,49

40,77

31,29

11,76

 

3

38,03

33,98

25,79

8,99

 

4

28,49

24,50

19,01

6,35

 

5

19,01

16,31

12,20

4,55

Осика, вільха сіра, тополя

 

1

39,32

33,98

25,79

10,89

 

2

28,49

24,50

17,66

7,20

 

3

23,13

19,01

15,02

6,35

 

4

17,66

15,02

10,89

4,55

 

5

10,89

9,48

6,84

1,79

Другий пояс лісів

Сосна

 

1

395,46

252,54

96,89

9,98

 

2

280,11

180,14

69,71

7,20

 

3

223,61

144,75

56,12

6,35

 

4

169,46

107,76

41,64

4,55

 

5

113,04

72,41

28,10

2,72

Модрина

 

1

178,40

153,65

58,82

14,51

 

2

128,94

109,52

41,64

9,98

 

3

102,35

86,54

33,47

8,18

 

4

75,99

65,39

25,31

6,35

 

5

51,23

44,21

17,18

3,65

Ялина, ялиця

 

1

363,17

310,34

119,00

12,84

 

2

259,88

221,90

85,34

9,06

 

3

206,81

176,55

68,55

7,74

 

4

156,44

133,77

51,69

6,50

 

5

103,28

88,35

33,59

3,87

Дуб (крім дуба коркового)

 

1

1035,77

499,13

166,53

16,31

 

2

742,44

356,57

118,61

11,76

 

3

590,37

285,26

94,11

8,99

 

4

441,83

211,88

71,61

7,20

 

5

296,94

142,55

47,99

4,55

Ясен, клен (крім явора)

 

1

388,44

332,75

166,53

16,31

 

2

278,43

237,65

118,61

11,76

 

3

221,36

190,14

94,11

8,99

 

4

165,72

141,23

71,61

7,20

 

5

111,41

95,10

47,99

4,55

Бук

 

1

746,96

478,76

159,35

14,51

 

2

532,37

340,28

114,06

9,98

 

3

426,50

273,02

91,47

8,18

 

4

320,46

203,69

68,79

6,35

 

5

214,59

136,53

45,35

4,55

Береза, вільха чорна, граб звичайний, в'яз, липа

 

1

55,62

47,49

36,68

13,59

 

2

40,77

35,27

25,79

9,98

 

3

32,61

27,20

21,72

7,20

 

4

24,50

21,72

15,02

6,35

 

5

16,31

13,59

10,89

3,65

Осика, вільха сіра, тополя

 

1

33,98

29,84

21,72

8,99

 

2

24,50

21,72

15,02

6,35

 

3

19,01

17,66

13,59

5,42

 

4

15,02

12,20

9,48

4,55

 

5

9,48

9,48

6,84

2,72

256.3.2. за заготівлю деревини неосновних лісових порід:

Найменування лісової породи

Розряд

Ставка за 1 щільний куб. метр деревини, гривень

ділової (без кори)

дров'яної (з корою)

великої

середньої

дрібної

Перший пояс лісів

Самшит

 

1

2140,44

1829,34

914,46

19,92

 

2

1529,21

1306,50

653,69

14,51

 

3

1223,63

1045,74

522,41

11,76

 

4

918,09

783,60

392,04

8,18

 

5

611,18

522,90

261,65

6,35

Бархат, горіх

 

1

1333,64

1140,83

570,41

19,92

 

2

953,46

814,86

407,43

14,51

 

3

761,94

651,90

325,98

11,76

 

4

571,76

488,93

245,34

8,18

 

5

381,60

325,98

162,96

6,35

Груша, кизил, явір

 

1

1070,21

915,39

457,26

19,92

 

2

764,60

653,21

326,91

14,51

 

3

611,18

522,90

261,65

11,76

 

4

459,05

392,54

196,47

8,18

 

5

305,60

262,11

131,28

6,35

Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну), черешня, шовковиця, яблуня

 

1

799,91

683,15

341,34

19,92

 

2

571,76

487,64

243,50

14,51

 

3

456,35

389,79

194,70

11,76

 

4

343,64

291,98

145,80

8,18

 

5

228,17

195,57

97,82

6,35

Каштан, дуб корковий

 

1

666,84

570,41

285,26

19,92

 

2

476,70

407,43

203,69

14,51

 

3

381,60

325,98

162,96

11,76

 

4

286,61

244,46

122,27

8,18

 

5

190,14

162,96

82,38

6,35

 

 

 

 

 

 

Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина

 

1

535,08

456,35

229,10

19,92

 

2

381,60

325,98

162,96

14,51

 

3

304,22

260,78

130,37

11,76

 

4

228,17

195,57

97,82

8,18

 

5

153,42

131,75

66,08

6,35

Акація, бруслина, бирючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха

 

1

400,71

342,23

171,09

19,92

 

2

286,61

244,46

122,27

14,51

 

3

228,17

195,57

97,82

11,76

 

4

172,56

146,66

74,25

8,18

 

5

115,47

97,82

48,90

6,35

Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях)

 

1

133,08

114,06

57,08

10,89

 

2

95,10

81,51

40,77

7,20

 

3

76,04

65,21

32,61

6,35

 

4

57,08

48,90

24,50

4,55

 

5

38,03

32,61

16,31

3,65

Другий пояс лісів

Самшит

 

1

1813,05

1549,58

775,05

16,31

 

2

1294,26

1106,88

553,23

11,76

 

3

1036,26

885,48

443,67

8,99

 

4

776,79

664,13

332,27

7,20

 

5

518,76

442,76

221,84

4,55

Бархат, горіх

 

1

1135,37

971,04

485,31

16,31

 

2

810,74

693,96

346,77

11,76

 

3

649,14

554,16

277,08

8,99

 

4

486,18

418,31

207,32

7,20

 

5

324,56

278,43

138,53

4,55

Груша, кизил, явір

 

1

905,85

774,12

387,51

16,31

 

2

647,84

552,74

277,08

11,76

 

3

518,76

442,76

221,84

8,99

 

4

388,44

332,75

166,53

7,20

 

5

259,47

221,36

110,43

4,55

Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну), черешня, шовковиця, яблуня

 

1

681,80

581,27

291,59

16,31

 

2

486,18

415,55

207,32

11,76

 

3

388,44

332,75

166,53

8,99

 

4

291,98

249,83

124,95

7,20

 

5

194,21

165,72

83,30

4,55

Каштан, дуб корковий

 

1

567,74

486,18

243,50

16,31

 

2

406,07

347,70

173,85

11,76

 

3

324,56

278,43

138,53

8,99

 

4

243,17

207,81

104,10

7,20

 

5

161,61

138,53

69,71

4,55

Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина

 

1

453,63

387,08

193,74

16,31

 

2

323,27

277,08

137,63

11,76

 

3

259,47

221,36

110,43

8,99

 

4

194,21

165,72

83,30

7,20

 

5

129,05

111,41

55,29

4,55

Акація, бруслина, бирючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха

 

1

340,88

290,63

145,80

16,31

 

2

243,17

207,81

104,10

11,76

 

3

194,21

165,72

83,30

8,99

 

4

145,37

124,95

62,45

7,20

 

5

97,82

82,80

41,64

4,55

Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях)

 

1

112,71

96,39

47,99

8,99

 

2

81,51

69,26

34,44

6,35

 

3

65,21

55,62

28,10

5,42

 

4

48,90

42,09

20,85

4,55

 

5

32,61

27,20

14,51

2,72

".

31. Пункт 274.1 статті 274 доповнити словами ", а для лісових земель - не більше 0,1 відсотків від їх нормативної грошової оцінки".

32. У розділі XX "Перехідні положення":

1) підрозділ 2 доповнити новим пунктом 66 такого змісту:

"66. Установити, що з 1 січня 2019 року по 30 червня 2019 року, не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, для одного одержувача - фізичної особи, в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях";

2) у підрозділі 5:

пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. Розпорядники акцизних складів відповідно до вимог цього Кодексу зобов'язані обладнати акцизні склади витратомірами-лічильниками та/або рівнемірами-лічильниками та зареєструвати їх в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі у такі строки:

акцизний склад, де розташовано резервуари, загальна місткість яких перевищує 20000 куб. метрів - не пізніше 1 липня 2019 року;

акцизний склад, де розташовано резервуари, загальна місткість яких перевищує 1000 куб. метрів, але не перевищує 20000 куб. метрів - не пізніше 1 жовтня 2019 року;

акцизний склад, де розташовано резервуари, загальна місткість яких не перевищує 1000 куб. метрів - не пізніше 1 січня 2020 року";

пункт 17 викласти в такій редакції:

"17. Тимчасово, з 1 січня 2019 року до 31 грудня 2024 року (включно), встановити ставки акцизного податку на такі товари:

1) тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:

Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД

Одиниця виміру

Ставки податку

з 1 січня 2019 року по 30 червня 2019 року

з 1 липня 2019 року по 31 грудня 2019 року

з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року

з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року

2401

Тютюнова сировина
Тютюнові відходи

гривень за 1 кілограм (нетто)*

871,38

949,8

1139,76

1367,71

2402 10 00 00

Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну

гривень за 1 кілограм (нетто)*

871,38

949,8

1139,76

1367,71

2402 20 90 10

Сигарети без фільтра, цигарки

гривень за 1000 штук

693,58

756

907,2

1088,64

2402 20 90 20

Сигарети з фільтром

гривень за 1000 штук

693,58

756

907,2

1088,64

2403

Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн "гомогенізова-ний" або "відновлений"; тютюнові екстракти та есенції

гривень за 1 кілограм (нетто)*

871,38

949,8

1139,76

1367,71

Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД

Одиниця виміру

Ставки податку

з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року

з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року

з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року

2401

Тютюнова сировина
Тютюнові відходи

гривень за 1 кілограм (нетто)*

1641,26

1969,51

2363,4

2402 10 00 00

Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну

гривень за 1 кілограм (нетто)*

1641,26

1969,51

2363,4

2402 20 90 10

Сигарети без фільтра, цигарки

гривень за 1000 штук

1306,37

1567,64

1881,17

2402 20 90 20

Сигарети з фільтром

гривень за 1000 штук

1306,37

1567,64

1881,17

2403

Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн "гомогенізований" або "відновлений"; тютюнові екстракти та есенції

гривень за 1 кілограм (нетто)*

1641,26

1969,51

2363,4

Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД

Одиниця виміру

Ставки податку

2402 20 90 10

Сигарети без фільтра, цигарки

відсотків

12

2402 20 90 20

Сигарети з фільтром

відсотків

12

2) мінімальне акцизне податкове зобов'язання із сплати акцизного податку з тютюнових виробів:

Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД

Одиниця виміру

 

Ставки податку

з 1 січня 2019 року по 30 червня 2019 року

з 1 липня 2019 року по 31 грудня 2019 року

з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року

з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року

2402 20 90 10

Сигарети без фільтра, цигарки

гривень за 1000 штук

927,84

1011,35

1213,61

1456,33

2402 20 90 20

Сигарети з фільтром

гривень за 1000 штук

927,84

1011,35

1213,61

1456,33

Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД

Одиниця виміру

Ставки податку

з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року

з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року

з1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року

2402 20 90 10

Сигарети без фільтра, цигарки

гривень за 1000 штук

1747,6

2097,12

2516,54

2402 20 90 20

Сигарети з фільтром

гривень за 1000 штук

1747,6

2097,12

2516,54".

у пункті 18:

слова "розпорядників акцизних складів, на яких" замінити словами "розпорядника акцизного складу, на акцизному складі якого";

в абзаці другому слово "січня" замінити словом "липня";

в абзаці третьому слово "липня" замінити словом "жовтня";

доповнити підрозділ пунктами 20 - 25 такого змісту:

"20. Електронні документи, передбачені підпунктом 230.1.3 пункту 230.1 статті 230 цього Кодексу, заповнюються відповідальною особою розпорядника акцизного складу до дати реєстрації в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі витратомірів-лічильників та/або рівнемірів-лічильників, встановлених на відповідному акцизному складі, але не пізніше строків, визначених пунктом 12 цього підрозділу.

21. Платники податку зобов'язані з 1 травня 2019 року до 1 червня 2019 року зареєструвати в системі електронного адміністрування реалізації пального усі акцизні склади, розпорядниками яких такі платники податку будуть станом на 1 липня 2019 року.

22. Акцизні накладні / розрахунки коригування, складені до 30 червня 2019 року (включно) та не зареєстровані в Єдиному реєстрі акцизних накладних станом на 1 липня 2019 року не підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Акцизні накладні, складені з 1 по 31 липня 2019 року (включно) реєструються в Єдиному реєстрі акцизних накладних не пізніше п'ятнадцяти календарних днів, наступних за датою їх складання.

Для розподілу обсягів залишків пального, які обліковуються у платників податку в системі електронного адміністрування реалізації пального станом на 1 липня 2019 року, між акцизними складами/акцизними складами пересувними, де такі обсяги залишків пального знаходяться фактично станом на 1 липня 2019 року та/або з яких проведені операції з реалізації пального до 30 червня 2019 року (включно), на які станом на 1 липня 2019 року не зареєстровані акцизні накладні в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі - розподіл обсягів залишків пального):

а) платники податку, у яких станом на 1 липня 2019 року в системі електронного адміністрування реалізації пального обліковуються обсяги залишків пального, зобов'язані:

скласти акцизні накладні в двох примірниках, перший з яких зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних до 3 липня 2019 року (включно) на такі обсяги, із зазначенням в акцизних накладних акцизних складів/акцизних складів пересувних, де такі обсяги фактично знаходяться та/або з яких проведені операції з реалізації пального до 30 червня 2019 року (включно), на які станом на 1 липня 2019 року не зареєстровані акцизні накладні в Єдиному реєстрі акцизних накладних, та їх розпорядників шляхом заповнення обов'язкових реквізитів акцизної накладної, передбачених підпунктами "г", "ґ", "з" та "и" пункту 231.1 статті 231 цього Кодексу;

передати до 3 липня 2019 року (включно) розпорядникам акцизних складів/акцизних складів пересувних, з акцизних складів/акцизних складів пересувних яких проведені операції з реалізації пального до 30 червня 2019 року (включно), на які станом на 1 липня 2019 року не зареєстровані акцизні накладні в Єдиному реєстрі акцизних накладних, інформацію щодо таких операцій з реалізації пального;

б) після виконання платником податку вимог підпункту "а" цього пункту щодо відповідного розпорядника акцизного складу/акцизного складу пересувного, такий розпорядник зобов'язаний:

зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних другий примірник отриманої акцизної накладної, складеної платником податку згідно підпункту "а" цього пункту;

до 5 липня 2019 року (включно) скласти та зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних акцизні накладні на операції з реалізації пального, проведені з його акцизного складу /акцизного складу пересувного до 30 червня 2019 року (включно), на які станом на 1 липня 2019 року не зареєстровані акцизні накладні в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

У разі якщо після розподілу обсягів залишків пального розпорядник акцизного складу, який зареєстрував у Єдиному реєстрі акцизних накладних другий примірник акцизної накладної, складеної відповідно до підпункту "а" цього пункту, виявив розбіжності між фактичним залишками пального та обсягами залишків пального, зазначеними в такій акцизній накладній, має право звернутися до платника податку, який склав таку акцизну накладну, за інформацією щодо розпорядника акцизного складу/акцизного складу пересувного, з яким необхідно провести відповідні коригування обсягів залишків пального для їх коректного відображення в системі електронного адміністрування реалізації пального шляхом складання та реєстрації акцизних накладних. Такі акцизні накладні у двох примірниках має право скласти з 1 по 30 липня 2019 року розпорядник акцизного складу/акцизного складу пересувного, у якого після розподілу обсягів залишків пального, виявлено їх перевищення в системі електронного адміністрування реалізації пального над фактичними обсягами залишків пального на його акцизному складі/акцизному складі пересувному станом на 1 липня 2019 року.

23. Протягом 20 календарних днів, починаючи з 1 липня 2019 року, платник податку зобов'язаний подати контролюючому органу акт проведення інвентаризації обсягів залишку спирту етилового станом на початок дня 1 липня 2019 року із зазначенням адрес об'єктів, на яких зберігаються відповідні обсяги залишків спирту етилового, перелік резервуарів, в яких зберігаються обсяги залишку спирту етилового, їх технічних параметрів (фізична місткість, що відповідає технічним паспортам), правовстановлюючих документів на відповідні об'єкти та документів, що засвідчують правові підстави експлуатації таких об'єктів. Зазначені у такому акті інвентаризації обсяги залишку спирту етилового контролюючий орган враховує у формулі, визначеній пунктом 232.3 статті 232 цього Кодексу, як обсяг, на який платник податку має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.

Постійний представник контролюючого органу на акцизному складі бере участь у проведенні інвентаризації обсягів залишку спирту етилового та засвідчує акт проведення інвентаризації обсягів залишку спирту етилового.

Форма акта проведення інвентаризації обсягів залишку спирту етилового затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

24. Норми пунктів 1202.1 - 1202.3 статті 1202 та пунктів 1281.2 - 1281.3 статті 1281, якими запроваджені нові штрафні санкції, застосовуються з 1 жовтня 2019 року.

25. Установити, що ставка екологічного податку за викиди двоокису вуглецю, встановлена пунктом 243.4 статті 243 цього Кодексу, застосовується:

з 1 січня 2019 року до 31 грудня 2019 року (включно) у розмірі 10,00 гривень за 1 тонну;

з 1 січня 2020 року до 31 грудня 2020 року (включно) у розмірі 15,00 гривень за 1 тонну;

з 1 січня 2021 року до 31 грудня 2021 року (включно) у розмірі 20,00 гривень за 1 тонну;

з 1 січня 2022 року до 31 грудня 2022 року (включно) у розмірі 25,00 гривень за 1 тонну.".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2019 року, крім:

підпункту 3 пункту 19 (щодо змін до підпункту 215.3.4) розділу I цього Закону, що набирають чинності з 1 квітня 2019 року;

підпункту 1 (щодо змін до підпункту 14.1.6), підпункту 2 (щодо доповнення підпунктом 14.1.61), підпункту 6 (щодо змін до абзацу 2 підпункту 14.1.212), підпункту 7 (щодо змін до підпункту 14.1.224), підпункту 8 (щодо доповнення підпунктом 14.1.2121) пункту 2, пункту 4 (щодо змін до абзацу другого пункту 421.2), пункту 5 (щодо змін до абзацу першого підпункту 75.1.1), пункту 6 (щодо змін до пункту 78.1.18), пункту 8 (щодо змін до статті 1202), пункту 9 (щодо змін до статті 1281), пункту 17 (щодо змін до статті 212), пункту 18 (щодо змін до статті 213), пункту 20 (щодо змін до пункту 216.12), пункту 21 (щодо змін до абзацу третього пункту 217.6), пункту 22 (щодо змін до статті 228), пункту 23 (щодо змін до статті 229), пункту 24 (щодо змін до статті 230), пункту 25 (щодо змін до статті 231), пункту 26 (щодо змін до статті 232) розділу I цього Закону, що набирають чинності з 1 липня 2019 року;

підпункту 1 (щодо змін до статті 164 Кодексу про адміністративні правопорушення), підпункту 2 (щодо змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів") та підпункту 3 (щодо змін до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності") пункту 2 розділу II цього Закону, що набирають чинності з 1 липня 2019 року;

пункту 27 (щодо змін до статті 233) розділу I цього Закону, що набирає чинності з 1 січня 2020 року.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) доповнити статтю 164 Кодексу України про адміністративне правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) частинами четвертою та п'ятою такого змісту:

"Переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не зазначені в митних деклараціях або в акцизних накладних, зареєстрованих у Єдиному реєстрі акцизних накладних, складених на операції, при здійсненні яких переміщується пальне або спирт етиловий в таких транспортних засобах, -

тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією пального або спирту етилового та транспортних засобів, чи без такої.

Зберігання на митній території України пального або спирту етилового на акцизному складі/акцизному складі пересувному, обсяги якого не зазначені в митних деклараціях або в зареєстрованих акцизних накладних у Єдиному реєстрі акцизних накладних, заявках на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового на таке пальне або спирт етиловий, а також реалізація пального або спирту етилового з не зареєстрованого акцизного складу, -

тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією пального або спирту етилового, транспортних засобів, ємностей та обладнання, що використовувалося для зберігання та реалізації такого пального або спирту етилового, грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої".

2) у Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 46 (14.11.95), ст. 345):

1. Назву Закону після слів "тютюнових виробів" доповнити словами "та пального".

2. Абзац перший преамбули викласти у такій редакції:

"Цей Закон визначає основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним, забезпечення їх високої якості та захисту здоров'я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального на території України".

3. У статті 1 розділу I:

в абзаці шостому слово "біопалива" замінити словами "біопаливо або біокомпонент та належить до товарної позиції 2207 згідно з УКТЗЕД";

в абзаці шістнадцятому після слів "спирту-сирцю плодового" доповнити словом "біоетанолу", а після слів "спиртом-сирцем плодовим" доповнити словом "біоетанолом";

в абзаці дев'ятнадцятому після слів "спирту-сирцю плодового" доповнити словом "біоетанолу", а після слів "коньячним і плодовим" доповнити словами "та зерновим дистилятом";

в абзаці двадцять другому після слів "коньячного і плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту", а після слів "спирту-сирцю плодового" доповнити словом ", біоетанолу";

в абзаці тридцять п'ятому після слів "коньячного і плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту", а після слів "спирту-сирцю плодового" доповнити словом ", біоетанолу";

в абзаці тридцять сьомому:

після слова "денатурований" доповнити словами ", спирт етиловий денатурований";

доповнити абзац наступними словами та реченнями "(денатуруючі добавки). Перелік денатуруючих добавок для денатурації спирту етилового, що призначений для використання на митній території України, затверджується Кабінетом Міністрів України. Денатуруючі добавки для денатурації спирту етилового, що призначений для використання поза межами митної території України, визначаються умовами відповідної угоди на експорт";

доповнити статтю новими абзацами такого змісту:

"віскі - алкогольний напій за коньячною технологією, міцністю від 35 до 45 % об. з характерним ароматом, виготовлений із витриманого в обвуглених всередині дубових бочках (ємностях з обвугленою дубовою клепкою) зернового дистиляту;

пальне - у значенні, наведеному в Податковому кодексі України;

місце виробництва пального - місце (територія), на якому розташовані споруди та/або обладнання, та/або ємності, які використовується для виробництва та/або зберігання пального, є акцизним складом, відомості про місцезнаходження якого внесено до Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального;

місце зберігання пального - місце (територія), на якому розташовані споруди та/або обладнання, та/або ємності, які використовується для зберігання пального, є акцизним складом, відомості про місцезнаходження якого внесені до Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального;

місце оптової торгівлі пальним - місце (територія), на якому розташовані споруди та/або обладнання, та/або ємності, які використовуються для здійснення оптової торгівлі та/або зберігання пального, є акцизним складом, відомості про місцезнаходження якого внесені до Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального;

місце роздрібної торгівлі пальним - місце (територія), на якому розташовані споруди та/або обладнання, та/або ємності, які використовуються для роздрібної торгівлі та/або зберігання пального, є акцизним складом, обладнане у відповідності з вимогами діючого законодавства реєстраторами розрахункових операцій, відомості про місцезнаходження якого внесені до Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального;

виробництво пального - діяльність з переробки нафти, газового конденсату, природного газу та їх суміші з метою вилучення цільових компонентів (сировини), що передбачає повний технологічний цикл їх виробництва (переробки в готову продукцію-пальне);

зберігання пального - діяльність із зберігання пального (власного або отриманого від інших осіб), як зі зміною, так і без зміни його фізико-хімічних характеристик;

оптова торгівля пальним - діяльність по придбанню та подальшої реалізації пального як зі зміною, так і без зміни його фізико-хімічних характеристик, суб'єктам господарювання роздрібної та/або оптової торгівлі, та/або іншим особам;

роздрібна торгівля пальним - діяльність по придбанню/отриманню та подальшому продажу/відпуску пального як зі зміною, так і без зміни його фізико-хімічних характеристик, з автозаправної станції / автогазозаправної станції / газонаповнювальної станції / газонаповнювального пункту та інших місць роздрібної торгівлі через паливороздавальні колонки та/або оливороздавальні колонки.

Єдиний державний реєстр суб'єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним (далі - Єдиний реєстр ліцензіатів та місць обігу пального) - перелік суб'єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним в розрізі суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність на таких місцях, на підставі виданих ліцензій.

Єдиний реєстр ліцензіатів та місць обігу пального ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, та розміщується у вільному доступі.

Єдиний реєстр ліцензіатів та місць обігу пального містить відомості про:

ліцензіатів (для юридичних осіб - найменування, код ЄДРПОУ, для фізичних осіб - суб'єктів господарювання - прізвище, ім'я, по батькові, номер облікової картки платника податків, або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті), для спільної діяльності без створення юридичної особи - найменування, код ЄДРПОУ особи, відповідальної за ведення обліку спільної діяльності);

місця виробництва, зберігання, оптової, роздрібної торгівлі пальним (адреса);

дату видачі/призупинення/анулювання та термін дії ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової, роздрібної торгівлі пальним".

4. У розділі II:

1) у назві розділу після слів "коньячного і плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту", слова "спирту-сирцю плодового" замінити словами ", спирту-сирцю плодового, біоетанолу" та після слова "виробів" доповнити словами "та пального";

2) у статті 2:

у назві статті після слів "коньячного і плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту", після слів "спирту-сирцю плодового" доповнити словом ", біоетанолу" та після слова "виробів" доповнити словами "та пального";

після частини першої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"Виробництво біоетанолу забороняється на акцизних складах, на яких здійснюється виробництво та зберігання спирту етилового (крім зберігання спирту етилового-сирцю, який використовується для виробництва біоетанолу).

Виробництво спирту етилового денатурованого забороняється на акцизних складах, на яких здійснюється виробництво та зберігання спирту етилового";

в частині п'ятій після слів "коньячного і плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту";

доповнити статтю новою частиною такого змісту:

"Виробництво пального здійснюється суб'єктами господарювання незалежно від форм власності за умови наявності ліцензії на право виробництва пального";

3) У статті 3:

у назві статті після слів "коньячного і плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту", після слів "спирту-сирцю плодового" доповнити словом ", біоетанолу" та після слова "виробів" доповнити словами "та пального";

в частині першій:

у першому реченні після слів "коньячного і плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту" та після слів "спирту-сирцю плодового" доповнити словом ", біоетанолу";

у третьому реченні після слів "коньячним і плодовим" доповнити словами "та зерновим дистилятом";

в частині третій після слів "коньячного і плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту" та після слів "спирту-сирцю плодового" доповнити словом ", біоетанолу";

після частини четвертої доповнити новою частиною п'ятою такого змісту:

"Ліцензії на право виробництва пального видаються, призупиняються та анулюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державу податкову та митну політику",

у зв'язку з чим частини п'яту - шістнадцяту вважати частинами шостою - сімнадцятою;

абзац сьомий частини шостої після слів "вимогам законодавства" доповнити словами " (крім виробництва пального)";

після частини шостої доповнити новими частинами сьомою - десятою такого змісту:

"Для отримання ліцензії на право виробництва пального до заяви додатково подаються завірені заявником копії таких документів:

документи, які підтверджують право власності, користування або іншого речового права на земельну ділянку, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення об'єкту в експлуатацію, цільове призначення якої відповідає заявленій діяльності;

акт вводу в експлуатацію об'єкта або акт готовності об'єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів щодо всіх об'єктів, необхідних для виробництва та зберігання пального;

документ, що підтверджує акредитацію випробувальної лабораторії з визначення показників якості пального, виданий уповноваженим органом;

дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, виданий уповноваженим органом;

дозвіл на експлуатацію застосування машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки, виданий уповноваженим органом;

технологічна документація (стандарти, регламенти, технологічні інструкції), яка стосується виробництва та зберігання пального;

технічні умови щодо виробництва пального заданої якості, які повинні відповідати вимогам технічних регламентів та національним стандартам з якості пального.

Копії таких документів не подаються у разі їх наявності у відкритих державних реєстрах, якщо реквізити таких документів та назви відповідних реєстрів зазначено у заяві на видачу ліцензії на право виробництва пального.

Відповідальність за достовірність наданих до заяви документів несе заявник.

Після видачі/призупинення/анулювання ліцензії на право виробництва пального, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, вносить відповідні відомості до Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального не пізніше наступного робочого дня з дня видачі/призупинення/анулювання ліцензії",

у зв'язку з чим частини сьому - сімнадцяту вважати частинами одинадцятою - двадцять першою;

у частині одинадцятій після слів "коньячного і плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту", після слів "спирту-сирцю плодового" доповнити словом ", біоетанолу" та після слова "виробів" доповнити словами "та пального";

у частині чотирнадцятій після слів "коньячного і плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту", після слів "спирту-сирцю плодового" доповнити словом ", біоетанолу";

у частині вісімнадцятій:

абзац шостий доповнити словами "або пального";

після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:

"отримання від уповноважених органів інформації, що документи, копії яких подані для отримання ліцензії, не видавалися такими органами",

у зв'язку з чим абзаци сьомий - одинадцятий вважати абзацами восьмим - дванадцятим;

у частині двадцять другій після слів "коньячного і плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту" та після слів "спирту-сирцю плодового" доповнити словом ", біоетанолу";

4) у статті 4:

у назві статті після слів "коньячного і плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту", після слів "спирту-сирцю плодового" доповнити словом ", біоетанолу" та доповнити словами "та пального";

у частині першій після слів "коньячного, плодового" доповнити словами ", зернового дистиляту", після слів "ректифікованого плодового" доповнити словом ", біоетанолу", та після слів "спирту-сирцю плодового" доповнити словом ", пального";

5) у статті 7:

у назві статті після слів "коньячного і плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту" та після слів "спирту-сирцю плодового" доповнити словом ", біоетанолу";

у частині першій після слів "коньячного і плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту" та після слів "спирту-сирцю плодового" доповнити словом ", біоетанолу";

у частині другій після слів "коньячного і плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту";

6) Розділ II доповнити новою статтею 7-1 такого змісту:

"Стаття 7-1. Особливості відпуску та отримання спирту етилового для виробництва продукції хімічного і технічного призначення, парфумерно-косметичної продукції, оцту з харчової сировини

Відпуск спирту етилового його виробниками та отримання спирту етилового суб'єктами господарювання, які використовують його для виробництва продукції хімічного і технічного призначення, включеної до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, парфумерно-косметичної продукції, оцту з харчової сировини здійснюється за умови внесення таких суб'єктів господарювання до Електронного реєстру суб'єктів господарювання, які використовують спирт етиловий для виробництва продукції хімічного і технічного призначення, парфумерно-косметичної продукції, оцту з харчової сировини (далі - Електронний реєстр).

Ведення Електронного реєстру здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.

Для включення до Електронного реєстру суб'єкт господарювання подає заяву, до якої додаються:

витяг (виписка) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань із зазначенням відповідного виду діяльності;

копії документів, що підтверджують наявність власних та/або орендованих приміщень та технологічного обладнання для виробництва продукції із використанням спирту етилового;

копії технічної документації (технічні регламенти, стандарти, технічні умови на продукцію, яка виробляється із використанням спирту етилового);

копії технологічних інструкцій (рецептур) на всю номенклатуру продукції, що виробляється із використанням спирту етилового;

перелік технологічного обладнання, що забезпечує виробництво продукції із використання спирту етилового.

Включення суб'єктів господарювання до Електронного реєстру здійснюється за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, протягом 10 робочих днів з дня отримання заяви.

Включення суб'єктів господарювання, які використовують спирт етиловий для виробництва продукції хімічного і технічного призначення, парфумерно-косметичної продукції, оцту з харчової сировини до Електронного реєстру здійснюється за умови:

внесення витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового, встановлених на кожному місці отримання спирту етилового, та витратомірів-лічильників обсягу виробленої продукції, встановлених на кожному місці відпуску продукції, до Єдиного державного реєстру витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового;

кількості працюючих не менше 10 осіб;

відсутності податкового боргу на момент прийняття рішення про включення до Електронного реєстру;

внесення місць зберігання спирту до Єдиного реєстру місць зберігання спирту.

Виключення суб'єктів господарювання з Електронного реєстру здійснюється за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, протягом 10 робочих днів на підставі:

заяви суб'єкта господарювання;

виявлення факту недостовірної інформації в поданих документах до заяви на включення до Електронного реєстру;

виявлення факту передачі заявником іншій особі у власність або користування приміщень та обладнання, що забезпечують виробництво продукції з використанням спирту етилового;

виявлення факту відсутності встановлених витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового та витратомірів-лічильників обсягу виробленої продукції, а також відсутності їх повірки та/або оцінки відповідності;

не подання до 5 календарних днів поспіль та не частіше 4 разів протягом календарного року даних щодо добового фактичного обсягу отриманого спирту етилового та виробленої продукції з його використанням.

У разі внесення змін до документів, копії яких подавались до заяви для включення до Електронного реєстру, суб'єкт господарювання зобов'язаний повідомити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, про такі зміни протягом 10 календарних днів з дня їх виникнення".

5. У розділі III:

1) у статті 8:

у назві після слів "коньячного і плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту" та після слів "спирту-сирцю плодового" доповнити словом ", біоетанолу";

у частині першій після слів "коньячного і плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту" та після слів "спирту-сирцю плодового" доповнити словом ", біоетанолу";

у частині шостій після слів "коньячного і плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту" та після слів "спирту-сирцю плодового" доповнити словом ", біоетанолу";

у частині сьомій після слів "коньячного і плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту" та після слів "спирту-сирцю плодового" доповнити словом ", біоетанолу";

2) у статті 9:

у частині першій після слів "коньячний і плодовий" доповнити словами "та зерновий дистилят" та після слів "спирт-сирець плодовий" доповнити словом ", біоетанол";

3) у статті 10:

частини першу та другу доповнити словами ", а для пального - документом про відповідність, передбаченого законодавством";

у частині першій після слів "коньячний і плодовий" доповнити словами "та зерновий дистилят", після слів "ректифікований плодовий" доповнити словом ", біоетанол";

у частині другій після слів "коньячний і плодовий" доповнити словами "та зерновий дистилят" та після слів "ректифікований плодовий" доповнити словом ", біоетанолу";

у частині третій після слів "коньячний і плодовий" доповнити словами "та зерновий дистилят" та після слів "ректифікований плодовий" доповнити словом ", біоетанол";

частину четверту доповнити словами "та пального";

у частині п'ятій після слів "коньячного і плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту";

4) у статті 11:

в абзаці п'ятнадцятому частини першої та абзаці двадцять другому частини другої після слова "експорту" доповнити словами ", розливається у тару та";

5) у статті 12:

у назві статті після слів "коньячного і плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту";

у першому реченні частини другої слово "ректифікованого" виключити;

6) у статті 13:

у назві статті слова "спирту та алкогольних напоїв" замінити словами "спирту, алкогольних напоїв та пального";

у частині першій після слів "коньячного і плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту" та після слів "спирту-сирцю плодового" доповнити словом ", біоетанолу";

доповнити новою частиною другою такого змісту:

"Норми втрат пального затверджуються Кабінетом Міністрів України",

у зв'язку з чим, частину другу вважати частиною третьою.

6. У розділі IV:

1) у назві розділу після слів "коньячним і плодовим" доповнити словами "та зерновим дистилятом", після слів "спиртом-сирцем плодовим" доповнити словом ", біоетанолом" та доповнити назву словами "пальним та зберігання пального";

2) у статті 14:

у назві статті після слів "коньячним і плодовим" доповнити словами "та зерновим дистилятом" та доповнити словами "та біоетанолом" у частині сьомій після слів "коньячного і плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту";

у частині дванадцятій після слів "коньячним і плодовим" доповнити словами "та зернового дистиляту";

у частині тринадцятій після слів "коньячного і плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту";

у частині чотирнадцятій після слів "коньячного і плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту";

3) у статті 15:

назву статті доповнити словами ", пальним та зберігання пального";

частину першу після слова "виробами" доповнити словами ", оптова торгівля пальним та зберігання пального";

частину шосту після абзацу п'ятого доповнити новими абзацами шостим - сьомим такого змісту:

"пальним, у разі наявності у ліцензіата місць оптової торгівлі пальним - 5000 гривень за кожне таке місце;

пальним, у разі відсутності у ліцензіата місць оптової торгівлі пальним - 10000 гривень;";

після частини шостої доповнити новими частинами сьомою-восьмою такого змісту:

"Встановити річну плату за ліцензії на право зберігання пального у розмірі 780 гривень.

Суб'єкти господарювання отримують ліцензії на право оптової торгівлі пальним та зберігання пального на кожне місце оптової торгівлі пальним або кожне місце зберігання пального відповідно, а у разі відсутності місць оптової торгівлі пальним - одну ліцензію на право оптової торгівлі пальним за місцезнаходженням суб'єкта господарювання",

у зв'язку із чим частини сьому - сорок шосту вважати дев'ятою - сорок восьмою;

після частини дев'ятої доповнити новими частинами десятою та одинадцятою такого змісту:

"Ліцензії на право оптової торгівлі пальним видаються терміном на п'ять років, органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.

Ліцензії на право зберігання пального видаються уповноваженими Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади за місцем розташування місць зберігання пального терміном на п'ять років",

у зв'язку з чим частини десяту - сорок восьму вважати частинами дванадцятою - п'ятдесятою;

після частини чотирнадцятої доповнити новими частинами такого змісту:

"Імпорт або експорт пального здійснюється за наявності у суб'єкта господарювання, що імпортує або експортує пальне, ліцензії на право виробництва або зберігання, або оптової чи роздрібної торгівлі пальним.

Суб'єкт господарювання має право зберігати пальне без отримання ліцензії на право зберігання пального в місцях виробництва пального або місцях оптової торгівлі пальним чи місцях роздрібної торгівлі пальним, на які отримані відповідні ліцензії",

у зв'язку із чим частини п'ятнадцяту - п'ятдесяту вважати частинами сімнадцятою - п'ятдесят другою;

після частини вісімнадцятої доповнити новою частиною дев'ятнадцятою такого змісту:

"Ліцензія на право зберігання пального не отримується на місця зберігання пального, які використовуються:

підприємствами, установами та організаціями, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

підприємствами, установами та організаціями системи державного резерву;

суб'єктами господарювання для зберігання пального, яке споживається для власних виробничо-технологічних потреб виключно на нафто- та газовидобувних майданчиках, бурових платформах і яке не реалізується через місця роздрібної торгівлі",

у зв'язку із чим частини дев'ятнадцяту - п'ятдесят другу вважати частинами двадцятою - п'ятдесят третьою;

у частині двадцять першій після слова "виробами" доповнити словами ", або пальним" та доповнити словами "на роздрібну торгівлю";

після частини двадцять четвертої доповнити новою частиною двадцять п'ятою такого змісту:

"Річна плата за ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним становить 2000 гривень на кожне місце роздрібної торгівлі пальним",

у зв'язку з чим частини двадцять п'яту - п'ятдесят третю вважати частинами двадцять шостою - п'ятдесят четвертою;

після частини двадцять сьомої доповнити новою частиною двадцять восьмою такого змісту:

"Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним справляється щорічно і зараховується до місцевих бюджетів згідно з чинним законодавством",

у зв'язку з чим частини двадцять восьму - п'ятдесят четверту вважати частинами двадцять дев'ятою - п'ятдесят п'ятою;

після частини двадцять дев'ятої доповнити новою частиною тридцятою такого змісту:

"Ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним видаються уповноваженими Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади за місцем торгівлі суб'єкта господарювання терміном на п'ять років",

у зв'язку із чим частини тридцяту - п'ятдесят п'яту вважати тридцять першою - п'ятдесят шостою;

частину тридцять другу доповнити словами "до якої додається документ, що підтверджує внесення річної плати за ліцензію";

частину тридцять третю доповнити словами ", оптова, роздрібна торгівля пальним або зберігання пального)";

після частини тридцять третьої доповнити новою частиною тридцять четвертою такого змісту:

"Суб'єкти господарювання отримують ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним на кожне місце роздрібної торгівлі пальним",

у зв'язку із чим частини тридцять четверту - п'ятдесят шосту вважати частинами тридцять п'ятою - п'ятдесят сьомою;

у частині тридцять п'ятій та тридцять сьомій після слова "напоями" доповнити словами "або пальним";

після частини тридцять сьомої доповнити новими частинами тридцять восьмою - сорок другою наступного змісту:

"Для отримання ліцензій на право оптової або роздрібної торгівлі пальним або на право зберігання пального до заяви додатково подаються завірені заявником копії таких документів:

документи, які підтверджують право власності, користування або іншого речового права на земельну ділянку, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення об'єкту в експлуатацію, цільове призначення якої відповідає заявленій діяльності;

акт вводу в експлуатацію об'єкта або акт готовності об'єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів щодо всіх об'єктів, необхідних для виробництва та зберігання пального;

дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, виданий уповноваженим органом;

дозвіл на експлуатацію застосування машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки, виданий уповноваженим органом.

Копії таких документів не подаються у разі їх наявності у відкритих державних реєстрах, якщо реквізити таких документів та назви відповідних реєстрів зазначено у заяві на видачу ліцензії на право оптової або роздрібної торгівлі пальним або на зберігання пального.

Відповідальність за достовірність наданих до заяви документів несе заявник.

Суб'єкти господарювання, які здійснюють оптову торгівлю пальним, у яких відсутні місця оптової торгівлі пальним, копії таких документів не подають.

Після видачі/призупинення/анулювання ліцензії на право оптової або роздрібної торгівлі пальним або на зберігання пального, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, вносить відповідні відомості до Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального не пізніше наступного робочого дня з дня видачі/призупинення/анулювання відповідної ліцензії",

у зв'язку із чим частини тридцять восьму - п'ятдесят сьому вважати частинами сорок третьою - шістдесят другою;

у частині сорок четвертій після слова "днів" доповнити словами та цифрами " (для пального не пізніше 20 календарних днів)";

частину сорок сьому доповнити новим абзацом дев'ятим такого змісту "отримання від уповноважених органів інформації, що документи, копії яких подані для отримання ліцензії, не видавалися такими органами";

у частині п'ятдесят другій після слова "виробів" доповнити словами "та пального, та зберігання пального";

у частині шістдесят першій та частині шістдесят другій після слова "виробів" доповнити словами "та пального".

7. У розділі V:

1) у статті 16:

у назві статті після слів "коньячним і плодовим" доповнити словами "та зерновим дистилятом", після слів "спиртом-сирцем плодовим" доповнити словом ", біоетанолом" та доповнити словами "та пальним";

у частині другій після слова "виробів" доповнити словами "та пального";

у частині четвертій після слова "виробів" доповнити словами "та пального" та після слова "виробами" доповнити словами "та пальним, зберігання пального";

2) у статті 17:

у частині першій після слів "коньячним і плодовим" доповнити словами "та зерновим дистилятом", після слів "спиртом-сирцем плодовим" доповнити словом ", біоетанолом" та після слова "виробами" доповнити словами "пальним та зберігання пального";

у частині другій:

в абзаці третьому після слів "коньячного і плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту" та після слів "спирту-сирцю плодового" доповнити словом ", біоетанолу";

в абзаці четвертому після слів "коньячного і плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту";

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:

"виробництва пального без наявності ліцензії - 1000000 гривень",

у зв'язку з чим абзаци п'ятий - двадцять другий вважати абзацами шостим - двадцять третім;

в абзаці шостому після слів "коньячним і плодовим" доповнити словами "та зерновим дистилятом" та після слів "ректифікованим плодовим" доповнити словом ", біоетанолом";

після абзацу сьомого доповнити новими абзацами восьмим та дев'ятим такого змісту:

"оптової торгівлі пальним або зберігання пального без наявності ліцензії - 500000 гривень;

роздрібної торгівлі пальним без наявності ліцензії - 250000 гривень",

у зв'язку з чим абзаци восьмий - двадцять третій вважати абзацами десятим - двадцять п'ятим;

в абзаці десятому після слова "напоями" доповнити словами "чи пальним";

в абзаці дев'ятнадцятому слова та цифри "або з використанням тари, що не відповідає вимогам, визначеним частиною першою статті 11 цього Закону" виключити;

у частині четвертій після слів "коньячним і плодовим" доповнити словами "та зерновим дистилятом", після слів "спиртом-сирцем плодовим" доповнити словом ", біоетанолом" та після слова "виробами" доповнити словами "та пальним, зберігання пального";

3) у частині шостій статті 18 після слів "коньячного і плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту" та після слова "виробів" доповнити словами "та пального".

3) у Законі України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 23, ст. 158):

у пункті 3 частини 2 статті 2 після слів "коньячним і плодовим" доповнити словами "та зерновим дистилятом, біоетанолом", після слова "виробами" доповнити словами "та пальним" та доповнити словами "та пального".

у пункті 7 частини 1 статті 7 після слів "коньячним і плодовим" доповнити словами "та зерновим дистилятом, біоетанолом", після слова "виробами" доповнити словами "та пальним" та доповнити словами "та пального".

4) у Законі України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, N 8, ст. 46):

у розділі I:

підпункт 1 пункту 25 виключити;

абзаци другий - четвертий пункту 27 виключити;

у підпункті 2 пункту 44 слова і цифри:

"слова і цифри:

"

Конденсат:

 

з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів

45,00

з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів

21,00

"

замінити словами і цифрами:

"

Конденсат:

 

з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів

29,00

з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів

14,00

".

виключити;

абзац четвертий пункту 1 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" виключити.

 

Голова Верховної Ради
України

А. ПАРУБІЙ

Опрос