Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения операций с виртуальными активами в Украине

Проект закона Украины от 14.09.2018 № 9083
Дата рассмотрения: 14.09.2018 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 13-17, ст. 112) такі зміни:

1. У пункті 14.1 статті 14:

1) доповнити підпунктом 14.1.33 наступного змісту:

"14.1.33. віртуальні активи - будь-яка форма запису в рамках розподіленого реєстру записів у цифровій формі, що може використовуватися як засіб обміну, одиниця обліку чи як засіб збереження вартості.

Під терміном "віртуальний актив" у цьому Кодексі розуміються криптовалюти та токен-активи.

2) доповнити підпунктом 14.1.95-1 наступного змісту:

"14.1.95-1. криптовалюта - віртуальний актив у формі токену, що функціонує як засіб обміну або збереження вартості;";

3) доповнити підпунктом 14.1.102-1 наступного змісту:

"14.1.102-1. майнінг - діяльність платника податків із здійснення обчислень, направлених на підтримання роботи розподіленого реєстру записів в цифровій формі, в тому числі з метою отримання віртуальних активів.

Розподілений реєстр записів у цифровій формі - систематизована база записів у формі даних, які зберігаються, створюються і оновлюються на основі алгоритмів, що забезпечують їх тотожність на всіх носіях даних, які створюють таку базу;";

4) доповнити підпунктом 14.1.132 наступного змісту:

"14.1.132. - операції з віртуальними активами в розумінні цього Кодексу - будь-які операції з продажу віртуальних активів в розумінні підпункту 14.1.202 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу, за винятком операцій з обміну віртуального активу одного виду на інший, які не є об'єктами оподаткування;";

5) доповнити підпунктом 14.1.196-1 наступного змісту:

"14.1.196-1. прибуток від операцій з віртуальними активами для цілей розділу IV цього Кодексу - дохід у вигляді позитивної різниці між доходом, отриманим платником податку від продажу віртуальних активів (обміну їх на валютні цінності), та витратами, пов'язаними з їх придбанням та/або майнінгом;";

6) доповнити підпунктом 14.1.273 наступного змісту:

"14.1.273. токен - цифрова одиниця обліку в рамках розподіленого реєстру записів у цифровій формі, який має криптографічний захист.

Токен-актив - віртуальний актив у формі токену, який посвідчує майнові та/або немайнові права власника токена, що відповідають зобов'язанням емітента токена;".

Емітент віртуального активу - особа, яка від свого імені відчужує віртуальні активи їх першим власникам та бере на себе зобов'язання за ними перед власниками таких віртуальних активів;";

2. Пункт 134.1 статті 134 доповнити підпунктом 134.1.6 наступного змісту:

"134.1.6. прибуток від операцій з віртуальними активами, який визначається як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу віртуальних активів (обміну їх на валютні цінності) та витратами, пов'язаними з їх придбанням та/або майнінгом, з урахуванням особливостей, передбачених цим Розділом.".

3. Статтю 141 доповнити пунктом 141.9 наступного змісту:

"141.9. Особливості оподаткування операцій з віртуальними активами

141.9.1. Фінансовий результат за операціями з віртуальними активами визначається окремо від фінансового результату за іншими видами діяльності платника податку відповідно до національних або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму від'ємного фінансового результату від операцій з віртуальними активами, відображеного у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму позитивного фінансового результату від операцій з віртуальними активами, відображеного у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Позитивне значення фінансового результату за операціями з віртуальними активами (загальна сума прибутків від операцій з віртуальними активами перевищує загальну суму збитків від операцій з віртуальними активами з урахуванням суми від'ємного фінансового результату, не врахованого у попередніх податкових (звітних) періодах) не включається до загального фінансового результату до оподаткування та оподатковується окремо.

Від'ємне значення фінансового результату за операціями з віртуальними активами (загальна сума збитків від операцій з продажу або іншого відчуження віртуальних активів з урахуванням суми від'ємного фінансового результату від таких операцій, не врахованих у попередніх податкових періодах, перевищує загальну суму прибутків від таких операцій) не зменшує загального фінансового результату до оподаткування поточного звітного періоду.

141.9.2. Якщо за результатами звітного податкового періоду отримано від'ємне значення фінансового результату від операцій з віртуальними активами (загальна сума збитків від операцій з продажу або іншого відчуження віртуальних активів з урахуванням суми від'ємного фінансового результату від таких операцій, не врахованих у попередніх податкових періодах, перевищує загальну суму прибутків від таких операцій), сума такого від'ємного значення фінансового результату за операціями з продажу або іншого відчуження віртуальних активів зменшує фінансовий результат від операцій з віртуальними активами наступних податкових (звітних) періодів, що настають за податковим (звітним) періодом виникнення зазначеного від'ємного значення фінансового результату.

141.9.3. Прибуток платників податку, що здійснюють операції з віртуальними активами, розрахований відповідно до підпункту 134.1.6 пункту 134.1 ст. 134 цього Кодексу, оподатковується за ставкою, передбаченою пунктом 136.1 статті 136 цього Кодексу. Якщо до прибутку платників податку від операцій з певними товарами встановлена інша ставка податку, ніж встановлена для прибутку, розрахованого відповідно до підпункту 134.1.6 пункту 134.1 ст. 134 цього Кодексу, то така інша ставка податку поширюється на операції з токенами-активами, які посвідчують права на відповідні товари.

141.9.4. Нарахований платником податку, що здійснює операції з віртуальними активами, податок на прибуток від таких операцій не зменшує фінансового результату до оподаткування такого платника податку за результатами звітного періоду.".

4. Пункт 164.2 статті 164 доповнити підпунктом 164.2.20 наступного змісту:

"164.2.20. прибуток від операцій з віртуальними активами;".

Підпункт 164.20.20 вважати підпунктом 164.2.21.

5. Статтю 170 доповнити пунктом 170.13 наступного змісту:

"170.13. Оподаткування прибутку від операцій з віртуальними активами.

170.13.1. Облік загального фінансового результату від операцій з віртуальними активами ведеться платником податку самостійно та окремо від інших доходів та витрат. Для цілей оподаткування прибутку від операцій з віртуальними активами звітним періодом вважається календарний рік, за результатами якого платник податку зобов'язаний подати річну податкову декларацію, в якій має відобразити загальний фінансовий результат (прибуток або збиток), отриманий протягом такого звітного року.

170.13.2. Прибуток від операцій з віртуальними активами розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу відповідного віртуального активу, та його вартістю, що визначається із суми підтверджених витрат на придбання такого віртуального активу та/або витрат на майнінг відповідного віртуального активу.

Операції з обміну віртуального активу одного виду на інший не вважаються операціями з продажу віртуальних активів.

Операції з обміну віртуальних активів на інші об'єкти цивільних правовідносин, відмінні від віртуальних активів, вважаються операціями з продажу віртуальних активів за вартістю, що дорівнює договірній вартості об'єкту (об'єктів) цивільних правовідносин, які підлягають обміну на віртуальні активи.

170.13.3. Якщо в результаті розрахунку прибутку від операцій з віртуальними активами за правилами, встановленими цією статтею, виникає від'ємне значення, воно вважається збитком виключно від операцій з віртуальними активами.

170.13.4. Загальний фінансовий результат від операцій з віртуальними активами визначається як сума прибутків від операцій з відповідними віртуальними активами, отриманих платником податку протягом звітного (податкового) року.

Збиток від операцій з віртуальними активами не враховується при визначенні загального фінансового результату за результатами звітного періоду.

170.13.5. Прибуток від операцій з віртуальними активами, визначений за правилами цього пункту, оподатковується за ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті 167 цього Кодексу.

170.13.6. Платник податку самостійно несе відповідальність за розрахунок прибутку від операцій з віртуальними активами та сплату податку з такого прибутку.".

6. Підпункт "б)" пункту 176.1 статті 176 викласти у наступній редакції:

"б) отримувати та зберігати протягом строку давності, встановленого цим Кодексом, документи первинного обліку, в тому числі на підставі яких визначаються витрати при розрахунку інвестиційного прибутку, прибутку від операцій з віртуальними активами та формується податкова знижка платника податку;".

7. Підпункт 196.1.4 пункту 196.1 статті 196 викласти у наступній редакції:

"196.1.4. обігу банківських металів, інших валютних цінностей (крім банкнот і монет, що використовуються для нумізматичних цілей, а також іноземних монет з дорогоцінних металів, базою оподаткування яких є продажна вартість); випуску, обігу та погашення лотерейних білетів, інших документів, що засвідчують право участі в лотереях; придбання фішок, жетонів, внесення в інший спосіб плати за право участі в азартній грі, виплата (передача) виграшу суб'єктом господарювання, який проводить азартні ігри; внесення ставки з метою укладення парі та виплата виграшу суб'єктом господарювання, який проводить парі (букмекерське парі, парі тоталізатора); виплати грошових виграшів (призів) і грошових винагород; постачання негашених поштових марок України, конвертів або листівок з негашеними поштовими марками України, крім колекційних марок, конвертів чи листівок для філателістичних потреб, базою оподаткування яких є продажна вартість; випуску, емісії віртуальних активів; обміну віртуальних активів одного виду на інший, за виключенням міни тих токенів-активів, що посвідчують права на товари, постачання яких є об'єктом оподаткування; постачання, продажу віртуальних активів, за виключенням постачання, продажу тих токенів-активів, що посвідчують права на товари, постачання яких є об'єктом оподаткування;

8. Підрозділ 4 "Особливості справляння податку на прибуток підприємств" розділу XX "Перехідні положення" доповнити пунктом 52 наступного змісту:

"52. Тимчасово, на період до 31 грудня 2024 року включно, встановити, що розмір ставки податку на прибуток підприємств, що застосовується до прибутку від операцій з віртуальними активами, який визначається відповідно до підпункту 134.1.6 пункту 134.1 ст. 134 цього Кодексу, становить 5 відсотків."

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 01 січня 2019 року.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових підзаконних актів.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос