Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О рекламе" относительно противодействия дискриминации

Проект закона Украины от 05.07.2018 № 8558
Дата рассмотрения: 05.07.2018 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про рекламу" щодо протидії дискримінації" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 39, ст. 181)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 39, ст. 181) такі зміни:

1. Статтю 1 доповнити третім абзацем такого змісту:

"Дискримінаційна реклама за ознакою статі - це реклама, що принижує гідність людей за ознакою статі; транслює стереотипні уявлення про інтелектуальні, фізичні, соціальні чи іншого роду переваги однієї статі над іншою; тиражує стереотипні ролі, що обмежують свободу життєвого вибору людини; використовує людину виключно як сексуальний об'єкт з метою привернення уваги споживачів, або будується на неоднозначних виразах з натяками на сексуальні стосунки; чи демонструє фізичне насильство представників однієї статі над іншою;";

2. У статті 3:

у першому пункті слова "нормативних актів" доповнити словами "нормативно-правових актів",

3. У статті 8:

в абзаці другому пункту першому слова "вміщувати твердження" доповнити словами "та/або зображення",

пункт перший доповнити абзацом тринадцятим у наступній редакції:

"Розповсюджувати рекламу, що транслює стереотипні ролі чи уявлення про жінок чи чоловіків, пропагує меншовартість будь-якої із статей; використовує людину виключно як сексуальний об'єкт з метою привернення уваги споживачів, або будується на неоднозначних виразах з натяками на сексуальні стосунки.";

4. Статтю 10 доповнити пунктом четвертим у наступній редакції:

"Дискримінаційна реклама за ознакою статі забороняється. Відповідальність за дискримінаційну рекламу несе рекламодавець";

5. У статті 27:

у абзаці третьому пункту 2.1 слова "у замовленні розповсюдження" доповнити словами "у замовленні виготовлення та розповсюдження";

у абзаці четвертому пункту 4 слова "у подвійному від передбаченого за ці порушення розмірі" замінити словами "у тридцятикратному розмірі вартості розповсюдженої реклами";

у пункті 6 числа "100" замінити на числа "500";

у пункті 7 числа "300" замінити на числа "600";

у пункті 8 числа "300" замінити на числа "600";

пункт 12 викласти у наступній редакції:

"Положення цієї статті не обмежують прав споживачів реклами, яким було завдано шкоди недобросовісною та неправомірною порівняльною рекламою та/або дискримінаційною рекламою за ознакою статі, звертатися до суду та отримувати відшкодування шкоди відповідно до законодавства України";

6. Статтю 28 доповнити словами "дискримінаційної реклами";

у пункті першому слова "неправомірної порівняльної" доповнити словами "та дискримінаційної реклами";

у пункті другому слова "неправомірної порівняльної" доповнити словами "та дискримінаційної реклами";

у пункті третьому слова "неправомірної порівняльної" доповнити словами "та дискримінаційної реклами";

7. У статті 29:

У абзаці третьому слова "в інтересах рекламодавців" доповнити словами "в інтересах споживачів реклами та".

II. Прикінцеві положення:

1. Цей Закон набирає чинності через десять днів з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

А. ПАРУБІЙ

Опрос