Идет загрузка документа (42 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения термина "лицо с инвалидностью" и производных от него

Проект закона Украины от 16.05.2018 № 8358
Дата рассмотрения: 16.05.2018 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування терміну "особа з інвалідністю" та похідних від нього

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. В абзаці четвертому частини другої статті 6 Закону України "Про гуманітарну допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 451 із наступними змінами) слова "спорту інвалідів" замінити словами "спорту осіб з інвалідністю".

2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 25 - 26, ст. 131 із наступними змінами):

1) у частині третій статті 56 слово "інвалідами" замінити словами "особами з інвалідністю".

2) у частині третій статті 61 слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю".

3) в абзаці першому частини другої статті 172 слова "дитину-інваліда" замінити словами "дитину з інвалідністю".

3. У пункті "б" частини другої статті 92, частині першій статті 208 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002, N 3 - 4, ст. 27 із наступними змінами) слова "інвалідів", "дітей-інвалідів" замінити відповідно словами "осіб з інвалідністю", "дітей з інвалідністю".

4. У тексті Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003, N 18, N 19 - 20, N 21 - 22, ст. 144 із наступними змінами) слово "інвалід" в усіх відмінках і числах замінити словами "особа з інвалідністю" у відповідному відмінку і числі.

5. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003, NN 40 - 44, ст. 356 із наступними змінами):

1) в абзаці п'ятому частини першої статті 1200 слово "інвалідам" замінити словами "особам з інвалідністю".

2) у частині першій статті 1252 слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю".

6. У тексті Кримінально-виконавчого кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 3 - 4, ст. 21 із наступними змінами) слово "інвалід" в усіх відмінках і числах замінити словами "особа з інвалідністю" у відповідному відмінку і числі.

7. У частині четвертій статті 147 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 40 - 41, 42, ст. 492 із наступними змінами) слова "інваліди" та "дітей-інвалідів" замінити відповідно словами "особи з інвалідністю" та "дітей з інвалідністю".

8. У частині другій статті 148 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005, N 35 - 36, N 37, ст. 446 із наступними змінами) слова "інвалідів" та "дітей-інвалідів" замінити відповідно словами "осіб з інвалідністю" та "дітей з інвалідністю".

9. У Повітряному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011, N 48 - 49, ст. 536 із наступними змінами):

1) у статті 102:

у пункті 7 слова "інвалідні коляски" замінити словами "крісла колісні".

у пункті 9 слово "самого" замінити словами "самої".

2) у тексті Закону слово "інвалід" в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами "особа з інвалідністю" у відповідному відмінку і числі.

10. У реченні другому частини третьої статті 140 Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013, N 9 - 10, N 11 - 12, N 13, ст. 88 із наступними змінами) слова "інвалідів" та "дітей-інвалідів" замінити відповідно словами "осіб з інвалідністю" та "дітей з інвалідністю".

11. У тексті Кодексу цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради, 2013, N 34 - 35, ст. 458 із наступними змінами) слово "інвалід" в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами "особа з інвалідністю" у відповідному відмінку і числі.

12. У частині четвертій статті 9 Закону Української Радянської Соціалістичної Республіки "Про економічну самостійність Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1990, N 34, ст. 499) слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю".

13. У першому реченні частини п'ятої статті 6 та у частині першій статті 13 Закону України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1990, N 45, ст. 602 із наступними змінами) слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю".

14. У першому реченні частини четвертої статті 21 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, N 25, ст. 283 із наступними змінами) слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю".

15. В абзаці дев'ятому статті 9 та частині першій статті 16 Закону України "Про Збройні Сили України" (Відомості Верховної Ради України, 1992, N 9, ст. 108 із наступними змінами) слово "інвалідами" замінити словами "особами з інвалідністю".

16. У тексті Закону України "Про оборону України" (Відомості Верховної Ради України, 1992, N 9, ст. 106 із наступними змінами) слово "інвалідами" замінити словами "особами з інвалідністю".

17. У частині третій статті 21 Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" (Відомості Верховної Ради України, 1992, N 20, ст. 272 із наступними змінами) слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю".

18. У Законі України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 1992, N 27, ст. 385 із наступними змінами):

1) у пункті 7 частини другої статті 17 слова "дружину-інваліда" замінити словами "дружину - особу з інвалідністю".

2) у тексті Закону слова "інвалід" та "дитина-інвалід" в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами "особа з інвалідністю" та "дитина з інвалідністю" у відповідному відмінку і числі.

19. У першому реченні абзацу четвертого частини четвертої статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1992, N 30, ст. 416 із наступними змінами) слова "інвалідів" та "дітей-інвалідів" замінити відповідно словами "осіб з інвалідністю" та "дітей з інвалідністю".

20. У першому реченні частини другої статті 17 Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993, N 1, ст. 1 із наступними змінами) слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю".

21. У Законі України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" (Відомості Верховної Ради України, 1993, N 4, ст. 19 із наступними змінами):

1) у статті 5 слово "інвалідам" замінити словами "особам з інвалідністю".

2) у статті 69:

частину четверту викласти в такій редакції:

"Експертиза стійкого розладу функцій організму здійснюється медико-соціальними експертними комісіями, які встановлюють ступінь та причину інвалідності, складають (коригують) індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю, в якій визначають реабілітаційні заходи відповідно до Закону України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні".

у частині сьомій слово "інвалід" в усіх відмінках замінити словами "особа з інвалідністю" у відповідному відмінку.

22. У Законі України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993, N 16, ст. 167 із наступними змінами):

1) у статті 7:

речення друге частини п'ятої викласти в наступній редакції:

"Працевлаштування молоді з інвалідністю здійснюється в межах нормативів робочих місць для забезпечення працевлаштування осіб з інвалідністю, визначених згідно із Законом України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".

у частині десятій слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю".

23. У Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993, N 31, ст. 338 із наступними змінами):

1) в абзаці четвертому частини другої статті 16 та частині першій статті 22 слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю".

2) у частині другій статті 522 слова "Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" замінити словами "Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні"

24. У частині восьмій статті 18 Закону України "Про попереднє ув'язнення" (Відомості Верховної Ради України, 1993, N 35, ст. 360 із наступними змінами) слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю".

25. У тексті Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (Відомості Верховної Ради України, 1993, N 44, ст. 416 із наступними змінами) слова "дитина-інвалід" та "інвалід" в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами "дитина з інвалідністю" та "особа з інвалідністю" у відповідному відмінку і числі.

26. В абзаці шостому частини четвертої статті 57 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 1994, N 10, ст. 43 із наступними змінами) слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю".

27. У пункті 6 частини першої статті 21 Закону України "Про авторське право і суміжні права" (Відомості Верховної Ради України, 1994, N 13, ст. 64 із наступними змінами) слова "інвалід" в усіх відмінках і числах та "дітей-інвалідів" замінити відповідно словами "особа з інвалідністю" у відповідному відмінку і числі та "дітей з інвалідністю".

28. У реченні першому частини другої статті 16 Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними" (Відомості Верховної Ради України, 1995, N 10, ст. 62 із наступними змінам) слово "інваліди" замінити словами "особи з інвалідністю".

29. У частині третій статті 14 Закону України "Про музеї та музейну справу" (Відомості Верховної Ради України, 1995, N 25, ст. 191 із наступними змінами) слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю".

30. В абзаці шостому частини четвертої статті 4 та абзаці сьомому частини п'ятої статті 6 Закону України "Про туризм" (Відомості Верховної Ради України, 1995, N 31, ст. 241 із наступними змінами) слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю".

31. У частині четвертій статті 15 Закону України "Про залізничний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1996, N 40, ст. 183 із наступними змінами) слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю".

32. У тексті Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997, N 24, ст. 170 із наступними змінами) слова "інвалід", "дитина-інвалід" та "інвалід з дитинства" в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами "особа з інвалідністю", "дитина з інвалідністю" та "особа з інвалідністю з дитинства" у відповідному відмінку і числі.

33. В абзаці четвертому частини першої статті 6 Закону України "Про формування Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення" (Відомості Верховної Ради України, 1997, N 36, ст. 229) слово "інваліди" замінити словами "особи з інвалідністю".

34. У реченні другому частини п'ятої статті 6 Закону України "Про професійних творчих працівників та творчі спілки" (Відомості Верховної Ради України, 1997, N 52, ст. 312 із наступними змінами) слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю".

35. У пункті 8 статті 13 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" (Відомості Верховної Ради України, 1998, N 20, ст. 99 із наступними змінами) слова "дітей-інвалідів" та "інвалідів" замінити відповідно словами "дітей з інвалідністю" та "осіб з інвалідністю".

36. У тексті Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 20 - 21, ст. 190 із наступними змінами) слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю".

37. У розділі "Орган управління Міністерство праці та соціальної політики" додатка 1 до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 37, ст. 332 із наступними змінами):

1) у назві слова "Орган управління Міністерство праці та соціальної політики" замінити словами "Орган управління Міністерство соціальної політики України".

2) у позиції "Одеська область" слова "3189082 Одеський санаторій інвалідів Вітчизняної війни 270067, м. Одеса, вул. Піонерська, 28" замінити словами "3189082 Спеціалізований Одеський санаторій "Салют" 270067, м. Одеса, вул. Академічна, 28".

3) у позиції "Полтавська область" слова "315600 Миргородський санаторій для інвалідів Вітчизняної війни і праці "Слава" 315600, м. Миргород, вул. Харківська, 64" замінити словами "315600 Спеціалізований Миргородський санаторій "Слава" 315600, м. Миргород, вул. Харківська, 64".

38. У пункті 14 частини першої статті 38 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 45, ст. 397 із наступними змінами) слово "інвалідам" замінити словами "особам з інвалідністю".

39. В абзаці п'ятому частини сьомої статті 43 Гірничого закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 50, ст. 433 із наступними змінами) слово "інвалідам" замінити словами "особам з інвалідністю".

40. У тексті Закону України "Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав" (Відомості Верховної Ради України, 2000, N 19, ст. 144 із наступними змінами) слово "інвалід" у всіх відмінках і числах замінити словами "особами з інвалідністю" у відповідному відмінку і числі, а слова "інвалідів війни" замінити словами "осіб з інвалідністю внаслідок війни".

41. У пункті сьомому частини п'ятої статті 8 Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних" (Відомості Верховної Ради України, 2000, N 24, ст. 183 із наступними змінами) слово "інвалід" в усіх відмінках і числах замінити словами "особа з інвалідністю" у відповідному відмінку і числі, а слова "дітей-інвалідів" замінити словами "дітей з інвалідністю".

42. У тексті Закону України "Про позашкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2000, N 46, ст. 393 із наступними змінами) слова "інвалід" та "дитина-інвалід" у всіх відмінках і числах замінити відповідно словами "особа з інвалідністю" та "дитина з інвалідністю" у відповідному відмінку і числі.

43. У частині п'ятій статті 17 Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" (Відомості Верховної Ради України, 2000, N 40, ст. 338 із наступними змінами) слово "інвалідами" замінити словами "особами з інвалідністю".

44. У Законі України "Про курорти" (Відомості Верховної Ради України, 2000, N 50, ст. 435 із наступними змінами):

1) у абзаці третьому частини першої статті 3 слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю".

2) у частині третій статті 14 слова "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" замінити словами "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".

45. В абзаці сімдесятому статті 1 Закону України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 22, ст. 105 із наступними змінами) слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю".

46. В абзаці четвертому частини п'ятої статті 35 Закону України "Про дошкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 49, ст. 259 із наступними змінами) слова "дітей-інвалідів" замінити словами "дітей з інвалідністю".

47. У пункті 8 частини першої статті 14 Закону України "Про органи самоорганізації населення" (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 48, ст. 254 із наступними змінами) слово "інвалідам" замінити словами "особам з інвалідністю".

48. У частині п'ятій статті 16 Закону України "Про поштовий зв'язок" (Відомості Верховної Ради України, 2002, N 6, ст. 39 із наступними змінами) слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю".

49. В абзаці чотирнадцятому статті 9 Закону України "Про Товариство Червоного Хреста України" (Відомості Верховної Ради України, 2003, N 5, ст. 47 із наступними змінами) слово "інвалідам" замінити словами "особам з інвалідністю".

50. У частині четвертій статті 21 Закону України "Про боротьбу з тероризмом" (Відомості Верховної Ради України, 2003, N 25, ст. 180 із наступними змінами) слово "інвалідом" замінити словами "особою з інвалідністю".

51. У пункті 2 частини першої та частині восьмій статті 61 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 2003, N 47 - 48, ст. 372 із наступними змінами) слово "інвалідом" замінити словами "особою з інвалідністю".

52. У тексті Закону України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 12, ст. 155 із наступними змінами) слово "інвалід" в усіх відмінках і числах замінити словами "особа з інвалідністю" у відповідному відмінку і числі.

53. У назві та тексті Закону України "Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни" (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 25, ст. 347 із наступними змінами) слова "інвалід війни" в усіх відмінках і числах замінити словами "особа з інвалідністю внаслідок війни" у відповідному відмінку і числі.

54. В абзаці тринадцятому глави II розділу 6 Переліку актів законодавства України та acquis Європейського Союзу у пріоритетних сферах адаптації додатка до Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженого Законом України "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 29, ст. 367) слова "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" замінити словами "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".

55. У Законі України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2005, N 1, ст. 1 із наступними змінами):

1) речення перше пункту 13.1. статті 13 викласти в такій редакції:

"Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни, що визначені законом, особи з інвалідністю I групи, які особисто керують належними їм транспортними засобами, а також особи, що керують транспортним засобом, належним особі з інвалідністю I групи, у її присутності, звільняються від обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності на території України".

2) у першому реченні пункту 13.2. статті 13 слово "інвалід" замінити словами "особа з інвалідністю".

3) в абзаці п'ятому пункту 26.2. статті 26 слова "дитиною-інвалідом" замінити словами "дитиною з інвалідністю".

56. У частині другій статті 17 Закону України "Про театри і театральну справу" (Відомості Верховної Ради, 2005, N 26, ст. 350 із наступними змінами) слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю".

57. У частині вісімнадцятій статті 12 Закону України "Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду" (Відомості Верховної Ради України, 2007, N 10, ст. 88 із наступними змінами) слово "інваліди" замінити словами "особи з інвалідністю".

58. У пункті 12 частини першої статті 18 Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" (Відомості Верховної Ради України, 2008, N 46, ст. 323 із наступними змінами) слова "інвалід" та "дитина-інвалід" в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами "особа з інвалідністю" та "дитина з інвалідністю" у відповаідному відмінку і числі.

59. У частині другій статті 5 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010, N 14 - 15, N 16 - 17, ст. 133 із наступними змінами) слова "народного депутата-інваліда" замінити словами "народного депутата з інвалідністю".

60. У частині другій статті 8 Закону України "Про культуру" (Відомості Верховної Ради України, 2011, N 24, ст. 168 із наступними змінами) слово "інваліди" замінити словами "особи з інвалідністю".

61. У пункті 1 частини першої статті 14 Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 2011, N 51, ст. 577 із наступними змінами) слово "інваліди" замінити словами "особи з інвалідністю".

62. У пунктах 3 та 13 частини першої статті 31 Закону України "Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим" (Відомості Верховної Ради України, 2012, N 2 - 3, ст. 3 із наступними змінами) слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю".

63. В абзаці четвертому частини першої статті 12 Закону України "Про професійний розвиток працівників" (Відомості Верховної Ради України, 2012, N 39, ст. 462 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5067-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 24, ст. 243) слова "дитиною-інвалідом, інвалідом дитинства" замінити словами "дитиною з інвалідністю, особою з інвалідністю з дитинства".

64. У частині шостій статті 11 Закону України "Про охоронну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2013, N 2, ст. 8 із наступними змінами) слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю".

65. У частині другій статті 11 Закону України "Про особливості приватизації вугледобувних підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 2013, N 8, ст. 66 із наступними змінами) слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю".

66. У реченні першому частини другої статті 7 Закону України "Про утилізацію транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради, 2014, N 20 - 21, ст. 719 із наступними змінами) слова "був забезпечений в установленому порядку інвалід або дитина-інвалід" замінити словами "була забезпечена в установленому порядку особа з інвалідністю або дитина з інвалідністю".

67. В абзаці п'ятому пункту 2 частини першої статті 20 та у реченні другому частини першої статті 57 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради, 2014, N 13, ст. 222 із наступними змінами) слова "інвалідів" та "інвалідів війни" замінити відповідно словами "осіб з інвалідністю" та "осіб з інвалідністю внаслідок війни".

68. У частині першій статті 21 та підпункті 3 пункту 3 розділу VIII Закону України "Про Національну гвардію України" (Відомості Верховної Ради, 2014, N 17, ст. 594 із наступними змінами) слово "інвалідами" замінити словами "особами з інвалідністю".

69. У частині третій статті 7 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" (Відомості Верховної Ради, 2014, N 26, ст. 892 із наступними змінами) слова "діти-інваліди" замінити словами "діти з інвалідністю".

70. В абзаці першому частини десятої статті 6 Закону України "Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою" (Відомості Верховної Ради, 2014, N 26, ст. 896) слово "інвалідами" замінити словами "особами з інвалідністю".

71. У Законі України "Про стандартизацію" (Відомості Верховної Ради, 2014, N 31, ст. 1058 із наступними змінами):

1) у частині другій статті 1 слова "в Законі України "Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї" замінити словами "в Законі України "Про ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї".

2) у частині сьомій статті 17 слово "інвалід" в усіх відмінках і числах замінити словами "особа з інвалідністю" у відповідному відмінку і числі.

72. У Постанові Верховної Ради України "Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання" (Відомості Верховної Ради, 2015, N 1, ст. 10; 2015, N 10, ст. 69):

1) підпункт 25 пункту 1 викласти в такій редакції:

"Комітет у справах ветеранів та осіб з інвалідністю".

2) пункт 25 додатка до цієї Постанови викласти в такій редакції:

"25) Комітет у справах ветеранів та осіб з інвалідністю:

правовий статус і соціальний захист осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, учасників війни (у тому числі з числа учасників антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, Революції Гідності), жертв нацистських переслідувань, членів сімей загиблих зазначених вище осіб, дітей війни, осіб похилого віку і регулювання діяльності їх громадських об'єднань;

соціальний захист постраждалих учасників Революції Гідності та членів сімей Героїв Небесної Сотні;

законодавче забезпечення увічнення пам'яті загиблих при захисті Батьківщини;

соціальний захист і реабілітація осіб з інвалідністю та регулювання діяльності їх підприємств і громадських об'єднань;

реабілітація ветеранів війни з числа учасників антитерористичної операції та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

законодавче регулювання надання соціальних послуг ветеранам, особам з інвалідністю, особам похилого віку та іншим особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;

законодавче регулювання гуманітарної допомоги".

73. Абзац перший підпункту 25 пункту 1 Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України восьмого скликання та обрання голови, першого заступника, заступників голови, секретаря та членів Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації" (Відомості Верховної Ради України 2015, N 1, ст. 11 із наступними змінами) викласти в такій редакції:

"Комітет у справах ветеранів та осіб з інвалідністю:".

74. У пункті 7 частини першої статті 6 Закону України "Про антидопінговий контроль у спорті" (Відомості Верховної Ради, 2017, N 11, ст. 102) слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю".

75. У Декреті Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113 із наступними змінами):

1) у статті 4:

в абзаці четвертому пункту 18 слова "інваліди Великої Вітчизняної війни" замінити словами "особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни".

в абзаці п'ятому пункту 18 слово "інваліди" замінити словами "особи з інвалідністю".

у пункті 28 слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю".

76. У пункті 98 розділу VIII Закону України "Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації" (Відомості Верховної Ради, 2017, N 16, ст. 199) слова "інвалідів" та "інваліди" замінити відповідно словами "осіб з інвалідністю" та "особи з інвалідністю".

77. У частині девятій статті 12 Закону України "Про ринок електричної енергії" (Відомості Верховної Ради, 2017, N 27 - 28, ст. 312) слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

А. ПАРУБІЙ

Опрос