Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О гражданстве Украины" относительно усовершенствования отдельных положений миграционного законодательства

Проект закона Украины от 02.05.2018 № 8297-1
Дата рассмотрения: 02.05.2018 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" щодо удосконалення окремих положень міграційного законодавства

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про громадянство України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 13, ст. 65 із наступними змінами) такі зміни:

1. У статті 1:

1) абзац дев'ятий після слів "реєстрація громадянства України" доповнити словами "або набуття особою громадянства України".

2) в абзаці десятому слова і цифри "мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про постійну чи тимчасову прописку на території України, або" виключити;

3) абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

"незалежна від особи причина неотримання документа про припинення іноземного громадянства - невидача особі, від якої уповноважені органи держави її громадянства (підданства) прийняли клопотання про припинення іноземного громадянства (підданства), уповноваженим органом такої держави документа про припинення громадянства (підданства) особи у встановлений законодавством іноземної держави термін (за винятком випадків, коли особі було відмовлено у припиненні громадянства (підданства) чи протягом двох років від дня подання клопотання, якщо термін не встановлено, або відсутність у законодавстві іноземної держави процедури припинення її громадянства за ініціативою особи чи якщо така процедура не здійснюється".

2. У частині першій статті 3 пункти 1 - 2 доповнити словами і цифрами "і належність яких до громадянства України встановлена до 1 травня 2018 року", а пункт 3 - словами і цифрами "і належність яких до громадянства України встановлена (оформлена) до 1 вересня 2018 року".

3. Пункт 6 статті 6 викласти в такій редакції:

"6) внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування дитини в заклад охорони здоров'я, заклад освіти або інший дитячий заклад, у дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім'ю або передачі на виховання в сім'ю патронатного вихователя".

4. У статті 8:

1) у частинах першій та другій слова "або постійно проживали", "або під час їх постійного проживання", "чи постійно проживала", "чи постійно проживали" виключити;

2) частину восьму викласти в такій редакції:

"Особа, яка набула громадянство України і у повнолітньому віці подала декларацію про відмову від іноземного громадянства, зобов'язується у місячний строк повернути паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави та у десятиденний строк письмово повідомити уповноважений орган України про повернення паспорта іноземної держави. Вимога про взяття зобов'язання повернути паспорт іноземної держави не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні. Такі особи подають свої паспортні документи іноземної держави до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зовнішніх зносин, який в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, заходів для повернення паспортних документів іноземної держави до уповноважених органів іноземної держави.".

3) доповнити частиною дев'ятою такого змісту:

"Громадянство України за територіальним походженням не набуває особа, яка:

1) вчинила злочин проти людства чи здійснювала геноцид;

2) засуджена в Україні за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (до погашення або зняття судимості) з урахуванням рівня загрози для національної безпеки держави;

3) вчинила на території іншої держави діяння, яке визнане законодавством України тяжким або особливо тяжким злочином".

5. У статті 9:

1) абзац другий пункту 3 частини другої викласти в такій редакції:

"Ця умова не поширюється на іноземців чи осіб без громадянства, які перебувають у шлюбі з громадянином України понад три роки, і на іноземців чи осіб без громадянства, які перебували з громадянином України понад три роки у шлюбі, що припинився внаслідок його смерті".

2) у пункті 2 частини п'ятої слова "до позбавлення волі" виключити;

3) частину шосту викласти в такій редакції:

"Особа, яка набула громадянство України і у повнолітньому віці подала декларацію про відмову від іноземного громадянства, зобов'язується у місячний строк повернути паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави та у десятиденний строк письмово повідомити уповноважений орган України про повернення паспорта іноземної держави. Вимога про взяття зобов'язання повернути паспорт іноземної держави не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні. Такі особи подають свої паспортні документи іноземної держави до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зовнішніх зносин, який в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, заходів для повернення паспортних документів іноземної держави до уповноважених органів іноземної держави.".

6. У статті 10:

частину п'яту викласти в такій редакції:

"Особа, яка втратила громадянство України у зв'язку з набуттям його внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів, або стосовно якої рішення про оформлення набуття громадянства України скасовано на підставі статті 21 цього Закону, може повторно звернутися із заявою про поновлення у громадянстві України через два роки після видання відповідного указу Президента України про припинення громадянства України внаслідок його втрати або після скасування рішення про оформлення набуття громадянства України.".

після частини п'ятої доповнити частиною такого змісту:

"У громадянстві України не поновлюється особа, яка:

1) вчинила злочин проти людства чи здійснювала геноцид;

2) засуджена в Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (до погашення або зняття судимості) з урахуванням рівня загрози для національної безпеки держави;

3) вчинила на території іншої держави діяння, яке визнано законодавством України тяжким або особливо тяжким злочином.".

у зв'язку з цим частини шосту-сьому вважати відповідно частинами сьомою-восьмою.

частину восьму викласти в такій редакції:

"Особа, яка набула громадянство України і у повнолітньому віці подала декларацію про відмову від іноземного громадянства, зобов'язується у місячний строк повернути паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави та у десятиденний строк письмово повідомити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства про повернення паспорта іноземної держави. Вимога про взяття зобов'язання повернути паспорт іноземної держави не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні. Такі особи подають свої паспортні документи іноземної держави до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зовнішніх зносин, який в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, заходів для повернення паспортних документів іноземної держави до уповноважених органів іноземної держави.".

7. Статті 11 і 12 викласти в такій редакції:

"Стаття 11. Набуття дітьми громадянства України внаслідок усиновлення

Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства і яку усиновляють громадяни України, стає громадянином України з моменту набрання чинності рішенням про усиновлення, незалежно від того, проживає вона постійно в Україні чи за кордоном. Така дитина реєструється громадянином України за клопотанням одного з усиновлювачів.

Дитина, яка є особою без громадянства або іноземцем і яку усиновляє подружжя, один з якого є громадянином України, а другий - іноземцем або особою без громадянства, стає громадянином України з моменту набрання чинності рішенням про усиновлення, незалежно від того, проживає вона постійно в Україні чи за кордоном. Така дитина реєструється громадянином України за клопотанням того з усиновлювачів, який є громадянином України.

Повнолітня особа, яка є іноземцем або особою без громадянства, яку до досягнення повноліття було усиновлено громадянами України або подружжям, один з якого є громадянином України, проте набуття громадянства України такої особи усиновлювачами оформлено не було, реєструється громадянином України незалежно від того, проживає вона постійно в Україні чи за кордоном, за її особистим клопотанням.

Повнолітня особа, яка є особою без громадянства, постійно проживає на території України і яку усиновляють громадяни України або подружжя, один з якого є громадянином України, стає громадянином України з моменту набрання чинності рішенням суду про усиновлення. Така особа реєструється громадянином України за її особистим клопотанням.

Стаття 12. Набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування дитини в заклад охорони здоров'я, заклад освіти або інший дитячий заклад, у дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім'ю або передачі на виховання в сім'ю патронатного вихователя

Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства, над якою встановлено опіку чи піклування і опікуном або піклувальником призначено громадянина України, стає громадянином України з моменту прийняття рішення про встановлення опіки чи піклування або з моменту набрання чинності рішенням суду про встановлення опіки чи піклування. Така дитина реєструється громадянином України за клопотанням одного з її опікунів чи піклувальників.

Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства, над якою встановлено опіку чи піклування і опікуном або піклувальником призначено осіб, одна з яких є громадянином України, а друга - особою без громадянства, стає громадянином України з моменту прийняття рішення про встановлення опіки чи піклування або з моменту набрання чинності рішенням суду про встановлення опіки чи піклування. Така дитина реєструється громадянином України за клопотанням її опікуна чи піклувальника, який є громадянином України.

Дитина, яка проживає на території України та є іноземцем або особою без громадянства, над якою встановлено опіку чи піклування і опікуном або піклувальником призначено осіб, одна з яких є громадянином України, а друга - іноземцем, стає громадянином України з моменту прийняття рішення про встановлення опіки або піклування чи з моменту набрання чинності рішенням суду про встановлення опіки або піклування, якщо така дитина у зв'язку із встановленням опіки або піклування не набуває громадянство опікуна чи піклувальника, який є іноземцем. Така дитина реєструється громадянином України за клопотанням її опікуна чи піклувальника, який є громадянином України.

Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства і постійно проживає в закладі охорони здоров'я, закладі освіти або іншому дитячому закладі, адміністрація яких виконує щодо неї функції опікуна або піклувальника, стає громадянином України з моменту влаштування в такий заклад, якщо її батьки померли, позбавлені батьківських прав, визнані безвісно відсутніми чи недієздатними, оголошені померлими або якщо батьки дитини, розлученої із сім'єю, не знайдені. Така дитина реєструється громадянином України за клопотанням адміністрації цього закладу.

Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства і виховується в дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім'ї, сім'ї патронатного вихователя, якщо хоча б один із батьків-вихователів або прийомних батьків, або патронатних вихователів є громадянином України, стає громадянином України з моменту влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу чи прийомної сім'ї або передачі на виховання в сім'ю патронатного вихователя, якщо її батьки померли, позбавлені батьківських прав, визнані безвісно відсутніми чи недієздатними, оголошені померлими або якщо батьки дитини, розлученої із сім'єю, не знайдені. Така дитина реєструється громадянином України за клопотанням того з батьків-вихователів або прийомних батьків, або патронатних вихователів, який є громадянином України.

Повнолітня особа, яка є іноземцем або особою без громадянства, над якою до досягнення повноліття було встановлено опіку чи піклування або яка постійно проживала в закладі охорони здоров'я, закладі освіти або іншому дитячому закладі, або була передана на виховання в дитячий будинок сімейного типу, прийомну сім'ю, сім'ю патронатного вихователя, проте громадянство України такої особи оформлено не було, реєструється громадянином України за її особистим клопотанням".

8. У частині першій статті 19:

1) доповнити пункт 1 абзацом такого змісту:

"ґ) набуття громадянства Російської Федерації в результаті здійснення протиправних та недобросовісних дій на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя окупаційною адміністрацією Російської Федерації, яку складають її державні органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та підконтрольні Російській Федерації самопроголошені органи, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України.".

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2) набуття особою громадянства України на підставі статті 9 цього Закону внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів, зокрема невиконання особою зобов'язання припинити іноземне громадянство протягом двох років з моменту набуття нею громадянства України (за винятком випадків невиконання такого зобов'язання з незалежних від особи причин);

3) доповнити пунктом 4 такого змісту:

4) невиконання повнолітньою особою, яка набула громадянство України на підставі статті 9 цього Закону, встановленої для неї цим Законом вимоги щодо подання протягом двох років до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства виданого уповноваженим органом іноземної держави документа про припинення іноземного громадянства у випадку, якщо незалежні від особи причини неотримання такого документа відсутні, або вимоги щодо подання до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства декларації про відмову від іноземного громадянства у випадку, якщо така особа, маючи всі передбачені законодавством іноземної держави підстави для отримання документа про припинення іноземного громадянства, з незалежних від неї причин не може протягом двох років отримати його, або вимоги про повернення паспорта іноземної держави до уповноважених органів цієї держави та про письмове повідомлення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства про повернення паспорта іноземної держави, або вимоги про подання свого паспортного документа іноземної держави до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зовнішніх зносин для здійснення заходів для його повернення до уповноважених органів іноземної держави".

9. Текст статті 21 викласти в такій редакції:

"Рішення про оформлення набуття громадянства України скасовується:

якщо особа набула громадянство України відповідно до статті 8 або 10 цього Закону шляхом обману, внаслідок свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів, зокрема не виконала зобов'язання припинити іноземне громадянство протягом двох років з моменту набуття нею громадянства України (за винятком випадків невиконання такого зобов'язання з незалежних від особи причин);

якщо повнолітня особа, яка набула громадянство України на підставі статті 8 або 10 цього Закону, не виконала встановленої для неї цим Законом вимоги про подання протягом двох років до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства виданого уповноваженим органом іноземної держави документа про припинення іноземного громадянства у випадку, якщо незалежні від особи причини неотримання такого документа відсутні, або вимоги щодо подання до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства декларації про відмову від іноземного громадянства у випадку, якщо така особа, маючи всі передбачені законодавством іноземної держави підстави для отримання документа про припинення іноземного громадянства, з незалежних від неї причин не може протягом двох років отримати його, або вимоги про повернення паспорта іноземної держави до уповноважених органів цієї держави та про письмове повідомлення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства про повернення паспорта іноземної держави, або вимоги про подання свого паспортного документа іноземної держави до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зовнішніх зносин для здійснення заходів для його повернення до уповноважених органів іноземної держави".

10. Доповнити статтю 23 пунктом 4 такого змісту:

"4) узагальнює інформацію про оформлення набуття громадянства України та виконання рішень Президента України з питань громадянства, готує Президентові України щорічну доповідь з цих питань".

11. Частину другу статті 24 викласти в такій редакції:

"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, один раз на півріччя інформує Комісію при Президентові України з питань громадянства про прийняті рішення щодо оформлення набуття громадянства України та про виконання рішень Президента України з питань громадянства".

12. У статті 25:

1) у частині першій:

а) пункт 9 після слів "оформлення набуття громадянства України" доповнити словами "паспорт громадянина України".

б) доповнити пунктом 10-1 такого змісту:

"10-1) здійснюють в установленому порядку заходи з повернення паспортних документів іноземних держав до уповноважених органів відповідних іноземних держав".

2) доповнити частиною третьою такого змісту:

"Міністерство закордонних справ України один раз на півріччя інформує Комісію при Президентові України з питань громадянства про прийняті рішення щодо оформлення набуття громадянства України та про виконання рішень Президента України з питань громадянства".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Запропонувати Президентові України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців із дня набрання чинності цим Законом:

визначити порядок здійснення заходів із повернення центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зовнішніх зносин паспортних документів іноземних держав до уповноважених органів іноземних держав у випадках, що передбачені Законом України "Про громадянство України".

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

А. ПАРУБІЙ

Опрос