Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О жилищном фонде социального назначения" относительно защиты жилищных прав внутренне перемещенных лиц

Проект закона Украины от 01.12.2017 № 7304-1
Дата рассмотрения: 01.12.2017 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про житловий фонд соціального призначення" щодо захисту житлових прав внутрішньо переміщених осіб

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про житловий фонд соціального призначення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 1920, ст. 159; 2009 р., N 39, ст. 550; 2010 р., N 39, ст. 513; 2013 р., N 48, ст. 682; 2016 р., N 51, ст. 840) такі зміни:

1. Частину четверту статті 3 викласти в такій редакції:

"4. Соціальне житло повинне відповідати архітектурно-планувальним і технічним нормам, санітарно-гігієнічним вимогам, будівельним нормам, стандартам і правилам стосовно доступності для маломобільних груп населення, установленим державними будівельними нормами щодо такого житла, потребам осіб з інвалідністю та бути придатним для проживання.".

2. У статті 10:

частини першу викласти в такій редакції:

"1. Соціальний квартирний облік здійснюється відповідними органами місцевого самоврядування за місцем проживання громадян (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - за місцем походження або проживання дітей такої категорії до встановлення опіки, піклування, влаштування в прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; для внутрішньо переміщених осіб - за місцем перебування на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб), які мають право на отримання квартир, садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення, після набуття ними повної цивільної дієздатності відповідно до закону.";

частину другу після абзацу третього доповнити абзацом такого змісту:

"в) внутрішньо переміщені особи, які не мають житла для проживання на підконтрольній українській владі території, або житло яких зруйновано чи стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції.".

У зв'язку з цим абзаци четвертий-сьомий вважати відповідно абзацами п'ятим-восьмим.

3. Пункт 8 частини першої статті 11 викласти в такій редакції:

"8) діти з інвалідністю (у тому числі взяті на облік внутрішньо переміщених осіб), які не мають батьків або батьки яких позбавлені батьківських прав і які проживають в установах соціального захисту населення, після досягнення повноліття;".

4. Пункт 3 частини першої статті 12 викласти в такій редакції:

"3) особи з інвалідністю I і II групи (у тому числі взяті на облік внутрішньо переміщених осіб);".

5. Частину третю статті 13 доповнити абзацом такого змісту:

"Внутрішньо переміщена особа до заяви про взяття на соціальний квартирний облік, окрім зазначених документів, додає копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та копії довідок про взяття на такий облік членів її сім'ї.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

А. ПАРУБІЙ

Опрос