Идет загрузка документа (65 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О рынке земель

Проект закона Украины от 14.09.2017 № 7112
Дата рассмотрения: 14.09.2017 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ринок земель

Цей Закон визначає правові та економічні засади організації і функціонування ринку земель та спрямований на врегулювання відносин, пов'язаних з процесом забезпечення захисту законних інтересів держави та інших суб'єктів правовідносин з метою створення умов для реалізації конституційних прав власності на землю.

Розділ I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

1) аукціон - форма проведення земельних торгів, на яких об'єкт продається учаснику, що запропонував за нього найвищу ціну, яка фіксується у ході проведення торгів ліцитатором;

2) виконавець земельного аукціону (виконавець) - юридична особа, яка має ліцензію на проведення земельних торгів та уклала з організатором договір на проведення продажу об'єкта торгів на аукціоні;

3) замовник - власник земельної ділянки або права на її оренду (фізична або юридична особа), орган місцевого самоврядування, місцевий орган виконавчої влади, центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів, державний орган приватизації або державний виконавець, який здійснює продаж земельної ділянки відповідно до рішення суду, заставодержатель або іпотекодержатель, який прийняв рішення про продаж об'єкта на аукціоні;

4) крок аукціону - мінімальна надбавка, на яку в ході аукціону здійснюється підвищення стартової та кожної наступної ціни лота;

5) ліцитатор - фізична особа із спеціальною підготовкою, яка безпосередньо проводить аукціон;

6) лот - об'єкт земельних торгів із якісними та кількісними характеристиками, відповідним цільовим призначенням та функціональним використанням, з встановленою стартовою ціною, що виставляється для продажу на аукціоні;

7) обіг земельних ділянок (прав на них) - перехід права власності на земельну ділянку (права на оренду, права на користування чужою земельною ділянкою) від продавця до покупця на підставі цивільно-правових угод;

8) організатор - особа, яка здійснює підготовку лота до аукціону. Для земельних ділянок державної власності організатором є центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів чи його територіальний орган;

9) переможець - особа з числа учасників, яка в ході аукціону запропонувала за лот найвищу ціну;

10) покупець - переможець, який здійснив у повному обсязі розрахунки за придбаний на аукціоні лот;

11) ринок земель - система земельних відносин, що виникають між суб'єктами ринку в результаті застосування економічного та правового механізму взаємодії суб'єктів ринку у процесі обігу земельних ділянок (прав на них) та надання послуг;

12) стартова ціна - ціна земельної ділянки (права на неї), з якої розпочинається продаж лота на аукціоні. Стартова ціна земельної ділянки державної або комунальної власності (права на її оренду) не може бути нижчою за ціну, визначену на підставі результатів експертної грошової оцінки;

13) учасник - особа, яка відповідає встановленим законодавством вимогам, подала відповідні документи для участі в аукціоні та зареєстрована виконавцем відповідно до цього Закону;

14) функціональне використання земельної ділянки - вид використання земельної ділянки відповідної категорії земель, встановлений з урахуванням економічної діяльності, що провадиться на ній;

15) ціна продажу - фіксована ціна продажу земельної ділянки (права на неї), сплачена покупцем.

Стаття 2. Принципи державної політики у сфері діяльності на ринку земель

1. Діяльність на ринку земель базується на таких основних принципах:

прозорість обігу земельних ділянок (прав на них) на ринку земель;

раціональне використання та охорона земель;

забезпечення конституційних гарантій та захисту прав суб'єктів ринку земель;

аналіз та прогнозування сталого функціонування і розвитку ринку земель;

пріоритетність суспільних потреб.

2. Діяльність на ринку земель сільськогосподарського призначення базується, крім принципів, визначених частиною першою цієї статті, на принципах:

пріоритетності їх використання за цільовим призначенням;

забезпечення консолідації земель та оптимізації землекористування;

встановлення додаткових вимог для покупців окремих видів земельних ділянок сільськогосподарського призначення;

встановлення науково обґрунтованих максимальних норм придбання у власність земельних ділянок фізичною чи юридичною особою;

реалізації переважного права на купівлю земельних ділянок;

надання окремим категоріям громадян можливості купівлі земельних ділянок державної або комунальної власності (права на їх оренду) з розстроченням платежу.

Стаття 3. Суб'єкти та об'єкти ринку земель

1. Суб'єктами ринку земель є власники та покупці земельних ділянок (прав на них):

громадяни та юридичні особи України;

територіальні громади в особі відповідних органів місцевого самоврядування;

держава в особі відповідних органів державної влади;

іноземні громадяни та особи без громадянства;

іноземні юридичні особи, спільні підприємства, засновані за участю іноземних юридичних та фізичних осіб;

іноземні держави.

2. Об'єктами ринку земель, що виставляються для продажу, є:

земельні ділянки державної або комунальної власності відповідного цільового призначення та функціонального використання;

земельні ділянки відповідного цільового призначення та функціонального використання, що перебувають у власності громадян та юридичних осіб України, або частки у праві спільної власності на земельні ділянки;

земельні ділянки, конфісковані за рішенням суду;

право на оренду земельної ділянки на встановлений строк оренди або речове право;

об'єкт іпотеки або застави.

Стаття 4. Органи, що здійснюють продаж земельних ділянок державної або комунальної власності та права на їх оренду

1. Продаж земельних ділянок державної або комунальної власності та права на їх оренду здійснюють Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, державні органи приватизації, а також центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у межах повноважень, встановлених Земельним кодексом України.

Стаття 5. Інформування громадськості про продаж земельних ділянок державної або комунальної власності та права на їх оренду

1. Під час підготовки до продажу земельних ділянок державної або комунальної власності та права на їх оренду замовники відповідно до своїх повноважень:

інформують населення у загальнодержавних офіційних друкованих засобах масової інформації із сферою розповсюдження у відповідних адміністративно-територіальних одиницях, у межах яких розташовані земельні ділянки, про продаж земельних ділянок державної або комунальної власності (права на їх оренду);

залучають представників громадських організацій, а також землевласників і землекористувачів до участі в обговоренні заходів щодо розвитку ринку земель.

Стаття 6. Аукціонна діяльність

1. Аукціонну діяльність може провадити:

юридична особа, яка отримала ліцензію на проведення земельних торгів та має у своєму складі не менш як двох ліцитаторів, що отримали відповідне кваліфікаційне свідоцтво;

центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів, який проводить ліцензування суб'єктів аукціонної діяльності та здійснює підготовку ліцитаторів для обслуговування аукціонів відповідно до закону;

фізичні та юридичні особи, що надають інформаційні та юридичні послуги на аукціонах.

Стаття 7. Здійснення підготовки фахівців з аукціонної діяльності

1. Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів забезпечує разом з навчальними закладами на підставі укладеної угоди про співробітництво професійну підготовку фахівців для провадження аукціонної діяльності на ринку земель та створення конкурентного середовища серед таких навчальних закладів.

2. Професійна підготовка ліцитаторів складається з навчання за програмами підготовки та підвищення кваліфікації на базі навчальних закладів, які уклали відповідну угоду з центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів. Загальні вимоги до змісту навчальних програм підлягають обов'язковому погодженню Наглядовою радою з питань земельних аукціонів та аукціонної діяльності, до складу якої входять представники центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів, Фонду державного майна, інших заінтересованих органів, до повноважень яких належить реалізація державної політики з питань аукціонної діяльності, саморегулівних організацій ліцитаторів, що здійснюють контроль за якістю професійної підготовки зазначених осіб.

Положення про Наглядову раду з питань земельних аукціонів та аукціонної діяльності затверджує Кабінет Міністрів України.

3. Фізичним особам, що пройшли навчання за програмою підготовки ліцитаторів та стажування протягом одного року у складі суб'єкта аукціонної діяльності разом з ліцитатором, який має не менш як дворічний досвід практичної діяльності у цій сфері, отримали його позитивну рекомендацію та успішно склали кваліфікаційний іспит, видається кваліфікаційне свідоцтво.

4. Рішення про видачу кваліфікаційного свідоцтва приймає екзаменаційна комісія. Склад комісії формується з представників центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів, Фонду державного майна, інших заінтересованих органів, до повноважень яких належить реалізація державної політики з питань аукціонної діяльності, які мають необхідний рівень підготовки, та представників саморегулівних організацій ліцитаторів, що здійснюють контроль за якістю професійної підготовки зазначених осіб, і затверджується центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

5. Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів веде Державний реєстр ліцитаторів в установленому ним порядку.

6. Ліцитатори зобов'язані не рідше ніж один раз на два роки підвищувати кваліфікацію за відповідною програмою. Невиконання цієї вимоги є підставою для зупинення дії кваліфікаційного свідоцтва.

Розділ II. ПРОДАЖ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ТА ПРАВ НА НИХ

Стаття 8. Умови купівлі-продажу земельної ділянки та права на її оренду в разі зміни її цільового призначення

1. Продаж земельної ділянки, що перебуває у власності громадян та юридичних осіб (прав на неї), здійснюється без зміни її цільового призначення.

2. Цільове призначення земельної ділянки державної або комунальної власності може бути змінене у разі потреби в установленому законодавством порядку до прийняття рішення про її продаж або продаж права на її оренду.

Стаття 9. Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності та права на їх оренду

1. Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності із земель запасу (права на їх оренду), на яких не розташовані будівлі, споруди та інші об'єкти нерухомого майна, здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів виключно на аукціонах.

Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів інформує населення про продаж на конкурентних засадах земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності (права на їх оренду) шляхом оголошення про проведення аукціонів відповідно до вимог Земельного кодексу України.

2. Під час продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності із земель запасу (права на їх оренду) та земель, що надані у користування, центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів забезпечується дотримання вимог проектів землеустрою, затверджених в установленому законом порядку, щодо оптимізації сільськогосподарського землекористування, планів внутрігосподарського землеустрою щодо використання цих ділянок в сівозмінах.

3. Стартова ціна земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності (права на її оренду) не може бути нижчою за її вартість, визначену на підставі результатів експертної грошової оцінки, яка проводиться відповідно до затвердженої Кабінетом Міністрів України методики.

Експертна грошова оцінка земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності визначається із застосуванням підходів, передбачених методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, яка визначає її вартість і не може бути нижче ніж її нормативна грошова оцінка.

4. Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів продає покупцю земельну ділянку сільськогосподарського призначення державної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в межах, що не перевищують науково обґрунтовані граничні максимальні розміри земельних ділянок приватної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, з урахуванням вимог статті 10 цього Закону.

5. Договором купівлі-продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності (права на її оренду) може передбачатися продаж такої ділянки з розстроченням платежу.

Право на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності (права на її оренду) з розстроченням платежу мають громадяни України, які:

до 1 січня 2008 року отримали в постійне користування або оренду земельні ділянки для ведення фермерського господарства;

протягом останніх п'яти років ведуть особисте селянське господарство і набувають у власність зазначені ділянки (право на їх оренду) з метою створення фермерського господарства чи сільськогосподарського підприємства;

є молодими спеціалістами, що отримали освіту у сфері сільського господарства, і купують зазначені ділянки (право на їх оренду) для створення сільськогосподарського підприємства, особистого селянського або фермерського господарства;

купують деградовані та малопродуктивні земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності (право на їх оренду) для заліснення, залуження, створення об'єктів природно-заповідного фонду та їх включення до складу екологічної мережі.

6. Період розстрочення платежу у разі продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності (права на її оренду) не може перевищувати 20 років.

У разі купівлі земельної ділянки (права на її оренду) з розстроченням платежу у договорі купівлі-продажу обов'язково зазначається, що відповідне право переходить до набувача після внесення першого платежу, який є підставою для видачі документа, що посвідчує відповідне право, а в разі несвоєчасного внесення наступних платежів це право припиняється у судовому порядку.

7. Продаж земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності (права на її оренду) під господарськими будівлями і спорудами, що є власністю фізичних чи юридичних осіб, здійснюється за рішенням центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів відповідно до проекту землеустрою щодо відведення цієї земельної ділянки, затвердженого в установленому порядку. Розмір такої земельної ділянки встановлюється з урахуванням державних будівельних норм і правил, що забезпечують умови обслуговування і експлуатації зазначених будівель і споруд.

8. Право на оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності може продаватися для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства, садівництва та підсобного сільського господарства.

Стаття 10. Особливості продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності та права на їх оренду

1. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства можуть продаватись громадянам та юридичним особам України в межах, що не перевищують граничних максимальних розмірів земельних ділянок для придбання у приватну власність з метою ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення приватної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва може бути більшою від граничних максимальних розмірів зазначених земельних ділянок приватної власності у разі успадкування земельних ділянок за законом.

Науково обґрунтовані мінімальні граничні розміри земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та науково обґрунтовані максимальні граничні розміри земельних ділянок для придбання у приватну власність з метою ведення товарного сільськогосподарського виробництва в межах відповідного регіону за поданням центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики, центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів та Української академії аграрних наук установлюються Кабінетом Міністрів України.

2. Не допускається зміна цільового призначення земельної ділянки сільськогосподарського призначення протягом 10 років з дня її придбання у приватну власність або придбання права на її оренду.

3. У разі продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення (права на її оренду) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва протягом п'яти років з дня державної реєстрації договору купівлі-продажу за ціною, що перевищує ціну її придбання, продавець земельної ділянки сплачує державне мито у розмірах, встановлених законодавством.

4. Перехід права власності на земельну ділянку із розташованими на ній інженерною інфраструктурою меліоративних систем та її окремих об'єктів, а також інженерною інфраструктурою міжгосподарських меліоративних систем та її окремих об'єктів не тягне за собою перехід права власності на зазначені об'єкти.

Стаття 11. Продаж земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що перебуває у власності громадян та юридичних осіб України, або прав на неї

1. У разі продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що перебуває у власності громадян та юридичних осіб України, її власник зобов'язаний запропонувати для продажу таку ділянку особам, що мають переважне право на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення, а саме користувачу (орендарю чи користувачу чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб) за оголошеною ціною, а в разі відмови такого користувача - власникам та користувачам суміжних земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Продавець земельної ділянки зобов'язаний письмово повідомити користувача (орендаря чи користувача чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб) земельної ділянки, а в разі його відмови також власників та користувачів суміжних земельних ділянок про намір продати свою ділянку, зазначивши ціну та інші умови, на яких він її продає.

2. У разі продажу права на оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення чи права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб власник права зобов'язаний запропонувати для продажу таке право особам, що мають переважне право на його придбання, а саме власнику земельної ділянки за оголошеною ціною, а в разі відмови такого власника - власникам та користувачам суміжних земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Продавець права на оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення чи права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб зобов'язаний письмово повідомити власника земельної ділянки, а в разі його відмови також власників та користувачів суміжних земельних ділянок про намір продати відповідне право, зазначивши ціну та інші умови, на яких він його продає.

3. У разі коли особи, які мають переважне право на купівлю земельної ділянки (прав на неї) відмовилися від нього або протягом одного місяця після надходження повідомлення не надали згоди на придбання такої земельної ділянки (прав на неї), продавець має право продати земельну ділянку (прав на неї) іншій особі.

4. Якщо бажання придбати земельну ділянку сільськогосподарського призначення (прав на неї) виявили кілька осіб, продавець має право на вибір покупця.

5. У разі продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення, яка входить в єдиний масив та використовується в сівозміні, або права на її оренду обмеження, встановлене на виділення земельної ділянки з єдиного масиву, переходять до осіб, які набули таку ділянку (право на її оренду).

Стаття 12. Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення спільної власності

1. У разі продажу учасником належної йому частки у спільній частковій власності на земельну ділянку інші учасники мають переважне право на купівлю частки з урахуванням особливостей, встановлених статтею 10 цього Закону.

2. У разі продажу виділеної із земельної ділянки сільськогосподарського призначення спільної сумісної власності окремої частки переважне право на купівлю такої частки з урахуванням особливостей, встановлених статтею 10 цього Закону, мають інші співвласники.

Стаття 13. Відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення банківськими та іншими кредитними установами

1. Відчуження банківськими та іншими кредитними установами земельних ділянок сільськогосподарського призначення, право власності на які перейшло до них в результаті невиконання зобов'язань іпотекодавцем або заставодавцем, проводиться протягом двох місяців шляхом продажу на аукціоні.

Стаття 14. Продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення із земель запасу (права на їх оренду)

1. Продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення із земель запасу (права на їх оренду) здійснюється органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень.

2. Продаж зазначених у частині першій земельних ділянок (права на їх оренду) під забудову здійснюється на підставі затверджених планів земельно-господарського устрою населеного пункту або генерального плану населеного пункту та проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки виключно на аукціонах, крім випадків, встановлених законом для набуття права на оренду земельних ділянок без конкурентних засад.

3. Загальна площа земельних ділянок (право на їх оренду), які підлягають продажу протягом одного року, не може перевищувати 15 відсотків загальної площі земель запасу.

Стаття 15. Продаж земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації

1. Продаж земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації, провадиться державними органами приватизації одночасно з приватизацією будівель і споруд відповідно до закону.

Стаття 16. Продаж земельних ділянок державної або комунальної власності (права на їх оренду), на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що є власністю покупців таких ділянок (права на їх оренду)

1. Продаж земельних ділянок державної або комунальної власності, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок, здійснюється органами державної влади та органами місцевого самоврядування громадянам та юридичним особам, які мають право на набуття земельної ділянки у власність, а також іноземним державам відповідно до Земельного кодексу України за ціною, встановленою на підставі результатів експертної грошової оцінки.

2. За бажанням землекористувачів ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що є їх власністю, органами державної влади та органами місцевого самоврядування може бути продане їм право на оренду такої земельної ділянки за ціною, встановленою на підставі результатів експертної грошової оцінки.

Стаття 17. Продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у власності громадян та юридичних осіб України

1. Продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у власності громадян та юридичних осіб України, здійснюється за ініціативою їх власників.

2. У разі продажу учасником належної йому частки у спільній частковій власності із складу земельної ділянки несільськогосподарського призначення інші учасники мають переважне право на купівлю такої частки з урахуванням особливостей, встановлених статтею 10 цього Закону.

3. У разі продажу виділеної із складу земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що перебуває у спільній сумісній власності, окремої частки переважне право на купівлю такої частки з урахуванням особливостей, встановлених статтею 10 цього Закону, мають інші співвласники.

Розділ III. ПОРЯДОК ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК (ПРАВ НА НИХ) НА АУКЦІОНІ

Стаття 18. Обмеження щодо земельних ділянок, виставлених на аукціоні

1. Земельні ділянки державної або комунальної власності, виставлені на аукціоні, до його завершення не можуть надаватися у користування (в тому числі в оренду) для будь-яких цілей.

Стаття 19. Підготовка лота, сформованого на земельну ділянку державної або комунальної власності (право на її оренду), до продажу на аукціоні

1. Підготовка лота, сформованого на земельну ділянку державної або комунальної власності (право на її оренду), до продажу на аукціоні триває не більш як три місяці та включає:

1) формування і затвердження замовником переліку земельних ділянок для їх продажу або продажу права на їх оренду на аукціоні та передачу його організаторові.

Організатор здійснює формування лота для продажу на аукціоні з урахуванням цільового призначення та функціонального використання земельної ділянки відповідно до вимог планів земельно-господарського устрою населених пунктів або генерального плану населеного пункту та проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а для земельних ділянок сільськогосподарського призначення - з урахуванням забезпечення консолідації земель, оптимізації сільськогосподарського землекористування та планів внутрігосподарського землеустрою щодо використання таких ділянок в сівозмінах;

2) оприлюднення замовником відповідних оголошень про виставлення на аукціоні земельних ділянок (права на їх оренду) шляхом:

опублікування повідомлень про такі земельні ділянки в загальнодержавних офіційних друкованих засобах масової інформації із сферою розповсюдження у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, у межах якої розташована земельна ділянка, що виставлена на аукціоні, та на веб-сайті центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів із зазначенням розміру та місцезнаходження земельної ділянки, її цільового призначення, номера телефону, за яким можна отримати додаткову інформацію;

розміщення на земельних ділянках рекламних інформаційних щитів;

3) забезпечення організатором аукціону:

складення проекту землеустрою у разі його відсутності, визначення наявних та можливих обмежень чи обтяжень прав на земельні ділянки, варіантів цільового призначення та функціонального використання земельної ділянки відповідно до проектів землеустрою та погодження їх із замовником;

визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками встановленого зразка (якщо межі ділянки не визначені чи не закріплені);

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки (права на її оренду) та встановлення стартової ціни з урахуванням ринкової вартості, що склалася у відповідної адміністративно-територіальній одиниці. Експертна грошова оцінка лота проводиться відповідно до методики, затвердженої Кабінетом Міністрів України. Стартова ціна земельної ділянки державної або комунальної власності (права на її оренду) не може бути меншою від ціни, встановленої на підставі результатів експертної грошової оцінки;

виготовлення в установленому порядку технічного паспорта земельної ділянки;

складення разом із замовником проекту договору купівлі-продажу земельної ділянки або права на її оренду;

визначення на конкурентних засадах виконавця та укладення з ним договору про проведення аукціону;

формування відповідних матеріалів в окремий лот та передача їх виконавцю.

Стаття 20. Незмінність умов продажу земельних ділянок (права на їх оренду)

1. Оголошені перед проведенням аукціону умови продажу під час укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки (права на їх оренду) зміні не підлягають.

Стаття 21. Підготовка лота до продажу на аукціоні приватним власником земельної ділянки, права на оренду земельної ділянки державної або комунальної власності або права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб

1. Приватний власник земельної ділянки, права на оренду земельної ділянки державної або комунальної власності або права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб готує земельну ділянку або право на її оренду до продажу на аукціоні в порядку, встановленому в договорі із замовником про проведення аукціону.

Стаття 22. Підготовка до проведення аукціону

1. Аукціон проводиться виконавцем на підставі договору з організатором. Документи щодо кожного лота, виставленого на аукціоні, формуються виконавцем в окрему справу і після закінчення аукціону передаються покупцеві, який після отримання документа, що посвідчує право на земельну ділянку, передає їх для державної реєстрації.

2. З поданих організатором документів і матеріалів виконавець формує інформаційну картку на лот.

3. Аукціон проводиться не раніше ніж через 30 днів з моменту опублікування в друкованих засобах масової інформації відповідного оголошення.

4. Виконавець протягом п'яти днів після надходження документації щодо сформованих лотів та підписання договору з організатором публікує в офіційних друкованих засобах масової інформації загальнодержавної та місцевої сфери розповсюдження оголошення із зазначенням дати проведення аукціону та лотів, що виставляються на ньому. Зазначена інформація разом з проектом договору на купівлю-продаж лота розміщується також на веб-сайті центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

5. Оголошення повинне включати відомості про:

розмір та місцезнаходження земельної ділянки;

цільове призначення земельної ділянки та встановлені обмеження і обтяження прав на неї;

стартову ціну;

кількісні та якісні характеристики лота, що зазначені у технічному паспорті земельної ділянки;

інвестиційні чи інші вимоги щодо використання земельної ділянки (якщо такі встановлюються);

місце і час проведення аукціону;

розмір реєстраційного та гарантійного внесків учасника і порядок їх сплати;

найменування та місцезнаходження виконавця, номер телефону, за яким можна отримати додаткову інформацію та дізнатися, де можна ознайомитися з технічним паспортом земельної ділянки;

дату початку та закінчення приймання документів для осіб, що бажають взяти участь в аукціоні.

Стаття 23. Фінансування проведення аукціонів

1. Проведення аукціону здійснюється за рахунок реєстраційних внесків його учасників та власних коштів організатора.

Розмір реєстраційного внеску визначається виконавцем та обчислюється з урахуванням потреби у покритті витрат, пов'язаних з організацією проведення аукціону. Максимальний розмір реєстраційного внеску не повинен перевищувати 50 відсотків мінімальної заробітної плати на дату публікації оголошення про проведення аукціону.

Реєстраційні внески поверненню не підлягають, крім випадків, передбачених цим Законом.

2. Організатор може відповідно до договору виплачувати виконавцю винагороду у розмірі до п'яти відсотків вартості лота, але не більш як 3500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3. У разі коли лот не проданий, організатор відшкодовує виконавцю витрати, пов'язані з організацією та проведенням аукціону, якщо це передбачено в договорі.

Стаття 24. Умови участі в аукціоні

1. В аукціоні можуть брати участь особи, які відповідно до Земельного кодексу України мають право на набуття у власність земельних ділянок (права на них), а також сплатили реєстраційний та гарантійний внески. Розмір таких внесків визначається виконавцем у межах від п'яти до десяти відсотків стартової ціни.

2. Особа, що бажає взяти участь в аукціоні, подає виконавцю:

заяву про участь в аукціоні;

копію установчих документів (для юридичних осіб) та копію паспорта (для фізичних осіб);

документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків.

Представник юридичної особи подає також відповідне доручення та копію паспорта.

Представник виконавця приймає документи особисто в учасників - фізичних осіб та представників учасників - юридичних осіб і видає довідку про отримання документів із зазначенням їх переліку.

Стаття 25. Реєстрація осіб, що бажають взяти участь в аукціоні

1. Виконавець після отримання документів, зазначених у статті 25 цього Закону, записує у книгу реєстрації порядковий номер учасника і номер лота, який учасник виявив бажання придбати. Крім того, в книзі зазначається:

для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, зареєстроване місце проживання та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів. Для іноземних громадян та осіб без громадянства - громадянство, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), постійне місце проживання за межами України;

для юридичних осіб України - найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

для іноземних юридичних осіб, спільних підприємств - найменування, місцезнаходження та держава, в якій зареєстрована така юридична особа.

2. Після реєстрації учаснику видається вхідний квиток, інформаційна картка та картка учасника (із зазначенням на зворотному боці умов проведення аукціону), а також примірник проекту договору купівлі-продажу земельної ділянки або права на неї.

3. Виконавець укладає з учасником договір про участь в аукціоні, яким передбачаються умови повернення (або утримання) реєстраційних та гарантійних внесків, можливість накладення штрафів на учасника у випадках, зазначених у цьому Законі.

Стаття 26. Право учасника на огляд земельної ділянки до проведення аукціону

1. Учасник має право оглянути земельну ділянку до проведення аукціону.

2. Виконавець та замовник зобов'язані створити можливості для доступу учасників до земельної ділянки, що виставляється на аукціоні або передається в оренду, з метою її огляду.

Стаття 27. Реєстрація учасників

1. У день проведення аукціону до його початку виконавець реєструє присутніх учасників та видає кожному з них табличку з номером учасника. Учасник (його представник) зобов'язаний пред'явити паспорт (доручення на вчинення дій під час аукціону, зокрема на участь в торгах та підписання протоколу про результати торгів, і паспорт). Реєстрація починається за три години та закінчується за 20 хвилин до початку аукціону. Виконавець зобов'язаний завершити реєстрацію учасників, що з'явилися на аукціон, не пізніше ніж за 20 хвилин до його початку.

2. Незареєстровані особи на торги не допускаються.

3. Інформація про особу учасника (його представника), що міститься в поданих ним документах, є конфіденційною і не підлягає розголошенню, крім випадків, установлених законом.

4. Матеріали, подані учасником, є його власністю і можуть використовуватися лише виконавцем у зв'язку з проведенням аукціону.

Стаття 28. Порядок проведення аукціону

1. Аукціон починається з оголошення ліцитатором порядку його проведення.

2. Лот виставляється на аукціон за наявності не менш як двох учасників.

3. Ліцитатор оголошує номер лота, зазначений в інформаційній картці, місце розташування, розмір, цільове призначення та можливі варіанти функціонального використання земельної ділянки, а також стартову ціну лота та крок аукціону.

Крок аукціону визначається виконавцем за погодженням з організатором і може становити до 10 відсотків стартової ціни.

4. Прилюдні торги починаються з оголошення ліцитатором стартової ціни з одночасним ударом аукціонного молотка (гонга), якщо не менш як один учасник сповіщає про готовність придбати лот. Ліцитатор збільшує стартову ціну або ціну, запропоновану учасником, на розмір кроку аукціону з подальшим послідовним збільшенням ціни.

Якщо протягом трьох хвилин після триразового оголошення стартової ціни ніхто з учасників не висловив бажання придбати лот за ціною, оголошеною ліцитатором, лот знімається з продажу на цьому аукціоні.

Учасникам, які відмовилися придбати лот за стартовою ціною, гарантійні внески не повертаються.

5. У ході аукціону його учасники повідомляють про намір придбати лот за оголошеною ліцитатором ціною двома способами: підняттям таблички з номером, повернутим до ліцитатора, що засвідчує прийняття ціни, запропонованої ліцитатором (прийняття пропозиції ціни без голосу), або підняттям таблички і одночасним оголошенням своєї пропозиції стосовно ціни лота, яка повинна бути більшою, ніж названа ліцитатором ціна мінімум на один крок аукціону, але обов'язково кратною кроку (пропозиція ціни з голосу).

6. Якщо запропонована учасником ціна перевищує оголошену ліцитатором ціну, ліцитатор називає номер учасника і повідомляє про його пропозицію.

У разі коли ціна, запропонована з голосу одним з учасників, більша за ціну, оголошену ліцитатором, але не кратна кроку аукціону, ліцитатор трактує таку пропозицію як згоду учасника збільшити ціну на відповідну кількість кроків аукціону, називає номер цього учасника і запропоновану ним ціну, кратну кроку аукціону.

Якщо учасник підняв табличку та оголосив ціну, меншу за оголошену ліцитатором або попереднім учасником, ліцитатор повторює свою ціну або ціну попереднього учасника, вважаючи підняття таблички учасником, що запропонував меншу ціну, за згоду прийняти ціну, яку назвав ліцитатор або попередній учасник. Після цього ліцитатор оголошує наступну ціну, збільшену на крок аукціону.

Мовчання учасника, що першим підняв табличку з номером після оголошення ліцитатором ціни, трактується як згода учасника на запропоновану ліцитатором ціну. Після цього ліцитатор називає номер учасника, що першим підняв табличку, і оголошує наступну ціну, збільшену на крок аукціону.

7. У разі коли після оголошення запропонованої ліцитатором ціни одночасно декілька учасників піднімають свої таблички з номером (без голосу), ліцитатор називає нову ціну, збільшену на крок аукціону, не оголошуючи номерів учасників до того моменту, коли будь-який з них не оголосить свою ціну або ліцитатор не визначить, який з учасників підняв табличку першим при черговому збільшенні оголошеної ліцитатором ціни.

8. Якщо при послідовному збільшенні ціни ліцитатором одночасно декілька учасників залишають свої таблички піднятими, ліцитатор у будь-який момент на свій розсуд може запропонувати їм оголосити свою ціну і після першого оголошення одним з учасників своєї пропозиції назвати номер учасника, що оголосив пропозицію, а також ціну, запропоновану таким учасником, а потім оголосити наступну ціну, збільшену на крок аукціону.

9. У разі коли протягом трьох хвилин після триразового повторення останньої ціни не буде запропонована вища ціна, ліцитатор закінчує торги за лотом одночасно з ударом аукціонного молотка (гонга) та проголошенням слова "Продано", називає ціну продажу, номер переможця і викликає його для підписання протоколу, який ведеться під час аукціону.

Стаття 29. Особливі умови проведення аукціону

1. Проведення аукціону може бути припинене ліцитатором у разі порушення хоча б одним учасником правил його проведення, встановлених цим Законом.

2. Усі спори щодо порядку проведення аукціону розв'язуються під час його проведення ліцитатором за погодженням з особою, уповноваженою організатором.

3. За рішенням ліцитатора під час торгів за певним лотом у залі можуть бути присутні учасники, які не беруть участі в торгах за цим лотом, а також запрошені організатором особи, що не є учасниками.

4. Після закінчення торгів за кожним лотом ліцитатор має право оголосити перерву на 15 хвилин.

5. Під час проведення аукціону (від моменту його початку до завершення) не дозволяється:

ведення розмов учасниками та запрошеними особами;

втручання будь-яким способом у торги осіб, що не заявлені в торгах за конкретним лотом;

переміщення у залі, де проводяться торги, без дозволу ліцитатора;

ведення без дозволу виконавця прямої телевізійної трансляції, здійснення аудіо- чи відеозапису, фотографування процесу торгів;

вчинення інших дій, що порушують порядок торгів.

6. Ліцитатор для усунення порушень та поновлення порядку має право:

усно попередити учасника чи запрошену особу про усунення порушень, але не більше як один раз за кожний вид порушень;

вимагати від учасника чи запрошеної особи залишити зал, де проводяться торги, за неодноразове порушення порядку їх проведення;

стягувати з учасників штрафи, передбачені договором про участь в аукціоні;

тимчасово припинити проведення аукціону та оголосити перерву у разі порушення учасниками правил проведення торгів;

не допустити за погодженням з виконавцем проведення торгів за конкретним лотом у разі вчинення учасниками порушень, внаслідок яких подальше ведення торгів за лотом неможливе.

Стаття 30. Підписання протоколу переможцем

1. У процесі проведення аукціону виконавець веде протокол, у якому зазначаються номер лота, стартова ціна та ціна продажу лота, пропозиції учасників, відомості про переможця, номери рахунків, на які переможець повинен внести кошти за придбаний лот. У разі потреби до протоколу може бути також внесена інша інформація.

2. Протокол підписується переможцем і ліцитатором та затверджується виконавцем у день проведення аукціону. Завірена виконавцем копія протоколу видається переможцю аукціону.

3. Переможець, який відмовився від підписання протоколу, позбавляється права на подальшу участь в аукціоні. До протоколу вноситься запис про відмову переможця від його підписання. У цьому разі протокол підписується ліцитатором та затверджується виконавцем у день проведення аукціону, сума гарантійного внеску переможцю не повертається.

4. За умови наявності достатньої кількості учасників, що виявили бажання придбати лот, виконавець поновлює торги за цим об'єктом у день проведення аукціону.

5. Аукціон вважається таким, що закінчився, після підписання протоколу аукціону.

Стаття 31. Підписання договору купівлі-продажу земельної ділянки (права на неї)

1. Договір купівлі-продажу земельної ділянки (права на неї) укладається безпосередньо між замовником та переможцем. У разі придбання переможцем кількох лотів договір укладається окремо щодо кожного з них.

2. На підставі затвердженого протоколу аукціону переможець зобов'язаний протягом 10 банківських днів після затвердження протоколу укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки (права на неї) та перерахувати кошти за придбаний лот на зазначений у протоколі номер банківського рахунка.

3. Сума гарантійного внеску, сплаченого переможцем, враховується при виконанні ним зобов'язань за укладеним договором купівлі-продажу земельної ділянки (права на неї). Виконавець перераховує суму гарантійного внеску на зазначений організатором рахунок протягом п'яти банківських днів після проведення аукціону.

4. Суми гарантійних внесків за вирахуванням платежів за банківські перекази у п'ятиденний строк з моменту укладення договору купівлі-продажу, прийняття рішення про визнання аукціону таким, що не відбувся, анулювання результатів аукціону або його скасування повертаються усім учасникам, які не були визнані переможцями, на поточні рахунки, зазначені в документах, які додаються до заяви про участь в аукціоні, крім переможця та учасників, які не виявили бажання придбати лот за стартовою ціною або на яких накладено штраф ліцитатором.

5. Якщо переможець не вніс належної до сплати суми в строк, передбачений частиною другою цієї статті, гарантійний внесок йому не повертається.

Строк оплати може бути продовжено за згодою замовника, але не довше ніж на 30 календарних днів, за умови сплати переможцем не менш як 50 відсотків ціни продажу.

6. У разі відмови від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки (права на неї) на умовах, визначених у цьому Законі, гарантійний внесок переможцю не повертається.

7. Замовник, що відмовився від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки (права на неї), повертає переможцю суму гарантійного внеску у подвійному розмірі, а також відшкодовує йому прямі збитки, спричинені участю в аукціоні, у частині, що перевищує суму подвійного гарантійного внеску. Відмова замовника від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки (права на неї) може бути оскаржена переможцем у судовому порядку.

Стаття 32. Опублікування результатів аукціону

1. Замовник продажу земельної ділянки державної або комунальної власності (права на її оренду) протягом 30 днів після проведення аукціону публікує в засобах масової інформації, в яких було розміщено оголошення про його проведення, повідомлення про результати торгів за кожним лотом із зазначенням:

місця розташування та розміру земельної ділянки;

ціни, за якою продано земельну ділянку (право на її оренду);

цільового призначення земельної ділянки;

інвестиційних та інших зобов'язань покупця, якщо такі були передбачені умовами земельних торгів.

2. Виконавець протягом 30 днів після проведення аукціону публікує в засобах масової інформації повідомлення про результати його проведення.

Стаття 33. Скасування аукціону

1. Організатор з поважних причин має право в будь-який момент до визначення переможця зняти лот з торгів.

2. Замовник має право скасувати своє рішення про продаж земельної ділянки (права на неї) на аукціоні не пізніше, ніж за 10 днів до початку його проведення з одночасним повідомленням виконавця про скасування аукціону та причину скасування.

3. Повідомлення про скасування аукціону надсилається виконавцем усім учасникам протягом семи днів після прийняття рішення про скасування аукціону.

4. Повідомлення про скасування аукціону повинно бути опубліковано не пізніше ніж за п'ять днів до визначеної дати його проведення.

5. У разі скасування аукціону виконавець повертає учасникам реєстраційні та гарантійні внески, сплачені ними у зв'язку з поданням заяв про участь у аукціоні.

6. За наявності поважних причин замовник вправі відмовитися від проведення аукціону в будь-який час з обов'язковою публікацією інформації про скасування аукціону у засобах масової інформації та сплати виконавцю передбачених у договорі про проведення аукціону штрафів.

7. У разі відмови організатора (замовника) від проведення аукціону у п'ятиденний строк з моменту прийняття відповідного рішення сплачені суми реєстраційних внесків за вирахуванням платежів за банківські перекази повертаються усім учасникам у повному обсязі, а витрати, пов'язані з організацією та проведенням земельних торгів, провадяться за рахунок організатора (замовника). В інших випадках суми реєстраційних внесків не повертаються.

8. Рішення про скасування аукціону може бути оскаржено в судовому порядку.

Стаття 34. Анулювання результатів аукціону

1. Результати аукціону анулюються виконавцем у п'ятиденний строк з моменту його проведення у разі:

відмови переможця від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки (права на неї) або включення до договору умов, визначених у цьому Законі;

відмови переможця від підписання протоколу із зазначенням результатів аукціону.

2. Результати аукціону анулюються також у разі:

зміни цільового призначення земельної ділянки або її самовільного використання не за цільовим призначенням;

непогодження Кабінетом Міністрів України продажу земельної ділянки іноземному громадянину, іноземній юридичній особі, спільному підприємству - переможцю аукціону (у цьому разі такому переможцю повертається гарантійний внесок у повному обсязі).

3. Рішення про анулювання результатів аукціону може бути оскаржено у судовому порядку.

Стаття 35. Визнання аукціону таким, що не відбувся

1. Аукціон визнається виконавцем у день його проведення таким, що не відбувся, у разі:

відсутності учасників або наявності на торгах лише одного учасника;

коли жоден з учасників не запропонував ціну, вищу за стартову;

несплати в установлений строк переможцем належної суми за придбаний лот.

2. Виконавець у триденний строк з моменту визнання аукціону таким, що не відбувся, повідомляє про це організатора та замовника.

Стаття 36. Визнання результатів аукціону недійсними

1. Результати аукціону, проведеного з порушенням вимог цього Закону, можуть бути визнані у судовому порядку недійсними.

2. Визнання результатів аукціону недійсними тягне за собою визнання недійсним договору купівлі-продажу, укладеного з переможцем.

Стаття 37. Проведення повторного аукціону

1. Повторний аукціон щодо знятого з продажу лота проводиться не раніше ніж через місяць після проведення попереднього аукціону згідно з вимогами, встановленими цим Законом.

2. У разі прийняття рішення про визнання аукціону таким, що не відбувся, скасування аукціону, анулювання результатів аукціону або визнання результатів аукціону недійсними замовник має право не пізніше ніж протягом шести календарних місяців з дня його прийняття організувати проведення повторного аукціону.

3. У разі проведення повторного аукціону у зв'язку з тим, що жоден з учасників не виявив бажання придбати відповідний лот за стартовою ціною, можливе зниження стартової ціни лота за погодженням із замовником, а для земельних ділянок державної чи комунальної власності (права на їх оренду) - не нижче ціни, що визначена на підставі результатів експертної грошової оцінки, з дотриманням вимог, установлених цим Законом.

4. До участі у повторному аукціоні не допускається переможець попередніх торгів у разі несплати ним в установлений строк вартості лота за договором, відмови від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки (права на неї) або від підписання протоколу із зазначенням результатів аукціону.

Стаття 38. Порядок оскарження дій виконавця аукціону

1. Учасник має право на оскарження дій виконавця відповідно до закону.

2. У разі виникнення підстави для оскарження порядку проведення аукціону або прийнятих рішень, дій чи бездіяльності до моменту укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки (права на неї) учасник протягом 10 календарних днів після проведення аукціону та виникнення такої підстави має право подати скаргу виконавцю. Подання скарги пізніше встановленого строку не зобов'язує виконавця здійснювати її розгляд.

3. Подання скарги зупиняє процедуру проведення аукціону на строк розгляду скарги, але не більш як на 10 календарних днів.

4. Протягом п'яти календарних днів з моменту надходження скарги виконавець зобов'язаний повідомити всіх учасників, яких вона стосується, про зміст скарги, час і місце розгляду та запросити їх взяти участь у розгляді. Учасник, що не взяв участь у розгляді скарги, позбавляється права на подальше звернення з вимогами, аналогічними до тих, що розглянуті.

5. У разі коли питання, порушені у скарзі, не врегульовано шляхом переговорів на підставі взаємної згоди, виконавець протягом 10 календарних днів з моменту її надходження приймає обґрунтоване рішення із зазначенням причин незадоволення скарги або заходів, що вживатимуться для врегулювання конфлікту, якщо скаргу задоволено повністю або частково.

6. Виконавець надсилає рішення за скаргою організатору протягом трьох робочих днів після його прийняття.

Примірник рішення щодо розгляду скарги надається організатором учасникам, що подали скаргу, протягом п'яти робочих днів після його прийняття.

7. У разі виявлення під час розгляду скарги учасника порушень порядку проведення аукціону, які впливають на об'єктивність визначення переможця, призводять до дискримінації учасників або іншим чином порушують їх права, організатор має право визнати результати такої процедури недійсними та зобов'язати виконавця розпочати організацію повторних торгів.

8. Рішення органу, що розглянув скаргу, є остаточним, якщо учасник протягом 10 календарних днів з моменту його надходження не звернувся до суду.

Якщо організатор або виконавець не прийняв рішення у строк, зазначений у цій статті Закону, учасники, що подали скаргу, вправі звернутися в установленому порядку до суду.

Стаття 39. Продаж на аукціоні земельних ділянок за рішенням суду

1. У разі звернення стягнення на земельну ділянку, що перебуває у власності громадянина чи юридичної особи, вона підлягає продажу на аукціоні.

Звернення стягнення на земельні ділянки, призначені для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, допускається в тому разі, коли у власників таких ділянок відсутнє інше майно, на яке може бути звернено стягнення.

Стаття 40. Фінансування аукціонів

1. Фінансування аукціонів здійснюється за рахунок реєстраційних внесків учасників, власних коштів організатора та інших не заборонених законом джерел.

Розділ IV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) пункти 13 - 15 розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27; 2005 р., N 2, ст. 25; 2007 р., N 9, ст. 78; 2008 р., N 5-6, ст. 78) виключити.

2) у Декреті Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113; 1999 р., N 25, ст. 211; 2000 р., N 29, ст. 229):

підпункт "б" пункту 3 статті 3 викласти у такій редакції:

"б) за посвідчення договорів:

відчуження земельних ділянок (крім купівлі-продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення), які перебувають у власності громадян та юридичних осіб, що здійснюють таке відчуження

1 відсоток суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та не більше трикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року

купівлі-продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва та ведення особистого селянського господарства чи підсобного господарства, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб

1 відсоток суми договору, але не менше 5 відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки та не більше трикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року";

доповнити частину першу статті 4 пунктами 48 і 49 такого змісту:

"48) власники земельних ділянок, що вилучаються з мотивів суспільної необхідності та для суспільних потреб, за посвідчення договорів відчуження таких земельних ділянок;

49) власники деградованих та малопродуктивних земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що відчужуються для заліснення, залуження, створення об'єктів природно-заповідного фонду та їх включення до складу екологічної мережі.".

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос