Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе" относительно предоставления стипендии для обучения лиц в ведущих учебных заведениях мира и дальнейшего поступления на государственную службу

Проект закона Украины от 28.07.2017 № 7008
Дата рассмотрения: 28.07.2017 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо надання стипендії для навчання осіб в провідних навчальних закладах світу та подальшого вступу на державну службу

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., N 4, ст. 43) такі зміни:

Статтю 22 доповнити новою частиною сьомою такого змісту:

"Особи, які навчалися за кордоном за кошти державного бюджету, в порядку, передбаченому статтею 482 цього Закону, вступають на державну службу на посади категорії "В" без проведення конкурсу".

Доповнити новою статтею 482 такого змісту:

"482. Стипендія для навчання за кордоном за кошти державного бюджету

1. Стипендія для навчання за кордоном за кошти державного бюджету надається на конкурсній основі громадянам України, які:

- поступили на магістерські програми в провідні навчальні заклади, що увійшли до списку 100 кращих університетів світу у відповідності до щорічних рейтингів QS World University Rankings;

- навчатимуться в таких навчальний закладах за напрямами, що відповідають переліку пріоритетних реформ, визначених Кабінетом Міністрів України.

2. Стипендія для навчання за кордоном за кошти державного бюджету може надаватись особі лише один раз.

3. Кабінет Міністрів України визначає кількість стипендій, які будуть надані у поточному році.

4. Відбір осіб для надання стипендій для навчання за кордоном здійснюється конкурсною комісією, відповідно до Порядку проведення конкурсу для надання стипендій для навчання за кордоном затвердженого Кабінетом Міністрів України.

5. Порядок проведення конкурсу для надання стипендій для навчання за кордоном визначає:

1) умови проведення конкурсу;

2) склад, порядок формування та повноваження конкурсної комісії;

3) порядок прийняття та розгляду документів для участі в конкурсі;

4) порядок проведення оцінювання кандидатів на отримання стипендії для навчання за кордоном за кошти державного бюджету;

5) методи оцінювання кандидатів на отримання стипендії для навчання за кордоном за кошти державного бюджету.

До складу комісії з відбору осіб для надання стипендій для навчання за кордоном входять експерти в сферах, що відповідають затвердженим Кабінетом Міністрів України пріоритетним напрямкам реформування в кількості не більше дев'яти осіб.

Строк навчання осіб за кордоном за кошти державного бюджету не повинен перевищувати двох років.

З особами, які навчатимуться за кордоном за кошти державного бюджету, одночасно укладаються договір про надання стипендій для навчання в закордонному навчальному закладі (далі - договір про надання стипендії) та договір застави майна, яке є гарантією компенсації вартості навчання та інших матеріально-технічних видатків держави для відправлення особи на навчання закордон у випадку невиконання нею умов договору про надання стипендій.

Договір про надання стипендії, передбачає наступні зобов'язання стипендіата:

- успішно завершити курс навчання закордоном і впродовж двох років із початку навчання отримати диплом;

- повернутись до України впродовж трьох місяців після завершення навчання;

- протягом шести місяців після повернення в Україну працевлаштуватись на державну чи патронатну служби;

- звітувати до відповідного координаційного органу, визначеного Кабінетом Міністрів України щодо результатів навчання, дати повернення в Україну та працевлаштування на державну чи патронатну службу;

- пропрацювати на державній чи патронатній службі не менше трьох років.

Типовий договір про надання стипендій із переліком зобов'язань особи та типовий договір застави визначаються Порядком проведення конкурсу для надання стипендій для навчання за кордоном, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Координаційний орган, його функції, порядок взаємодії з стипендіатом під час навчання особи за кордоном та після її повернення, а також порядок сприяння їй у працевлаштуванні на державну чи патронатну служби визначаються Постановою Кабінету Міністрів України.

Особливості вступу на державну службу осіб, які навчались за кордоном за кошти державного бюджету, визначаються частиною сьомою статті 22 цього Закону.

Якщо особа протягом шести місяців після повернення в Україну не працевлаштувалась на державну чи патронатну служби, координаційний орган, визначений Кабінетом Міністрів України зобов'язаний протягом одного місяця надати такій особі на вибір дві вакантні посади державної служби категорії "В" або посади патронатної служби.

Особа може один раз відмовитись від запропонованих координаційним органом посад. Після цього такий координаційний орган пропонує особі на вибір інші дві посади державної служби категорії "В" або посади патронатної служби, з яких особа зобов'язана обрати одну посаду уже без права відмови.

За державним службовцям, який отримав стипендію на навчання за кордоном за кошти державного бюджету зберігається його посада.

Особа, яка після завершення навчання за кордоном за кошти державного бюджету відмовились від вступу на державну службу або патронатну службу, зобов'язана компенсувати вартість навчання та інші матеріально-технічних видатки держави на її навчання із урахуванням інфляції.

Порядок компенсації вартості навчання затверджується Кабінетом Міністрів України.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності 1 січня 2018 року.

2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня опублікування цього Закон:

підготувати і затвердити Порядок проведення конкурсу для надання стипендій для навчання за кордоном, Типовий договір про надання стипендії, Типовий договір застави, Постанову про координаційний орган та Порядок компенсації вартості навчання;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

А. ПАРУБІЙ

Опрос