Идет загрузка документа (60 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О городских агломерациях

Проект закона Украины от 17.07.2017 № 6743
Дата рассмотрения: 17.07.2017 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про міські агломерації

Цей Закон визначає організаційно-правові засади формування міських агломерацій територіальними громадами сіл, селищ і міст, у тому числі об'єднаними територіальними громадами, принципи і механізми взаємодії територіальних громад в межах міських агломерацій, гарантії і відповідальність учасників міської агломерації, а також форми підтримки державою міських агломерацій.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Поняття міської агломерації

1. Міська агломерація відповідно до цього Закону є формою багатоцільового співробітництва територіальної громади міста-центру агломерації та територіальних громад сіл, селищ, міст, що розташовані в зоні впливу міста-центру агломерації та мають інтенсивні господарські, трудові, культурно-побутові зв'язки з містом-центром агломерації, з метою спільної реалізації окремих функцій місцевого самоврядування.

2. Центром міської агломерації виступає населений пункт, віднесений до категорії міст, що має передумови для виконання функцій адміністративного центру міської агломерації (перевищує населені пункти, розташовані в його приміській зоні, за своїм розміром, чисельністю і економічним потенціалом).

3. Ширина зони впливу міста-центру агломерації визначається індивідуально у кожній міській агломерації з урахуванням затвердженої документації з просторового планування та/або Перспективного плану формування територій міських агломерацій.

Стаття 2. Принципи формування міської агломерації

1. Формування міської агломерації здійснюється на засадах:

1) законності;

2) добровільності;

3) взаємної вигоди;

4) прозорості та відкритості;

5) відповідальності;

6) державного стимулювання.

Стаття 3. Суб'єкти міської агломерації

1. Суб'єктами формування міської агломерації є центр агломерації та територіальні громади сіл, селищ, міст, у тому числі об'єднані територіальні громади, що розташовані в зоні впливу центру агломерації.

Стаття 4. Основні умови формування міської агломерації

1. Формування міської агломерації здійснюється з дотриманням таких умов:

1) мінімальна кількість суб'єктів формування міської агломерації, крім центру агломерації, повинна бути не менше трьох територіальних громад;

2) загальна кількість населення територіальних громад, що беруть участь у формуванні міської агломерації, не може бути меншою, ніж 100000 осіб;

3) міська агломерація повинна бути розташована в межах території Автономної Республіки Крим або однієї області;

4) територія міської агломерації має бути нерозривною, межі міської агломерації визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що сформували міську агломерацію.

2. Формування міської агломерації не призводить до припинення повноважень органів місцевого самоврядування суб'єктів міської агломерації чи до зміни статусу населених пунктів.

3. Найменування міської агломерації, як правило, є похідним від найменування центру агломерації.

Найменування міської агломерації може включати й назву другого населеного пункту, якщо до складу міської агломерації увійшло декілька міст, різниця у кількості населення яких складає не більш як 25 відсотків.

Стаття 5. Перспективний план формування територій міських агломерацій

1. Перспективний план формування територій міських агломерацій розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування, за пропозиціями міських рад, що є потенційними центрами міських агломерацій, з врахуванням затверджених генеральних планів міст та державних стандартів і правил у сфері містобудування, а також соціально-економічних, культурних та історичних особливостей розвитку територій навколо міст.

2. З метою врахування інтересів територіальних громад під час розроблення проекту перспективного плану формування територій міських агломерацій проводяться консультації з уповноваженими представниками органів місцевого самоврядування та їх асоціацій.

3. Перспективний план формування територій міських агломерацій затверджується Кабінетом Міністрів України та включається до складу Генеральної схеми планування території України.

Розділ II
ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МІСЬКОЇ АГЛОМЕАЦІЇ

Стаття 6. Ініціювання формування міської агломерації

1. Ініціаторами формування міської агломерації можуть бути:

1) сільський, селищний, міський голова;

2) не менш як третина депутатів від загального складу сільської, селищної, міської ради;

3) члени територіальної громади у порядку місцевої ініціативи;

4) органи самоорганізації населення відповідної територіальної громади.

2. Ініціатор формування міської агломерації забезпечує підготовку пропозиції щодо ініціювання формування міської агломерації, яка подається на розгляд відповідної ради.

Пропозиція щодо ініціювання формування міської агломерації повинна містити інформацію про напрямки співробітництва в межах міської агломерації, очікувані результати, а також інші важливі для формування міської агломерації умови.

3. Прийняте в установленому порядку сільською, селищною, міською радою рішення про надання згоди на формування міської агломерації є підставою для сільського, селищного, міського голови для початку переговорів між потенційними суб'єктами міської агломерації про її формування. Рішення про надання згоди на формування міської агломерації повинно визначати представника (представників) від територіальної громади до складу комісії з підготовки проекту договору про участь в міській агломерації (далі - комісія).

Стаття 7. Переговори про формування міської агломерації

1. Сільський, селищний, міський голова, що представляє територіальну громаду - ініціатора формування міської агломерації (у тому числі потенційного центру агломерації), надсилає пропозицію про початок переговорів з питань формування міської агломерації головам відповідних територіальних громад - потенційних суб'єктів міської агломерації.

2. Сільський, селищний, міський голова забезпечує протягом 30 днів з дати надходження пропозиції про початок переговорів з питань формування міської агломерації її вивчення та оцінку щодо відповідності потребам територіальної громади, а також проведення громадського обговорення такої пропозиції, після чого вона подається на розгляд відповідної ради для прийняття рішення про надання згоди на формування міської агломерації чи відмову та делегування представника (представників) до комісії.

3. На підставі отриманих рішень про надання згоди на формування міської агломерації міський голова потенційного центру агломерації забезпечує утворення комісії, до складу якої входять представники відповідних територіальних громад.

4. Порядок проведення громадського обговорення з питань, передбачених цим Законом, визначається сільською, селищною, міською радою.

Стаття 8. Комісія

1. Комісія формується після прийняття рішення про згоду на формування міської агломерації міською радою центру агломерації та за умови наявності рішень про згоду на формування міської агломерації від щонайменше трьох територіальних громад, у тому числі об'єднаних територіальних громад.

2. Склад комісії затверджується розпорядженням міського голови центру агломерації, який виступає співголовою комісії.

3. До складу комісії входять у рівній кількості представники усіх територіальних громад, ради яких надали згоду на формування міської агломерації на дату видачі розпорядження міського голови центру агломерації.

4. Зі складу комісії обирається співголова (співголови), які почергово головують на засіданні комісії.

5. Формою роботи комісії є засідання, що скликаються за рішенням співголови або на вимогу не менше двох членів комісії.

6. Рішення, прийняті комісією на своїх засіданнях, оформляються протоколом, що підписується головуючим на засіданні та секретарем.

4. Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснюється виконавчими органами міської ради центру агломерації.

5. Комісія готує протягом 90 днів з дати її утворення проект договору про участь в міській агломерації.

6. Комісія припиняє свою діяльність з дати набрання чинності договором про участь в міській агломерації або прийняття відповідними радами рішення про відмову від формування міської агломерації, що призводить до зменшення кількості потенційних суб'єктів формування міської агломерації нижче мінімальної кількості, визначеній у пункті першому статті 4 цього Закону.

Стаття 9. Схвалення проекту договору про участь в міській агломерації

1. Сільські, селищні, міські голови виносять проект договору про участь в міській агломерації на розгляд відповідних рад, які зобов'язані протягом місяця з моменту отримання такого проекту договору схвалити чи висловити свої застереження до нього.

2. Розгляду відповідною радою проекту договору про участь в міській агломерації може передувати його громадське обговорення.

Стаття 10. Укладення договору про участь в міській агломерації

1. Договір про участь в міській агломерації укладається у письмовій формі сільськими, селищними, міськими головами після схвалення його проекту відповідними сільськими, селищними, міськими радами.

Відповідальним за подання інформації про виконання договору центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування є міська рада центру агломерації.

2. Предмет договору про участь в міській агломерації визначається відповідно до вимог цього Закону та з врахування обраних суб'єктами міської агломерації інших форм співробітництва.

3. Кількість примірників договору про участь в міській агломерації повинна бути на один більше, ніж кількість суб'єктів міської агломерації.

Кожен із суб'єктів міської агломерації отримує один примірник договору про участь в міській агломерації.

Один примірник договору про участь в міській агломерації передається для внесення до реєстру про співробітництво територіальних громад центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування..

4. Договір про участь в міській агломерації набирає чинності через 10 днів з дати його укладення з урахуванням вимог бюджетного законодавства, якщо суб'єкти міської агломерації не домовились про інші строки, про що зазначається у договорі.

Стаття 11. Приєднання до договору про участь в міській агломерації

1. Територіальні громади сіл, селищ, міст, які перебувають у зоні впливу центру агломерації, але не брали участь у формуванні міської агломерації, можуть добровільно приєднатися до неї за рішенням ради відповідної територіальної громади та вищого органу управління міської агломерації.

2. Місцева рада у рішенні про приєднання до міської агломерації повинна підтвердити згоду на обов'язковість положень договору про участь в міській агломерації та може висловити власні застереження щодо застосування положень договору до територіальної громади, що приєднується.

3. Застереження до договору про участь в міській агломерації не допускаються, якщо останні є несумісними з цілями і завданнями міської агломерації, або такі застереження заборонені договором про участь в міській агломерації.

4. Після отримання згоди вищого органу управління міської агломерації на приєднання територіальної громади до міської агломерації, підписується додаткова угода до договору про участь в міській агломерації. Додаткова угода підписується відповідним сільським, селищним, міським головою територіальної громади, що приєднується, та головою вищого органу управління міської агломерації.

Розділ III
УЧАСТЬ В МІСЬКІЙ АГЛОМЕРАЦІЇ

Стаття 12. Істотні умови договору про участь в міській агломерації

1. Договір про участь в міській агломерації повинен містити відомості про:

- найменування міської агломерації

- цілі та завдання міської агломерації;

- учасників міської агломерації;

- порядок формування (скликання) та засади роботи органів управління міської агломерації;

- порядок делегування повноважень органам управління міської агломерації її учасниками;

- розмір та умови фінансової (майнової) участі в міській агломерації;

- порядок та умови фінансування делегованих повноважень, спільних заходів, використання майна міської агломерації;

- порядок звітування та контролю за діяльністю органів управління міської агломерації;

- термін дії договору про участь в міській агломерації;

- порядок внесення змін і припинення договору про участь в міській агломерації;

- інші умови договору, обумовлені учасниками міської агломерації.

2. Договір про участь в міській агломерації може містити зобов'язання щодо спільного фінансування (утримання) підприємств, установ та організацій комунальної форми власності; щодо створення спільних комунальних підприємств, установ та організацій; щодо реалізації спільних проектів.

Стаття 13. Державна реєстрація міської агломерації

1. Після підписання договору про участь в міській агломерації міська агломерація в особі вищого органу управління (Рада агломерації) підлягає обов'язковій державній реєстрації та набуває статусу юридичної особи.

2. Державна реєстрація Ради агломерації здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

3. Місцезнаходженням міської агломерації визначається місце розташування Ради агломерації та виконавчого органу агломерації.

4. Про внесення змін до договору про участь в міській агломерації, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти міську агломерацію та про зміну інших відомостей про міську агломерацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, міська агломерація повідомляє в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", протягом 60 днів з дня прийняття відповідного рішення.

Стаття 14. Органи управління міської агломерації

1. Органами управління міської агломерації є Рада агломерації та виконавчі органи агломерації.

2. Рада агломерації є вищим органом управління міської агломерації. Рада агломерації формується з представників територіальних громад - учасників міської агломерації на засадах рівного представництва - не менш двох осіб від територіальної громади.

3. Представниками територіальної громади в Раді агломерації є міський, сільський, селищний голова за посадою, та депутат (депутати) місцевої ради, визначений рішенням відповідної міської, сільської, селищної ради.

4. Рада агломерації формується на строк повноважень відповідних місцевих рад учасників міської агломерації та відповідних міських, сільських, селищних голів.

5. Міський голова центру агломерації очолює Раду агломерації, головує на її засіданнях та представляє інтереси міської агломерації в зовнішніх відносинах.

У випадку відсутності голови Ради агломерації чи неможливості виконувати ним свої обов'язки, його повноваження виконує заступник голови - міський, сільський, селищний голова територіальної громади, що за чисельністю населення є другою в міській агломерації.

6. Робота Ради агломерації здійснюється у формі засідань, які скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

Порядок скликання засідання Ради агломерації, підготовки і розгляду питань та прийняття рішень Радою агломерації визначаються регламентом роботи Ради агломерації з урахуванням вимог цього Закону та договору про участь в міській агломерації.

Регламент роботи Ради агломерації затверджується рішенням Ради агломерації не пізніше як на другому її засіданні.

7. Виконавчий апарат є виконавчим органом агломерації, що забезпечує здійснення Радою агломерації повноважень, наданих їй цим та іншими законами.

Виконавчий апарат агломерації здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради агломерації та її членів, сприяє здійсненню взаємодії з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, здійснює інші повноваження у відповідності до положення, затвердженого Радою агломерації.

8. Виконавчий апарат агломерації утворюється у структурі виконавчих органів міської ради центру агломерації за рішенням Ради агломерації та за погодженням міської ради центру агломерації.

Чисельність та положення про виконавчий апарат агломерації затверджуються рішенням Ради агломерації.

Керівник виконавчого апарату агломерації призначається на посаду і звільняються з посади за рішенням Ради агломерації.

9. Рада агломерації може утворювати інші виконавчі органи, визначати порядок їх діяльності та фінансування відповідно до вимог цього Закону та Закону України "Про співробітництво територіальних громад".

Виконавчі органи агломерації є підзвітними і підконтрольними Раді агломерації. Координація діяльності виконавчих органів агломерації покладається на голову Ради агломерації та його заступника(-ів).

10. Діяльність органів управління міської агломерації фінансується з кошторису міської агломерації, який формується шляхом об'єднання на договірних засадах коштів відповідних місцевих бюджетів учасників міської агломерації та інших надходжень відповідно до статті 18 цього Закону.

11. Органи управління міської агломерації керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями місцевих рад - учасників міської агломерації, прийнятими в межах їх повноважень, а також договором про участь в міській агломерації.

Стаття 15. Повноваження Ради агломерації

1. До відання Ради агломерації належить:

1) затвердження регламенту роботи Ради агломерації;

2) утворення за необхідності і ліквідація постійних та інших комісій Ради агломерації, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;

3) заслуховування звітів постійних комісій та керівників виконавчих органів міської агломерації;

4) затвердження програм соціально-економічного розвитку міської агломерації, проектів розвитку житлово-комунальної, інженерної та дорожньо-транспортної інфраструктури міської агломерації, інших цільових програм з питань, що становлять спільний інтерес територіальних громад - учасників міської агломерації;

5) затвердження кошторису міської агломерації, внесення змін до нього, затвердження звіту про виконання кошторису;

6) прийняття рішення про розроблення та затвердження схеми планування території міської агломерації, місцевих правил регулювання забудови та благоустрою, іншої документації з просторового планування, якщо вона стосується усіх або декількох громад, що входять в міську агломерацію;

7) вирішення інших питань у сфері містобудування відповідно до закону, а також делегування вирішення питань, що належать до її компетенції, своїм виконавчим органам або відповідним органам державної влади;

8) створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення учасниками міської агломерації спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб);

9) вирішення відповідно до закону питань надання адміністративних послуг в межах, делегованих місцевими радами - учасниками міської агломерації;

10) реалізація правомочностей власника на володіння, користування та розпорядження майном міської агломерації. а також управління об'єктами права спільної власності територіальних громад, що передані відповідними місцевими радами учасниками міської агломерації або іншими уповноваженими суб'єктами для задоволення спільних інтересів учасників міської агломерації;

11) надання згоди на передачу об'єктів з державної у спільну власність територіальних громад та прийняття рішень про передачу об'єктів з спільної власності територіальних громад у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності

12) організація транспортного сполучення в межах міської агломерації, погодження маршрутів громадського транспорту та умов перевезень на території міської агломерації (окрім перевезень в межах населених пунктів);

13) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин на території міської агломерації (за межами населених пунктів);

14) вирішення питання організації благоустрою території міської агломерації (за межами населених пунктів), у тому числі затвердження правил благоустрою та здійснення контролю за станом благоустрою;

15) вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів, знешкодження та захоронення трупів тварин, в межах, делегованих місцевими радами - учасниками міської агломерації;

16) сприяння інвестиційній діяльності на території міської агломерації;

17) надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території міської агломерації (за межами населених пунктів) нових об'єктів, у тому числі місць чи об'єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію;

18) затвердження та подання проектів розвитку агломерації для фінансування за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку.

19) залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, до благоустрою території міської агломерації та участі в обслуговуванні населення міської агломерації, координація цієї роботи;

20) надання згоди на приєднання територіальної громади до міської агломерації;

21) прийняття рішення про саморозпуск Ради агломерації та ліквідації міської агломерації;

22) інші самоврядні повноваження, делеговані за рішенням відповідних місцевих рад до Ради агломерації.

2. Обсяг і межі повноважень Ради агломерації, що делегуються відповідними місцевими радами, визначаються в договорі про участь в міській агломерації та додатковими угодами до нього з урахуванням інтересів та потреб територіальних громад учасників міської агломерації.

Стаття 16. Акти Ради агломерації

1. Рада агломерації приймає рішення та інші акти (звернення, заяви тощо) більшістю голосів від загального складу.

2. Рішення Ради агломерації підписуються головою Ради агломерації - міським головою центру агломерації протягом семи днів з дня прийняття.

3. Голова Ради агломерації - міський голова центру агломерації вправі, висловивши свої пропозиції (зауваження), не підписувати рішення Ради агломерації та повернути його на повторний розгляд до Ради агломерації. Пропозиції (зауваження) голови Ради агломерації повинні бути оприлюднені на веб-сайті міської агломерації протягом семи днів з дня прийняття відповідного рішення Ради агломерації.

4. Повторний розгляд на засіданні Ради агломерації рішення, щодо якого були висловлені пропозиції (зауваження) голови Ради агломерації, може відбутись лише після підтримки такого рішення усіма місцевими радами - учасниками міської агломерації. За результатами повторного розгляду рішення приймається більшістю голосів від загального складу.

5. Рішення Ради агломерації нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо Радою агломерації не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.

6. Рішення Ради агломерації підлягають обов'язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Стаття 17. Майнова основа діяльності міської агломерації

1. Міська агломерація має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане такій міській агломерації її учасниками або державою, набуте в результаті підприємницької діяльності створених ним юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

До складу майна міської агломерації можуть входити:

цілісні майнові комплекси підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів;

нерухоме майно (будівлі, споруди, у тому числі об'єкти незавершеного будівництва, приміщення);

цінні папери;

земельні ділянки;

майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність);

грошові кошти;

інше окреме індивідуально визначене майно.

2. Право власності міської агломерації реалізує її вищий орган управління (Рада агломерації), в порядку, передбаченому законом та договором про участь в міській агломерації.

Учасник міської агломерації має право на отримання частки майна міської агломерації при її ліквідації. Розмір частки та порядок її отримання визначаються договором про участь в міській агломерації.

3. Міська агломерація в особі Ради агломерації може здійснювати управління об'єктами права спільної власності територіальних громад - учасників міської агломерації, що передані від їх імені відповідними органами місцевого самоврядування або на підставі відповідного рішення уповноваженого суб'єкта, що має право на передачу об'єктів права державної власності у спільну власність територіальних громад відповідно до закону.

4. Під управлінням майном, що знаходиться у спільній власності територіальних громад, слід розуміти реалізацію права володіння, користування та розпорядження об'єктами права спільної власності територіальних громад, що здійснюється в межах, визначених в рішеннях суб'єктів, що передали майно в управління міській агломерації, та з метою забезпечення спільних прав та інтересів відповідних територіальних громад, що є співвласниками такого майна.

5. Об'єктами права спільної власності територіальних громад можуть бути:

цілісні майнові комплекси підприємств (спільних комунальних підприємств);

нерухоме майно (будівлі, споруди, у тому числі об'єкти незавершеного будівництва, приміщення);

акції (частки, паї) суб'єктів права комунальної власності у майні господарських товариств;

земельні ділянки;

інше окреме індивідуально визначене майно.

Стаття 18. Фінансова основа міської агломерації

1. Фінансування діяльності міської агломерації здійснюється за рахунок коштів:

- відповідних місцевих бюджетів учасників міської агломерації;

- державного бюджету;

- міжнародної технічної та фінансової допомоги, кредитних ресурсів та інших не заборонених законодавством джерел.

2. Порядок розрахунку розміру фінансової участі відповідної територіальної громади в міській агломерації визначається договором про участь в міській агломерації та додатковими угодами до нього.

3. Основним фінансовим документом міської агломерації є кошторис міської агломерації, яким визначається розподіл отриманих асигнувань для виконання цілей та завдань міської агломерації.

4. Кошторис міської агломерації затверджується на відповідний бюджетний рік рішенням Ради агломерації, який враховує обсяги трансфертів з бюджетів учасників міської агломерації та інші незаборонені законодавством джерела.

5. За рішенням Ради агломерації обслуговування коштів міської агломерації може здійснюватись в органах казначейства або в установах банків державного сектору.

6. Підготовка проекту кошторису міської агломерації та змін до нього, а також звіту про виконання кошторису міської агломерації покладається на виконавчий апарат міської агломерації.

Розділ IV
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА МІСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЙ

Стаття 19. Форми державної підтримки міських агломерацій

1. Держава здійснює організаційну, методичну підтримку міських агломерацій, а також фінансово стимулює діяльність міських агломерацій..

2. Організаційну підтримку та інформаційно-просвітницьке сприяння утворенню міських агломерацій забезпечують Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації спільно з всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування.

3. Методичне забезпечення формування міських агломерацій, визначення обсягів стимулювання діяльності міських агломерацій здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування.

Стаття 20. Державне стимулювання діяльності міських агломерацій

1. Держава стимулює формування і діяльність міських агломерацій шляхом:

1) надання субвенції на розвиток житлово-комунальної, інженерної та дорожньо-транспортної інфраструктури агломерації (далі - субвенція);

2) фінансування стратегічних проектів розвитку міської агломерації за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку.

2. Пропозиції щодо надання субвенції міській агломерації вносяться головою Ради агломерації на підставі відповідного рішення Ради агломерації Кабінету Міністрів України не пізніше 15 серпня року, що передує бюджетному періоду, в якому передбачається надання такої субвенції.

3. Загальний обсяг субвенції для міської агломерації розподіляється між міськими бюджетами центрів агломерацій пропорційно до площі міської агломерації та кількості сільського населення у такій міській агломерації з рівною вагою обох цих факторів.

4. Порядок надання субвенцій на розвиток житлово-комунальної, інженерної та дорожньо-транспортної інфраструктури міської агломерації встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Розділ V
ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЙ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЬКОЇ АГЛОМЕРАЦІЇ

Стаття 21. Гарантії діяльності міської агломерації

1. Учасники міської агломерації забезпечують умови для ефективного роботи міської агломерації та її органів управління шляхом:

- своєчасного (у відповідності до укладеного договору про участь в міській агломерації та додатками до нього) прийняття рішень відповідними місцевими радами щодо організації та забезпечення роботи міської агломерації та її органів;

- обов'язкової фінансової (майнової) участі у роботі міської агломерації, в порядку та на умовах, визначених договором про участь в міській агломерації та додатками до нього.

2. Бюджети територіальних громад, що сформували міську агломерацію, виконується окремо. При цьому, всім територіальним громадам учасникам міської агломерації гарантується рівноправний бюджетний статус, тобто тотожна структура доходів та видатків місцевих бюджетів у встановленому Бюджетним кодексом України порядку.

3. Органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права втручатися в законну діяльність міських агломерацій, а також вирішувати питання, віднесені цим та іншими законами до повноважень органів управління міської агломерації, крім випадків, передбачених законом.

4. У разі розгляду місцевою державною адміністрацією, територіальними органами центральних органів виконавчої влади питань, які зачіпають інтереси міської агломерації, вона повинна повідомити про це відповідні органи управління міської агломерації.

5. Органи управління міської агломерації мають право звертатися до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують повноваження органів управління міської агломерації.

Стаття 22. Обов'язковість актів органів управління міської агломерації

1. Акти органів управління міської агломерації, прийняті в межах наданим їм повноважень, є обов'язковими для виконання всіма розташованими на території міської агломерації органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

2. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, розташовані на території міської агломерації, а також громадяни несуть відповідальність за шкоду, заподіяну у результаті невиконання рішень органів управління міської агломерації, прийнятих у межах наданих їм повноважень.

3. Акти органів управління міської агломерації з мотивів невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними з ініціативи заінтересованих осіб в судовому порядку.

Стаття 23. Відповідальність органів управління міської агломерації перед учасниками міської агломерації

1. Органи управління міської агломерації є підзвітними і відповідальними перед місцевими радами учасників міської агломерації, а також підконтрольні їм у частині повноважень, делегованих органам управління міської агломерації відповідними місцевими радами.

2. Щорічно Рада агломерації затверджує та оприлюднює звіт про свою роботу за попередній рік, а також надсилає звіт для ознайомлення місцевим радам учасникам міської агломерації. Вимоги щодо строку, форми, порядку підготовки та оприлюднення звіту Ради агломерації визначаються у договорі про участь в міській агломерації та Регламенті роботи Ради агломерації.

3. Голови сільських, селищних, міських рад та депутати місцевих ради, що представляють відповідні територіальні громади у Раді агломерації. щорічно представляють звіт про діяльність Ради агломерації перед відповідними місцевими радами, інформують про виконання кошторису міської агломерації, затверджених програм розвитку міської агломерації, а також про роботу представників відповідної територіальної громади у Раді агломерації.

4. Місцеві ради за результатами представлення звіту про роботу Ради агломерації та роботу представників територіальної громади у Раді агломерації:

- приймають рішення, яке містить, при потребі, доручення та рекомендації місцевої ради, скеровані на покращення роботи Ради агломерації та врахування потреб відповідної територіальної громади у роботі Ради агломерації;

- можуть прийняти рішення про відкликання депутата місцевої ради з Ради агломерації з одночасним делегуванням іншого депутата до Ради агломерації.

Стаття 24. Відповідальність органів управління міської агломерації перед державою, юридичними і фізичними особами

1. Органи управління міської агломерації при здійсненні повноважень несуть відповідальність у разі порушення ними Конституції або законів України.

2. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів управління міської агломерації, відшкодовується за рахунок коштів міської агломерації.

Стаття 25. Дострокове припинення повноважень Ради агломерації та її членів

1. Повноваження Ради агломерації достроково припиняються у випадках:

1) якщо засідання Ради агломерації не проводяться без поважних причин у строки, встановлені цим законом та/або договором про участь в міській агломерації, або Ради агломерації не вирішує питань, віднесених до її відання;

2) саморозпуску Ради агломерації у порядку, визначеному законом та договором про участь в міській агломерації.

2. Повноваження Ради агломерації припиняються достроково:

1) з підстав, зазначених у п. 1 частини першої цієї статті, -- з дня прийняття рішення про відкликання своїх представників місцевими радами не менше половини учасників міської агломерації. Рада агломерації поновлює свою роботу після делегування місцевими радами (в тому числі місцевими радами нового скликання) інших депутатів для роботи в Раді агломерації замість відкликаних.

2) з підстав, зазначених у п. 2 частини першої цієї статті, -- з дня прийняття Радою агломерації рішення про саморозпуск.

3. У разі дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови, в порядку, передбаченому законом, його повноваження члена Ради агломерації припиняються одночасно з достроковим припиненням повноважень сільського, селищного, міського голови. Повноваження представника територіальної громади в Раді агломерації до моменту обрання нового сільського, селищного, міського голови набуває виконуючий обов'язки відповідного сільського, селищного, міського голови.

4. У разі дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради, в порядку, передбаченому законом, його повноваження члена Ради агломерації припиняються одночасно з достроковим припиненням повноважень депутата місцевої ради. Місцева рада на найближчому засіданні вирішує питання делегування іншого депутата місцевої ради в Раду агломерації замість того, що вибув.

Стаття 26. Припинення міської агломерації

1. Міська агломерація припиняється у разі:

1) за згодою учасників міської агломерації шляхом прийняття рішення про саморозпуск Ради агломерації та ліквідації Ради агломерації;

2) прийняття судом рішення про припинення Ради агломерації;

Припинення міської агломерації не повинно спричинити зменшення обсягу та погіршення якості надання послуг населенню.

2. Спірні питання, що виникають у зв'язку з припиненням міської агломерації, врегульовуються місцевими радами учасників міської агломерації шляхом переговорів, або у судовому порядку відповідно до чинного законодавства.

Розділ VI
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170 із наступними змінами):

частину першу статті 5 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Ради агломерацій.".

доповнити статтею 142 такого змісту:

"Стаття 142. Ради агломерацій

1. Територіальні громади сіл, селищ, міст, у тому числі об'єднані територіальні громади, що розташовані в зоні впливу міста-центру агломерації та мають інтенсивні господарські, трудові, культурно-побутові зв'язки з містом-центром агломерації, з метою спільної реалізації окремих функцій місцевого самоврядування можуть сформувати на договірних засадах міську агломерацію з Радою агломерації як вищим органом управління.

2. Правовий статус, порядок організації та діяльності Ради агломерації визначається законом про міські агломерації.".

у статті 26:

а) пункти 331, 332 частини першої статті викласти у такій редакції:

"331) прийняття рішень щодо надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад, суб'єктом якого є територіальна громада села, селища, міста, у формах, визначених статтею 4 Закону України "Про співробітництво територіальних громад" та Законом України "Про міські агломерації", щодо схвалення проекту договору про співробітництво, про участь в міській агломерації та інших рішень, пов'язаних із здійсненням відповідно до зазначеного Закону співробітництва територіальних громад чи із участю територіальної громади села, селища, міста у міській агломерації;

332) заслуховування звітів, пов'язаних із здійсненням відповідно до Закону України "Про співробітництво територіальних громад" співробітництва територіальних громад, суб'єктом якого є територіальна громада села, селища, міста, а також заслуховування звітів, пов'язаних із участю територіальної громади села, селища, міста у міській агломерації відповідно до Закону України "Про міські агломерації";

б) доповнити частину першу статті пунктом 333 та 334 такого змісту:

"333) делегування та відкликання депутата (депутатів) місцевої ради до Ради агломерації у випадках, визначених законом;

334) прийняття рішень про делегування Раді агломерації окремих власних повноважень органів місцевого самоврядування;".

2) доповнити частину першу статті 4 Закону України "Про співробітництво територіальних громад" (Відомості Верховної Ради, 2014, N 34, ст. 1167) пунктом такого змісту:

"6) формування міських агломерацій в порядку, визначеному відповідним законом.".

3) у Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263; 2006 р., N 37, ст. 310; 2009 р., N 26, ст. 322):

абзац другий пункту 8 частини першої статті 1 після слів "створення державного органу, органу місцевого самоврядування" доповнити словами ", Ради агломерації;".

у статті 9:

а) абзац перший частини третьої після слів "органів місцевого самоврядування" доповнити словами ", Рад агломерацій";

б) частину третю доповнити підпунктом 61 такого змісту:

"61) перелік органів місцевого самоврядування засновників (учасників) Ради агломерації: найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код місцевої ради;".

абзац другий пункту 9 частини першої статті 15 викласти в такій редакції:

"Дія абзацу першого цього пункту в частині нотаріального засвідчення справжності підпису не поширюється на державну реєстрацію створення юридичної особи (крім створення в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), а також на державну реєстрацію створення державного органу, органу місцевого самоврядування, Ради агломерації або на державну реєстрацію змін до відомостей про державний орган, орган місцевого самоврядування, Раду агломерації, громадське об'єднання чи благодійну організацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі.".

частину першу статті 16 викласти у такій редакції:

"1. Найменування юридичної особи повинно містити інформацію про її організаційно-правову форму (крім державних органів, органів місцевого самоврядування, Рад агломерацій, органів влади Автономної Республіки Крим, державних, комунальних організацій, закладів, установ) та назву.".

у статті 17:

а) абзац перший частини першої після слів "органу місцевого самоврядування" доповнити словами ", Ради агломерацій";

б) частину другу статті доповнити абзацами такого змісту:

"Для державної реєстрації створення Ради агломерації подається заява про державну реєстрацію створення юридичної особи, а також рішення місцевих рад про схвалення договору про участь у міській агломерації та договір про участь у міській агломерації.

Для державної реєстрації внесення змін до відомостей про Раду агломерацію подається заява про внесення змін до відомостей про юридичну особу та рішення Ради агломерації, а при приєднанні до міської агломерації нового учасника - рішення відповідної місцевої ради про схвалення договору про участь у міській агломерації та додаткова угода до договору про участь у міській агломерації.

Для державної реєстрації припинення Ради агломерації, подається заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи, а також рішення Ради агломерації про припинення міської агломерації чи рішення суду.".

4) у Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 34, ст. 343):

частину першу статті 1 доповнити пунктом такого змісту:

"121) схеми планування території на місцевому рівні - документація з просторового планування, яка визначає принципові вирішення планування, забудови та іншого використання територій міської агломерації;".

у статті 16:

а) частину першу після слова "затвердження" доповнити словами "схем планування територій".

б) перше речення частини другої доповнити словами ", Рад агломерацій.".

в) частину четверту після слів "із статтями" доповнити цифрами "161";

доповнити новою статтею у такій редакції:

"Стаття 161. Схема планування території міської агломерації

1. Рада агломерації приймає рішення про розроблення схеми планування території міської агломерації або про внесення змін до неї чи окремих її розділів та виступає замовником схеми планування території міської агломерації.

2. Схема планування території міської агломерації визначає пріоритетні напрямків використання території міської агломерації для забезпечення сталого розвитку населених пунктів, розвитку виробничої, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури; визначає планувальну структуру території з урахуванням державних, регіональних вимог та громадських інтересів.

3. Рада агломерації забезпечує:

- повідомлення через місцеві засоби масової інформації про початок розроблення схеми планування території міської агломерації та визначає порядок і строк внесення пропозицій;

- попередній розгляд та узгодження матеріалів схеми планування території міської агломерації з місцевими радами, що представляють інтереси територіальних громад учасників міської агломерації.

4. Затвердження схеми планування території міської агломерації здійснюється рішенням Ради агломерації. Матеріали схеми планування території міської агломерації повинні бути оприлюднені шляхом розміщення на веб-сайті міської агломерації, у місцевих друкованих засобах масової інформації та/або у загальнодоступному місці.

5. Реалізація схем планування території міської агломерації здійснюється шляхом розроблення, затвердження і виконання відповідних програм економічного і соціального розвитку, а також документації з просторового планування.

6. Сільські, селищні, міські ради зобов'язані привести у відповідність до схеми планування території міської агломерації генеральні плани міст, селищ та сіл, які розташовані на території міської агломерації.".

5) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27):

доповнити статтею 121 в такій редакції:

"Стаття 121. Повноваження Рад агломерації у галузі земельних відносин

До повноважень Рад агломерації у галузі земельних відносин на території міської агломерації належить:

1) управління та розпорядження, в межах визначених законом, земельними ділянками спільної власності територіальних громад;

2) надання згоди на розпорядження землями державної власності в межах, визначених цим Кодексом;

3) погодження передачі земельних ділянок державної власності у власність громадян та юридичних осіб відповідно до цього Кодексу;

4) погодження надання земельних ділянок у користування із земель державної власності в межах, визначених цим Кодексом;

5) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону."

частину третю статті 86 викласти у такій редакції:

"3. Суб'єктами права спільної власності на земельні ділянки територіальних громад можуть бути районні, обласні ради та Ради агломерації.".

доповнити статтею 1171 в такій редакції:

"Стаття 1171. Передача та перехід земель та земельних ділянок державної власності у спільну власність територіальних громад чи земельних ділянок спільної власності територіальних громад у державну власність

1. Передача земельних ділянок державної власності у спільну власність територіальних громад чи навпаки здійснюється за рішеннями відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування чи Рад агломерації, які здійснюють розпорядження землями державної чи спільної власності територіальних громад відповідно до повноважень, визначених цим Кодексом.

У рішенні органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування чи Ради агломерації про передачу земельної ділянки у державну чи спільну власність територіальних громад зазначаються кадастровий номер земельної ділянки, її місце розташування, площа, цільове призначення, відомості про обтяження речових прав на земельну ділянку, обмеження у її використанні.

На підставі рішення органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування чи Ради агломерації про передачу земельної ділянки у державну чи спільну власність територіальних громад складається акт приймання-передачі такої земельної ділянки.

Рішення органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування чи Ради агломерації про передачу земельної ділянки у державну чи спільну власність територіальних громад разом з актом приймання-передачі такої земельної ділянки є підставою для державної реєстрації права власності держави, територіальних громад (району, області чи міської агломерації) на неї.

2. Землі та земельні ділянки державної власності, розташовані за межами населених пунктів та в межах території міської агломерації підлягають передачі у спільну власність територіальних громад за зверненням Ради агломерації та на підставі рішень відповідних органів виконавчої влади.

3. У спільну власність територіальних громад не можуть передаватись земельні ділянки державної власності, визначені статтею 117 цього Кодексу.

4. У державну власність не можуть передаватись земельні ділянки спільної власності територіальних громад, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об'єкти нерухомого майна спільної власності територіальних громад, а також земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні органів управління міської агломерації, спільних комунальних підприємств, установ, організацій, крім випадків передачі таких об'єктів у державну власність.".

статтю 122 доповнити частиною одинадцятою та дванадцятою такого змісту:

"11. Ради агломерації передають земельні ділянки у власність або користування з відповідних земель спільної власності територіальних громад для всіх потреб та погоджують передачу у власність та користування земельних ділянок державної власності на території міської агломерації (за межами населених пунктів), а також земельних ділянок державної власності, що межують з її територією, крім випадків, визначених частиною восьмою та дев'ятою цієї статті.

12. У випадку формування міської агломерації органи виконавчої влади, вказані у частинах третій-сьомій цієї статті, передають земельні ділянки із земель державної власності у власність або у користування за згодою відповідних Рад агломерації.".

 

Голова Верховної Ради
України

А. ПАРУБІЙ

Опрос