Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Земельный кодекс Украины (относительно обеспечения земельными участками сельскохозяйственного назначения местного товаропроизводителя и внедрения электронных земельных торгов)

Проект закона Украины от 26.07.2017 № 6725-1
Дата рассмотрения: 26.07.2017 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо забезпечення земельними ділянками сільськогосподарського призначення місцевого товаровиробника та запровадження електронних земельних торгів)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 3 - 4, ст. 27, із змінами) такі зміни:

1. У статті 135:

1) частину першу доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Земельні торги проводяться у порядку, визначеному статтями 135 - 139 цього Кодексу, або шляхом проведення електронних торгів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.";

2) абзац перший частини другої після слів "(оренди, суперфіцію, емфітевзису)" доповнити словами ", крім земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності,";

3) частину другу доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності або прав на них (оренди, емфітевзису), здійснюється виключно на земельних торгах (крім випадків, встановлених частинами другою і третьою статті 134 цього Кодексу), які проводяться у три етапи:

на місцевому рівні;

на обласному рівні;

на Всеукраїнському рівні.";

4) у зв'язку з цим абзаци другий, третій, четвертий та п'ятий частини другої вважати абзацами третім, четвертим, п'ятим та шостим частини другої відповідно;

5) абзац третій частини другої після слів "встановленому цим Кодексом," доповнити словами "без дотримання вимог передбачених абзацом другим цієї частини,";

6) частину третю доповнити новими абзацами четвертим та п'ятим такого змісту:

"Учасником земельних торгів з продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності або прав на них (оренди, емфітевзису) є:

а) фізична особа, місце проживання (перебування) якої зареєстроване на території сільської, селищної, міської ради або об'єднаної територіальної громади, на якій розташована земельна ділянка щодо якої проводяться торги (у разі проведення першого етапу торгів), на території області (у разі проведення другого етапу торгів), на території України (у разі проведення третього етапу торгів);

б) фізична особа-підприємець, основним видом діяльності якої є сільське господарство та державна реєстрація якої проведена і місце провадження господарської діяльності якої здійснюється на території сільської, селищної, міської ради або об'єднаної територіальної громади, на якій розташована земельна ділянка щодо якої проводяться торги (у разі проведення першого етапу торгів), на території області (у разі проведення другого етапу торгів), на території України (у разі проведення третього етапу торгів);

в) юридична особа, яка має статус сільськогосподарського товаровиробника, засновником якої є виключно громадянин України та державна реєстрація якої проведена і місце провадження господарської діяльності якої здійснюється на території сільської, селищної, міської ради або об'єднаної територіальної громади, на якій розташована земельна ділянка щодо якої проводяться торги (у разі проведення першого етапу торгів), на території області (у разі проведення другого етапу торгів), на території України (у разі проведення третього етапу торгів).

Особи, які не відповідають вимогам, встановленим у абзацах третьому і четвертому цієї частини, до участі у земельних торгах не допускаються.";

7) частину четверту доповнити новим пунктом "д" такого змісту:

"д) етап проведення земельних торгів (у разі проведення земельних торгів щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності або прав на них).".

2. У статті 137:

1) частину четверту доповнити новим пунктом "ї" такого змісту:

"ї) етап проведення земельних торгів (у разі проведення земельних торгів щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності або прав на них).";

2) частину сьому доповнити новим пунктом "г" такого змісту:

"г) документи, які підтверджують відповідність особи, яка бажає взяти участь у земельних торгах, вимогам, зазначеним у абзаці четвертому частини третьої статті 135 цього Кодексу (у разі проведення земельних торгів щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності або прав на них).";

3) речення друге абзацу другого частини двадцятої після слів "повторні торги" доповнити словами "або на наступний етап торгів (у разі проведення земельних торгів щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності або прав на них).";

4) доповнити новою частиною 29-1 такого змісту:

"29-1. У разі визнання переможця земельних торгів щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності або прав на них на першому або другому етапах торгів, наступні етапи торгів щодо такої земельної ділянки не проводяться.".

3. У статті 138:

1) пункт "а" частини четвертої викласти в такій редакції:

"а) відсутності учасників або наявності тільки одного учасника, крім проведення повторних торгів або третього етапу торгів (у разі проведення земельних торгів щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності або прав на них);";

2) абзац перший частини шостої після слів "повторні торги" доповнити словами "або наступний етап торгів (у разі проведення земельних торгів щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності або прав на них)";

3) речення перше абзацу другого частини шостої після слів "Повторні торги" доповнити словами "або наступний етап торгів (у разі проведення земельних торгів щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності або прав на них)";

4) речення друге абзацу другого частини шостої після слів "у повторних торгах" доповнити словами "або наступному етапі торгів (у разі проведення земельних торгів щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності або прав на них)";

5) абзац третій частини шостої після слів "у повторних торгах" доповнити словами "або третьому етапі торгів (у разі проведення земельних торгів щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності або прав на них)".

II. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

А. ПАРУБІЙ

Опрос