Идет загрузка документа (115 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования

Проект закона Украины от 10.07.2017 № 6677
Дата рассмотрения: 10.07.2017 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У статті 1651 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

абзац перший частини першої викласти у редакції:

"Порушення порядку нарахування, обчислення і строків сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування, неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування або подання недостовірних відомостей, що використовуються в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування, іншої звітності та відомостей, передбачених законами України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" і "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", порушення встановленого порядку використання та здійснення операцій з коштами Пенсійного фонду України і накопичувальної системи пенсійного страхування, -";

абзац перший частин третьої і четвертої після слів "єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування," доповнити словами "страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування,";

2. Частину першу статті 112 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40 - 44, ст. 356):

доповнити пунктом 3 такого змісту:

"3) у третю чергу задовольняються вимоги недержавних пенсійних фондів;";

пункти 3 та 4 викласти у редакції:

"4) у четверту чергу задовольняються вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

5) у п'яту чергу задовольняються всі інші вимоги.";

3. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 49 - 51, ст. 376 із наступними змінами):

1) в абзаці першому преамбули слова: формування Накопичувального пенсійного фонду та фінансування за рахунок його коштів" замінити на "функціонування накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та фінансування за рахунок коштів цієї системи "

2) статтю 1 викласти у редакції:

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

актуарні розрахунки - фінансовий аналіз коротко- і довгострокових наслідків функціонування системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, що містить прогноз фінансових потоків, оцінку фінансових зобов'язань, довгостроковий прогноз стану та стабільності системи, докладний аналіз коротко- і довгострокових фінансових наслідків будь-яких змін у цій системі;

агент-страхувальник - роботодавець, який здійснює обчислення та сплату страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування із заробітної плати (доходу) та на користь застрахованих осіб, які на підставах, визначених цим Законом, стали учасниками цієї системи;

діяльність з управління активами - професійна діяльність з управління активами інституційних інвесторів, порядок провадження якої визначено законодавством про цінні папери та фондовий ринок;

довічна пенсія (ануїтет) - пенсійна виплата за рахунок коштів, що обліковуються на накопичувальному пенсійному рахунку застрахованої особи, сума та порядок виплати якої визначаються в договорі страхування довічної пенсії, укладеному із страховою організацією, що сплачується особі після досягнення нею пенсійного віку, передбаченого цим Законом, або членам її сім'ї чи спадкоємцям у випадках, передбачених цим Законом;

застрахована особа - фізична особа, яка відповідно до цього Закону підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачуються чи сплачувалися у встановленому законом порядку страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та до накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

інвестиційна декларація накопичувальної системи пенсійного страхування - документ, який, відповідно до вимог цього Закону, визначає стратегію інвестиційної політики накопичувальної системи пенсійного страхування, основні напрями і обмеження інвестування його пенсійних активів, а також нормативи їх інвестування, якими встановлюються оперативні пропорції розміщення коштів у кожний окремий вид активів та критерії відбору об'єктів інвестування з урахуванням конкретних класів інвестиційного рейтингу;

коефіцієнт страхового стажу - величина, що визначається відповідно до цього Закону для обрахування страхового стажу при обчисленні розміру пенсії у солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

конкурс - процес визначення на конкурентних засадах юридичної особи (групи юридичних осіб), яка запропонувала кращі послуги (виконання робіт) у накопичувальній системі пенсійного страхування у визначеному цим Законом порядку;

мінімальна пенсія - державна соціальна гарантія, розмір якої визначається цим Законом;

мінімальний страховий внесок - сума коштів, що визначається розрахунково як добуток розміру мінімальної заробітної плати і розміру єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, встановлених законом, на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід);

накопичувальний пенсійний рахунок - субрахунок індивідуального пенсійного рахунку в системі персоніфікованого обліку недержавного пенсійного фонду, який відображає стан пенсійних активів застрахованої особи в накопичувальній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

недержавний пенсійний фонд - недержавний пенсійний фонд, який створений та діє відповідно до законодавства про недержавне пенсійне забезпечення;

непрацездатні громадяни - особи, які досягли встановленого законом пенсійного віку або визнані інвалідами, у тому числі діти-інваліди, а також особи, які мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника відповідно до цього Закону;

одиниця пенсійних активів - показник системи персоніфікованого обліку, який застосовується для визначення суми пенсійних коштів, що належать учаснику накопичувальної системи пенсійного страхування та обліковуються на його накопичувальному пенсійному рахунку;

одноразова виплата - пенсійна виплата, що здійснюється в разі досягнення застрахованою особою пенсійного віку та в інших випадках на умовах та в порядку, визначених цим Законом за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування;

пенсійні виплати - грошові виплати в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, що здійснюються у вигляді пенсії, довічної пенсії або одноразової виплати;

пенсія - щомісячна пенсійна виплата в солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, яку отримує застрахована особа в разі досягнення нею передбаченого цим Законом пенсійного віку чи визнання її інвалідом, або отримують члени її сім'ї у випадках, визначених цим Законом;

пенсійні активи накопичувальної системи пенсійного страхування - пенсійні активи недержавних пенсійних фондів, сформовані за рахунок страхових внесків до накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та які включають грошові кошти, цінні папери, майнові права та зобов'язання щодо них, які сформовані відповідно до цього Закону;

пенсіонер - особа, яка відповідно до цього Закону отримує пенсію, довічну пенсію, або члени її сім'ї, які отримують пенсію в разі смерті цієї особи у випадках, передбачених цим Законом;

персоніфікований облік у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування (далі - персоніфікований облік) - організація та ведення обліку відомостей про застраховану особу, що здійснюється відповідно до законодавства і використовується в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування в установленому законодавством порядку;

пов'язана особа - юридична особа, яка здійснює контроль (зокрема спільний) за відповідною юридичною особою або контролюється нею чи перебуває з такою юридичною особою під спільним контролем; фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль за відповідною юридичною особою; посадова особа відповідної юридичної особи, уповноважена виконувати від імені такої особи дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення правових відносин, а також члени сім'ї посадової особи. При цьому членами сім'ї фізичної особи вважаються її чоловік (дружина), діти або батьки фізичної особи і її чоловіка (дружини), а також чоловік (дружина) будь-кого з дітей або батьків фізичної особи;

контроль за юридичною особою - нагляд з можливістю вирішального впливу на управління або діяльність юридичної особи шляхом безпосереднього та/або опосередкованого (через пов'язаних фізичних чи юридичних осіб) володіння більшою часткою (паєм, пакетом акцій) статутного (складеного) капіталу, управління найбільшою кількістю голосів в органі управління юридичної особи, а також можливість здійснювати незалежно від формального володіння вирішальний вплив відповідно до договору. Для фізичної особи загальна частка статутного (складеного) капіталу юридичної особи (кількість голосів в органі управління, якою вона володіє) визначається як загальний обсяг корпоративних прав, що належать такій фізичній особі, членам її сім'ї та юридичним особам, які контролюються фізичною особою або членами її сім'ї.

Під здійсненням контролю в цьому Законі слід розуміти володіння безпосередньо або через пов'язаних фізичних чи юридичних осіб найбільшою часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 20 відсотків статутного капіталу юридичної особи, або управління найбільшою кількістю голосів у органі управління юридичної особи. Для фізичної особи загальна сума володіння часткою статутного капіталу юридичної особи (голосів у органі управління) визначається як загальний обсяг корпоративних прав, що належать такій фізичній особі, членам її сім'ї та юридичним особам, які контролюються такою фізичною особою або членами її сім'ї;

представники застрахованих осіб - профспілки або їх об'єднання чи інші уповноважені найманими працівниками органи (представники);

представники роботодавців - організації роботодавців, їх об'єднання чи інші уповноважені роботодавцями органи (представники);

рахунок накопичувальної системи пенсійного страхування - банківський рахунок, який відкривається Пенсійним фондом, як органом, уповноваженим на здійснення процесу адміністрування справляння страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування, для первинної акумуляції таких страхових внесків та подальшого їх розподілу між недержавними пенсійними фондами згідно із даними системи реєстру застрахованих осіб;

роботодавець - власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання; фізична особа, яка використовує працю найманих працівників (у тому числі іноземців, які на законних підставах працюють за наймом в Україні); власник розташованого в Україні іноземного підприємства, установи, організації (у тому числі міжнародної), філії та представництва, який використовує працю найманих працівників, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

соціальні послуги - послуги, що надаються особам за рахунок коштів Пенсійного фонду на умовах та в порядку, визначених цим Законом;

страховий стаж - період (строк), протягом якого особа підлягала державному соціальному страхуванню, якою або за яку сплачувався збір на обов'язкове державне пенсійне страхування згідно із законодавством, що діяло раніше, та/або підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню згідно із цим Законом і за який сплачено страхові внески;

страхові внески - кошти відрахувань на соціальне страхування, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування та страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, сплачені (які підлягають сплаті) згідно із законодавством, що діяло раніше; надходження від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що спрямовуються на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, кошти (внески) застрахованих осіб, що спрямовуються до накопичувальної системи пенсійного страхування;

страхові внески до накопичувальної системи пенсійного страхування - кошти, що спрямовуються страхувальниками (агентами-страхувальниками) до накопичувальної системи пенсійного страхування;

страхувальники - роботодавці та інші особи, які відповідно до закону, сплачують єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також, особи, які відповідно до цього Закону, сплачують страховий внесок до накопичувальної системи пенсійного страхування та/або є платниками відповідно до цього Закону;

страхова організація - страховик, який має ліцензію на здійснення страхування життя, а також ліцензію на здійснення страхування довічних пенсій та здійснює страхування і виплату довічних пенсій за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування;

уповноважений банк - банк, який здійснює свою діяльність відповідно до законодавства про банки і банківську діяльність та провадить розрахунково-касові операції з коштами Пенсійного фонду;

чиста вартість одиниці пенсійних активів - розрахункова вартість одиниці пенсійних активів, що визначається в порядку, передбаченому цим Законом, шляхом ділення чистої вартості пенсійних активів на загальну кількість одиниць пенсійних активів станом на день розрахунку;

чиста вартість пенсійних активів - різниця між вартістю пенсійних активів на день проведення розрахунку та загальною сумою зобов'язань недержавного пенсійного фонду, що підлягають виконанню на день проведення розрахунку, яка розраховується за методикою та в порядку, визначеними Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Термін "особа похилого віку" вживається у цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні.;

3) абзац третій частини першої статті 2 викласти у редакції:

"Другий рівень - накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі - накопичувальна система пенсійного страхування), що базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у недержавних пенсійних фондах та здійснення фінансування витрат на оплату договорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат на умовах та в порядку, передбачених законом.".

4) частину другу статті 3 викласти у редакції:

"2. Суб'єктами системи накопичувального пенсійного забезпечення є:

особи, від імені та на користь яких здійснюється накопичення та інвестування коштів;

підприємства, установи, організації та фізичні особи, що здійснюють перерахування внесків до системи накопичувального пенсійного забезпечення;

недержавні пенсійні фонди;

юридичні особи, які здійснюють адміністрування страхових внесків до накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та персоніфікований облік прав застрахованих осіб;

страхові організації.

Інші суб'єкти системи накопичувального пенсійного забезпечення можуть бути визначені законами України.".

5) у частині другій статті 5:

доповнити частину після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:

"умови участі застрахованих осіб у накопичувальній системі пенсійного страхування;".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - дванадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - тринадцятим.

6) частину другу статті 9 викласти у редакції:

"2. За рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування, що обліковуються на накопичувальних пенсійних рахунках, здійснюються такі пенсійні виплати, як довічні пенсії і одноразова виплата.".

7) статтю 12 викласти у такій редакції:

"Стаття 12. Добровільна участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

1. Особи, які досягли 16-річного віку та не належать до кола осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до статті 11 цього Закону, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють на території України, громадяни України, які постійно проживають або працюють за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, мають право на добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Зазначені особи можуть брати добровільну участь у солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування у порядку, визначеному Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

Добровільну участь у обов'язковій накопичувальній системі пенсійного страхування можуть брати особи, які на дату запровадження перерахування страхових внесків до Накопичувального фонду не досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, і при цьому, такі особи зазначені у абзаці першому цієї частини, пунктах 3 і 4 статті 11 цього Закону, в інших пунктах статті 11 цього Закону, якщо таким застрахованим особам станом на дату зазначену у цьому абзаці виповнилося більше 35 років.

2. Особи, зазначені в абзаці третьому частини першої цієї статті, беруть добровільну участь у накопичувальній системі пенсійного страхування до досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону.

3. Особи, зазначені в абзаці третьому частини першої цієї статті, мають право подати до органу Пенсійного фонду відповідну заяву за формою, встановленою Пенсійним фондом спільно з органом, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг в Україні, та документи за затвердженим ними переліком.

Орган Пенсійного фонду, що отримав заяву про добровільну участь у накопичувальній системі пенсійного страхування, має право перевіряти викладені в заяві відомості та вимагати від особи, яка подала заяву, документи, що підтверджують зазначені відомості.

Інформація про подання заяви відображається в персональній електронній обліковій картці застрахованої особи.

З особою, яка подала заяву про добровільну участь у накопичувальній системі пенсійного страхування, органом Пенсійного фонду в строк, що не може перевищувати 30 календарних днів з дня надходження заяви укладається договір про добровільну участь у накопичувальній системі пенсійного страхування (далі - договір про добровільну участь) відповідно до типового договору, що затверджується Пенсійним фондом спільно з органом, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг в Україні.

Облік укладення та стану виконання договорів про добровільну участь здійснює Пенсійний фонд в системі реєстру застрахованих осіб. Адміністратори недержавних пенсійних фондів здійснюють такий облік щодо учасників відповідних недержавних пенсійних фондів, які ними адмініструються, у режимі інформаційної взаємодії з реєстром застрахованих осіб у порядку, встановленому Пенсійним фондом за погодженням із Національною комісією з регулювання ринків фінансових послуг.

4. Договір про добровільну участь повинен містити:

назву документа;

відомості про особу, які відповідно до цього Закону вносяться до системи персоніфікованого обліку;

строк дії договору;

розмір та порядок сплати страхових внесків;

умови набуття застрахованою особою права на пенсійні виплати відповідно до цього Закону;

умови розірвання договору;

права та обов'язки сторін;

відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору;

інші умови за згодою сторін або умови, передбачені типовим договором про добровільну участь, що не суперечать цьому Закону.

5. Договір про добровільну участь набирає чинності з дня його підписання.

6. Орган Пенсійного фонду відмовляє в укладенні договору про добровільну участь у разі, коли особа:

не відповідає вимогам, визначеним в абзаці третьому частини першої цієї статті;

подала недостовірні відомості або відомості в неповному обсязі.

В інших випадках відмова в укладенні договору про добровільну участь не допускається.

7. Договір про добровільну участь може бути достроково розірваний:

1) застрахованою особою;

2) органом Пенсійного в разі:

досягнення застрахованою особою пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, крім випадків відстрочення часу призначення пенсії за віком відповідно до цього Закону;

виникнення обставин, що не відповідають визначеним цим Законом вимогам до осіб, які мають право брати добровільну участь у накопичувальній системі пенсійного страхування;

систематичного порушення застрахованою особою умов договору;

смерті застрахованої особи.

В інших випадках дострокове розірвання договору про добровільну участь не допускається.".

8) у частині другій статті 13 слова "у Накопичувальному фонді або на індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді - суб'єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення." замінити словами "в накопичувальній системі пенсійного страхування.".

9) пункт 5 статті 14 викласти у редакції:

"застраховані особи, яким на дату впровадження обов'язкової накопичувальної системи пенсійного страхування виповнилося не більш як 35 років, застраховані особи, зазначені в пунктах 3 і 4 статті 11 та частині першій статті 12 цього Закону.".

10) у статті 16:

у пункті 4 частини першої слова "в Накопичувальному фонді або індивідуальному пенсійному рахунку в недержавному пенсійному фонді - суб'єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення, якщо застрахована особа обрала такий недержавний пенсійний фонд" виключити.

пункт 111 частини першої викласти у такій редакції: "змінювати недержавний пенсійний фонд. При цьому, безоплатна зміна недержавного пенсійного фонду може здійснюватися не частіше одного разу на рік. Розмір плати, за послуги, пов'язані з переведенням коштів до іншого недержавного пенсійного фонду, визначає адміністратор недержавного пенсійного фонду з якого здійснюється переведенням коштів учасника. Плата за переведення коштів учасника до іншого недержавного пенсійного фонду утримується з пенсійних коштів, що обліковуються на накопичувальному пенсійному рахунку такої застрахованої особи;";

частину другу доповнити пунктом 21 такого змісту:

"21) повідомляти роботодавцеві під час прийому на роботу про участь у накопичувальній системі пенсійного страхування;".

11) включити статтю 17 такого змісту:

"Стаття 17. Права та обов'язки страхувальників (агентів-страхувальників)

1. Страхувальник (агент - страхувальник) має право:

1) безоплатно отримувати від територіальних органів Пенсійного фонду та адміністраторів недержавних пенсійних фондів інформацію, необхідну для виконання обов'язків, покладених на нього цим Законом;

2) отримувати від територіальних органів Пенсійного фонду та адміністраторів недержавних пенсійних підтвердження про одержання сплачених ним страхових внесків;

3) оскаржувати в установленому законодавством порядку рішення органів Пенсійного фонду та адміністраторів недержавних пенсійних фондів;

4) захищати свої права та законні інтереси, а також права та законні інтереси застрахованих осіб, у тому числі в суді.

2. Страхувальник (агент-страхувальник) зобов'язаний:

1) вести облік виплат (доходу) щодо застрахованої особи за кожним календарним місяцем та календарним роком;

2) допускати посадових осіб територіальних органів Пенсійного фонду до перевірок правильності обчислення та сплати страхових внесків, надавати їм передбачені законодавством документи та пояснення з питань, що виникають під час перевірок;

3) подавати до органів Пенсійного фонду та/або до адміністраторів недержавних пенсійних фондів відомості про страхові внески, нараховані та сплачені до накопичувальної системи пенсійного страхування, у строки, в порядку та за формою, встановленими Пенсійним фондом разом із Національною комісією з регулювання ринків фінансових послуг;

4) подавати звіт про сплату страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування за осіб, які є учасниками накопичувальної пенсійної системи, до Пенсійного фонду України в електронному вигляді за формою та в порядку, встановленому Пенсійним фондом України;

5) надавати безоплатно застрахованій особі та на вимогу - членам сім'ї померлої застрахованої особи відомості про заробітну плату (дохід), суми сплачених страхових внесків та інші відомості, що стосуються застрахованої особи та подаються до територіальних органів Пенсійного фонду;

6) здійснювати від імені та на користь застрахованої особи нараховування, утримування, перераховування внесків до Накопичувального фонду;

7) виконувати інші вимоги, передбачені цим Законом, а також нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону.".

12) у статті 20:

частину другу доповнити абзацами такого змісту:

"Страхові внески до накопичувальної системи пенсійного страхування не є складовоючастиноюєдиноговнеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, і нараховуються та сплачуються окремо.

Базою справляння страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування є сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи на яку нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Страхові внески до накопичувальної системи пенсійного страхування нараховуються і сплачуються застрахованою особою або роботодавцем, як її агентом-страхувальником у розмірі 2 відсотків від зазначеної у цій статті суми заробітку (доходу) застрахованої особи, із щорічним збільшенням на 1 відсоток до досягнення 7 відсотків і подальшої сплати у зазначеному розмірі.

Обчислення та сплата страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування здійснюється:

агентами-страхувальниками на користь застрахованих осіб, зазначених у статті 11 цього Закону, які на підставах, визначених цим Законом, беруть участь у накопичувальній системі пенсійного страхування;

самостійно застрахованими особами, зазначеними в пунктах 3 і 4 статті 11 та частині першій статті 12 цього Закону, у разі, якщо вони не мають агента-страхувальника.".

частину четверту викласти у редакції:

"Сплата страхових внесків здійснюється виключно в грошовій формі шляхом внесення відповідних сум страхових внесків до солідарної системи на банківські рахунки виконавчих органів Пенсійного фонду, а сум страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування - на банківський рахунок накопичувальної системи пенсійного страхування.

Контроль сплати страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування та їх адміністрування здійснює Пенсійний фонд в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.";

частину дев'яту доповнити абзацом такого змісту:

"Днем сплати страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування вважається день зарахування коштів відповідно на рахунок накопичувальної системи пенсійного страхування.";

частину одинадцяту викласти у редакції:

"11. Суми надміру або помилково сплачених страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування, у тому числі сплачені із заробітної плати (доходу) застрахованої особи, яка працює за сумісництвом, що перевищує максимальну величину, передбачену пунктом 4 частини першої статті 1 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", повертаються цій застрахованій особі або за її бажанням залишаються в накопичувальній системі пенсійного страхування та обліковуються на накопичувальному пенсійному рахунку в порядку, визначеному Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.";

доповнити статтю частиною чотирнадцятою такого змісту:

"14. Агент-страхувальник не пізніше наступного робочого дня з дня перерахування внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування подає в електронній формі до Пенсійного фонду відомість про сплачені кошти в розрізі застрахованих осіб за формою та у порядку, затвердженими Пенсійним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення.".

13) у статті 21:

абзаци перший та другий частини першої замінити абзацами такого змісту:

"1. Персоніфікований облік у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування здійснюється з метою обліку застрахованих осіб, учасників накопичувальної системи пенсійного страхування та їх ідентифікації, накопичення, зберігання та автоматизованої обробки інформації про облік та реалізацію застрахованими особами права на страхові виплати у солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та накопичувальній системі пенсійного страхування.

Облік осіб, які є учасниками накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, ведеться в порядку, встановленому Пенсійним фондом за погодженням з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення.

Персоніфікований облік у накопичувальній системі пенсійного страхування здійснюється окремо, на базі реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, порядок ведення якого встановлюється цим Законом.";

пункт 4 частини третьої викласти у такій редакції:

"4) частина електронної персональної облікової картки, яка відображає участь застрахованої особи в накопичувальній пенсійній системі, стан накопичувального пенсійного рахунку застрахованої особи або здійснення виплат її спадкоємцям за рахунок коштів, що обліковуються на такому рахунку, або відомості про стан індивідуального пенсійного рахунку застрахованої особи та здійснення їй пенсійних виплат:

сума заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) учасника накопичувальної пенсійної системи, з якої сплачено страхові внески за відповідний місяць;

сума страхових внесків сплачена до накопичувальної системи пенсійного страхування за останній звітний рік;

дата перерахування страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування;

кількість одиниць пенсійних активів учасника накопичувальної системи пенсійного страхування;

загальна сума коштів застрахованої особи учасника накопичувальної системи пенсійного страхування, що обліковується на індивідуальному пенсійному рахунку застрахованої особи;

реквізити обраного застрахованою особою недержавного пенсійного фонду та реквізити адміністратора і зберігача такого фонду;

сума одноразової виплати, сплаченої відповідно до статті 56 цього Закону застрахованій особі або її спадкоємцю, дата такої виплати;

реквізити страхової організації, з якою укладено договір страхування довічної пенсії у разі його укладення;

дата укладення договору страхування довічної пенсії та розмір страхової виплати за цим договором (у разі його укладення);

сума коштів, перерахованих з накопичувальної системи пенсійного страхування страховій організації, обраній застрахованою особою, для оплати договору страхування довічної пенсії, дата їх перерахування;

сума штрафної санкції та пені, сплаченої агентом - страхувальником за несвоєчасне перерахування сум страхових внесків на користь учасника накопичувальної системи пенсійного страхування, дата її сплати;

відмітка про дату смерті застрахованої особи.";

абзац другий пункту 5 викласти у такій редакції:

"Дані з індивідуального пенсійного рахунку застрахованої особи в недержавному пенсійному фонді, які є складовою персональної електронної облікової картки застрахованої особи, та порядок обміну інформацією між Пенсійним фондом і адміністраторами недержавних пенсійних фондів визначається Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, і Пенсійним фондом.".

14) у статті 22:

у абзаці восьмому пункту 1 частини другої слова "Накопичувального фонду" замінити словами "накопичувальної системи пенсійного страхування";

доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"5. Органи Пенсійного фонду та адміністратори недержавних пенсійних фондів зобов'язані забезпечити застрахованим особам - учасникам обов'язкової накопичувальної пенсійної системи:

можливість оперативного захищеного доступу (в т. ч. дистанційного) до інформації про стан їх персональних накопичень, що обліковуються на особових накопичувальних пенсійних рахунках, та розмір нарахованого інвестиційного доходу у порядку, визначеному Пенсійним фондом спільно з Національною комісією з регулювання ринків фінансових послуг;

та/або регулярне, але не рідше ніж щоквартальне, персональне інформування про стан їх персональних накопичень, що обліковуються на особових накопичувальних пенсійних рахунках, та розмір нарахованого інвестиційного доходу.".

15) абзаци п'ятий та шостий частини першої статті 25 замінити абзацом такого змісту:

"Вс - визначена (у відсотках) відповідно до цього Закону величина оцінки одного року страхового стажу, яка дорівнює 1,35 %.".

16) у статті 54:

у абзаці першому частини першої слова "в Накопичувальному фонді або на індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді - суб'єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення" виключити;

частину четверту викласти у редакції:

"4. Одноразова виплата учаснику накопичувальної системи пенсійного страхування за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування здійснюється в порядку, визначеному статтею 56 цього Закону, адміністратором відповідного недержавного пенсійного фонду за рахунок коштів, що обліковуються на накопичувальному пенсійному рахунку учасника накопичувальної системи пенсійного страхування.".

17) статтю 55 викласти у редакції:

"Стаття 55. Порядок укладення та оплати договору страхування довічної пенсії

1. Договір страхування довічної пенсії укладається між учасником накопичувальної системи пенсійного страхування та страховою організацією відповідно до законодавства про страхову діяльність з урахуванням вимог, передбачених цим Законом, після досягнення учасником накопичувальної системи пенсійного страхування віку, передбаченого статтею 26 цього Закону.

Для укладення договору страхування довічної пенсії учасник накопичувальної системи пенсійного страхування подає страховій організації протягом місяця до досягнення віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, заяву за формою, встановленою страховою організацією, та довідку Пенсійного фонду про суму коштів, облікованих на його накопичувальному пенсійному рахунку.

У разі відстрочення дати призначення пенсії за віком відповідно до цього Закону учасник накопичувальної системи пенсійного страхування має право укласти договір страхування довічної пенсії з більш пізнього строку, визначеного ним відповідно до статті 29 цього Закону, але не пізніш як із 70 років.

2. Учасник накопичувальної системи пенсійного страхування інформує територіальний орган Пенсійного фонду про обрану страхову організацію та подає письмову заяву про перерахування зазначеній організації коштів з накопичувальної системи пенсійного страхування, що обліковуються відповідно на накопичувальному пенсійному рахунку для оплати договору страхування довічної пенсії.

Територіальний орган Пенсійного фонду зобов'язаний не пізніш як через три робочих дні після надходження такої заяви надати розпорядження адміністратору відповідного недержавного пенсійного фонду щодо перерахування обраній страховій організації коштів учасника накопичувальної системи пенсійного страхування в сумі, що обліковується на його накопичувальному пенсійному рахунку. Адміністратор зобов'язаний не пізніш як через три робочих дні після отримання розпорядження перерахувати зазначені кошти для оплати учасником накопичувальної системи пенсійного страхування договору страхування довічної пенсії. У разі порушення зазначеного строку адміністратор за власний рахунок сплачує учаснику накопичувальної системи пенсійного страхування пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України в розрахунку на один день від суми, що підлягає перерахуванню за кожний день прострочення платежу, у порядку, визначеному Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

У разі неподання учасником накопичувальної системи пенсійного страхування такої заяви протягом трьох місяців з дня досягнення ним пенсійного віку, визначеного статтею 26 цього Закону, територіальний орган Пенсійного фонду зобов'язаний з'ясувати причини неподання учасником накопичувальної системи пенсійного страхування заяви та запропонувати йому укласти договір страхування довічної пенсії.

У разі відмови учасника накопичувальної системи пенсійного страхування від укладення такого договору, крім випадків такої відмови у разі відстрочення дати призначення пенсії за віком відповідно до цього Закону, територіальний орган Пенсійного фонду самостійно укладає договір страхування довічної пенсії з установленим періодом на умовах, що є найбільш вигідними для учасника накопичувальної системи пенсійного страхування, із страховою організацією, обраною відповідно до цього Закону в порядку, встановленому Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, та погодженому з Антимонопольним комітетом України.

Адміністратор відповідного недержавного пенсійного фонду за розпорядженням територіального органу Пенсійного фонду перераховує страховій організації кошти в сумі, що обліковується на його накопичувальному пенсійному рахунку. Розміри страхових тарифів за договорами страхування довічної пенсії не повинні перевищувати їх середніх показників, які визначаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення.

Страхові організації, з якими Пенсійний фонд укладає договір страхування довічної пенсії, визначаються на конкурсних засадах у порядку, встановленому Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, та Антимонопольним комітетом України.

3. Виконавчі органи Пенсійного фонду мають право перевіряти правильність укладення договору страхування довічної пенсії та його відповідність вимогам цього Закону та іншим нормативно-правовим актам.

Територіальний орган Пенсійного фонду має право відмовити учаснику накопичувальної системи пенсійного страхування в наданні розпорядження адміністратору відповідного недержавного пенсійного фонду щодо перерахування коштів страховій організації у випадках:

якщо договір страхування довічної пенсії укладено з особою, яка не має права на одержання довічної пенсії;

якщо договір страхування довічної пенсії укладено із страховою організацією, яка не відповідає вимогам, установленим цим Законом для страхових організацій, які можуть здійснювати страхування і виплату довічних пенсій, передбачених цим Законом;

якщо договір страхування довічної пенсії укладено з порушенням або суперечить вимогам цього Закону та іншим нормативно-правовим актам;

якщо територіальним органом Пенсійного фонду або учасником накопичувальної системи пенсійного страхування вже укладено договір страхування довічної пенсії;

якщо сума пенсійних коштів, що належить учаснику накопичувальної системи пенсійного страхування, є меншою, ніж мінімальна сума коштів, необхідна для оплати договору страхування довічної пенсії, а також якщо такий учасник не виявив бажання додатково за свій рахунок перерахувати на накопичувальний пенсійний рахунок кошти в сумі, якої не вистачає для забезпечення оплати договору страхування довічної пенсії відповідно до частини першої статті 56 цього Закону.

В інших випадках відмова в наданні розпорядження зберігачу щодо перерахування коштів для оплати договору страхування довічної пенсії не допускається.

Про відмову в перерахуванні коштів для оплати договору страхування довічної пенсії територіальний орган Пенсійного фонду письмово повідомляє учасника накопичувальної системи пенсійного страхування та відповідну страхову організацію. Відмова повинна бути обґрунтованою.

Відмова територіального органу Пенсійного фонду в наданні розпорядження адміністратору відповідного недержавного пенсійного фонду щодо перерахування обраній страховій організації коштів, належних учасникові накопичувальної системи пенсійного страхування, може бути оскаржена таким учасником або відповідною страховою організацією до виконавчої дирекції Пенсійного фонду, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, або в судовому порядку.

У разі безпідставної відмови в наданні розпорядження адміністратору відповідного недержавного пенсійного фонду щодо перерахування коштів для оплати договору страхування довічної пенсії територіальний орган Пенсійного фонду несе відповідальність згідно із законом.

Відомості про укладення договору страхування довічної пенсії, про перерахування коштів для оплати цього договору вносяться до системи персоніфікованого обліку.

4. Порядок зміни страхових організацій, з якими укладаються договори страхування довічної пенсії, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

5. У разі якщо договір страхування довічної пенсії не укладено внаслідок смерті учасника накопичувальної системи пенсійного страхування чи визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим, територіальний орган Пенсійного фонду вживає заходів до виплати спадкоємцям належних учаснику накопичувальної системи пенсійного страхування коштів відповідно до вимог цього Закону.

У разі якщо територіальним органом Пенсійного фонду з незалежних від нього обставин не з'ясовано причини неподання учасником накопичувальної системи пенсійного страхування заяви про укладення договору страхування довічної пенсії, кошти, що належать такому учаснику, використовуються для інвестування з метою отримання доходу на користь такого учасника та обліковуються на його накопичувальному пенсійному рахунку.

6. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, оприлюднює щомісяця на власному веб-сайті інформацію про розміри страхових тарифів за договорами страхування довічних пенсій за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування та розрахункові розміри довічних пенсій залежно від пенсійного віку за такими договорами, ставки інвестиційного доходу, що застосовуються для розрахунку довічних пенсій, поточний фінансовий стан страхових організацій.

Страхова організація, яка здійснює страхування довічних пенсій за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування, оприлюднює розміри страхових тарифів за договорами страхування довічних пенсій за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування, розрахункові розміри довічних пенсій залежно від пенсійного віку за такими договорами, ставки інвестиційного доходу не пізніш як за десять днів до початку місяця, у якому вони набирають чинності, і використовує ставки інвестиційного доходу для всіх учасників накопичувальної системи пенсійного страхування, які мають намір укласти договір страхування довічної пенсії протягом наступного місяця.

Територіальний орган Пенсійного фонду на вимогу учасника накопичувальної системи пенсійного страхування безоплатно надає йому письмово інформацію про обсяг пенсійних коштів, що обліковуються на його накопичувальному пенсійному рахунку, розміри страхових тарифів за договорами довічних пенсій, передбачених цим Законом; розрахункові розміри довічних пенсій залежно від пенсійного віку за такими договорами; ставки інвестиційного доходу страхових організацій за попередні періоди.".

18) у статті 56:

абзац третій частини першої викласти в такій редакції:

"Учасник накопичувальної системи пенсійного страхування за бажанням має право додатково за свій рахунок перерахувати на свій накопичувальний пенсійний рахунок кошти в сумі, якої не вистачає для забезпечення оплати договору страхування довічної пенсії в порядку, встановленому Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення та з Пенсійним фондом.";

доповнити статтю абзацом 11 такого змісту:

"11. Учасник накопичувальної системи пенсійного страхування має право достроково використати повністю або частково належні йому пенсійні кошти накопичувальної системи пенсійного страхування у наступних випадках:

лікування тяжких (критичних) захворювань учасника або його близьких родичів - до 100 відсотків коштів;

настання щодо учасника критичних життєвих ситуацій (пожежа, стихійні лиха або інші обставини та явища, наслідком яких стала неможливість задоволення учасником найважливіших життєвих потреб) - не більше ніж 70 відсотків коштів;

придбання учасником нерухомого майна - не більше ніж 50 відсотків коштів;

оплата (здобуття) освіти учасником, дітьми учасника або особами, щодо яких учасник є опікуном - не більше ніж 30 відсотків коштів.

Умови та порядок отримання учасником виплат із накопичувальної системи пенсійного страхування, передбачених у цій частині, встановлюється Кабінетом Міністрів України.";

слова "у Накопичувальному фонді або на індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді - суб'єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення" у відповідних відмінках та слова "у Накопичувальному фонді або за бажанням - на свій індивідуальний пенсійний рахунок у недержавному пенсійному фонді - суб'єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення" виключити;

у частині четвертій:

слова "або адміністраторові відповідного недержавного пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення" виключити;

останнє речення абзацу першого після слів "соціального захисту населення" доповнити словами "спільно з Пенсійним фондом".

19) в абзаці першому частини першої статті 58 слова "адміністративне управління Накопичувальним фондом" замінити на "адміністрування та облік страхових внесків до накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, їх спрямування до обраних застрахованими особами недержавних пенсійних фондів".

20) у статті 64:

у частині другій:

пункт 4 викласти у редакції:

"4) здійснювати адміністрування справляння страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування, первинну акумуляцію таких страхових внесків та подальший їх розподіл між недержавними пенсійними фондами згідно із даними системи реєстру застрахованих осіб;";

у пункті 15 слова "Накопичувального фонду" замінити словами "накопичувальної системи пенсійного страхування";

частину третю та четверту викласти у редакції:

"3. Виконавча дирекція Пенсійного фонду зобов'язана у процесі надання послуг з адміністрування накопичувальної системи пенсійного страхування:

1) відкрити рахунок накопичувальної системи пенсійного страхування в банківській установі;

2) надавати, у будь-який зручний спосіб, учаснику накопичувальної системи пенсійного страхування не рідше одного разу на рік звіт щодо обсягу пенсійних коштів, що обліковуються на його накопичувальному пенсійному рахунку;

3) інформувати будь-яким зручним способом учасника накопичувальної системи пенсійного страхування про порядок отримання довічної пенсії або одноразової виплати за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування;

4) давати розпорядження банківській установі, у якій відкрито рахунок накопичувальної системи пенсійного страхування, про перерахування страхових внесків на рахунок обраного застрахованою особою недержавного пенсійного фонду;

5) давати розпорядження адміністраторам відповідних недержавних пенсійних фондів про перерахування належних учасникам накопичувальної системи пенсійного страхування коштів до обраних страхових організацій для укладення договорів страхування довічної пенсії або про здійснення пенсійних виплат відповідно до статті 56 цього Закону;

6) надавати Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, інформацію про стан накопичувальної системи пенсійного страхування за формою, визначеною цією комісією;

7) надавати адміністратору недержавного пенсійного фонду інформацію про страхові внески учасників накопичувальної системи пенсійного страхування - учасників такого фонду;

8) щорічно надавати публічний звіт щодо виконання адміністративних функцій у системі накопичувального пенсійного страхування;

9) діяти в інтересах учасників накопичувальної системи пенсійного страхування.

4. Розмір оплати послуг виконавчої дирекції Пенсійного фонду з адміністрування сплати внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування затверджується Кабінетом Міністрів України та не може перевищувати 0,2 відсотка щомісячної суми страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування.".

21) у статті 75 частини другу та третю викласти у редакції:

"2. З метою збереження резерву коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах та отримання доходу здійснюється інвестування цього резерву коштів у порядку, передбаченому цим Законом для інвестування та зберігання коштів накопичувальної системи пенсійного страхування, а також правилами їх інвестування.

3. Інвестування резерву коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах здійснюється компанією (компаніями) з управління активами.

Компанії з управління активами та зберігач резерву коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду - обираються правлінням Пенсійного фонду за результатами конкурсу, порядок проведення якого встановлюється Кабінетом Міністрів України.".

22) статтю 78 викласти в такій редакції:

"Стаття 78. Порядок відкриття, обслуговування накопичувальних пенсійних рахунків та переведення пенсійних коштів

1. Для сплати страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування учасник накопичувальної системи пенсійного страхування повинен обрати недержавний пенсійний фонд, з переліку фондів, що відповідають критеріям, встановленим статтею 201 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", в якому для нього буде відкритий накопичувальний пенсійний рахунок. При цьому такий учасник подає територіальному органові Пенсійного фонду заяву про обрання недержавного пенсійного фонду за формою та в порядку, встановленою Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з Пенсійним фондом України.

2. Інформація про вибір застрахованої особи, відповідно до поданої заяви, вноситься до персональної облікової картки застрахованої особи в системі Реєстру застрахованих осіб.

3. На підставі заяви, поданої застрахованою особою, виконавча дирекція Пенсійного фонду надає розпорядження адміністратору відповідного недержавного пенсійного фонду про відкриття накопичувального пенсійного рахунку для такої особи.

Розпорядження про відкриття накопичувального рахунку надається в порядку, встановленому Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з Пенсійним фондом України і містить інформацію із персональної облікової картки застрахованої особи.

4. Адміністратор відповідного недержавного пенсійного фонду відкриває накопичувальний пенсійний рахунок для застрахованої особи протягом одного дня, але не пізніше ніж на наступний робочий день, з дати отримання розпорядження про відкриття рахунку.

5. Виконавча дирекція Пенсійного фонду спрямовує страхові внески до накопичувальної системи пенсійного страхування відповідно до інформації з персональних облікових карток застрахованих осіб в системі Реєстру застрахованих осіб шляхом надання розпоряджень про перерахування коштів з рахунку накопичувальної системи пенсійного страхування на рахунки відповідних недержавних пенсійних фондів протягом трьох робочих днів з дати надходження страхових внесків на рахунок накопичувальної системи пенсійного страхування.

Страхові внески з рахунку накопичувальної системи пенсійного страхування на рахунок відповідного недержавного пенсійного фонду перераховуються єдиним платежем одночасно із наданням адміністратору відповідного фонду відомості персоніфікації таких внесків, в якій зазначається сума внеску по кожній застрахованій особі, якій відкрито накопичувальний пенсійний рахунок в цьому недержавному пенсійному фонді.

Відомість персоніфікації пенсійних внесків надається за формою та в порядку, встановленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та погодженим з Пенсійним фондом.

7. Адміністратор недержавного пенсійного фонду, в якому відкрито накопичувальні пенсійні рахунки, кожного робочого дня надає виконавчій дирекції Пенсійного фонду інформацію про операції, що проводилися по цих рахунках протягом попереднього робочого дня, про кількість одиниць пенсійних активів, що обліковуються на цих рахунках станом на кінець попереднього робочого дня та про чисту вартість одиниці пенсійних активів недержавного пенсійного фонду станом на кінець попереднього дня.

Інформація про стан накопичувальних пенсійних рахунків надається за формою та в порядку, встановленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, погодженим з Пенсійним фондом та заноситься до персональних облікових карток застрахованих осіб.

8. У випадку прийняття рішення про переведення пенсійних коштів застрахованої особи до іншого недержавного пенсійного фонду, застрахована особа повинна подати територіальному органові Пенсійного фонду відповідну заяву за формою, встановленою Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

9. На підставі заяви, поданої застрахованою особою, виконавча дирекція Пенсійного фонду надає розпорядження адміністратору іншого недержавного пенсійного фонду про відкриття накопичувального рахунку для такої особи та розпорядження адміністратору чинного недержавного пенсійного фонду про переведення пенсійних коштів застрахованої особи до іншого недержавного пенсійного фонду.

Розпорядження про переведення пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду надається в порядку, встановленому Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Пенсійним фондом і містить реквізити іншого недержавного пенсійного фонду та інформацію про оплату операції з переведення пенсійних коштів.

10. Адміністратор недержавного пенсійного фонду, з якого переводяться пенсійні кошти застрахованої особи, повинен забезпечити переведення таких коштів протягом п'яти робочих днів з дати отримання розпорядження про переведення від виконавчої дирекції Пенсійного фонду. У випадку порушення строку, встановленого в цій частині, такий адміністратор повинен за рахунок власних коштів сплатити застрахованій особі пеню в порядку, встановленому Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

11. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку і центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, встановлює вимоги до аудиторів, які можуть проводити аудиторську перевірку суб'єктів накопичувальної системи пенсійного страхування.

Аудит не може здійснювати:

пов'язана особа компаній (посадових осіб компаній) з управління активами, що здійснюють управління пенсійними активами накопичувальної системи пенсійного страхування, зберігача недержавного пенсійного фонду в системі накопичувального пенсійного страхування, радника з інвестиційних питань;

особа (аудитор аудиторської фірми), яка протягом останніх п'яти років була посадовою особою суб'єктів, щодо яких проводиться аудиторська перевірка;

особа, яка надає консультаційні послуги суб'єктам, щодо яких проводиться аудиторська перевірка.

Один і той самий аудитор не може проводити щорічну аудиторську перевірку суб'єктів накопичувальної системи пенсійного страхування більш як два роки підряд.

До річної звітності в системі накопичувального пенсійного страхування, що подається національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, адміністратори недержавних пенсійних фондів, компанії з управління активами, радник з інвестиційних питань і зберігач обов'язково додають копію аудиторського висновку.".

23) у статті 79:

у частині першій:

у пункті 1 слова "(крім суми, передбаченої у частині четвертій статті 64 цього Закону)" виключити;

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3) суми штрафних санкцій та пені, сплачених агентом - страхувальником за несвоєчасне перерахування сум страхових внесків на користь учасників накопичувальної системи пенсійного страхування.";

у частині другій:

пункт 3 та 4 викласти у редакції:

"3) оплати послуг з управління активами, з адміністрування недержавних пенсійних фондів, адміністрування сплати страхових внесків у накопичувальній системі пенсійного страхування, зберігання активів накопичувальної системи пенсійного страхування, надання послуг аудитора та радника з інвестиційних питань у накопичувальній системі пенсійного страхування, відповідно до вимог цього Закону та Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення";

4) оплати участі недержавних пенсійних фондів та застрахованих осіб що є їх учасниками, у системі гарантування збереження пенсійних заощаджень у накопичувальній системі пенсійного страхування;";

пункти 5 - 7 виключити;

частину п'яту доповнити абзацом такого змісту:

"Кошти накопичувальної системи пенсійного страхування не є державними коштами, і є об'єктом правового регулювання недержавних публічних фінансів";

у частинах п'ятій та шостій слова "в Накопичувальному фонді або на індивідуальному пенсійному рахунку в недержавному пенсійному фонді - суб'єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення" виключити;

частину сьому викласти у редакції:

"7. Облік надходжень і витрат накопичувальної системи пенсійного страхування здійснюють адміністратори відповідних недержавних пенсійних фондів в межах коштів накопичувальної системи пенсійного страхування, що обліковуються на накопичувальних рахунках таких фондів. Консолідований облік надходжень і витрат накопичувальної системи пенсійного страхування здійснює виконавча дирекція Пенсійного фонду.".

24) у статті 80:

частину другу викласти у редакції:

"2. Пенсійні активи в грошових коштах складаються з:

1) грошових коштів на рахунках недержавних пенсійних фондах, які беруть участь у системі накопичувального пенсійного страхування, відкритих у зберігача;

2) грошових коштів на депозитних рахунках недержавних пенсійних фондів, які беруть участь у системі накопичувального пенсійного страхування, відкритих в інших банківських установах, згідно із цим Законом. Вимоги до банківських установ, на депозити яких дозволяється інвестувати кошти накопичувальної системи пенсійного страхування встановлюються Національним банком України за погодженням з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та з Пенсійним фондом.";

частину третю доповнити пунктом 11:

"11) ощадні (депозитні) сертифікати банківських установ, що відповідають вимогам, зазначеним у пункті другому частини другої цієї статті;";

у пункті другому та абзаці другому пункту п'ятого частини третьої слова "Накопичувального фонду" замінити словами "накопичувальної системи пенсійного страхування";

абзац третій пункту п'ятого частини третьої виключити;

у частині четвертій:

у пункті 1 слова "виконавчою дирекцією Пенсійного фонду або відповідно" та "суб'єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення" виключити;

у пункті 3 після слів "інститути спільного інвестування" доповнити словами "крім цінних паперів, емітентами яких є державні інвестиційні фонди, створення та діяльність яких регламентується окремим Законом";

частину сьому та восьму викласти у редакції:

"7. Сума коштів, що належить кожному з учасників накопичувальної системи пенсійного страхування, визначається шляхом множення кількості одиниць пенсійних активів, що обліковуються на його накопичувальному пенсійному рахунку, на чисту вартість одиниці пенсійних активів відповідного недержавного пенсійного фонду станом на день підрахунку у порядку, встановленому Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Облік усіх операцій на рахунку учасника накопичувальної системи пенсійного страхування здійснюється в національній валюті України із зазначенням кількості одиниць пенсійних активів.

Сума коштів, що обліковується на накопичувальних пенсійних рахунках усіх учасників накопичувальної системи пенсійного страхування, дорівнює сумі чистої вартості активів накопичувальної системи пенсійного страхування.

Сума коштів, що обліковується на індивідуальних пенсійних рахунках учасників накопичувальної системи пенсійного страхування у відповідному недержавному пенсійному фонді, дорівнює сумі чистої вартості активів накопичувальної системи пенсійного страхування у такому фонді.

Кількість одиниць пенсійних активів, що обліковуються на рахунку учасника накопичувальної системи пенсійного страхування у розрізі операцій, визначається шляхом ділення суми за відповідною операцією на рахунку учасника накопичувальної системи пенсійного страхування на чисту вартість одиниці пенсійних активів відповідного недержавного пенсійного фонду, розрахованої на кінець дня розрахунку.

Під час проведення на накопичувальному пенсійному рахунку учасника накопичувальної системи пенсійного страхування операції, визначеної в гривнях, кількість одиниць пенсійних активів, що відповідає такій операції, визначається шляхом ділення суми коштів в гривнях за такою операцією на чисту вартість одиниці пенсійних активів, розрахованої на кінець попереднього робочого дня.

Під час проведення на накопичувальному пенсійному рахунку учасника накопичувальної системи пенсійного страхування операції, визначеної в одиницях пенсійних активів, сума коштів в гривнях, що відповідає такій операції, визначається шляхом множення кількості одиниць пенсійних активів за такою операцією на чисту вартість одиниці пенсійних активів, розрахованої на кінець попереднього робочого дня.

Під час списання коштів з накопичувального пенсійного рахунка учасника накопичувальної системи пенсійного страхування у разі здійснення одноразової виплати, перерахування до страхової організації належних учаснику сум коштів для страхування довічної пенсії, зазначені кошти списуються як у гривнях, так і в одиницях пенсійних активів у повному обсязі.

8. Вартість пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування визначається відповідно до цього Закону у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Пенсійні активи накопичувальної системи пенсійного страхування оцінюються за їх ринковою вартістю відповідно до методики, затвердженої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Обчислення чистої вартості пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування та чистої вартості одиниці пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування здійснюється виконавчою дирекцією Пенсійного фонду та адміністраторами відповідних недержавних пенсійних фондів станом на кінець кожного дня відповідно до методики затвердженої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.";

у частині дев'ятій слова "фонду - суб'єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення" виключити;

частину десяту доповнити абзацом такого змісту:

"Здійснення за рахунок активів накопичувальної системи пенсійного страхування витрат передбачених пунктами 4 - 6 частини першої статті 48 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" відбувається в межах граничного розміру, який становить 3,5 % від середньорічної чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду.".

25) статті 81 - 87 виключити.

26) у статті 88:

назву статті викласти у редакції: "Стаття 88. Обмеження інвестиційної діяльності з пенсійними активами накопичувальної системи пенсійного страхування";

у частині першій:

назву частини та пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Під час провадження діяльності з управління пенсійними активами накопичувальної системи пенсійного страхування забороняється:

1) формувати пенсійні активи за рахунок позикових (кредитних) коштів або будь-яких інших коштів, які не є коштами накопичувальної системи пенсійного страхування, крім випадку покриття збитків недержавного пенсійного фонду, передбаченого статтею 201 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення";

пункти 8 та 9 викласти у редакції:

"8) придбавати або додатково інвестувати в корпоративні облігації українських емітентів (резидентів) більше ніж 40 відсотків загальної вартості пенсійних активів, сформованих у рамках програм накопичувального пенсійного страхування;

9) придбавати або додатково інвестувати в акції українських емітентів (резидентів) більше ніж 40 відсотків загальної вартості пенсійних активів сформованих у рамках програм накопичувального пенсійного страхування;";

пункт 12 викласти у такій редакції:

"12) придбавати або додатково інвестувати в інші активи, не заборонені законодавством України, але не зазначені у цій статті (крім прав власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення), більше ніж 5 відсотків загальної вартості пенсійних активів;";

доповнити пунктом 121 такого змісту:

"121) інвестувати у придбання прав власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення більше ніж 30 відсотків загальної вартості пенсійних активів сформованих у рамках програм накопичувального пенсійного страхування. При цьому, у права власності на одну земельну ділянку може бути інвестовано не більше, ніж 5 відсотків пенсійних активів;";

пункт 14 викласти у такій редакції:

"14) придбавати цінні папери, емітентами яких є пов'язані особи недержавного пенсійного фонду, який бере участь у накопичувальній системі пенсійного страхування, компанії з управління активами, зберігача та радника з інвестиційних питань;";

у пункті 17 слова "Накопичувального фонду" замінити словами "накопичувальної системи пенсійного страхування;";

частину другу викласти у такій редакції:

"Кошти накопичувального пенсійного страхування у недержавному пенсійному фонді, що розміщуються на депозитних рахунках у комерційних банках та/або у їх ощадні (депозитні) сертифікати, не можуть бути розміщені менше ніж у трьох комерційних банках. При цьому розподіл коштів за депозитними рахунками банків та/або вкладеннями у їх ощадні (депозитні) сертифікати повинен бути таким, щоб різниця відхилення в сумах становила не більше ніж 10 відсотків.".

частину третю після слів "Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку" доповнити словами "крім випадків інвестування коштів у цінні папери державних інвестиційних фондів, передбачених окремим Законом.".

27) статтю 89 викласти у такій редакції:

"Стаття 89. Вимоги до інвестиційної декларації недержавного пенсійного фонду у накопичувальній системі пенсійного страхування

1. Інвестиційна декларація недержавного пенсійного фонду у накопичувальній системі пенсійного страхування та зміни до неї, має відповідати вимогам та обмеженням щодо формування й інвестування пенсійних активів, їх складу та структури, встановлених цим Законом.

2. До розробки інвестиційної декларації недержавного пенсійного фонду у накопичувальній системі пенсійного страхування та зміни до неї, за рішенням Ради недержавного пенсійного фонду, можуть залучатися компанії з управління активами та радник (радники) з інвестиційних питань.

3. Інвестиційна декларація недержавного пенсійного фонду у накопичувальній системі пенсійного страхування та зміни до неї підлягає обов'язковому опублікуванню.

4. Вимоги до інвестиційної декларації недержавного пенсійного фонду, встановлені законодавством про недержавне пенсійне забезпечення, в системі накопичувального пенсійного страхування, діють в частині, яка не суперечить вимогам цього Закону.".

28) статті 90 - 95 виключити

29) у частині другій статті 96 слова "Накопичувального фонду та" виключити

30) статтю 97 викласти у такій редакції:

"Стаття 97. Інформація про накопичувальну систему пенсійного страхування, яка підлягає щорічному офіційному оприлюдненню

1. Інформація про накопичувальну систему пенсійного страхування, яка підлягає щорічному офіційному оприлюдненню, готується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг за встановленою нею формою, і має містити відомості про:

1) загальний обсяг страхових внесків, що надійшли протягом звітного періоду до накопичувальної системи пенсійного страхування, за даними виконавчої дирекції Пенсійного фонду;

2) звіт про чисту вартість пенсійних активів на кінець звітного року;

3) звіт по кожному недержавному пенсійному фонду, в якому обліковуються накопичувальні пенсійні рахунки, який містить інформацію відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" за формою, що визначається національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

4) іншу інформацію щодо функціонування накопичувальної системи пенсійного страхування в цілому, визначену Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

2. Крім випадків, установлених законом, не підлягає розголошенню та оприлюдненню інформація про:

страхові внески до накопичувальної системи пенсійного страхування;

суму коштів, що обліковується на накопичувальному пенсійному рахунку учасника накопичувальної системи пенсійного страхування;

умови та стан виконання договорів страхування довічної пенсії;

персональні дані учасників накопичувальної системи пенсійного страхування.".

31) статтю 98 викласти у редакції:

"Стаття 98. Надання застрахованим особам інформації про пенсійні активи

1. Виконавча дирекція Пенсійного фонду зобов'язана щорічно безоплатно надавати кожному учасникові накопичувальної системи пенсійного страхування, на його вимогу, звіт про стан його накопичувального пенсійного рахунка відповідно до умов, передбачених пунктом 5 частини третьої статті 64 цього Закону.

Виконавча дирекція Пенсійного фонду зобов'язана також надавати таку інформацію за письмовим запитом учасника накопичувальної системи пенсійного страхування протягом п'яти робочих днів з дня його надходження за плату, визначену у порядку встановленому Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, крім випадків надання інформації для укладення договору страхування довічної пенсії.".

32) статті 99 - 102 виключити

33) у статті 103:

частину п'яту викласти у редакції:

"5. Органи державного регулювання та нагляду можуть вимагати скликання Ради недержавного пенсійного фонду, що функціонує у накопичувальній системі пенсійного страхування. Якщо цю вимогу не буде виконано, органи державного регулювання та нагляду можуть самі скликати засідання Ради недержавного пенсійного фонду, що функціонує у накопичувальній системі пенсійного страхування.";

абзац перший частини восьмої викласти у редакції:

"8. Антимонопольний комітет України письмово повідомляє Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку та виконавчу дирекцію Пенсійного фонду про прийняті ним рішення щодо порушення вимог законодавства про захист економічної конкуренції суб'єктами накопичувальної системи пенсійного страхування.".

34) пункт 3 статті 104 викласти у редакції:

"3) забезпечує захист прав застрахованих осіб, які сплачують страхові внески до накопичувальної системи пенсійного страхування, шляхом застосування в межах своїх повноважень заходів впливу, з метою запобігання і припинення порушень законодавства в накопичувальній системі пенсійного страхування та про виявлені факти порушення інформує Раду відповідного недержавного пенсійного фонду, що функціонує у накопичувальної системи пенсійного страхування;".

35) у статті 106:

пункт 1 частини десятої викласти у редакції:

"1) за несвоєчасне перерахування або несвоєчасне зарахування на банківські рахунки органів Пенсійного фонду та накопичувальної системи пенсійного страхування сум страхових внесків, фінансових санкцій, зазначених у частині дев'ятій цієї статті, за несвоєчасне перерахування за платіжними документами виконавчих органів Пенсійного фонду та несвоєчасне зарахування на банківські рахунки сум коштів Пенсійного фонду та накопичувальної системи пенсійного страхування, які використовуються на цілі, передбачені цим Законом, нараховується пеня з розрахунку 0,1 відсотка зазначених сум, розрахована за кожний день прострочення їх перерахування (зарахування) та накладається штраф у розмірі 10 відсотків своєчасно не зарахованих (неперерахованих) сум;";

у частині одинадцятій та пунктах 5 та 6 частини 16 слова "Накопичувального фонду" замінити словами "накопичувальної системи пенсійного страхування".

36) частину першу статті 107 викласти у редакції:

"1. Пенсійний фонд, його органи та посадові особи за шкоду, заподіяну особам внаслідок несвоєчасного або неповного надання соціальних послуг, призначення (перерахунку) та виплати пенсій, передбачених цим Законом, а також за невиконання або неналежне виконання ними обов'язків з адміністрування сплати страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування несуть відповідальність згідно із законом.".

37) статтю 108 викласти у редакції:

"Стаття 108. Відповідальність компанії з управління активами у системі накопичувального пенсійного страхування

1. За невиконання або неналежне виконання обов'язків, передбачених цим Законом та договором про управління активами накопичувальної системи пенсійного страхування, компанія з управління активами несе відповідальність відповідно до закону та укладеного договору.

2. Збитки, завдані учасникам накопичувальної системи пенсійного страхування внаслідок невиконання або неналежного виконання умов договору компанією з управління активами, відшкодовуються за рахунок її резервного фонду, а в разі його недостатності - за рахунок власного майна компанії з управління активами.

Такі збитки не можуть відшкодовуватися за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування.

3. Компанія з управління активами не несе відповідальності за зобов'язаннями адміністратора недержавного пенсійного фонду та/або його зберігача, та/або Пенсійного фонду.".

38) статтю 112 викласти у редакції:

"Стаття 112. Відповідальність аудитора у системі накопичувального пенсійного страхування

1. За невиконання або неналежне виконання обов'язків, передбачених цим Законом та договором, укладеним з адміністратором недержавного пенсійного фонду і системі накопичувального пенсійного страхування, аудитор несе відповідальність відповідно до закону та укладеного договору.

2. Аудитор несе відповідальність перед суб'єктам системи накопичувального пенсійного страхування усіма коштами і майном, що належать йому на праві власності, за збитки, завдані суб'єктам системи накопичувального пенсійного страхування та/або застрахованим особам внаслідок невиконання або неналежного виконання цього Закону, умов договору і забезпечує їх відшкодування в установленому законом порядку.".

39) у статті 113:

частину першу доповнити абзацом такого змісту:

"Держава гарантує застрахованим особам, які є учасниками накопичувальної системи пенсійного страхування, схоронність належних їм пенсійних активів у накопичувальній системі пенсійного страхування, які інвестовані у облігації внутрішньої державної позики, які розміщенні на депозитах у державних банках та/або інвестовані у ощадні (депозитні) сертифікати державних банків. Порядок забезпечення таких державних гарантій визначається Кабінетом Міністрів України.";

у абзаці першому частини третьої слова "та спрямуванням частини страхових внесків до Накопичувального фонду" виключити;

доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:

"4. Недержавні пенсійні фонди, що беруть участь в накопичувальній системі пенсійного страхування, повинні бути учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Внески недержавних пенсійних фондів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб здійснюються в межах граничного розміру витрат, встановленого відповідно до цього Закону.".

40) у розділі XV "Прикінцеві положення":

у пункті 1:

абзац третій і четвертий викласти у такій редакції:

"Розділи X і XI, а також положення цього Закону, що стосуються накопичувальної системи пенсійного страхування, набирають чинності з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування", та, у межах перехідного періоду впровадження обов'язкової накопичувальної системи пенсійного страхування, діють у частині, яка не суперечить пункту 8 розділу XV Прикінцеві положення цього Закону.

З моменту набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування" застраховані особи мають право обрати недержавний пенсійний фонд, що відповідає критеріям, встановленим статтею 201 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", до якого будуть спрямовувати страхові внески до накопичувальної системи пенсійного страхування. Для цього вони подають відповідну заяву органу Пенсійного фонду відповідно до статті 78 цього Закону.

Застраховані особи, які згідно із цим Законом підлягають обов'язковій участі в накопичувальній системі пенсійного страхування, у період до 20 грудня 2017 року обирають недержавний пенсійний фонд з переліку фондів, що відповідають критеріям, встановленим статтею 201 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", для сплати страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування.

Особи, які згідно із цим Законом беруть участь у накопичувальній системі пенсійного страхування і на дату запровадження страхових внесків до цієї системи мають індивідуальні пенсійні рахунки у недержавних пенсійних фондах, які відповідають критеріям, встановленим статтею 201 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", мають право на:

спрямування страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування на існуючі індивідуальні пенсійні рахунки. При цьому таке перерахування страхових внесків здійснюється автоматично у разі, якщо така застрахована особа не подала заяву про обрання іншого недержавного пенсійного фонду відповідно до статті 78 цього Закону;

зарахування її наступних добровільних внесків у рахунок виконання зобов'язань у накопичувальній системі пенсійного страхування щодо сплати страхових внесків. При цьому таке зарахування здійснюється у межах діючої ставки страхових внесків на накопичувальне пенсійне страхування, у порядку, встановленому Національною комісією, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг за погодженням з Пенсійним фондом України.

Роботодавці застрахованих осіб, які у встановлені терміни не обрали недержавний пенсійний фонд для участі у накопичувальній системі пенсійного страхування, на правах їх агента-страхувальника самостійно визначають недержавний пенсійний фонд, з переліку фондів, що відповідають критеріям, встановленим статтею 201 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", для сплати відповідних страхових внесків, про що повідомляють Пенсійний фонд не пізніше 27 грудня 2017 року, у порядку встановленому Національною комісією, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг за погодженням з Пенсійним фондом. При цьому, вони зберігають право у будь-який момент перейти до іншого недержавного пенсійного фонду, з дотриманням вимог статті 78 цього Закону.

Перелік недержавних пенсійних фондів, які можуть обиратися застрахованими особами та агентами-страхувальниками, підлягає обов'язковому оприлюдненню Національною комісією, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг.";

пункті 2, після абзацу першого, доповнити абзацом такого змісту:

"Впровадження професійних пенсійних програм в рамках обов'язкової накопичувальної професійної пенсійної системи здійснюється з 1 січня 2019 року через систему накопичувального пенсійного страхування, відповідно до вимог, встановлених цим Законом.";

пункт 8 викласти у редакції:

"8. Перехідний період впровадження накопичувальної системи пенсійного страхування починається з дати набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування" та діє протягом трьох років.

Подовження дії перехідного періоду забороняється.

Упродовж перехідного періоду Розділи X і XI а також інші положення цього Закону, що стосуються накопичувальної системи пенсійного страхування діють в частині, що не суперечить особливостям, вимогам та обмеженням впровадження та функціонування накопичувальної системи пенсійного страхування, які викладені у цьому пункті, а також, у пунктах 9 та 11 Розділу XV Прикінцеві положення цього Закону, а саме:

1) інвестиційні декларації недержавних пенсійних фондів у системі накопичувального пенсійного страхування мають передбачати дотриманням вимог статей 79, 80, 88 та 89 цього Закону, які, у межах перехідного періоду, є чинними але діють виключно в тій частині, яка не суперечить вимогам цього пункту щодо інвестування пенсійних коштів системи накопичувального пенсійного страхування;

2) у перехідний період пенсійні кошти недержавних пенсійних фондів, що функціонують у накопичувальній системі пенсійного страхування, можуть інвестуватися лише у:

придбання або додаткове інвестування в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), в тому числі, ОВДП, за якими гарантується відсотковий щорічний дохід не нижчий від показника інфляції за відповідний рік, та які випускаються (емітуються) центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, з метою залучення цих коштів для подальшого фінансування державних інвестиційних програм (проектів), державних підприємств, які є галузеутворюючими та/або модернізація яких є пріоритетною для зростання економіки України - не більше ніж 60 відсотків загальної вартості пенсійних активів, сформованих у рамках програм накопичувального пенсійного страхування. Недержавні пенсійні фонди у системи накопичувального пенсійного страхування мають переважне (пріоритетне) право на придбання зазначених облігацій під час їх первинного розміщення;

фінансові зобов'язання (депозитні рахунки, ощадні (депозитні) сертифікати, корпоративні облігації) банківських установ, які відповідають фінансово-економічним та регуляторним критеріям (вимогам), встановленим Національним банком України - не більше ніж 50 відсотків загальної вартості пенсійних активів, сформованих у рамках програм накопичувального пенсійного страхування, з дотриманням вимог частини другої статті 88 цього Закону;

придбання або додаткове інвестування в облігації місцевих позик, кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за національною шкалою, визначеною законодавством, або які відповідно до норм законодавства пройшли лістинг на фондовій біржі, що відповідає вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку - не більше ніж 10 відсотків загальної вартості пенсійних активів, сформованих у рамках програм накопичувального пенсійного страхування;

придбання або додаткове інвестування в корпоративні цінні папери українських емітентів (облігації та/або акції), кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за національною шкалою, визначеною законодавством, та/або які відповідно до норм законодавства перебувають у відкритому обігу і пройшли лістинг на фондовій біржі, що відповідає вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку - не більше ніж 10 відсотків загальної вартості пенсійних активів, сформованих у рамках програм накопичувального пенсійного страхування. При цьому, у корпоративні цінні папери одного емітента дозволяється інвестувати не більше ніж 5 відсотків загальної вартості пенсійних активів та тримати у своїх активах не більше ніж 10 відсотків корпоративних цінних паперів одного емітента;

придбання або додаткове інвестування в цінні папери державних інвестиційних фондів, діяльність яких регулюється окремим Законом - не більше ніж 50 відсотків загальної вартості пенсійних активів сформованих, у рамках програм накопичувального пенсійного страхування;

придбання або додаткове інвестування у права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення - не більше ніж 30 відсотків загальної вартості пенсійних активів, сформованих у рамках програм накопичувального пенсійного страхування. При цьому, у права власності на одну земельну ділянку може бути інвестовано не більше ніж 5 відсотків пенсійних активів;

3) порядок інвестування залучених від розміщення ОВДП коштів накопичувальної системи пенсійного страхування, а також порядок звітності щодо використання цих коштів визначає Кабінет Міністрів України;

4) порядок використання банківськими установами коштів накопичувальної системи пенсійного страхування, розміщених на їх депозитних рахунках, та/або залучених шляхом продажу ощадних (депозитних) сертифікатів визначає Національний банк України;

5) критерій, передбачений пунктом 3 статті 201 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" набирає чинності у системі накопичувального пенсійного страхування після набрання чинності змін до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" щодо реалізації гарантій збереження пенсійних коштів у накопичувальній системі пенсійного страхування.";

пункт 9 викласти у редакції:

"9. Перерахування страхових внесків до недержавних пенсійних фондів у системі накопичувального пенсійного страхування запроваджується починаючи з 1 січня 2018 року.

Страхові внески до системи накопичувального пенсійного страхування сплачуються у порядку та розмірах, визначених частиною другою статті 20 цього Закону

Обов'язкову участь у накопичувальній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування беруть особи, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню згідно із цим Законом, і яким на 1 січня 2018 року виповнилося не більш як 35 років.

Добровільну участь у накопичувальній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування беруть особи, зазначені у частині першій статті 12 цього Закону.

Особи, які досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, крім випадків відстрочення часу призначення пенсії за віком, відповідно до цього Закону, не можуть бути платниками страхових внесків до системи накопичувального пенсійного страхування.

Для застрахованих осіб, які не сплачують страхові внески до обов'язкової накопичувальної системи пенсійного страхування, крім осіб, зазначених у абзаці п'ятому цього пункту, законодавчо може бути запроваджено сплату додаткових страхових внесків до солідарної пенсійної системи, що підлягатимуть сплаті у порядку та розмірах, встановлених для страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування частиною другою статті 20 цього Закону. У цьому випадку, відповідне законодавче рішення повинно передбачати пропорційне збільшення величини оцінки кожного відповідного року страхового стажу, передбаченої цим Законом, а також, право застрахованих осіб припиняти та/або поновлювати свою участь у накопичувальній системі пенсійного страхування.

Первинна чиста вартість одиниці пенсійних активів на дату спрямування страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування становить 1 гривню.";

пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Пенсійний фонд, як адміністратор системи накопичувального пенсійного страхування, забезпечує:

- впровадження в системі реєстру застрахованих осіб програмно-технічного комплексу для ведення персональних пенсійних рахунків учасників системи накопичувального пенсійного страхування та системи автоматизованого звітування щодо стану накопичувальних пенсійних рахунків застрахованих осіб з урахуванням стану пенсійних активів - не пізніше 15 грудня 2017 року;

- створення і впровадження програмно-технічного комплексу для системи адміністрування сплати страхових внесків до системи накопичувального пенсійного страхування, сумісного з системою електронних переказів банків - не пізніше 15 грудня 2017 року.";

У пункті 15:

Абзац другий підпункту 2 виключити;

У абзаці третьому підпункту 2 слова "Накопичувального фонду" замінити словами "накопичувальної системи пенсійного страхування";

доповнити пункт 2 підпунктами 11 та 12 у такій редакції:

"11) у місячний термін з дня опублікування Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування" підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо:

змін до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" в частині реалізації гарантій збереження пенсійних коштів у накопичувальній системі пенсійного страхування;

звільнення від оподаткування страхових внесків, що спрямовуються до накопичувальної системи пенсійного страхування;

12) разом із проектом Закону України про Державний бюджет України на 2020 рік підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо:

поступового, протягом 2020 - 2022 років зменшення розміру податку на доходи фізичних осіб до п'ятнадцяти відсотків із одночасним спрямуванням вивільнених коштів до системи сплати страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування;

поступового, протягом 2022 - 2023 років, скасування військового збору з фізичних осіб та одночасного спрямування вивільнених коштів до системи сплати страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування.".

41) у тексті Закону слова: "недержавний пенсійний фонд - суб'єкт другого рівня системи пенсійного забезпечення" у відповідних відмінках замінити словами "недержавний пенсійний фонд системи накопичувального пенсійного страхування" у відповідних відмінках.

4. Частини першу - п'яту статті першої Закону України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" (Відомості Верховної Ради України, 2012, N 12 - 13, ст. 82) виключити.

5. У Законі України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 2 - 3, ст. 11 із наступними змінами):

пункт 11 частини першої статті першої виключити;

відповідно пункт 12 частини першої статті першої вважати пунктом 11;

у абзаці першому частини першої статті п'ятої слова "а щодо застрахованих осіб, які є учасниками накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі - учасниками накопичувальної пенсійної системи), - з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, та Пенсійним фондом." виключити.

у статті 11:

у абзаці першому частини першої слова "на рахунки Накопичувального пенсійного фонду (далі - Накопичувальний фонд), а у випадках, передбачених законом, - недержавних пенсійних фондів відповідно до визначених законом пропорцій." виключити;

у пункті 1 частини другої слова "Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, - недержавних пенсійних фондів" виключити.

пункт 9 Розділу VIII Прикінцеві та перехідні положення викласти у редакції:

"9. Прийняття закону про запровадження загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування здійснюється одночасно з внесенням відповідних змін до цього Закону.".

6. У Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 1 із наступними змінами):

пункт 22 частини першої статті 28 виключити;

пункт 2 частини першої статті 34 виключити;

частину шосту статті 35 виключити;

у пункт 9 частини першої статті 40 викласти у редакції:

"9) виносити рішення про заборону недержавним пенсійним фондам укладати нові пенсійні контракти з учасниками накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування у разі порушення вимог, установлених для таких недержавних пенсійних фондів законом.".

7. У Законі України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 47 - 48, ст. 372 із наступними змінами):

абзац сімнадцятий статті 1 викласти у редакції:

"недержавний пенсійний фонд системи накопичувального пенсійного страхування - недержавний пенсійний фонд, який створений та діє відповідно до законодавства про недержавне пенсійне забезпечення і одночасно залучає обов'язкові та добровільні внески учасників накопичувальної системи пенсійного страхування для надання послуг у цій системі з дотриманням вимог цього Закону;";

відповідно, у тексті Закону слова та знаки "- суб'єкт другого рівня системи пенсійного забезпечення" у відповідних відмінках замінити словами "системи накопичувального пенсійного страхування" у відповідних відмінках;

статтю 201 викласти у редакції:

"Стаття 201. Критерії допуску пенсійних фондів до участі в накопичувальній системі пенсійного страхування

Пенсійний фонд, що має намір брати участь у накопичувальній системі пенсійного страхування, повинен відповідати таким вимогам:

1) мати договори про обслуговування недержавного пенсійного фонду, укладені з:

зберігачем недержавних пенсійних фондів, який має розмір регулятивного капіталу не менш як 500 мільйонів гривень;

компанією з управління пенсійними активами, яка має власний капітал у розмірі не менше 25 мільйонів гривень;

2) пенсійний фонд веде діяльність беззбитково протягом останніх 12 місяців. Зазначений критерій не застосовується до новостворених пенсійних фондів або до пенсійних фондів, збитки яких були покриті за рахунок засновників та/або осіб що надають послуги фонду згідно з укладеними договорами. Порядок такого покриття збитків недержавних пенсійних фондів визначається Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг спільно з Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Пенсійним фондом України;

3) пенсійний фонд є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

4) особи, що надають пенсійному фонду послуги з адміністрування, управління активами та зберігання активів не є пов'язаними між собою, крім випадків, коли пенсійний фонд прямо або опосередковано перебуває під вирішальним контролем держави.";

у абзац четвертий частини першої статті 53 викласти у редакції:

"Перелік пенсійних фондів, які надають послуги у системі накопичувального пенсійного забезпечення та які включені до реєстру пенсійних фондів, що беруть участі в накопичувальній системі пенсійного страхування, підлягає опублікуванню в порядку, визначеному національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та оприлюдненню на офіційному сайті Пенсійного фонду України.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. До приведення законів України у відповідність із цим Законом закони України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом, а також забезпечити перегляд і приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з цим Законом та скасування тих нормативно-правових актів, які не відповідають цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

А. ПАРУБІЙ

Опрос