Идет загрузка документа (72 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Общегосударственную программу снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему

Проект закона Украины от 22.06.2017 № 6624
Дата рассмотрения: 22.06.2017 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, затвердженої Законом України "Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 24, ст. 300; 2012 р., N 23, ст. 231), такі зміни:

1) в абзаці восьмому розділу "Загальні положення" цифри "2012" замінити цифрами "2020";

2) у розділі "Мета Програми":

абзац сьомий після слів "безпечну систему" доповнити словами ", поводження з відпрацьованим ядерним паливом реакторів типу РВПК-1000 Чорнобильської АЕС";

абзац дванадцятий після слів "безпечну систему" доповнити словами ", а також забезпечити будівництво та безпечну експлуатацію сховища сухого типу для зберігання відпрацьованого ядерного палива реакторів типу РВПК-1000 Чорнобильської АЕС (СВЯП-2)";

після абзацу тринадцятого доповнити розділ новим абзацом такого змісту:

"забезпечити охорону від пожеж об'єктів Чорнобильської АЕС на всіх етапах діяльності із зняття з експлуатації.".

У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - двадцять шостий вважати відповідно абзацами п'ятнадцятим - двадцять сьомим;

абзац двадцятий викласти в такій редакції:

"Перелік основних заходів із зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС повинен конкретизуватися у рамках проектів етапу зняття з експлуатації та консервації, етапу витримки та етапу демонтажу енергоблоків Чорнобильської АЕС.";

3) абзаци перший - двадцять другий розділу "Завдання і заходи" замінити абзацами такого змісту:

"Основними завданнями етапу припинення експлуатації Чорнобильської АЕС є:

зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації, що передбачає:

- підтримку у безпечному стані першого, другого, третього енергоблоків, існуючого сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1) та існуючих сховищ радіоактивних відходів;

- розроблення та затвердження проектів, необхідних для створення обладнання і систем, та виконання робіт на етапах обмеження експлуатаційних характеристик і зняття з експлуатації;

- виведення з експлуатації та частковий демонтаж окремих систем і елементів енергоблоків;

- здійснення організаційно-технічних заходів з управління, експлуатації, технічного обслуговування та ремонту систем, що експлуатуються;

- забезпечення фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання;

виконання заходів щодо перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему;

поводження з відпрацьованим ядерним паливом;

поводження з радіоактивними відходами.

На етапі остаточного закриття та консервації енергоблоків Чорнобильської АЕС здійснюються такі основні заходи:

підтримка у безпечному стані першого, другого, третього енергоблоків, сховищ відпрацьованого ядерного палива та сховищ радіоактивних відходів;

поводження з відпрацьованим ядерним паливом;

поводження з радіоактивними відходами;

демонтаж зовнішніх відносно ядерного реактора систем та елементів установок, які не впливають на безпеку та не потрібні для роботи на подальших етапах;

укріплення бар'єрів, які запобігають поширенню радіоактивних речовин у навколишнє природне середовище;

надійна консервація частин установок, що не демонтуються;

створення умов для забезпечення тимчасового контрольованого зберігання радіоактивних речовин на установках;

виконання заходів щодо перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему;

охорона від пожеж.".

У зв'язку з цим абзаци двадцять третій - п'ятдесят четвертий вважати відповідно абзацами двадцять першим - п'ятдесят другим;

4) у розділі "Очікувані результати виконання Програми та її ефективність":

в абзаці першому цифри "2013" замінити цифрами "2020";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"закінчити будівництво та прийняти в експлуатацію заплановані сховища відпрацьованого ядерного палива";

в абзаці сьомому слова "висвітлення питань" замінити словами "висвітлення у засобах масової інформації питань";

після абзацу сьомого доповнити розділ новим абзацом такого змісту:

"удосконалити систему фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання на майданчику Чорнобильської АЕС.".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - тринадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - чотирнадцятим;

5) у розділі "Обсяги та джерела фінансування Програми":

перше речення абзацу третього викласти в такій редакції: "Сума фінансування робіт відповідно до Програми за рахунок коштів державного бюджету орієнтовно становить 6637,33 млн. гривень (з урахуванням внесків України до Чорнобильського фонду "Укриття").";

абзац четвертий виключити;

6) додаток до Загальнодержавної програми викласти в такій редакції:

ЗАХОДИ
щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему на період до 2020 року

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування (державний бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

1. Зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС

кількість остаточно зупинених систем та елементів, відсотків

94

92,5

93

93,5

94

1) остаточна зупинка та виведення з експлуатації устаткування, систем та елементів

Мінприроди ДАЗВ

державний бюджет

129,21

29,89

31,94

33,29

34,09

 

ступінь виконання, відсотків

100

85

100

 

 

2) модернізація існуючого сховища відпрацьованого ядерного палива

- " -

- " -

83,86

59

24,86

 

 

 

кількість демонтованого устаткування, тис. тонн

12

3

3

3

3

3) демонтаж устаткування, виведеного з експлуатації

- " -

- " -

8

2

2

2

2

 

кількість облікових порушень правил, норм та стандартів у сфері використання ядерної енергії

 

 

 

 

 

4) підтримка у безпечному стані першого, другого, третього енергоблоків Чорнобильської АЕС та об'єкта "Укриття" (до введення в експлуатацію нового безпечного конфайнмента), у тому числі:

- " -

- " -

1676,62

614,98

369,05

344,1

348,49

 

кількість об'єктів

3 блока, 63 споруди

3 блока, 63 споруди

3 блока, 63 споруди

3 блока, 63 споруди

3 блока, 63 споруди

експлуатація блоків та об'єктів промислового майданчика;

Мінприроди ДАЗВ

державний бюджет

784,34

251,61

185,19

172,67

174,87

 

одиниць обладнання

25807

25807

25807

25807

25807

технічне обслуговування і ремонт обладнання, систем, що залишаються в експлуатації;

- " -

- " -

508,75

207,18

104,83

97,74

99

 

число осіб, які зазнали опромінення вище встановлених лімітів доз

 

 

 

 

 

виконання радіаційно- гігієнічних, проектно-конструкторських, технічних та організаційних заходів, спрямованих на забезпечення радіаційної безпеки;

- " -

- " -

95,66

38,96

19,71

18,38

18,61

 

кількість ядерних аварій та порушень під час зберігання та транспортування ядерних матеріалів

 

 

 

 

 

виконання заходів, норм, правил і стандартів з ядерної безпеки, забезпечення ведення обліку і здійснення контролю за ядерними матеріалами і забезпечення гарантій МАГАТЕ на державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС";

- " -

- " -

93,65

38,14

19,3

17,99

18,22

 

кількість пожеж із значними збитками та людськими жертвами

 

 

 

 

 

забезпечення пожежної безпеки та підтримка протипожежного режиму підприємства

Мінприроди ДАЗВ

державний бюджет

66,45

27,06

13,69

12,77

12,93

 

ступінь виконання, відсотків

100

100

100

100

100

забезпечення функціонування системи охорони праці на підприємстві;

- " -

- " -

75,29

30,66

15,51

14,47

14,65

 

порушення допустимих меж радіаційного впливу

 

 

 

 

 

забезпечення екологічної безпеки ядерних об'єктів і радіаційного захисту населення та навколишнього природного середовища, мінізація шкідливого впливу наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

- " -

- " -

12,5

5,09

2,58

2,4

2,43

 

кількість сховищ, що підлягає обслуговуванню

3

3

3

3

3

захист персоналу, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, реагування на них
(в межах своїх повноважень)

- " -

- " -

39,98

16,28

8,24

7,68

7,78

 

ступінь виконання, відсотків

38

12

22

30

38

5) реалізація проекту етапу остаточного закриття та консервації першого, другого, третього енергоблоків Чорнобильської АЕС

Мінприроди ДАЗВ

державний бюджет

172,71

22,97

43,26

43,26

63,22

 

- " -

80

50

60

70

80

6) реалізація проекту виведення з експлуатації ставка-охолоджувача із залученням підрядної організації

- " -

- " -

0,4

0,1

0,1

0,1

0,1

 

- " -

47

26

34

40

47

7) реконструкція та капітальний ремонт на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС, у тому числі:

- " -

- " -

93,13

32,56

21,5

19,5

19,57

 

 

33

8

17

25

33

реконструкція системи стисненого повітря для власних потреб Чорнобильської АЕС, установки розділення повітря та реконструкція систем вентиляції;

- " -

- " -

4,24

1,06

1,06

1,06

1,06

 

 

51

32

38

45

51

реконструкція систем технічного та господарчо-питного водопостачання; модернізація системи хімводоочищення, реконструкція каналізації, очисних споруд із залученням підрядної організації;

Мінприроди ДАЗВ

державний бюджет

13,18

4,8

2,77

2,77

2,84

 

 

33

8

17

25

33

реконструкція систем нормального живлення, капітальний ремонт мережі освітлення та живлення;

- " -

- " -

16,4

4,1

4,1

4,1

4,1

 

 

68

48

60

64

68

реконструкція комплексу тепломеханічного обладнання та системи теплопостачання;

- " -

- " -

9,57

4,6

2,99

0,99

0,99

 

 

48

29

35

42

48

ремонт виробничих будівель і споруд, спостереження за осіданнями і деформаціями будівель і споруд, капітальний ремонт покрівель;

- " -

- " -

49,74

18

10,58

10,58

10,58

 

кількість порушень у сфері фізичного захисту ядерних установок та

 

 

 

 

 

8) фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів, в тому числі:

Мінприроди ДАЗВ

державний бюджет

42,59

18,96

19,93

1,8

1,9

 

ядерних матеріалів

 

 

 

 

 

забезпечення фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів;

- " -

- " -

7

1,6

1,7

1,8

1,9

 

ступінь виконання, відсотків

100

77

100

 

 

реконструкція та модернізація систем фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів

- " -

- " -

35,59

17,36

18,23

 

 

Разом за завданням 1

 

 

 

 

 

 

 

 

2206,52

780,46

512,64

444,05

469,37

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

2206,52

780,46

512,64

444,05

469,37

2. Перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему

ступінь виконання, відсотків

100

84

96

98

100

1) виконання плану здійснення заходів на об'єкті "Укриття"

 

міжнародна технічна допомога, млн. євро

272,4*

214,23*

25,66*

32,51*

 

- " -

100

36

57

79

100

2) здійснення
внеску України до Чорнобильського фонду "Укриття" та до рахунка ядерної безпеки ЄБРР

Мінприроди ДАЗВ

державний бюджет

2600,97**

866,99**

866,99**

866,99**

 

дотримання меж безпечної експлуатації, відсотків

100

 

100

100

100

3) експлуатація об'єкта "Укриття" та нового безпечного конфайнмента (після введення в експлуатацію):

- " -

- " -

971,06

 

316,76

319,85

334,45

 

кількість бурових установок

4

 

4

4

4

експлуатація, технічне обслуговування і ремонт бурового обладнання. Обслуговування свердловин;

Мінприроди ДАЗВ

державний бюджет

48,55

 

15,84

15,99

16,72

 

кількість стаціонарних скважин

76

 

76

76

76

 

 

 

 

 

 

 

 

млн. кв. метрів

2,45

 

2,45

2,45

2,45

дезактивація, пилоподавлення та екранування на об'єкті "Укриття" і його території;

- " -

- " -

138,05

 

45,1

45,44

47,51

 

кількість систем

5

 

5

5

5

експлуатація, технічне обслуговування і ремонт систем об'єкта "Укриття";

- " -

- " -

184,04

 

60,1

60,59

63,35

 

- " -

21

 

21

21

21

експлуатація, технічне обслуговування та ремонт систем нового безпечного конфайнмента (після введення в експлуатацію);

- " -

- " -

462,15

 

150,39

152,4

159,36

 

число осіб, які зазнали опромінення вище встановлених лімітів доз

 

 

 

 

 

виконання робіт з радіаційного контролю у локальній зоні і приміщеннях об'єкта "Укриття", проведення дозиметричного та технологічного радіаційного контролю (стаціонарними установками, переносними приладами);

- " -

- " -

107,48

 

35,2

35,33

36,95

 

кількість пожеж із значними збитками та людськими жертвами

 

 

 

 

 

виконання заходів
із забезпечення пожежної безпеки та підтримки протипожежного режиму на об'єкті "Укриття" та новому безпечному конфайнменті

Мінприроди ДАЗВ

державний бюджет

30,79

 

10,13

10,1

10,56

Разом за завданням 2

 

 

 

 

 

 

 

 

3572,03

866,99

1183,75

1186,84

334,45

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

3572,03

866,99

1183,75

1186,84

334,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

міжнародна технічна допомога, млн. євро

272,4*

214,23*

25,66*

32,51*

3. Поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом

кількість вивезених з майданчика державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС" радіоактивних відходів, куб. метрів

40 000

10 000

10 000

10 000

10 000

1) звільнення від радіоактивних відходів

Мінприроди ДАЗВ

державний бюджет

46,74

5,91

13,61

13,61

13,61

 

кількість введених в експлуатацію установок

6

1

 

2

3

2) проектування, будівництво та введення в експлуатацію установок, призначених для поводження з радіоактивними відходами Чорнобильської АЕС, у тому числі:

Мінприроди ДАЗВ

державний бюджет

164,17

4,58

31,86

67,73

60

 

кількість об'єктів, введених в експлуатацію

3

2

1

 

 

створення інфраструктури для поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом за рахунок коштів матеріально-технічної допомоги тощо;

 

міжнародна технічна допомога, млн. євро

15,9*

0,12*

14,59*

1,19*

 

 

ступінь виконання, відсотків

100

100

 

 

 

створення дільниць з переробки твердих радіоактивних відходів (збирання, сортування, фрагментація та перевезення на установки з переробки);

Мінприроди ДАЗВ

державний бюджет

1,76

1,76

 

 

 

 

ступінь виконання, відсотків

100

10

30

75

100

створення тимчасових сховищ для твердих радіоактивних відходів (накопичення під час виконання демонтажу обладнання);

Мінприроди ДАЗВ

державний бюджет

91,43

1,43

30

30

30

 

- " -

100

10

25

65

100

створення установки для попередньої обробки рідких радіоактивних відходів з вилученням трансуранових елементів та органічних речовин;

- " -

- " -

21,86

0,42

1,51

9,93

10

 

- " -

100

10

 

100

 

створення установки очищення/обробки кабельної продукції;

- " -

- " -

6,32

0,06

 

6,26

 

 

- " -

100

10

 

50

100

створення дільниць фрагментації та розбирання великогабаритного обладнання;

- " -

- " -

40,91

0,91

 

20

20

 

- " -

100

 

50

100

 

створення установки аерозольної газодинамічної дезактивації

- " -

- " -

1,89

 

0,35

1,54

 

 

введення в експлуатацію, відсотків

100

90

100

 

 

3) експлуатація заводу з переробки рідких радіоактивних відходів

Мінприроди ДАЗВ

державний бюджет

132,13

25,1

33,38

36,43

37,22

 

кількість перероблених рідких радіоактивних відходів, відсотків

13,49

 

7,12

10,27

13,49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

введення в експлуатацію, відсотків

100

99,5

100

 

 

4) експлуатація промислового комплексу з переробки твердих радіоактивних відходів

- " -

- " -

141,89

28,11

34,52

39,08

40,18

 

кількість перероблених твердих радіоактивних відходів, відсотків

13

 

8,01

10,47

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

введення в експлуатацію, відсотків

100

98

100

 

 

5) експлуатація комплексу з виробництва металевих бочок і залізобетонних контейнерів для зберігання радіоактивних відходів державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС"

- " -

- " -

105,31

8,79

31,57

32,16

32,79

 

забезпечення інфраструктури поводження з упаковкою для радіоактивних відходів, відсотків

100

 

100

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

введення в експлуатацію, відсотків

100

95

100

 

 

6) експлуатація сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2)

Мінприроди ДАЗВ

державний бюджет

146,28

15,4

35,68

45,61

49,59

 

кількість відпрацьованих тепловидільних збірок, що перебувають на зберіганні

5250

 

1250

3750

5250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість облікових порушень у сфері експлуатації сховищ радіоактивних відходів

 

 

 

 

 

7) експлуатація тимчасового сховища високоактивних радіоактивних відходів, сховища твердих радіоактивних відходів, сховища рідких радіоактивних відходів, сховища рідких та твердих радіоактивних відходів, сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1)

- " -

- " -

84,66

19,96

20,9

21,9

21,9

Разом за завданням 3

 

 

 

 

 

 

 

 

821,18

107,85

201,52

256,52

255,29

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

821,18

107,85

201,52

256,52

255,29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

міжнародна технічна допомога, млн. євро

15,9*

0,12*

14,59*

1,19*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

міжнародна технічна допомога

в обсягах фінансування та за графіками виконання робіт (надання послуг), які передбачені контрактами

4. Науково-технічна та інформаційна підтримка робіт

ступінь виконання, відсотків

100

100

 

 

 

1) розроблення програми науково-технічного супроводження робіт із зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему

Мінприроди ДАЗВ Національна академія наук

державний бюджет

0,4

0,4

 

 

 

 

- " -

20

5

10

15

20

2) виконання програми науково-технічного супроводження робіт

- " -

- " -

35,7

8,1

10,9

12,2

4,5

 

ступінь виконання, відсотків

100

100

 

 

 

3) розроблення нормативної документації, у тому числі розроблення, із

Мінприроди ДАЗВ Національна академія наук

державний бюджет

1,5

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

залученням підрядних організації, спеціальних нормативно-методичних документів для провадження практичної діяльності із зняття з експлуатації блоків ЧАЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему

 

 

 

 

 

 

 

Разом за завданням 4

 

 

 

 

 

 

 

 

37,6

10

10,9

12,2

4,5

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

37,6

10

10,9

12,2

4,5

Усього за Програмою

 

 

 

 

 

 

 

 

6637,33

1765,3

1908,81

1899,61

1063,61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

6637,33

1765,3

1908,81

1899,61

1063,61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

міжнародна технічна допомога, млн. євро

288,3*

214,35*

40,25*

33,7*

____________
* Кошти вносяться відповідно до міжнародних зобов'язань і не враховуються в загальній сумі витрат на виконання Програми.

** Внески України до Чорнобильського фонду "Укриття" та до рахунка ядерної безпеки ЄБРР відповідно до прийнятого рішення Уряду.".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

А. ПАРУБІЙ

Опрос