Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" (относительно введения обязательной специализации судей по рассмотрению коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений)

Проект закона Украины от 31.05.2017 № 6529
Дата рассмотрения: 31.05.2017 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (щодо запровадження обов'язкової спеціалізації суддів з розгляду корупційних і пов'язаних з корупцією правопорушень)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., N 31, ст. 545, з наступними змінами) такі зміни:

1) у статті 18:

а) частину третю викласти в такій редакції:

"3. У місцевих загальних судах та апеляційних судах діє спеціалізація суддів із здійснення:

1) кримінального провадження щодо неповнолітніх;

2) кримінального провадження щодо корупційних злочинів та провадження про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією.";

б) частину четверту доповнити новими абзацами такого змісту:

"Судді місцевого загального суду, уповноважені здійснювати судочинство у випадках, передбачених пунктом 2 частини третьої цієї статті, призначаються на посаду з числа осіб, які відповідають вимогам, передбаченим статтею 23 цього Закону, в порядку визначеному цим Законом.

Судді апеляційного суду, уповноважені здійснювати судочинство у випадках, передбачених пунктом 2 частини третьої цієї статті, обираються з числа суддів відповідного суду зборами суддів цього суду за пропозицією голови суду або за пропозицією будь-якого судді цього суду, якщо пропозиція голови суду не була підтримана, на строк не більше трьох років і можуть бути переобрані повторно.";

в) частину п'яту доповнити новими абзацами такого змісту:

"Кількість суддів, уповноважених здійснювати провадження у випадках, передбачених пунктом 2 частини третьої цієї статті, визначається окремо для кожного суду, але не менше трьох суддів для місцевих загальних судів - Державною судовою адміністрацією України відповідно до частини шостої статті 19 цього Закону та не менше п'яти суддів для апеляційних судів зборами суддів цього суду.";

2) частину шосту статті 19 після слів судового навантаження" доповнити словами ", вимог цього Закону щодо спеціалізації суддів";

3) у статті 21:

а) частину четверту доповнити новим абзацом такого змісту:

"У загальному місцевому суді встановлюється не менше трьох посад суддів, уповноважених здійснювати провадження у випадках, передбачених пунктом 2 частини третьої статті 18 цього Закону.";

б) доповнити частиною дев'ятою такого змісту:

"9. Судді, уповноважених здійснювати провадження у випадках, передбачених пунктом 2 частини третьої статті 18 цього Закону, звільняється від виконання обов'язків судді першої інстанції в інших провадженнях (справах), крім випадку обрання його слідчим суддею у порядку, визначеному цією статтею.";

4) статтю 23 доповнити новою частиною другою такого змісту:

"2. Суддею місцевого загального суду, уповноваженим здійснювати судочинство у випадках, передбачених пунктом 2 частини третьої статті 18 цього Закону, може бути особа, яка відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, а також відповідає одній із таких вимог:

1) має стаж роботи на посаді судді не менше трьох років;

2) має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше п'ять років;

3) має досвід професійної діяльності адвоката або прокурорсько-слідчої діяльності щонайменше п'ять років;

4) має сукупний стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) відповідно до вимог, визначених пунктами 1 - 3 цієї частини, щонайменше п'ять років.";

5) пункт 2 частини другої статті 31 виключити;

6) частину другу статті 33 виключити;

7) статтю 37 доповнити новою частиною сьомою такого змісту:

"7. У Касаційному кримінальному суді обов'язково створюється окрема палата для здійснення правосуддя як судом касаційної інстанції у кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів.".

У зв'язку з цим частини сьому - восьму вважати відповідно восьмою - дев'ятою.

8) частину першу статті 69 доповнити новим абзацом такого змісту:

"На посаду судді місцевого загального суду, уповноваженого здійснювати судочинство у випадках, передбачених пунктом 2 частини третьої статті 18 цього Закону, може бути призначена особа, яка також відповідає вимогам, визначеним статтею 23 цього Закону.";

9) частину шістнадцяту статті 79 виключити;

10) пункт 16 розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" виключити.

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Положення пункту 1 розділу I цього Закону щодо спеціалізації суддів загальних місцевих судів вводяться в дію після визначення в установленому порядку у структурі цих судів посад суддів, уповноважених здійснювати судочинство у випадках, передбачених пунктом 2 частини третьої статті 18 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", та призначення на такі посади двох суддів, які відповідають вимогам, встановленим статтею 23 Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

Про ведення в дію пункту 1 розділу I цього Закону в кожному окремому загальному місцевому суді Державна судова адміністрацію України повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та веб-порталі судової влади.

3. До введення в дію положень пункту 1 розділу I цього Закону кількість та персональний склад суддів, уповноважених здійснювати судочинство у випадках, передбачених пунктом 2 частини третьої статті 18 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", визначається окремо для кожного суду зборами суддів цього суду.

4. Після введення в дію положень пункту 1 розділу I цього Закону кримінальні провадження щодо корупційних злочинів та провадження про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, прийняті до провадження до введення в дію цих положень продовжують здійснюватися суддями, визначеними зборами суддів.

 

Голова Верховної Ради
України

А. ПАРУБІЙ

Опрос