Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О статусе крымскотатарского народа в Украине

Проект закона Украины от 07.04.2017 № 6315
Дата рассмотрения: 07.04.2017 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про статус кримськотатарського народу в Україні

Верховна Рада України,

відповідно до Конституції та законів України, міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

ґрунтуючись на Декларації про державний суверенітет України, Акті про проголошення незалежності України, Декларації прав національностей;

враховуючи Постанову Верховної Ради N 1140-VII від 20 березня 2014 р. "Про Заяву Верховної Ради України щодо гарантії прав кримськотатарського народу у складі Української Держави", Постанову Верховної Ради України N 792-VIII від 12 листопада 2015 року "Про визнання геноциду кримськотатарського народу";

керуючись статтею 1 Статуту Організації Об'єднаних Націй; Віденською Декларацією і Декларацією Організації Об'єднаних Націй про права корінних народів, а також враховуючи Конвенцію МОП N 169 та інші міжнародні правові акти;

відзначаючи, що корінні народи вносять свій внесок в культурну різноманітність, соціальну та економічну гармонію людства, в міжнародну співпрацю та взаєморозуміння;

поважаючи права та враховуючи інтереси кримськотатарського народу як корінного народу України і визнаючи існуючі в цій сфері міжнародні норми та стандарти;

визнаючи важливість збереження етнічної, мовної, культурної, релігійної самобутності кримськотатарського народу як корінного народу України;

маючи за мету створення умов стабільності і злагоди, необхідних для мирних і дружніх стосунків між людьми різних національностей, що проживають в Україні, та забезпечуючи їх реальне рівноправ'я;

поважаючи прагнення кримськотатарського народу як корінного народу України до збереження та розвитку своєї самобутності, традиційних інституцій, способу життя, мови та релігії;

визнаючи право кримськотатарського народу на самовизначення в межах невід'ємної складової частини України - Кримського півострову, на території якого він сформувався в якості цілісного самобутнього етносу;

керуючись статтею 11 Конституції України, яка зобов'язує державу сприяти розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності корінних народів України;

приймає цей Закон, яким встановлює статус і визначає гарантії дотримання прав, свобод та законних інтересів кримськотатарського народу як корінного народу України.

РОЗДІЛ І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

- корінний кримськотатарський народ - цілісний етнос, який сформувався на території Кримського півострова, зберіг і прагне передати майбутнім поколінням свою колективну етнокультурну ідентичність, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні соціальні, культурні і політичні інститути, сформував розвинену систему власних органів самоврядування, самоусвідомлює себе корінним народом України і не має власної чи етнічно спорідненої держави за межами України;

- Курултай кримськотатарського народу (далі - Курултай) - національний з'їзд, вищий представницький повноважний орган кримськотатарського народу, делегатів якого обирають кримські татари та члени їх сімей незалежно від національності, які є громадянами України і проживають на території України або за її межами;

- Меджліс кримськотатарського народу (далі - Меджліс) - в період між сесіями Курултаю, вищий повноважний представницько-виконавчий орган кримськотатарського народу, який обирається Курултаєм з числа його делегатів. У своїй діяльності Меджліс керується Конституцією України, чинним законодавством України та рішеннями Курултаю.

Меджліс кримськотатарського народу має статус юридичної особи;

- регіональний та місцевий меджліси - органи національного самоврядування, які обираються в місцях проживання кримських татар для реалізації рішень Курултаю кримськотатарського народу та Меджлісу кримськотатарського народу;

- депортація - насильницьке переселення народів, національних меншин та осіб за національною ознакою з місць їх постійного проживання на підставі рішень, прийнятих органами державної влади колишнього СРСР або союзних республік;

Стаття 2. Статус кримськотатарського народу

Україна визнає кримськотатарський народ корінним народом України.

Стаття 3. Основні принципи державної політики щодо кримськотатарського народу

Державна політика щодо кримськотатарського народу ґрунтується на принципах:

1. визнання та забезпечення права кримськотатарського народу на самовизначення, а саме права вільно визначати свій політичний статус та вільно забезпечувати свій економічний, соціальний і культурний розвиток в межах території Української держави та у відповідності із законодавством України; дане право реалізується через національно-територіальну автономію кримськотатарського народу у складі унітарної України, яка створюється у межах території Кримського півострову.

2. поваги до права кримськотатарського народу зберігати й зміцнювати свої самобутні політичні, економічні, соціальні та культурні інститути, гарантуючи при цьому право на повноцінну участь у політичному, економічному, соціальному і культурному житті Української держави.

3. забезпечення права кримськотатарського народу на самоврядування у питаннях, які стосуються його внутрішніх і місцевих справ, а також шляхів та засобів законного фінансування його самоврядних функцій.

4. забезпечення реальної участі кримськотатарського народу у суспільно-політичному житті через запровадження гарантованого представництва кримськотатарського народу у Верховній Раді України, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, представницьких органах місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим.

Стаття 4. Протидія асиміляції кримськотатарського народу

1. Кримськотатарський народ має право бути захищеним від асиміляції або впливу, метою або результатом яких є знищення культури або інших ознак власної ідентичності.

2. Держава забезпечує ефективні механізми попередження та правового захисту щодо:

1) будь-якої дії, що має своєю метою або результатом позбавлення кримських татар їхньої цілісності як самобутнього народу, або їх етнічної належності, або культурних цінностей;

2) будь-якої дії, що має своєю метою або результатом позбавлення їх своїх земель, території, або ресурсів;

3) примусового переміщення кримських татар або окремих осіб, що належать до кримськотатарського народу, з території Кримського півострова;

4) пропаганди у будь-якій формі або будь-якого підбурювання, що має ознаки мови ворожнечі; заохочення або розпалювання расової, етнічної чи релігійної нетерпимості; прямої чи непрямої дискримінації, спрямованої проти кримськотатарського народу або окремих його представників.

РОЗДІЛ II
ПРАВА КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО НАРОДУ

Стаття 5. Відновлення прав кримськотатарського народу, порушених внаслідок депортації органами державної влади колишнього СРСР

1. Держава сприяє добровільному поверненню в Україну кримськотатарського народу з місць його депортації, адаптації та інтеграції в українське суспільство.

2. Держава забезпечує відновлення історичних назв населених пунктів, назв географічних та інших об'єктів на території Кримського півострову, що були перейменовані за часів СРСР у зв'язку з депортацією кримськотатарського народу і є її наслідками.

Повернення історичних назв географічним об'єктам, що були перейменовані або надані за часів СРСР у зв'язку з депортацією кримськотатарського народу і є її наслідками, назви яких містять у собі символіку комуністичного тоталітарного режиму, здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки".

4. Держава сприяє збереженню і відновленню матеріальної та нематеріальної культурної спадщини кримськотатарського народу, поверненню культурних цінностей, які наразі перебувають на території інших держав.

5. Держава ініціює у міжнародних інстанціях, у відповідності до чинного законодавства України та міжнародного законодавства, судові процеси проти іноземних держав з метою відшкодування майнової і моральної шкоди, яких зазнав кримськотатарський народ внаслідок тотальної депортації та примусового проживання у місцях спецпоселень, а також переслідувань і репресій здійснюваних Російською Федерацією у тимчасово окупованому нею Криму.

Держава докладає зусиль з міжнародного визнання депортації кримськотатарського народу актом геноциду.

Стаття 6. Забезпечення прав кримськотатарського народу

1. Держава забезпечує збереження самобутності осіб з числа кримських татар в Україні.

2. Держава сприяє задоволенню національно-культурних і мовних потреб осіб з числа кримських татар, які проживають за межами України.

3. Держава сприяє всебічному розвитку та розширенню сфери вживання кримськотатарської мови поряд з державною мовою на території Кримського півострова, а також у місцях компактного проживання кримських татар в інших областях України.

4. Держава сприяє розвитку друкованих та електронних засобів масової інформації (преси, радіо, телебачення, Інтернет-ЗМІ), які видаються або транслюються кримськотатарською мовою, двомовних (кримськотатарською та державною українською) та мультилінгвальних (кримськотатарською та іншими мовами). Держава запроваджує програми кримськотатарською мовою, двомовні та мультилінгвальні програми на центральних та регіональних державних телерадіоканалах, вживає заходи для забезпечення доступу до таких програм користувачів на території Кримського півострова.

Стаття 7. Особливості статусу адміністративно-територіальних утворень на території Кримського півострова

1. Автономна Республіка Крим є національно-територіальною автономією кримськотатарського народу, створеної у межах території Кримського півострову у складі унітарної України та є формою реалізації кримськотатарським народом свого права на самовизначення.

2. Формування та реалізація державної політики України щодо Автономної Республіки Крим здійснюється за участю представницьких органів кримськотатарського народу.

3. Статус адміністративно-територіальних одиниць, які утворюються на території/ або з включенням території Кримського півострова, може бути змінений лише за умови згоди з боку представницьких органів кримськотатарського народу.

4. Держава сприяє діяльності органів державної влади, органів представницької і виконавчої влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, спрямованої на забезпечення прав та законних інтересів кримськотатарського народу.

РОЗДІЛ III
ПРЕДСТАВНИЦТВО КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО НАРОДУ

Стаття 8. Представницькі органи кримськотатарського народу

1. Представницькими органами кримськотатарського народу є Курултай кримськотатарського народу, Меджліс кримськотатарського народу, регіональні та місцеві меджліси. Представницькі органи кримськотатарського народу є самобутніми політичними та виконавчими інституціями кримськотатарського народу.

2. Порядок діяльності, склад, кількість делегатів, процедури обрання Курултаю та Меджлісу визначаються внутрішніми документами представницьких органів кримськотатарського народу.

Стаття 9. Курултай кримськотатарського народу

1. Курултай кримськотатарського народу представляє колективні інтереси кримськотатарського народу як корінного народу України.

2. Курултай кримськотатарського народу у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Положенням про Курултай та іншими внутрішніми документами Курултаю.

Стаття 10. Меджліс кримськотатарського народу

1. Меджліс кримськотатарського народу є постійно діючим представницько-виконавчим органом Курултаю кримськотатарського народу, обраним з числа його делегатів і зареєстрованим в якості юридичної особи. Меджліс є вищим повноважним представницьким і виконавчим органом кримськотатарського народу в періоди між сесіями Курултаю. Меджліс очолюється Головою, який обирається Курултаєм з числа його делегатів на альтернативній основі таємним голосуванням. Меджліс підконтрольний і підзвітний Курултаю, у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, рішеннями Курултаю.

2. Процедури формування Меджлісу і регламент його діяльності визначаються внутрішніми документами Курултаю.

Стаття 11. Регіональні і місцеві меджліси

1. Регіональні і місцеві меджліси в Автономній Республіці Крим є постійно діючими представницькими органами кримськотатарського народу, що утворюються у відповідних адміністративно-територіальних одиницях та представляють інтереси кримських татар, які постійно проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

2. Регіональні і місцеві меджліси, що утворені за межами Автономної Республіки Крим у відповідних адміністративно-територіальних одиницях України представляють інтереси кримських татар, які постійно проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Стаття 11. Представництво кримськотатарського народу у Верховній Раді України

Представництво кримськотатарського народу у Верховній Раді України реалізується через утворення на території Кримського півострова єдиного загальнокримського кримськотатарського виборчого округу для обрання двох народних депутатів України, вибори в яких проводяться відповідно Закону України "Про вибори народних депутатів України".

Стаття 12. Представництво кримськотатарського народу у Верховній Раді Автономної Республіки Крим

Гарантоване представництво кримськотатарського народу у Верховній Раді Автономної Республіки Крим забезпечується шляхом утворення загальнокримського кримськотатарського виборчого округу з кількістю депутатських мандатів, яка дорівнює 1/3 від загальної кількості депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Стаття 13. Представництво кримськотатарського народу у районних, міських, районних у містах радах

Гарантоване представництво кримськотатарського народу у районних, міських, районних у містах радах забезпечується шляхом утворення виборчих округів з кількістю депутатських мандатів, яка дорівнює 1/3 від загальної кількості депутатів районних, міських, районних у містах радах.

Стаття 14. Представництво кримськотатарського народу у сільських та селищних радах

Гарантоване представництво кримськотатарського народу у сільських та селищних радах забезпечується шляхом утворення виборчих округів з кількістю депутатських мандатів, яка дорівнює відсотковому співвідношенню чисельності виборців, які постійно проживають на території відповідної сільської/селищної ради та внесені до Реєстру виборців кримськотатарського народу до чисельності виборців, що постійно проживають на території відповідної сільської/селищної ради.

Стаття 15. Реєстр виборців кримськотатарського народу

Право обирати народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих органів самоврядування на території Автономної Республіки Крим у кримськотатарських виборчих округах мають усі громадяни України виборчого віку та внесені до Реєстру виборців кримськотатарського народу.

Реєстр виборців кримськотатарського народу є складовою Державного реєстру виборців.

До Реєстру виборців кримськотатарського народу вносяться кримські татари та члени їх сімей незалежно від національності, які мають право голосу відповідно до чинного законодавства України, є громадянами України і проживають на території України або за її межами.

Обов'язок ведення Реєстру виборців кримськотатарського народу покладається на Центральну виборчу комісію України.

Стаття 15. Участь представницьких органів кримськотатарського народу в ухваленні рішень органами виконавчої влади

1. Представницькі органи кримськотатарського народу здійснюють консультативно-дорадчі функції при прийнятті органами державної влади усіх рівнів рішень, які стосуються прав та інтересів кримськотатарського народу.

2.. У питаннях, які відносяться виключно до сфери прав та інтересів кримськотатарського народу як корінного народу України, що мають або матимуть суттєвий вплив на збереження і розвиток ідентичності кримськотатарського народу, органи державної влади, посадові та службові особи зобов'язані отримати вільну, попередню й усвідомлену згоду представницьких органів кримськотатарського народу.

Стаття 16. Міжнародне представництво кримськотатарського народу

1. Для забезпечення міжнародного представництва кримськотатарського народу як корінного народу України, за погодженням з Меджлісом кримськотатарського народу, Україна включає представників кримськотатарського народу до складу дипломатичних представництв України при іноземних державах та міжнародних організаціях та/або включає у склад делегацій України у міжнародних організаціях.

Розділ IІI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня офіційного оприлюднення цього Закону:

- підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;

- привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

- забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

- забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

3. Окремі норми цього Закону будуть реалізовані із завершенням тимчасової окупації Кримського півострова.

____________

Опрос