Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц

Проект закона Украины от 10.03.2017 № 6172
Дата рассмотрения: 23.03.2017 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

3. У Законі України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 49, ст. 2056 із наступними змінами):

1) у частині першій статті 3:

підпункт "г" пункту 1 доповнити словами "курсантів вищих військових навчальних закладів, курсантів вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, курсантів факультетів, кафедр та відділень військової підготовки

доповнити приміткою такого змісту:

"Примітка. Дія цього Закону не поширюється на військовослужбовців строкової військової служби, курсантів вищих військових навчальних закладів, курсантів вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, курсантів факультетів, кафедр та відділень військової підготовки, за умови неперебування їх на інших посадах, визначених у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої цієї статті";

2) у частині п'ятій статті 45:

абзац перший доповнити словами "військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу, а також військових посадових осіб з числа військовослужбовців військової служби за контрактом осіб рядового складу, військової служби за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, військовослужбовців молодшого офіцерського складу військової служби за контрактом осіб офіцерського складу, крім військовослужбовців, які обіймають штатні посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських обов'язків, та військовослужбовців, які проходять військову службу у військових комісаріатах";

доповнити абзацами другим і третім такого змісту:

"Суб'єкти декларування, які не мали можливості до 1 квітня за місцем військової служби подати декларацію осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік у зв'язку з виконанням завдань в інтересах оборони України під час дії особливого періоду, безпосередньою участю у веденні воєнних (бойових) дій, у тому числі на території проведення антитерористичної операції, направленням до інших держав для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національних контингентів або національного персоналу, подають таку декларацію за звітний рік протягом 90 календарних днів із дня прибуття до місця проходження військової служби чи дня закінчення проходження військової служби, визначеного частиною другою статті 24 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Особи, визначені абзацом першим частини п'ятої цієї статті звільняються від обов'язку подання декларації за умови неперебування їх на інших посадах, визначених у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону";

У статті 46:

1) пункт 1 частини першої доповнити абзацом другим такого змісту:

"особи, зазначені у пункті "в" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, також вказують відомості про назву конкурсної комісії до складу якої вони входять (входили), або що вони входять (входили) до складу Громадської ради доброчесності, відповідних громадських рад, рад громадського контролю, утворених при державних органах, а особи, зазначені у пункті 5 частини першої статті 3 цього Закону, - також відповідно відомості про назву програми (проекту) технічної або іншої допомоги у сфері запобігання, протидії корупції, назву громадського об'єднання або іншого непідприємницького товариства та відповідного його органу управління, назву засобу масової інформації та участь у складі його засновників (учасників)";

2) частину четверту після слів "цього Закону" доповнити словами і цифрами "а також у деклараціях, що подаються відповідно до абзаців другого та третього частини третьої статті 45 цього Закону".

3) у статті 46:

пункт 1 частини першої доповнити абзацом другим такого змісту:

"Військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу не зазначають відомості про місце роботи (проходження служби) або місце майбутньої роботи (проходження служби), займану посаду".

2. У Законі України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324 із наступними змінами):

1) у статті 20:

в абзаці першому частини 5 слова "Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "Законом України "Про запобігання корупції";

а) у частині 6:

абзац перший викласти у такій редакції:

"Військові посадові особи, крім військовослужбовців строкової служби, курсантів вищих військових навчальних закладів, курсантів вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, курсантів факультетів, кафедр та відділень військової підготовки, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу, а також військових посадових осіб з числа військовослужбовців військової служби за контрактом осіб рядового складу, військової служби за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, військовослужбовців молодшого офіцерського складу військової служби за контрактом осіб офіцерського складу, зобов'язані подавати щороку до 1 квітня декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в порядку та на умовах, що встановлені Законом України "Про запобігання корупції".

Звільнення осіб від подання щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що передбачено абзацом 1 цієї частини не поширюється на військовослужбовців, які обіймають штатні посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських обов'язків та військовослужбовців, які проходять військову службу у військових комісаріатах";

в абзаці другому слова "Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "Законом України "Про запобігання корупції";

у примітці слова "Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "Законі України "Про запобігання корупції".

2) у статті 20-1:

у примітці слова "Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "Законі України "Про запобігання корупції".

3) у статті 26:

у пункті "і" частини 6 слова "Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "Законом України "Про запобігання корупції".

у пункті "з" частини 7 слова "Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "Законом України "Про запобігання корупції".

3. У Законі України "Про Державну прикордонну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 27, ст. 208 із наступними змінами):

1)у статті 14:

а) у частині 2 слова: "Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами: "Законом України "Про запобігання корупції";

б) у частині 3 слова: "декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за формою і в порядку, що встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами: "декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в порядку та на умовах, що встановлені Законом України "Про запобігання корупції";

частину 7 викласти в новій редакції:

"7. На військовослужбовців Державної прикордонної служби України, крім військовослужбовців строкової служби, курсантів військових навчальних закладів, курсантів факультетів, кафедр та відділень військової підготовки", поширюються інші вимоги та обмеження, встановлені Законом України "Про запобігання корупції".

частину 8 викласти в такій редакції:

"8. Військовослужбовці Державної прикордонної служби України, крім військовослужбовців строкової служби, курсантів військових навчальних закладів, курсантів факультетів, кафедр та відділень військової підготовки, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу, а також військових посадових осіб з числа військовослужбовців військової служби за контрактом осіб рядового складу, військової служби за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, військовослужбовців молодшого офіцерського складу військової служби за контрактом осіб офіцерського складу, зобов'язані подавати щороку до 1 квітня декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в порядку та на умовах, що встановлені Законом України "Про запобігання корупції".

Звільнення від подання щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачені цією частиною не поширюється на військовослужбовців, які обіймають штатні посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських обов'язків або які проходять військову службу у підрозділах комплектування Державної прикордонної служби України";

у частині 9 слова: "Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами: "Законом України "Про запобігання корупції".

2) у статті 14-1:

у примітці слова "Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "Законі України "Про запобігання корупції".

II. Прикінцеві положення

Доповнити розділ XIII Прикінцеві положення доповнити пунктом 5-1 такого змісту:

"Продовжити до 1 травня 2017 року строк подання щорічної декларації для осіб, які відповідно до цього Закону подають таку декларацію вперше".

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

А. ПАРУБІЙ

Опрос