Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О гражданстве Украины" относительно двойного гражданства в Украине

Проект закона Украины от 27.02.2017 № 6139
Дата рассмотрения: 27.02.2017 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" щодо подвійного громадянства в Україні

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про громадянство України" (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 13, ст. 65) наступні зміни:

1. У статті 1:

1) доповнити абзац третій словами наступного змісту "подвійне громадянство - наявність у громадянина України громадянства (підданства) іноземної держави"; "особа з подвійним громадянством - особа, яка перебуває у громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави".

2) абзац дванадцятий "зобов'язання припинити іноземне громадянство - письмово оформлена заява іноземця про те, що в разі набуття громадянства України він припинить громадянство (підданство) іншої держави або громадянства (підданства) інших держав і протягом двох років з моменту набуття ним громадянства України подасть документ про припинення громадянства (підданства) іншої держави або громадянств (підданств) інших держав до органу, що видав йому тимчасове посвідчення громадянина України" - виключити.

3) абзац тринадцятий "незалежна від особи причина неотримання документа про припинення іноземного громадянства - невидача особі, в якої уповноважені органи держави її громадянства (підданства) прийняли клопотання про припинення іноземного громадянства (підданства), документа про припинення громадянства (підданства) у встановлений законодавством іноземної держави термін (за винятком випадків, коли особі було відмовлено у припиненні громадянства (підданства) чи протягом двох років від дня подання клопотання, якщо термін не встановлено, або відсутність у законодавстві іноземної держави процедури припинення її громадянства за ініціативою особи чи якщо така процедура не здійснюється або вартість оформлення припинення іноземного громадянства (підданства) перевищує половину розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом в Україні на момент, коли особа набула громадянство України" - виключити.

4) Абзац шістнадцятий "декларація про відмову від іноземного громадянства - документ, у якому іноземець, який узяв зобов'язання припинити іноземне громадянство і в якого існують незалежні від нього причини неотримання документа про припинення іноземного громадянства (підданства) або іноземних громадянств (підданств), засвідчує свою відмову від громадянства (підданства) іншої держави або громадянств (підданств) інших держав" - виключити.

5) Абзац сімнадцятий "декларація про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства - документ, у якому іноземець, якому надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, засвідчує свою відмову від громадянства (підданства) іншої держави, що відповідно до Закону України "Про біженців" ( 2557-14) вважається країною громадянської належності" - виключити.

6) Абзац вісімнадцятий "декларація про відсутність іноземного громадянства - документ, в якому особа повідомляє про відсутність у неї іноземного громадянства (підданства) або громадянств (підданств) з обґрунтуванням причин такої відсутності" - виключити.

2. У статті 2:

1) Пункт перший "єдиного громадянства - громадянства держави Україна, що виключає можливість існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць України. Якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України" - виключити.

2) Пункт четвертий "визнання права громадянина України на зміну громадянства" доповнити словами "та на подвійне громадянство".

3. Доповнити статтею 31 наступного змісту:

"Стаття 31. Подвійне громадянство

Громадянин України, який має громадянство іншої держави, розглядається Україною тільки як громадянин України, за винятком випадків, передбачених міжнародними договорами України.

Набуття громадянином України громадянства іноземної держави не тягне за собою автоматичного припинення громадянства України.

Іноземці мають право, за власним бажанням, не відмовляючись від громадянства іноземної держави подати клопотання про прийняття їх до громадянства України.

Іноземцям, які набули громадянство України і не припинили громадянство іноземної держави та, громадянам України, які мають громадянство іноземної держави, в паспорті громадянина України ставиться уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань громадянства відмітка про належність до громадянства іншої держави.

Громадянин України, який набув громадянство іноземної держави має право, за власним бажанням, вийти з громадянства України, шляхом подання письмової заяви до уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань громадянства".

4. У статті 8:

1) в частині першій слова "… або іноземцем, який подав зобов'язання припинити іноземне громадянство" - виключити;

2) в частині першій слова "… Іноземці, які є громадянами (підданими) кількох держав, подають зобов'язання припинити громадянство всіх цих держав. Іноземці, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, замість зобов'язання припинити іноземне громадянство подають декларацію про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства" - виключити;

3) в частині другій слова "…або іноземцем, щодо якого подано зобов'язання припинити іноземне громадянство, …" - виключити;

4) в частині третій слова "…або іноземцем, щодо якого подано зобов'язання припинити іноземне громадянство, …" - виключити;

5) частину четверту викласти у наступній редакції: "Іноземці, зазначені в частинах першій - третій цієї статті, за власним бажанням можуть додатково подати декларацію про відмову від іноземного громадянства";

6) частину п'яту "Подання зобов'язання припинити іноземне громадянство не вимагається від іноземців, які є громадянами (підданими) держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства (підданства) цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є іноземці, передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України, а також від осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, та осіб без громадянства" - виключити;

7) частину сьому "Особа, яка набула громадянство України і подала декларацію про відмову від іноземного громадянства, зобов'язується повернути паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави. Вимога про взяття зобов'язання повернути паспорт іноземної держави не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні" - виключити.

5. У статті 9:

1) абзац перший у пункті другому частині другої слова "подання декларації про відсутність іноземного громадянства (для осіб без громадянства) або зобов'язання припинити іноземне громадянство (для іноземців) - виключити.

2) Абзац другий у пункті другому частини другої слова "Іноземці, які перебувають у громадянстві (підданстві) кількох держав, подають зобов'язання припинити громадянство (підданство) цих держав." - виключити.

3) Абзац третій у пункті другому частини другої слова "Іноземці, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, замість зобов'язання припинити іноземне громадянство подають декларацію про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства." - виключити.

4) Частину шосту "Особа, яка набула громадянство України і подала декларацію про відмову від іноземного громадянства, зобов'язується повернути паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави. Вимога про взяття зобов'язання повернути паспорт іноземної держави не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні." - виключити.

6. У статті 10:

1) Частину першу викласти у наступній редакції - "Особа, яка припинила громадянство України і подала заяву про поновлення у громадянстві України, реєструється громадянином України незалежно від того, проживає вона постійно в Україні чи за кордоном."

2) Частину другу "Особа, яка після припинення громадянства України набула іноземне громадянство (підданство) або іноземні громадянства (підданства), повернулася в Україну на постійне проживання і подала заяву про поновлення у громадянстві України та зобов'язання припинити іноземне громадянство, за відсутності підстав, передбачених частиною п'ятою статті 9 цього Закону, реєструється громадянином України. Іноземець, який перебуває у громадянстві (підданстві) кількох держав, подає зобов'язання припинити громадянство всіх цих держав. Іноземець, якому надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, замість зобов'язання припинити іноземне громадянство подає декларацію про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства. Іноземець, який подав зобов'язання припинити іноземне громадянство, повинен подати документ про це, виданий уповноваженим органом відповідної держави, до уповноваженого органу України протягом двох років з моменту реєстрації його громадянином України. Якщо іноземець, маючи всі передбачені законодавством цієї держави підстави для отримання такого документа, з незалежних від нього причин не може отримати його, він подає декларацію про відмову від іноземного громадянства." - виключити.

3) Частину четверту "Подання зобов'язання припинити іноземне громадянство не вимагається від громадян (підданих) держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства (підданства) цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є іноземці, передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України, а також від осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, та осіб без громадянства." - виключити.

4) Частину сьому "Особа, яка набула громадянство України і подала декларацію про відмову від іноземного громадянства, зобов'язується повернути паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави. Вимога про взяття зобов'язання повернути паспорт іноземної держави не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні." - виключити.

7. У статті 11:

1) В частині першій слова "а другий - особою без громадянства" - виключити.

8. У статті 12:

1) В частині першій слова: "а друга - особою без громадянства" - виключити.

9. У статті 14:

1) В частині першій слова: "а другий є особою без громадянства" - виключити.

10. У статті 15:

1) В частині шостій слова: "та зобов'язання припинити іноземне громадянство." - виключити.

11. У статті 18:

1) Частину дванадцяту: "Вихід з громадянства України допускається, якщо особа набула громадянство іншої держави або отримала документ, виданий уповноваженими органами іншої держави, про те, що громадянин України набуде її громадянство, якщо вийде з громадянства України." - виключити.

12. У статті 19:

1) Пункт перший частини першої: "добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.

Добровільним набуттям громадянства іншої держави вважаються всі випадки, коли громадянин України для набуття громадянства іншої держави повинен був звертатися із заявою чи клопотанням про таке набуття відповідно до порядку, встановленого національним законодавством держави, громадянство якої набуто.

Не вважаються добровільним набуттям іншого громадянства такі випадки:

а) одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави чи держав;

б) набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновителів унаслідок усиновлення її іноземцями;

в) автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;

г) автоматичне набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, що підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави;" - виключити.

2) Частину другу викласти в наступній редакції: "Положення пункту 3 частини першої цієї статті не застосовуються, якщо внаслідок цього громадянин України стане особою без громадянства.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України до набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

А. ПАРУБІЙ

Опрос