Идет загрузка документа (82 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об антикоррупционных судах

Проект закона Украины от 01.02.2017 № 6011
Дата рассмотрения: 01.02.2017 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про антикорупційні суди

Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. Сфера дії Закону

1. Цей Закон визначає особливості організації антикорупційних судів, вимоги до кандидатів на посади суддів антикорупційних судів, особливості добору, призначення і статусу суддів цих судів.

2. Закони України "Про судоустрій і статус суддів", "Про Вищу раду правосуддя" застосовуються у питаннях, що є предметом регулювання цього Закону, в частині, що не суперечить положенням цього Закону.

Стаття 2. Система антикорупційних судів

1. Антикорупційні суди входять до єдиної системи судів України.

2. Систему антикорупційних судів складають:

1) Вищий антикорупційний суд;

2) Антикорупційна палата Касаційного кримінального суду Верховного Суду України (далі - Антикорупційна палата).

Розділ II. Організація антикорупційних судів

Стаття 3. Вищий антикорупційний суд

1. Вищий антикорупційний суд:

1) здійснює правосуддя як суд першої інстанції у справах, підслідних Національному антикорупційному бюро України, в порядку, встановленому процесуальним законом;

2) аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику, інформує про результати узагальнення судової практики Антикорупційну палату, Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

2. До складу Вищого антикорупційного суду входять не більше 70 суддів.

3. У Вищому антикорупційному суді рішенням зборів суддів цього суду утворюються палата слідчих суддів, апеляційна палата та інші судові палати. Кількісний та персональний склад судових палат визначають збори суддів Вищого антикорупційного суду.

4. У Вищому антикорупційному суді діє палата слідчих суддів. Судді цієї палати здійснюють повноваження з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, визначеному процесуальним законом.

Судді палати слідчих суддів не беруть участі у розгляді справ по суті. Судді палати слідчих суддів, які постановляли ухвалу, не беруть участь у перегляді цієї ухвали в апеляційному порядку.

5. У Вищому антикорупційному суді діє апеляційна палата. Судді цієї палати переглядають в апеляційному порядку ухвали цього суду, які можуть бути оскаржені відповідно до процесуального закону, за винятком тих, якими було закінчено розгляд справи по суті.

Судді апеляційної палати не беруть участі у кримінальному провадженні як суд першої інстанції. Судді апеляційної палати, які раніше брали участь в ухваленні судового рішення, не беруть участь у його перегляді в апеляційному порядку.

3. Велика палата Верховного Суду у визначених процесуальним законом випадках переглядає у касаційному порядку судові рішення Вищого антикорупційного суду, що набрали законної сили.

Стаття 4. Голова Вищого антикорупційного суду

1. Голова Вищого антикорупційного суду:

1) представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, а також із відповідними органами інших держав та міжнародними організаціями;

2) визначає адміністративні повноваження заступників голови Вищого антикорупційного суду;

3) видає на підставі акта про призначення судді на посаду, переведення судді, звільнення судді з посади, а також у зв'язку з припиненням повноважень судді відповідний наказ;

4) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України, Конкурсну комісію та Державну судову адміністрацію України, а також через веб-портал судової влади про вакантні посади суддів у суді у триденний строк з дня їх утворення;

5) забезпечує виконання рішень зборів суддів Вищого Антикорупційного суду;

6) організовує ведення та аналіз судової статистики, організовує вивчення та узагальнення судової практики, інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;

7) сприяє виконанню вимог щодо підтримання кваліфікації суддів Вищого антикорупційного суду та підвищення їхнього професійного рівня.

Стаття 5. Антикорупційна палата

1. Для перегляду вироків та ухвал Вищого антикорупційного суду, якими було закінчено розгляд справи по суті, у Касаційному кримінальну суді Верховного Суду діє Антикорупційна палата, яка утворюється цим Законом.

2. Антикорупційна палата має адміністративну автономію в межах Верховного Суду та Касаційного кримінального суду Верховного Суду.

3. Антикорупційна палата:

1) здійснює правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом;

2) аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику.

4. До складу Антикорупційної палати входять не менше 30 суддів. Персональний склад Антикорупційної палати визначається в порядку, встановленому цим Законом.

5. Велика палата Верховного Суду у визначених процесуальним законом випадках переглядає у касаційному порядку судові рішення Антикорупційної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду, що набрали законної сили.

6. Велика Палата Верховного Суду не здійснює узагальнення судової практики Антикорупційної палати.

Стаття 6. Секретар Антикорупційної палати

1. Антикорупційну палату очолює її Секретар, який обирається на посаду строком на чотири роки та звільняється з посади більшістю голосів суддів Антикорупційної палати шляхом таємного голосування.

2. Секретар Антикорупційної палати:

1) визначає адміністративні повноваження заступника Секретаря Антикорупційної палати;

2) організовує ведення та аналіз судової статистики в Антикорупційній палаті, вивчення та узагальнення судової практики, інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;

3) скликає збори суддів Антикорупційної палати, вносить на розгляд зборів питання та головує на їх засіданнях;

4) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України, Конкурсну комісію та Державну судову адміністрацію України, а також через веб-портал судової влади про вакантні посади суддів у касаційному суді у триденний строк з дня їх утворення.

5) видає на підставі акта про призначення судді на посаду, переведення судді, звільнення судді з посади, а також у зв'язку з припиненням повноважень судді відповідний наказ;

6) забезпечує виконання рішень зборів суддів Антикорупційної палати;

3. Секретар Антикорупційної палати з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази та розпорядження.

4. Збори суддів Антикорупційної палати за пропозицією Секретаря Антикорупційної палати обирають заступника Секретаря Антикорупційної палати. У разі відсутності Секретаря Антикорупційної палати його адміністративні повноваження здійснює заступник Секретаря Антикорупційної палати, а в разі відсутності заступника Секретаря Антикорупційної палати - суддя Антикорупційної палати, який має більший стаж роботи на посаді судді.

Стаття 7. Адміністративна автономія Антикорупційної палати

1. На суддів Антикорупційної палати та працівників апарату Антикорупційної палати не поширюється дія наказів і розпоряджень Голови Верховного Суду та Голови Касаційного кримінального суду Верховного Суду.

2. Судді Антикорупційної палати не можуть бути обрані до Великої Палати Верховного Суду.

3. Суддя Антикорупційної палати не може бути обраний Головою Верховного Суду та його заступником, Головою Касаційного кримінального суду Верховного Суду та його заступником чи на будь-які інші адміністративні посади, крім посади Секретаря Антикорупційної палати або його заступника.

Розділ III. Особливості статусу судді антикорупційного суду

Стаття 8. Вимоги до кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду, судді Антикорупційної палати

1. Суддею Вищого антикорупційного суду, суддею Антикорупційної палати може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти та не старший шістдесяти п'яти років, який має вищу юридичну освіту, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою, а також відповідає одній із таких вимог:

1) має стаж роботи на посаді судді не менше десяти років;

2) має науковий ступінь у сфері права, стаж наукової роботи у сфері права щонайменше десять років;

3) має досвід професійної діяльності адвоката щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення щонайменше десять років;

4) має стаж професійної діяльності на посаді прокурора десять років;

5) має сукупний стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) відповідно до вимог, визначених пунктами 1 - 4 цієї частини, щонайменше десять років.

2. Не може бути призначений суддею Вищого антикорупційного суду, суддею Антикорупційної палати громадянин, який:

1) визнаний судом обмежено дієздатним або недієздатним;

2) має хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню функцій зі здійснення правосуддя;

3) має незняту чи непогашену судимість.

3. Не може претендувати на посаду судді особа, до якої згідно із законом застосовується заборона обіймати відповідну посаду.

4. Не може претендувати на посаду судді також особа, яку було раніше звільнено з посади судді за порушення присяги, вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов'язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді, порушення вимог щодо несумісності, порушення обов'язку підтвердити законність джерела походження майна або у зв'язку із набранням законної сили обвинувальним вироком щодо такої особи, крім випадків визнання в судовому порядку протиправним рішення про звільнення з цих підстав або скасування обвинувального вироку суду.

5. Не може претендувати на посаду судді також особа, яку було раніше звільнено з посади судді за результатами кваліфікаційного оцінювання.

6. Для цілей цього Закону вважається:

1) вищою юридичною освітою - вища юридична освіта ступеня магістра (або прирівняна до неї вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста), здобута в Україні (крім вищої юридичної освіти, здобутої у вищих військових навчальних закладах), а також вища юридична освіта відповідного ступеня, здобута в іноземних державах та визнана в Україні в установленому законом порядку;

2) науковим ступенем - науковий ступінь у сфері права, здобутий у вищому навчальному закладі (університеті, академії чи інституті, крім вищих військових навчальних закладів) чи науковій установі України або аналогічному вищому навчальному закладі чи науковій установі іноземної держави. Науковий ступінь, здобутий у вищому навчальному закладі чи науковій установі іноземної держави, повинен бути визнаний в Україні в установленому законодавством порядку;

3) стажем наукової роботи - стаж професійної діяльності у сфері права на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників у вищому навчальному закладі (університеті, академії чи інституті, крім вищих військових навчальних закладів) чи науковій установі України або аналогічному вищому навчальному закладі чи науковій установі іноземної держави.

Стаття 9. Обмеження щодо переведення суддів антикорупційних суддів

1. Суддя Вищого антикорупційного суду, суддя Антикорупційної палати не може бути переведений на посаду до іншого суду в порядку притягнення до дисциплінарної відповідальності або відрядження.

Стаття 10. Особливості суддівського самоврядування суддів Вищого антикорупційного суду

1. Судді Вищого антикорупційного суду здійснюють суддівське самоврядування через збори суддів Вищого антикорупційного суду, спільні збори суддів Вищого антикорупційного суду та Антикорупційної палати, а також через участь у з'їзді суддів України.

2. Збори суддів Вищого антикорупційного суду скликає Голова Вищого антикорупційного суду за власною ініціативою або на вимогу не менше третини загальної кількості суддів Вищого антикорупційного суду. Збори суддів Вищого антикорупційного суду скликаються у разі необхідності, але не рідше одного разу на три місяці.

3. Збори суддів Вищого антикорупційного суду є повноважними, якщо на них присутні не менше двох третин кількості суддів Вищого антикорупційного суду. У голосуванні беруть участь лише судді Вищого антикорупційного суду. На збори суддів можуть бути запрошені працівники апарату Вищого антикорупційного суду, судді у відставці, представники громадських об'єднань, журналісти, інші особи.

4. Збори суддів Вищого антикорупційного суду:

1) обговорюють питання щодо внутрішньої діяльності Вищого антикорупційного суду чи роботи конкретних суддів або працівників апарату суду та приймають з цих питань рішення, що є обов'язковими для суддів та працівників апарату Вищого антикорупційного суду;

2) визначають рівень навантаження на суддів Вищого антикорупційного суду з урахуванням виконання ними адміністративних або інших обов'язків;

3) заслуховують звіти суддів, які обіймають адміністративні посади у Вищому антикорупційному суді, та керівника апарату Вищого антикорупційного суду;

4) звертаються з поданням про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката, прокурора, посадової особи органу державної влади чи органу місцевого самоврядування за вчинення дій або бездіяльності, що порушують гарантії незалежності Вищого антикорупційного суду та судді цього суду;

5) приймають рішення про утворення судових палат, визначають їхній кількісний та персональний склад;

6) надають згоду на відкриття дисциплінарної справи щодо судді Вищого антикорупційного суду;

7) висловлюють недовіру керівнику апарату Вищого антикорупційного суду;

8) затверджують Положення про апарат Вищого антикорупційного суду;

9) обирають таємним голосуванням делегатів на з'їзд суддів України.

5. Збори суддів Вищого антикорупційного суду можуть звертатися з пропозиціями щодо питань діяльності цього суду до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які зобов'язані розглянути ці пропозиції протягом п'ятнадцяти днів і дати відповідь по суті.

6. Збори суддів Вищого антикорупційного суду приймають рішення більшістю голосів суддів, присутніх на зборах, відкритим голосуванням, якщо не буде прийнято рішення про проведення таємного голосування.

7. Виконання рішень зборів суддів Вищого антикорупційного суду за дорученням зборів прокладається на Голову Вищого антикорупційного суду або його заступника.

Стаття 11. Особливості суддівського самоврядування суддів Антикорупційної палати

1. Судді Антикорупційної палати здійснюють суддівське самоврядування через збори суддів Антикорупційної палати, а також через спільні збори суддів Вищого антикорупційного суду та Антикорупційної палати.

2. Збори суддів Антикорупційної палати скликає Секретар Антикорупційної палати за власною ініціативою або на вимогу не менше третини загальної кількості суддів Антикорупційної палати. Збори суддів Антикорупційної палати скликаються у разі необхідності, але не рідше одного разу на три місяці.

3. Збори суддів Антикорупційної палати є повноважними, якщо на них присутні не менше двох третин кількості суддів Антикорупційної палати. У голосуванні беруть участь лише судді Антикорупційної палати. На збори суддів можуть бути запрошені працівники апарату Антикорупційної палати, судді у відставці, представники громадських об'єднань, журналісти, інші особи.

4. Збори суддів Антикорупційної палати:

1) обговорюють питання щодо внутрішньої діяльності Антикорупційної палати чи роботи конкретних суддів або працівників апарату Антикорупційної палати та приймають з цих питань рішення, що є обов'язковими для суддів та працівників апарату Антикорупційної палати;

2) визначають рівень навантаження на суддів Антикорупційної палати з урахуванням виконання ними адміністративних або інших обов'язків;

3) заслуховують звіти суддів, які обіймають адміністративні посади у Антикорупційній палаті, та керівника апарату Антикорупційної палати;

4) звертаються з поданням про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката, прокурора, посадової особи органу державної влади чи органу місцевого самоврядування за вчинення дій або бездіяльності, що порушують гарантії незалежності Антикорупційної палати та судді Антикорупційної палати;

5) надають згоду на відкриття дисциплінарної справи щодо судді Антикорупційної палати;

6) висловлюють недовіру керівнику апарату Антикорупційної палати;

7) затверджують Положення про апарат Антикорупційної палати.

5. Збори суддів Антикорупційної палати приймають рішення більшістю голосів суддів цієї палати, присутніх на зборах, відкритим голосуванням, якщо не буде прийнято рішення про проведення таємного голосування.

6. Виконання рішень зборів суддів Антикорупційної палати за дорученням зборів прокладається на Секретаря Антикорупційної палати або його заступника.

7. Судді Антикорупційної палати не входять до Пленуму Верховного Суду та зборів суддів Касаційного кримінального суду Верховного Суду.

8. Судді Антикорупційної палати не можуть бути обраними делегатами на з'їзд суддів України.

Стаття 12. Спільні збори суддів Вищого антикорупційного суду та Антикорупційної палати

1. Спільні збори суддів Вищого антикорупційного суду та Антикорупційної палати проводяться для обговорення спільної практики розгляду певних категорій справ та інших питань, визначених такими зборами. Спільні збори суддів Вищого антикорупційного суду та Антикорупційної палати скликаються Головою Вищого антикорупційного суду або Секретарем Антикорупційної палати за власною ініціативою або на вимогу не менше третини загальної кількості суддів відповідно Вищого антикорупційного суду або Антикорупційної палати. Порядок проведення спільних зборів суддів Вищого антикорупційного суду та Антикорупційної палати визначається цими зборами.

2. Спільні збори суддів Вищого антикорупційного суду та Антикорупційної палати приймають рішення більшістю голосів суддів, присутніх на зборах, відкритим голосуванням, якщо не буде прийнято рішення про проведення таємного голосування.

Стаття 13. Особливості дисциплінарного провадження щодо суддів антикорупційних судів

1. Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя відкриває дисциплінарну справу щодо судді антикорупційного суду лише після отримання згоди зборів суддів Вищого антикорупційного суду або зборів суддів Антикорупційної палати відповідно.

Розділ III. Особливості проведення добору та призначення на посаду суддів у антикорупційний суд

Стаття 14. Загальні положення щодо проведення добору та призначення на посаду суддів в антикорупційні суди

1. Проведення добору та призначення на посаду суддів в антикорупційні суди здійснюється виключно в порядку, встановленому цим Законом.

2. Для забезпечення проведення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів антикорупційних судів та встановлення його результатів створюється Конкурсна комісія. Конкурсна комісія бере участь у проведенні конкурсу на зайняття вакантних посад суддів антикорупційних судів в порядку, встановленому статтею 21 цього Закону.

Стаття 15. Порядок формування Конкурсної комісії

1. До складу Конкурсної комісії входять:

1) три особи, яких призначає Президент України;

2) три особи, яких обирає Верховна Рада України;

3) три особи, яких призначає Міністр юстиції України.

2. Членами Конкурсної комісії можуть бути лише особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, а також значний досвід діяльності у сфері запобігання або протидії корупції.

3. Не можуть бути членами Конкурсної комісії особи, які протягом останніх п'яти років перебували на державній службі, були народними депутатами України, депутатами місцевих рад, працювали (проходили службу) в органах прокуратури, Міністерства внутрішніх справ України, поліції, Служби безпеки України, інших правоохоронних органах (органах правопорядку), Національному антикорупційному бюро України, Національному агентстві з питань запобігання корупції.

4. Щонайменше одна особа, призначена Президентом України до складу Конкурсної комісії, та одна особа, обрана Верховною Радою України до складу Конкурсної комісії, повинні мати стаж роботи на посаді судді щонайменше десять років.

5. Член Конкурсної комісії обирається чи призначається строком на чотири роки з правом переобрання чи перепризначення.

6. Конкурсна комісія вважається повноважною в разі обрання чи призначення до її складу не менше восьми осіб.

7. У разі якщо протягом трьох місяців з дня обрання Верховною Радою України чи призначення Президентом України членів Конкурсної комісії Президент України не призначить чи Верховна Рада України відповідно не обере у визначеному цим Законом порядку усіх членів Конкурсної комісії за своєю квотою, Конкурсна комісія вважається повноважною за умови обрання чи призначення до її складу семи членів.

8. У разі, якщо з причин звільнення чи припинення повноважень члена Конкурсної комісії вона стає неповноважною, орган чи посадова особа, який обрав чи призначив такого члена Конкурсної комісії, повинен без зволікання, але не пізніше двадцяти робочих днів з моменту звільнення або припинення повноважень члена Конкурсної комісії, обрати чи призначити нового члена Конкурсної комісії.

Стаття 16. Особливості призначення членів Конкурсної комісії Верховною Радою України

1. Верховна Рада України обирає членів Конкурсної комісії з числа осіб, запропонованих депутатськими фракціями (депутатськими групами).

2. Для обрання Верховною Радою України члена Конкурсної комісії Апарат Верховної Ради України оприлюднює інформацію на офіційному веб-сайті Верховної Ради України про початок прийому пропозицій депутатських фракцій (депутатських груп) щодо осіб для обрання членами Конкурсної комісії.

3. Кожна депутатська фракція (депутатська група) може запропонувати лише одну особу для обрання членом Конкурсної комісії.

4. Депутатська фракція (депутатська група) подає пропозицію щодо особи для обрання членом Конкурсної комісії протягом сорока п'яти календарних днів з дня оголошення на офіційному веб-сайті Верховної Ради України про початок прийому пропозицій депутатських фракцій (депутатських груп). Разом із пропозицією депутатська фракція (депутатська група) також подає документи, які засвідчують відповідність особи вимогам, встановленим статтею 15 цього Закону. Перелік таких документів встановлює комітет Верховної Ради України, до предмету відання якого належать запобігання та протидія корупції.

5. Інформація про пропозиції депутатських фракцій (депутатських груп) та про осіб, які претендують бути обраними членами Конкурсної комісії, разом із копіями поданих документів, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Верховної Ради України на наступний робочий день з дня надходження пропозиції депутатської фракції (депутатської групи). Копії поданих документів оприлюднюються із дотриманням законодавства про захист персональних даних.

6. Комітет Верховної Ради України, до предмету відання якого належать запобігання та протидія корупції, розглядає пропозиції депутатських фракцій (депутатських груп), на основі поданих документів встановлює відповідність осіб вимогам, встановленим статтею 15 цього Закону, та приймає відповідну рекомендацію.

7. Рішення про призначення особи членом Конкурсної комісії Верховна Рада України приймає більшістю від її конституційного складу. Якщо Верховна Рада України має обрати більше, ніж одного члена Конкурсної комісії, обрання таких членів відбувається одним голосуванням за список.

Стаття 17. Особливості призначення членів Конкурсної комісії Міністром юстиції України

1. Міністр юстиції України призначає членів Конкурсної комісії на підставі рекомендацій щонайменше двох урядів держав чи міжнародних організацій, які протягом останніх двох років з моменту набрання чинності цим Законом надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері боротьби з корупцією (далі для цілей цієї статті - представництва);

2. Для отримання таких рекомендацій Міністр юстиції України надсилає письмовий запит до відповідного представництва.

3. Представництва надсилають Міністру юстиції України листа з переліком осіб, яких вони рекомендують призначити членами Конкурсної комісії.

4. Міністр юстиції України призначає членами Конкурсної комісії рекомендованих осіб протягом десяти днів з дня отримання відповідного листа. Міністр юстиції України не може призначити членом Конкурсної комісії особу, яка не була рекомендована жодним з представництв у порядку, встановленому цією статтею.

5. Міністр юстиції України може відмовити у призначенні членами Конкурсної комісії осіб, рекомендованих відповідно до частини третьої цієї статті, лише на підставі їх невідповідності вимогам частини третьої статті 15 цього Закону. У такому разі Міністр юстиції України надсилає листа відповідному представництву, в якому обґрунтовує невідповідність особи, яку було рекомендовано, вимогам частини третьої статті 15 цього Закону. У свою чергу таке представництво невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів з моменту отримання листа Міністра юстиції України, повинне надіслати Міністру юстиції України листа, яким рекомендує до призначення членом Конкурсної комісії особу, яка відповідає вимогам частини третьої статті 15 цього Закону.

6. Неможливість призначення членом Конкурсної комісії однієї з рекомендованих осіб, у випадку, визначеному частиною п'ятою цієї статті, не перешкоджає призначенню членами комісії інших осіб, рекомендованих цим Представництвом, та які відповідають вимогам частини третьої статті 15 цього Закону.

Стаття 18. Звільнення члена Конкурсної комісії

1. Підставами для звільнення члена Конкурсної комісії є:

1) подання заяви про звільнення з посади члена Конкурсної комісії за власним бажанням;

2) невідповідність члена Конкурсної комісії вимогам, встановленим частиною третьою статті 15 цього Закону.

2. Рішення про звільнення члена Конкурсної комісії з посади приймає Конкурсна комісія.

3. Повноваження члена Конкурсної комісії в такому разі припиняються з моменту прийняття Конкурсною комісією відповідного рішення.

Стаття 19. Припинення повноважень члена Конкурсної комісії

1. Повноваження члена Конкурсної комісії припиняються у разі:

1) закінчення строку, на який його обрано (призначено);

2) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

3) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим, недієздатним або обмежено дієздатним;

4) його смерті.

2. Повноваження члена Конкурсної комісії припиняються з настанням відповідної події.

Стаття 20. Порядок діяльності Конкурсної комісії

1. Конкурсна комісія на своєму засіданні затверджує регламент своєї роботи.

2. Засідання Конкурсної комісії є повноважним, якщо в ньому бере участь щонайменше сім її членів.

3. Рішення Конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні Конкурсної комісії проголосувало не менше семи членів Конкурсної комісії.

4. Представники засобів масової інформації та зацікавлені особи мають вільний доступ до засідань Конкурсної комісії. Секретаріат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України забезпечує відео- та аудіофіксацію, а також відеотрансляцію засідань Конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Відео- та аудіозаписи засідань Конкурсної комісії, а тому числі відео- та аудіозаписи співбесід, які проводить Конкурсна комісія відповідно до статті 28 цього Закону знаходяться в публічному доступі на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

5. Інформація про час та місце проведення засідання Конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не пізніше, ніж за 48 годин до початку засідання.

6. Роботу Конкурсної комісії забезпечує Секретаріат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

7. Члени Конкурсної комісії виконують свої повноваження на громадських засадах.

Стаття 21. Порядок проведення конкурсу та призначення на посаду суддів в антикорупційні суди

1. Конкурс та призначення на посаду суддів в антикорупційні суди здійснюється в порядку, визначеному цим Законом.

2. Для зайняття вакантних посад суддів у Вищому антикорупційному суді та Антикорупційній палаті проводиться єдиний конкурс.

3. Конкурс та призначення на посаду суддів в антикорупційні суди складається з таких стадій:

1) Вища кваліфікаційна комісія суддів України приймає рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів антикорупційного суду;

2) Вища кваліфікаційна комісія суддів України розміщує на своєму офіційному веб-сайті оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів антикорупційного суду;

3) особи, які виявили намір стати суддею антикорупційного суду, подають до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відповідні заяви та документи;

4) Вища кваліфікаційна комісія суддів України перевіряє осіб, які звернулися із заявою про участь у конкурсі, на відповідність вимогам, встановленим цим Законом;

5) Вища кваліфікаційна комісія суддів України приймає рішення про допуск до участі у конкурсі осіб, які за результатами перевірки на час звернення відповідають вимогам, визначеним цим Законом, та розпочинає формування їхніх досьє;

6) Вища кваліфікаційна комісія суддів України проводить щодо осіб, допущених до участі у конкурсі, спеціальну перевірку в порядку, визначеному законодавством про запобігання корупції, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом та приймає рішення про допуск до кваліфікаційного оцінювання осіб, які успішно пройшли спеціальну перевірку;

7) кандидати на посаду судді антикорупційного суду, які за результатами спеціальної перевірки допущені до наступного етапу конкурсу, проходять кваліфікаційне оцінювання;

8) Конкурсна комісія за результатами кваліфікаційного оцінювання приймає рішення щодо підтвердження здатності кандидата на посаду судді антикорупційного суду здійснювати правосуддя в антикорупційному суді та формує рейтинг кандидатів;

9) Конкурсна комісія приймає рішення про встановлення результатів конкурсу, яким затверджує список кандидатів на посаду судді антикорупційного суду для призначення у відповідний суд;

10) Вища кваліфікаційна комісія суддів України затверджує результати конкурсу, встановлені Конкурсною комісією, і вносить рекомендації Вищій раді правосуддя про призначення кандидатів на посаду судді;

11) Вища рада правосуддя розглядає рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та ухвалює рішення про внесення Президентові України подання про призначення на посаду судді;

12) Президент України видає указ про призначення на посаду судді.

Стаття 22. Оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів в антикорупційних судах

1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України приймає рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів в антикорупційних судах та розміщує відповідне оголошення на своєму офіційному веб-сайті. В оголошенні має бути зазначено кінцевий термін подання документів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, що не може бути меншим, ніж 30 днів від дати розміщення оголошення.

Стаття 23. Подання особами, які виявили намір стати суддею антикорупційного суду, заяви та документів

1. Особи, які виявили намір стати суддею антикорупційного суду, у строк, визначений в оголошенні, подають до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України:

1) письмову заяву про участь у конкурсі;

2) копію паспорта громадянина України;

3) анкету кандидата на посаду судді, що містить інформацію про нього;

4) мотиваційний лист, у якому викладаються мотиви бути суддею;

5) декларацію родинних зв'язків кандидата на посаду судді;

6) копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);

7) копію трудової книжки, послужного списку (за наявності);

8) довідку медичної установи про стан здоров'я кандидата з висновком щодо його придатності до роботи на посаді, пов'язаній із виконанням функцій держави;

9) письмову згоду на збирання, зберігання, обробку та використання інформації про кандидата з метою оцінки його готовності до роботи на посаді судді;

10) згоду на проведення щодо нього спеціальної перевірки відповідно до закону;

11) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, встановленому законодавством про запобігання корупції;

12) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

13) заяву про проведення перевірки, визначеної Законом України "Про очищення влади";

14) декларацію доброчесності кандидата на посаду судді;

15) документи, які підтверджують дотримання однієї з вимог, визначених пунктами 1 - 5 частини першої статті 8 цього Закону.

2. У заяві про участь у конкурсі особа, яка виявила намір стати суддею антикорупційного суду, може зазначити, зайняттю вакантної посади в якому з антикорупційних судів вона надає перевагу.

3. Заяви та документи, подані особами, які виявили намір стати суддею антикорупційного суду, секретаріат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розміщує на офіційному веб-сайті цього органу. Такі документи є відкритими для загального доступу, за винятком:

1) відомостей про місця проживання або перебування, дати народження фізичних осіб, їх адрес, номерів телефонів чи інших засобів зв'язку, адрес електронної пошти, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, серій та номерів паспортів, військових квитків, місцезнаходження об'єктів власності (крім області, району, населеного пункту, де знаходиться об'єкт), реєстраційних номерів транспортних засобів, медичних відомостей;

2) будь-яких відомостей та даних щодо неповнолітніх дітей, крім відомостей щодо майна, майнових прав, активів, інших об'єктів декларування, що перебувають у їхній власності відповідно до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка подається кандидатом на посаду судді антикорупційного суду.

Стаття 24. Перевірка на відповідність вимогам до кандидата на посаду судді антикорупційного суду

1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України на основі поданих документів перевіряє осіб, які звернулися із заявою про участь у конкурсі, на відповідність вимогам, визначеним статтею 8 цього Закону.

2. Вища кваліфікаційна комісія суддів України приймає рішення про допуск до участі у конкурсі осіб, які за результатами перевірки відповідають вимогам до кандидата на посаду судді антикорупційного суду, та розпочинає формування їхніх досьє відповідно до вимог Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

Стаття 25. Проведення спеціальної перевірки щодо кандидата на посаду судді антикорупційного суду

1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України проводить спеціальну перевірку кандидатів на посаду судді антикорупційного суду відповідно до положень Закону України "Про запобігання корупції" та в порядку і з особливостями, встановленими цим Законом.

2. Для проведення спеціальної перевірки Вища кваліфікаційна комісія суддів України не пізніше трьох робочих днів після прийняття рішення про допуск до участі у конкурсі надсилає до уповноважених органів запити про перевірку відповідних відомостей щодо осіб, допущених до участі у конкурсі. Такі запити підписує голова або заступник голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

3. Якщо уповноважений орган у відповіді на запит зазначає, що кандидат на посаду судді антикорупційного суду не може пройти спеціальну перевірку, то такий орган повинен обґрунтувати своє рішення та надати відповідну інформацію для його підтвердження. Якщо уповноважений орган не обґрунтував неможливість проходження кандидатом на посаду судді антикорупційного суду спеціальної перевірки, вважається, що уповноважений орган підтвердив можливість такого кандидата пройти спеціальну перевірку.

4. На підставі одержаної інформації Вища кваліфікаційна комісія суддів України готує довідку про результати проведення спеціальної перевірки.

5. Фізичні та юридичні особи мають право подавати до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України інформацію щодо кандидатів на посаду судді.

6. У разі одержання під час проведення спеціальної перевірки інформації, що може свідчити про невідповідність кандидата на посаду судді антикорупційного суду визначеним цим Законом вимогам, Вища кваліфікаційна комісія суддів України розглядає її на своєму засіданні із запрошенням такого кандидата. Кандидат на посаду судді антикорупційного суду має право ознайомитися з цією інформацією, надати відповідні пояснення, спростувати та заперечити її. За результатами розгляду інформації Вища кваліфікаційна комісія суддів України приймає вмотивоване рішення про припинення подальшої участі у конкурсі на зайняття вакантних посад суддів антикорупційного суду.

7. Кандидатів, які успішно пройшли спеціальну перевірку, Вища кваліфікаційна комісія суддів України допускає до проходження кваліфікаційного оцінювання.

Стаття 26. Кваліфікаційне оцінювання

1. Кваліфікаційне оцінювання здійснюється з урахуванням вимог, встановлених у Законі України "Про судоустрій і статус суддів" та з особливостями, встановленими цим Законом.

2. Кваліфікаційне оцінювання складається з таких етапів:

1) складення іспиту, який проводить Вища кваліфікаційна комісія суддів України;

2) дослідження досьє та проведення співбесіди, що проводить Конкурсна комісія.

3. Результати кваліфікаційного оцінювання встановлює Конкурсна комісія.

Стаття 27. Складення іспиту

1. Іспит є першим етапом кваліфікаційного оцінювання та основним засобом встановлення відповідності кандидата на посаду судді антикорупційного суду критерію компетентності.

2. Іспит проводиться шляхом виконання анонімного письмового практичного завдання кандидатом на посаду судді антикорупційного суду з метою виявлення рівня знань, практичних навичок та умінь у застосуванні антикорупційного законодавства України, включно з кримінальним та кримінальним процесуальним законодавством, міжнародно-правових актів з запобігання корупції, практики Європейського суду з прав людини, а також ведення судового засідання.

3. Порядок складення іспиту, методика оцінювання кандидатів визначаються положенням, проект якого розробляє Вища кваліфікаційна комісія суддів України та затверджує Конкурсна комісія.

4. Іспит проводить Вища кваліфікаційна комісія суддів України у спеціально обладнаному для цього приміщенні. На кожному етапі проведення іспиту та під час оцінювання його результатів можуть бути присутніми члени Конкурсної комісії, представники засобів масової інформації та будь-які зацікавлені особи. Перебіг іспиту фіксується за допомогою технічних засобів відео- та звукозапису.

5. Кандидати на посаду судді антикорупційного суду, які раніше брали участь у конкурсі на зайняття вакантних посад суддів в антикорупційних судах і за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердили здатність здійснювати правосуддя в антикорупційному суді, можуть використати результати іспиту, встановлені під час попереднього конкурсу, якщо такий іспит був складений не раніше, ніж за три роки до проведення поточного конкурсу, і якщо порядок складення іспиту та методика оцінювання не змінилися.

6. Після завершення проведення іспиту Вища кваліфікаційна комісія суддів України передає Конкурсній комісії всі матеріали, які стосуються результатів іспиту та виконаних завдань кандидатів на посаду судді антикорупційного суду.

7. Конкурсна комісія встановлює результати іспиту, які оприлюднюються на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Результати іспиту щодо кожного кандидата та виконані ним завдання, результати перевірки загальних здібностей є відкритими для загального доступу, за винятком відомостей про результати проведення тестувань з метою перевірки особистих морально-психологічних якостей на посаду судді антикорупційного суду.

8. Після встановлення результатів іспиту Конкурсна комісія приймає рішення про допуск кандидата на посаду судді антикорупційного суду до наступного етапу кваліфікаційного оцінювання.

Стаття 28. Дослідження досьє та проведення співбесіди

1. Конкурсна комісія здійснює дослідження досьє кандидатів на посаду судді антикорупційного суду для перевірки їх на відповідність критеріям професійної етики та доброчесності. Для цього Конкурсна комісія отримує повний та безпосередній доступ до досьє кандидатів на посаду суддів антикорупційного суду.

2. Конкурсна комісія може прийняти рішення щодо необхідності отримання додаткової інформації про кандидата на посаду судді антикорупційного суду. Для отримання такої інформації Конкурсна комісія має право безоплатно отримувати інформацію та копії документів і матеріалів (у тому числі з обмеженим доступом) щодо кандидата на посаду судді антикорупційного суду та членів його сім'ї або близьких осіб від будь-яких осіб, які є власниками або розпорядниками інформації (документів, матеріалів), що запитуються. Такі особи зобов'язані протягом десяти днів з дня отримання запиту надати інформацію (документи, матеріали), що запитується.

3. У разі зберігання інформації (документів, матеріалів) у власника (розпорядника) інформації в електронній формі Конкурсній комісії вона надається в електронній формі (за наявності технічної можливості).

4. Конкурсна комісія має право скеровувати запити, видавати спільні накази з власниками або розпорядниками інформації, що запитується.

5. Особа, яка отримала запит Конкурсної комісії (крім органу державної влади), може відмовити у наданні інформації (документів), яка містить державну, професійну таємницю, таємницю досудового розслідування, банківську таємницю або таємницю про стан здоров'я. Розкриття такої таємниці здійснюється на вимогу Конкурсної комісії за судовим рішенням у порядку та на підставах, встановлених законом.

6. У разі необхідності направлення запиту, вказаного в частині другій цієї статті, Конкурсна комісія має право зупинити проведення кваліфікаційного оцінювання на період, необхідний для отримання відповідної інформації.

7. У разі ненадання Конкурсній комісії інформації, а також надання завідомо недостовірних відомостей Конкурсна комісія звертається до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з вимогою надіслати запит щодо надання достовірної інформації до суб'єктів, які не надали її або надали завідомо недостовірні відомості. Ненадання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформації, а також надання завідомо недостовірних відомостей мають наслідком притягнення винних осіб до відповідальності, встановленої законом.

8. Громадська рада доброчесності має право надати Конкурсній комісії висновок про невідповідність кандидата на посаду судді антикорупційного суду критеріям професійної етики та (або) доброчесності. Такий висновок додається до досьє відповідного кандидата.

9. Фізичні та юридичні особи мають право надавати Конкурсній комісії інформацію щодо кандидатів на посаду судді антикорупційного суду. Така інформація додається до досьє відповідного кандидата за рішенням Конкурсної комісії.

10. Конкурсна комісія проводить співбесіди з кандидатами на посаду судді антикорупційного суду, які допущені до цього етапу кваліфікаційного оцінювання. Співбесіда полягає в обговоренні результатів дослідження досьє.

11. За результатами кваліфікаційного іспиту, дослідження матеріалів досьє і співбесіди Конкурсна комісія приймає окреме рішення про підтвердження чи не підтвердження кожним кандидатом на посаду судді антикорупційного суду здатності здійснювати правосуддя в антикорупційному суді. Якщо Громадська рада доброчесності у своєму висновку встановила, що кандидат на посаду судді не відповідає критеріям професійної етики та доброчесності, то Конкурсна комісія може прийняти рішення про підтвердження здатності такого кандидата на посаду судді здійснювати правосуддя в антикорупційному суді лише у разі, якщо таке рішення підтримане не менше ніж сімома її членами.

12. Конкурсна комісія формує рейтинг кандидатів, які підтвердили здатність здійснювати правосуддя в антикорупційному суді, за результатами дослідження матеріалів досьє і співбесіди та з врахуванням результатів іспиту.

Стаття 29. Встановлення результатів конкурсу

1. Конкурсна комісія приймає рішення про встановлення результатів конкурсу, яким затверджує список кандидатів на посаду судді антикорупційного суду для призначення у відповідний антикорупційний суд.

2. Під час встановлення результатів конкурсу Конкурсна комісія може врахувати інформацію, зазначену в заяві про участь у конкурсі відповідно до частини другої статті 23 цього Закону.

Стаття 30. Особливості призначення на посаду судді

1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України затверджує результати конкурсу, встановлені Конкурсною комісією, і вносить рекомендації Вищій раді правосуддя про призначення кандидата на посаду судді або про переведення судді.

2. Вища кваліфікаційна комісія суддів України не може відмовити у затвердженні результатів конкурсу, встановлених Конкурсною комісією.

3. Вища рада правосуддя на підставі рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України ухвалює рішення про внесення Президентові України подання про призначення на посаду судді та про переведення судді.

4. Вища рада правосуддя не може відмовити у внесенні Президентові України подання про призначення судді на посаду, а також відмовити у схваленні рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо переведення судді.

5. Президент України видає указ про призначення на посаду судді відповідно до вимог Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

Стаття 31. Оскарження рішень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

1. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про затвердження результатів добору, може бути оскаржене та скасоване виключно з таких підстав:

1) склад членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, який прийняв таке рішення, не мав повноважень його приймати;

2) рішення не підписано будь-ким із складу членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, який прийняв рішення про затвердження результатів добору.

Розділ IV. Особливості забезпечення антикорупційних судів

Стаття 32. Фінансове забезпечення Вищого антикорупційного суду та Антикорупційної палати

1. Видатки на утримання Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати визначаються окремими рядками Державного бюджету України.

2. Вищий антикорупційний суд та Антикорупційна палата є головними розпорядниками коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення їхньої діяльності.

Стаття 33. Вимоги щодо будівель, в яких розміщуються антикорупційні суди

1. Вищий антикорупційний суд розміщується в окремій будівлі (будівлях). Вищий антикорупційний суд не може розміщуватися в одній будівлі разом із іншими судами.

2. Антикорупційна палата розміщується в окремій будівлі. Антикорупційна палата не може розміщуватися в одній будівлі разом із іншими будівлями Верховного Суду або іншими судами.

3. Службові приміщення Вищого антикорупційного суду та Антикорупційної палати оснащуються сучасними заходами безпеки, які гарантують особисту безпеку суддів та працівників апаратів антикорупційних судів, збереження документації, недопущення незаконного проникнення в будівлі антикорупційних судів.

4. З метою забезпечення публічності та відкритості судового процесу судові зали Вищого антикорупційного суду та судові зали Антикорупційної палати повинні містити окрему кімнату, яка дозволяє представникам громадськості та засобів масової інформації безпосередньо спостерігати за судовим засіданням, але не допускає перешкоджання здійсненню правосуддя. Якщо така кімната не може вмістити всіх охочих взяти участь у судовому засіданні, апарат антикорупційного суду повинен забезпечити відео- та аудіотрансляцію судового засідання в іншому загальнодоступному приміщенні будівлі суду.

Стаття 34. Забезпечення суддів антикорупційних судів службовим житлом та транспортом

1. Судді Вищого антикорупційного суду та Антикорупційної палати у разі необхідності забезпечуються службовим житлом. Статус такого житла не може бути змінений, а також воно не може бути відчужене.

2. Суддям Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати надається службовий транспорт.

Стаття 35. Гарантії безпеки суддів антикорупційних судів

1. Судді Вищого антикорупційного суду, судді Антикорупційної палати надається цілодобова охорона.

2. У разі потреби за заявою судді членам його сім'ї та/або іншим особам, з якими такий суддя має спільний побут або родинні зв'язки, надається цілодобова охорона.

3. За заявою судді здійснюється цілодобова охорона особистого або службового житла судді.

4. Охорону судді, членів його сім'ї, інших осіб, з якими такий суддя має спільний побут або родинні зв'язки, а також охорону житла судді забезпечує Управління державної охорони України.

5. Особисте чи службове житло судді оснащується охоронною сигналізацією та кнопками тривожної сигналізації для екстреного виклику поліції.

6. Суддя, члени його сім'ї та інші особи, з якими такий суддя має спільний побут, забезпечуються захищеними від стороннього прослуховування засобами зв'язку.

7. У разі загрози життю чи здоров'ю судді антикорупційного суду, членів його сім'ї, чи інших осіб, з якими такий суддя має спільний побут або родинні зв'язки, за заявою судді Управління державної охорони України забезпечує тимчасове розміщення таких осіб у місцях, що гарантують їхню безпеку.

8. Держава здійснює страхування життя та здоров'я суддів Вищого антикорупційного суду, суддів Апеляційної палати, життя та здоров'я членів їхніх сімей, а також осіб, з якими такий суддя має спільний побут.

Стаття 36. Суддівська винагорода суддів антикорупційних судів

1. Суддівська винагорода суддів антикорупційних судів складається з посадового окладу.

2. Розмір посадового окладу судді антикорупційного суду становить:

1) 75 мінімальних заробітних плат - судді Вищого антикорупційного суду;

2) 94 мінімальні заробітні плати - судді Антикорупційної палати.

3. Обсяги видатків на забезпечення виплати суддівської винагороди здійснюються за окремим кодом економічної класифікації видатків.

4. Суддівська винагорода виплачується судді з дня зарахування його до штату відповідного антикорупційного суду.

Стаття 37. Особливості апарату Вищого антикорупційного суду

1. Організаційне забезпечення роботи Вищого антикорупційного суду здійснює апарат Вищого антикорупційного суду. Апарат Вищого антикорупційного суду очолює керівник апарату. Керівника апарату Вищого антикорупційного суду призначає Голова Державної судової адміністрація України за поданням Конкурсної комісії, яка проводить конкурс на посаду керівника апарату відповідно до Закону України "Про державну службу" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

2. Голова Державної судової адміністрації України не може відмовити в призначенні керівником апарату Вищого антикорупційного суду особи, запропонованої Конкурсною комісією.

3. Керівника апарату Вищого антикорупційного суду звільняє Голова Державної судової адміністрації України з підстав, визначених Законом України "Про державну службу". Збори суддів Вищого антикорупційного суду можуть висловити недовіру керівнику апарату Вищого антикорупційного суду, що має наслідком його звільнення з посади.

4. Працівників апарату Вищого антикорупційного суду призначає на посаду і звільняє з посади керівник апарату. Призначення на посаду відбувається за результатами конкурсу, проведеного відповідно до Закону України "Про державну службу" з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про судоустрій і статус суддів".

5. Правовий статус працівників апарату Вищого антикорупційного суду визначено в Законі України "Про державну службу" з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про судоустрій і статус суддів".

6. Положення про Апарат Вищого антикорупційного суду затверджують збори суддів Вищого антикорупційного суду. Структуру і штатну чисельність апарату Вищого антикорупційного суду визначає Державна судова адміністрація України за погодженням із керівником апарату Вищого антикорупційного суду в межах видатків на його утримання.

Стаття 38. Особливості апарату Антикорупційної палати

1. Організаційне забезпечення роботи Антикорупційної палати здійснює окремий апарат. Апарат Антикорупційної палати не є структурним підрозділом апарату Верховного Суду. Апарат Антикорупційної палати не підпорядковується апарату Верховного Суду, а керівник апарату Антикорупційної палати не підконтрольний Голові Касаційного кримінального суду Верховного Суду.

2. Апарат Антикорупційної палати очолює керівник апарату. Керівника апарату Антикорупційної палати призначає Голова Державної судової адміністрації України за поданням Конкурсної комісії, яка проводить конкурс на посаду керівника апарату відповідно до Закону України "Про державну службу" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

3. Голова Державної судова адміністрація України не може відмовити в призначенні керівником апарату Антикорупційної палати особи, запропонованої Конкурсною комісією.

4. Керівника апарату Антикорупційної палати звільняє Голова Державної судової адміністрації України з підстав, визначених Законом України "Про державну службу". Збори суддів Антикорупційної палати можуть висловити недовіру керівнику Апарату, що має наслідком його звільнення з посади.

5. Працівників апарату Антикорупційної палати призначає на посаду і звільняє з посади керівник апарату. Призначення на посаду відбувається за результатами конкурсу, проведеного відповідно до Закону України "Про державну службу" з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про судоустрій і статус суддів".

6. Збори суддів Антикорупційної палати затверджують Положення про апарат Антикорупційної палати. Структуру і штатну чисельність апарату Антикорупційної палати визначає Державна судова адміністрація України за погодженням із керівником апарату Антикорупційної палати у в межах видатків на її утримання.

Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Конкурсна комісія утворюється протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом.

3. Протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

1) утворюються Вищий антикорупційний суд та Антикорупційна палата у порядку та у складі, що визначені цим Законом;

2) призначаються судді Вищого антикорупційного суду та Антикорупційної палати за результатами конкурсу, проведеного відповідно до цього Закону.

4. Вищий антикорупційний суд розпочинає роботу за умови призначення щонайменше 25 суддів Вищого антикорупційного суду за результатами конкурсу, проведеного відповідно до цього Закону.

5. Антикорупційна палата розпочинає роботу за умови призначення щонайменше 11 суддів Антикорупційної палати за результатами конкурсу, проведеного відповідно до цього Закону.

7. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013, N 9 - 10, N 11 - 12, N 13, ст. 88):

а) пункт 18 частини першої статті 3 викласти у такій редакції:

"18) слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, суддя палати слідчих суддів Вищого антикорупційного суду, та у випадку, передбаченому частинами 1, 2 статті 247 цього Кодексу, - голова чи за його визначенням інший суддя Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, апеляційного суду області, міст Києва та Севастополя. Слідчий суддя (слідчі судді) у суді першої інстанції обирається зборами суддів зі складу суддів цього суду;".

б) в пункті 20 частини першої статті 3 після слів "суд першої інстанції, що ухвалив оскаржуване судове рішення," додати слова "Антикорупційна палата Касаційного кримінального суду Верховного Суду, в частині перегляду вироків та ухвал Вищого антикорупційного суду про закриття кримінального провадження, про застосування чи відмову у застосуванні примусових заходів медичного або виховного характеру, апеляційна палата Вищого антикорупційного суду в частині перегляду ухвал слідчих суддів палати слідчих суддів та інших ухвал у випадках, передбачених цим Кодексом;".

в) в пункті 22 частини першої статті 3 після слів "про закриття кримінального провадження;" додати слова "Вищий антикорупційний суд України, як суд першої інстанції у кримінальних провадженнях, підслідних Національному антикорупційному бюро України, в порядку, встановленому процесуальним законом;".

г) в пункті 23 частини першої статті 3 після слів "Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ," додати слова "Вищого антикорупційного суду України,".

ґ) в частині другій статті 31 після слів "здійснюється колегіально судом у складі трьох професійних суддів." додати слова "крім випадків, визначених абзацом другим частини дев'ятої цієї статті.".

д) в частині дев'ятій статті 31 після слів "посади яких належать до категорії "А"," та перед словом "здійснюється" виключити слова "а також щодо обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України,".

е) частину дев'яту доповнити абзацом другим такого змісту:

"Кримінальне провадження щодо обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України, здійснюється:

1) в суді першої інстанції - колегією суддів у складі трьох професійних суддів Вищого антикорупційного суду;

2) в апеляційному порядку - колегією суддів у складі п'яти професійних суддів Антикорупційної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду.".

є) частину третю статті 32 викласти у такій редакції:

"3. Вищий антикорупційний суд здійснює кримінальне провадження щодо кримінального правопорушення, досудове розслідування якого проводилося Національним антикорупційним бюро України або територіальним управлінням Національного антикорупційного бюро України.".

ж) статтю 33 доповнити частиною шостою такого змісту:

"6. Кримінальне провадження щодо обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України, у першій інстанції здійснює Вищий антикорупційний суд, а в апеляційній інстанції - Антикорупційна палата Касаційного кримінального суду Верховного Суду.

Перегляд у касаційному порядку судових рішень Вищого антикорупційного суду та Антикорупційної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду, що набрали законної сили, здійснюється Великою Палатою Верховного Суду виключно з підстав встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи антикорупційним судом. За результатами перегляду судового рішення Велика Палата Верховного Суду може скасувати таке судове рішення чи судові рішення повністю або частково та направити справу на новий розгляд до суду, який ухвалив оскаржуване судове рішення.".

з) в частині сьомій статті 100 після слів "згідно із статтями 171 - 173 цього Кодексу." додати слова "У кримінальних провадженнях, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді Вищого антикорупційного суду."

и) в частині другій статті 132 після слів "в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування." додати слова "У кримінальних провадженнях, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України, таке клопотання подається до Вищого антикорупційного суду."

і) в частині першій статті 184 після слів "здійснюється досудове розслідування," та перед словами "і повинно містити:" додати слова "а в кримінальних провадженнях, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України, - до Вищого антикорупційного суду,".

ї) частину першу статті 192 доповнити другим абзацом такого змісту:

"У кримінальних провадженнях, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про застосування запобіжного заходу до особи, яку затримано без ухвали про дозвіл на затримання за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, до Вищого антикорупційного суду.".

й) в частині другій статті 199 після слів "в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування" додати слова ", а у кримінальних провадженнях, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України, - до Вищого антикорупційного суду.".

к) в частині першій статті 201 після слів "в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування," та перед словами "клопотання про зміну запобіжного заходу" додати слова "а у кримінальних провадженнях, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України, - до Вищого антикорупційного суду,".

л) статтю 247 доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Розгляд клопотань, який віднесений згідно з положеннями цієї глави до повноважень слідчого судді, у кримінальних провадженнях, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України, здійснюється суддею палати слідчих суддів Вищого антикорупційного суду.".

м) в частині десятій статті 290 після слів "в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування," та перед словами "не пізніше п'яти днів з дня його надходження до суду" додати слова "а у кримінальних провадженнях, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України, - суддею палати слідчих суддів Вищого антикорупційного суду,".

н) в частині першій статті 306 після слів "розглядаються слідчим суддею місцевого суду" та перед словами "згідно з правилами судового розгляду" додати слова "а у кримінальних провадженнях, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України, - суддею палати слідчих суддів Вищого антикорупційного суду,".

о) Розділ XI доповнити пунктами 20-2, 20-3, 20-4, 20-5, 20-6, 20-7, 20-8, 20-9, 20-10, 20-11, 20-12 такого змісту:

"20-2. Слідчі судді, суди першої інстанції, апеляційної інстанції та касаційної інстанції у кримінальних провадженнях, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України, продовжують здійснювати свої повноваження згідно положень цього Кодексу до початку роботи Вищого антикорупційного суду та Антикорупційної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду.

20-3. Вищий антикорупційний суд та Антикорупційна палата Касаційного кримінального суду Верховного Суду починають свою роботу з наступного дня після опублікування в газеті "Голос України" відповідного спільного повідомлення голів Вищого антикорупційного суду та Антикорупційної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду.

20-4. Слідчі судді, суди першої інстанції, апеляційної інстанції та касаційної інстанції у кримінальних провадженнях, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України, з дня початку роботи Вищого антикорупційного суду та Антикорупційної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду припиняють приймати до розгляду клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, клопотання про застосування запобіжних заходів, клопотання про негласні слідчі (розшукові) дії, обвинувальні акти, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, апеляційні скарги, касаційні скарги, заяви про перегляд за нововиявленими обставинами.

20-5. Слідчій суддя, суд у кримінальних провадженнях, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України, продовжує розгляд клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, клопотань про застосування запобіжних заходів, клопотань про негласні слідчі (розшукові) дії, які були подані до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду.

20-6. Суд першої інстанції у кримінальних провадженнях, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України, продовжує розгляд обвинувальних актів, клопотань про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності, які знаходяться у нього на розгляді станом на день початку роботи Вищого антикорупційного суду.

20-7. Після початку роботи Антикорупційної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду, у кримінальних провадженнях, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України, судові рішення, які ухвалені судом першої інстанції і не набрали законної сили, можуть бути оскаржені в апеляційному порядку до Антикорупційної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду на підставах, передбачених цим Кодексом.

20-8. Суд апеляційної інстанції у кримінальних провадженнях щодо перегляду вироку суду першої інстанції, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України, по яких апеляційне провадження було відкрито до дня початку діяльності Антикорупційної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду, продовжує їх розгляд.

20-9. Суд апеляційної інстанції у кримінальних провадженнях, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України, щодо апеляційного перегляду ухвал слідчих суддів, по яких апеляційне провадження було відкрито до дня початку діяльності Антикорупційної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду, продовжує їх розгляд.

20-10. У кримінальних провадженнях, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України, касаційні скарги, заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України, по яких провадження було відкрито до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду і Антикорупційної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду, розглядаються судами, які відкрили відповідні провадження.

20-11. У кримінальних провадженнях, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України, заяви про перегляд за нововиявленими обставинами судових рішень, по яких провадження було відкрито до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду і Антикорупційної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду, розглядаються судами, які відкрили відповідні провадження.

20-12. Заяви про перегляд за нововиявленими обставинами судових рішень, які у кримінальних провадженнях, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України, були ухвалені судами першої, апеляційної та касаційної інстанцій до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду та Антикорупційної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду, подаються до Вищого антикорупційного суду та розглядаються ним у порядку, передбаченому цим Кодексом.".

2) У Законі України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, N 49, ст. 2056) в абзаці другому частини другої статті 56 після слів "визначаються Законом України "Про судоустрій і статус суддів" додати слова "та Законом України "Про антикорупційні суди".".

3) У Законі України "Про Вищу раду правосуддя" (Голос України, 04.01.2017, N 1):

а) частину першу статті 43 доповнити пунктами 5, 6 такого змісту:

"5) звертається до Голови Вищого антикорупційного суду з вимогою негайного скликання зборів суддів Вищого антикорупційного суду для вирішення питання щодо надання згоди на відкриття дисциплінарної справи щодо судді Вищого антикорупційного суду.

6) звертається до Секретаря Антикорупційної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду з вимогою негайного скликання зборів суддів Антикорупційної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду для вирішення питання щодо надання згоди на відкриття дисциплінарної справи щодо судді Антикорупційної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду;".

б) частину першу статті 45 доповнити пунктами 5, 6 такого змісту:

"5) збори суддів Вищого антикорупційного суду не надали згоди на відкриття дисциплінарної справи за скаргою щодо дисциплінарноого проступку судді Вищого антикорупційного суду;

6) збори суддів Антикорупційної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду не надали згоди на відкриття дисциплінарної справи за скаргою щодо судді Антикорупційної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду.".

 

Голова Верховної Ради
України

А. ПАРУБІЙ

Опрос