Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины (относительно урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования)

Проект закона Украины от 21.12.2016 № 5567
Дата рассмотрения: 21.12.2016 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо врегулювання транзиту та тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 44 - 48, ст. 552) такі зміни:

1. У статті 380:

1) абзаци перший та третій частини третьої викласти у такій редакції:

"3. Тимчасове ввезення громадянами-резидентами транспортних засобів особистого користування, що класифікуються за товарними позиціями 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни), 8711 згідно з УКТЗЕД та причепів до них товарної позиції 8716 згідно з УКТЗЕД дозволяється на строк до одного року під письмове зобов'язання про їх зворотне вивезення за умови письмового декларування в порядку, передбаченому законодавством України для громадян. У випадку тимчасового ввезення таких транспортних засобів яким 7 і більше років з року їх виготовлення (випуску), застосовується умовне часткове звільнення від оподаткування митними платежами за кожний повний або неповний календарний місяць заявленого строку перебування на митній території України та сплачується щомісяця 0,5 відсотка суми митних платежів, яка підлягала б сплаті у разі випуску цих транспортних засобів особистого користування у вільний обіг на митній території України, розрахованої на дату їх тимчасового ввезення. Дозволяється ввезення громадянином-резидентом лише одного транспортного засобу особистого користування з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами. Після зворотного вивезення раніше ввезеного транспортного засобу особистого користування та сплати штрафу за порушення термінів тимчасового ввезення, якщо таке мало місце, дозволяється ввезення наступного транспортного засобу особистого користування";

"Строки, передбачені абзацами першим та другим цієї частини, можуть бути продовжені органами доходів і зборів з урахуванням дії обставин непереборної сили та особистих обставин громадян, які ввезли транспортні засоби, за умови документального підтвердження цих обставин, але не більш як на 60 днів. В разі продовження строків тимчасового ввезення транспортних засобів, що зазначені у абзаці першому цієї частини, сплачуються митні платежі в розмірі, що визначені абзацом першим цієї частини";

2) доповнити статтю новими частинами четвертою - восьмою такого змісту:

"4. Сума митних платежів сплачується під час пропуску транспортних засобів особистого користування через митний кордон та розраховується за встановлений органом доходів і зборів строк дії тимчасового ввезення.

Оформлення документів про продовження терміну тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування у митницях здійснюється з пред'явленням цих транспортних засобів до огляду, без обов'язкового прибуття до пунктів пропуску через державний кордон.

5. Загальна сума митних платежів, яка підлягає сплаті за час тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, не повинна перевищувати суми, яка підлягала б сплаті у разі їх випуску у вільний обіг на митній території України, розрахованої на дату початку тимчасового ввезення.

6. Сума митних платежів, сплачена на підставі умовного часткового звільнення від оподаткування митними платежами, поверненню не підлягає.

7. У разі випуску транспортних засобів особистого користування, що були тимчасово ввезені з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, у вільний обіг на митній території України, митні платежі сплачуються в обсязі, передбаченому законом для імпорту таких транспортних засобів на митну територію України, за відрахуванням суми вже сплаченої на підставі умовного часткового звільнення цих транспортних засобів від оподаткування митними платежами. При цьому, за період, коли застосовувалося таке звільнення, підлягають сплаті проценти з сум податкових зобов'язань, що підлягали б сплаті у разі, якщо б щодо таких сум надавалося розстрочення податкових зобов'язань відповідно до розділу II Податкового кодексу України.

8. При оформленні в органах доходів і зборів тимчасового ввезення транспортного засобу особистого користування з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, громадянин-резидент за бажанням подає заяву визначеного органом доходів і зборів зразка з проханням направляти повідомлення про перевищення термінів тимчасового ввезення за вказаною ним електронною поштою.

Громадянин-резидент України повідомляється за вказаною ним при декларуванні поштовою адресою або, за його бажанням, електронною поштою про перевищення строку тимчасового ввезення транспортного засобу особистого користування з пропозицією звернутися у митний орган для сплати штрафу та надання пояснень. Таке повідомлення надсилається органом доходів і зборів двічі: на одинадцятий та тридцятий день перевищення строку тимчасового ввезення транспортного засобу. Підтвердженням повідомлення буде корінець цінного листа та роздруківка електронного повідомлення",

змінивши нумерацію наступних частин статті.

2. У статті 381:

1) у назві статті слово "ввезення" замінити словом "переміщення";

2) частину першу викласти у такій редакції:

"1. Громадянам дозволяється переміщувати транспортні засоби особистого користування з метою транзиту через митну територію України за умови їх письмового декларування в порядку, передбаченому для громадян, та внесення на рахунок органу доходів і зборів, що здійснив пропуск таких транспортних засобів на митну територію України, грошової застави в розмірі митних платежів, що підлягають сплаті при ввезенні таких транспортних засобів на митну територію України з метою вільного обігу. Зазначені вимоги не поширюються на транспортні засоби, які переміщуються нерезидентами та постійно зареєстровані у відповідних реєстраційних органах іноземної держави, що підтверджується відповідним документом.

Переміщення транспортного засобу особистого користування з метою транзиту через митну територію України здійснюється у строки, встановлені статтею 95 цього Кодексу".

3. Частини першу та другу статті 467 викласти у такій редакції:

"1. Якщо справи про порушення митних правил відповідно до статті 522 цього Кодексу розглядаються органами доходів і зборів, адміністративне стягнення за порушення митних правил може бути накладено не пізніше, ніж через шість місяців з дня вчинення правопорушення, а у разі розгляду органами доходів і зборів справ про порушення митних правил, що передбачені статтями 469, 477 - 481, 485 цього Кодексу, - протягом шести місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше, ніж через два роки з дня його вчинення. Строки накладення адміністративних стягнень у справах про порушення митних правил, що розглядалися органами доходів і зборів, продовжуються на час розгляду таких справ судом.

2. Якщо справи про порушення митних правил відповідно до статті 522 цього Кодексу розглядаються судами (суддями), адміністративне стягнення за порушення митних правил може бути накладено не пізніше, ніж через шість місяців з дня вчинення правопорушення, а в разі розгляду судами (суддями) справ про порушення митних правил, що передбачені статтями 469, 477 - 485 цього Кодексу, - протягом шести місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше, ніж через два роки з дня його вчинення".

4. Доповнити статтю 469 частиною четвертою такого змісту:

"4. Використання транспортних засобів особистого користування, тимчасово ввезених на митну територію України, для цілей підприємницької діяльності в Україні, -

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі дві тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

5. Доповнити статтю 481 частиною четвертою такого змісту:

"4. Перевищення строку тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування на митну територію України більше ніж на шістдесят діб, -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі вартості цих транспортних засобів або їх конфіскацію".

6. Доповнити статтю 494 частиною десятою такого змісту:

"10. Протокол про порушення митних правил за перевищення строку тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, відповідальність за яке передбачена статтею 481 цього Кодексу, складається без обов'язкової присутності особи, що вчинила правопорушення. Такий протокол протягом трьох робочих днів надсилається особі, яка притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, за повідомленою нею або наявною в митниці адресою (місце проживання або фактичного перебування). Протокол вважається врученим навіть у разі, якщо особа, яка притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, не перебувала за повідомленою нею адресою або місце проживання чи фактичного перебування, назване нею, є недостовірним".

7. У частині другій статті 522 після цифр "476" додати словами та цифри "частиною четвертою статті 481, статтями".

8. Розділ XXI "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити пунктом 4-3 такого змісту:

"4-3. Протягом 2017 - 2018 років до тимчасового ввезення громадянами-резидентами транспортних засобів яким 7 і більше років з року їх виготовлення (випуску), що класифікуються за товарними позиціями 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни), 8711 згідно з УКТЗЕД та причепів до них товарної позиції 8716 згідно з УКТЗЕД, в порядку, визначеному цим Кодексом, застосовується умовне часткове звільнення від оподаткування митними платежами за кожний повний або неповний календарний місяць заявленого строку перебування на митній території України та сплачується щомісяця у 2017 році - 0,2 відсотка, у 2018 році - 0,3 відсотка, у 2019 і наступних роках - по 0,5 відсотка суми митних платежів, яка підлягала б сплаті у разі випуску цих транспортних засобів особистого користування у вільний обіг на митній території України, розрахованої на дату їх тимчасового ввезення".

II. Прикінцеві положення та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем опублікування.

2. Громадяни-резиденти, які протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом здійснили оформлення тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування, не несуть відповідальності за правопорушення, передбачене статтею 481 Митного кодексу, щодо порушення строків тимчасового ввезення цих транспортних засобів, що мало місце до 1 січня 2017 року.

При цьому, дозволяється оформлення тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування, що були ввезенні до набрання чинності цим Законом, у митницях з пред'явленням їх до огляду, без обов'язкового прибуття до пунктів пропуску через державний кордон.

3. Абзац другий частини другої статті 16 Закону України "про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338 із наступними змінами) доповнити словами "а також для водіїв транспортних засобів особистого користування на іноземній реєстрації - митну декларацію або належним чином оформлений дозвіл користувача права на тимчасове ввезення транспортного засобу".

4. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

А. ПАРУБІЙ

Опрос