Идет загрузка документа (59 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования сферы парковки транспортных средств

Проект закона Украины от 04.11.2016 № 5364
Дата рассмотрения: 04.11.2016 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. До Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до N 51, ст. 1122 із відповідними змінами):

1) назву та текст статті 14-2 викласти у такій редакції:

"Стаття 14-2. Відповідальність за адміністративні правопорушення у сферах забезпечення безпеки дорожнього руху та паркування транспортних засобів, зафіксовані в автоматичному режимі та/або в режимі фотозйомки/відеозапису

Адміністративну відповідальність за правопорушення у сферах забезпечення безпеки дорожнього руху та паркування транспортних засобів, зафіксовані в автоматичному режимі та/або в режимі фотозйомки/відеозапису (за допомогою технічних засобів, що дають змогу здійснювати фотозйомку або відеозапис та функціонують згідно із законодавством про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах), несуть юридичні та фізичні особи, за якими зареєстровано транспортний засіб (власники транспортних засобів).

У разі якщо транспортний засіб зареєстровано за межами території України і такий транспортний засіб відповідно до законодавства не підлягає державній реєстрації в Україні, до адміністративної відповідальності за правопорушення у сферах забезпечення безпеки дорожнього руху та паркування транспортних засобів, зафіксовані в автоматичному режимі та/або в режимі фотозйомки/відеозапису, притягається особа, яка ввезла такий транспортний засіб на територію України.

Особа, за якою зареєстровано транспортний засіб або яка ввезла транспортний засіб на територію України, звільняється від відповідальності за адміністративні правопорушення у сферах забезпечення безпеки дорожнього руху та паркування транспортних засобів, зафіксовані в автоматичному режимі та/або в режимі фотозйомки/відеозапису, у випадках, передбачених статтею 279-3 цього Кодексу.

Примітка. Режим фотозйомки/відеозапису передбачає здійснення уповноваженою посадовою особою фото / відеофіксації обставин порушення правил зупинки, стоянки та/або паркування транспортних засобів, а саме: дати, часу (моменту), місця розташування транспортного засобу по відношенню до нерухомих об'єктів та/або географічних координат, інших ознак наявності складу адміністративного правопорушення, передбаченого у відповідній статті Особливої частини цього Кодексу. При здійсненні фотозйомки обов'язковою є наявність не менше двох зображень транспортного засобу, отриманих з різних та/або протилежних ракурсів, а у разі фіксації порушення, що полягає у несплаті вартості послуг з користування майданчиком для платного паркування в межах населеного пункту, в якому не було впроваджено автоматизованої системи контролю оплати паркування, - обов'язковою є наявність зображень, що фіксують відсутність документа про оплату послуг з користування майданчиком для платного паркування під лобовим склом транспортного засобу.";

2) частини другу статті 33 доповнити реченням такого змісту: "Особливості накладення стягнення при розгляді справ без участі особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, за правопорушення у сферах забезпечення безпеки дорожнього руху та паркування транспортних засобів, зафіксовані в автоматичному режимі та/або в режимі фотозйомки/відеозапису, встановлюються статтями 279-1 - 279-4 цього Кодексу.";

3) текст примітки до статті 122 викласти у такій редакції: "Примітка. Суб'єктом правопорушення в цій статті є особа, яка керувала транспортним засобом у момент його вчинення, а в разі вчинення передбачених частинами першою - третьою цієї статті правопорушень у виді перевищення обмежень швидкості руху транспортних засобів, проїзду на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху, порушення правил зупинки і стоянки, а також установленої для транспортних засобів заборони рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів, тротуарами чи пішохідними доріжками, виїзду на смугу зустрічного руху, якщо зазначене правопорушення зафіксовано в автоматичному режимі або в режимі фотозйомки/відеозапису, - юридична або фізична особа, за якою зареєстровано транспортний засіб, або яка ввезла транспортний засіб на територію України. У випадках скасування постанови про притягнення до адміністративної відповідальності особи, за якою зареєстровано транспортний засіб, або яка ввезла транспортний засіб на територію України, з підстав, встановлених абзацами третім - четвертим частини першої статті 279-3 цього Кодексу, суб'єктом цього правопорушення може бути особа, яка фактично володіла та користувалась транспортним засобом в момент вчинення правопорушення, зафіксованого в автоматичному режимі або в режимі фотозйомки/відеозапису.";

4) доповнити Кодекс новою статтею 127-2 такого змісту:

"Стаття 127-2. Порушення порядку надання послуг із транспортування та зберігання транспортних засобів у разі тимчасового затримання транспортних засобів інспектором з паркування

Порушення порядку надання послуг із транспортування та/або зберігання транспортних засобів у разі тимчасового затримання транспортних засобів інспектором з паркування, в тому числі здійснення цієї діяльності без відповідного полісу обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єкта господарювання, що надає ці послуги, за шкоду, яка може бути заподіяна транспортному засобу при здійсненні його транспортування та/або зберігання -

тягне за собою накладення штрафу на керівника суб'єкта господарювання, фізичну особу - підприємця в розмірі сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

5) статтю 152-1 викласти у такій редакції:

"152-1. Порушення правил паркування транспортних засобів

Порушення правил паркування транспортних засобів, в тому числі несплата вартості послуг з користування майданчиком для платного паркування, -

тягне за собою накладення штрафу в двадцятикратному розмірі від вартості однієї години послуги з користування майданчиком для платного паркування транспортних засобів.

Паркування на місцях, призначених для безоплатного паркування транспортних засобів, особами, які не мають відповідних пільг, -

тягне за собою накладення штрафу в тридцятикратному розмірі від вартості однієї години послуги з користування майданчиком для платного паркування транспортних засобів.

Порушення посадовою особою суб'єктів господарювання, які утримують майданчики для паркування транспортних засобів, визначених правилами паркування транспортних засобів вимог щодо розміщення та функціонування майданчиків для паркування транспортних засобів -

тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Необладнання майданчиків для платного паркування транспортних засобів відповідно до вимог, встановлених законодавством, в тому числі паркувальними автоматами або платіжними терміналами на відстані до 100 метрів від відповідного майданчика -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб суб'єктів господарювання, які утримують майданчики для платного паркування транспортних засобів, від сорока до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною четвертою цієї статті, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб суб'єктів господарювання, які утримують майданчики для платного паркування транспортних засобів, від шістдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка. Положення частини першої цієї статті не застосовується у випадках, визначених частинами шостою та сьомою статті 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" щодо місць для безоплатного паркування, а також до осіб, які відповідно до Закону звільняються від сплати вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів.

Під несплатою вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування (крім майданчиків, обладнаних автоматичними в'їзними та виїзними терміналами) слід розуміти несплату вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів більше як за 10 хвилин користування майданчиком для платного паркування транспортних засобів. Якщо транспортний засіб знаходиться більше одного дня на одному і тому ж майданчику для платного паркування без сплати вартості послуг з його користування, адміністративні стягнення за несплату вартості послуг з користування майданчиком для платного паркування накладаються за кожний наступний календарний день, у який відбувалось порушення правил паркування.

Суб'єктом правопорушення, передбаченого частинами першою - другою цієї статті, є особа, яка керувала транспортним засобом у момент його вчинення (момент паркування), а у разі фіксації зазначеного правопорушення в режимі фотозйомки/відеозапису, - юридична або фізична особа, за якою зареєстровано транспортний засіб, або яка ввезла транспортний засіб на територію України. У випадках скасування постанови про притягнення до адміністративної відповідальності особи, за якою зареєстровано транспортний засіб, або яка ввезла транспортний засіб на територію України, з підстав, встановлених абзацами третім - четвертим частини першої статті 279-3 цього Кодексу, суб'єктом цього правопорушення може бути особа, яка фактично володіла та користувалась транспортним засобом в момент вчинення правопорушення, зафіксованого в режимі фотозйомки/відеозапису.";

6) у частинах першій та другій статті 218 слова та цифри "частинами першою та другою статті 152-1" виключити;

7) назву та текст статті 219 викласти у такій редакції:

"Стаття 219. Виконавчі комітети (виконавчі органи) сільських, селищних, міських рад

Виконавчі комітети (а у населених пунктах, де не створено виконавчих комітетів - виконавчі органи, що виконують їх повноваження) сільських, селищних, міських рад розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 92, 99 (коли правопорушення вчинено громадянином), статтями 104, частинами першою та третьою статті 122 (за порушення правил зупинки, стоянки транспортних засобів в межах відповідного населеного пункту, зафіксоване в режимі фотозйомки/відеозапису), статтями 127-2, 141, 142, 152, 152-1, 159, статтею 175-1 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтею 179, статтею 180 (крім справ щодо батьків неповнолітніх або осіб, які їх замінюють), частиною четвертою статті 181, частиною першою статті 182, статтями 183, 186-1.

Від імені виконавчих комітетів (виконавчих органів) сільських, селищних, міських рад розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою та третьою статті 122, частинами першою - другою статті 152-1 цього Кодексу, і накладати адміністративні стягнення мають право уповноважені виконавчим комітетом (виконавчим органом) сільської, селищної, міської ради посадові особи виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, комунальних підприємств - інспектори з паркування.";

8) у частині першій статті 249 слова "у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі" замінити словами "у сферах забезпечення безпеки дорожнього руху та паркування транспортних засобів, зафіксовані в автоматичному режимі та/або в режимі фотозйомки/відеозапису";

9) у частині першій статті 251 слова "в автоматичному режимі, які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху" замінити словами "в автоматичному режимі та/або в режимі фотозйомки/відеозапису, які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху та паркування транспортних засобів";

10) пункт 2 частини першої статті 255 викласти в такій редакції:

"2) посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами (а у населених пунктах, де не створено виконавчих комітетів - виконавчі органи, що виконують їх повноваження) сільських, селищних, міських рад (статті 103-1, 103-2, 104, частина перша статті 106-1, статті 106-2, частина третя статті 122 (за порушення правил зупинки, стоянки транспортних засобів в межах відповідного населеного пункту, зафіксоване в режимі фотозйомки/відеозапису), статті 127-2, 149 - 152, 152-1, 154, 155, 155-2, 156, 156-1, 156-2, 159 - 160, стаття 175-1 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статті 183, 185-1, 186-5;";

11) у статті 258:

у частині другій слова "у сфері забезпечення безпеки дорожнього дорожнього руху, зафіксованих в автоматичному режимі" замінити словами "у сферах забезпечення безпеки дорожнього руху та паркування транспортних засобів, зафіксовані в автоматичному режимі та/або в режимі фотозйомки/відеозапису, крім випадків тимчасового затримання транспортних засобів";

у першому реченні частини п'ятої слова "та правопорушень у сфері забезпечення дорожнього руху, у тому числі зафіксованих в автоматичному режимі" замінити словами "правопорушень у сфері забезпечення дорожнього руху, у тому числі зафіксованих в автоматичному режимі, та правопорушень правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, які зафіксовані в режимі фотозйомки/відеозапису";

12) у статті 265-2:

назву статті доповнити словами "працівниками уповноважених підрозділів Національної поліції";

частину сьому після слів "тимчасового затримання" доповнити словами "працівниками уповноважених підрозділів Національної поліції";

13) доповнити Кодекс новою статтею 265-4 такого змісту:

"Стаття 265-4. Тимчасове затримання транспортних засобів інспекторами з паркування

Тимчасове затримання транспортного засобу інспектором з паркування здійснюється шляхом доставки для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку за допомогою спеціального автомобіля - евакуатора і дозволяється виключно у випадках, встановлених цією статтею. Про тимчасове затримання робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення, який обов'язково складається у разі тимчасового затримання транспортного засобу.

Тимчасове затримання транспортного засобу шляхом доставки для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку здійснюється у разі вчинення порушення, передбаченого частиною третьою статті 122 (за порушення правил зупинки, стоянки в межах відповідного населеного пункту), частиною першою статті 152-1 - за умови, що розміщення транспортного засобу суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху, або у разі вчинення порушення передбаченого частиною другою статті 152-1 цього Кодексу.

Для цілей цього Кодексу розміщення транспортного засобу вважається таким, що суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху, у разі якщо транспортний засіб:

- поставлено на проїзній частині в два і більше ряди;

- розташовано у заборонених Правилами дорожнього руху місцях зупинки або стоянки, а саме:

а) на залізничних переїздах;

б) на трамвайних коліях;

в) на естакаді, мості, шляхопроводі чи під ним, або у тунелі;

г) на пішохідному переході чи ближче 10 м від нього з обох боків, крім випадків зупинки для надання переваги в русі;

ґ) на перехрестях та ближче 10 м від краю перехрещуваної проїзної частини за відсутності на ній пішохідного переходу, за винятком зупинки для надання переваги в русі та зупинки проти бокового проїзду на Т-подібних перехрестях, де є суцільна лінія розмітки або розділювальна смуга;

д) на проїзній частині, де відстань між суцільною лінією розмітки, розділювальною смугою чи протилежним краєм проїзної частини і транспортним засобом, що зупинився, менше 3 м;

е) ближче 30 м від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а коли їх немає - ближче 30 м від дорожнього знака такої зупинки з обох боків;

є) ближче 10 м від позначеного місця виконання дорожніх робіт і в зоні їх виконання;

ж) у місцях, де буде неможливим зустрічний роз'їзд або об'їзд транспортного засобу, що зупинився;

з) ближче 10 м від виїздів з прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду;

- своїм розташуванням робить неможливим рух інших транспортних засобів або створює перешкоду для руху пішоходів, в тому числі інвалідів на спеціальних засобах пересування та пішоходів із дитячими колясками;

- порушує схему паркування транспортних засобів таким чином, що він блокує проїзд по двох або більше смугах руху.

Обставини, що стали підставою для тимчасового затримання транспортного засобу, мають бути обов'язково зафіксовані в режимі фотозйомки/відеозапису та у відповідному протоколі про адміністративне правопорушення.

Інспектори з паркування зобов'язані невідкладно інформувати про тимчасове затримання транспортного засобу відповідні підрозділи Національної поліції із зазначенням державного номеру затриманого транспортного засобу, точного часу його затримання та місця зберігання (адреса та телефони спеціального майданчику чи стоянки), розміщувати цю інформацію на офіційному веб-порталі виконавчого комітету (виконавчого органу) відповідної місцевої ради, а також передавати повідомлення про тимчасове затримання транспортного засобу на абонентський номер рухомого (мобільного) зв'язку або адреси електронної пошти, які зазначені особами, за якими зареєстровані транспортні засоби, відповідно до статті 279-4 цього Кодексу.

Повернення транспортного засобу, затриманого шляхом доставки для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку, особі, за якою зареєстровано транспортний засіб, або яка ввезла транспортний засіб на територію України, або особі, яка фактично керувала транспортним засобом на момент вчинення правопорушення, відбувається невідкладно за зверненням такої особи після сплати штрафу та вартості послуги із транспортування та зберігання транспортного засобу.

У випадку заподіяння транспортному засобу шкоди при його затриманні, транспортуванні та зберіганні, завдані збитки відшкодовуються за рахунок суб'єкта господарювання, що надає ці послуги, та/або відповідного страхового відшкодування, що здійснюється за правовідносинами обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єкта господарювання, що надає послуги із транспортування та зберігання транспортних засобів у разі їх тимчасового затримання інспектором з паркування.

Порядок тимчасового затримання транспортних засобів інспекторами з паркування в межах окремого населеного пункту визначається відповідною сільською, селищною, міською радою згідно Типового порядку тимчасового затримання транспортних засобів інспекторами з паркування, що затверджується Кабінетом Міністрів України.";

14) частину першу статті 268 доповнити новим реченням такого змісту:

"Особливості розгляду справ про адміністративне правопорушення у сферах забезпечення безпеки дорожнього руху та паркування транспортних засобів, зафіксоване в автоматичному режимі та/або в режимі фотозйомки/відеозапису, встановлюються статтями 279-1 - 279-4 цього Кодексу.";

15) частину другу статті 277 доповнити новим реченням такого змісту:

"Справи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою, третьою статті 122 (в частині порушення правил зупинки, стоянки), частинами першою - другою статті 152-1 цього Кодексу, зафіксовані в режимі фотозйомки/відеозапису, розглядаються уповноваженою особою невідкладно після виявлення правопорушення та отримання відомостей про суб'єкта цього правопорушення.";

16) статті 279-1 - 279-4 викласти у такій редакції:

"Стаття 279-1. Розгляд справи про адміністративне правопорушення у сферах забезпечення безпеки дорожнього руху та паркування транспортних засобів, зафіксоване в автоматичному режимі та/або в режимі фотозйомки/відеозапису

У разі коли адміністративне правопорушення у сферах забезпечення безпеки дорожнього руху та паркування транспортних засобів, зафіксовано в автоматичному режимі та/або в режимі фотозйомки/відеозапису, посадова особа уповноваженого підрозділу Національної поліції або інспектор з паркування за даними Єдиного державного реєстру транспортних засобів, держателем якого є Міністерство внутрішніх справ України, встановлює особу, за якою зареєстровано відповідний транспортний засіб.

Відповідні органи (підрозділи) Міністерства внутрішніх справ України за запитом посадових осіб уповноважених підрозділів Національної поліції, уповноважених інспекторів з паркування у письмовій або електронній формі (в тому числі за умови ідентифікації цих посадових осіб за допомогою електронного цифрового підпису) зобов'язані надавати відомості щодо особи, за якою зареєстрований транспортний засіб, з обов'язковим дотриманням Закону України "Про захист персональних даних".

Якщо адміністративне правопорушення, передбачене частинами першою, третьою статті 122 (в частині порушення правил зупинки, стоянки), частинами першою - другою статті 152-1 цього Кодексу, зафіксовано в режимі фотозйомки/відеозапису посадова особа уповноваженого підрозділу Національної поліції або інспектор з паркування зобов'язані розмістити на лобовому склі транспортного засобу копію постанови про притягнення до адміністративної відповідальності (у разі, якщо технічні можливості дозволяють встановити особу, за якою зареєстрований транспортний засіб, на місці вчинення правопорушення) або повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності (у разі, якщо технічні можливості не дозволяють встановити особу, за якою зареєстрований транспортний засіб, на місці вчинення правопорушення).

Повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності має містити відомості, які передбачені частинами другою - четвертою статті 283 цього Кодексу до постанови про притягнення до адміністративної відповідальності, за винятком відомостей про особу, щодо якої розглядається справа. Повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності має містити також інформацію про порядок виконання адміністративного стягнення, в тому числі відповідні реквізити для оплати не менш ніж п'ятдесяти відсотків розміру штрафу протягом десяти банківських днів з дня вчинення відповідного правопорушення, що вважатиметься виконанням адміністративного стягнення у повному обсязі.

Постанова про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сферах безпеки дорожнього руху та паркування транспортних засобів, зафіксоване в автоматичному режимі та/або в режимі фотозйомки/відеозапису, може виноситися без участі особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Інформація про зафіксовані в режимі фотозйомки/відеозапису правопорушення та винесені постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сферах безпеки дорожнього руху та паркування транспортних засобів, зафіксовані в автоматичному режимі та/або в режимі фотозйомки/відеозапису, не пізніше наступного робочого дня вносяться до Реєстру адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху. Посадова особа уповноваженого підрозділу Національної поліції та інспектор з паркування при внесенні до Реєстру адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, інформації про зафіксовані в режимі фотозйомки/відеозапису правопорушення, а також при винесенні постанови про накладення адміністративного стягнення перевіряє чи не були відповідні обставини зафіксовані раніше, а також чи не було відповідну особу вже притягнуто до адміністративної відповідальності за це правопорушення іншою уповноваженою посадовою особою. Якщо відповідні відомості про зафіксоване правопорушення вже були внесені до Реєстру адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху або відповідну особу вже притягнуто до адміністративної відповідальності за це правопорушення, рішення іншої уповноваженої посадової особи про притягнення до адміністративної відповідальності підлягає скасуванню.

Постанова надсилається фізичній або юридичній особі, за якими зареєстровано транспортний засіб, протягом трьох днів з дня винесення (складення) рекомендованим листом із повідомленням на адресу місця реєстрації (проживання) фізичної особи (місцезнаходження юридичної особи), крім випадків, коли особа, що фактично керувала транспортним засобом у момент вчинення правопорушення, вже оплатила відповідний штраф по повідомленню про притягнення до адміністративної відповідальності, залишеному уповноваженою особою на лобовому склі транспортного засобу.

Днем отримання постанови є дата, зазначена в поштовому повідомленні про вручення її особі, за якою зареєстровано транспортний засіб, або повнолітньому члену сім'ї такої особи.

У разі якщо особа, за якою зареєстровано транспортний засіб, відмовляється від отримання постанови, днем отримання постанови є день проставлення в поштовому повідомленні відмітки про відмову в її отриманні.

Стаття 279-2. Особливості розгляду справи про адміністративне правопорушення у сферах забезпечення безпеки дорожнього руху та паркування транспортних засобів, зафіксоване в автоматичному режимі та/або в режимі фотозйомки/відеозапису, вчинене на транспортному засобі, зареєстрованому за межами України

У разі, якщо транспортний засіб зареєстровано за межами території України, інформація про вчинене адміністративне правопорушення, зафіксоване в автоматичному режимі (або в режимі фотозйомки/відеозапису), вноситься уповноваженою посадовою особою до відповідних електронних реєстрів Міністерства внутрішніх справ України та Державної прикордонної служби України.

Відповідні органи (підрозділи) Державної прикордонної служби України за запитом посадових осіб уповноважених підрозділів Національної поліції, уповноважених інспекторів з паркування у письмовій або електронній формі (в тому числі за умови ідентифікації цих посадових осіб за допомогою електронного цифрового підпису) зобов'язані надавати відомості щодо особи, яка ввезла транспортний засіб на територію України, з обов'язковим дотриманням Закону України "Про захист персональних даних".

Вручення особі, яка ввезла транспортний засіб на територію України, копії постанови про накладення адміністративного стягнення за порушення у сферах безпеки дорожнього руху та паркування транспортних засобів, зафіксоване в автоматичному режимі та/або в режимі фотозйомки/відеозапису, покладається на органи Державної прикордонної служби України, а у разі якщо транспортний засіб ввезено на територію України громадянином (резидентом) України - надсилання копії відповідної постанови здійснюється органами (посадовими особами), уповноваженими розглядати справи про відповідні правопорушення, а вручення, набрання чинності та виконання постанови про адміністративне правопорушення відбувається на загальних підставах у передбаченому статтями 279-1, 291, 300-1 цього Кодексу порядку.

Відмова особи, яка ввезла транспортний засіб на територію України, від виконання постанови про накладення адміністративного стягнення або її оскарження є підставою для внесення відповідних відомостей щодо іноземців та осіб без громадянства до бази даних осіб, яким згідно із законодавством України не дозволяється в'їзд в Україну, які зберігаються до виконання або скасування постанови про накладення штрафу.

Стаття 279-3. Звільнення особи, за якою зареєстровано транспортний засіб, або особи, яка ввезла транспортний засіб на територію України, від адміністративної відповідальності за правопорушення у сферах забезпечення безпеки дорожнього руху та паркування транспортних засобів, зафіксоване в автоматичному режимі та/або в режимі фотозйомки/відеозапису

Особа, за якою зареєстровано транспортний засіб, або особа, яка ввезла транспортний засіб на територію України, звільняється від адміністративної відповідальності за правопорушення у сферах безпеки дорожнього руху та паркування транспортних засобів, зафіксоване в автоматичному режимі та/або в режимі фотозйомки/відеозапису, у разі якщо:

нею надано документ, який підтверджує, що транспортний засіб вибув з її володіння внаслідок протиправних дій інших осіб, або щодо протиправного використання іншими особами номерних знаків, що належать його транспортному засобу;

нею надані відповідному органу (посадовій особі), уповноваженому розглядати справи про притягнення до адміністративної відповідальності, відомості (прізвище, ім'я, по-батькові, місце проживання та/або найменування, місце знаходження) особи, якій право володіння та користування транспортним засобом було передано за договором найму (оренди), лізингу, прокату або іншій підставі відповідно до закону чи договору, а також надіслані завірені копії документів, що підтверджують ці факти;

особа, яка фактично керувала транспортним засобом на момент вчинення вказаного правопорушення, звернеться особисто до органу (посадової особи), уповноваженого розглядати справи про притягнення до адміністративної відповідальності із відповідною заявою про визнання зазначеного факту адміністративного правопорушення, згоди на притягнення до адміністративної відповідальності та копією документу про оплату відповідного штрафу.

У випадках звільнення особи, за якою зареєстровано транспортний засіб, від адміністративної відповідальності на підставі:

абзацу другого частини першої цієї статті, винесена відносно особи постанова про притягнення до адміністративної відповідальності скасовується посадовою особою, яка її винесла;

абзацу третього частини першої цієї статті, винесена відносно особи постанова скасовується та в порядку, встановленому цим Кодексом, виноситься нова постанова відносно особи, яка фактично володіла та користувалась транспортним засобом в момент вчинення правопорушення, зафіксованого в автоматичному режимі або в режимі фотозйомки/відеозапису;

абзацу четвертого частини першої цієї статті, винесена відносно особи постанова скасовується та в порядку, встановленому цим Кодексом, виноситься нова постанова відносно особи, яка фактично керувала транспортним засобом в момент вчинення правопорушення, зафіксованого в автоматичному режимі або в режимі фотозйомки/відеозапису.

Стаття 279-4. Інформування особи, за якою зареєстровано транспортний засіб, про правопорушення у сферах забезпечення безпеки дорожнього руху та паркування транспортних засобів, зафіксоване в автоматичному режимі та/або в режимі фотозйомки/відеозапису, вчинені на належному їй транспортному засобі

За бажанням особи, за якою зареєстровано транспортний засіб, інформація про фіксацію в автоматичному режимі та/або в режимі фотозйомки/відеозапису адміністративного правопорушення у сферах забезпечення безпеки дорожнього руху та паркування, вчиненого на належному цій особі транспортному засобі, може передаватися з використанням повідомлень рухомого (мобільного) зв'язку або електронної пошти.

Для отримання такої інформації особа, за якою зареєстровано транспортний засіб, звертається з відповідною заявою до уповноваженого підрозділу Національної поліції та/або підрозділу виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, що забезпечує регулювання відносин з паркування, зазначивши у ній бажаний спосіб отримання інформації та вказавши абонентський номер рухомого (мобільного) зв'язку або адресу електронної пошти.

На підставі заяви особи, за якою зареєстровано транспортний засіб, уповноваженим підрозділом Національної поліції, підрозділом виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, що забезпечує регулювання відносин з паркування, безоплатно вноситься інформація про абонентський номер рухомого (мобільного) зв'язку або адресу електронної пошти особи, за якою зареєстрований транспортний засіб, до відповідних інформаційно-телекомунікаційних систем.

Відповідні підрозділи Національної поліції та виконавчих органів сільських, селищних, міських рад обмінюються між собою інформацією про отримані заяви від осіб, за якими зареєстровано транспортні засоби, та зазначені у цих заявах абонентські номера рухомого (мобільного) зв'язку або адреси електронної пошти, а також забезпечують передачу за отриманими контактами повідомлень про зафіксовані в автоматичному режимі або в режимі фотозйомки/відеозапису адміністративні правопорушення, вчинені на належних цим особам транспортних засобах.";

17) частину першу статті 280 доповнити новим реченням такого змісту:

"Особливості розгляду справ про адміністративне правопорушення у сферах забезпечення безпеки дорожнього руху та паркування транспортних засобів, зафіксоване в автоматичному режимі та/або в режимі фотозйомки/відеозапису, встановлюються статтями 279-1 - 279-4 цього Кодексу.";

18) у статті 283:

у абзаці першому частини третьої слова "у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху" замінити словами "у сферах забезпечення безпеки дорожнього руху та паркування транспортних засобів";

абзац четвертий частини третьої виключити;

частину четверту викласти у такій редакції: "Постанова по справі про адміністративне правопорушення у сферах забезпечення безпеки дорожнього руху та паркування транспортних засобів, зафіксоване в автоматичному режимі та/або в режимі фотозйомки/відеозапису, крім даних, визначених частинами другою і третьою цієї статті, повинна містити відомості про технічний засіб, яким здійснено фото або відеозапис, адресу веб-сайта в мережі Інтернет, на якому особа може ознайомитися із зображенням чи відеозаписом транспортного засобу в момент вчинення адміністративного правопорушення, ідентифікатор для доступу до зазначеної інформації та порядок звільнення від адміністративної відповідальності.";

19) у частині дев'ятій статті 285 слова "у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі" замінити словами "у сферах забезпечення безпеки дорожнього руху та паркування транспортних засобів, зафіксоване в автоматичному режимі та/або в режимі фотозйомки/відеозапису";

20) у статті 288:

у пункті першому частини першої слова "виконавчий комітет" замінити словами "виконавчий комітет (виконавчий орган)";

у пункті другому частини першої слова "виконавчого комітету" замінити словами "виконавчого комітету (виконавчого органу)";

частину першу доповнити новим пунктом 4 такого змісту:

"4) постанову інспектора з паркування про накладення адміністративного стягнення (частини перша та третя статті 122, частини перша та друга статті 152-1 цього Кодексу) - в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з урахуванням особливостей, встановлених цим Кодексом.";

21) у частині першій статті 289 слова "у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксовані в автоматичному режимі" замінити словами "у сферах забезпечення безпеки дорожнього руху та паркування транспортних засобів, у тому числі зафіксовані в автоматичному режимі та/або в режимі фотозйомки/відеозапису";

22) у статті 291:

частину першу після слів "в автоматичному режимі" доповнити словами "та/або режимі фотозйомки/відеозапису, у сфері паркування транспортних засобів, яке зафіксоване в режимі фотозйомки/відеозапису";

частину другу після слів "в автоматичному режимі" доповнити словами "та/або режимі фотозйомки/відеозапису, у сфері паркування транспортних засобів, яке зафіксоване в режимі фотозйомки/відеозапису";

23) частину третю статті 299 після слів "в автоматичному режимі" доповнити словами "та/або режимі фотозйомки/відеозапису, у сфері паркування транспортних засобів, яке зафіксоване в режимі фотозйомки/відеозапису";

24) назву та текст статті 300-1 викласти у такій редакції:

"Стаття 300-1. Порядок виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за правопорушення у сферах безпеки дорожнього руху та паркування транспортних засобів, зафіксовані в автоматичному режимі та/або в режимі фотозйомки/відеозапису

У разі сплати фізичною або юридичною особою не менш ніж п'ятдесяти відсотків розміру штрафу протягом десяти банківських днів з дня вручення постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сферах забезпечення безпеки дорожнього руху та паркування транспортних засобів, зафіксовані в автоматичному режимі та/або в режимі фотозйомки/відеозапису, така постанова вважається виконаною. Постанова про накладення адміністративного стягнення за правопорушення зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів, зафіксовані в режимі фотозйомки/відеозапису, також вважається виконаною у разі оплати штрафу за повідомленням про притягнення до адміністративної відповідальності, залишеним уповноваженою посадовою особою на лобовому склі транспортного засобу на місці вчинення правопорушення, в тому числі шляхом оплати не менш ніж п'ятдесяти відсотків розміру штрафу протягом десяти банківських днів з дня вчинення відповідного правопорушення.

У разі несплати штрафу, визначеного постановою уповноваженого органу (посадової особи), фізичною або юридичною особою протягом тридцяти днів з дня вручення постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сферах безпеки дорожнього руху та паркування транспортних засобів з цієї особи також стягується пеня у розмірі штрафу, визначеного постановою уповноваженого органу (посадової особи).

У разі несплати штрафу і пені протягом тридцяти днів з дня виникнення підстав для її стягнення відповідна постанова про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сферах безпеки дорожнього руху та паркування транспортних засобів підлягає примусовому виконанню.

Примусове виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за правопорушення у сферах безпеки дорожнього руху та паркування транспортних засобів не звільняє від сплати пені.

У разі оскарження постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за правопорушення у сферах безпеки дорожнього руху та паркування транспортних засобів перебіг строків, визначених частиною першою цієї статті, зупиняється до розгляду скарги.".

2. До Закону України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993, N 31, ст. 338 із відповідними змінами):

1) частину першу статті 6 після абзацу тринадцятого доповнити новими абзацами чотирнадцятим - сімнадцятим такого змісту:

"затвердження вимог щодо обладнання та функціонування майданчиків для паркування транспортних засобів з урахуванням норм, нормативів, стандартів у сфері благоустрою населених пунктів, державних будівельних норм, технічних умов, Правил дорожнього руху та інших нормативних документів (крім районних рад та районних державних адміністрацій);

впровадження в межах відповідного населеного пункту автоматизованої системи контролю оплати паркування, затвердження технічних вимог та завдання до цієї системи (крім районних рад та районних державних адміністрацій);

уповноваження інспекторів з паркування здійснювати у випадках, визначених законом, розгляд справ про адміністративні правопорушення та проводити тимчасове затримання транспортних засобів (крім районних рад та районних державних адміністрацій);

визначення шляхів стимулювання користування електромобілями та іншими екологічними видами транспорту;";

у зв'язку із цим абзаци 14 - 18 цієї частини вважати відповідно абзацами 18 - 22;

2) частину першу статті 7 після абзацу восьмого доповнити новими абзацами дев'ятим - дванадцятим такого змісту:

"затвердження вимог щодо обладнання та функціонування майданчиків для паркування транспортних засобів з урахуванням норм, нормативів, стандартів у сфері благоустрою населених пунктів, державних будівельних норм, технічних умов, Правил дорожнього руху та інших нормативних документів;

впровадження в межах відповідного населеного пункту автоматизованої системи контролю оплати паркування, затвердження технічних вимог та завдання до цієї системи;

уповноваження інспекторів з паркування здійснювати у випадках, визначених законом, розгляд справ про адміністративні правопорушення та проводити тимчасове затримання транспортних засобів;

визначення шляхів стимулювання користування електромобілями та іншими екологічними видами транспорту;";

у зв'язку із цим абзаци 9 - 12 цієї частини вважати відповідно абзацами 13 - 16;

3) частину другу статті 16 доповнити новим абзацом такого змісту:

"сплачувати вартість послуг з користування майданчиком для платного паркування транспортного засобу за час фактичного користування цим майданчиком; а в межах населеного пункту, в якому не було впроваджено автоматизованої системи контролю оплати паркування, - сплачувати вартість послуг з користування майданчиком для платного паркування транспортного засобу, а також залишати на час паркування під лобовим склом транспортного засобу відповідний документ про оплату за послуги з користування майданчиком для платного паркування.";

4) назву та текст статті 34-1 викласти у такій редакції:

"Стаття 34-1. Надання інформації про зареєстровані транспортні засоби з Єдиного державного реєстру транспортних засобів

Інформація про зареєстровані транспортні засоби та їх власників (осіб, за якими зареєстровані транспортні засоби), що міститься у Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, держателем якого є Міністерство внутрішніх справ України, є відкритою та загальнодоступною.

Для фізичних та юридичних осіб інформація з Єдиного державного реєстру транспортних засобів надається шляхом пошуку за суб'єктом (власником транспортного засобу) в електронній формі через офіційний веб-сайт органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації та обліку транспортних засобів, за умови ідентифікації такої особи (фізичної або юридичної) з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи, чи в паперовій формі шляхом подання заяви особисто або направлення її поштою органам Міністерства внутрішніх справ України. Інформація з Єдиного державного реєстру транспортних засобів надається у порядку і за формою, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

За запитом посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, судів, органів Національної поліції, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, адвокатів, нотаріусів, інспекторів з паркування інформація з Єдиного державного реєстру транспортних засобів у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом, надається за суб'єктом (власником транспортного засобу) чи за державним номерним знаком у письмовій або електронній формі шляхом безпосереднього доступу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, за умови ідентифікації відповідної посадової особи за допомогою електронного цифрового підпису. Порядок доступу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів визначається Кабінетом Міністрів України.

За заявою власника чи іншого правоволодільця орган реєстрації та обліку транспортних засобів надає інформацію про осіб, які отримали відомості про зареєстрований транспортний засіб, що йому належить.

Інформація про зареєстрований транспортний засіб чи його власника, отримана в електронній чи паперовій формі відповідно до законодавства за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру транспортних засобів, є офіційною та використовується відповідно до законодавства.";

5) абзац десятий частини першої статті 52-1 викласти у такій редакції:

"ведення Реєстру адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, надання доступу до ресурсів цього реєстру щодо правопорушень зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів, які зафіксовані в автоматичному режимі та в режимі фотозйомки/відеозапису, посадовим особам, уповноваженим притягувати до адміністративної відповідальності за відповідні правопорушення;";

6) назву та текст статті 52-2 викласти у такій редакції:

"Стаття 52-2. Оплата послуг з паркування транспортних засобів та контроль за її здійсненням

Під час розміщення транспортних засобів на майданчику для платного паркування особи, які розміщують транспортні засоби на майданчику для паркування, сплачують вартість послуг з користування майданчиками для платного паркування згідно з тарифом, встановленим органом місцевого самоврядування відповідно до порядку формування цих тарифів, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Інспекторам з паркування забороняється приймати грошові кошти у готівковій формі в рахунок оплати цих послуг.

Положення частини першої цієї статті не застосовуються у випадках, визначених частинами шостою та сьомою статті 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" щодо місць для безоплатного паркування, а також до осіб, які відповідно до закону звільняються від сплати вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів.

Виконавчі органи міських, селищних, сільських рад можуть прийняти рішення про впровадження на території населеного пункту автоматизованої системи контролю оплати паркування, програмно-технічний комплекс якої надає можливість в автоматичному онлайн режимі контролювати наявність оплати вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування при здійсненні фото / відеофіксації перебування транспортного засобу на майданчиках для платного паркування в режимі фотозйомки/відеозапису.

У разі впровадження у відповідному населеному пункті автоматизованої системи контролю оплати паркування оплата послуг з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів здійснюється у готівковій або безготівковій формі через установи банків, платіжні термінали, паркувальні автомати, термінали прийому платежів за послуги, засоби мобільного зв'язку, за допомогою інших програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованого зарахування грошових коштів на відповідні рахунки.";

7) назву та текст статті 53-1 викласти у такій редакції:

"Стаття 53-1. Відповідальність за правопорушення у сферах забезпечення безпеки дорожнього руху та паркування транспортних засобів, зафіксовані в автоматичному режимі та/або в режимі фотозйомки/відеозапису

Відповідальність за правопорушення у сферах забезпечення безпеки дорожнього руху та паркування транспортних засобів, зафіксовані в автоматичному режимі та/або в режимі фотозйомки/відеозапису, несе юридична або фізична особа, за якою зареєстровано транспортний засіб.

Юридична та фізична особи в разі притягнення до відповідальності за правопорушення у сферах забезпечення безпеки дорожнього руху та паркування транспортних засобів, зафіксовані в автоматичному режимі та/або в режимі фотозйомки/відеозапису, мають право зворотної вимоги до особи, яка керувала транспортним засобом у момент учинення правопорушення.

Порядок та особливості притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення у сферах забезпечення безпеки дорожнього руху та паркування транспортних засобів, зафіксовані в автоматичному режимі та/або в режимі фотозйомки/відеозапису, визначаються Кодексом України про адміністративні правопорушення.".

3. До Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997, N 24, ст. 170 із відповідними змінами):

1) пункт 56 частини першої статті 26 викласти у такій редакції:

"56) затвердження порядку тимчасового затримання транспортних засобів уповноваженими інспекторами з паркування в межах відповідного населеного пункту;";

2) частину першу статті 26 доповнити новим пунктом 57 такого змісту:

"57) визначення шляхів стимулювання користування електромобілями та іншими екологічними видами транспорту.";

3) підпункт 7-1 пункту "а" частини першої статті 30 доповнити новими абзацами такого змісту:

"затвердження вимог щодо обладнання та функціонування майданчиків для паркування транспортних засобів з урахуванням норм, нормативів, стандартів у сфері благоустрою населених пунктів, державних будівельних норм, технічних умов, Правил дорожнього руху та інших нормативних документів;

впровадження в межах відповідного населеного пункту автоматизованої системи контролю оплати паркування, затвердження технічних вимог та завдання до цієї системи;

уповноваження інспекторів з паркування здійснювати у випадках, визначених законом, розгляд справ про адміністративні правопорушення та проводити тимчасове затримання транспортних засобів;".

4. Частину першу статті 7 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1996, N 18, ст. 78 із відповідними змінами) доповнити новим пунктом 9-1 такого змісту:

"9-1) страхування цивільної відповідальності суб'єкта господарювання, що надає послуги із транспортування та зберігання транспортних засобів у разі тимчасового затримання транспортних засобів інспектором з паркування, за шкоду, яка може бути заподіяна транспортному засобу при здійсненні його транспортування та зберігання;".

5. До Закону України "Про національну поліцію" (Відомості Верховної Ради України, 2015, N 40 - 41, ст. 379):

1) у частині другій статті 25:

у пункті 1 слова "бази (банки) даних" замінити словами "бази (банки, реєстри) даних";

у пункті 2 слова "та інших органів державної влади" замінити словами "інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та базами (банками, реєстрами) даних, утворених за рішеннями цих органів, з питань, які відносяться до повноважень поліції";

пункт 4 після слів "державної влади" доповнити словами "та органами місцевого самоврядування";

2) частину першу статті 27 після слів "державної влади" доповнити словами "органів місцевого самоврядування, а також інформації та інформаційних ресурсів, утворених за рішеннями цих органів, з питань, які відносяться до повноважень поліції,".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через 60 днів з дня його опублікування.

2. Установити, що технічні засоби фото/відеофіксації, які сертифіковані компетентним органом Сполучених Штатів Америки, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, держави - члена Європейського Союзу або сертифіковані за централізованою процедурою компетентним органом Європейського Союзу для застосування (використання) на території цих країн чи держав - членів Європейського Союзу, не потребують оформлення в Україні окремого сертифікату відповідності та/або позитивного експертного висновку за результатами державної експертизи у сфері технічного захисту інформації і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, допускаються для застосування (використання) на території України при здійсненні фіксації адміністративних правопорушень в автоматичному режимі та/або в режимі фотозйомки/відеозапису.

3. Кабінету Міністрів України:

у місячний строк із дня опублікування цього Закону розробити та затвердити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом, привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

у місячний строк із дня опублікування цього Закону забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом;

4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування:

не пізніше дня набирання цим Законом чинності прийняти відповідні рішення, передбачені цим Законом, а також привести свої рішення у відповідність з цим Законом;

впроваджувати автоматизовану систему контролю оплати паркування за рахунок залучення інвестиційних коштів виключно на конкурсних засадах.

 

Голова Верховної Ради
України

А. ПАРУБІЙ

Опрос