Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации

Проект закона Украины от 27.10.2016 № 5313
Дата рассмотрения: 27.10.2016 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів:

1. У Законі України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 18, ст. 155):

1) статтю 1 доповнити визначенням термінів такого змісту (в алфавітному порядку):

"диктор (ведучий) передачі - учасник телерадіопередачі, який на постійній, регулярній основі здійснює її текстовий супровід, в тому числі озвучує, коментує або іншим чином доводить до відома публіки інформацію в ефірі телерадіоорганізації. Диктор (ведучий) здійснює діяльність на підставі трудових, цивільно-правових чи інших відносин з телерадіоорганізацією або з іншою особою, яка здійснює створення або виготовлення передачі, в тому числі на замовлення телерадіоорганізації;

новини (передача новин) - інформаційна телепередача, яка згідно з розкладом мовлення телерадіоорганізації виходить в ефір регулярно, в одні й ті самі дні тижня, в один і той самий час і під однаковою назвою. Передача новин складається виключно з інформаційних повідомлень про поточні події в Україні та світі переважно економічного, політичного, соціального характеру, які можуть бути представлені як серія епізодів, сюжетів чи інших аудіовізуальних творів, а також можуть бути озвучені диктором (ведучим) передачі;";

2) статтю 10 викласти в новій редакції такого змісту:

"Стаття 10. Мова аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації

1. Телерадіоорганізації ведуть мовлення державною мовою, регіональними мовами або мовами меншин, мовами міжнародного спілкування. Обов'язковий обсяг мовлення державною мовою для окремих категорій мовлення встановлюється цим законом.

2. В загальному обсязі мовлення телерадіоорганізацій загальнонаціональної категорії мовлення, які відповідно до ліцензій здійснюють ефірне та (або) багатоканальне (цифрове) мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, передачі та (або) фільми виконані українською мовою мають становити не менше 75 відсотків впродовж доби у кожному з проміжків часу між 07.00 та 18.00 і між 18.00 та 22.00.

3. В загальному обсязі мовлення телерадіоорганізацій регіональної і місцевої категорій мовлення, які відповідно до ліцензій здійснюють ефірне та (або) багатоканальне (цифрове) мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, передачі та (або) фільми виконані українською мовою мають становити не менше 50 відсотків впродовж доби у кожному з проміжків часу між 07.00 та 18.00 і між 18.00 та 22.00.

4. Телерадіоорганізації, які відповідно до ліцензій здійснюють ефірне та (або) багатоканальне (цифрове) мовлення з використанням радіочастотного ресурсу забезпечують частку передач новин державною мовою не менше 75 відсотків від загальної тривалості всіх передач новин, поширених телерадіоорганізацією у кожному з проміжків часу між 07.00 та 18.00 і між 18.00 та 22.00.

5. При обчисленні частки передач та (або) фільмів виконаних українською мовою враховується загальна тривалість фільмів та передач (крім пісень, які транслюються окремо і не є частиною передачі відповідно до літери "в" частини сьомої цієї статті), створених, дубльованих або озвучених українською мовою, які транслювались телерадіоорганізацією впродовж доби у визначених цією статтею закону проміжках часу.

Порядок обчислення частки пісень при здійсненні радіомовлення визначається статтею 9 цього Закону.

6. Передача вважається виконаною українською мовою, якщо всі виступи (репліки) дикторів (ведучих) передачі виконані українською мовою.

Фільм вважається виконаним українською мовою, якщо мовою розповсюдження фільму згідно з державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування є виключно українська мова.

7. В передачі, виконаній українською мовою, допускається використання без дублювання, озвучення:

а) репортажів з місць подій, в яких не використовуються коментарі або інший текстовий супровід дикторів (ведучих);

б) трансляцій виступів запрошених учасників (гостей) інформаційних та інформаційно-аналітичних передач, за умови, що участь одного й того самого гостя в цій передачі носить епізодичний, не періодичний (не регулярний) характер, і не має ознак діяльності диктора (ведучого) передачі;

в) музичних творів з текстом (пісень), які є частиною передачі не музичного жанру, та використані в ній лише як звуковий супровід.

8. Передбачена частинами другою-четвертою обов'язкова частка мовлення державною мовою не застосовується до суб'єктів державного іномовлення.";

2. У Законі України "Про культуру" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 24, ст. 168):

1) в пункті 7 частини першої статті 1 слова "зокрема, радіо і телебачення" замінити на слова "зокрема, телебачення, радіомовлення";

2) статтю 5 викласти в новій редакції такого змісту:

"Стаття 5. Мова у сфері культури

1. Застосування мов у сфері культури гарантується Конституцією України та визначається законами України.

2. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування державної мови у сфері культури, гарантує вільне використання мов усіх національних меншин України.";

3. У Законі України "Про засади державної мовної політики" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 23, ст. 1237):

частини третю - п'яту статті 24 вилучити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через один місяць з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

А. ПАРУБІЙ

Опрос