Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно запрещения купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения

Проект закона Украины от 06.10.2016 № 5241
Дата рассмотрения: 06.10.2016 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо заборони купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002, N 3 - 4, ст. 27 із наступними змінами) такі зміни:

1. частину п'яту статті 22 викласти в такій редакції:

"5. Землі сільськогосподарського призначення не можуть передаватись у власність іноземцям, особам без громадянства, іноземним юридичним особам та іноземним державам, в тому числі юридичним особам кінцевим бенефіціарним власником яких є іноземець чи юридична особа з іноземним капіталом.

Обіг земель сільськогосподарського призначення здійснюється відповідно до цього Кодексу та закону про обіг земель сільськогосподарського призначення.

До набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення та початку функціонування ринку землі забороняється:

а) купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб;

б) купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку відповідно до закону та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб, а також крім зміни цільового призначення (використання) земельних ділянок з метою їх надання інвесторам - учасникам угод про розподіл продукції для здійснення діяльності за такими угодами.

Купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цієї частини, запроваджується за умови набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, в порядку, визначеному цим Законом.

Угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цієї частини, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення).";

2. частину другу статті 78 викласти в такій редакції:

"2. Право власності на землю набувається та реалізується на підставі Конституції України, цього Кодексу, закону про обіг земель сільськогосподарського призначення, а також інших законів, що видаються відповідно до них.

Особливості здійснення права власності на землю сільськогосподарського призначення та обігу таких земель визначається частиною 5 статті 22 цього Кодексу та законом про обіг земель сільськогосподарського призначення.";

3. частину першу статті 90 доповнити абзацом восьмим такого змісту:

"Особливості здійснення права власності на землю сільськогосподарського призначення та обігу таких земель визначається частиною 5 статті 22 цього Кодексу та законом про обіг земель сільськогосподарського призначення.";

4. статтю 146 доповнити частиною другою такого змісту:

"До набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення та початку функціонування ринку землі власники земельних ділянок сільськогосподарського призначення можуть звернутися до органів місцевого самоврядування територіальних громад чи об'єднаних територіальних громад про викуп належних їм земельних ділянок за ціною не нижчою нормативної оцінки землі. Викуплені земельні ділянки, до набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення та початку функціонування ринку землі, територіальні громади чи об'єднані територіальні громади можуть передавати в оренду.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у трьохмісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

А. ПАРУБІЙ

Опрос