Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения избирательных прав внутренне перемещенных лиц

Проект закона Украины от 19.04.2016 № 4471
Дата рассмотрения: 19.04.2016 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У статті 8 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, N 1, ст. 1):

1) частину першу викласти у такій редакції:

"Внутрішньо переміщена особа реалізує своє право голосу на виборах Президента України, народних депутатів України, місцевих виборах та референдумах у порядку, встановленому законодавством.";

2) доповнити частиною другою такого змісту:

"2. Внутрішньо переміщена особа може бути обрана Президентом України, народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради, сільським, селищним, міським головою та старостою".

2. У Законі України "Про вибори Президента України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 14, ст. 81):

1) частині другій статті 2 доповнити новим пунктом такого змісту:

"10) довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності, та лише у разі пред'явлення документа, визначеного пунктом 1 або 8 частини другої цієї статті)";

2) цифри "1, 7, 8" замінити цифрами "1, 7, 8, 10";

3) частину другу статті 9 викласти в редакції:

"2. Особа вважається такою, що проживає на території України, якщо її місце проживання зареєстроване в Україні відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" та/або Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб".

3. У статті 2 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 10 - 11, ст. 73):

1) частину третю доповнити новим пунктом такого змісту:

"8) довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності, та лише у разі пред'явлення документа, визначеного пунктом 1 або 2 частини третьої цієї статті)";

2) у частині четвертій цифри "1, 2, 7" замінити цифрами "1, 2, 7, 8".

4. У статті 6 Закону України "Про всеукраїнський референдум" (Відомості Верховної Ради, 2013 р., N 44 - 45, ст. 634):

1) частину третю доповнити новим пунктом такого змісту:

"8) довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності, та лише у разі пред'явлення документа, визначеного пунктом 1 або 2 частини третьої цієї статті)";

2) у частині четвертій цифри та слово "1 та 2" замінити цифрами "1, 2, 8".

5. У Законі України "Про Державний Реєстр виборців" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 20, ст. 282):

1) статті 8:

частину другу викласти у такій редакції:

"Виборча адреса виборця визначається за зареєстрованим місцем проживання та адресою житла виборця відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", якщо інше не передбачено цим Законом".

після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:

"6-1. Виборча адреса виборця, який є внутрішньо переміщеною особою, визначається за адресою його фактичного проживання, зазначеною у довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, отриманої відповідно до вимог Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб";

2) частину другу статті 19 викласти у такій редакції:

"2. Особа, зазначена в частині першій цієї статті, подає органу ведення Реєстру письмову заяву за формою, встановленою розпорядником Реєстру, із зазначенням відомостей про себе, наведених у статті 6 та пункті 1 частини першої статті 7 цього Закону, і пред'являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство виборця, - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України), копія якого додається до заяви. Внутрішньо переміщена особа, місце проживання якої зареєстровано на території, де виникли обставини, зазначені в статті 1 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", яка звертається до органу ведення Реєстру за місцем свого фактичного проживання на території України, додатково пред'являє довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, копія якої додається до заяви. Відомості про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно зазначаються у заяві, яка подається разом з документом, що підтверджує відповідний факт. Особі, яка є військовослужбовцем строкової служби, для подання такої заяви надається відпустка на строк, достатній для звернення до органу ведення Реєстру.".

6. У Законі України "Про місцеві вибори" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, N 37 - 38, ст. 366):

1) у статті 3:

частину другу доповнити новим пунктом такого змісту:

"3) довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності та лише у разі пред'явлення документа, визначеного пунктом 1 або 2 частини другої цієї статті).";

частину третю доповнити абзацами другим і третім такого змісту:

"Для громадянина, який має статус внутрішньо переміщеної особи, визначений Законом України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", належність до територіальної громади та проживання на території цієї громади є адреса його фактичного проживання згідно довідки про взяття на облік.

Громадянин, який має статус внутрішньо переміщеної особи, визначений Законом України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", є суб'єктом виборчого процесу територіального виборчого округу (виборчого округу) з моменту взяття його на облік за адресою фактичного проживання".

2) частину третю статті 30 викласти у такій редакції:

"3. Виборець, який на день виборів перебуває за межами населеного пункту, в якому він проживає, участі у місцевих виборах не бере, крім випадків, передбачених частиною чотирнадцятою статті 34 цього Закону, а також частиною третьою статті 7 Закону України "Про державний реєстр виборців".

3) останній абзац частини першої статті 38 викласти в такій редакції:

"До зазначених у цій частині документів додаються ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" або Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" (ксерокопії тимчасового посвідчення громадянина України для осіб, недавно прийнятих до громадянства України) кожної особи, включеної до виборчого списку кандидатів у депутати відповідної місцевої організації партії".

4) останній абзац частини першої статті 39 викласти в такій редакції:

"До зазначених у цій частині документів додається ксерокопія першої та другої сторінок паспорта громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" або Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" (ксерокопія тимчасового посвідчення громадянина України для осіб, недавно прийнятих до громадянства України) кандидата у депутати, висунутого відповідною місцевою організацією партії.";

4) останній абзац частини першої статті 40 викласти в такій редакції:

"До зазначених у цій частині документів додається ксерокопія першої та другої сторінок паспорта громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" або Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" (ксерокопія тимчасового посвідчення громадянина України для осіб, недавно прийнятих до громадянства України), кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, висунутого відповідною місцевою організацією партії.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

А. ПАРУБІЙ

Опрос