Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О теплоснабжении" относительно стимулирования производства тепловой энергии из альтернативных источников энергии

Проект закона Украины от 30.03.2016 № 4334
Дата рассмотрения: 30.03.2016 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про теплопостачання" щодо стимулювання виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про теплопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 28, ст. 373; 2010 р., N 49, ст. 571; 2012 р., N 7, ст. 53, N 42, ст. 526; 2013 р., N 48, ст. 682; 2014 р., N 22, ст. 783, ст. 781; із змінами, внесеними Законом України від 16 липня 2015 року N 628-VIII) такі зміни:

1. Статтю 10 "Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері теплопостачання" після абзацу чотири доповнити новим абзацом:

"затвердження порядку компенсації суб'єктам господарювання, що виробляють теплову енергію на установках з використанням альтернативних джерел енергії, включаючи теплоелектроцентралі, ТЕС та когенераційні установки, різниці між тарифом на теплову енергію, вироблену на таких установках для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, та тарифом на теплову енергію, що виробляється на таких установках для потреб населення.".

2. Абзаци 7 та 8 статті 13 вилучити, після абзацу 6 доповнити абзацами:

"встановлення для всіх категорій споживачів, тарифів на теплову енергію та тарифів на виробництво теплової енергії, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії (крім теплоелектроцентралей, ТЕС та когенераційних установок);

щоквартальне оприлюднення та перегляд встановлених для всіх категорій споживачів тарифів на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії (крім теплоелектроцентралей, ТЕС та когенераційних установок);

надання суб'єктам господарювання, що виробляють теплову енергію на установках з використанням альтернативних джерел енергії, включаючи теплоелектроцентралі, ТЕС та когенераційні установки, компенсації різниці між тарифом на теплову енергію, вироблену на таких установках для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, та тарифом на теплову енергію, що виробляється на таких установках для потреб населення, відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

погодження інвестиційних програм стосовно об'єктів теплопостачання, що виробляють теплову енергію на установках з використанням альтернативних джерел енергії (крім теплоелектроцентралей, ТЕС та когенераційних установок);".

3. Статтю 16 - 1 викласти в такій редакції:

"До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій при регулюванні діяльності у сфері теплопостачання належать:

ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім теплоелектроцентралей, ТЕС та когенераційних установок), транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії в обсягах, що не перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами);

ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії на установках з використанням альтернативних джерел енергії (крім теплоелектроцентралей, ТЕС та когенераційних установок).".

4. Статтю 17 викласти в такій редакції:

"Стаття 17. Повноваження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, у сфері теплопостачання

До повноважень національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, у сфері теплопостачання належать:

сприяння створенню конкурентного середовища в цій сфері;

встановлення та регулювання тарифів на теплову енергію та тарифів на виробництво теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС та когенераційних установках;

ліцензування певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках;

здійснення контролю за додержанням ліцензійних умов у межах своїх повноважень;

розгляд справ про порушення ліцензійних умов і прийняття рішень у межах своїх повноважень.".

5. У частині третій статті 20:

слова "крім тарифів" замінити словом "тарифи";

слово "затверджуються" замінити словом "встановлюються";

слова "нетрадиційні та поновлювані" замінити словом "альтернативні";

після слів "у сфері комунальних послуг" доповнити словами ", національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики";

після абзацу три доповнити наступними абзацами, абзац четвертий вважати абзацом десятим:

Тарифи на теплову енергію для суб'єктів господарювання, що здійснюють її виробництво на установках з використанням альтернативних джерел енергії, включаючи теплоелектроцентралі, ТЕС та когенераційні установки, встановлюються:

для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, а також для потреб населення, на рівні 90 відсотків від діючого для суб'єкта господарювання тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів;

у разі відсутності у суб'єкта господарювання встановленого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, або для потреб населення на рівні 90 відсотків від діючого для територіально найближчого теплопостачального підприємства тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів;

Тарифи на виробництво теплової енергії для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, а також для потреб населення, визначаються для суб'єктів господарювання, що здійснюють її виробництво на установках з використанням альтернативних джерел енергії, включаючи теплоелектроцентралі, ТЕС та когенераційні установки, як різниця між тарифом на теплову енергію, встановленим відповідно до частини четвертої цієї статті, та тарифами на транспортування та постачання теплової енергії, що визначаються:

на рівні діючих для суб'єкта господарювання тарифів на транспортування та постачання теплової енергії, що вироблена з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів;

у разі відсутності у суб'єкта господарювання встановлених тарифів на транспортування та постачання теплової енергії, що вироблена з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів на рівні діючих для територіально найближчого теплопостачального підприємства тарифів на транспортування та постачання теплової енергії, що вироблена з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Б. Гройсман 

Опрос