Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно отдельных вопросов следственных действий в целях обеспечения дополнительных гарантий законности при их проведении

Проект закона Украины от 24.12.2015 № 3719
Дата рассмотрения: 24.12.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо окремих питань слідчих дій з метою забезпечення додаткових гарантій законності при їх проведенні

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., NN 9-13, ст. 88) такі зміни:

1. Статтю 51 доповнити частиною другою такого змісту:

"2. До договору із захисником застосовуються загальні вимоги до форми та змісту договору про надання правової допомоги, встановлені Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

2. Абзац другий частини другої статті 168 замінити двома абзацами такого змісту:

"Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку.

У разі необхідності слідчий чи прокурор зобов'язаний здійснити копіювання інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку".

3. Статтю 223 доповнити частиною дев'ятою такого змісту:

"9. Спеціальні підрозділи правоохоронних органів залучаються до проведення слідчих дій з урахуванням особливостей, передбачених цією частиною статті.

При проведенні обшуку на підприємстві, в установі, організації, фізичної особи-підприємця, у приміщеннях, що використовуються у господарській діяльності, спеціальним підрозділам забороняється використовувати спеціальні засоби, що приховують зовнішність (маски для обличчя, балаклави тощо), а також демонструвати зброю чи спеціальні засоби, крім виняткових випадків під час проведення обшуку у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Дії, передбачені цим абзацом, можуть бути здійснені виключно за безпосереднім дозволом слідчого судді, наданим в ухвалі. У невідкладних випадках, коли необхідність залучення спеціальних підрозділів правоохоронних органів виникла після отримання дозволу судді на проведення обшуку, а затримка у проведенні обшуку може призвести до неможливості досягнення його мети, у тому числі існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вишукуваних речей чи документів або втечі розшукуваної особи, дозволяється залучення спеціальних підрозділів правоохоронних органів та використання ними спеціальних засобів без постановлення ухвали слідчого судді за рішенням слідчого, погодженого з керівником органу досудового розслідування. Копія цього рішення слідчого невідкладно направляється прокурору".

4. У статті 234:

1) частину третю викласти в такій редакції:

"3. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу, або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку для відшукання та вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, крім відомостей, передбачених пунктами 1 - 8 цієї частини, також повинно містити:

1) обґрунтування того, що лише копіювання інформації без вилучення таких електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, призведе до неможливості досягнення мети обшуку;

2) обґрунтування необхідності, якщо така є, залучення до слідчої дії спеціальних підрозділів правоохоронних органів і, за необхідності, використання ними визначених спеціальних засобів (у випадках, передбачених абзацом другим частини дев'ятої статті 223 цього Кодексу).

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання."

2) частину п'яту доповнити пунктом п'ятим такого змісту:

"5) обшук є єдиним способом отримати відомості, які можуть міститися у відшукуваних речах і документах".

3) доповнити статтю частиною шостою такого змісту:

"6. У разі відмови у задоволенні клопотання про обшук прокурор, слідчий не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про обшук, яке обґрунтовується тими же підставами, що й клопотання, у задоволенні якого суд уже відмовив, крім випадків відмови у задоволенні клопотання у зв'язку з недоведеністю підстав, передбачених пунктом 1 частини п'ятої цієї статті, що стало наслідком невідповідності клопотання вимогам, передбаченим пунктами 1 - 3 частини третьої цієї статті".

5. Статтю 235 викласти в такій редакції:

"Стаття 235. Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

1. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право провести обшук житла чи іншого володіння особи лише один раз.

2. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про:

1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;

2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук;

3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала;

4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку;

5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

6) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

7) підтвердження того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом;

8) необхідність, якщо така є, залучення до слідчої дії спеціальних підрозділів правоохоронних органів і, за необхідності, використання ними визначених спеціальних засобів (у випадках, передбачених абзацом другим частини дев'ятої статті 223 цього Кодексу)".

6. Статтю 236 викласти в такій редакції:

"Стаття 236. Виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

1. Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. Для участі у проведенні обшуку слідчий, прокурор запрошує особу, якій належить житло чи інше володіння, де проводитиметься обшук, або особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, а за неможливості їх запрошення (прибуття) - адвоката або представника такої особи. Неявка для участі у проведенні обшуку особи, якій належить житло чи інше володіння, де проводитиметься обшук, або особи, у фактичному володінні якої воно знаходиться, або адвоката чи представника такої особи, які були належним чином повідомлені про час проведення обшуку, не перешкоджає проведенню обшуку. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку запрошує спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає усіх належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені у ході обшуку.

2. Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

3. Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред'явлена ухвала і надана її копія. Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку.

Слідчий або прокурор не має права заборонити учасникам обшуку користуватись правовою допомогою адвоката. Слідчий чи прокурор зобов'язаний допустити такого адвоката до обшуку на будь-якій стадії його проведення.

Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.

4. У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні, обшук проводиться тільки за обов'язкової участі адвоката, залученого в порядку, передбаченому статтями 49, 53, частиною третьою цієї статті цього Кодексу, а копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи. При цьому слідчий, прокурор зобов'язаний забезпечити схоронність майна, що знаходиться у житлі чи іншому володінні особи, та неможливість доступу до нього сторонніх осіб.

5. Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі за обов'язкової участі адвоката. Хід і результати особистого обшуку підлягають обов'язковій фіксації у додатку до протоколу обшуку.

6. Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити.

7. При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Забороняється вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку.

8. Особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку.

9. Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім'ї або його представникові.

При проведенні обшуку на підприємстві, в установі або організації другий примірник протоколу вручається керівнику або представникові підприємства, установи або організації".

7. Частину третю статті 237 викласти в такій редакції:

"3. Для участі в огляді запрошуються потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник та, за необхідності, інші учасники кримінального провадження. Про проведення огляду сторони повідомляються в порядку, передбаченому статтею 135 цього Кодексу. Неявка належним чином повідомлених учасників кримінального провадження не перешкоджає проведенню огляду. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, що надійшли на розгляд слідчих суддів та рішення за якими не прийнято до набрання чинності цим Законом, розглядаються у порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

В. Гройсман

Опрос