Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования процедуры проведения судебного заседания в режиме видеоконференции

Проект закона Украины от 27.10.2015 № 3362
Дата рассмотрения: 27.10.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких Законів України щодо удосконалення процедури проведення судового засідання в режимі відеоконференції

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до наступних Законів України:

1. У Цивільному процесуальному кодексі України (Офіційний вісник України від 07.05.2004 р., N 16, стор. 11, стаття 1088):

1) у статті 158-1:

у частині другій додати абзац другий такого змісту:

"У задоволенні клопотання може бути відмовлено у випадку:

1) порушення порядку та строку звернення до суду щодо залучення особи у судове засідання в режимі відеоконференції;

2) відсутності технічної можливості суду забезпечити належне проведення судового засідання;

3) якщо заявник без поважних причин не з'явився на судове засідання в режимі відеоконференції та повторно подав клопотання про її проведення;

4) якщо справа розглядається у закритому судовому засіданні.";

у частині п'ятій додати абзац другий такого змісту:

"Голова суду, якому доручається забезпечити проведення відеоконференції, до дня судового засідання визначає відповідальну особу.";

у частині шостій додати абзац другий такого змісту:

"Докази, письмові пояснення, заяви, клопотання та інші документи або їх копії невідкладно засвідчуються відповідальною особою і головою суду та скріплюються печаткою суду, у якому проводиться відеоконференція, і не пізніше наступного дня після її проведення надсилаються поштою рекомендованим листом із повідомленням про вручення або через кур'єра до суду, що здійснює розгляд справи.";

у частині восьмій після слів "за наявності ухвали суду про таку участь, суд" додати слова "оголошує перерву або";

2) у статті 191:

у частині другій після слів "У разі неможливості продовження розгляду справи у зв'язку з необхідністю подання нових доказів" додати слова "або у разі виникнення технічних проблем, які носять тимчасовий характер та можуть бути усунені в найкоротший термін, у випадку проведення судового засідання в режимі відеоконференції,";

2. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, від 11.02.92 р., N 6, стаття 56):

1) у статті 74-1:

після частини другої додати частину третю такого змісту:

"У задоволенні клопотання може бути відмовлено у випадку:

1) порушення порядку та строку звернення до суду щодо залучення особи у судове засідання в режимі відеоконференції;

2) відсутності технічної можливості суду забезпечити належне проведення судового засідання;

3) якщо заявник без поважних причин не з'явився на судове засідання в режимі відеоконференції та повторно подав клопотання про її проведення;

4) якщо справа розглядається у закритому судовому засіданні.";

після частини п'ятої додати частину сьому такого змісту:

"Голова суду, якому доручається забезпечити проведення відеоконференції, до дня судового засідання визначає відповідальну особу.";

після частини шостої додати частину дев'яту такого змісту:

"Докази, письмові пояснення, заяви, клопотання та інші документи або їх копії невідкладно засвідчуються відповідальною особою і головою суду та скріплюються печаткою суду, у якому проводиться відеоконференція, і не пізніше наступного дня після її проведення надсилаються поштою рекомендованим листом із повідомленням про вручення або через кур'єра до суду, що здійснює розгляд справи.";

після частини сьомої додати частину одинадцяту такого змісту:

"У разі виникнення технічних проблем, що унеможливлюють участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції, за наявності ухвали суду про таку участь, суд відповідно до пункту 1-1 частини першої статті 77 цього Кодексу відкладає розгляд справи або оголошує перерву, крім випадків, коли відповідно до цього Кодексу судове засідання може відбутися без участі такої особи.";

Частини три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять вважати відповідно частинами чотири, п'ять, шість, вісім, десять, дванадцять, тринадцять.

2) у статті 81-1:

після частини п'ятої додати частину шосту такого змісту:

"Строк, протягом якого сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають право подавати свої письмові зауваження з приводу допущених у протоколі неточностей або неповноти змісту, за рішенням суду може бути продовжений у випадку, коли такі особи беруть участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.";

Частини шість - одинадцять вважати відповідно частинами сім - дванадцять.;

3. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України від 09.09.2005 р., N 35, /35 - 36, 37/, стор. 1358, стаття 446):

1) у статті 122-1:

у частині другій додати абзац другий такого змісту:

"У задоволенні клопотання може бути відмовлено у випадку:

1) порушення порядку та строку звернення до суду щодо залучення особи у судове засідання в режимі відеоконференції;

2) відсутності технічної можливості суду забезпечити належне проведення судового засідання;

3) якщо заявник без поважних причин не з'явився на судове засідання в режимі відеоконференції та повторно подав клопотання про її проведення;

4) якщо справа розглядається у закритому судовому засіданні.";

у частині п'ятій додати абзац другий такого змісту:

"Голова суду, якому доручається забезпечити проведення відеоконференції, до дня судового засідання визначає відповідальну особу.";

у частині шостій додати абзац другий такого змісту:

"Докази, письмові пояснення, заяви, клопотання та інші документи або їх копії невідкладно засвідчуються відповідальною особою і головою суду та скріплюються печаткою суду, у якому проводиться відеоконференція, і не пізніше наступного дня після її проведення надсилаються поштою рекомендованим листом із повідомленням про вручення або через кур'єра до суду, що здійснює розгляд справи.";

у частині восьмій після слів "за наявності ухвали суду про таку участь, суд" додати слова "оголошує перерву або";

2) у статті 46-1:

у частині першій додати абзац другий такого змісту:

"Строк, протягом якого сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають право подавати свої письмові зауваження з приводу допущених у протоколі неточностей або неповноти змісту, за рішенням суду може бути продовжений у випадку, коли такі особи беруть участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос