Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (относительно усиления гарантий выплат пострадавшим)

Проект закона Украины от 19.10.2015 № 3342
Дата рассмотрения: 19.10.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (щодо посилення гарантій виплат потерпілим)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 1, ст. 1 із наступними змінами):

1) у пункті 20.3 статті 20 друге речення "Обов'язки страховика за такими договорами, для виконання яких у страховика, що ліквідується, недостатньо коштів та/або майна, приймає на себе МТСБУ." виключити.

2) підпункт "ґ" пункту 41.1 статті 41 викласти у такій редакції:

"особою, цивільно-правова відповідальність якої застрахована страховиком, до якого Уповноваженим органом застосовано захід впливу у вигляді анулювання (відкликання) ліцензії на здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності та такий страховик зі спливом строку, визначеного цим Законом для прийняття рішення щодо здійснення страхового відшкодування, не приймав відповідного рішення або прийняв рішення про здійснення страхового відшкодування за внутрішнім договором страхування, але не виплатив його, або у разі анулювання (відкликання) всіх ліцензій страховика чи порушення провадження у справі про банкрутство такого страховика або якщо такий страховик ліквідований - для виконання його зобов'язань за внутрішніми договорами страхування;".

3) підпункт "д" пункту 41.1 статті 41 викласти у такій редакції:

"забезпеченим транспортним засобом під керуванням працівника міліції чи охорони здоров'я, яким водій на виконання вимог законодавства надав такий транспортний засіб.".

4) абзац дев'ятий пункту 41.1 статті 41 викласти у такій редакції:

"Регламентні виплати, зазначені у цьому пункті, розподіляються в порядку, встановленому президією МТСБУ.".

5) пункт 41.1 статті 41 після абзацу дев'ятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"У разі здійснення МТСБУ регламентної виплати відповідно до підпункту "ґ" цього пункту, страховик зобов'язаний відшкодувати МТСБУ сплачену суму та пеню за період від дати виплати, здійсненої МТСБУ, до дати здійснення страховиком такого відшкодування на користь МТСБУ, з розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла на дату виплати.".

"Регламентна виплата, передбачена підпунктом "ґ" цього пункту, проводиться у разі, якщо страховиком не здійснено страхового відшкодування.".

6) підпункт "а" пункту 41.2 статті 41 викласти у такій редакції:

"особою, цивільно-правова відповідальність якої застрахована страховиком - повним членом МТСБУ, якщо такий страховик позбавлений статусу повного члена або Уповноваженим органом застосовані заходи у вигляді анулювання (відкликання) ліцензії на здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності та такий страховик зі спливом строку, визначеного процедурними правилами Ради Бюро Міжнародної системи автострахування "Зелена картка", не здійснив страхового відшкодування за міжнародним договором страхування, або у разі анулювання (відкликання) всіх ліцензій страховика чи у разі порушення провадження у справі про банкрутство такого страховика, або якщо такий страховик ліквідований - для виконання його зобов'язань за договорами міжнародного страхування;".

7) пункт 41.2 статті 41 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:

"У разі здійснення МТСБУ регламентної виплати відповідно до підпунктів "а" та "б" цього пункту, страховик, за якого здійснено таку виплату, зобов'язаний відшкодувати МТСБУ сплачену суму та пеню за період від дати виплати, здійсненої МТСБУ, до дати здійснення страховиком такого відшкодування на користь МТСБУ, з розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє у період, за який нараховується пеня.".

8) у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим та викласти у такій редакції:

"Регламентні виплати, зазначені у цьому пункті, розподіляються в порядку, встановленому органом управління МТСБУ, що вирішує питання щодо діяльності МТСБУ як члена міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка".".

9) пункт 51.7 статті 51 викласти у такій редакції:

"У разі порушення провадження у справі про банкрутство страховика - члена МТСБУ або прийняття судом рішення про ліквідацію страховика арбітражний керуючий (розпорядник майна, ліквідатор боржника) зобов'язаний надавати до МТСБУ завірені в установленому порядку копії усіх наявних документів, що стосуються виконання зобов'язань за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності.".

2. У Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Голос України, 1992, N 31, ст. 440 із наступними змінами):

1) частину першу статті 46 доповнити новим десятим абзацом наступного змісту:

"для страховиків, які здійснювали обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, - підтвердження надання до Моторного (транспортного) страхового бюро України копій звіту, ліквідаційного балансу та документів, що стосуються вимог кредиторів із згаданого виду обов'язкового страхування.".

2) абзац перший частини першої статті 87 викласти у такій редакції:

"При розгляді справи про банкрутство страховика учасником провадження у справі про банкрутство визнається національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, а у разі якщо такий страховик здійснює чи здійснював обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, - також Моторне транспортне страхове бюро України, яке набуває прав кредиторів за вимогами, що ним задоволені.".

3) статтю 87 після пункту 9 доповнити новим пунктом 91 такого змісту:

"У разі порушення провадження у справі про банкрутство страховика - члена МТСБУ чи прийняття судом рішення про ліквідацію страховика арбітражний керуючий зобов'язаний надавати до МТСБУ інформацію про кредиторів, права вимоги яких випливають з договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та про виконання зобов'язань страховиком за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності перед кредиторами цього страховика.".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос