Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О телекоммуникациях" относительно операторов виртуальной сети подвижной (мобильной) связи

Проект закона Украины от 16.10.2015 № 3338
Дата рассмотрения: 16.10.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про телекомунікації" щодо операторів віртуальної мережі рухомого (мобільного) зв'язку

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до Закону України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155; N 48, ст. 526; 2006 р., N 14, ст. 116, N 22, ст. 188; N 30, ст. 258; 2010 р., N 10, ст. 105, N 34, ст. 482, N 37, ст. 496 N 38, ст. 504; 2011 р., N 18, ст. 126, 127, N 34, ст. 343, N 41, ст. 413; 2012 р. N 5, ст. 35, N 7, ст. 53, N 19 - 20, ст. 176, N 49, ст. 560; 2013 р. N 18, ст. 162, N 19 - 20, ст. 190, N 23, ст. 218, N 38, ст. 502, N 42, ст. 586, N 48, ст. 682; 2014 N 17, ст. 593, N 20 - 21, ст. 712, N 22, ст. 816, ст. 816); 2015, N 23, ст. 158, N 39, ст. 375)

1) статтю першу доповнити з урахуванням алфавітного порядку визначеннями таких термінів:

"базовий оператор - оператор рухомого (мобільного) зв'язку, що надає у користування мережу операторам віртуальних мереж рухомого (мобільного) зв'язку;

оператор віртуальної мережі рухомого (мобільного) зв'язку (віртуальний оператор) - суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності з надання послуг рухомого (мобільного) зв'язку із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж (крім радіо підсистеми рухомого (мобільного) зв'язку), без отримання в користування радіочастотного ресурсу та з використанням телекомунікаційних мереж рухомого (мобільного) зв'язку інших операторів телекомунікацій;

мережа комутатора - частина телекомунікаційної мережі (підсистема комутації), що виконує функції комутації та обліку і тарифікації наданих послуг, а також забезпечує ідентифікацію абонента та збереження інформації про нього";

2) доповнити статтею 37-1 такого змісту:

"Стаття 37-1. Особливості діяльності віртуальних операторів мереж рухомого (мобільного) зв'язку

1. Віртуальні оператори здійснюють діяльність з надання послуг рухомого (мобільного) зв'язку на підставі ліцензії на відповідний вид діяльності та дозволів на використання номерного ресурсу, однак без отримання ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України.

Віртуальні оператори надають телекомунікаційні послуги з використанням власної або орендованої мережі комутатора та з використанням на договірних засадах телекомунікаційних мереж рухомого (мобільного) зв'язку операторів телекомунікацій, які є користувачами радіочастотного ресурсу України.

Віртуальний оператор може одночасно використовувати одну або більше мереж рухомого (мобільного) зв'язку інших операторів телекомунікацій.

2. Діяльність віртуальних операторів здійснюється згідно з вимогами законодавства щодо операторів, з урахуванням особливостей, визначених у цьому Законі.

Віртуальні оператори не несуть відповідальності за дотримання параметрів якості у разі, якщо погіршення таких параметрів відбулося з вини чи на мережі рухомого (мобільного) зв'язку, що не контролюється віртуальним оператором.

3. Віртуальні оператори можуть мати власні або орендовані телекомунікаційні мережі та технічні засоби телекомунікацій (крім радіо підсистеми рухомого (мобільного) зв'язку), в тому числі центри комутації, з'єднувальні лінії, автоматизовані системи обліку наданих послуг (білінгові системи), бази даних з інформацією про своїх абонентів, точки взаємоз'єднання мереж тощо.

4. Віртуальні оператори можуть отримувати у встановленому порядку коди мережі та інший необхідний їм номерний ресурс.

5. Віртуальні оператори надають телекомунікаційні послуги власним абонентам з урахуванням домовленостей з операторами телекомунікацій, мережі рухомого (мобільного) зв'язку яких плануються до використання.

6. Операторам телекомунікацій, мережі рухомого (мобільного) зв'язку яких плануються до використання віртуальним оператором забороняється створювати необґрунтовані технічні чи економічні бар'єри для доступу до мережі віртуальним операторам. Зокрема, базовому оператору забороняється встановлювати необґрунтовану вартість використання мережі чи висувати необґрунтовані технічні вимоги для взаємодії з віртуальним оператором.

7. Віртуальні оператори мають право на приєднання своїх телекомунікаційних мереж до мереж інших операторів телекомунікацій відповідно до законодавства та створення точок взаємоз'єднання.

8. Технічні, організаційні та економічні умови використання телекомунікаційних мереж рухомого (мобільного) зв'язку операторів телекомунікацій визначаються на договірних засадах та відповідно до вимог законодавства.

9. Використання телекомунікаційної мережі віртуальним оператором, здійснюється відповідно до укладеного у письмовій формі договору, форма або обов'язкові вимоги до якого встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

У разі укладення, зміни умов або припинення дії договору з базовим оператором, віртуальний оператор повинен повідомити про це національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, протягом 30 календарних днів від дня підписання відповідних документів.

10. До розрахунку вартості користування телекомунікаційною мережею не може включатись вартість або компенсація вартості користування радіочастотним ресурсом України чи витрати на проведення радіочастотного моніторингу, отримання дозвільних документів операторами телекомунікацій, мережі рухомого (мобільного) зв'язку яких плануються до використання.

11. Вартість послуг базового оператора встановлюється на основі їх собівартості з урахуванням отримання прибутку, відсоток якого не повинен перевищувати відсотку, що застосовується при наданні послуг власним абонентам.

12. Оператор телекомунікацій має право обґрунтовано відмовити в укладенні договору та/або використанні своїх телекомунікаційних мереж рухомого (мобільного) зв'язку віртуальними операторами лише у разі, якщо навантаження на такі мережі у випадку такого використання зросте до 70 %, а у години найбільшого навантаження до 90 %.

13. Підставою для відмови у приєднанні телекомунікаційних мереж чи технічних засобів віртуального оператора, до телекомунікаційних мереж базового оператора не може бути використання віртуальними оператором інших телекомунікаційних мереж.

14. Базовий оператор, що є стороною договору, зобов'язаний:

забезпечити цілодобовий доступ до своєї телекомунікаційної мережі, її сталу роботу із пропускною спроможністю, необхідною для якісного надання послуг рухомого (мобільного) зв'язку віртуальним оператором;

надавати доступ до відповідних систем програмного забезпечення, технічних інтерфейсів, протоколів, систем операційної підтримки та інших технологій та засобів, що необхідні для надання послуг рухомого (мобільного) зв'язку віртуальним оператором;

забезпечити віртуальному оператору можливість надання своїм абонентам послуг, які є можливими в телекомунікаційній мережі базового оператора;

забезпечити належний рівень якості послуг, що надаються віртуальним оператором з використанням мережі базового оператора для чого передбачати відповідні параметри якості послуг у договорі з віртуальним оператором;

повідомляти віртуального оператора про пошкодження мережі та виникнення інших обставин, що призвели або можуть призвести до зниження до неприпустимих значень показників якості телекомунікаційних послуг або унеможливлюють надання послуг абонентам віртуального оператора.

15. Базовий оператор, що є стороною договору, не може у односторонньому порядку припиняти договори, укладені з віртуальними операторами, окрім випадків, передбачених таким договором.

16. Віртуальний оператор не може передавати мережу за допомогою якої надаються послуги абонентам у користування іншому віртуальному оператору.";

3) у частині 38:

Назву частини після слів "Права операторів," доповнити словами "віртуальних операторів,";

частину першу після слів "Оператори телекомунікацій" доповнити словами "та віртуальні оператори";

4) у частині сьомій статті 42:

у пунктах 1 та 3 слова "з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку" виключити;

у підпункті 2 слова "з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв'язку" виключити;

доповнити частиною 8 такого змісту:

"8. Віртуальні оператори отримують ліцензії, передбачені пунктом 3 частини сьомої статті 42 цього Закону";

5) у статті 61:

назву статті доповнити словами: "та про використання мереж базового оператора віртуальним оператором";

частину першу після слів "взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж" доповнити словами "або якщо базовий та віртуальний оператори не досягли згоди щодо укладення, зміни чи розірвання договорів,";

частину другу:

після слова "оператор" доповнити словами "віртуальний оператор";

слова "про взаємоз'єднання мереж телекомунікацій, пропозиції стосовно умов взаємоз'єднання" замінити словами "та/або пропозиції стосовно його умов";

слова "всіх документів та матеріалів, необхідних для розгляду спору" замінити словами "необхідних документів та матеріалів";

6) частину першу статті 69 після слів "зобов'язана повідомити операторів" доповнити словами "віртуальних операторів та";

7) частину першу статті 70 після слів "надається оператору телекомунікацій" доповнити словами "та/або віртуальному оператору".

II. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців від дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти, що регулюють порядок надання та отримання телекомунікаційних послуг віртуальними операторами у відповідність із цим Законом;

забезпечити здійснення центральними органами виконавчої влади розробки та затвердження нормативно-правових актів, передбачених цим Законом (у тому числі обов'язкових вимог до договору відповідно до частини дев'ятої статті 37-1 цього Закону, ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку віртуальними операторами), та приведення їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.

3. До моменту затвердження обов'язкових вимог до договорів, передбачених частиною дев'ятою статті 37-1 Закону України "Про телекомунікації", такі договори укладаються на умовах, визначених їх сторонами, і мають відповідати вимогам чинного законодавства України.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос