Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения права граждан на участие в законодательном процессе

Проект закона Украины от 16.10.2015 № 3337
Дата рассмотрения: 16.10.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення права громадян на участь у законодавчому процесі

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про звернення громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1996, N 47 (19.11.96), ст. 256) такі зміни:

1) Статтю 3 доповнити новими частинами п'ятою та шостою такого змісту:

"Електронна петиція - колективна вимога громадян України, подана у встановленому цим Законом порядку, яка стосується питань поліпшення стану житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку, благоустрою населених пунктів, соціального, культурного розвитку, охорони навколишнього природного середовища та інших питань, які не потребують нормативно-правового врегулювання.

Електронна нормотворча петиція - колективна вимога громадян України, подана у встановленому цим Законом порядку, щодо удосконалення чинного законодавства України";

2) Частину третю статті 5 після слів: "органу місцевого самоврядування є електронна петиція" доповнити словами: "та електронна нормотворча петиція";

3) Статтю викласти у новій редакції:

Стаття 231. Електронна петиція та електронна нормотворча петиція, порядок подання та розгляду

Громадяни можуть звертатися до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування з електронними петиціями та електронними нормотворчими петиціями через офіційний веб-сайт органу, якому вона адресована, або веб-сайт громадського об'єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку таких петицій.

Звернутись та підтримати електронну петицію, електронну нормотворчу петицію можуть лише дієздатні особи, які досягли 18-ти річного віку.

В електронній петиції, електронній нормотворчій петиції має бути викладено суть звернення, зазначено прізвище, ім'я, по батькові автора (ініціатора) електронної петиції, адресу електронної пошти. На веб-сайті відповідного органу або громадського об'єднання, що здійснює збір підписів, обов'язково зазначаються дата початку збору підписів та інформація щодо загальної кількості та переліку осіб, які підписали електронну петицію, електронну нормотворчу петицію.

До електронної нормотворчої петиції додаються проект нормативно-правового акта, порівняльна таблиця (у випадку внесення змін до чинного законодавства) та пояснювальна записка, яка містить обґрунтування необхідності його прийняття.

Електронна нормотворча петиція повинна базуватись на основі Конституції та відповідати їй. Електронна нормотворча петиція не може стосуватись внесення змін до Конституції України, зміни території України, питань податків, бюджету та амністії, надання згоди на обов'язковість міжнародних договорів України.

Електронна петиція, електронна нормотворча петиція не може:

1) містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини;

2) стосуватись кадрових питань;

3) стосуватись питань, що підпадають під юрисдикцію суду;

4) містити конфіденційну інформацію або комерційну таємницю;

5) порушувати авторські і суміжні права;

6) стосуватись вирішення суто персональних проблем;

7) стосуватись питань щодо отримання доступу до публічної інформації визначеної Законом України "Про доступ до публічної інформації".

Відповідальність за зміст електронної петиції, електронної нормотворчої петиції несе автор (ініціатор) електронної петиції.

Для створення електронної петиції, електронної нормотворчої петиції до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування її автор (ініціатор) заповнює спеціальну форму на офіційному веб-сайті органу, якому вона адресована, або веб-сайті громадського об'єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку таких петицій та розміщує їх текст.

Електронна петиція, електронна нормотворча петиція оприлюднюється на офіційному веб-сайті відповідно Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування або на веб-сайті громадського об'єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку таких петицій, протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором).

У разі невідповідності електронної петиції, електронної нормотворчої петиції встановленим вимогам оприлюднення такої петиції не здійснюється, про що повідомляється автору (ініціатору) не пізніше строку, встановленого для оприлюднення.

Дата оприлюднення електронної петиції, електронної нормотворчої петиції на офіційному веб-сайті відповідно Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади, відповідного органу місцевого самоврядування або на веб-сайті громадського об'єднання є датою початку збору підписів на її підтримку.

Відповідні органи державної влади, органи місцевого самоврядування та громадські об'єднання під час збору підписів на підтримку електронної петиції, електронної нормотворчої петиції зобов'язані забезпечити:

безоплатність доступу та користування інформаційно-телекомунікаційною системою, за допомогою якої здійснюється збір підписів;

електронну реєстрацію громадян для підписання петиції;

недопущення автоматичного введення інформації, у тому числі підписання електронної петиції, електронної нормотворчої петиції без участі громадянина;

фіксацію дати і часу оприлюднення електронної петиції, електронної нормотворчої петиції та підписання її громадянином.

Електронна петиція, електронна нормотворча петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів на її підтримку розглядається як звернення громадян відповідно до цього Закону.

Електронна петиція, адресована відповідно Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, розглядається у порядку, встановленому цією статтею, за умови збору на її підтримку не менш як 25000 підписів громадян протягом не більше трьох місяців з дня оприлюднення петиції.

Електронна нормотворча петиція, адресована відповідно Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, центральному органу виконавчої влади розглядається у порядку, встановленому цією статтею, за умови збору на її підтримку, протягом не більше трьох місяців з дня її оприлюднення:

1) щодо законопроектів - не менш як 100000 підписів громадян;

2) щодо проектів нормативно-правових актів Президента України та Кабінету Міністрів України - не менш як 50000 підписів громадян;

3) щодо проектів нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади - не менш як 25000 підписів громадян.

Вимоги до кількості підписів громадян на підтримку електронної петиції, електронної нормотворчої петиції до органу місцевого самоврядування та строку збору підписів визначаються статутом територіальної громади.

Електронна петиція, електронна нормотворча петиція збір підписів на підтримку якої здійснювався через веб-сайт громадського об'єднання і яка протягом установленого строку набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, не пізніше наступного дня після набрання необхідної кількості підписів надсилається громадським об'єднанням органу, якому адресована петиція, із зазначенням інформації про дату початку збору підписів, дату направлення електронної петиції, загальну кількість та перелік осіб, які підписали електронну петицію (чи посилання на джерело такої інформації в мережі Інтернет), строк збору підписів, назву та адресу електронної пошти громадського об'єднання.

Інформація про початок розгляду електронної петиції, електронної нормотворчої петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному веб-сайті відповідно Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади, відповідного органу місцевого самоврядування не пізніш як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку петиції, а в разі отримання електронної петиції від громадського об'єднання - не пізніш як через два робочі дні після отримання такої петиції.

Розгляд електронної петиції, здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду, а розгляд електронної нормотворчої петиції - не пізніше тридцяти календарних днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

Якщо електронна петиція містить клопотання про її розгляд на парламентських слуханнях у Верховній Раді України або громадських слуханнях відповідної територіальної громади, автор (ініціатор) петиції має право представити електронну петицію на таких слуханнях. У такому разі строк розгляду електронної петиції продовжується на строк, необхідний для проведення відповідних слухань.

Порядок розгляду електронної петиції, електронної нормотворчої петиції адресованої Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, визначається відповідно Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, місцевою радою.

Про підтримку або непідтримку електронної петиції, електронної нормотворчої петиції публічно оголошується на офіційному веб-сайті органу, якому вона адресована.

У відповіді на електронну петицію, електронну нормотворчу петицію повідомляється про результати розгляду порушених у ній питань із відповідним обґрунтуванням.

Відповідь на електронну петицію, електронну нормотворчу петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу, якому вона була адресована, а також надсилається у письмовому вигляді автору (ініціатору) петиції та відповідному громадському об'єднанню, яке здійснювало збір підписів на її підтримку.

У разі визнання за доцільне викладені в електронній петиції пропозиції можуть реалізовуватися органом, якому вона адресована, шляхом прийняття з питань, віднесених до його компетенції, відповідного розпорядчого рішення.

У разі підтримки електронної нормотворчої петиції Президент України, Кабінет Міністрів України, народні депутати України - члени комітету Верховної Ради України, до відання якого віднесено порушені у петиції питання, вносять в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України відповідний законопроект. Під час підготовки до внесення на розгляд Верховної Ради України до законопроекту можуть бути внесені зміни та доповнення, але не змінюючи законопроект по суті.

У разі підтримки електронної нормотворчої петиції, щодо ініціювання ухвалення підзаконних нормативно-правових актів, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування розробляються та затверджуються власні нормативно-правові акти. Під час підготовки таких актів до їх тексту можуть бути внесені зміни та доповнення, але не змінюючи проект по суті.

Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку електронної петиції, електронної нормотворчої петиції та строки їх збору зберігається не менше трьох років з дня оприлюднення петиції".

II. Внести до Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 14 - 17, ст. 133) такі зміни:

1) У частині першій статті 89:

а) після слів "народним депутатам, Кабінету Міністрів України" слова "і Національному банку України" виключити;

б) доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Громадяни України мають право ініціювати прийняття законодавчих актів шляхом внесення електронних нормотворчих петицій. Розгляд таких петицій здійснюється у порядку встановленому цим Регламентом та Законом України "Про звернення громадян".

2) Главу 361 викласти у новій редакції:

"Глава 361. РОЗГЛЯД ЕЛЕКТРОННОЇ НОРМОТВОРЧОЇ ПЕТИЦІЇ

1. Верховна Рада України розглядає електронні нормотворчі петиції, що надійшли в порядку встановленому Законом України "Про звернення громадян" та які в установлений законом строк набрали необхідну кількість голосів на їх підтримку. Такі петиції, не пізніш як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на їх підтримку, направляються Головою Верховної Ради України або відповідно до розподілу обов'язків Першим заступником, заступником Голови Верховної Ради України в комітет, який відповідно до предмета відання визначається головним з підготовки і попереднього розгляду петиції.

2. Інформація про початок розгляду електронної нормотворчої петиції, зазначеної у частині першій цієї статті, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Верховної Ради України не пізніш як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на її підтримку.

3. Головний комітет розглядає електронну нормотворчу петицію в порядку встановленому цим Регламентом та законами України "Про звернення громадян" та "Про комітети Верховної Ради України".

Стаття 2232. Розгляд електронної нормотворчої петиції на засіданні Верховної Ради

1. Висновок головного комітету та проект акта Верховної Ради, підготовлений народними депутатами України - членами головного комітету, без прийняття рішення про включення до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради обговорюється за процедурою повного обговорення (стаття 30 цього Регламенту) на наступному після дня внесення пленарному засіданні Верховної Ради".

III. Внести до Закону України "Про комітети Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 1995, N 19 (10.05.95), ст. 134) такі зміни:

1) пункт 1 частини першої статті 15 після слів: "розробляти з власної ініціативи" доповнити словами "та за ініціативою громадян України, шляхом внесення ними в установленому порядку електронних нормотворчих петицій,";

2) пункт 1 частини першої статті 16 після слів: "за дорученням Верховної Ради України" доповнити словами "та за ініціативою громадян України, шляхом внесення ними в установленому порядку електронних нормотворчих петицій";

3) Главу 2 доповнити новою статтею 221 такого змісту:

"Стаття 221. Розгляд комітетом електронних нормотворчих петицій

1. Електронні нормотворчі петиції, які в установлений законом строк набрали необхідну кількість голосів на їх підтримку, що надійшли до Верховної Ради України в порядку встановленому Законом України "Про звернення громадян" розглядаються головним комітетом, до предмету відання якого віднесено порушені у петиції питання.

2. Інформація про початок розгляду електронної нормотворчої петиції, зазначеної у частині першій цієї статті, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Верховної Ради України не пізніш як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на її підтримку.

3. Головний комітет розглядає електронну нормотворчу петицію, зазначену у частині першій цієї статті, на найближчому засіданні, але не пізніше тридцяти календарних днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

4. На засідання головного комітету запрошується автор (ініціатор) електронної нормотворчої петиції, а в разі необхідності - представники Кабінету Міністрів України, міністерств, інших державних органів, об'єднань громадян, а також експерти, фахівці та інші особи.

5. За результатами розгляду електронної нормотворчої петиції, зазначеної у частині першій цієї статті, головний комітет більшістю голосів присутніх, приймає одне з таких рішень:

1) про підтримку електронної нормотворчої петиції;

2) про непідтримку електронної нормотворчої петиції.

Рішення головного комітету оприлюднюється на офіційному веб-сайті Верховної Ради України, а також надсилається у письмовому вигляді автору (ініціатору) електронної нормотворчої петиції та/або відповідному громадському об'єднанню, яке здійснювало збір підписів на її підтримку.

6. У разі ухвалення головним комітетом рішення про підтримку електронної нормотворчої петиції - члени цього комітету, вносять в порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України на розгляд Верховної Ради України відповідний законопроект. Під час підготовки до внесення на розгляд Верховної Ради України до законопроекту можуть бути внесені зміни та доповнення, що не змінюють законопроект по суті.

7. У разі ухвалення головним комітетом рішення про непідтримку електронної нормотворчої петиції, комітет вносить в порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України на розгляд Верховної Ради України проект постанови про відхилення такої петиції.

8. Електронна нормотворча петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів на її підтримку розглядається головним комітетом як звернення громадян відповідно до цього Закону".

IV. Внести до статті 50 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (Голос України, 2014, 03, 01.03.2014 N 39, спецвипуск) такі зміни:

1) частину першу після слів "Київська та Севастопольська міські державні адміністрації," доповнити словами "громадяни України - шляхом внесення електронних нормотворчих петицій, які в установлений строк набрали необхідну кількість голосів на їх підтримку";

2) частину другу доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Проекти нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, внесених громадянами України шляхом подання електронних нормотворчих петицій, розглядаються Кабінетом Міністрів України в порядку, встановленому цим законом та Законом України "Про звернення громадян".

V. Частину першу статті 15 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Голос України, 2011, 04, 09.04.2011 N 65) доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Громадяни України мають право ініціювати прийняття нормативно-правових актів міністерств шляхом внесення електронних нормотворчих петицій, які в установлений строк набрали необхідну кількість голосів на їх підтримку. Розгляд таких петицій здійснюється у порядку встановленому цим законом та Законом України "Про звернення громадян".

VI. Частину першу статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997, N 24, ст. 170) доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Громадяни України мають право ініціювати прийняття нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування шляхом внесення електронних нормотворчих петицій, які в установлений строк набрали необхідну кількість голосів на їх підтримку. Розгляд таких петицій здійснюється у порядку встановленому цим Законом та Законом України "Про звернення громадян".

VII. Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування, окрім пункту 2 розділу II цього Закону який набирає чинності 29 жовтня 2015 року.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос