Идет загрузка документа (422 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О перечне административных услуг

Проект закона Украины от 12.10.2015 № 3319
Дата рассмотрения: 12.10.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про перелік адміністративних послуг

Стаття 1. Затвердити перелік адміністративних послуг згідно з додатком.

Стаття 2. У цьому Законі терміни "адміністративна послуга", "суб'єкт звернення" вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про адміністративні послуги".

Стаття 3. Забороняється вимагати від суб'єктів звернення отримання адміністративних послуг, що не передбачені законами, які регулюють суспільні відносини у відповідній сфері, та не включені до переліку, затвердженого цим Законом.

Запровадження нових або скасування (зміна найменування) адміністративних послуг, включених до переліку, затвердженого цим Законом, здійснюється шляхом прийняття нових або внесення змін до чинних законів, які регулюють суспільні відносини у відповідній сфері, одночасно з внесенням змін до зазначеного переліку.

Стаття 4. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року.

2. До приведення законів та інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом акти законодавства застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 47, ст. 532 із наступними змінами).

4. Внести зміни до таких законів України:

1) у статті 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 48, ст. 483; 2010 р., N 46, ст. 547; 2011 р., N 42, ст. 426, N 47, ст. 532; 2014 р., N 28, ст. 934; 2015 р., N 21, ст. 133):

абзац дев'ятий частини першої виключити;

доповнити статтю частиною шостою такого змісту:

"6. Перелік документів дозвільного характеру визначається законом. У такому переліку зазначаються відомості стосовно переоформлення, видачі дубліката, копії та анулювання документів дозвільного характеру.";

2) у Законі України "Про адміністративні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 32, ст. 409; 2015 р., N 23, ст. 158):

у частині другій статті 2:

пункти 12 і 13 виключити;

доповнити частину пунктом 14 такого змісту:

"14) консульських дій, які вчиняються органами дипломатичної служби.";

у частині третій статті 3 слова "суб'єктом надання адміністративних послуг" замінити словами "органом виконавчої влади, іншим державним органом, органом влади Автономної Республіки Крим, органом місцевого самоврядування, їх уповноваженими посадовими особами";

у статті 11:

у частині третій слово "законом" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";

у частині сьомій слова "та плату (адміністративний збір) за їх надання" виключити.

5. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо внесення змін до законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям цього Закону;

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення нормативно-правових актів органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

 

ПЕРЕЛІК
адміністративних послуг

Найменування адміністративної послуги

Законодавчі акти України, якими передбачено надання адміністративної послуги

1.

Надання допуску (посвідчення) на право роботи з пестицидами і агрохімікатами

Закони України "Про пестициди і агрохімікати", "Про захист рослин"

2.

Видача посвідчення про проходження спеціальної підготовки з питань безпечного проведення робіт з пестицидами і агрохімікатами

- " -

3.

Реєстрація тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, з видачею свідоцтва про реєстрацію

Закони України "Про дорожній рух", "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України"

Зняття з обліку з видачею свідоцтва про зняття з обліку

4.

Видача посвідчення тракториста-машиніста

- " -

5.

Видача сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів

Закон України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів"

6.

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм та річок

Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

Переоформлення ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою ліцензіата

7.

Видача дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах)

Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"

Переоформлення дозволу

Видача дубліката дозволу

Анулювання дозволу за заявою суб'єкта господарювання

8.

Присвоєння номерів суб'єктам господарювання, які здійснюють консервне та пресервне виробництво

Закони України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них"

9.

Погодження режиму рибогосподарської експлуатації водних об'єктів

Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"

10.

Видача дозволу на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифіката на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення:

Закони України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", "Про приєднання України до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення"

в частині осетрових риб і виробленої з них продукції

щодо інших видів дикої фауни і флори

11.

Видача дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України

Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"

Переоформлення дозволу

Видача дубліката дозволу

Анулювання дозволу за заявою суб'єкта господарювання

12.

Видача форми реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів

Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"

Видача дубліката форми реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів

Переоформлення форми реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів

Анулювання форми реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів за заявою суб'єкта господарювання

13.

Державна атестація (переатестація) плідників та присвоєння відповідного статусу суб'єктам племінної справи у тваринництві з внесенням запису до Державного реєстру суб'єктів племінної справи у тваринництві

Закон України "Про племінну справу у тваринництві"

14.

Допуск до відтворення плідників для племінного використання

- " -

15.

Атестація працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами

- " -

16.

Технічна експертиза, аналіз з видачею висновку про:

Закон України "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України"

відповідність матеріально-технічної бази навчального закладу вимогам навчальних програм з питань підготовки трактористів-машиністів

якість проданих і відремонтованих машин (тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери), вузлів і агрегатів та їх складових частин у зв'язку з розглядом претензії її власника

17.

Видача дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок

Земельний кодекс України, Закон України "Про державний контроль за використанням та охороною земель"

18.

Надання відомостей з Державного земельного кадастру за зверненням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

Закон України "Про Державний земельний кадастр"

19.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

- " -

20.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу

- " -

21.

Видача витягу з технічної документації з нормативної грошової оцінки земель

Закон України "Про оцінку земель"

22.

Надання відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

Закон України "Про землеустрій"

23.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про межі державного кордону України з видачею витягу

Закон України "Про Державний земельний кадастр"

24.

Надання довідки про наявність та розмір земельної частки (паю)

Земельний кодекс України, Закон України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям"

25.

Надання довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

Земельний кодекс України

26.

Надання висновку про погодження документації із землеустрою

Земельний кодекс України, Закон України "Про землеустрій"

27.

Надання висновку щодо меж географічного місця, з яким пов'язані особливі властивості, певні якості та інші характеристики товару

Закон України "Про охорону прав на зазначення походження товарів"

28.

Прийняття рішення про:

Земельний кодекс України

передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності

припинення права власності на земельну ділянку у разі добровільної відмови власника землі на користь держави або територіальної громади

припинення права постійного користування земельною ділянкою у разі добровільної відмови землекористувача

29.

Включення відомостей до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників і Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів

Закони України "Про землеустрій", "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність", "Про оцінку земель"

Видача витягів з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників і Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів

Видача кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-землевпорядника

Видача дубліката кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-землевпорядника

Анулювання кваліфікаційного сертифіката сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів за заявою суб'єкта звернення

30.

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

Закон України "Про Державний земельний кадастр"

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

Виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру, яка була допущена не з вини органу, що здійснює його ведення, з видачею витягу

31.

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

- " -

32.

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

- " -

витягу про земельну ділянку

витягу про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць

витягу про обмеження у використанні земель

довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру

33.

Надання довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

Закон України "Про землеустрій"

34.

Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей з Державного земельного кадастру про:

Закон України "Про Державний земельний кадастр"

нормативно-грошову оцінку земель та земельних ділянок

земельні угіддя (за 1 кв. дм плану масштабом 1:2000 - 1:5000 території населених пунктів та масштабом 1:5000 - 1:10000 за межами населених пунктів)

частини земельної ділянки, на які поширюється дія сервітуту, договору суборенди земельної ділянки

координати поворотних точок меж об'єктів кадастру (за один аркуш формату А4 (до 30 точок меж об'єктів)

бонітування ґрунтів (за 1 кв. дм плану масштабом 1:5000 - 1:10000 за межами населених пунктів)

межі адміністративно-територіальних одиниць

кадастрові номери земельних ділянок

межі земельних ділянок

цільове призначення земельних ділянок

розподіл земель між власниками і користувачами (форма власності, вид речового права)

обмеження у використанні земель та земельних ділянок

зведені дані кількісного та якісного обліку земель

35.

Видача ветеринарно-санітарного паспорта на тварину, пасіку та ветеринарної картки (крім видачі ліцензованими та уповноваженими лікарями ветеринарної медицини суб'єктів господарювання незалежно від форми власності)

Закони України "Про ветеринарну медицину", "Про бджільництво"

36.

Видача ветеринарних документів (крім видачі ліцензованими та уповноваженими лікарями ветеринарної медицини суб'єктів господарювання незалежно від форми власності):

Закони України "Про ветеринарну медицину"

міжнародних ветеринарних сертифікатів (для держав - членів СНД - ветеринарних свідоцтв за формами N 1, 2 і 3) при переміщенні за межі України

ветеринарних довідок - при переміщенні в межах району (крім харчових продуктів тваринного походження для споживання людиною)

ветеринарних свідоцтв (для України - за формами N 1 і 2) - при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст (крім харчових продуктів тваринного походження для споживання людиною)

37.

Видача сертифіката племінних (генетичних) ресурсів

Закони України "Про племінну справу у тваринництві", "Про бджільництво"

38.

Видача свідоцтва про авторство на сорт рослин

Закон України "Про охорону прав на сорти рослин"

Видача дубліката свідоцтва про авторство на сорт рослин

39.

Видача патенту на сорт рослин

- " -

Видача дубліката патенту на сорт рослин

40.

Видача свідоцтва про державну реєстрацію сорту рослин

Закон України "Про охорону прав на сорти рослин"

Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію сорту рослин

41.

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики

Закони України "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про ветеринарну медицину"

Переоформлення ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою ліцензіата

42.

Видача посвідчення мисливця

Закон України "Про мисливське господарство та полювання"

43.

Видача щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання

Закон України "Про мисливське господарство та полювання"

44.

Реєстрація виноградних насаджень технічних та столових сортів у господарствах усіх форм власності, які закладені за рахунок державних коштів

Закон України "Про виноград та виноградне вино"

Списання виноградників усіх форм власності

45.

Погодження використання зарубіжної технологічної документації

- " -

46.

Затвердження нових марок виноробної продукції

- " -

47.

Затвердження технологічних інструкцій та змін до них

- " -

48.

Затвердження проекту для садіння виноградників для виноробства

- " -

49.

Затвердження вин контрольованих найменувань за походженням

- " -

50.

Проведення експертизи проектно-кошторисної документації на створення багаторічних насаджень плодових, ягідних, горіхоплідних, малопоширених культур, винограду та хмелю

Закон України "Про насіння і садивний матеріал"

Проведення повторної експертизи проектно-кошторисної документації на створення багаторічних насаджень плодових, ягідних, горіхоплідних, малопоширених культур, винограду та хмелю після доопрацювання

51.

Проведення експертизи проектно-кошторисної документації на зрошення багаторічних насаджень плодових, ягідних, горіхоплідних, малопоширених культур, винограду та хмелю

Закон України "Про насіння і садивний матеріал"

Проведення повторної експертизи проектно-кошторисної документації на зрошення багаторічних насаджень плодових, ягідних, горіхоплідних, малопоширених культур, винограду та хмелю після доопрацювання

52.

Атестація суб'єктів насінництва та розсадництва для надання права на виробництво та реалізацію насіння і садивного матеріалу

- " -

53.

Видача сертифіката на насіння та/або садивний матеріал

- " -

54.

Маркування партій насіння та/або садивного матеріалу

- " -

55.

Затвердження плану про перехід на виробництво органічної продукції

Закон України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини"

56.

Прийняття рішення про:

- " -

продовження терміну перехідного періоду від виробництва традиційної (неорганічної) продукції до виробництва органічної продукції (сировини)

визнання частиною перехідного періоду від виробництва традиційної (неорганічної) продукції до виробництва органічної продукції (сировини) будь-якого попереднього проміжку часу

продовження перехідного періоду, порівняно з попередньо визначеним терміном, у разі якщо земля була забруднена продуктами, не дозволеними до використання при виробництві органічної продукції

57.

Надання згоди розпорядників земельних ділянок державної та комунальної власності на поділ та об'єднання таких ділянок

Закон України "Про землеустрій"

58.

Видача сертифіката на право на земельну частку (пай)

Закон України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)"

59.

Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

Земельний кодекс України

60.

Реєстрація сільськогосподарської дорадчої служби з видачею сертифіката

Закон України "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність"

61.

Видача кваліфікаційного свідоцтва сільськогосподарського дорадника, сільськогосподарського експерта-дорадника

- " -

62.

Видача свідоцтва на право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (майнового сертифіката)

Указ Президента України від 29 січня
2001 року N 62 "Про заходи щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектора економіки"

63.

Видача довідки про вилучення з обліку особистих селянських господарств

Закон України "Про особисте селянське господарство"

64.

Реєстрація пасіки

Закон України "Про бджільництво"

65.

Прийняття рішення про:

 

затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок

Закони України "Про оцінку земель", "Про місцеве самоврядування в Україні"

затвердження технічної документації з бонітування ґрунтів

затвердження технічної документації з економічної оцінки земель

Закон України "Про оцінку земель"

66.

Проведення експертизи пропозицій та рішень щодо найменування або перейменування географічного об'єкта

Закон України "Про географічні назви"

67.

Погодження виконання робіт в охоронних зонах геодезичних пунктів та робіт із знесення і перезакладки геодезичних пунктів

Закон України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність"

68.

Видача висновку державної експертизи землевпорядної документації щодо об'єктів, які підлягають державній експертизі

Земельний кодекс України, Закон України "Про державну експертизу землевпорядної документації"

69.

Видача паспорта на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів

Закон України "Про мисливське господарство та полювання"

70.

Видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами:

Закон України "Про дорожній рух"

що не містить безконтактного електронного носія:

- після закінчення навчального закладу та складення практичного та теоретичного іспитів

- після повторного прийняття практичного або теоретичного іспиту

- після закінчення строку позбавлення права на керування транспортним засобом із складенням практичного та/або теоретичного іспитів

- у разі відкриття іншої категорії із складенням практичного та/або теоретичного іспитів

- у разі відкриття нижчої категорії із складенням практичного та теоретичного іспитів

- у разі його втрати, викрадення

- співробітникам іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій в Україні та членам сімей персоналу, акредитованим в установленому порядку в МЗС, які не є резидентами України, якщо вони мають дійсні посвідчення водія іноземної держави (за умови, що країна їх постійного проживання є договірною стороною Конвенції про дорожній рух) або міжнародні посвідчення водія

з безконтактним електронним носієм:

- після закінчення навчального закладу та складення практичного та теоретичного іспитів

- після повторного прийняття практичного або теоретичного іспиту

- після закінчення строку позбавлення права на керування транспортним засобом із складенням практичного та/або теоретичного іспитів

- у разі відкриття іншої категорії із складенням практичного та/або теоретичного іспитів

- у разі відкриття нижчої категорії із складенням практичного та теоретичного іспитів

- у разі його втрати, викрадення

- співробітникам іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій в Україні та членам сімей персоналу, акредитованим в установленому порядку в МЗС, які не є резидентами України, якщо вони мають дійсні посвідчення водія іноземної держави (за умови, що країна їх постійного проживання є договірною стороною Конвенції про дорожній рух) або міжнародні посвідчення водія

71.

Видача тимчасового талона на право керування транспортними засобами у разі втрати або викрадення посвідчення водія

Закон України "Про дорожній рух"

72.

Видача міжнародного посвідчення водія на право керування транспортними засобами

- " -

73.

Обмін посвідчення водія транспортного засобу:

- " -

що не містить безконтактного електронного носія:

- непридатного для користування (зіпсованого або такого, що не відповідає вимогам нормативних документів, або у зв'язку із зміною особистих даних власника)

- у разі переїзду на постійне місце проживання в Україну із складенням теоретичного та практичного іспитів

з безконтактним електронним носієм:

- непридатного для користування (зіпсованого або такого, що не відповідає вимогам нормативних документів, або у зв'язку із зміною особистих даних власника)

- у разі переїзду на постійне місце проживання в Україну із складенням теоретичного та практичного іспитів

74.

Видача свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі:

Закони України "Про перевезення небезпечних вантажів", "Про дорожній рух"

із складенням практичного та/або теоретичного іспитів

після повторного прийняття практичного та/або теоретичного іспитів

75.

Видача свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів:

- " -

із складенням практичного та/або теоретичного іспитів

після повторного прийняття практичного та/або теоретичного іспиту

76.

Видача свідоцтва про допуск транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів

Закон України "Про перевезення небезпечних вантажів"

77.

Державна реєстрація (перереєстрація) транспортних засобів з видачею свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та номерних знаків:

Закон України "Про дорожній рух"

реєстрація транспортного засобу з видачею номерного знака на автомобіль, автобус з оформленням:

- свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу з безконтактним електронним носієм

- свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, що не містить безконтактного електронного носія

реєстрація транспортного засобу з видачею номерного знака для автобусів, мікроавтобусів, таксі, на яких провадиться діяльність відповідно до ліцензії на перевезення пасажирів, з оформленням:

- свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу з безконтактним електронним носієм

- свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, що не містить безконтактного електронного носія

реєстрація транспортного засобу з видачею номерного знака для транспортних засобів органів та підрозділів внутрішніх справ України з оформленням:

- свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу з безконтактним електронним носієм

- свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, що не містить безконтактного електронного носія

реєстрація транспортного засобу з неформатним місцем кріплення номерного знака з оформленням:

- свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу з безконтактним електронним носієм

- свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, що не містить безконтактного електронного носія

реєстрація транспортного засобу з видачею номерного знака для дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій в Україні, їх персоналу та членів сімей персоналу з оформленням:

- свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу з безконтактним електронним носієм

- свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, що не містить безконтактного електронного носія

реєстрація транспортного засобу з видачею номерного знака на причіп, напівпричіп з оформленням:

- свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу з безконтактним електронним носієм

- свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, що не містить безконтактного електронного носія

реєстрація транспортного засобу з видачею номерного знака для мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, квадроциклів, трициклів та інших прирівняних до них транспортних засобів з оформленням:

- свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу з безконтактним електронним носієм

- свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, що не містить безконтактного електронного носія

реєстрація транспортного засобу з видачею номерного знака для всіх типів і моделей мопедів з оформленням:

- свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу з безконтактним електронним носієм

- свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, що не містить безконтактного електронного носія

78.

Зняття з обліку транспортного засобу:

Закон України "Про дорожній рух"

ввезеного під зобов'язання про зворотне вивезення, з поверненням номерного знака та реєстраційних документів країни реєстрації

у зв'язку з утилізацією

у зв'язку з вибракуванням з видачею довідки на реалізацію номерних агрегатів

з видачею номерного знака для разових поїздок (крім тих, що видаються підприємствами-виробниками та суб'єктами господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією транспортних засобів) та облікової картки транспортного засобу:

для всіх типів автомобілів, автобусів

для причепів

для мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, квадроциклів та інших прирівняних до них транспортних засобів

для всіх типів та моделей мопедів

79.

Видача свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу у зв'язку з його пошкодженням або непридатністю, внесенням змін до реєстраційного документа або для виїзду за кордон, замість утраченого, викраденого або при перереєстрації транспортного засобу у зв'язку із зміною власника без видачі номерного знака або при реєстрації (перереєстрації) такого засобу з видачею номерного знака, що був у використанні:

- " -

свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу з безконтактним електронним носієм

свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, що не містить безконтактного електронного носія

80.

Видача тимчасового реєстраційного талона:

Закон України "Про дорожній рух"

на право керування транспортним засобом за заявою власника або за дорученням, або за рішенням суду або у разі виявлення транспортного засобу, що розшукується Інтерполом, без видачі номерного знака

при реєстрації (перереєстрації) транспортного засобу за рішенням суду з видачею номерного знака на автомобіль, автобус

при реєстрації (перереєстрації) транспортного засобу за рішенням суду з видачею номерного знака для мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, квадроциклів, трициклів та інших прирівняних до них транспортних засобів

при реєстрації (перереєстрації) транспортного засобу за рішенням суду з видачею номерного знака для причепів, напівпричепів

при реєстрації (перереєстрації) транспортного засобу за рішенням суду з видачею номерного знака на мопеди всіх типів та моделей

81.

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду

Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

Переоформлення ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою ліцензіата

82.

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу

Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

Переоформлення ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою ліцензіата

83.

Видача ліцензії на провадження охоронної діяльності

Закони України "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про охоронну діяльність"

Переоформлення

Анулювання ліцензії за заявою ліцензіата ліцензії

84.

Видача дозволів на придбання і перевезення вогнепальної зброї, боєприпасів, інших предметів, на які поширюється дозвільна система:

Закон України "Про Національну поліцію"

юридичним особам

фізичним особам

замість втраченого (викраденого):

- юридичним особам

- фізичним особам

85.

Видача дозволів на зберігання і носіння нагородної зброї (реєстрація, перереєстрація):

Закон України "Про Національну поліцію"

на паперовій основі

на пластиковій основі

замість втраченого (викраденого):

- на паперовій основі

- на пластиковій основі

86.

Видача дозволів на зберігання і носіння мисливської, холодної, пневматичної зброї, інших предметів, на які поширюється дозвільна система:

- " -

на паперовій основі

на пластиковій основі

замість втраченого (викраденого):

- на паперовій основі

- на пластиковій основі

87.

Видача дозволів на відкриття та функціонування об'єктів дозвільної системи, що працюють з вибуховими матеріалами, піротехнічних майстерень та інших об'єктів, визначених законодавством

- " -

замість втраченого (викраденого)

88.

Переоформлення зброї за місцем її обліку з одного власника на іншого

- " -

89.

Видача посвідки:

Закони України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", "Про імміграцію"

на тимчасове проживання

на постійне проживання

90.

Видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Закони України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України", "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус"

Видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон протягом 10 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його термінове отримання

91.

Видача громадянам України, іноземцям та особам без громадянства документів про запрошення в Україну

Закон України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства"

Видача громадянам України, іноземцям та особам без громадянства документів про запрошення в Україну (протягом 10 робочих днів)

92.

Продовження строку перебування на території України іноземцям та особам без громадянства

- " -

93.

Видача посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон

Закони України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус"

94.

Прийняття заяви про:

Закон України "Про громадянство України"

прийняття до громадянства України

вихід з громадянства України

набуття громадянства України (крім прийняття заяви про прийняття до громадянства України)

Видача довідки про припинення громадянства України

Видача довідки про реєстрацію особи громадянином України

95.

Встановлення належності до громадянства України

- " -

96.

Реєстрація місця проживання особи

Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні"

Зняття з реєстрації місця проживання

Видача довідки про реєстрацію місця проживання

97.

Реєстрація місця перебування особи

- " -

Зняття з реєстрації місця перебування

Видача довідки про реєстрацію місця перебування

Видача довідки, що підтверджує місце перебування громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї

Закон України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України"

98.

Видача паспорта громадянина України

Закон України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", Положення про паспорт громадянина України, затверджене Постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 року N 2503-XII

Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки у разі досягнення громадянином 25- і 45-річного віку

Видача паспорта громадянина України замість пошкодженого, втраченого або викраденого

99.

Видача тимчасового посвідчення громадянина України

Закон України "Про громадянство України"

100.

Видача посвідчення біженця

Закони України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус"

Продовження строку дії посвідчення біженця

101.

Видача проїзного документа:

Закони України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", Закон України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України"

біженця

особи, якій надано додатковий захист

дитини

102.

Видача посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту

Закон України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту"

Продовження строку дії посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту

103.

Видача посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист

- " -

Продовження строку дії посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист

104.

Видача довідки про звернення за захистом в Україні

- " -

Продовження строку дії довідки про звернення за захистом в Україні

105.

Видача посвідчення особи на повернення

Закони України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус"

Видача довідки про особу, яка добровільно повертається

106.

Видача дозволу на імміграцію в Україну іноземцям або особам без громадянства

Закон України "Про імміграцію"

107.

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку

Закони України "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори"

Переоформлення ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою ліцензіата

108.

Надання дозволу на провадження митної брокерської діяльності

Митний кодекс України

Переоформлення дозволу

Зупинення дії дозволу

Анулювання дозволу за заявою підприємства

109.

Надання дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання

- " -

Переоформлення дозволу

Зупинення дії дозволу

Анулювання дозволу за заявою підприємства

110.

Видача свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами

Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП) 1975 року, Закон України "Про участь України у Митній конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП 1975 року)"

Продовження строку дії свідоцтва

111.

Надання дозволу на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі

Митний кодекс України

Переоформлення дозволу

Зупинення дії дозволу за заявою підприємства

Анулювання дозволу за заявою підприємства

112.

Надання статусу гаранта

- " -

113.

Видача свідоцтва про допущення контейнера до перевезення вантажів під митними печатками та пломбами:

Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП) 1975 року, Закон України "Про участь України у Митній конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП 1975 року)"

за типом конструкції

на будь-якому етапі після виготовлення контейнера

114.

Прийняття рішення про допуск перевізників-резидентів до перевезень на умовах Конвенції МДП 1975 року

- " -

115.

Видача сертифіката уповноваженого економічного оператора

Митний кодекс України

Зупинення дії сертифіката за заявою підприємства

Анулювання сертифіката за заявою підприємства

116.

Надання дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу

- " -

Переоформлення дозволу

Зупинення дії дозволу за заявою підприємства

Анулювання дозволу за заявою підприємства

117.

Надання дозволу на відкриття та експлуатацію вільної митної зони комерційного або сервісного типу

- " -

Переоформлення дозволу

Зупинення дії дозволу за заявою підприємства

Анулювання дозволу за заявою підприємства

118.

Надання дозволу на відкриття та експлуатацію вантажного митного комплексу

Митний кодекс України

Переоформлення дозволу

Зупинення дії дозволу за заявою підприємства

Анулювання дозволу за заявою підприємства

119.

Видача на запит імпортера сертифіката підтвердження доставки, яким засвідчується факт надходження в Україну товарів, визначених у зазначеному сертифікаті

Закон України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання"

120.

Видача довідки про внесення місця зберігання:

Закон України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"

алкогольних напоїв та тютюнових виробів до Єдиного державного реєстру місць зберігання

спирту до Єдиного державного реєстру місць зберігання

121.

Внесення до Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок відомостей про таке обладнання

- " -

Надання витягу з Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок

Внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок

Виключення з Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок відомостей про таке обладнання

122.

Видача картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків

Податковий кодекс України

123.

Внесення до паспорта громадянина України відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта

- " -

124.

Внесення установи (організації) до Реєстру неприбуткових організацій та установ

- " -

Перереєстрація установи (організації) у Реєстрі неприбуткових організацій та установ

- " -

125.

Видача довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи)

- " -

126.

Реєстрація платника єдиного податку

- " -

Надання витягу з реєстру платників єдиного податку

127.

Реєстрація книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку

- " -

128.

Реєстрація книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи - підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність

- " -

129.

Видача довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію)

- " -

130.

Видача довідки про сплату податку на доходи фізичних осіб платником податку - резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, та про відсутність податкових зобов'язань з цього податку

Податковий кодекс України

131.

Реєстрація реєстратора розрахункових операцій

Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"

132.

Реєстрація книг обліку розрахункових операцій

- " -

133.

Реєстрація розрахункових книжок

- " -

134.

Включення до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій моделей реєстраторів розрахункових операцій, їх модифікацій вітчизняного та іноземного виробництва, розширення переліку версій внутрішнього програмного забезпечення моделей, продовження строку їх первинної реєстрації

- " -

135.

Засвідчення довідки про проведення декларування валютних цінностей, доходів та майна, що належать резиденту України і знаходяться за її межами

Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність", Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Указ Президента України від 18 червня 1994 року N 319 "Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами"

136.

Підтвердження статусу податкового резидента України

Податковий кодекс України, Закон України "Про міжнародні договори України"

137.

Видача ліцензії на виробництво спирту етилового

Закони України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", "Про ліцензування видів господарської діяльності"

Видача дубліката ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою суб'єкта господарювання

138.

Видача ліцензії на виробництво спирту коньячного

- " -

Видача дубліката ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою суб'єкта господарювання

139.

Видача ліцензії на виробництво спирту плодового

- " -

Видача дубліката ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою суб'єкта господарювання

140.

Видача ліцензії на виробництво спирту етилового ректифікованого виноградного

- " -

Видача дубліката ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою суб'єкта господарювання

141.

Видача ліцензії на виробництво спирту етилового ректифікованого плодового

- " -

Видача дубліката ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою суб'єкта господарювання

142.

Видача ліцензії на виробництво спирту-сирцю виноградного

Закони України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", "Про ліцензування видів господарської діяльності"

Видача дубліката ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою суб'єкта господарювання

143.

Видача ліцензії на виробництво спирту-сирцю плодового

- " -

Видача дубліката ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою суб'єкта господарювання

144.

Видача ліцензії на виробництво алкогольних напоїв

- " -

Видача дубліката ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою суб'єкта господарювання

145.

Видача ліцензії на виробництво тютюнових виробів

- " -

Видача дубліката ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою суб'єкта господарювання

146.

Видача ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим

- " -

Видача дубліката ліцензії

147.

Видача ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту)

Закони України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", "Про ліцензування видів господарської діяльності"

Видача дубліката ліцензії

Видача додатків до ліцензії

148.

Видача ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами

- " -

Видача дубліката ліцензії

Видача додатків до ліцензії

149.

Видача ліцензії на право оптової торгівлі сидром та перрі (без додання спирту)

- " -

Видача дубліката ліцензії

Видача додатків до ліцензії

150.

Видача ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями

- " -

Видача дубліката ліцензії

151.

Видача ліцензії на роздрібну торгівлю сидром та перрі (без додавання спирту)

- " -

Видача дубліката ліцензії

152.

Видача ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами

- " -

Видача дубліката ліцензії

153.

Державна реєстрація пестицидів та агрохімікатів:

Закон України "Про пестициди і агрохімікати"

з видачею посвідчення про державну реєстрацію строком на один рік

з видачею посвідчення про державну реєстрацію строком на два роки

з видачею посвідчення про державну реєстрацію строком на п'ять років

з видачею посвідчення про державну реєстрацію строком на 10 років

з метою розширення сфери та (або) способів застосування препарату з видачею посвідчення про державну реєстрацію строком на один рік

з метою розширення сфери та (або) способів застосування препарату з видачею посвідчення про державну реєстрацію строком на два роки

з метою розширення сфери та (або) способів застосування препарату з видачею посвідчення про державну реєстрацію строком на п'ять років

з метою розширення сфери та (або) способів застосування препарату з видачею посвідчення про державну реєстрацію строком на 10 років

154.

Видача сертифіката на право проведення екологічного аудиту

Закон України "Про екологічний аудит"

155.

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з поводження з особливо небезпечними речовинами та небезпечними відходами за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України

Закони України "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про відходи"

Переоформлення ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою ліцензіата

156.

Внесення до переліку установ, організацій та закладів, які здійснюють розроблення документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності

Закон України "Про охорону атмосферного повітря"

157.

Визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти та наукових ступенів, крім випадків, передбачених Законом України "Про вищу освіту"

Конвенція з визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні, Закони України "Про ратифікацію Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні", "Про вищу освіту"

158.

Державна реєстрація (перереєстрація) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги

Закони України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Нідерландів про технічне та фінансове співробітництво", "Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Швейцарської Конфедерації про технічне та фінансове співробітництво", "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про технічне і фінансове співробітництво", "Про міжнародні договори України"

159.

Акредитація виконавців (юридичних осіб - нерезидентів) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги з видачею свідоцтва

Закони України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Нідерландів про технічне та фінансове співробітництво", "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Турецької Республіки про технічне і фінансове співробітництво", "Про міжнародні договори України"

160.

Реєстрація зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на здійснення експортних операцій з брухтом чорних, легованих чорних та кольорових металів

Закон України "Про металобрухт"

161.

Видача висновку щодо продовження строку розрахунків за зовнішньоекономічними операціями

Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

162.

Видача дозволу на реекспорт товарів іноземного походження та товарів українського походження

Митний кодекс України, Договір про зону вільної торгівлі від 18 листопада 2011 року, Закон України "Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі"

163.

Державна реєстрація інвестиційних проектів, для реалізації яких може надаватися державна підтримка, та проектних (інвестиційних) пропозицій, на основі яких готуються інвестиційні проекти, для розроблення яких може надаватися державна підтримка з видачею витягу з Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій

Закон України "Про інвестиційну діяльність"

164.

Прийняття рішення про призначення органів із сертифікації в державній системі сертифікації

Декрет Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію"

Переоформлення рішення про призначення

Видача дубліката рішення про призначення

Анулювання рішення про призначення за зверненням призначеного органу

Прийняття рішення про розширення сфери призначення призначеного органу із сертифікації в державній системі сертифікації

165.

Прийняття рішення про призначення органу з оцінки відповідності на здійснення оцінки відповідності вимогам відповідного технічного регламенту

Закон України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності"

Переоформлення рішення про призначення

Видача дубліката рішення про призначення

Тимчасове припинення дії рішення про призначення за зверненням призначеного органу

Анулювання рішення про призначення за зверненням призначеного органу

Прийняття рішення про обмеження сфери призначення за зверненням призначеного органу

Прийняття рішення про призначення із внесеними змінами, що пов'язані з розширенням сфери призначення

166.

Прийняття рішення про призначення визнаних незалежних організацій на здійснення оцінки відповідності технології виконання нерознімних з'єднань, персоналу, який виконує нерознімні з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно із зазначеним технічним регламентом щодо обладнання, яке працює під тиском

- " -

Переоформлення рішення про призначення

Видача дубліката рішення про призначення

Тимчасове припинення дії рішення про призначення за зверненням призначеного органу

Анулювання рішення про призначення за зверненням призначеного органу

Прийняття рішення про обмеження сфери призначення за зверненням призначеного органу

Прийняття рішення про призначення із внесеними змінами, що пов'язані з розширенням сфери призначення

167.

Видача спеціальної ліцензії на імпорт товарів

Закони України "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну"

168.

Видача ліцензії на імпорт товарів

Закони України "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про ліцензування видів господарської діяльності"

169.

Видача ліцензії на експорт товарів

- " -

170.

Видача разової (індивідуальної) ліцензії на здійснення зовнішньоекономічної операції

Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність"

171.

Реєстрація представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності з видачею свідоцтва

- " -

172.

Видача індивідуальної ліцензії на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України

Указ Президента України від 13 вересня 1995 року N 839 "Про інвестування майнових цінностей резидентами за межами України"

173.

Державна реєстрація іноземних інвестицій

Закон України "Про режим іноземного інвестування"

Перереєстрація іноземних інвестицій

Анулювання державної реєстрації іноземних інвестицій у разі їх вилучення (репатріації)

174.

Державна реєстрація договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

- " -

175.

Видача акта обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів

Закон України "Про металобрухт"

176.

Проведення державної експертизи з енергозбереження з видачею експертного висновку:

Закон України "Про енергозбереження"

проектів схем розвитку і розміщення продуктивних сил, проектів розвитку галузей народного господарства, територіальних схем енергозабезпечення, іншої передпланової та передпроектної документації

енерготехнологічної частини техніко-економічних обґрунтувань і проектів будівництва нових та розширення (реконструкції, технічного переобладнання, модернізації) діючих об'єктів та підприємств з річним споживанням паливно-енергетичних ресурсів 1 тис. і більше тонн у перерахунку на умовне паливо - за рішенням замовника в разі надання преференцій (субсидій, податкових або фінансово-кредитних пільг) за рахунок бюджетних коштів

проектів інструктивно-методичних та нормативно-технічних актів, будівельних норм і правил, документації на створення та придбання нової енергоємної техніки, технології і матеріалів, інших документів і матеріалів, що регламентують всі види діяльності у сфері енергозбереження

177.

Проведення кваліфікації когенераційної установки з видачею свідоцтва

Закон України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу"

178.

Підтвердження належності палива до альтернативного з видачею документа про ідентифікацію палива

Закон України "Про альтернативні види палива"

179.

Включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків

Закон України "Про індустріальні парки"

180.

Видача свідоцтва про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю

Закон України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання"

181.

Визначення можливості внесення до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо надання суб'єктам господарювання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю

- " -

182.

Документальне підтвердження надання Кабінетом Міністрів України суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю

- " -

183.

Надання юридичним особам повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю та видача таким юридичним особам відповідного свідоцтва з додатками

- " -

184.

Реєстрація суб'єктів господарювання як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів та видача документів про таку реєстрацію

Закон України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання"

185.

Видача висновку на проведення переговорів:

- " -

разового

генерального

відкритого

186.

Видача висновку на здійснення тимчасового ввезення або вивезення товарів:

- " -

разового

генерального

відкритого

187.

Видача висновку на транзит товарів територією України

- " -

188.

Видача дозволу на здійснення експорту або імпорту товарів:

- " -

генерального

генерального на безоплатній основі (у тому числі гарантійне обслуговування або ремонт і постачання запасних частин за рекламаційними актами)

189.

Видача дозволу на здійснення експорту або імпорту товарів:

- " -

відкритого

відкритого на безоплатній основі (у тому числі гарантійне обслуговування або ремонт і постачання запасних частин за рекламаційними актами)

190.

Видача разового дозволу на здійснення експорту або імпорту товарів:

Закон України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання"

на безоплатній основі (у тому числі гарантійне обслуговування або ремонт і постачання запасних частин за рекламаційними актами)

за контрактом вартістю до 50 тис. гривень включно

за контрактом вартістю від 50 тис. до 500 тис. гривень включно

за контрактом вартістю від 500 тис. до 5000 тис. гривень включно

за контрактом вартістю від 5000 тис. до 50000 тис. гривень включно

за контрактом вартістю понад 50000 тис. гривень

191.

Видача міжнародного імпортного сертифіката або інших документів про державні гарантії (зобов'язання) щодо використання товарів у заявлених цілях

- " -

192.

Прийняття рішення щодо введення родовища або окремого покладу нафти і газу:

Закон України "Про нафту і газ"

у промислову розробку

в дослідно-промислову розробку

193.

Прийняття рішення щодо введення підземних сховищ нафти і газу чи продуктів їх переробки у дослідно-промислову та промислову експлуатацію

- " -

194.

Погодження прогнозного річного балансу надходження та розподілу природного газу в Україні з урахуванням можливостей газотранспортної системи

Закон України "Про засади функціонування ринку природного газу"

195.

Надання гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин:

Кодекс України про надра

загальнодержавного значення, будівництва та експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин

місцевого значення та його реєстрація

196.

Відомча реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів

Закон України "Про дорожній рух"

197.

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів промислового призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України

Закони України "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення"

Переоформлення ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою ліцензіата

198.

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці

Закон України "Про охорону праці"

199.

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України

Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

Переоформлення ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою ліцензіата

200.

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Кодекс цивільного захисту України

201.

Видача свідоцтва про атестацію аварійно-рятувальної служби, служби медицини катастроф, у тому числі посвідчення, книжки та жетона рятувальника

- " -

Переоформлення свідоцтва

Видача дубліката свідоцтва

202.

Видача спеціальних дозволів на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення

Закон України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи"

203.

Видача свідоцтва про мінімальний склад екіпажу

Кодекс торговельного мореплавства України, Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"

204.

Видача журналу безперервної реєстрації історії судна (Синопсис)

Кодекс торговельного мореплавства України, Закон України "Про транспорт"

Видача дубліката журналу безперервної реєстрації історії судна (Синопсис)

Міжнародна Конвенція про охорону людського життя на морі (SOLAS-74), резолюція ІМО A.959 (273), Кодекс торговельного мореплавства України

205.

Видача свідоцтва про нанесення на судно постійного маркування розпізнавального номера

Міжнародна Конвенція про охорону людського життя на морі (SOLAS-74), Кодекс торговельного мореплавства України

206.

Реєстрація суден у Судновій книзі України з видачею суднового білета

Кодекс торговельного мореплавства України, Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"

Тимчасова реєстрація суден у Судновій книзі України з видачею суднового білета

Виключення судна із Суднової книги України з видачею свідоцтва

Тимчасове виключення із Суднової книги України з видачею свідоцтва

Внесення змін щодо суден до Суднової книги України

207.

Реєстрація суден у Державному судновому реєстрі України з видачею свідоцтва про право плавання під Державним Прапором України (суднового патенту) та/або свідоцтва про право власності на судно:

Кодекс торговельного мореплавства України, Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"

пасажирських

танкерів (бункеровозів, нафтосміттєзбірників)

суден, які перевозять хімічні та небезпечні вантажі

суховантажних, риболовних та інших

Тимчасова реєстрація суден у Державному судновому реєстрі України з видачею свідоцтва про тимчасове право плавання під Державним Прапором України

Виключення судна з Державного суднового реєстру України з видачею свідоцтва

Внесення змін щодо суден до Державного суднового реєстру України з видачею свідоцтва про право власності на судно

208.

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів морським та річковим транспортом

Кодекс торговельного мореплавства України, Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

Переоформлення ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою ліцензіата

209.

Видача посвідчення судноводія торговельного судна, яке допущено до плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами

Закон України "Про транспорт"

210.

Видача сертифікатів компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до них

Кодекс торговельного мореплавства України, Закони України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", "Про приєднання України до Міжнародної конвенції про стандарти підготовки, сертифікації персоналу риболовних суден та несення вахти 1995 року"

211.

Видача диплома, що засвідчує належну кваліфікацію та присвоєння звання

Кодекс торговельного мореплавства України, Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року (з поправками), Закони України "Про приєднання України до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року", "Про транспорт"

Видача підтвердження до диплома, що засвідчує належну кваліфікацію та присвоєння звання

212.

Видача свідоцтва фахівця (кваліфікаційного свідоцтва)

Кодекс торговельного мореплавства України, Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року (з поправками), Закон України "Про приєднання України до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року"

Видача підтвердження, що засвідчує видачу свідоцтва фахівця (кваліфікаційного свідоцтва)

213.

Видача свідоцтва для інших осіб суднової команди та осіб командного складу, для яких не передбачено присвоєння звань

- " -

Видача підтвердження до свідоцтва для інших осіб суднової команди та осіб командного складу, для яких не передбачено присвоєння звань

214.

Видача посвідчення особи моряка

Кодекс торговельного мореплавства України, Закон України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус"

215.

Видача посвідчення:

Закон України "Про транспорт"

морського лоцмана

річкового лоцмана

лоцмана-оператора служби регулювання руху суден

судноводія малого/маломірного судна

216.

Реєстрація баз для стоянки маломірних (малих) суден з видачею свідоцтва

- " -

217.

Реєстрація ліній закордонного плавання

Закон України "Про транспорт"

218.

Видача посвідчення члена екіпажу

Закон України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус"

219.

Видача свідоцтва про страхування або інше фінансове забезпечення цивільної відповідальності за шкоду від забруднення нафтою

Кодекс торговельного мореплавства України

220.

Видача свідоцтва про відповідність транспортного засобу вимогам Угоди про міжнародні перевезення швидкопсувних харчових продуктів та про спеціальні транспортні засоби, які призначені для цих перевезень

Закон України "Про автомобільний транспорт"

221.

Видача дозволу на міжнародні:

- " -

регулярні перевезення пасажирів

спеціальні регулярні перевезення пасажирів

222.

Видача дозволу на поїздку територією іноземних держав:

- " -

під час виконання нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні

під час виконання перевезень вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні

223.

Видача дозволів:

 

Європейської Конференції Міністрів Транспорту (ЄКМТ) на перевезення вантажів автомобільним транспортом між країнами - членами ЄКМТ

- " -

Організації Чорноморського економічного співтовариства (ОЧЕС) на перевезення вантажів автомобільним транспортом

Закон України "Про автомобільний транспорт", Меморандум про взаєморозуміння щодо спрощення автомобільних перевезень вантажів в регіоні Чорноморського Економічного Співтовариства

224.

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом

Повітряний кодекс України, Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

Переоформлення ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою ліцензіата

225.

Видача ліцензії на провадження туроператорської діяльності

Закони України "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про туризм"

Переоформлення ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою ліцензіата

226.

Видача дозволу на перевезення пасажирів на міжобласних автобусних маршрутах загального користування

Закон України "Про автомобільний транспорт"

227.

Видача дозволу на перевезення пасажирів і вантажів між пунктами, розташованими на території України, транспортними засобами, що належать іноземним перевізникам

- " -

228.

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом

Закони України "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про транспорт", "Про автомобільний транспорт"

Переоформлення ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою ліцензіата

229.

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом

Закони України "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про залізничний транспорт"

Переоформлення ліцензії

Анулювання ліцензії заявою ліцензіата

230.

Видача дозволу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування

Закон України "Про автомобільний транспорт"

231.

Видача свідоцтва про атестацію автостанції

- " -

232.

Видача дозволу на прокладення нових та ремонт існуючих мереж у межах "червоних ліній" вулиць і доріг міст та інших населених пунктів

Закон України "Про автомобільні дороги"

233.

Видача дозволу на тимчасове припинення руху

- " -

234.

Видача міжнародного вагового сертифіката транспортних засобів

Міжнародна конвенція про узгодження умов проведення контролю вантажів на кордонах 1982 року (додаток 8)

235.

Встановлення відповідної категорії об'єкта туристичної інфраструктури (готелю, іншого об'єкта, призначеного для надання послуг з розміщення, закладу харчування, курортного закладу тощо) за заявою його власника з видачею свідоцтва

Закон України "Про туризм"

236.

Занесення об'єкта культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього (вилучення з Реєстру, зміна категорії пам'ятки)

Закон України "Про охорону культурної спадщини"

237.

Погодження науково-проектної документації на виконання робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування пам'яток

- " -

національного значення

місцевого значення

238.

Погодження передачі музейних предметів, музейних колекцій, музейних зібрань, що належать до державної частини Музейного фонду України, та предметів музейного значення, що підлягають внесенню до державної частини Музейного фонду України, на тимчасове перебування їх за кордоном для експонування на виставках, реставрації або проведення наукової експертизи

Закон України "Про музеї та музейну справу"

239.

Видача та реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам'ятки культурної спадщини, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, історичних ареалах населених місць, а також дослідження решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою

Закони України "Про охорону культурної спадщини", "Про охорону археологічної спадщини"

240.

Реєстрація статуту (положення) релігійної організації та змін і доповнень до нього

Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації"

241.

Видача свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей

Закон України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей"

242.

Видача дозволу на проведення публічного богослужіння, релігійного обряду, церемонії та процесії

Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації"

243.

Офіційне погодження можливості зайняття проповідницькою чи іншою канонічною діяльністю, виконання релігійних обрядів священнослужителями, релігійними проповідниками, наставниками, іншими представниками зарубіжних релігійних організацій, які є іноземними громадянами і тимчасово перебувають в Україні

- " -

244.

Видача довідки щодо володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування

Закон України "Про громадянство України"

245.

Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт:

Закон України "Про охорону культурної спадщини"

на пам'ятках національного значення, їх територіях, в історико-культурних заповідниках, на історико-культурних заповідних територіях, у зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, а також програм і проектів, реалізація яких може позначитися на об'єктах культурної спадщини

реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх територій і зон охорони

246.

Надання дозволу на відновлення земляних робіт

- " -

247.

Надання дозволу на проведення робіт:

- " -

на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їх територіях та в зонах охорони

на пам'ятках національного значення, їх територіях та в зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених пунктів

248.

Погодження відчуження або передачі їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління:

- " -

пам'яток місцевого значення

пам'яток національного значення

249.

Видача державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів:

Закон України "Про кінематографію"

телевізійне право

кінотеатральне право

домашнє відео

публічне комерційне відео

250.

Надання спортивним школам вищої, першої, другої категорії

Закон України "Про фізичну культуру і спорт"

251.

Надання навчальному закладу статусу спеціалізованого навчального закладу спортивного профілю

- " -

252.

Надання закладу фізичної культури і спорту статусу центру олімпійської підготовки

- " -

253.

Видача ліцензії на провадження освітньої діяльності закладів освіти

Закони України "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про вищу освіту", "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про позашкільну освіту"

Переоформлення ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою ліцензіата

254.

Видача направлення до загальноосвітньої школи-інтернату, загальноосвітньої санаторної школи-інтернату

Закон України "Про загальну середню освіту"

255.

Видача направлення до спеціальної загальноосвітньої школи (школи-інтернату) для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

Закони України "Про освіту", "Про загальну середню освіту"

256.

Надання грифа:

Закон України "Про освіту"

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Затверджено Міністерством освіти і науки України

257.

Державна реєстрація інноваційних проектів з внесенням їх до Державного реєстру інноваційних проектів та видачею свідоцтва про державну реєстрацію інноваційного проекту

Закон України "Про інноваційну діяльність"

258.

Державна реєстрація проектів наукових парків, реалізація яких потребує державної підтримки

Закон України "Про наукові парки"

259.

Державна реєстрація технологічних парків з видачею свідоцтва про державну реєстрацію технологічного парку

Закон України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків"

260.

Державна реєстрація проектів технологічних парків з внесенням їх до Реєстру проектів технологічних парків та видачею свідоцтва про державну реєстрацію проекту технологічного парку

- " -

261.

Державна акредитація фізичних та юридичних осіб на право проведення наукової та науково-технічної експертизи

Закон України "Про наукову і науково-технічну експертизу"

262.

Реєстрація представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного)

Закони України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", "Про охорону прав на промислові зразки", "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем", "Про охорону прав на зазначення походження товарів"

263.

Видача контрольних марок на розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних

Закон України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних"

264.

Державна реєстрація авторського права на твір з видачею свідоцтва

Закон України "Про авторське право і суміжні права"

Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію авторського права на твір

265.

Прийняття рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір

Закон України "Про авторське право і суміжні права"

266.

Взяття на облік організації колективного управління

- " -

267.

Визначення організації колективного управління уповноваженою організацією

- " -

268.

Видача санітарно-епідеміологічного сертифікату

- " -

269.

Погодження режимів навчання та виховання, навчально-трудового навантаження дітей і підлітків

- " -

270.

Погодження технологічних проектів повернення супутньо-пластових вод нафтогазових родовищ до підземних горизонтів

Водний кодекс України

271.

Затвердження правил та порядку експлуатації каскаду або системи водосховищ

- " -

272.

Видача дозволу на використання осадів стічних вод, що накопичуються на водоочисних спорудах, з метою удобрення ґрунтів

Закон України "Про охорону земель"

273.

Видача дозволу на зрошення сільськогосподарських угідь стічними водами

Водний кодекс України, Закон України "Про меліорацію земель"

274.

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики

Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності", Основи законодавства України про охорону здоров'я

Переоформлення ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою ліцензіата

275.

Державна реєстрація (перереєстрація):

Закон України "Про лікарські засоби"

лікарських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів, крім радіоактивних лікарських засобів, діагностичних засобів, простих або складних (галенових) препаратів з рослинної лікарської сировини з видачею реєстраційного посвідчення

радіоактивних лікарських засобів, діагностичних засобів, простих або складних (галенових) препаратів з рослинної лікарської сировини, діючих препаратів обмеженого застосування та тих, що виробляються згідно із затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, прописами (інформація про склад, технологію виготовлення (вироблення), контроль якості та застосування лікарського засобу), препаратів з донорської крові або плазми з видачею реєстраційного посвідчення

276.

Державна реєстрація (перереєстрація) небезпечних факторів з видачею сертифіката (свідоцтва)

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України

Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

Переоформлення ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою ліцензіата

277.

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім імпорту активних фармацевтичних інгредієнтів)

Закони України "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про лікарські засоби"

Переоформлення ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою ліцензіата

278.

Видача висновку про якість ввезених лікарських засобів

Закон України "Про лікарські засоби"

279.

Акредитація закладів охорони здоров'я

Основи законодавства України про охорону здоров'я

280.

Видача окремого рішення щодо ввезення незареєстрованих в Україні лікарських засобів зарубіжних країн у випадках стихійного лиха, катастроф, епідемічного захворювання тощо

Закон України "Про лікарські засоби"

281.

Державна реєстрація (перереєстрація) з видачею реєстраційного посвідчення:

Закон України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"

сортів сільськогосподарських рослин та порід тварин, створених на основі генетично модифікованих організмів

генетично модифікованих організмів джерел харчових продуктів

генетично модифікованих організмів джерел кормів

282.

Погодження тексту для використання у маркуванні питної води

Закон України "Про питну воду та питне водопостачання"

283.

Державна реєстрація:

Закон України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів"

новітніх харчових продуктів

харчових добавок

ароматизаторів

ензимів

допоміжних матеріалів для переробки та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами, які вперше вводяться в обіг та/або вперше використовуються на території України

вод природних мінеральних

284.

Декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів

Закон України "Про ціни і ціноутворення"

285.

Видача повідомлення щодо можливості ввезення на митну територію України незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів

Закон України "Про лікарські засоби"

286.

Державна реєстрація (перереєстрація) дезінфекційних засобів з видачею свідоцтва

Закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб"

287.

Підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам до виробництва лікарських засобів в Україні з видачею сертифіката відповідності або висновку щодо підтвердження відповідності

Закон України "Про лікарські засоби"

288.

Сертифікація суб'єктів господарювання, які здійснюють оптову реалізацію (дистрибуцію) лікарських засобів, на відповідність вимогам належної практики дистрибуції

- " -

289.

Сертифікація якості лікарських засобів для міжнародної торгівлі та підтвердження для активних фармацевтичних інгредієнтів, що експортуються, з видачею сертифіката лікарського засобу, заяви про ліцензійний статус лікарського засобу, сертифіката серії лікарського засобу, підтвердження для активних фармацевтичних інгредієнтів, що експортуються

- " -

290.

Галузева атестація лабораторій з контролю якості лікарських засобів

- " -

291.

Прийняття повідомлення про початок виконання підготовчих робіт

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"

Внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих робіт

292.

Прийняття повідомлення про початок виконання будівельних робіт

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"

Внесення змін до повідомлення про початок виконання будівельних робіт

293.

Реєстрація декларації про початок виконання підготовчих робіт

- " -

Внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих робіт

294.

Реєстрація декларації про початок виконання будівельних робіт

- " -

Внесення змін до декларації про початок виконання будівельних робіт

295.

Реєстрація декларації про готовність об'єкта до експлуатації

- " -

Внесення змін до декларації про готовність об'єкта до експлуатації

296.

Професійна атестація відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури:

Закон України "Про архітектурну діяльність"

проведення іспиту

видача (обмін) кваліфікаційного сертифіката у разі прийняття рішення про його видачу

297.

Реєстрація саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності

- " -

298.

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів IV і V категорій складності

Закони України "Про архітектурну діяльність", "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про основи містобудування"

Переоформлення ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою ліцензіата

Внесення змін до переліку робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, які заявник має право виконувати на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури

299.

Видача свідоцтва про поховання

Закон України "Про поховання та похоронну справу"

300.

Видача дозволу на перепоховання останків померлих

- " -

301.

Надання дозволу на створення органу самоорганізації населення

Закон України "Про органи самоорганізації населення"

Легалізація органу самоорганізації населення

302.

Присвоєння (зміна) адреси об'єкту нерухомого майна

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

303.

Видача довідки про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та/або кухонного вогнища на твердому паливі

- " -

304.

Видача дозволу (ордера) на видалення зелених насаджень

Закон України "Про благоустрій населених пунктів"

305.

Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

Житловий кодекс Української РСР, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

306.

Взяття громадян на соціальний квартирний облік

Закон України "Про житловий фонд соціального призначення"

307.

Видача ордера на:

Житловий кодекс Української РСР, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

жиле приміщення

жилу площу в гуртожитку

на службове жиле приміщення

308.

Надання жилого приміщення з фонду житла для тимчасового проживання

- " -

309.

Надання громадянам житла з житлового фонду соціального призначення

Закон України "Про житловий фонд соціального призначення"

310.

Надання статусу особи, яка проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського

Закон України "Про статус гірських населених пунктів в Україні"

311.

Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"

Внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки

312.

Надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки

Закони України "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про місцеве самоврядування в Україні"

313.

Реєстрація об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, утвореного шляхом реорганізації житлово-будівельного кооперативу

Закон України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку"

314.

Погодження проведення салютів, феєрверків, інших заходів з використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів

Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"

315.

Видача охоронного свідоцтва (броні) на жиле приміщення державного і громадського житлового фонду

Житловий кодекс Української РСР

316.

Встановлення режиму роботи підприємств, установ та організацій сфери обслуговування

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

317.

Прийняття рішення про переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі

- " -

318.

Погодження встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху

Закони України "Про благоустрій населених пунктів", "Про дорожній рух"

319.

Погодження і затвердження технічного проекту на розміщення водопровідних мереж, споруд та устаткування

Закон України "Про питну воду та питне водопостачання"

320.

Затвердження технологічних нормативів використання питної води

- " -

321.

Встановлення меж зон санітарної охорони та поясів особливого режиму

- " -

322.

Погодження проектів на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, поглибленням дна для судноплавства, видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок), розчисткою русел річок, каналів і дна водойм, прокладанням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також бурові та геологорозвідувальні роботи

Водний кодекс України

323.

Видача дозволу на створення на річках та у їх басейнах штучних водойм та водопідпірних споруд, що впливають на природний стік поверхневих і стан підземних вод

- " -

324.

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном

Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

Переоформлення ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою ліцензіата

325.

Надання згоди на звільнення з роботи працівника молодше 18 років

Кодекс законів про працю України, Закон України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей"

326.

Видача направлення для проходження альтернативної невійськової служби

Закон України "Про альтернативну (невійськову) службу"

327.

Видача свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, Закони України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

328.

Видача направлення громадянам, які проживають у населених пунктах, віднесених до зон радіоактивного забруднення, для самостійного переселення

Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

329.

Видача пенсійного посвідчення

Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

330.

Видача посвідчення учасника війни

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

Видача посвідчення учасника війни замість втраченого або його заміна у разі непридатності до використання

331.

Видача посвідчення учасника бойових дій

- " -

Видача посвідчення учасника бойових дій замість втраченого або його заміна у разі непридатності до використання

332.

Видача посвідчення інваліда війни

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

Видача посвідчення інваліда війни замість втраченого або його заміна у разі непридатності до використання

333.

Видача посвідчення члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни

- " -

Видача посвідчення члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни замість втраченого або його заміна у разі непридатності до використання

334.

Видача посвідчення ветерана праці

Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні"

Видача посвідчення ветерана праці замість втраченого або його заміна у разі непридатності до використання

335.

Встановлення статусу дитини війни

Закон України "Про соціальний захист дітей війни"

336.

Видача посвідчення жертви нацистських переслідувань

Закон України "Про жертви нацистських переслідувань"

Видача посвідчення жертви нацистських переслідувань замість втраченого або його заміна у разі непридатності до використання

337.

Видача посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї

Закон України "Про охорону дитинства"

Видача посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї замість втраченого або їх заміна у разі непридатності до використання

338.

Надання статусу члена сім'ї загиблого (померлого) військовослужбовця

Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"

Видача посвідчення члена сім'ї загиблого (померлого) військовослужбовця замість втраченого або його заміна у разі непридатності до використання

339.

Встановлення факту розкуркулювання, адміністративного виселення з відшкодуванням матеріальних збитків, поновленням трудових, житлових, пенсійних та інших прав громадян

Закон України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні"

340.

Прийняття рішення про надання неповнолітнім повної цивільної дієздатності

Цивільний кодекс України

341.

Встановлення статусу реабілітованої особи

Закон України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні"

342.

Реєстрація помічника дієздатної фізичної особи, яка за станом здоров'я не може самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов'язки

Цивільний кодекс України

343.

Надання статусу особам, які постраждали від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, та видача (заміна) посвідчень "Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС" та "Потерпілий від Чорнобильської катастрофи" постраждалим і учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, а також дружині (чоловікові) померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, опікуну дітей померлого громадянина

Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

344.

Видача дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території України

Закон України "Про зайнятість населення"

Продовження дії дозволу

Анулювання дозволу за заявою роботодавця

345.

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей

Закони України "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про державні лотереї в Україні"

Переоформлення ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою ліцензіата

346.

Проведення щорічної реєстрації відбитка іменника - спеціального знака, який засвідчує виготовлювача ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів

Закон України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними"

347.

Реєстрація суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення, напівдорогоцінним камінням

- " -

348.

Видача свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта

Закон України "Про судову експертизу"

349.

Акредитація центру сертифікації ключів

Закон України "Про електронний цифровий підпис"

350.

Видача свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"

Переоформлення свідоцтва

Видача дубліката свідоцтва

Анулювання свідоцтва за заявою арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

351.

Реєстрація громадського об'єднання

Закон України "Про громадські об'єднання"

Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об'єднання та/або статуту

Прийняття рішення про внесення до реєстру громадських об'єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об'єднання, а також про внесення змін до таких відомостей

Прийняття повідомлення про утворення громадського об'єднання

Внесення до реєстру громадських об'єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об'єднання, а також про припинення діяльності громадського об'єднання

Закони України "Про громадські об'єднання", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об'єднання, зміни у складі керівних органів громадського об'єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об'єднання, зміну місцезнаходження громадського об'єднання

Прийняття повідомлення про зміни до статуту, зміни у складі керівних органів, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти місцевий осередок із статусом юридичної особи, зміну місцезнаходження місцевого осередку із статусом юридичної особи, а також про припинення місцевого осередку із статусом юридичної особи

Підтвердження всеукраїнського статусу громадського об'єднання

Закон України "Про громадські об'єднання"

Прийняття відмови від всеукраїнського статусу громадського об'єднання

352.

Легалізація всеукраїнських професійних спілок та їх об'єднань на відповідність заявленому статусу

Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"

Легалізація обласних, регіональних, республіканських, місцевих і первинних професійних спілок, їх об'єднань, організацій професійних спілок на відповідність заявленому статусу

Легалізація змін до статуту (положення), складу виборних органів профспілок, об'єднань профспілок

Закони України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

Реєстрація припинення діяльності профспілок, їх об'єднань

353.

Державна реєстрація постійно діючого третейського суду

Закон України "Про третейські суди"

Реєстрація змін до положення про постійно діючий третейський суд, регламенту третейського суду, списку третейських суддів

Реєстрація припинення діяльності постійно діючого третейського суду

354.

Реєстрація символіки громадського об'єднання

Закон України "Про громадські об'єднання"

Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки громадського об'єднання

355.

Акредитація відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації

- " -

Прийняття повідомлення про зміни до статуту (положення) відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, зміну його керівника, зміну представника іноземної неурядової організації чи продовження строку його повноважень

Внесення до реєстру громадських об'єднань запису про припинення діяльності відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації

Закони України "Про громадські об'єднання", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

356.

Реєстрація статутів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування

Закони України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування", "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

Реєстрація змін до статутів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування

Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування"

357.

Реєстрація політичної партії

Закони України "Про політичні партії в Україні", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію політичної партії

Взяття до відома інформації про зміну назви, програми, статуту, керівних органів партії, їх адреси та місцезнаходження політичної партії

Реєстрація обласних, міських, районних організацій або інших структурних утворень, передбачених статутом політичної партії

Взяття до відома інформації про зміни до назви, керівних органів, їх адреси та місцезнаходження обласних, міських, районних організацій або інших структурних утворень політичної партії

Легалізація діяльності шляхом прийняття письмового повідомлення про утворення первинних осередків політичної партії, яким статутом політичної партії не надається статус юридичної особи

Реєстрація припинення діяльності політичної партії

Реєстрація припинення діяльності обласних, міських, районних організацій або інших структурних утворень, передбачених статутом політичної партії

358.

Державна реєстрація символіки політичної партії

Закон України "Про політичні партії в Україні"

Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію символіки політичної партії

359.

Державна реєстрація організацій роботодавців, їх об'єднань:

Закони України "Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

всеукраїнських

республіканських Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських

місцевих

Реєстрація змін до статутних документів, складу керівних органів організацій роботодавців, їх об'єднань

Реєстрація припинення діяльності організацій роботодавців, їх об'єднань

Видача дубліката статуту організації роботодавців, їх об'єднання

360.

Державна реєстрація асоціацій органів місцевого самоврядування:

Закони України "Про асоціації органів місцевого самоврядування", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

всеукраїнських

місцевих

Державна реєстрація змін до статуту всеукраїнських та місцевих асоціацій органів місцевого самоврядування

Реєстрація припинення асоціацій органів місцевого самоврядування

Видача дубліката статуту всеукраїнських та місцевих асоціацій органів місцевого самоврядування

361.

Реєстрація приватної нотаріальної діяльності з видачею реєстраційного посвідчення

Закон України "Про нотаріат"

Видача свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю

Видача повторного свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю

362.

Акредитація представництва, філії іноземної благодійної організації

Закони України "Про громадські об'єднання", "Про благодійну діяльність та благодійні організації"

Прийняття повідомлення про зміни до статуту (положення) представництва, філії іноземної благодійної організації

Внесення до реєстру громадських об'єднань запису про припинення представництва, філії іноземної благодійної організації

Закони України "Про громадські об'єднання", "Про благодійну діяльність та благодійні організації", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

363.

Державна реєстрація всеукраїнських творчих спілок, їх територіальних осередків та регіональних (місцевих) творчих спілок

Закон України "Про професійних творчих працівників та творчі спілки"

Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію творчої спілки, її територіального осередку та регіональної (місцевої) творчої спілки

Перереєстрація всеукраїнської творчої спілки, її територіального осередку та регіональної (місцевої) творчої спілки

Державна реєстрація змін до статутних документів, складу керівних органів всеукраїнських творчих спілок, їх територіальних осередків та регіональних (місцевих) творчих спілок

Закони України "Про професійних творчих працівників та творчі спілки", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

Реєстрація припинення діяльності творчих спілок

364.

Державна реєстрація:

Закон України "Про торгово-промислові палати в Україні"

Торгово-промислової палати України

торгово-промислових палат, що створюються на території

Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя

змін до статуту Торгово-промислової палати України

змін до статутів торгово-промислових палат, що створюються на території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя

Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію торгово-промислової палати

Державна реєстрація припинення діяльності торгово-промислової палати

Закони України "Про торгово-промислові палати в Україні", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

365.

Державна реєстрація:

Закон України "Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд", Закон України "Про торгово-промислові палати в Україні", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

Будівельної палати України

Будівельної палати Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя

Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію Будівельної палати України, Будівельної палати Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя

Державна реєстрація припинення діяльності будівельної палати

366.

Державна реєстрація:

 

Статуту територіальної громади міста Києва

Закон України "Про столицю України - місто-герой Київ"

статутів територіальних громад

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію статутів територіальних громад

Реєстрація змін до статуту територіальної громади

Скасування реєстрації статуту територіальної громади

367.

Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації:

Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні"

із загальнодержавною, регіональною та/або зарубіжною сферою розповсюдження

заснованого за участю громадян та/або юридичних осіб інших держав, а також юридичних осіб України, у статутному фонді яких є іноземний капітал

з місцевою сферою розповсюдження в межах Автономної Республіки Крим, однієї області, обласного центру або двох і більше сільських районів

з місцевою сферою розповсюдження в межах одного міста, району, окремих населених пунктів, а також підприємств, установ, організацій

що спеціалізується на матеріалах еротичного характеру

дайджесту

для дітей та інвалідів

заснованого з благодійною метою та для безоплатного розповсюдження

Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (крім заснованого з благодійною метою та для безоплатного розповсюдження)

Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, заснованого з благодійною метою та для безоплатного розповсюдження

Перереєстрація друкованого засобу масової інформації (крім заснованого з благодійною метою та для безоплатного розповсюдження)

Перереєстрація друкованого засобу масової інформації, заснованого з благодійною метою та для безоплатного розповсюдження

Внесення відомостей до Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності про зміну виду видання, юридичної адреси засновника (співзасновників), місцезнаходження редакції за повідомленням засновника друкованого засобу масової інформації

Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

368.

Державна реєстрація інформаційного агентства як суб'єкта інформаційної діяльності:

Закон України "Про інформаційні агентства"

заснованого громадянами та/або юридичними особами України, у статутному фонді яких немає іноземного капіталу

заснованого за участю громадян та/або юридичних осіб інших держав, а також юридичних осіб України, у статутному фонді яких є іноземний капітал

Перереєстрація інформаційного агентства як суб'єкта інформаційної діяльності

Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію інформаційного агентства як суб'єкта інформаційної діяльності

Внесення відомостей до Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності про зміну юридичної адреси засновника (співзасновників) інформагентства, місцезнаходження інформагентства за повідомленням засновника (співзасновника) інформагентства

Реєстрація припинення діяльності інформаційного агентства як суб'єкта інформаційної діяльності

369.

Державна реєстрація народження фізичної особи з одночасним визначенням її походження

Закон України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану"

370.

Державна реєстрація смерті

- " -

371.

Державна реєстрація шлюбу

- " -

372.

Державна реєстрація розірвання шлюбу:

- " -

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними

373.

Державна реєстрація:

Закон України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану"

зміни імені

повторної зміни імені

374.

Внесення змін до актових записів цивільного стану

- " -

375.

Поновлення актових записів цивільного стану

- " -

376.

Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію акта цивільного стану

- " -

377.

Видача витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян

- " -

378.

Реєстрація Аудиторської палати України

Закон України "Про аудиторську діяльність"

379.

Державна реєстрація:

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

юридичної особи

припинення юридичної особи

фізичної особи, яка має намір стати підприємцем

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

380.

Державна реєстрація змін:

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

до установчих документів юридичної особи

до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Видача дубліката оригіналів установчих документів та змін до них, засвідчених державним реєстратором

381.

Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису:
юридичним особам:

- " -

- про зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та не пов'язані із змінами, що вносяться до установчих документів юридичної особи

- про втрату оригіналів установчих документів юридичної особи

- про включення відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи

- про закриття відокремленого підрозділу юридичної особи

- про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи

- щодо рішення про виділ юридичної особи

- про підтвердження відомостей про юридичну особу

382.

Надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у формі:

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

витягу

виписки

довідки

383.

Проставляння штампу "Апостиль" на документах, що видаються:

Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, 1961 року, Закон України "Про приєднання України до Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів"

органами юстиції та судами, а також документах, що оформляються нотаріусами

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань, статутів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, якщо їх реєстрація передбачена законами, статуту територіальної громади міста Києва, друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності

навчальними закладами, державними органами, підприємствами, установами та організаціями, що стосуються сфери освіти і науки

384.

Видача довідки з реєстру документів дозвільного характеру

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

385.

Державна реєстрація кредитних спілок:

Закон України "Про кредитні спілки"

всеукраїнських асоціацій

місцевих асоціацій кредитних спілок в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

місцевих асоціацій кредитних спілок у містах, районах, районах у містах

Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію асоціації кредитної спілки

Реєстрація припинення діяльності асоціації кредитних спілок

Закони України "Про кредитні спілки", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

386.

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно:

Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"

для фізичних осіб:

- щодо розташованих на земельних ділянках об'єктів нерухомого майна площею до 100 квадратних метрів

- щодо розташованих на земельних ділянках об'єктів нерухомого майна площею до 200 квадратних метрів

- щодо розташованих на земельних ділянках об'єктів нерухомого майна площею більше 200 квадратних метрів

- щодо земельних ділянок

для юридичних осіб:

- щодо об'єктів нерухомого майна площею до 500 квадратних метрів

- щодо об'єктів нерухомого майна площею понад 500 квадратних метрів

- щодо об'єктів нерухомого майна площею понад 5000 квадратних метрів

Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно, крім права оренди землі

Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"

Державна реєстрація обтяження права на нерухоме майно

Державна реєстрація права оренди земельної ділянки

Внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, допущенної з вини заявника

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у формі:

витягу

інформаційної довідки

виписки

Внесення запису про скасування державної реєстрації прав

Видача дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно

387.

Видача свідоцтва про право власності на квартиру (будинок), житлове приміщення у гуртожитку

Закон України "Про приватизацію державного житлового фонду"

388.

Видача довідки про випуск та/або розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою

Закон України "Про оренду державного та комунального майна"

389.

Внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції з видачею свідоцтва

Закон України "Про видавничу справу"

Видача дубліката свідоцтва

Переоформлення свідоцтва

Анулювання свідоцтва за ініціативою засновника (співзасновників)

390.

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України

Закони України "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України"

Переоформлення ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою ліцензіата

Переоформлення ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою ліцензіата

391.

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення, постачання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації (критерії належності та перелік технічних засобів негласного отримання інформації визначаються Кабінетом Міністрів України за поданням Служби безпеки України)

Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

Переоформлення ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою ліцензіата

392.

Надання відомостей або витягу з Єдиного реєстру об'єктів державної власності

Закон України "Про управління об'єктами державної власності"

393.

Видача свідоцтва про право власності на нерухоме майно, яке передається творчим спілкам

Закони України "Про управління об'єктами державної власності", "Про професійних творчих працівників та творчі спілки"

394.

Видача дозволу на використання земель і водойм, розташованих у санітарно-захисній зоні ядерної установки, об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об'єкта

Закони України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про видобування і переробку уранових руд"

395.

Видача сертифіката про затвердження в разі перевезення радіоактивних матеріалів

Закон України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії"

396.

Видача ліцензії на переробку уранових руд

- " -

Внесення змін до ліцензії:

у разі зміни найменування або місцезнаходження ліцензіата - юридичної особи або прізвища, імені та по батькові, місця проживання ліцензіата - фізичної особи (без зміни місця провадження діяльності)

у разі внесення змін до чинних, набрання чинності новими нормативними актами з питань ядерної та радіаційної безпеки

у разі наміру ліцензіата продовжити строк дії ліцензії

у разі виявлення в процесі провадження діяльності або під час здійснення державного нагляду за виконанням умов ліцензії обставин, що потребують перегляду і зміни умов ліцензії

Переоформлення ліцензії:

у разі реорганізації ліцензіата

у разі зміни місця або території провадження діяльності

у разі виявлення ліцензіатом наміру внести зміни до ліцензії, що потребують перегляду спроможності заявника дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки

Видача дубліката ліцензії

397.

Видача ліцензії на перевезення радіоактивних матеріалів

Закон України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії"

Внесення змін до ліцензії:

у разі зміни найменування або місцезнаходження ліцензіата - юридичної особи або прізвища, імені та по батькові, місця проживання ліцензіата - фізичної особи (без зміни місця провадження діяльності)

у разі внесення змін до чинних, набрання чинності новими нормативними актами з питань ядерної та радіаційної безпеки

у разі наміру ліцензіата продовжити строк дії ліцензії

у разі виявлення в процесі провадження діяльності або під час здійснення державного нагляду за виконанням умов ліцензії обставин, що потребують перегляду і зміни умов ліцензії

Переоформлення ліцензії:

у разі реорганізації ліцензіата

у разі зміни місця або території провадження діяльності

у разі наміру ліцензіата внести до ліцензії зміни, що потребують перегляду спроможності заявника дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки

Видача дубліката ліцензії

398.

Видача ліцензії на переробку, зберігання радіоактивних відходів

- " -

Внесення змін до ліцензії:

у разі зміни найменування або місцезнаходження ліцензіата - юридичної особи або прізвища, імені та по батькові, місця проживання ліцензіата - фізичної особи (без зміни місця провадження діяльності)

у разі внесення змін до чинних, набрання чинності новими нормативними актами з питань ядерної та радіаційної безпеки

у разі наміру ліцензіата продовжити строк дії ліцензії

у разі виявлення в процесі провадження діяльності або під час здійснення державного нагляду за виконанням умов ліцензії обставин, що потребують перегляду і зміни умов ліцензії

Переоформлення ліцензії:

у разі реорганізації ліцензіата

у разі зміни місця або території провадження діяльності

у разі наміру ліцензіата внести до ліцензії зміни, що потребують перегляду спроможності заявника дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки

Видача дубліката ліцензії

399.

Видача ліцензії на виробництво джерел іонізуючого випромінювання

Закон України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії"

Внесення змін до ліцензії:

у разі зміни найменування або місцезнаходження ліцензіата - юридичної особи або прізвища, імені та по батькові, місця проживання ліцензіата - фізичної особи (без зміни місця провадження діяльності)

у разі наміру ліцензіата поширити дію ліцензії на додаткові джерела іонізуючого випромінювання, щодо поводження з якими встановлені умови ліцензії

у разі внесення змін до чинних, набрання чинності новими нормативними актами з питань ядерної та радіаційної безпеки

у разі наміру ліцензіата продовжити строк дії ліцензії

у разі виявлення в процесі провадження діяльності або під час здійснення державного нагляду за виконанням умов ліцензії обставин, що потребують перегляду і зміни умов ліцензії

Переоформлення ліцензії:

у разі реорганізації ліцензіата

у разі зміни місця або території провадження діяльності

у разі наміру ліцензіата внести до ліцензії зміни, що потребують перегляду спроможності заявника дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки

Видача дубліката ліцензії

400.

Видача ліцензії на використання джерел іонізуючого випромінювання

Закон України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії"

Внесення змін до ліцензії:

у разі зміни найменування або місцезнаходження ліцензіата - юридичної особи або прізвища, імені та по батькові, місця проживання ліцензіата - фізичної особи (без зміни місця провадження діяльності)

у разі наміру ліцензіата поширити дію ліцензії на додаткові джерела іонізуючого випромінювання, щодо поводження з якими встановлені умови ліцензії

у разі внесення змін до чинних, набрання чинності новими нормативними актами з питань ядерної та радіаційної безпеки

у разі наміру ліцензіата продовжити строк дії ліцензії

у разі виявлення у процесі провадження діяльності або під час здійснення державного нагляду за виконанням умов ліцензії обставин, що потребують перегляду і зміни умов ліцензії

Переоформлення ліцензії:

у разі реорганізації ліцензіата

у разі зміни місця або території провадження діяльності

у разі наміру ліцензіата внести до ліцензії зміни, що потребують перегляду спроможності заявника дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки

Видача дубліката ліцензії

401.

Видача ліцензії на підготовку персоналу для експлуатації ядерної установки (за переліком посад та спеціальностей, який визначається Кабінетом Міністрів України)

Закон України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії"

Внесення змін до ліцензії:

у разі зміни найменування або місцезнаходження ліцензіата - юридичної особи або прізвища, імені та по батькові, місця проживання ліцензіата - фізичної особи (без зміни місця провадження діяльності)

у разі внесення змін до чинних, набрання чинності новими нормативними актами з питань ядерної та радіаційної безпеки

у разі наміру ліцензіата продовжити строк дії ліцензії

у разі виявлення в процесі провадження діяльності або під час здійснення державного нагляду за виконанням умов ліцензії обставин, що потребують перегляду і зміни умов ліцензії

Переоформлення ліцензії:

у разі реорганізації ліцензіата

у разі наміру ліцензіата внести до ліцензії зміни, що потребують перегляду спроможності заявника дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами та правилами з ядерної та радіаційної безпеки

Видача дубліката ліцензії

402.

Видача ліцензії на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів з фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання

Закон України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії"

Внесення змін до ліцензії:

у разі зміни найменування або місцезнаходження ліцензіата - юридичної особи або прізвища, імені та по батькові, місця проживання ліцензіата - фізичної особи (без зміни місця провадження діяльності)

у разі внесення змін до чинних, набрання чинності новими нормативними актами з питань ядерної та радіаційної безпеки

у разі наміру ліцензіата продовжити строк дії ліцензії

у разі виявлення в процесі провадження діяльності або під час здійснення державного нагляду за виконанням умов ліцензії обставин, що потребують перегляду і зміни умов ліцензії

Переоформлення ліцензії:

у разі реорганізації ліцензіата

у разі наміру ліцензіата внести до ліцензії зміни, що потребують перегляду спроможності заявника дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки

Видача дубліката ліцензії

403.

Видача ліцензії на провадження діяльності експлуатуючої організації на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки

Закон України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії"

Внесення змін до ліцензії:

у разі зміни найменування або місцезнаходження ліцензіата - юридичної особи (без зміни місця провадження діяльності)

у разі наміру ліцензіата поширити дію ліцензії на додаткові ядерні установки, будівлі чи об'єкти, щодо поводження з якими встановлені умови ліцензії, а також розширити межі майданчика, на якому розміщено ядерну установку

у разі внесення змін до чинних, набрання чинності новими нормативними актами з питань ядерної та радіаційної безпеки

у разі наміру ліцензіата продовжити строк дії ліцензії

у разі виявлення у процесі провадження діяльності або під час здійснення державного нагляду за виконанням умов ліцензії обставин, що потребують перегляду і зміни умов ліцензії

Переоформлення ліцензії:

у разі реорганізації ліцензіата

у разі наміру ліцензіата внести до ліцензії зміни, що потребують перегляду спроможності заявника дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами та правилами з ядерної та радіаційної безпеки

Видача дубліката ліцензії

404.

Видача ліцензії на провадження діяльності експлуатуючої організації на окремому етапі життєвого циклу сховища для захоронення радіоактивних відходів

Закон України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії"

Внесення змін до ліцензії:

у разі зміни найменування або місцезнаходження ліцензіата - юридичної особи (без зміни місця провадження діяльності)

у разі наміру ліцензіата поширити дію ліцензії на додаткові сховища для захоронення радіоактивних відходів, будівлі чи об'єкти, щодо поводження з якими встановлені умови ліцензії, а також розширити межі майданчика, на якому розміщено сховище для захоронення радіоактивних відходів

у разі внесення змін до чинних, набрання чинності новими нормативними актами з питань ядерної та радіаційної безпеки

у разі наміру ліцензіата продовжити строк дії ліцензії

у разі виявлення в процесі провадження діяльності або під час здійснення державного нагляду за виконанням умов ліцензії обставин, що потребують перегляду і зміни умов ліцензії

Переоформлення ліцензії:

у разі реорганізації ліцензіата

у разі наміру ліцензіата внести до ліцензії зміни, що потребують перегляду спроможності заявника дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами та правилами з ядерної та радіаційної безпеки

Видача дубліката ліцензії

405.

Видача ліцензії на провадження діяльності, пов'язаної із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторною установкою

Закон України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії"

Внесення змін до ліцензії:

у разі зміни найменування або місцезнаходження ліцензіата - юридичної особи (без зміни місця провадження діяльності)

у разі внесення змін до чинних, набрання чинності новими нормативними актами з питань ядерної та радіаційної безпеки

у разі наміру ліцензіата продовжити строк дії ліцензії

у разі виявлення у процесі провадження діяльності або під час здійснення державного нагляду за виконанням умов ліцензії обставин, що потребують перегляду і зміни умов ліцензії

Переоформлення ліцензії:

у разі реорганізації ліцензіата

у разі наміру ліцензіата внести до ліцензії зміни, що потребують перегляду спроможності заявника дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами та правилами з ядерної та радіаційної безпеки

Видача дубліката ліцензії

406.

Видача ліцензії на провадження діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, до службових обов'язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов'язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки

- " -

Внесення змін до ліцензії:

у разі зміни найменування або місцезнаходження ліцензіата - юридичної особи (без зміни місця провадження діяльності)

у разі внесення змін до чинних, набрання чинності новими нормативними актами з питань ядерної та радіаційної безпеки

у разі наміру ліцензіата продовжити строк дії ліцензії

у разі виявлення в процесі провадження діяльності або під час здійснення державного нагляду за виконанням умов ліцензії обставин, що потребують перегляду і зміни умов ліцензії

Переоформлення ліцензії:

у разі реорганізації ліцензіата

у разі наміру ліцензіата внести до ліцензії зміни, що потребують перегляду спроможності заявника дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами та правилами з ядерної та радіаційної безпеки

Видача дубліката ліцензії

407.

Видача окремого дозволу експлуатуючій організації:

Закон України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії"

на виконання певних видів робіт чи операцій на окремих етапах життєвого циклу ядерної установки (крім окремого дозволу на експлуатацію ядерної установки після виникнення радіаційних аварійних ситуацій або реалізації проектних вихідних подій з радіаційними наслідками або перевищення проектних експлуатаційних меж пошкодження ядерного палива, окремого дозволу на пуск ядерної установки після планово-попереджувального ремонту з перевантаженням активної зони та окремого дозволу на етапі зняття з експлуатації ядерної установки)

на експлуатацію ядерної установки після виникнення радіаційних аварійних ситуацій або реалізації проектних вихідних подій з радіаційними наслідками або перевищення проектних експлуатаційних меж пошкодження ядерного палива

на пуск ядерної установки після планово-попереджувального ремонту з перевантаженням активної зони

на виконання певних видів робіт чи операцій на етапі зняття з експлуатації ядерної установки

на виконання певних видів робіт чи операцій на етапі експлуатації та закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів

на виконання певних видів робіт чи операцій у рамках заходів щодо перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему

408.

Видача дозволів на перевезення радіоактивних матеріалів та внесення до них змін

Закон України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії"

409.

Реєстрація укладених договорів (контрактів) суб'єктів космічної діяльності України з іноземними суб'єктами космічної діяльності з питань дослідження і використання космічного простору, виробництва і експлуатації, купівлі-продажу космічної техніки та космічних технологій

Закон України "Про космічну діяльність"

410.

Видача суб'єктам космічної діяльності України дозволу на проведення переговорів з іноземними суб'єктами господарської діяльності з питань дослідження і використання космічного простору, виробництва та експлуатації космічної техніки, здійснення експорту, імпорту і реекспорту космічної техніки та космічних технологій, їх тимчасового вивезення за межі України або тимчасового ввезення на її територію, транзиту територією України

- " -

411.

Видача ліцензії на транспортування нафти магістральним трубопроводом

Закони України "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про ринок природного газу"

Переоформлення ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою ліцензіата

412.

Видача ліцензії на транспортування нафтопродуктів магістральним трубопроводом

- " -

Переоформлення ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою ліцензіата

413.

Видача ліцензії на транспортування природного газу і газу (метану) вугільних родовищ

- " -

Переоформлення ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою ліцензіата

414.

Видача ліцензії на розподіл природного газу і газу (метану) вугільних родовищ

- " -

Переоформлення ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою ліцензіата

415.

Видача ліцензії на постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ

- " -

Переоформлення ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою ліцензіата

416.

Видача ліцензії на зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ в обсягах, що перевищують рівень, встановлений ліцензійними умовами

- " -

Переоформлення ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою ліцензіата

417.

Видача ліцензії на виробництво електричної енергії

Закони України "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про електроенергетику"

Переоформлення ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою ліцензіата

418.

Видача ліцензії на оптове постачання електричної енергії

- " -

Переоформлення ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою ліцензіата

419.

Видача ліцензії на постачання електричної енергії

- " -

Переоформлення ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою ліцензіата

420.

Видача ліцензії на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами

- " -

Переоформлення ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою ліцензіата

421.

Видача ліцензії на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами)

- " -

Переоформлення ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою ліцензіата

422.

Видача ліцензії на комбіноване виробництво теплової та електричної енергії

Закони України "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про електроенергетику", "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу"

Переоформлення ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою ліцензіата

423.

Видача ліцензії на здійснення функцій гарантованого покупця

- " -

Переоформлення ліцензії

Продовження строку дії ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою ліцензіата

424.

Видача ліцензії на здійснення функцій системного оператора

Закони України "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про засади функціонування ринку електричної енергії України", "Про електроенергетику"

Переоформлення ліцензії

Продовження строку дії ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою ліцензіата

425.

Видача ліцензії на здійснення функцій оператора ринку

- " -

Переоформлення ліцензії

Продовження строку дії ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою ліцензіата

426.

Видача гарантії походження електричної енергії для суб'єктів господарської діяльності, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - виробленої лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями)

Закон України "Про електроенергетику"

427.

Включення фінансової установи до Державного реєстру фінансових установ з видачею відповідного документа про реєстрацію фінансової установи

Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"

Внесення інформації про відокремлені підрозділи фінансової установи до Державного реєстру фінансових установ з видачею в установлених законодавством випадках відповідного документа

Переоформлення документа про реєстрацію фінансової установи

Видача дубліката документа про реєстрацію фінансової установи

Виключення фінансової установи з Державного реєстру фінансових установ та/або інформації про відокремлені підрозділи фінансової установи з видачею витягу

428.

Внесення інформації до Реєстру саморегулівних організацій фінансових установ, що включає:

- " -

внесення інформації до Реєстру саморегулівних організацій фінансових установ з видачею документа про внесення інформації про об'єднання фінансових установ до Реєстру саморегулівних організацій фінансових установ

переоформлення документа про внесення інформації про об'єднання фінансових установ до Реєстру саморегулівних організацій фінансових установ

видачу дубліката документа про внесення інформації про об'єднання фінансових установ до Реєстру саморегулівних організацій фінансових установ

виключення інформації з Реєстру саморегулівних організацій фінансових установ

429.

Внесення інформації до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, що включає:

Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"

внесення інформації до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, з видачею документа про взяття на облік юридичної особи

переоформлення документа про взяття на облік юридичної особи

видачу дубліката документа про взяття на облік юридичної особи

виключення інформації з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги

430.

Внесення інформації до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів, що включає:

Закон України "Про страхування"

внесення інформації до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів з видачею відповідного документа про внесення до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів

переоформлення документа про внесення до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів

видачу дубліката документа про внесення до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів

виключення інформації з державного реєстру страхових та перестрахових брокерів

внесення інформації про відокремлений підрозділ страхового та перестрахового брокера до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів

431.

Внесення аудиторської фірми або аудитора до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що включає:

Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"

внесення аудиторської фірми або аудитора до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, з видачею відповідного документа

видачу дубліката документа про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ

продовження строку дії документа про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ

внесення змін до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ

виключення аудиторської фірми або аудитора з Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, та анулювання документа про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, за заявою аудиторської фірми або аудитора

432.

Видача актуарію документа на право займатися актуарними розрахунками та посвідчувати їх

Закон України "Про страхування"

Переоформлення актуарію документа на право займатися актуарними розрахунками та посвідчувати їх

Видача актуарію дубліката документа на право займатися актуарними розрахунками та посвідчувати їх

Анулювання актуарію документа на право займатися актуарними розрахунками та посвідчувати їх

433.

Видача дозволу на право прийняття на себе комерційних ризиків при створенні фонду фінансування будівництва виду Б небанківській фінансовій установі - управителю

Закони України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"

Переоформлення дозволу

Видача дубліката дозволу

Анулювання дозволу за заявою фінансової установи

434.

Видача дозволу на право здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю небанківській фінансовій установі - управителю

- " -

Переоформлення дозволу

Видача дубліката дозволу

Анулювання дозволу за заявою фінансової установи

435.

Видача дозволу на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів небанківській фінансовій установі

Закони України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"

Переоформлення дозволу

Видача дубліката дозволу

Анулювання дозволу за заявою фінансової установи

436.

Видача сертифіката на право здійснення тимчасової адміністрації відповідного виду фінансових установ

- " -

Переоформлення сертифіката

Видача дубліката сертифіката

Анулювання сертифіката за заявою фінансової установи

437.

Внесення філії страховика-нерезидента до реєстру філій страховиків-нерезидентів, що включає:

- " -

реєстрацію філій страховиків-нерезидентів з видачею відповідного документа про реєстрацію філії страховика-нерезидента

переоформлення документа про реєстрацію філії страховика-нерезидента

видача дубліката документа про реєстрацію філії страховика-нерезидента

виключення філії з реєстру філій страховиків-нерезидентів та анулювання документа про реєстрацію філії страховика-нерезидента

438.

Погодження рекламних матеріалів щодо послуг з недержавного пенсійного забезпечення

Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення"

439.

Погодження членів ради недержавного пенсійного фонду

- " -

440.

Погодження статуту недержавного пенсійного фонду та змін до нього

- " -

441.

Погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі

Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"

442.

Видача ліцензії на проведення (здійснення):

Закони України "Про страхування", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", "Про ліцензування видів господарської діяльності"

конкретного виду обов'язкового державного страхування

конкретного виду страхування (крім обов'язкового державного страхування)

Переоформлення ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою фінансової установи

443.

Видача ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів

Закони України "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про ліцензування видів господарської діяльності"

Переоформлення ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою фінансової установи

444.

Реєстрація пенсійної схеми (пенсійних схем) недержавного пенсійного фонду

Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення"

Скасування реєстрації пенсійної схеми (пенсійних схем) недержавного пенсійного фонду за заявою фонду

Реєстрація змін до пенсійної схеми (пенсійних схем) недержавного пенсійного фонду

445.

Реєстрація інвестиційної декларації недержавного пенсійного фонду

- " -

Реєстрація змін до інвестиційної декларації недержавного пенсійного фонду

446.

Видача ліцензії на провадження діяльності із залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки та надання кредитів за рахунок залучених коштів

Закони України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про ліцензування видів господарської діяльності"

Переоформлення ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою фінансової установи

447.

Видача ліцензії на провадження діяльності з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю

Закони України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю", "Про ліцензування видів господарської діяльності"

Переоформлення ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою фінансової установи

448.

Видача ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів:

Закони України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про ліцензування видів господарської діяльності"

ломбардом

кредитними установами

Переоформлення ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою фінансової установи

449.

Видача ліцензії на провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах

- " -

Переоформлення ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою фінансової установи

450.

Видача ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів):

Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про депозитарну систему України", "Про інститути спільного інвестування", "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про іпотечні облігації"

дилерської діяльності

брокерської діяльності

андеррайтингу

діяльності з управління цінними паперами

депозитарної діяльності депозитарної установи

діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування

діяльності із зберігання активів пенсійних фондів

клірингової діяльності

діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

діяльності з управління іпотечним покриттям

Переоформлення ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів):

дилерської діяльності

брокерської діяльності

андеррайтингу

діяльності з управління цінними паперами

депозитарної діяльності депозитарної установи

діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування

діяльності із зберігання активів пенсійних фондів

клірингової діяльності

діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

діяльності з управління іпотечним покриттям

Видача копії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів):

дилерської діяльності

брокерської діяльності

андеррайтингу

діяльності з управління цінними паперами

депозитарної діяльності депозитарної установи

діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування

діяльності із зберігання активів пенсійних фондів

клірингової діяльності

діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

діяльності з управління іпотечним покриттям

Анулювання ліцензії (копії ліцензії) на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) за заявою ліцензіата:

дилерської діяльності

брокерської діяльності

андеррайтингу

діяльності з управління цінними паперами

депозитарної діяльності депозитарної установи

діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування

діяльності із зберігання активів пенсійних фондів

клірингової діяльності

діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

діяльності з управління іпотечним покриттям

451.

Реєстрація Правил (змін до Правил) Центрального депозитарію цінних паперів

Закон України "Про депозитарну систему України"

452.

Реєстрація Правил (змін до Правил) провадження клірингової діяльності та інших внутрішніх документів (змін до них) особи, яка провадить клірингову діяльність

Закони України "Про депозитарну систему України", "Про цінні папери та фондовий ринок"

453.

Реєстрація правил (змін до правил) фондової біржі

Закони України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"

454.

Реєстрація регламенту інституту спільного інвестування та внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування з видачею свідоцтва про внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування

Закон України "Про інститути спільного інвестування"

Реєстрація змін до регламенту інституту спільного інвестування

Видача витягу з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування

Видача дубліката регламенту (змін до регламенту) інституту спільного інвестування

Видача дубліката свідоцтва про внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування

Визнання інституту спільного інвестування таким, що відповідає / не відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування

Виключення відомостей про інститут спільного інвестування з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування

455.

Видача сертифіката на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку

Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"

Видача дубліката сертифіката

Анулювання сертифіката за заявою сертифікованої особи

456.

Видача свідоцтва про надання об'єднанню професійних учасників фондового ринку статусу саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку

Закони України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"

Скасування свідоцтва про надання об'єднанню професійних учасників фондового ринку статусу саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку на підставі заяви саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку

457.

Делегування повноважень саморегулівній організації професійних учасників фондового ринку

- " -

Відкликання делегованих повноважень саморегулівній організації професійних учасників фондового ринку за заявою саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку

458.

Реєстрація випуску, реєстрація випуску та проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів з видачею свідоцтва (тимчасового свідоцтва), крім облігацій внутрішніх місцевих позик та акцій корпоративного інвестиційного фонду, випущених з метою формування початкового статутного капіталу

Закони України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про інститути спільного інвестування", "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати"

Реєстрація випуску облігацій внутрішніх місцевих позик та проспекту їх емісії

Реєстрація змін до проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів (крім випадку, коли зміни до проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування пов'язані з наступним випуском цінних паперів інституту спільного інвестування)

Реєстрація змін до проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування (якщо зміни до проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування пов'язані з наступним випуском цінних паперів інституту спільного інвестування)

Видача дубліката проспекту (змін до проспекту) емісії цінних паперів інституту спільного інвестування

Заміна свідоцтва про реєстрацію випуску емісійних цінних паперів

Видача дубліката свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску цінних паперів

Зупинення обігу цінних паперів (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування)

Відновлення обігу цінних паперів (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування)

459.

Видача свідоцтва про реєстрацію об'єднання професійних учасників фондового ринку

Закони України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"

Заміна свідоцтва про реєстрацію об'єднання професійних учасників фондового ринку

Скасування свідоцтва про реєстрацію об'єднання професійних учасників фондового ринку

Заміна свідоцтва про надання об'єднанню професійних учасників фондового ринку статусу саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку

Видача свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

Видача дубліката свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

Виключення аудиторської фірми з реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

Внесення змін до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

460.

Погодження набуття (збільшення) особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (крім банку)

Закони України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"

461.

Погодження кандидатур на посади керівників фондових бірж

- " -

462.

Погодження розповсюдження реклами (змін до реклами) цінних паперів та фондового ринку

Закон України "Про рекламу"

463.

Реєстрація звіту про результати розміщення (звіту про підсумки випуску) цінних паперів (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування)

Закони України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати"

464.

Видача свідоцтва про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів

Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"

Заміна свідоцтва

Видача дубліката свідоцтва

Видача витягу з державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів

465.

Погодження статуту (змін до статуту) фондової біржі

Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"

466.

Погодження статуту (змін до статуту) Центрального депозитарію цінних паперів

Закони України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про депозитарну систему України"

467.

Погодження проекту статуту корпоративного інвестиційного фонду та реєстрація випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду з видачею тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій

Закон України "Про інститути спільного інвестування"

468.

Реєстрація звіту про результати приватного розміщення акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду з видачею свідоцтва про реєстрацію випуску акцій

Закони України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про інститути спільного інвестування"

469.

Скасування реєстрації випуску цінних паперів

Закони України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", "Про інститути спільного інвестування"

470.

Видача свідоцтва про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств

Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"

Видача дубліката свідоцтва

471.

Допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України

 

472.

Надання дозволу на розміщення, обіг цінних паперів українських емітентів за межами України

Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок"

473.

Реєстрація змін та доповнень до інформації про випуск інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній

Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"

474.

Реєстрація змін до істотних умов запозичення у формі розміщення (випуску) облігацій внутрішніх місцевих позик

Бюджетний кодекс України

475.

Погодження відповідальної особи небанківської фінансової групи

Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"

476.

Надання погодження на створення професійним учасником фондового ринку відокремленого підрозділу за межами України

Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок"

477.

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

Закони України "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про теплопостачання", "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг"

Переоформлення ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою ліцензіата

478.

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами

- " -

Переоформлення ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою ліцензіата

479.

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

- " -

Переоформлення ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою ліцензіата

480.

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

Закони України "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про питну воду та питне водопостачання", "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг"

Переоформлення ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою ліцензіата

481.

Визначення можливості застосування конкретного типу радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на території України

Закон України "Про радіочастотний ресурс України"

482.

Включення операторів, провайдерів телекомунікацій до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій

Закон України "Про телекомунікації"

Внесення змін до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій

483.

Видача ліцензії на провадження діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку (відповідно до виду діяльності, на який видається ліцензія):

- " -

міжнародного (на всю територію України)

міжміського (не менше ніж на два регіони)

місцевого:

- з ємністю мережі до 1 тис. номерів

- з ємністю мережі до 10 тис. номерів

- з ємністю мережі понад 10 тис. номерів

- з використанням безпроводового доступу

- з використанням безпроводового доступу із застосуванням технології DECT

- у сільській місцевості

Продовження строку дії ліцензії

Переоформлення ліцензії

Видача копії ліцензії для кожної філії, іншого відокремленого підрозділу суб'єкта господарювання, що провадитиме діяльність у сфері телекомунікацій на підставі отриманої цим суб'єктом ліцензії

Видача копії ліцензії для провайдера телекомунікацій, що провадитиме діяльність у сфері телекомунікацій на підставі отриманої оператором телекомунікацій ліцензії

Видача дубліката ліцензії

484.

Видача ліцензії на провадження діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку

Закон України "Про телекомунікації"

Продовження строку дії ліцензії

Переоформлення ліцензії

Видача копії ліцензії для кожної філії, іншого відокремленого підрозділу суб'єкта господарювання, що провадитиме діяльність у сфері телекомунікацій на підставі отриманої цим суб'єктом ліцензії

Видача копії ліцензії для провайдера телекомунікацій, що провадитиме діяльність у сфері телекомунікацій на підставі отриманої оператором телекомунікацій ліцензії

Видача дубліката ліцензії

485.

Видача ліцензії на провадження діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж:

- " -

ефірного телемовлення

ефірного радіомовлення

проводового радіомовлення

телекомунікаційних мереж, телемереж на території:

- Автономної Республіки Крим, однієї області, міста Києва

- окремого населеного пункту:

міст Дніпропетровська, Донецька, Львова, Харкова, Одеси

інших обласних центрів, міст Сімферополя та Севастополя

інших міст

селища

села

Продовження строку дії ліцензії

Переоформлення ліцензії

Видача копії ліцензії для кожної філії, іншого відокремленого підрозділу суб'єкта господарювання, що провадитиме діяльність у сфері телекомунікацій на підставі отриманої цим суб'єктом ліцензії

Видача копії ліцензії для провайдера телекомунікацій, що провадитиме діяльність у сфері телекомунікацій на підставі отриманої оператором телекомунікацій ліцензії

Видача дубліката ліцензії

486.

Видача ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України із строком дії п'ять років:

Закон України "Про радіочастотний ресурс України"

радіорелейний зв'язок фіксованої радіослужби

радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

радіозв'язок у системі охоронної та охоронно-пожежної сигналізації

радіозв'язок з використанням радіоподовжувачів

радіозв'язок у системі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів

радіозв'язок у системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DECT

транкінговий радіозв'язок

пошуковий радіозв'язок

радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби

радіозв'язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб

стільниковий радіозв'язок (300 - 470 МГц)

стільниковий радіозв'язок (800 - 890 МГц)

стільниковий радіозв'язок (890 - 960 МГц)

стільниковий радіозв'язок (1,7 - 2,2 ГГц)

радіозв'язок у багатоканальних розподільчих системах для передачі та ретрансляції телевізійного зображення, передачі звуку, цифрової інформації

інші види радіозв'язку (служби, системи, радіотехнології)

Переоформлення ліцензії

Видача дубліката ліцензії

Продовження строку дії ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою ліцензіата

Видача ліцензії на додаткову смугу радіочастот

487.

Видача ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України із строком дії понад п'ять років

Закон України "Про радіочастотний ресурс України"

Продовження строку дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України понад п'ять років

Видача ліцензії на додаткову смугу радіочастот строком дії понад п'ять років

Продовження строку дії ліцензії на додаткову смугу радіочастот строком дії понад п'ять років

488.

Дострокове впровадження нових радіотехнологій з видачею ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України) із строком дії п'ять років

- " -

Дострокове впровадження нових радіотехнологій з видачею ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України із строком дії понад п'ять років:

489.

Видача ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України за результатами конкурсу (тендеру

- " -

490.

Видача (продовження строку дії) ліцензії на ефірне мовлення

Закон України "Про телебачення і радіомовлення"

Переоформлення ліцензії:
за внесення до ліцензії на ефірне мовлення змін, які не впливають на розмір ліцензійного збору на момент прийняття рішення (зміна засновників або власників, місцезнаходження телерадіоорганізації, організаційні зміни статусу та умов діяльності ліцензіата тощо)

за внесення до ліцензії на ефірне мовлення змін, які впливають на розмір ліцензійного збору в частині території розповсюдження програм та/або параметрів програмної концепції мовлення, за які передбачено зменшення/збільшення розміру ліцензійного збору

Видача дубліката ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою ліцензіата

491.

Видача (продовження) ліцензії провайдера програмної послуги:

Закон України "Про телебачення і радіомовлення"

з використанням супутникової ємності (супутникової платформи за технологією DTH (Direct to Home) мережі операторів мобільного та інтернет-зв'язку (технології Mobile WiMAX тощо)

багатоканальних кабельних мереж (у тому числі з використанням технології "IPTV") та багатоканальних ефірних цифрових телемереж (у тому числі з використанням технологій типу "Телесело", "МІТРІС", "MMDS", ліцензування цифрових мультиплексів тощо)

Переоформлення ліцензії:

за внесення до ліцензії провайдера програмної послуги змін, які не впливають на розмір ліцензійного збору на момент прийняття рішення (зміна засновників або власників, місцезнаходження телерадіоорганізації, організаційні зміни статусу та умов діяльності ліцензіата тощо)

за внесення до ліцензії провайдера програмної послуги змін, які впливають на розмір ліцензійного збору в частині території розповсюдження програм та/або параметрів загальної концепції добору програм, за які передбачено збільшення розміру ліцензійного збору

Видача дубліката ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою ліцензіата

492.

Видача (продовження) ліцензії на багатоканальне мовлення (з використанням багатоканальних ефірних телемереж, цифрових мультиплексів та технологій типу "Телесело", "МІТРІС", "MMDS" тощо)

Закон України "Про телебачення і радіомовлення"

Переоформлення ліцензії:

за внесення до ліцензії на багатоканальне мовлення (з використанням багатоканальних ефірних телемереж, цифрових мультиплексів та технологій типу "Телесело", "МІТРІС", "MMDS" тощо) змін, які не впливають на розмір ліцензійного збору на момент прийняття рішення (зміна засновників або власників, місцезнаходження телерадіоорганізації, організаційні зміни статусу та умов діяльності ліцензіата тощо)

за внесення до ліцензії на багатоканальне мовлення (з використанням багатоканальних ефірних телемереж, цифрових мультиплексів та технологій типу "Телесело", "МІТРІС", "MMDS" тощо) змін, які впливають на розмір ліцензійного збору в частині території розповсюдження програм та/або параметрів програмної концепції мовлення, за які передбачено зменшення/збільшення розміру ліцензійного збору

Видача дубліката ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою ліцензіата

493.

Видача (продовження строку дії) ліцензії на супутникове мовлення

- " -

Переоформлення ліцензії у зв'язку із змінами, які не впливають на розмір ліцензійного збору на момент прийняття рішення (зміна засновників або власників, місцезнаходження телерадіоорганізації, організаційні зміни статусу та умов діяльності ліцензіата тощо)

за внесення до ліцензії на супутникове мовлення змін, які впливають на розмір ліцензійного збору в частині параметрів програмної концепції мовлення, за які передбачено зменшення/збільшення розміру ліцензійного збору

Видача дубліката ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою ліцензіата

494.

Видача (продовження строку дії) ліцензії на кабельне мовлення у багатоканальних кабельних телемережах (у тому числі з використанням технології "IPTV")

Закон України "Про телебачення і радіомовлення"

Переоформлення ліцензії:

за внесення до ліцензії на кабельне мовлення у багатоканальних кабельних телемережах (у тому числі з використанням технології "IPTV") змін, які не впливають на розмір ліцензійного збору на момент прийняття рішення (зміна засновників або власників, місцезнаходження телерадіоорганізації, організаційні зміни статусу та умов діяльності ліцензіата тощо)

за внесення до ліцензії на кабельне мовлення у багатоканальних кабельних телемережах (у тому числі з використанням технології "IPTV") змін, які впливають на розмір ліцензійного збору в частині території розповсюдження програм та/або параметрів програмної концепції мовлення, за які передбачено зменшення/збільшення розміру ліцензійного збору

Видача дубліката ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою ліцензіата

495.

Видача (продовження строку дії) ліцензії на проводове мовлення

Закон України "Про телебачення і радіомовлення"

Переоформлення ліцензії:

за внесення до ліцензії на проводове мовлення змін, які не впливають на розмір ліцензійного збору на момент прийняття рішення (зміна засновників або власників, місцезнаходження телерадіоорганізації, організаційні зміни статусу та умов діяльності ліцензіата тощо)

за внесення до ліцензії на проводове мовлення змін, які впливають на розмір ліцензійного збору в частині території розповсюдження програм та/або параметрів програмної концепції мовлення, за які передбачено зменшення/збільшення розміру ліцензійного збору

Видача дубліката ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою ліцензіата

496.

Видача (продовження строку дії) ліцензії на ефірне мовлення на каналі мовлення багатоканальної ефірної телемережі у випадку, передбаченому частиною дев'ятою статті 22 Закону України "Про телебачення і радіомовлення"

- " -

Переоформлення ліцензії:

за внесення до зазначеної ліцензії змін, які не впливають на розмір ліцензійного збору на момент прийняття рішення (зміна засновників або власників, місцезнаходження телерадіоорганізації, організаційні зміни статусу та умов діяльності ліцензіата тощо)

за внесення до відповідної ліцензії змін, які впливають на розмір ліцензійного збору в частині території розповсюдження програм та/або параметрів програмної концепції мовлення, за які передбачено зменшення/збільшення розміру ліцензійного збору

Видача дубліката ліцензії

Анулювання ліцензії за заявою ліцензіата

497.

Надання додаткових обсягів мовлення

Закон України "Про телебачення і радіомовлення"

498.

Видача дозволу на днопоглиблювальні роботи, прокладення кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду

Водний кодекс України

Переоформлення дозволу

Видача дубліката дозволу

Анулювання дозволу за заявою суб'єкта господарювання

499.

Видача дозволу на спеціальне водокористування

- " -

Переоформлення дозволу

Видача дубліката дозволу

Анулювання дозволу за заявою суб'єкта господарювання

500.

Видача дозволу на розміщення, будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладення інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг

Закон України "Про автомобільні дороги"

501.

Видача експлуатаційного дозволу

Закон України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів"

Переоформлення дозволу

Видача дубліката дозволу

Анулювання дозволу за заявою суб'єкта господарювання

502.

Видача дозволу на порушення об'єктів благоустрою

Закон України "Про благоустрій населених пунктів"

Видача дубліката дозволу

Переоформлення дозволу

Анулювання дозволу за заявою суб'єкта господарювання

503.

Видача дозволу на проведення заходів із залученням тварин

Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження"

504.

Видача дозволу на утримання диких тварин у неволі

- " -

505.

Видача експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів

Закон України "Про ветеринарну медицину"

506.

Видача дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами

Закон України "Про відходи"

Переоформлення дозволу

Видача дубліката дозволу

Анулювання дозволу за заявою суб'єкта господарювання

507.

Реєстрація декларації про відходи

- " -

508.

Погодження місця розміщення небезпечних об'єктів поводження з відходами

- " -

509.

Надання згоди на розміщення на території села, селища, міста місць чи об'єктів для зберігання та захоронення відходів, сфера екологічного впливу функціонування яких згідно з діючими нормативами включає відповідну адміністративно-територіальну одиницю

Закони України "Про відходи", "Про місцеве самоврядування в Україні"

510.

Надання письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів

Закон України "Про відходи"

Переоформлення письмової згоди (повідомлення)

Видача дубліката письмової згоди (повідомлення)

Анулювання письмової згоди (повідомлення) за заявою суб'єкта господарювання

511.

Видача дозволу на проведення державної апробації (випробовувань) генетично модифікованих організмів у відкритій системі

Закон України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"

Переоформлення дозволу

Видача дубліката дозволу

Анулювання дозволу за заявою суб'єкта господарювання

512.

Видача дозволу на ввезення продукції, отриманої з використанням генетично модифікованих організмів для науково-дослідних цілей

- " -

Переоформлення дозволу

Видача дубліката дозволу

Анулювання дозволу за заявою суб'єкта господарювання

513.

Видача дозволу на вивільнення генетично модифікованих організмів у відкритій системі

- " -

Переоформлення дозволу

Видача дубліката дозволу

Анулювання дозволу за заявою суб'єкта господарювання

514.

Видача дозволу на транзитне переміщення незареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів

Закон України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"

Переоформлення дозволу

Видача дубліката дозволу

Анулювання дозволу за заявою суб'єкта господарювання

515.

Видача дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні

Закони України "Про дорожній рух", "Про автомобільні дороги"

516.

Видача висновку державної екологічної експертизи

Закон України "Про екологічну експертизу"

517.

Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи:

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"

документації на розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти тощо

щодо ввезення, реалізації та використання сировини, продукції (вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) іноземного виробництва за умови відсутності даних щодо їх безпечності для здоров'я населення

щодо продукції, напівфабрикатів, речовин, матеріалів та небезпечних факторів, використання, передача або збут яких може завдати шкоди здоров'ю людей

діючих об'єктів, у тому числі військового та оборонного призначення

518.

Видача дозволу на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"

519.

Видача дозволу на проведення наукових експериментів над тваринами

Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження"

520.

Видача карантинного сертифіката

Закон України "Про карантин рослин"

521.

Видача фітосанітарного сертифіката

- " -

522.

Видача фітосанітарного сертифіката на реекспорт

- " -

523.

Видача підтвердження на ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не внесених до Реєстру сортів рослин України та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку для селекційних, дослідних робіт і експонування

Закон України "Про насіння і садивний матеріал"

524.

Видача карантинного дозволу (на імпорт або транзит):

Закон України "Про карантин рослин"

партії вантажу вагою до 50 тонн

партії вантажу вагою від 50 до 100 тонн

партії вантажу вагою від 100 до 200 тонн

партії вантажу вагою від 200 до 1000 тонн

партії вантажу вагою понад 1000 тонн та за кожну наступну тисячу тонн

525.

Видача дозволу на право ввезення (вивезення) чи транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори"

526.

Видача дозволу на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях

Закон України "Про охорону атмосферного повітря"

Переоформлення дозволу

Видача дубліката дозволу

Анулювання дозволу за заявою суб'єкта господарювання

527.

Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Закон України "Про охорону атмосферного повітря"

стаціонарними джерелами

для яких не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки

Переоформлення дозволу

Видача дубліката дозволу

Анулювання дозволу за заявою суб'єкта господарювання

528.

Видача дозволу на переміщення (перенесення) пам'ятки:

Закон України "Про охорону культурної спадщини"

національного значення

місцевого значення

529.

Видача дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Закон України "Про охорону праці"

Видача дубліката дозволу

Переоформлення дозволу

Анулювання дозволу за заявою суб'єкта господарювання

530.

Видача сертифіката суб'єкта оціночної діяльності

Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"

Анулювання сертифіката за заявою суб'єкта господарювання

531.

Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів

Закони України "Про перевезення небезпечних вантажів", "Про дорожній рух"

532.

Видача дозволу на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу

Закон України "Про пестициди і агрохімікати"

Переоформлення дозволу

Видача дубліката дозволу

Анулювання дозволу за заявою суб'єкта господарювання

533.

Видача дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Закон України "Про природно-заповідний фонд України"

Переоформлення дозволу

Видача дубліката дозволу

Анулювання дозволу за заявою суб'єкта господарювання

534.

Видача дозволу на виконання будівельних робіт

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"

Видача дубліката дозволу

Анулювання дозволу за заявою суб'єкта господарювання

Прийняття повідомлення про зміну даних у дозволі на виконання будівельних робіт

- " -

535.

Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, що належать до IV і V категорій складності

- " -

Видача дубліката сертифіката

536.

Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Закон України "Про рекламу"

Переоформлення дозволу

Видача дубліката дозволу

Анулювання дозволу за заявою суб'єкта господарювання

537.

Підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову (у разі необхідності суб'єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій)

Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"

Переоформлення підтвердження

Видача дубліката підтвердження

Анулювання підтвердження за заявою суб'єкта господарювання

538.

Видача дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів

Закон України "Про рослинний світ"

загальнодержавного значення

місцевого значення

Переоформлення дозволу

Видача дубліката дозволу

Анулювання дозволу за заявою суб'єкта господарювання

539.

Видача дозволу на виготовлення документів страхового фонду, виробництво технічних засобів оброблення інформації і технологічного оснащення, що має відповідати вимогам технічного захисту інформації з обмеженим доступом

Закон України "Про страховий фонд документації України"

540.

Видача дозволу на спеціальне використання об'єктів тваринного світу

Закон України "Про тваринний світ"

Переоформлення дозволу

Видача дубліката дозволу

Анулювання дозволу за заявою суб'єкта господарювання

541.

Видача дозволу на переселення тварин у нові місця перебування, акліматизація нових для фауни України видів диких тварин, а також заходи щодо схрещування диких тварин

- " -

Переоформлення дозволу

Видача дубліката дозволу

Анулювання дозволу за заявою суб'єкта господарювання

542.

Видача дозволу на право займатися розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, занесених до Червоної книги України

Закони України "Про тваринний світ", "Про Червону книгу України"

Переоформлення дозволу

Видача дубліката дозволу

Анулювання дозволу за заявою суб'єкта господарювання

543.

Виділення номерного ресурсу з видачею дозволу на використання номерного ресурсу:

Закон України "Про телекомунікації"

1) номерний ресурс місцевих телефонних мереж у межах зони нумерації (у розрахунку на один номер), що виділяється групами ємністю, кратною 100

2) національний ідентифікаційний код мережі рухомого зв'язку

3) національний ідентифікаційний код мережі призначення з абонентською ємністю до 800000 номерів

4) міжнародний код ідентифікації мережі рухомого зв'язку MNC (за кожний код)

5) коди операторів глобальних телекомунікаційних послуг "700", "800", "900" (за кожний двозначний код Z(1), Z(2)

6) коди операторів послуг вибору нетелефонної, відомчої та альтернативної міжміської та міжнародної телефонної мережі (за кожний двозначний код Z(1), Z(2)

7) код спільноканальної сигналізації N 7 (за кожний код):

мережі

міжнародний

транзитний

кінцевий

8) скорочені телефонні номери (за кожний номер):

для служб екстреного виклику, служб соціального спрямування (телефон довіри, медична консультаційна служба тощо, які не отримують прибутку)

для інших довідково-інформаційних служб:

- чотиризначні, для однієї місцевої телефонної мережі

- чотиризначні, для окремої мережі рухомого (мобільного) зв'язку або фіксованого зв'язку з негеографічним планом нумерації на території міста Києва, або Автономної Республіки Крим, або однієї з областей

- п'ятизначні, для однієї місцевої телефонної мережі

- п'ятизначні, для окремої мережі рухомого (мобільного) зв'язку або фіксованого зв'язку з негеографічним планом нумерації на території міста Києва, або Автономної Республіки Крим, або однієї з областей

9) єдині скорочені телефонні номери:

тризначні, для телефонних мереж загального користування на всій території України

чотиризначні, для телефонних мереж загального користування на всій території України

Переоформлення дозволу

544.

Видача дозволу на спеціальне використання (добування, збирання) об'єктів Червоної книги України

Закон України "Про Червону книгу України"

Переоформлення дозволу

Видача дубліката дозволу

Анулювання дозволу за заявою суб'єкта господарювання

545.

Погодження трансферу та реєстрація технологій, її складових, створених або придбаних за бюджетні кошти, які передаються юридичним особам, що зареєстровані в інших країнах, або фізичним особам - іноземцям, або особам без громадянства

Закон України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій"

546.

Погодження ввезення в Україну технологій, придбання яких передбачається за бюджетні кошти

- " -

547.

Видача дозволу на наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця

Закон України "Про зайнятість населення"

Видача копії дозволу

Видача дубліката дозволу

Переоформлення дозволу

Анулювання дозволу за заявою суб'єкта господарювання

548.

Видача дозволу на використання об'єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Закон України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори"

549.

Прийняття рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності

Земельний кодекс України

550.

Погодження відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства, проведення будівельних та інших робіт у зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів

Кодекс торговельного мореплавства України

551.

Видача спеціального дозволу на користування надрами у межах конкретної ділянки:

Кодекс України про надра

за результатами продажу на аукціоні

без проведення аукціону

Продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами на:

геологічне вивчення

геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку та видобування підземних питних і технічних вод для забезпечення технологічного процесу виробництва та для потреб сільського господарства

геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку та видобування підземних вод для власних господарсько-побутових потреб, нецентралізованого та централізованого господарсько-питного водопостачання (крім виробництва фасованої питної води), за умови, що обсяг видобування підземних вод з водозаборів перевищує 300 куб. метрів на добу

геологічне вивчення за рахунок коштів державного бюджету

геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку

видобування корисних копалин

будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод

експлуатацію підземних споруд, пов'язаних із запобіганням підтопленню недіючих шахт

Переоформлення спеціального дозволу

Внесення змін до спеціального дозволу

Видача дубліката спеціального дозволу

552.

Видача дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача

Лісовий кодекс України

553.

Прийняття рішення про виділення в установленому порядку лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами

- " -

554.

Видача спеціального дозволу на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування (лісорубний квиток)

- " -

555.

Погодження правил технічної експлуатації, проектів і планів розробки родовищ корисних копалин та переробки мінеральної сировини

Кодекс України про надра

556.

Погодження забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення, а також будівництво на ділянках їх залягання споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин

- " -

557.

Видача дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення

Закон України "Про радіочастотний ресурс України"

558.

Видача дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв:

- " -

стаціонарних радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для яких проводились розрахунки електромагнітної сумісності

інших радіоелектронних засобів

Переоформлення дозволу

Продовження дії дозволу

Видача дубліката дозволу

Анулювання дозволу за заявою суб'єкта господарювання

559.

Видача дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу іноземними користувачами строком до трьох місяців:

- " -

супутникового радіозв'язку:

- рухомої станції

- репортажної SNG-станції, в тому числі встановленої на автомобіль

базової станції ультракороткохвильового радіозв'язку або транкінгового радіозв'язку стандарту TETRA (один дуплексний канал у містах проведення змагань)

базової станції широкосмугового радіодоступу

безпроводової відеокамери

радіомовного передавача з потужністю до 5 Вт

абонентської станції транкінгового радіозв'язку стандарту TETRA

безпроводового (радіо) мікрофона

радіоелектронного засобу безпосереднього радіозв'язку (портативна радіостанція типу "Вокі-токі")

аматорського радіозв'язку, аматорського супутникового радіозв'язку

радіокерування моделями

радіоелектронних засобів інших радіотехнологій

Продовження строку дії дозволу на наступні три місяці

560.

Надання згоди на використання традиційної продукції, сировини (крім продукції, сировини, яка містить генетично модифіковані організми, похідної від генетично модифікованих організмів або отриманої за допомогою генетично модифікованих організмів) та продукції, сировини перехідного періоду під час виробництва органічної продукції, сировини

Закон України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини"

561.

Надання погодження на виробництво органічної та традиційної (неорганічної) продукції рослинництва на одній площі

- " -

562.

Видача спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством)

Основи законодавства України про охорону здоров'я

Переоформлення спеціального дозволу

Видача дубліката спеціального дозволу

563.

Видача свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології

Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність"

Переоформлення свідоцтва

Видача дубліката свідоцтва

Анулювання свідоцтва за заявою суб'єкта господарювання

____________

Опрос