Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно осуществления парламентского контроля за деятельностью членов Кабинета Министров Украины и оснований их освобождения от должности

Проект закона Украины от 09.10.2015 № 3308
Дата рассмотрения: 09.10.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення парламентського контролю за діяльністю членів Кабінету Міністрів України та підстав їх звільнення з посади

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2011, N 9, ст. 58) такі зміни:

1. Частину восьму статті 9 після слова "постанови" доповнити словами "проект якої вносить комітет Верховної Ради України до предмету відання якого віднесені питання контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України."

2. Частину першу статті 18 доповнити новим пунктом 2:

"2) шляхом звільнення члена Кабінету Міністрів України у зв'язку з неналежним забезпеченням формування пріоритетних напрямів розвитку та реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного і державного життя, з неналежним виконанням норм Конституції та законів України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, не виконання інших покладених завдань і повноважень у відповідній сфері та у підпорядкованому йому міністерстві і центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується міністром;"

Пункти 2 - 4 частини першої вважати пунктами 3 - 5.

3. Частину першу статті 18 доповнити новим пунктом 6 наступного змісту:

"у разі втрати або виходу з громадянства; виявлення факту іноземного громадянства (підданства). "

4. Частину другу статті 18 після слів "Верховної Ради України" доповнити словами "...проект якої вносить комітет Верховної Ради України до предмету відання якого віднесені питання контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України."

5. Статтю 35 доповнити частиною сьомою наступного змісту:

"7. Члени Кабінету Міністрів України (крім Прем'єр-міністра України), які здійснюють повноваження, визначені Законом України "Про Кабінет Міністрів України", звітують не рідше одного разу на рік перед Верховною Радою України про виконану ними роботу щодо забезпечення формування пріоритетних напрямів розвитку та реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного і державного життя, про дотримання норм Конституції та законів України, виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та інших покладених завдань і повноважень у відповідній сфері та у підпорядкованому йому міністерстві і центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується міністром."

II. Внести до Закону України "Про Центральні органи виконавчої влади" (Відомості Верховної Ради України, 2011, N 38, ст. 385) такі зміни:

1. Частину другу статті 8 доповнити новим пунктом 29 такого змісту:

"29) звітує не рідше одного разу на рік перед Верховною Радою України про виконану ним роботу щодо забезпечення формування пріоритетних напрямів розвитку та реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного і державного життя, дотримання норм Конституції та законів України, про результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, виконання інших покладених завдань і повноважень у відповідній сфері та у підпорядкованому йому міністерстві і центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується міністром;"

У зв'язку з цим пункт 29 статті 8 цього Закону вважати відповідно пунктом 30.

III. Внести до Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010, N 14-15, N 16-17, ст. 133) такі зміни:

1. Назву статті 228 після слів "Кабінету Міністрів України" доповнити словами "та членів Кабінету Міністрів України".

2. Статтю 228 доповнити новим пунктом 8 такого змісту:

"8. Члени Кабінету Міністрів України, які здійснюють повноваження, визначені Законом України "Про Кабінет Міністрів України", звітують не рідше одного разу на рік перед Верховною Радою України про виконану ними роботу щодо забезпечення формування пріоритетних напрямів розвитку та реалізацію державної політики у відповідних сферах суспільного і державного життя, дотримання норм Конституції та законів України, про результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, виконання інших покладених завдань і повноважень у відповідній сфері та у підпорядкованому йому міністерстві і центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується міністром."

3. Назву статті 231 після слова "Кабінету Міністрів України" доповнити словами "або членів Кабінету Міністрів України".

4. В частинах першій, другій, третій, четвертій, п'ятій статті 231 після слів "Кабінету Міністрів України" доповнити словами "або членів Кабінету Міністрів України" у відповідних відмінках.

5. Назву статті 232 після слова "Кабінету Міністрів України" доповнити словами "та/або членів Кабінету Міністрів України".

6. Частину першу статті 232 після слів "Кабінету Міністрів України" доповнити словами "та/або членів Кабінету Міністрів України".

7. Частини четверту, п'яту статті 232 після слів "Кабінету Міністрів України" доповнити словами "або члену Кабінету Міністрів України".

IV. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування та вводиться в дію через два місяці.

2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос