Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усиления охраны природных объектов от пожаров)

Проект закона Украины от 09.10.2015 № 3304
Дата рассмотрения: 09.10.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення охорони природних об'єктів від пожеж)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких Законів України:

1. У Законі України "Про тваринний світ України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 14, ст. 97 із наступними змінами):

1. Частину шосту статті 39 викласти в такій редакції:

"Випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.".

2. У Законі "Про рослинний світ" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 22-23, ст. 198, із наступними змінами):

1. Частину третю статті 27 викласти в такій редакції:

"Випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.".

3. У Законі України "Про природно-заповідний фонд України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 34, ст. 502, із наступними змінами):

1) в частині першій статті 26 слова "обмежуються або" виключити, а після слова "забороняється" доповнити словами "розведення вогнищ, рубки головного користування, суцільні рубки,";

2) в частині першій статті 28 після слова "забороняється" доповнити словами: "розведення вогнищ, суцільні рубки,";

3) в частині першій статті 30 після слова "забороняється" додати словами: "розведення вогнищ, всі рубки лісу,";

4) в частині першій статті 34 після слова "колекцій" додати кому та слова: ", а також розведення вогнищ, суцільні рубки.";

5) в частині другій статті 40 після слів "інших об'єктів" доповнити словами: "розведення вогнищ, суцільні рубки,".

4. В Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984, додаток до N 51, ст. 1122, із наступними змінами):

1) в частині другій статті 77-1 абзац перший викласти в наступній редакції: "Повторне порушення, або ті самі дії, вчинені в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду,";

2) в частині першій статті 222 після слова "матеріалів" додати кому та слова ", порушення правил пожежної безпеки", а після слова "статті" додати цифри "77-1,";

3) в частині першій статті 223 після слова "статті" додати цифри "77-1,".

4) в частині першій статті 224 після слова "статті" додати цифри та слова "77-1 щодо випалювання рослинності або її залишків у смугах відводу залізниць,";

5) в частині першій статті 242 після цифри "50" додати цифри "77-1,";

6) в частині першій статті 244 після цифр "54-56" додати цифри "77-1,";

7) в частині другій статті 255:

а) у пункті 7-1 після цифр "53-4" додати цифри "77-1";

б) у пункті 10 після слова "статті" додати цифри "77-1,";

в) додати пункт 14 виклавши його у такій редакції:

"14) посадові особи органів внутрішніх справ (стаття 77-1, перша, третя частина статті 85);";

г) у пункті 17 після слова "статті" додати цифри "77-1,".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, а також забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Гройсман 

Опрос