Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О специальном режиме инвестиционной деятельности на территории приоритетного развития в Житомирской области

Проект закона Украины от 09.10.2015 № 3294
Дата рассмотрения: 09.10.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку в Житомирській області

Цей Закон визначає правовий режим, економічні умови та принципи запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку в Житомирській області.

Стаття 1. Загальні положення

1.1. Метою запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку в Житомирській області (далі - спеціальний режим інвестиційної діяльності) є прискорений розвиток регіону шляхом залучення інвестицій у пріоритетні галузі виробництва, збереження існуючих та створення нових робочих місць, впровадження новітніх технологій, створення високоефективних конкурентоспроможних виробництв, сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв'язків та підприємництва, підвищення ефективності використання виробничих потужностей підприємств Житомирської області та їх експортного потенціалу, збільшення поставок високоякісних товарів та послуг, створення сучасної виробничої, транспортної та ринкової інфраструктури, ефективного використання природних ресурсів, відновлення радіаційно забруднених земель, впровадження передових сільськогосподарських технологій.

1.2. Спеціальний режим інвестиційної діяльності запроваджується для реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності (далі - інвестиційні проекти), перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, на строк 20 років на території пріоритетного розвитку в Житомирській області, до якої належать у своїх адміністративно-територіальних межах міста Бердичів, Коростень, Новоград-Волинський, а також Коростенський, Новоград-Волинський, Лугинський, Народицький, Овруцький, Олевський, Малинський, Ємільчинський, Володарсько-Волинський райони.

1.3. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

спеціальний режим інвестиційної діяльності - це правовий режим, який передбачає введення податкових, митних та інших пільг, передбачених цим Законом, для суб'єктів господарювання, що реалізують на території пріоритетного розвитку інвестиційні проекти, затверджені Радою з питань території пріоритетного розвитку;

територія пріоритетного розвитку - територія, на якій склалися несприятливі соціально-економічні та екологічні умови, незадовільний стан зайнятості населення і на якій запроваджується спеціальний режим інвестиційної діяльності для створення нових робочих місць;

реструктуризація підприємства - це здійснення організаційно-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, його управління, форми власності, організаційно - правової форми, з метою фінансового оздоровлення підприємства, збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності виробництва;

перепрофілювання підприємства - зміна технології виробничого процесу для випуску нової продукції (виконання робіт, надання послуг);

реконструкція підприємства - переобладнання існуючих виробничих потужностей, пов'язане з удосконаленням виробництва і підвищенням його техніко-економічного рівня на основі науково-технічних досягнень, що здійснюється за комплексним проектом реконструкції підприємства з метою збільшення виробничих потужностей, поліпшення якості та зміни номенклатури продукції при поліпшенні умов праці та охорони навколишнього природного середовища.

Стаття 2. Особливості дії законодавства України на території пріоритетного розвитку

1. Законодавство України на території пріоритетного розвитку діє в межах Конституції України з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

2. Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади у період запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності діють у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Стаття 3. Органи управління територією пріоритетного розвитку

1. Органами управління територією пріоритетного розвитку є:

Органи місцевого самоврядування;

Рада з питань території пріоритетного розвитку.

Стаття 4. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо управління територіями пріоритетного розвитку

1. Органи місцевого самоврядування територій, на яких запроваджується спеціальний режим інвестиційної діяльності, здійснюють свої повноваження відповідно до Конституції та законів України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

2. Крім того, до повноважень органу місцевого самоврядування також належить укладення договору (контракту) з суб'єктом господарювання щодо умов реалізації інвестиційного проекту, затвердженого Радою з питань територій пріоритетного розвитку, у встановленому цим Законом порядку.

Стаття 5. Повноваження Ради з питань території пріоритетного розвитку

1. Рада з питань території пріоритетного розвитку (далі - Рада) є спеціально уповноваженим органом управління спеціальним режимом інвестиційної діяльності, що запроваджується відповідно до цього Закону на території пріоритетного розвитку в Житомирській області.

Рада є юридичною особою, яка утворюється Житомирською обласною радою за поданням Житомирської обласної державної адміністрації.

Положення про Раду та її склад затверджуються Житомирською обласною радою за поданням Житомирської обласної державної адміністрації.

2. До повноважень Ради належать:

розроблення та забезпечення реалізації стратегії та поточних програм розвитку території пріоритетного розвитку;

розгляд і затвердження інвестиційних проектів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

видача свідоцтв про затвердження інвестиційних проектів;

здійснення в межах своїх повноважень згідно з цим Законом відповідного контролю за реалізацією інвестиційних проектів суб'єктами господарювання на території пріоритетного розвитку;

підготовка відповідних пропозицій щодо встановлення ставок орендної плати, плати за комунальні послуги, тарифів та інших платежів;

організація підготовки та перепідготовки кадрів;

прийняття у межах своєї компетенції рішень, обов'язкових до виконання на території пріоритетного розвитку при реалізації інвестиційних проектів;

розгляд у досудовому порядку спорів, що виникають між органами місцевого самоврядування та суб'єктами господарювання при реалізації інвестиційних проектів;

надання центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, та центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного розвитку, щодо наслідків запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності;

реалізація інших повноважень, передбачених цим Законом.

3. Матеріально-технічне забезпечення Ради може здійснюватися за рахунок відрахувань суб'єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти. Розмір відрахувань встановлюється Радою за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику.

Кошторис витрат Ради затверджується Житомирською обласною радою за поданням Житомирської обласної державної адміністрації.

Стаття 6. Суб'єкти спеціального режиму інвестиційної діяльності

1. Суб'єктами спеціального режиму інвестиційної діяльності є суб'єкти господарювання - юридичні особи, які зареєстровані на території пріоритетного розвитку в Житомирській області і відповідно до укладеного договору (контракту) реалізують інвестиційні проекти на вказаній території у пріоритетних видах економічної діяльності, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України, вартістю, еквівалентною не менше:

200 тис. доларів США - у сільському господарстві, харчовій промисловості, текстильній промисловості, обробленні деревини та виробництві виробів з деревини, целюлозно-паперовій промисловості, виробництві меблів, виробництві готового одягу та хутра, охороні здоров'я, освіті;

300 тис. доларів США - у будівництві;

500 тис. доларів США - у добувній промисловості, хімічному виробництві, виробництві виробів з мінеральних матеріалів, виробництві машин та устаткування, транспорті.

Стаття 7. Умови провадження підприємницької діяльності на території пріоритетного розвитку

1. На території пріоритетного розвитку в Житомирській області можуть провадитися всі види підприємницької діяльності, за винятком заборонених законами України.

Особливості оподаткування не поширюються на суб'єктів господарювання, які здійснюють наступні види діяльності:

фінансова та страхова діяльність (розділи 64, 65, 66 секції "K" КВЕД ДК 009:2010), крім управління фондами (клас 66.30 група 66.3 розділ 66 КВЕД ДК 009:2010);

організування азартних ігор (клас 92.00 група 92.0 розділ 92 КВЕД ДК 009:2010);

діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування, постачання готових страв, обслуговування напоями (клас 56.10 група 56.1 розділ 56), постачання готових страв для подій, постачання інших готових страв (класи 56.21, 56.29 група 56.2 розділ 56), обслуговування напоями (клас 56.30 група 56.3 розділ 56);

діяльність в сфері радіомовлення та телевізійного мовлення, телекомунікації (електрозв'язок) (розділи 60, 61 КВЕД ДК 009:2010);

діяльність національної пошти, інша поштова та кур'єрська діяльність (групи 53.1, 53.2 розділу 53 КВЕД ДК 009:2010);

добувна промисловість та розроблення кар'єрів (розділи 05, 06, 07, 08, 09 КВЕД ДК 009:2010);

діяльність охоронних служб та проведення розслідувань (розділ 80 КВЕД ДК 009:2010).

2. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності, встановлений на території пріоритетного розвитку, поширюється на суб'єктів господарювання виключно під час реалізації ними на цій території інвестиційних проектів відповідно до укладених договорів (контрактів).

3. Затвердження Радою інвестиційного проекту та видача свідоцтва про його затвердження є підставою для укладення відповідним органом місцевого самоврядування договору (контракту) з суб'єктом господарювання щодо умов реалізації інвестиційного проекту, укладення договорів оренди землі, приміщень тощо. Порядок укладення договору (контракту) визначається Житомирською обласною радою.

4. У разі порушення суб'єктом господарювання законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з відповідним органом місцевого самоврядування щодо умов реалізації затвердженого у встановленому цим Законом порядку інвестиційного проекту Рада може скасувати рішення про затвердження інвестиційного проекту та внести пропозиції органу місцевого самоврядування про розірвання у встановленому законодавством порядку договору (контракту), укладеного з суб'єктом господарювання.

5. У разі порушення суб'єктом господарювання законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з органом місцевого самоврядування щодо умов реалізації затвердженого у встановленому цим Законом порядку інвестиційного проекту орган місцевого самоврядування може прийняти рішення про розірвання у встановленому законодавством порядку укладеного з ним договору (контракту), а також внести пропозиції Раді про скасування рішення про затвердження інвестиційного проекту.

6. Рішення Ради про скасування рішення про затвердження інвестиційного проекту та рішення органу місцевого самоврядування про розірвання договору (контракту), укладеного з суб'єктом господарювання, можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Стаття 8. Гарантії стабільності спеціального правового режиму економічної діяльності

1. На території пріоритетного розвитку в Житомирській області установлюється та діє спеціальний правовий режим інвестиційної діяльності визначений цим Законом.

2. Держава гарантує стабільність спеціального режиму інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку в Житомирській області на весь строк, визначений у статті 1 цього Закону.

3. У разі зміни законодавства України з питань спеціального правового режиму інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку в Житомирській області, встановленого цим Законом, на вимогу суб'єкта господарювання застосовуються особливості оподаткування, що діяли на момент укладення договору (контракту) з таким суб'єктом господарювання, та в такому випадку держава гарантує збереження у повному обсязі всіх майнових і немайнових прав такого суб'єкта господарювання.

4. Спори між органами управління територією пріоритетного розвитку та суб'єктами господарювання, з якими укладено договір (контракт) підлягають розгляду в судах України, а спори за участю іноземних суб'єктів господарювання - у судах за погодженням сторін, у тому числі за кордоном.

Стаття 9. Особливості оподаткування суб'єктів господарювання в період реалізації інвестиційних проектів на території пріоритетного розвитку

1. До суб'єктів господарювання під час реалізації ними інвестиційних проектів відповідно до укладених договорів (контрактів) застосовується запроваджений цим Законом спеціальний правовий режим підприємницької діяльності та надаються передбачені цим Законом пільги щодо сплати ввізного мита, податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств та плати за землю.

2. Звільняються від сплати ввізного мита на період реалізації затверджених у встановленому цим Законом порядку інвестиційних проектів, але не більше ніж на п'ять років, суб'єкти господарювання, які ввозять на митну територію України - на територію пріоритетного розвитку - для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією цих інвестиційних проектів відповідно до укладених договорів (контрактів):

матеріали і сировину, перелік та обсяги яких визначаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

устаткування, обладнання та комплектуючі до них.

Ця пільга не застосовується при ввезенні на митну територію України підакцизних товарів.

У разі нецільового використання зазначених матеріалів, сировини, устаткування, обладнання та комплектуючих до них платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито у встановленому законодавством порядку.

3. Звільняються від оподаткування податком на додану вартість на період реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж на п'ять років, операції з ввезення (пересилання) на митну територію України - на територію пріоритетного розвитку - суб'єктами господарювання для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією цих інвестиційних проектів відповідно до укладених договорів (контрактів), устаткування, обладнання та комплектуючих до них.

Ця пільга не застосовується при ввезенні на митну територію України підакцизних товарів.

У разі нецільового використання зазначених устаткування, обладнання та комплектуючих до них податок на додану вартість справляється виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче за митну вартість, перераховану в гривні за валютним (обмінним) курсом, установленим Національним банком України на день оформлення ввізної вантажної митної декларації, з урахуванням пені, нарахованої на таку суму податку, виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання, за період від дати ввезення таких товарів на митну територію України до дати збільшення податкового зобов'язання.

4. Перелік та обсяги ввезення на митну територію України зазначених сировини, матеріалів, устаткування (обладнання) та комплектуючих до них є невід'ємною частиною інвестиційного проекту.

Під терміном устаткування (обладнання) слід розуміти машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, що здійснюється під час реалізації інвестиційного проекту.

Під терміном комплектуючі до устаткування (обладнання) слід розуміти частини, виготовлені згідно із самостійним комплектом документів і призначені для застосування у складі цього устаткування (обладнання).

5. Звільняється на три роки від оподаткування прибуток (в частині, одержаній від освоєння інвестицій) новоствореного, перепрофільованого, реструктуризованого, реконструйованого підприємства, що реалізує інвестиційний проект відповідно до укладеного договору (контракту).

Прибуток таких підприємств, одержаний від реалізації інвестиційного проекту з четвертого по шостий рік включно, оподатковується за ставкою у розмірі 50 відсотків діючої ставки оподаткування.

Ця норма застосовується з моменту одержання зазначеними підприємствами першого прибутку.

Порядок обліку та обчислення прибутку, одержаного від реалізації інвестиційного проекту, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

6. До валового доходу підприємства, нарахованого з метою оподаткування, не включається одержана згідно з інвестиційним проектом відповідно до укладеного договору (контракту) сума інвестицій у вигляді:

коштів;

матеріальних цінностей;

нематеріальних активів, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні.

У разі, якщо протягом звітного (податкового) періоду відбувається часткове або повне відчуження інвестиції, передбаченої цією частиною, суб'єкт господарювання, який одержав інвестицію, зобов'язаний сплатити у повному обсязі податок з прибутку, одержаного в такому звітному (податковому) періоді.

7. Пільги щодо сплати податку на прибуток, передбачені цією статтею, не поширюються на частину прибутку, одержаного суб'єктом господарювання від освоєння інвестицій, що були здійснені за рахунок коштів відповідних бюджетів, у тому числі за рахунок коштів Державного інноваційного фонду.

8. Звільняються від плати за землю на період освоєння земельної ділянки (планування території, будівництва об'єктів інфраструктури тощо), але не більше ніж на п'ять років, суб'єкти господарювання, які реалізують інвестиційні проекти відповідно до укладених договорів (контрактів).

9. Суб'єкти господарювання, які здійснюють свою діяльність з реалізації інвестиційних проектів відповідно до укладених договорів (контрактів) без створення юридичної особи, через філії, відділення, інші відокремлені підрозділи тощо, складають відокремлений баланс фінансово-господарської діяльності, погоджений з відповідними територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

10. Суб'єкти господарювання, які реалізують інвестиційні проекти відповідно до укладених договорів (контрактів), щомісячно складають звіт про цільове використання ввезених ними сировини, матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих до них відповідно до порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

11. Пільги, передбачені цією статтею, застосовуються з моменту укладення суб'єктом господарювання договору (контракту) з відповідним органом місцевого самоврядування.

Стаття 8. Охорона навколишнього природного середовища на території пріоритетного розвитку

1. Діяльність суб'єктів господарювання на території пріоритетного розвитку повинна засновуватися на раціональному та ефективному використанні природних ресурсів шляхом створення та забезпечення умов для охорони навколишнього природного середовища з підтриманням балансу соціально - правових, економічних та екологічних інтересів суспільства та держави.

Стаття 9. Відповідальність суб'єкта господарювання в разі невиконання умов договору (контракту)

У разі неналежного виконання або невиконання суб'єктом господарювання умов договору (контракту), укладеного з відповідним органом місцевого самоврядування, такий суб'єкт несе відповідальність, передбачену законодавством України та відповідним договором (контрактом).

Стаття 10. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку в Житомирській області" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 2, ст. 15 із наступними змінами).

3. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня опублікування цього Закону:

у місячний строк визначити перелік видів економічної діяльності, які є пріоритетними для реалізації інвестиційних проектів на території пріоритетного розвитку в Житомирській області;

визначити цільові індикатори функціонування запровадженого спеціального режиму інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку в Житомирській області та критичний рівень недосягнення цільових індикаторів;

забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

4. Встановити, що до приведення законодавства України у відповідність із цим Законом інші закони та нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос