Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины (относительно установления правил оставления искового заявления, апелляционной и кассационной жалобы без движения)

Проект закона Украины от 09.10.2015 № 3291
Дата рассмотрения: 09.10.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України (щодо встановлення правил залишення позовної заяви, апеляційної та касаційної скарги без руху)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 6, ст. 56) наступні зміни:

1. Статтю 63 викласти в наступній редакції:

"Стаття 63. Залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви

Суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 54 - 57 цього Кодексу, постановляє ухвалу, в якій зазначаються підстави залишення заяви без руху, про що повідомляє позивача і надає йому строк для усунення недоліків, який не може перевищувати п'яти днів з дня отримання позивачем ухвали.

Якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк виконає вимоги, визначені статтями 54 - 57 цього Кодексу, позовна заява вважається поданою в день первісного її подання до суду. Інакше заява вважається неподаною і повертається позивачеві.

Крім цього, суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи без розгляду, якщо:

1) позовну заяву підписано особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не вказано;

2) порушено правила об'єднання вимог або об'єднано в одній позовній заяві кілька вимог до одного чи кількох відповідачів і сумісний розгляд цих вимог перешкоджатиме з'ясуванню прав і взаємовідносин сторін чи суттєво утруднить вирішення спору;

3) до винесення ухвали про порушення провадження у справі від позивача надійшла заява про врегулювання спору.

Суддя повертає позовну заяву не пізніше трьох днів з дня її надходження, про що виносить ухвалу. Ухвалу про повернення позовної заяви може бути оскаржено.

Повернення позовної заяви не перешкоджає повторному зверненню з нею до господарського суду в загальному порядку після усунення допущеного порушення.".

2. Статтю 97 викласти в наступній редакції:

"Стаття 97. Залишення апеляційної скарги без руху, повернення апеляційної скарги

До апеляційної скарги, яка не оформлена відповідно до вимог, встановлених статтею 94 цього Кодексу застосовуються положення статті 63 цього Кодексу.

Апеляційна скарга не приймається до розгляду і повертається апеляційним господарським судом, якщо:

1) скаргу подано після закінчення строку, встановленого для її подання, без клопотання про поновлення цього строку або таке клопотання відхилено;

2) до винесення ухвали про прийняття скарги до провадження особа, яка подала скаргу, подала заяву про її відкликання.

Про повернення апеляційної скарги виноситься ухвала.

На ухвалу про повернення апеляційної скарги може бути подана касаційна скарга.".

3. Статтю 1113 викласти в наступній редакції:

"Стаття 1113. Залишення касаційної скарги без руху, повернення касаційної скарги

У разі якщо касаційну скаргу подано без додержання вимог статті 111 цього Кодексу, скарга залишається судом без руху, а особа, що подала касаційну скаргу, письмово повідомляється про недоліки касаційної скарги та строк, протягом якого вона зобов'язана їх усунути.

Якщо заявник усунув недоліки касаційної скарги в установлений строк, вона вважається поданою в день її первісного подання до суду касаційної інстанції. Інакше касаційна скарга вважається неподаною і повертається особі, що її подала.

Касаційна скарга не приймається до розгляду і повертається судом, якщо:

1) скаргу подано після закінчення строку, встановленого для її подання, без клопотання про поновлення цього строку або таке клопотання відхилено;

2) до надіслання ухвали про прийняття скарги до провадження від особи, що подала скаргу, надійшла заява про її відкликання.

Про залишення касаційної скарги без руху чи повернення касаційної скарги виноситься ухвала.".

4. У частині другій статті 1114 після словосполучення "або про" додати словосполучення "залишення касаційної скарги без руху чи".

II. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Встановити, що до приведення чинного законодавства у відповідність із цим Законом інші закони та нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос