Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О специальном режиме инвестиционной деятельности на территории города Шостки Сумской области

Проект закона Украины от 09.10.2015 № 3286
Дата рассмотрения: 09.10.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Шостки Сумської області

Цей Закон визначає правовий режим, економічні умови та принципи запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності в пріоритетних видах економічної діяльності на території міста Шостки Сумської області.

Стаття 1. Загальні положення

1.1. Метою запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності в пріоритетних видах економічної діяльності на території міста Шостки Сумської області (далі - спеціальний режим інвестиційної діяльності) є прискорений розвиток міста Шостки Сумської області шляхом залучення інвестицій у пріоритетні галузі виробництва, збереження існуючих та створення нових робочих місць, впровадження новітніх технологій, створення високоефективних конкурентоспроможних виробництв, сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв'язків та підприємництва, підвищення ефективності використання виробничих потужностей підприємств міста Шостки Сумської області та їх експортного потенціалу, збільшення поставок високоякісних товарів та послуг, створення сучасної виробничої, транспортної та ринкової інфраструктури.

1.2. Спеціальний режим інвестиційної діяльності запроваджується на строк 20 років на території міста Шостки Сумської області в його адміністративно-територіальних межах для реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 2. Особливості дії законодавства України на території запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності

1. Законодавство України на території запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності діє в межах Конституції України з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

2. Державне регулювання спеціального режиму інвестиційної діяльності на території міста Шостки Сумської області здійснюють органи державної влади, до компетенції яких входить контроль за дотриманням законодавства на території міста Шостки Сумської області.

3. Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади у період запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності діють у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Стаття 3. Орган управління спеціальним режимом інвестиційної діяльності та його повноваження

1. Органом управління спеціальним режимом інвестиційної діяльності є Рада з питань спеціального режиму інвестиційної діяльності (далі - Рада).

Рада є юридичною особою, яка утворюється Сумською обласною державною адміністрацією та виконавчим комітетом Шосткинської міської ради.

Положення про Раду та її склад затверджується Сумською обласною державною адміністрацією та виконавчим комітетом Шосткинської міської ради.

2. До повноважень Ради належать:

розроблення та забезпечення реалізації стратегічних і поточних програм розвитку інвестиційної діяльності на території міста Шостки Сумської області;

розгляд та затвердження інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності на території міста Шостки Сумської області (далі - інвестиційні проекти) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

укладення договорів (контрактів) із суб'єктами господарювання, які реалізують інвестиційні проекти;

внесення пропозицій щодо змін спеціального режиму інвестиційної діяльності у порядку, встановленому законодавством;

надання Кабінету Міністрів України інформації щодо наслідків запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності;

здійснення в межах своїх повноважень згідно з цим Законом відповідного контролю за реалізацією суб'єктами господарювання інвестиційних проектів;

організація підготовки та перепідготовки кадрів;

розгляд у досудовому порядку спорів, що виникають між органами місцевого самоврядування та суб'єктами господарювання при реалізації інвестиційних проектів.

3. Матеріально-технічне забезпечення Ради може здійснюватися за рахунок відрахувань суб'єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти. Розмір відрахувань встановлюється Радою за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику.

Кошторис витрат Ради затверджується спільним рішенням Сумської обласної державної адміністрації та виконавчого комітету Шосткинської міської ради.

Стаття 4. Суб'єкти спеціального режиму інвестиційної діяльності

1. Суб'єктами спеціального режиму інвестиційної діяльності є суб'єкти господарювання - юридичні особи, які зареєстровані на території міста Шостки Сумської області і відповідно до укладеного з Радою договору (контракту) реалізують інвестиційні проекти на території міста Шостки Сумської області у пріоритетних видах економічної діяльності, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України, вартістю, еквівалентною не менше:

200 тис. доларів США - у харчовій промисловості та промисловості з переробки сільськогосподарської продукції, виробництві деревини та виробів з деревини, у сфері охорони здоров'я;

500 тис. доларів США - у будівництві, обробленні відходів, виробництві електроенергії тепловими електростанціями, виробництві та розподілі тепла;

1 млн. доларів США - у виробництві машин та устаткування, порошковій металургії та хімічному виробництві.

Стаття 5. Умови провадження підприємницької діяльності на території запровадження спеціального режиму економічної діяльності

1. На території міста Шостки Сумської області можуть провадитися всі види підприємницької діяльності, за винятком заборонених законами України.

Особливості оподаткування не поширюються на суб'єктів господарювання, які здійснюють наступні види діяльності:

фінансова та страхова діяльність (розділи 64, 65, 66 секції "K" КВЕД ДК 009:2010), крім управління фондами (клас 66.30 група 66.3 розділ 66 КВЕД ДК 009:2010);

організування азартних ігор (клас 92.00 група 92.0 розділ 92 КВЕД ДК 009:2010);

діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування, постачання готових страв, обслуговування напоями (клас 56.10 група 56.1 розділ 56), постачання готових страв для подій, постачання інших готових страв (класи 56.21, 56.29 група 56.2 розділ 56), обслуговування напоями (клас 56.30 група 56.3 розділ 56);

діяльність в сфері радіомовлення та телевізійного мовлення, телекомунікації (електрозв'язок) (розділи 60, 61 КВЕД ДК 009:2010);

діяльність національної пошти, інша поштова та кур'єрська діяльність (групи 53.1, 53.2 розділу 53 КВЕД ДК 009:2010);

добувна промисловість та розроблення кар'єрів (розділи 05, 06, 07, 08, 09 КВЕД ДК 009:2010);

діяльність охоронних служб та проведення розслідувань (розділ 80 КВЕД ДК 009:2010).

2. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності, встановлений на території міста Шостки Сумської області, поширюється на суб'єктів господарювання виключно під час реалізації ними на цій території інвестиційних проектів відповідно до укладених з Радою договорів (контрактів).

3. Затвердження Радою інвестиційного проекту та укладення договору (контракту) з суб'єктом господарювання щодо умов його реалізації є підставою для укладення відповідним органом місцевого самоврядування договорів оренди земельних ділянок, приміщень тощо.

4. У разі порушення суб'єктом господарювання законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з Радою щодо умов реалізації інвестиційного проекту Рада може прийняти рішення про розірвання у встановленому законодавством порядку договору (контракту), укладеного з суб'єктом господарювання.

Рішення про розірвання договору (контракту) з Радою може бути оскаржено в судовому порядку.

Стаття 6. Гарантії стабільності спеціального правового режиму економічної діяльності

1. На території міста Шостки Сумської області установлюється та діє спеціальний правовий режим інвестиційної діяльності визначений цим Законом.

2. Держава гарантує стабільність спеціального режиму інвестиційної діяльності на території міста Шостки Сумської області на весь строк, визначений у статті 1 цього Закону.

3. У разі зміни законодавства України з питань спеціального правового режиму інвестиційної діяльності на території міста Шостки Сумської області, встановленого цим Законом, на вимогу суб'єкта господарювання застосовуються особливості оподаткування, що діяли на момент укладення Радою договору (контракту) з таким суб'єктом господарювання, та в такому випадку держава гарантує збереження у повному обсязі всіх майнових і немайнових прав такого суб'єкта господарювання.

4. Спори між Радою та суб'єктами господарювання, з якими укладено договір (контракт) підлягають розгляду в судах України, а спори за участю іноземних суб'єктів господарювання - у судах за погодженням сторін, у тому числі за кордоном.

Стаття 7. Особливості оподаткування суб'єктів господарювання в період реалізації інвестиційних проектів на території міста Шостки Сумської області

1. До суб'єктів господарювання під час реалізації ними інвестиційних проектів відповідно до укладених з Радою договорів (контрактів) застосовується запроваджений цим Законом спеціальний правовий режим підприємницької діяльності та надаються передбачені цим Законом пільги щодо сплати ввізного мита, податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств та плати за землю.

2. Звільняються від сплати ввізного мита на період реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж на п'ять років, суб'єкти господарювання, які ввозять на митну територію України - на територію міста Шостки Сумської області - для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією цих інвестиційних проектів відповідно до укладених з Радою договорів (контрактів):

матеріали і сировину, перелік та обсяги яких визначаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

устаткування, обладнання та комплектуючі до них.

Ця пільга не застосовується при ввезенні на митну територію України підакцизних товарів.

У разі нецільового використання зазначених матеріалів, сировини, устаткування, обладнання та комплектуючих до них платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито у встановленому законодавством порядку.

3. Звільняються від оподаткування податком на додану вартість на період реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж на п'ять років, операції з ввезення (пересилання) на митну територію України - на територію міста Шостки Сумської області - суб'єктами господарювання для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією цих інвестиційних проектів відповідно до укладених з Радою договорів (контрактів), устаткування, обладнання та комплектуючих до них.

Ця пільга не застосовується при ввезенні на митну територію України підакцизних товарів.

У разі нецільового використання зазначених устаткування, обладнання та комплектуючих до них податок на додану вартість справляється виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче за митну вартість, перераховану в гривні за валютним (обмінним) курсом, установленим Національним банком України на день оформлення ввізної вантажної митної декларації, з урахуванням пені, нарахованої на таку суму податку, виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання, за період від дати ввезення таких товарів на митну територію України до дати збільшення податкового зобов'язання.

4. Перелік та обсяги ввезення на митну територію України зазначених сировини, матеріалів, устаткування (обладнання) та комплектуючих до них є невід'ємною частиною інвестиційного проекту.

Під терміном устаткування (обладнання) слід розуміти машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, що здійснюється під час реалізації інвестиційного проекту.

Під терміном комплектуючі до устаткування (обладнання) слід розуміти частини, виготовлені згідно із самостійним комплектом документів і призначені для застосування у складі цього устаткування (обладнання).

5. Звільняється на три роки від оподаткування прибуток (в частині, одержаній від освоєння інвестицій) новоствореного, перепрофільованого, реструктуризованого, реконструйованого підприємства, що реалізує інвестиційний проект відповідно до укладеного з Радою договору (контракту).

Прибуток таких підприємств, одержаний від реалізації інвестиційного проекту з четвертого по шостий рік включно, оподатковується за ставкою у розмірі 50 відсотків діючої ставки оподаткування.

Ця норма застосовується з моменту одержання зазначеними підприємствами першого прибутку.

Порядок обліку та обчислення прибутку, одержаного від реалізації інвестиційного проекту, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Зазначені в цьому пункті терміни вживаються в наступному значенні:

реструктуризація підприємства - це здійснення організаційно-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, його управління, форми власності, організаційно - правової форми, з метою фінансового оздоровлення підприємства, збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності виробництва;

перепрофілювання підприємства - зміна технології виробничого процесу для випуску нової продукції (виконання робіт, надання послуг);

реконструкція підприємства - переобладнання існуючих виробничих потужностей, пов'язане з удосконаленням виробництва і підвищенням його техніко-економічного рівня на основі науково-технічних досягнень, що здійснюється за комплексним проектом реконструкції підприємства з метою збільшення виробничих потужностей, поліпшення якості та зміни номенклатури продукції при поліпшенні умов праці та охорони навколишнього природного середовища.

6. До валового доходу підприємства, нарахованого з метою оподаткування, не включається одержана згідно з інвестиційним проектом відповідно до укладеного з Радою договору (контракту) сума інвестицій у вигляді:

коштів;

матеріальних цінностей;

нематеріальних активів, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні.

У разі, якщо протягом звітного (податкового) періоду відбувається часткове або повне відчуження інвестиції, передбаченої цією частиною, суб'єкт господарювання, який одержав інвестицію, зобов'язаний сплатити у повному обсязі податок з прибутку, одержаного в такому звітному (податковому) періоді.

7. Пільги щодо сплати податку на прибуток, передбачені цією статтею, не поширюються на частину прибутку, одержаного суб'єктом господарювання від освоєння інвестицій, що були здійснені за рахунок коштів відповідних бюджетів, у тому числі за рахунок коштів Державного інноваційного фонду.

8. Звільняються від плати за землю на період освоєння земельної ділянки (планування території, будівництва об'єктів інфраструктури тощо), але не більше ніж на п'ять років, суб'єкти господарювання, які реалізують інвестиційні проекти відповідно до укладених з Радою договорів (контрактів).

9. Суб'єкти господарювання, які здійснюють свою діяльність з реалізації інвестиційних проектів відповідно до укладених з Радою договорів (контрактів) без створення юридичної особи, через філії, відділення, інші відокремлені підрозділи тощо, складають відокремлений баланс фінансово-господарської діяльності, погоджений з відповідними територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

10. Суб'єкти господарювання, які реалізують інвестиційні проекти відповідно до укладених з Радою договорів (контрактів), щомісячно складають звіт про цільове використання ввезених ними сировини, матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих до них відповідно до порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

11. Пільги, передбачені цією статтею, застосовуються з моменту укладення суб'єктом господарювання договору (контракту) з Радою.

Стаття 8. Охорона навколишнього природного середовища на території запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності

1. Діяльність суб'єктів господарювання на території запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності повинна засновуватися на раціональному та ефективному використанні природних ресурсів шляхом створення та забезпечення умов для охорони навколишнього природного середовища з підтриманням балансу соціально - правових, економічних та екологічних інтересів суспільства та держави.

Стаття 9. Відповідальність суб'єкта господарювання в разі невиконання умов договору, укладеного з Радою

У разі неналежного виконання або невиконання суб'єктом господарювання умов договору (контракту), укладеного з Радою, такий суб'єкт несе відповідальність, передбачену законодавством України та відповідним договором (контрактом).

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Шостки Сумської області" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 10, ст. 112 із наступними змінами).

3. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня опублікування цього Закону:

у місячний строк визначити перелік видів економічної діяльності, які є пріоритетними для реалізації інвестиційних проектів на території міста Шостки Сумської області;

визначити цільові індикатори функціонування запровадженого спеціального режиму інвестиційної діяльності на території міста Шостки Сумської області та критичний рівень недосягнення цільових індикаторів;

забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

4. Встановити, що до приведення законодавства України у відповідність із цим Законом інші закони та нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос