Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О создании специальной экономической зоны "Рени"

Проект закона Украины от 09.10.2015 № 3285
Дата рассмотрения: 09.10.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про створення спеціальної економічної зони "Рені"

Цей Закон визначає правовий режим, економічні умови та принципи здійснення господарської та інвестиційної діяльності на території спеціальної економічної зони "Рені" (далі - СЕЗ "Рені")

Стаття 1. Загальні положення

1.1. Метою створення СЕЗ "Рені" є прискорений розвиток міста Рені Одеської області шляхом залучення інвестицій у пріоритетні галузі виробництва, збереження існуючих та створення нових робочих місць, впровадження новітніх технологій, створення високоефективних конкурентоспроможних виробництв, сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв'язків та підприємництва, підвищення ефективності використання виробничих потужностей суднобудівних підприємств та їх експортного потенціалу, збільшення поставок високоякісних товарів та послуг, створення сучасної виробничої, транспортної та ринкової інфраструктури.

1.2. СЕЗ "Рені" створюється на строк 20 років на території міста Рені Одеської області загальною площею 94,36 гектара в межах земельної ділянки, наданої у користування Ренійському морському торговельному порту.

Стаття 2. Органи управління СЕЗ "Рені"

Органами управління СЕЗ "Рені" є:

Одеська обласна державна адміністрація;

Ренійська районна державна адміністрація;

Ренійська міська рада;

орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Рені".

Стаття 3. Повноваження Одеської обласної державної адміністрації, Ренійської районної державної адміністрації та Ренійської міської ради щодо управління СЕЗ "Рені"

1. Одеська обласна державна адміністрація здійснює свої повноваження на території СЕЗ "Рені" відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеві державні адміністрації", цього Закону та інших нормативно-правових актів.

2. До сфери повноважень Одеської обласної державної адміністрації також належать:

визначення стратегічних напрямів розвитку СЕЗ "Рені";

надання центральним органам виконавчої влади інформації щодо функціонування СЕЗ "Рені";

внесення пропозицій про зміни в статусі СЕЗ "Рені" у порядку, встановленому законодавством України;

здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.

3. До сфери повноважень Ренійської районної державної адміністрації також належать:

реєстрація суб'єктів СЕЗ "Рені", що реалізують на території СЕЗ "Рені" інвестиційні проекти, затверджені Ренійською міською радою;

утворення, ліквідація, реорганізація органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Рені" за поданням Ренійської міської ради;

організація підготовки (перепідготовки) кадрів;

регулювання залучення до роботи у СЕЗ "Рені" іноземних працівників;

здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.

4. Ренійська міська рада здійснюють свої повноваження на території СЕЗ "Рені" відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", цього Закону та інших нормативно-правових актів.

5. До сфери повноважень Ренійської міської ради також належать:

затвердження стратегічних та поточних програм розвитку СЕЗ "Рені";

забезпечення необхідних умов функціонування державних органів, розташованих на території СЕЗ "Рені";

укладення з органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Рені" генеральної угоди про передачу йому в користування земельних ділянок та природних ресурсів місцевого значення, розташованих на території СЕЗ "Рені";

розгляд і затвердження в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, інвестиційних проектів, що реалізуються на території СЕЗ "Рені";

укладення договору (контракту) з суб'єктом СЕЗ "Рені" щодо умов реалізації інвестиційного проекту в порядку, встановленому Ренійською міською радою;

здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.

Стаття 4. Повноваження органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Рені"

1. Органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Рені" є юридична особа, створена Ренійською районною державною адміністрацією за участю окремих суб'єктів господарювання, які діють на території СЕЗ "Рені".

Положення (статут) про орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Рені" затверджується Ренійською районною державною адміністрацією.

2. До компетенції органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Рені" належить:

розроблення та забезпечення реалізації спільно з суб'єктами СЕЗ "Рені" стратегічних та поточних програм розвитку СЕЗ "Рені";

організація облаштування території СЕЗ "Рені";

організація та контроль за будівництвом об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури, розвиток мережі комунікаційних зв'язків;

укладення договору (контракту) з суб'єктом СЕЗ "Рені" щодо умов реалізації інвестиційного проекту в порядку, встановленому Ренійською районною державною адміністрацією;

укладення договорів на виконання підрядних робіт щодо облаштування території СЕЗ "Рені", будівництва об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури, розвитку мережі комунікаційних зв'язків;

укладення договорів про експлуатацію об'єктів інфраструктури СЕЗ "Рені";

укладення з суб'єктами СЕЗ "Рені" у межах повноважень, наданих Ренійською міською радою, договорів оренди земельних ділянок та використання природних ресурсів місцевого значення;

видача дозволів на будівництво нових господарських об'єктів суб'єктам СЕЗ "Рені", що реалізують на території СЕЗ "Рені" інвестиційні проекти;

участь у розробці та реалізації інвестиційних проектів;

реєстрація суб'єктів СЕЗ "Рені", що реалізують на території СЕЗ "Рені" інвестиційні проекти;

підготовка пропозицій органам місцевого самоврядування щодо ставок орендної плати, розмірів плати за комунальні послуги, тарифів;

здійснення разом з відповідними органами заходів щодо забезпечення законності та правопорядку, економічної та екологічної безпеки на території СЕЗ "Рені";

складання та подання статистичної звітності про функціонування СЕЗ "Рені" відповідно до законодавства України;

виконання інших функцій та повноважень, визначених у положенні (статуті) та переданих до його компетенції іншими органами управління СЕЗ "Рені".

Стаття 5. Суб'єкти СЕЗ "Рені"

1. Суб'єктами СЕЗ "Рені" є суб'єкти господарювання - юридичні особи, які розташовані на території СЕЗ "Рені" і реалізують на цій території інвестиційні проекти у пріоритетних видах економічної діяльності на підставі договору (контракту) щодо умов реалізації цього інвестиційного проекту та які зареєстровані органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Рені" як суб'єкти СЕЗ "Рені". Вартість таких інвестиційних проектів має бути еквівалентною не менше 500 тис. доларів США.

Перелік пріоритетних видів економічної діяльності затверджується Кабінетом Міністрів України.

2. Орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Рені" укладає договір (контракт) щодо умов реалізації інвестиційного проекту та видає суб'єктам СЕЗ "Рені" свідоцтво про реєстрацію, що підтверджує право на отримання пільг, визначених цим Законом.

Стаття 6. Державна реєстрація суб'єктів СЕЗ "Рені"

1. На території СЕЗ "Рені" державна реєстрація суб'єктів господарювання здійснюється у встановленому законодавством порядку.

2. За реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Рені" справляється плата, розмір якої встановлюється Одеською обласною державною адміністрацією.

Кошти, одержані за реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Рені", спрямовуються органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Рені" на розвиток інфраструктури СЕЗ "Рені" у порядку, визначеному Одеською обласною державною адміністрацією за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику.

Стаття 7. Умови провадження підприємницької діяльності на території СЕЗ "Рені"

1. На території СЕЗ "Рені" можуть провадитися всі види підприємницької діяльності, за винятком заборонених законами України.

Особливості оподаткування не поширюються на суб'єктів господарювання, які здійснюють наступні види діяльності:

фінансова та страхова діяльність (розділи 64, 65, 66 секції "К" КВЕД ДК 009:2010), крім управління фондами (клас 66.30 група 66.3 розділ 66 КВЕД ДК 009:2010);

організування азартних ігор (клас 92.00 група 92.0 розділ 92 КВЕД ДК 009:2010);

діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування, постачання готових страв, обслуговування напоями (клас 56.10 група 56.1 розділ 56), постачання готових страв для подій, постачання інших готових страв (класи 56.21, 56.29 група 56.2 розділ 56), обслуговування напоями (клас 56.30 група 56.3 розділ 56);

діяльність в сфері радіомовлення та телевізійного мовлення, телекомунікації (електрозв'язок) (розділи 60, 61 КВЕД ДК 009:2010);

діяльність національної пошти, інша поштова та кур'єрська діяльність (групи 53.1, 53.2 розділу 53 КВЕД ДК 009:2010);

добувна промисловість та розроблення кар'єрів (розділи 05, 06, 07, 08, 09 КВЕД ДК 009:2010);

діяльність охоронних служб та проведення розслідувань (розділ 80 КВЕД ДК 009:2010).

2. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності, встановлений у СЕЗ "Рені", поширюється на суб'єктів СЕЗ "Рені" виключно при здійсненні ними підприємницької діяльності в період реалізації інвестиційних проектів.

3. Створення на території СЕЗ "Рені" комерційних банків, їх філій, аудиторських фірм, страхових, інших фінансових організацій, учасників фондового ринку, діяльність яких підлягає ліцензуванню, здійснюється у встановленому законодавством порядку після попереднього погодження з Миколаївською обласною державною адміністрацією.

4. Затвердження інвестиційного проекту та укладення договору (контракту) щодо умов його реалізації є підставою для реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Рені" як суб'єкта СЕЗ "Рені", укладення договорів оренди землі, приміщень тощо.

5. У разі порушення суб'єктами СЕЗ "Рені" законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Рені" щодо умов реалізації інвестиційного проекту Ренійська міська рада може скасувати рішення про затвердження інвестиційного проекту та внести пропозиції органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Рені" про розірвання у встановленому законодавством порядку договору (контракту), а також внести пропозиції Ренійській районній державній адміністрації про скасування реєстрації суб'єктів СЕЗ "Рені" у встановленому законодавством порядку.

7. Рішення Ренійської міської ради про скасування рішення про затвердження інвестиційного проекту та рішення органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Рені" про розірвання договору (контракту) або рішення Ренійської районної державної адміністрації про скасування реєстрації суб'єктів СЕЗ "Рені" можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Стаття 8. Особливості дії законодавства України на території СЕЗ "Рені"

1. Законодавство України на території СЕЗ "Рені" діє в межах Конституції України з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" та цим Законом.

2. Органи виконавчої влади на території СЕЗ "Рені" діють у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України, з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" та цим Законом.

Стаття 9. Гарантії стабільності спеціального правового режиму економічної діяльності

1. На території СЕЗ "Рені" установлюється та діє спеціальний правовий режим економічної діяльності, визначений Законом України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон", з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

2. Держава гарантує стабільність встановленого цим Законом правового режиму функціонування СЕЗ "Рені" на весь термін, визначений статтею 1 цього Закону.

3. У разі зміни законодавства України з питань оподаткування та митного регулювання до суб'єктів СЕЗ "Рені" на їх вимогу протягом періоду функціонування СЕЗ "Рені" застосовуються особливості оподаткування та митного регулювання, передбачені цим Законом на день їх реєстрації як суб'єктів СЕЗ "Рені".

Стаття 10. Особливості оподаткування та валютного регулювання на території СЕЗ "Рені"

1. Суб'єктам СЕЗ "Рені" надаються передбачені цим Законом пільги щодо сплати ввізного мита, податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, збору до Державного інноваційного фонду та плати за землю.

2. Звільняються від сплати ввізного мита на період реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж на п'ять років, суб'єкти СЕЗ "Рені", які ввозять на територію СЕЗ "Рені" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестиційних проектів:

матеріали і сировину, перелік та обсяги яких визначаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

устаткування, обладнання та комплектуючі до них.

Ця пільга не застосовується при ввезенні на територію СЕЗ "Рені" підакцизних товарів.

У разі нецільового використання зазначених матеріалів, сировини, устаткування, обладнання та комплектуючих до них платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито у встановленому законодавством порядку.

3. Звільняються від оподаткування податком на додану вартість на період реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж на п'ять років, операції з ввезення (пересилання) на територію СЕЗ "Рені" суб'єктами СЕЗ "Рені" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестиційних проектів, устаткування, обладнання та комплектуючих до них.

Ця пільга не застосовується при ввезенні на територію СЕЗ "Рені" підакцизних товарів.

У разі нецільового використання зазначених устаткування, обладнання та комплектуючих до них податок на додану вартість справляється виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче за митну вартість, перераховану в гривні за валютним (обмінним) курсом, установленим Національним банком України на день оформлення ввізної вантажної митної декларації, з урахуванням пені, нарахованої на таку суму податку виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання, за період від дати ввезення таких товарів на митну територію України до дати збільшення податкового зобов'язання.

4. Перелік та обсяги ввезення на митну територію України зазначених сировини, матеріалів, устаткування (обладнання) та комплектуючих до них є невід'ємною частиною інвестиційного проекту.

Під терміном устаткування (обладнання) слід розуміти машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, що здійснюється під час реалізації інвестиційного проекту.

Під терміном комплектуючі до устаткування (обладнання) слід розуміти частини, виготовлені згідно із самостійним комплектом документів і призначені для застосування у складі цього устаткування (обладнання).

5. Порядок контролю за цільовим використанням сировини, матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих до них, що ввозяться відповідно до цього Закону на територію СЕЗ "Рені", встановлюється Кабінетом Міністрів України.

6. Операції з реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) в межах СЕЗ "Рені" по міжзаводській кооперації оподатковуються податком на додану вартість за нульовою ставкою.

7. Звільняється на три роки від оподаткування прибуток суб'єктів СЕЗ "Рені", отриманий на території СЕЗ "Рені" від реалізації інвестиційних проектів, затверджених Ренійською міською радою.

Прибуток таких платників податку, отриманий з четвертого по шостий рік включно від реалізації інвестиційних проектів, затверджених Ренійською міською радою, оподатковується за ставкою 50 відсотків діючої ставки оподаткування.

Починаючи з четвертого року реалізації інвестиційного проекту звільняється протягом десяти років від оподаткування частина прибутку суб'єктів СЕЗ "Рені", спрямована на розвиток виробництва в рамках реалізації інвестиційного проекту.

Зазначені пільги застосовуються з моменту одержання суб'єктом СЕЗ "Рені" першого прибутку від реалізації інвестиційного проекту та не поширюються на частину прибутку, одержаного суб'єктом СЕЗ "Рені" від освоєння інвестицій, що були здійснені за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів та коштів Державного інноваційного фонду.

Порядок обчислення прибутку, одержаного від реалізації інвестиційного проекту, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

8. До валового доходу суб'єкта СЕЗ "Рені", нарахованого з метою оподаткування, не включаються одержані відповідно до інвестиційного проекту суми інвестицій у вигляді:

коштів;

матеріальних цінностей;

нематеріальних активів, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні.

У разі якщо протягом звітного (податкового) періоду відбувається часткове або повне відчуження інвестиції, передбаченої цією частиною, суб'єкт підприємницької діяльності, який отримав інвестицію, зобов'язаний сплатити у повному обсязі податок з прибутку, одержаного в такому звітному (податковому) періоді.

9. Суб'єкти СЕЗ "Рені", які реалізують на території СЕЗ "Рені" інвестиційні проекти, звільняються від сплати збору до Державного інноваційного фонду.

10. Суб'єкти СЕЗ "Рені" (власники земельних ділянок та землекористувачі на території СЕЗ "Рені"), які реалізують на території СЕЗ "Рені" інвестиційні проекти, звільняються від сплати плати за землю.

11. Суми авансових платежів та попередньої оплати за контрактами підприємств суднобудівної промисловості - суб'єктів СЕЗ "Рені", отримані від замовників суден, зараховуються на окремі рахунки цих суб'єктів СЕЗ "Рені", не підлягають безспірному списанню та використовуються лише за цільовим призначенням відповідно до контрактних зобов'язань зазначених підприємств. Ці суми включаються до складу валових доходів таких підприємств з метою визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню згідно з Податковим кодексом України, у момент здачі судна замовнику, а витрати суднобудівних підприємств, здійснені ними за рахунок авансових платежів та попередньої оплати відповідно до їх цільового призначення, включаються до складу валових витрат з метою визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню в податковому періоді, на який припадає дата збільшення валових доходів на суму зазначених платежів.

12. Надходження в іноземній валюті від реалізації суб'єктами СЕЗ "Рені" продукції, товарів (робіт, послуг), вироблених або наданих у СЕЗ "Рені", не підлягають обов'язковому продажу.

Стаття 11. Порядок ввезення на територію СЕЗ "Рені" товарів та інших предметів та вивезення товарів та інших предметів з території СЕЗ "Рені"

1. У СЕЗ "Рені" запроваджується режим спеціальної митної зони, відповідно до якого застосовується такий порядок ввезення та вивезення товарів та інших предметів:

а) у разі ввезення товарів та інших предметів (крім підакцизних товарів) із-за меж митної території України ввізне мито та податок на додану вартість не справляються;

б) у разі вивезення товарів та інших предметів, вироблених, у тому числі повністю, або достатньо перероблених у спеціальній економічній зоні "Рені", з території спеціальної економічної зони "Рені" за межі митної території України вивізне мито і акцизний збір з цих товарів не справляються, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;

в) у разі вивезення з території спеціальної економічної зони "Рені" за межі митної території України товарів та інших предметів, попередньо ввезених з-за меж митної території України на територію спеціальної економічної зони "Рені", вивізне мито, податок на додану вартість і акцизний збір не справляються;

г) у разі вивезення товарів та інших предметів з митної території України на територію спеціальної економічної зони "Рені" вивізне мито не справляється, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;

ґ) у разі ввезення товарів та інших предметів на територію спеціальної економічної зони "Рені" з метою транзиту оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України;

д) в інших випадках оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України.

Не звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України товарів та інших предметів, повністю вироблених, достатньо перероблених на території СЕЗ "Рені".

Повністю виробленими або достатньо переробленими в СЕЗ "Рені" вважаються товари, які відповідають критеріям, викладеним у розділі II Митного кодексу України.

Строк перебування товарів та інших предметів на території СЕЗ "Рені" не обмежується, крім випадків, коли товари та інші предмети мають обмежений строк зберігання.

Положення цієї частини не поширюються на товарообмінні (бартерні) операції та операції з давальницькою сировиною.

2. Митний контроль за переміщенням товарів та інших предметів через межі території СЕЗ "Рені" здійснюється відповідно до законодавства України з метою забезпечення дотримання державними органами, підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами, а також громадянами порядку переміщення товарів та інших предметів через митний кордон України, з урахуванням норм цього Закону.

Для запобігання несанкціонованому та неконтрольованому проникненню на територію СЕЗ "Рені" або за її межі фізичних осіб, транспортних засобів, а також ввезенню і вивезенню товарів та інших предметів територія СЕЗ "Рені" огороджується по периметру та облаштовується відповідно до вимог, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Території зон митного контролю для СЕЗ "Рені", їх межі та режим переміщення товарів, транспортних засобів і громадян встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Митне оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через межі території СЕЗ "Рені", здійснюється відповідно до законодавства України.

За митне оформлення товарів та інших предметів, а також перебування їх під митним контролем на території СЕЗ "Рені" справляються митні збори відповідно до законодавства України.

Організація робіт з облаштування митної інфраструктури і огородження СЕЗ "Рені" та їх фінансування здійснюються органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Рені".

Спеціальний митний режим на території СЕЗ "Рені" запроваджується з дня затвердження центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику акта приймання-передачі в експлуатацію об'єктів митної інфраструктури.

3. Імпорт суб'єктами СЕЗ "Рені" товарів та інших предметів для потреб власного виробництва на територію СЕЗ "Рені" та експорт товарів та інших предметів, повністю вироблених або достатньо перероблених чи оброблених на території СЕЗ "Рені", не підлягає ліцензуванню та квотуванню, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України.

4. На зовнішньоекономічні операції, що здійснюються у СЕЗ "Рені", поширюється спеціальний режим експорту (імпорту) товарів та інші заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України.

Кабінет Міністрів України може встановлювати обмеження щодо ввезення на митну територію України з території СЕЗ "Рені" та вивезення з митної території України на територію СЕЗ "Рені" окремих видів товарів.

Стаття 12. Порядок в'їзду в СЕЗ "Рені" та виїзду з неї

1. На території СЕЗ "Рені" діє порядок в'їзду, виїзду, транзиту та перебування іноземців та осіб без громадянства, який встановлено законодавством України та міжнародними договорами, що ратифіковано Україною.

2. Кабінет Міністрів України може встановлювати спеціальний порядок перетинання кордону України іноземцями та особами без громадянства, які прямують у СЕЗ "Рені", а також спеціальний порядок в'їзду у СЕЗ "Рені" і виїзду з неї громадян України, іноземців та осіб без громадянства.

Стаття 13. Охорона навколишнього природного середовища СЕЗ "Рені"

1. Діяльність СЕЗ "Рені" повинна засновуватися на раціональному та ефективному використанні природних ресурсів шляхом створення та забезпечення умов для охорони навколишнього природного середовища з підтриманням балансу соціально-правових, економічних та екологічних інтересів суспільства та держави.

Стаття 14. Порядок ліквідації СЕЗ "Рені"

1. СЕЗ "Рені" вважається ліквідованою з моменту закінчення строку, на який її було створено, якщо його не буде продовжено в установленому законодавством України порядку.

2. СЕЗ "Рені" може бути ліквідована законом до закінчення строку, на який її було створено, відповідно до Закону України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон".

Стаття 15. Гарантії забезпечення інтересів суб'єктів СЕЗ "Рені" у разі її ліквідації

1. Держава гарантує збереження у повному обсязі всіх майнових і немайнових прав суб'єктів СЕЗ "Рені" у разі її ліквідації.

2. Спори між органами управління СЕЗ "Рені", суб'єктами СЕЗ "Рені" та ліквідаційною комісією, що можуть виникнути у зв'язку з ліквідацією СЕЗ "Рені", підлягають розгляду в судах України, а спори за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності - у судах за погодженням сторін, у тому числі за кордоном.

Стаття 16. Відповідальність суб'єкта СЕЗ "Рені" в разі невиконання умов договору, укладеного з органом господарського розвитку і управління

У разі неналежного виконання або невиконання суб'єктом СЕЗ "Рені" умов договору (контракту), укладеного з органом господарського розвитку і управління, такий суб'єкт несе відповідальність, передбачену законодавством України та відповідним договором (контрактом).

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про спеціальну економічну зону "Рені" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 25, ст. 196 із наступними змінами).

3. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня опублікування цього Закону:

визначити цільові індикатори функціонування спеціальної економічної зони "Миколаїв" та критичний рівень недосягнення цільових індикаторів;

забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

4. Встановити, що до приведення законодавства України у відповідність із цим Законом інші закони та нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Гройсман 

Опрос