Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О создании специальной экономической зоны "Порто-франко"

Проект закона Украины от 09.10.2015 № 3283
Дата рассмотрения: 09.10.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про створення спеціальної економічної зони "Порто-франко"

Цей Закон визначає правовий режим, економічні умови та принципи здійснення господарської та інвестиційної діяльності на території спеціальної економічної зони "Порто-франко" (далі - СЕЗ "Порто-франко")

Стаття 1. Загальні положення

1.1. Метою створення СЕЗ "Порто-франко" є прискорений розвиток міста Одеси шляхом залучення інвестицій у пріоритетні галузі виробництва, збереження існуючих та створення нових робочих місць, впровадження новітніх технологій, створення високоефективних конкурентоспроможних виробництв, сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв'язків та підприємництва, підвищення ефективності використання виробничих потужностей суднобудівних підприємств та їх експортного потенціалу, збільшення поставок високоякісних товарів та послуг, створення сучасної виробничої, транспортної та ринкової інфраструктури.

1.2. СЕЗ "Порто-франко" створюється в місті Одесі на строк 20 років на території Одеського морського торговельного порту в межах штучно насипаної та намитої в акваторії Одеської затоки Чорного моря території Карантинного молу площею 32,5 гектара. Зі сходу, півночі та заходу територія СЕЗ "Порто-франко" межує з акваторією Одеської затоки Чорного моря. На півдні межа СЕЗ "Порто-франко" довжиною 660 метрів проходить по береговій смузі. Загальна довжина периметра території СЕЗ "Порто-франко" становить 3 кілометри.

Стаття 2. Органи управління СЕЗ "Порто-франко"

Органами управління СЕЗ "Порто-франко" є:

Одеська міська рада;

Одеська обласна державна адміністрація;

орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Порто-франко".

Стаття 3. Повноваження Одеської міської ради та Одеської обласної державної адміністрації щодо управління СЕЗ "Порто-франко"

1. Одеська міська рада здійснює свої повноваження на території СЕЗ "Порто-франко" відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", цього Закону та інших нормативно-правових актів.

2. До сфери повноважень Одеської міської ради також належить:

затвердження стратегічних та поточних програм розвитку СЕЗ "Порто-франко";

укладення з органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Порто-франко" генеральної угоди про передачу йому в користування земельних ділянок та природних ресурсів місцевого значення на території СЕЗ "Порто-франко";

здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.

3. Одеська обласна державна адміністрація здійснює свої повноваження на території СЕЗ "Порто-франко" відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеві державні адміністрації", цього Закону та інших нормативно-правових актів.

4. До сфери повноважень Одеської обласної державної адміністрації також належать:

забезпечення необхідних умов функціонування державних органів, розташованих на території СЕЗ "Порто-франко";

утворення, ліквідація, реорганізація органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Порто-франко";

розгляд і затвердження в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, інвестиційних проектів, що реалізуються на території СЕЗ "Порто-франко" (далі - інвестиційні проекти);

регулювання залучення до роботи у СЕЗ "Порто-франко" іноземних працівників;

надання центральним органам виконавчої влади інформації щодо функціонування СЕЗ "Порто-франко";

затвердження порядку укладення договору (контракту) з суб'єктом СЕЗ "Порто-франко" щодо умов реалізації інвестиційного проекту;

затвердження порядку реєстрації суб'єктів СЕЗ "Порто-франко";

здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.

Стаття 4. Повноваження органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Порто-франко"

1. Органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Порто-франко" є юридична особа, створена Одеською обласною державною адміністрацією за участю окремих суб'єктів господарювання, які діють на території СЕЗ "Порто-франко".

Положення (статут) про орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Порто-франко" затверджується Одеською обласною державною адміністрацією.

2. До компетенції органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Порто-франко" належить:

розроблення та забезпечення реалізації спільно з суб'єктами СЕЗ "Порто-франко" стратегічних та поточних програм розвитку СЕЗ "Порто-франко";

організація облаштування території СЕЗ "Порто-франко";

організація та контроль за будівництвом об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури, розвиток мережі комунікаційних зв'язків;

укладення договору (контракту) з суб'єктом СЕЗ "Порто-франко" щодо умов реалізації інвестиційного проекту в порядку, встановленому Одеською обласною державною адміністрацією;

укладення договорів на виконання підрядних робіт щодо облаштування території СЕЗ "Порто-франко", будівництва об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури, розвитку мережі комунікаційних зв'язків;

укладення договорів про експлуатацію об'єктів інфраструктури СЕЗ "Порто-франко";

укладення з суб'єктами СЕЗ "Порто-франко" у межах повноважень, наданих Одеською міською радою, договорів оренди земельних ділянок та використання природних ресурсів місцевого значення;

видача дозволів на будівництво нових господарських об'єктів суб'єктам СЕЗ "Порто-франко", що реалізують на території СЕЗ "Порто-франко" інвестиційні проекти;

участь у розробці та реалізації інвестиційних проектів;

реєстрація суб'єктів СЕЗ "Порто-франко", що реалізують на території СЕЗ "Порто-франко" інвестиційні проекти;

підготовка пропозицій органам місцевого самоврядування щодо ставок орендної плати, розмірів плати за комунальні послуги, тарифів;

здійснення разом з відповідними органами заходів щодо забезпечення законності та правопорядку, економічної та екологічної безпеки на території СЕЗ "Порто-франко";

складання та подання статистичної звітності про функціонування СЕЗ "Порто-франко" відповідно до законодавства України;

виконання інших функцій та повноважень, визначених у положенні (статуті) та переданих до його компетенції іншими органами управління СЕЗ "Порто-франко".

Стаття 5. Суб'єкти СЕЗ "Порто-франко"

1. Суб'єктами СЕЗ "Порто-франко" є суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, які розташовані на території СЕЗ "Порто-франко" і реалізують на цій території інвестиційні проекти у пріоритетних видах економічної діяльності на підставі договору (контракту) щодо умов реалізації цього інвестиційного проекту та які зареєстровані органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Порто-франко" як суб'єкти СЕЗ "Порто-франко". Вартість таких інвестиційних проектів має бути еквівалентною не менше:

500 тис. доларів США - у харчовій промисловості та промисловості з переробки сільськогосподарської продукції;

700 тис. доларів США - у будівництві, енергетиці, сфері транспорту;

1 млн. доларів США - у машинобудуванні та приладобудуванні;

3 млн. доларів США - на підприємствах суднобудівної промисловості.

Перелік пріоритетних видів економічної діяльності затверджується Кабінетом Міністрів України.

2. Орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Порто-франко" укладає договір (контракт) щодо умов реалізації інвестиційного проекту та видає суб'єктам СЕЗ "Порто-франко" свідоцтво про реєстрацію, що підтверджує право на отримання пільг, визначених цим Законом.

Стаття 6. Державна реєстрація суб'єктів СЕЗ "Порто-франко"

1. На території СЕЗ "Порто-франко" державна реєстрація суб'єктів господарювання здійснюється у встановленому законодавством порядку.

2. За реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Порто-франко" справляється плата, розмір якої встановлюється Одеською обласною державною адміністрацією.

Кошти, одержані за реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Порто-франко", спрямовуються органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Порто-франко" на розвиток інфраструктури СЕЗ "Порто-франко" у порядку, визначеному Одеською обласною державною адміністрацією за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику.

Стаття 7. Умови провадження підприємницької діяльності на території СЕЗ "Порто-франко"

1. На території СЕЗ "Порто-франко" можуть провадитися всі види підприємницької діяльності, за винятком заборонених законами України.

Особливості оподаткування не поширюються на суб'єктів господарювання, які здійснюють наступні види діяльності:

фінансова та страхова діяльність (розділи 64, 65, 66 секції "К" КВЕД ДК 009:2010), крім управління фондами (клас 66.30 група 66.3 розділ 66 КВЕД ДК 009:2010);

організування азартних ігор (клас 92.00 група 92.0 розділ 92 КВЕД ДК 009:2010);

діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування, постачання готових страв, обслуговування напоями (клас 56.10 група 56.1 розділ 56), постачання готових страв для подій, постачання інших готових страв (класи 56.21, 56.29 група 56.2 розділ 56), обслуговування напоями (клас 56.30 група 56.3 розділ 56);

діяльність в сфері радіомовлення та телевізійного мовлення, телекомунікації (електрозв'язок) (розділи 60, 61 КВЕД ДК 009:2010);

діяльність національної пошти, інша поштова та кур'єрська діяльність (групи 53.1, 53.2 розділу 53 КВЕД ДК 009:2010);

добувна промисловість та розроблення кар'єрів (розділи 05, 06, 07, 08, 09 КВЕД ДК 009:2010);

діяльність охоронних служб та проведення розслідувань (розділ 80 КВЕД ДК 009:2010).

2. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності, встановлений у СЕЗ "Порто-франко", поширюється на суб'єктів СЕЗ "Порто-франко" виключно при здійсненні ними підприємницької діяльності в період реалізації інвестиційних проектів.

3. Створення на території СЕЗ "Порто-франко" комерційних банків, їх філій, аудиторських фірм, страхових, інших фінансових організацій, учасників фондового ринку, діяльність яких підлягає ліцензуванню, здійснюється у встановленому законодавством порядку після попереднього погодження з Одеською обласною державною адміністрацією.

4. Затвердження інвестиційного проекту та укладення договору (контракту) щодо умов його реалізації є підставою для реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Порто-франко" як суб'єкта СЕЗ "Порто-франко", укладення договорів оренди землі, приміщень тощо.

5. У разі порушення суб'єктами СЕЗ "Порто-франко" законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Порто-франко" щодо умов реалізації інвестиційного проекту Одеська міська рада може внести пропозиції Одеській обласній державній адміністрації про скасування рішення про затвердження інвестиційного проекту, а також внести пропозиції органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Порто-франко" про розірвання договору (контракту) і скасування реєстрації суб'єктів СЕЗ "Порто-франко" у встановленому законодавством порядку.

6. У разі порушення суб'єктами СЕЗ "Порто-франко" законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Порто-франко" щодо умов реалізації затвердженого в установленому цим Законом порядку інвестиційного проекту Одеська обласна державна адміністрація може прийняти рішення про скасування рішення про затвердження інвестиційного проекту, а також внести пропозиції органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Порто-франко" про розірвання договору (контракту) та скасування реєстрації суб'єктів СЕЗ "Порто-франко" у встановленому законодавством порядку.

7. Рішення Одеської обласної державної адміністрації про скасування рішення про затвердження інвестиційного проекту та рішення органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Порто-франко" про розірвання договору (контракту) або реєстрації суб'єктів СЕЗ "Порто-франко" можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Стаття 8. Особливості дії законодавства України на території СЕЗ "Порто-франко"

1. Законодавство України на території СЕЗ "Порто-франко" діє в межах Конституції України з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" та цим Законом.

2. Органи виконавчої влади на території СЕЗ "Порто-франко" діють у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України, з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" та цим Законом.

Стаття 9. Гарантії стабільності спеціального правового режиму економічної діяльності

1. На території СЕЗ "Порто-франко" установлюється та діє спеціальний правовий режим економічної діяльності, визначений Законом України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон", з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

2. Держава гарантує стабільність встановленого цим Законом правового режиму функціонування СЕЗ "Порто-франко" на весь термін, визначений статтею 1 цього Закону.

3. У разі зміни законодавства України з питань оподаткування та митного регулювання до суб'єктів СЕЗ "Порто-франко" на їх вимогу протягом періоду функціонування СЕЗ "Порто-франко" застосовуються особливості оподаткування та митного регулювання, передбачені цим Законом на день їх реєстрації як суб'єктів СЕЗ "Порто-франко".

Стаття 10. Особливості оподаткування та валютного регулювання на території СЕЗ "Порто-франко"

1. Суб'єктам СЕЗ "Порто-франко" надаються передбачені цим Законом пільги щодо сплати ввізного мита, податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, збору до Державного інноваційного фонду та плати за землю.

2. Звільняються від сплати ввізного мита на період реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж на п'ять років, суб'єкти СЕЗ "Порто-франко", які ввозять на територію СЕЗ "Порто-франко" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестиційних проектів:

матеріали і сировину, перелік та обсяги яких визначаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

устаткування, обладнання та комплектуючі до них.

Ця пільга не застосовується при ввезенні на територію СЕЗ "Порто-франко" підакцизних товарів.

У разі нецільового використання зазначених матеріалів, сировини, устаткування, обладнання та комплектуючих до них платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито у встановленому законодавством порядку.

3. Звільняються від оподаткування податком на додану вартість на період реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж на п'ять років, операції з ввезення (пересилання) на територію СЕЗ "Порто-франко" суб'єктами СЕЗ "Порто-франко" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестиційних проектів, устаткування, обладнання та комплектуючих до них.

Ця пільга не застосовується при ввезенні на територію СЕЗ "Порто-франко" підакцизних товарів.

У разі нецільового використання зазначених устаткування, обладнання та комплектуючих до них податок на додану вартість справляється виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче за митну вартість, перераховану в гривні за валютним (обмінним) курсом, установленим Національним банком України на день оформлення ввізної вантажної митної декларації, з урахуванням пені, нарахованої на таку суму податку виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання, за період від дати ввезення таких товарів на митну територію України до дати збільшення податкового зобов'язання.

4. Перелік та обсяги ввезення на митну територію України зазначених сировини, матеріалів, устаткування (обладнання) та комплектуючих до них є невід'ємною частиною інвестиційного проекту.

Під терміном устаткування (обладнання) слід розуміти машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, що здійснюється під час реалізації інвестиційного проекту.

Під терміном комплектуючі до устаткування (обладнання) слід розуміти частини, виготовлені згідно із самостійним комплектом документів і призначені для застосування у складі цього устаткування (обладнання).

5. Порядок контролю за цільовим використанням сировини, матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих до них, що ввозяться відповідно до цього Закону на територію СЕЗ "Порто-франко", встановлюється Кабінетом Міністрів України.

6. Операції з реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) в межах СЕЗ "Порто-франко" по міжзаводській кооперації оподатковуються податком на додану вартість за нульовою ставкою.

7. Звільняється на три роки від оподаткування прибуток суб'єктів СЕЗ "Порто-франко", отриманий на території СЕЗ "Порто-франко" від реалізації інвестиційних проектів, затверджених Одеською обласною державною адміністрацією.

Прибуток таких платників податку, отриманий з четвертого по шостий рік включно від реалізації інвестиційних проектів, затверджених Одеською обласною державною адміністрацією, оподатковується за ставкою 50 відсотків діючої ставки оподаткування.

Починаючи з четвертого року реалізації інвестиційного проекту звільняється протягом десяти років від оподаткування частина прибутку підприємств суднобудівної промисловості - суб'єктів СЕЗ "Порто-франко", спрямована на розвиток виробництва в рамках реалізації інвестиційного проекту.

Зазначені пільги застосовуються з моменту одержання суб'єктом СЕЗ "Порто-франко" першого прибутку від реалізації інвестиційного проекту та не поширюються на частину прибутку, одержаного суб'єктом СЕЗ "Порто-франко" від освоєння інвестицій, що були здійснені за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів та коштів Державного інноваційного фонду.

Порядок обчислення прибутку, одержаного від реалізації інвестиційного проекту, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

8. До валового доходу суб'єкта СЕЗ "Порто-франко", нарахованого з метою оподаткування, не включаються одержані відповідно до інвестиційного проекту суми інвестицій у вигляді:

коштів;

матеріальних цінностей;

нематеріальних активів, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні.

У разі якщо протягом звітного (податкового) періоду відбувається часткове або повне відчуження інвестиції, передбаченої цією частиною, суб'єкт підприємницької діяльності, який отримав інвестицію, зобов'язаний сплатити у повному обсязі податок з прибутку, одержаного в такому звітному (податковому) періоді.

9. Суб'єкти СЕЗ "Порто-франко", які реалізують на території СЕЗ "Порто-франко" інвестиційні проекти, звільняються від сплати збору до Державного інноваційного фонду.

10. Суб'єкти СЕЗ "Порто-франко" (власники земельних ділянок та землекористувачі на території СЕЗ "Порто-франко"), які реалізують на території СЕЗ "Порто-франко" інвестиційні проекти, звільняються від сплати плати за землю.

11. Суми авансових платежів та попередньої оплати за контрактами підприємств суднобудівної промисловості - суб'єктів СЕЗ "Порто-франко", отримані від замовників суден, зараховуються на окремі рахунки цих суб'єктів СЕЗ "Порто-франко", не підлягають безспірному списанню та використовуються лише за цільовим призначенням відповідно до контрактних зобов'язань зазначених підприємств. Ці суми включаються до складу валових доходів таких підприємств з метою визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню згідно з Податковим кодексом України, у момент здачі судна замовнику, а витрати суднобудівних підприємств, здійснені ними за рахунок авансових платежів та попередньої оплати відповідно до їх цільового призначення, включаються до складу валових витрат з метою визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню в податковому періоді, на який припадає дата збільшення валових доходів на суму зазначених платежів.

12. Надходження в іноземній валюті від реалізації суб'єктами СЕЗ "Порто-франко" продукції, товарів (робіт, послуг), вироблених або наданих у СЕЗ "Порто-франко", не підлягають обов'язковому продажу.

Стаття 11. Порядок ввезення на територію СЕЗ "Порто-франко" товарів та інших предметів та вивезення товарів та інших предметів з території СЕЗ "Порто-франко"

1. У СЕЗ "Порто-франко" запроваджується режим спеціальної митної зони, відповідно до якого застосовується такий порядок ввезення та вивезення товарів та інших предметів:

а) у разі ввезення товарів та інших предметів (крім підакцизних товарів) із-за меж митної території України ввізне мито та податок на додану вартість не справляються;

б) у разі вивезення товарів та інших предметів, вироблених, у тому числі повністю, або достатньо перероблених у спеціальній економічній зоні "Порто-франко", з території спеціальної економічної зони "Порто-франко" за межі митної території України вивізне мито і акцизний збір з цих товарів не справляються, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;

в) у разі вивезення з території спеціальної економічної зони "Порто-франко" за межі митної території України товарів та інших предметів, попередньо ввезених з-за меж митної території України на територію спеціальної економічної зони "Порто-франко", вивізне мито, податок на додану вартість і акцизний збір не справляються;

г) у разі вивезення товарів та інших предметів з митної території України на територію спеціальної економічної зони "Порто-франко" вивізне мито не справляється, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;

ґ) у разі ввезення товарів та інших предметів на територію спеціальної економічної зони "Порто-франко" з метою транзиту оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України;

д) в інших випадках оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України.

Не звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України товарів та інших предметів, повністю вироблених, достатньо перероблених на території СЕЗ "Порто-франко".

Повністю виробленими або достатньо переробленими в СЕЗ "Порто-франко" вважаються товари, які відповідають критеріям, викладеним у розділі II Митного кодексу України.

Строк перебування товарів та інших предметів на території СЕЗ "Порто-франко" не обмежується, крім випадків, коли товари та інші предмети мають обмежений строк зберігання.

Положення цієї частини не поширюються на товарообмінні (бартерні) операції та операції з давальницькою сировиною.

2. Митний контроль за переміщенням товарів та інших предметів через межі території СЕЗ "Порто-франко" здійснюється відповідно до законодавства України з метою забезпечення дотримання державними органами, підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами, а також громадянами порядку переміщення товарів та інших предметів через митний кордон України, з урахуванням норм цього Закону.

Для запобігання несанкціонованому та неконтрольованому проникненню на територію СЕЗ "Порто-франко" або за її межі фізичних осіб, транспортних засобів, а також ввезенню і вивезенню товарів та інших предметів територія СЕЗ "Порто-франко" огороджується по периметру та облаштовується відповідно до вимог, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Території зон митного контролю для СЕЗ "Порто-франко", їх межі та режим переміщення товарів, транспортних засобів і громадян встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Митне оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через межі території СЕЗ "Порто-франко", здійснюється відповідно до законодавства України.

За митне оформлення товарів та інших предметів, а також перебування їх під митним контролем на території СЕЗ "Порто-франко" справляються митні збори відповідно до законодавства України.

Організація робіт з облаштування митної інфраструктури і огородження СЕЗ "Порто-франко" та їх фінансування здійснюються органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Порто-франко".

Спеціальний митний режим на території СЕЗ "Порто-франко" запроваджується з дня затвердження центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику акта приймання-передачі в експлуатацію об'єктів митної інфраструктури.

3. Імпорт суб'єктами СЕЗ "Порто-франко" товарів та інших предметів для потреб власного виробництва на територію СЕЗ "Порто-франко" та експорт товарів та інших предметів, повністю вироблених або достатньо перероблених чи оброблених на території СЕЗ "Порто-франко", не підлягає ліцензуванню та квотуванню, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України.

4. На зовнішньоекономічні операції, що здійснюються у СЕЗ "Порто-франко", поширюється спеціальний режим експорту (імпорту) товарів та інші заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України.

Кабінет Міністрів України може встановлювати обмеження щодо ввезення на митну територію України з території СЕЗ "Порто-франко" та вивезення з митної території України на територію СЕЗ "Порто-франко" окремих видів товарів.

Стаття 12. Порядок в'їзду в СЕЗ "Порто-франко" та виїзду з неї

1. На території СЕЗ "Порто-франко" діє порядок в'їзду, виїзду, транзиту та перебування іноземців та осіб без громадянства, який встановлено законодавством України та міжнародними договорами, що ратифіковано Україною.

2. Кабінет Міністрів України може встановлювати спеціальний порядок перетинання кордону України іноземцями та особами без громадянства, які прямують у СЕЗ "Порто-франко", а також спеціальний порядок в'їзду у СЕЗ "Порто-франко" і виїзду з неї громадян України, іноземців та осіб без громадянства.

Стаття 13. Охорона навколишнього природного середовища СЕЗ "Порто-франко"

1. Діяльність СЕЗ "Порто-франко" повинна засновуватися на раціональному та ефективному використанні природних ресурсів шляхом створення та забезпечення умов для охорони навколишнього природного середовища з підтриманням балансу соціально - правових, економічних та екологічних інтересів суспільства та держави.

Стаття 14. Порядок ліквідації СЕЗ "Порто-франко"

1. СЕЗ "Порто-франко" вважається ліквідованою з моменту закінчення строку, на який її було створено, якщо його не буде продовжено в установленому законодавством України порядку.

2. СЕЗ "Порто-франко" може бути ліквідована законом до закінчення строку, на який її було створено, відповідно до Закону України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон".

Стаття 15. Гарантії забезпечення інтересів суб'єктів СЕЗ "Порто-франко" у разі її ліквідації

1. Держава гарантує збереження у повному обсязі всіх майнових і немайнових прав суб'єктів СЕЗ "Порто-франко" у разі її ліквідації.

2. Спори між органами управління СЕЗ "Порто-франко", суб'єктами СЕЗ "Порто-франко" та ліквідаційною комісією, що можуть виникнути у зв'язку з ліквідацією СЕЗ "Порто-франко", підлягають розгляду в судах України, а спори за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності - у судах за погодженням сторін, у тому числі за кордоном.

Стаття 16. Відповідальність суб'єкта СЕЗ "Порто-франко" в разі невиконання умов договору, укладеного з органом господарського розвитку і управління

У разі неналежного виконання або невиконання суб'єктом СЕЗ "Порто-франко" умов договору (контракту), укладеного з органом господарського розвитку і управління, такий суб'єкт несе відповідальність, передбачену законодавством України та відповідним договором (контрактом).

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про спеціальну (вільну) економічну зону "Порто-франко" на території Одеського морського торговельного порту" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 26, ст. 208 із наступними змінами).

3. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня опублікування цього Закону:

визначити цільові індикатори функціонування спеціальної економічної зони "Порто-франко" та критичний рівень недосягнення цільових індикаторів;

забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

4. Встановити, що до приведення законодавства України у відповідність із цим Законом інші закони та нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Гройсман 

Опрос