Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности и создания новых рабочих мест на территории горных населенных пунктов

Проект закона Украины от 09.10.2015 № 3280
Дата рассмотрения: 09.10.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання інвестиційної діяльності та створення нових робочих місць на території гірських населених пунктів

Верховна Рада України постановляє:

I. Пункт 1 підрозділу 3 Розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) доповнити новим абзацом у такій редакції:

"Суб'єкти господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, зареєстровані на території гірських населених пунктів відповідно до Закону України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць", тимчасово:

1) впродовж перших 2 років з дня реєстрації суб'єкта господарювання як суб'єкта інвестиційної діяльності, що реалізовує інвестиційний проект у пріоритетних галузях економіки на території гірських населених пунктів зі створенням нових робочих місць у них, при ввезенні у митному режимі імпорту на митну територію України устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, що звільняються від оподаткування ввізним митом у порядку, визначеному підпунктом 10 пункту 4 розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України, за умови оформлення митної декларації, можуть за власним бажанням видавати контролюючому органу (а контролюючий орган зобов'язаний прийняти) податковий вексель на суму податкового зобов'язання з податку на додану вартість, визначену в такій митній декларації.

2) впродовж перших 5 років з дня реєстрації суб'єкта господарювання як суб'єкта інвестиційної діяльності, що реалізовує інвестиційний проект у пріоритетних галузях економіки на території гірських населених пунктів зі створенням нових робочих місць у них, звільняються від оподаткування податком на додану вартість з постачання товарів власного виробництва та послуг та вивезення товарів власного виробництва за межі митної території України;

3) впродовж перших 5 років з дня реєстрації суб'єкта господарювання як суб'єкта інвестиційної діяльності, що реалізовує інвестиційний проект у пріоритетних галузях економіки на території гірських населених пунктів зі створенням нових робочих місць у них, звільняються від податку на прибуток.

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня, наступного за роком прийняття Верховною Радою України цього Закону.

2. Внести зміни до таких законів України:

1) у абзаці третьому частини першої статті 12-1 Закону України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 47, ст. 646) після слова "Законом" додати слова "та застосування до суб'єктів господарювання особливих режимів оподаткування, передбачених Податковим та/або Митним кодексами України";

2) у Законі України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць" (Відомості Верховної Ради, 2013 р., N 32, ст. 410):

частину другу статті 2 викласти в такій редакції:

"2. Пріоритетні галузі економіки встановлюються законом".

частину першу статті 3 викласти в такій редакції:

"1. Державна підтримка інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки зі створенням нових робочих місць, в тому числі на територіях гірських населених пунктів, здійснюється у порядку та на умовах, визначених цим Законом";

статтю 4 викласти в такій редакції:

"Стаття 4. Критерії державної підтримки інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки

1. Державна підтримка надається суб'єктам інвестиційної діяльності впродовж перших 5 років з дня реєстрації суб'єкта господарювання як суб'єкта інвестиційної діяльності, що реалізовує інвестиційний проект у пріоритетних галузях економіки зі створенням нових робочих місць у них, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки.

2. Інвестиційним проектом у пріоритетній галузі економіки зі створенням нових робочих місць вважається інвестиційний проект, яким передбачається реалізувати на новоствореному або діючому підприємстві, на якому буде проведено реконструкцію або модернізацію (за обов'язкової умови виділення окремого структурного підрозділу, на якому буде реалізовуватися інвестиційний проект) та який одночасно відповідає таким критеріям:

1) інвестиційний проект реалізується в пріоритетній галузі економіки;

2) загальна кошторисна вартість перевищує суму, за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим на дату початку інвестиційного проекту, еквівалентну:

3 мільйонам євро - для суб'єктів великого підприємництва;

1 мільйону євро - для суб'єктів середнього підприємництва;

500 тисячам євро - для суб'єктів малого підприємництва;

3) кількість створених нових робочих місць для працівників, які безпосередньо задіяні у виробничих процесах, перевищує:

150 - для суб'єктів великого підприємництва;

50 - для суб'єктів середнього підприємництва;

25 - для суб'єктів малого підприємництва;

а для гірських населених пунктів:

не менше 90 відсотків нових робочих місць створено на території гірських населених пунктів;

новостворений або діючий суб'єкт господарювання, на якому буде проведено реконструкцію або модернізацію (за обов'язкової умови виділення окремого структурного підрозділу, на якому буде реалізовуватися інвестиційний проект) зареєстровано на території гірського населеного пункту;

3) середня заробітна плата працівників не менш як у 2,5 рази перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

Даний перелік критеріїв є вичерпним.

3. Інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, що передбачають використання державної підтримки, підлягають державній реєстрації спеціальним уповноваженим органом при Кабінеті Міністрів України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Державний реєстр таких проектів спеціально уповноважений орган при Кабінеті Міністрів України розміщує на своєму офіційному веб-сайті.

Якщо впродовж двох років з дня державної реєстрації інвестиційного проекту не досягнуто показників, встановлених частиною другою цієї статті, строк дії державної реєстрації інвестиційного проекту припиняється, а сума коштів державної підтримки підлягає поверненню суб'єктом господарювання впродовж 3 місяців з дня припинення реєстрації.

4. Вимоги до інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, порядок їх відбору, схвалення та реєстрації встановлюються Кабінетом Міністрів України.

5. Контроль за виконанням цього Закону покладається на спеціально уповноважений орган при Кабінеті Міністрів України та на представництва цього органу в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях".

3. Кабінету Міністрів України, центральним органам виконавчої влади:

- забезпечити введення в дію підзаконних нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію цього Закону, з дня введення в дію цього Закону;

- забезпечити перегляд і скасування своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Гройсман 

Опрос