Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О проведении экономического эксперимента "Прикарпатье" на территории Ивано-Франковской области

Проект закона Украины от 09.10.2015 № 3277
Дата рассмотрения: 09.10.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про проведення економічного експерименту "Прикарпаття" на території Івано-Франківської області"

Цей Закон визначає порядок проведення економічного експерименту на території Івано-Франківської області (далі - Економічний експеримент "Прикарпаття").

Стаття 1. Проведення Економічного експерименту "Прикарпаття"

1. Економічний експеримент "Прикарпаття" проводиться протягом п'яти років з дня набрання чинності цим Законом у адміністративно-територіальних межах Івано-Франківської області.

2. Метою проведення Економічного експерименту "Прикарпаття" є залучення інвестицій у різні галузі виробництва, розвиток рекреаційно-туристичного господарства в області, створення нових робочих місць та пошук ідеальної моделі стрімкого економічного розвитку на прикладі Івано-Франківської області, що в подальшому може використовуватись на території всієї держави.

3. На території проведення Економічного експерименту "Прикарпаття" запроваджується і діє спеціальний правовий режим економічної діяльності, визначений цим Законом.

Стаття 2. Особливості дії законодавства України

1. Держава гарантує стабільність встановленого цим Законом правового режиму функціонування на весь строк дії Економічного експерименту "Прикарпаття".

2. У разі зміни законодавства України з питань оподаткування та митного регулювання до суб'єктів Економічного експерименту "Прикарпаття" застосовуються особливості оподаткування та митного регулювання, передбачені цим Законом, на день їх реєстрації як суб'єктів Економічного експерименту "Прикарпаття", визначені Податковим та Митними кодексами України.

Стаття 3. Органи управління Економічним експериментом "Прикарпаття"

Органами управління Економічним експериментом "Прикарпаття" є:

- Івано-Франківська обласна рада та її виконавчий комітет у межах своїх повноважень;

- орган господарського розвитку і управління Економічного експерименту "Прикарпаття", утворений Івано-Франківською обласною радою.

Стаття 4. Повноваження Івано-Франківської обласної ради та її виконавчого комітету щодо управління Економічним експериментом "Прикарпаття"

1. Івано-Франківська обласна рада та її виконавчий комітет здійснюють свої повноваження на території проведення Економічного експерименту "Прикарпаття" відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", цього Закону та інших нормативно-правових актів.

2. До сфери повноважень Івано-Франківської обласної ради та її виконавчого комітету також належать:

внесення пропозицій про зміни в статусі Економічного експерименту "Прикарпаття" у порядку, встановленому законодавством України;

затвердження стратегічних та поточних програм розвитку Економічного експерименту "Прикарпаття";

забезпечення необхідних умов функціонування державних органів, розташованих на території проведення Економічного експерименту "Прикарпаття";

укладення з органом господарського розвитку і управління Економічного експерименту "Прикарпаття" угоди про передачу йому в користування земельних ділянок, об'єктів інфраструктури, розташованих на території Економічного експерименту "Прикарпаття", та природних ресурсів місцевого значення;

укладення договору (контракту) з суб'єктом Економічного експерименту "Прикарпаття" щодо умов реалізації інвестиційного проекту в порядку, встановленому Івано-Франківською обласною радою;

розгляд і затвердження в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, інвестиційних проектів, що реалізуються на території Економічного експерименту "Прикарпаття";

утворення, ліквідація, реорганізація органу господарського розвитку і управління Економічного експерименту "Прикарпаття";

організація підготовки (перепідготовки) кадрів;

регулювання залучення до роботи в рамках Економічного експерименту "Прикарпаття" іноземних працівників;

здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.

Стаття 5. Повноваження органу господарського розвитку і управління Економічним експериментом "Прикарпаття"

1. Органом господарського розвитку Економічним експериментом "Прикарпаття" є юридична особа, утворена Івано-Франківською обласною радою за участю окремих суб'єктів підприємницької діяльності, які діють на території проведення Економічного експерименту "Прикарпаття".

Положення (статут) про орган господарського розвитку і управління Економічного експерименту "Прикарпаття" затверджується обласною радою.

2. До компетенції органу господарського розвитку і управління Економічного експерименту "Прикарпаття" належать:

організація облаштування території проведення Економічного експерименту "Прикарпаття";

організація і контроль за будівництвом об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури та розвиток мережі комунікаційних зв'язків;

укладення договорів на виконання підрядних робіт щодо облаштування території проведення Економічного експерименту "Прикарпаття", будівництва об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури, розвитку мережі комунікаційних зв'язків;

укладення договорів про експлуатацію об'єктів інфраструктури;

укладення з суб'єктами, які беруть участь у Економічному експерименті "Прикарпаття", у межах повноважень, наданих Івано-Франківською обласною радою, договорів оренди земельних ділянок, використання природних ресурсів місцевого значення та об'єктів інфраструктури Економічного експерименту "Прикарпаття";

видача дозволів суб'єктам, які беруть участь у Економічному експерименті "Прикарпаття" на будівництво нових господарських об'єктів, що реалізують на території проведення Економічного експерименту "Прикарпаття" інвестиційні проекти, затверджені виконавчим комітетом Івано-Франківської обласної ради;

участь у реалізації інвестиційних проектів;

реєстрація суб'єктів, які беруть участь у Економічному експерименті "Прикарпаття", що реалізують на території проведення Економічного експерименту "Прикарпаття" інвестиційні проекти, затверджені виконавчим комітетом Івано-Франківської обласної ради;

підготовка пропозицій Івано-Франківській обласній раді щодо ставок орендної плати, розмірів плати за комунальні послуги, тарифів;

здійснення разом з відповідними органами заходів щодо забезпечення законності і правопорядку, економічної та екологічної безпеки на території проведення Економічного експерименту "Прикарпаття";

складання та подання статистичної звітності про функціонування Економічного експерименту "Прикарпаття" відповідно до законодавства України;

виконання інших функцій та повноважень, визначених відповідно до законів в положенні (статуті) та переданих до його компетенції іншими органами управління Економічним експериментом "Прикарпаття".

Стаття 6. Суб'єкти, які беруть участь у Економічному експерименті "Прикарпаття"

1. Суб'єктами, які беруть участь у Економічному експерименті "Прикарпаття", є суб'єкти підприємницької діяльності, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, які розташовані на території проведення Економічного експерименту "Прикарпаття" і реалізують на цій території затверджені виконавчим комітетом Івано-Франківської обласної ради інвестиційні проекти, направлені на розвиток інфраструктури Івано-Франківської області, розвиток рекреаційно-туристичного господарства Івано-Франківської області на підставі договору (контракту) щодо умов реалізації цього інвестиційного проекту та які зареєстровані органом господарського розвитку і управління Економічним експериментом "Прикарпаття" як суб'єкти, які беруть участь у Економічному експерименті "Прикарпаття".

2. Орган господарського розвитку і управління Економічним експериментом "Прикарпаття" видає суб'єктам, які беруть участь у Економічному експерименті "Прикарпаття", свідоцтво про реєстрацію, що підтверджує право на отримання пільг, визначених діючим законодавством.

3. За реєстрацію суб'єктів, які беруть участь у Економічному експерименті "Прикарпаття" справляється плата, розмір якої встановлюється Івано-Франківською обласною радою.

Кошти, одержані за реєстрацію суб'єктів, які беруть участь у Економічному експерименті "Прикарпаття" спрямовуються органом господарського розвитку і управління Економічним експериментом "Прикарпаття" на розвиток інфраструктури Економічного експерименту "Прикарпаття" у порядку, визначеному виконавчим комітетом Івано-Франківської обласної ради за погодженням з Міністерством фінансів України.

Стаття 7. Умови провадження підприємницької діяльності на території проведення Економічного експерименту "Прикарпаття"

1. На території проведення Економічного експерименту "Прикарпаття" можуть провадитися всі види підприємницької діяльності, за винятком заборонених законами України.

2. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності, встановлений щодо Економічного експерименту "Прикарпаття", поширюється на суб'єктів, які беруть участь у Економічному експерименті "Прикарпаття" виключно під час здійснення ними підприємницької діяльності в період реалізації інвестиційного проекту на території проведення Економічного експерименту "Прикарпаття".

3. Створення на території проведення Економічного експерименту "Прикарпаття" комерційних банків, їх філій, аудиторських фірм, страхових, інших фінансових організацій, учасників фондового ринку, діяльність яких підлягає ліцензуванню, здійснюється у встановленому законодавством порядку після попереднього погодження з виконавчим комітетом Івано-Франківської обласної ради.

4. Затвердження виконавчим комітетом Івано-Франківської обласної ради інвестиційного проекту та укладення договору (контракту) щодо умов його реалізації є підставою для реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності органом господарського розвитку і управління Економічним експериментом "Прикарпаття" як суб'єкта, який бере участь у Економічному експерименті "Прикарпаття", укладення договорів оренди землі, приміщень тощо. Порядок укладення договору (контракту) визначається Івано-Франківською обласною радою.

5. У разі порушення суб'єктами, які беруть участь у Економічному експерименті "Прикарпаття", законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з виконавчим комітетом Івано-Франківської обласної ради щодо умов реалізації затвердженого інвестиційного проекту Івано-Франківська обласна рада може внести пропозиції виконавчому комітету Івано-Франківської обласної ради про скасування наданих ним дозволів, розірвання у встановленому законодавством порядку договору (контракту), а також внести пропозиції органу господарського розвитку і управління Економічним експериментом "Прикарпаття" про скасування реєстрації суб'єктів, які беруть участь у Економічному експерименті "Прикарпаття", у встановленому законодавством порядку.

6. У разі порушення суб'єктами, які беруть участь у Економічному експерименті "Прикарпаття", законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з виконавчим комітетом Івано-Франківської обласної ради щодо умов реалізації затвердженого інвестиційного проекту виконавчий комітет Івано-Франківської обласної ради може відповідно до рішення суддів, що діють на території Економічного експерименту "Прикарпаття", прийняти рішення про скасування наданих ним дозволів, розірвання у встановленому законодавством порядку договору (контракту), а також внести пропозиції органу господарського розвитку і управління Економічним експериментом "Прикарпаття" про скасування реєстрації суб'єктів, які беруть участь у Економічному експерименті "Прикарпаття", у встановленому законодавством порядку.

7. У разі порушення суб'єктами, які беруть участь у Економічному експерименті "Прикарпаття", законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з виконавчим комітетом Івано-Франківської обласної ради щодо умов реалізації інвестиційного проекту орган господарського розвитку і управління Економічним експериментом "Прикарпаття" має право відповідно до рішення суддів, що діють на території Економічного експерименту "Прикарпаття", скасувати реєстрацію суб'єктів, які беруть участь у Економічному експерименті "Прикарпаття", у встановленому законодавством порядку.

8. Рішення про скасування виданих дозволів або реєстрації суб'єктів, які беруть участь у Економічному експерименті "Прикарпаття", можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Стаття 8. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності, створюваних на території проведення Економічного експерименту "Прикарпаття"

На території проведення Економічного експерименту "Прикарпаття" державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності здійснюється у встановленому законодавством порядку.

Стаття 9. Правовий режим економічної діяльності під час проведення Економічного експерименту "Прикарпаття"

1. На території Економічного експерименту "Прикарпаття" запроваджується митний режим вільної митної зони.

Відповідно до цього спеціального митного режиму на території Економічного експерименту "Прикарпаття" встановлюється такий порядок ввезення (вивезення) товарів та інших предметів:

а) у разі ввезення товарів та інших предметів (крім підакцизних товарів) з-за меж митної території України на територію Економічного експерименту "Прикарпаття" для використання в межах Економічного експерименту "Прикарпаття" ввізне мито не справляється; операції з ввезення таких товарів із-за меж митної території України оподатковуються податком на додану вартість за нульовою ставкою;

б) у разі ввезення на митну територію України з території Економічного експерименту "Прикарпаття" товарів та інших предметів, що попередньо були ввезені з-за меж митної території України на територію Економічного експерименту "Прикарпаття", податки сплачуються в порядку, встановленому законодавством України для оподаткування товарів, що імпортуються. До митної вартості товарів та інших предметів, зазначених у цьому пункті, не включається вартість послуг щодо зберігання товарів та інших предметів, їх перевантаження, дороблення, сортування, пакетування, здійснювані на території Економічного експерименту "Прикарпаття". Операції з надання зазначених послуг підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за нульовою ставкою;

в) у разі вивезення з території Економічного експерименту "Прикарпаття" за межі митної території України товарів та інших предметів, вироблених, у тому числі повністю або достатньо перероблених чи оброблених, на території Економічного експерименту "Прикарпаття", вивізне мито та акцизний податок не справляються, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;

г) у разі вивезення з території Економічного експерименту "Прикарпаття" за межі митної території України товарів та інших предметів, попередньо ввезених з-за меж митної території України на територію Економічного експерименту "Прикарпаття", вивізне мито і акцизний податок не справляються, податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;

д) у разі вивезення товарів та інших предметів (крім підакцизних товарів) з митної території України на територію Економічного експерименту "Прикарпаття" вивізне мито не справляється, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;

е) у разі ввезення товарів та інших предметів, вироблених, у тому числі повністю або достатньо перероблених чи оброблених на території Економічного експерименту "Прикарпаття", на митну територію України з території Економічного експерименту "Прикарпаття" ввізне мито не справляється, а податок на додану вартість і акцизний податок справляється як для внутрішнього споживання або використання в Україні;

ж) в інших випадках оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України.

Повністю виробленими або достатньо переробленими чи обробленими на території Економічного експерименту "Прикарпаття" вважаються товари, які відповідають критеріям, визначеним у статтях 38 - 40 Митного кодексу України.

Строк перебування товарів та інших предметів на території Економічного експерименту "Прикарпаття" не обмежується, крім випадків, коли товари та інші предмети мають обмежений строк зберігання.

2. Митний контроль за переміщенням товарів та інших предметів через межі території Економічного експерименту "Прикарпаття" здійснюється відповідно до законодавства України з метою забезпечення дотримання державними органами, підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами, а також громадянами порядку переміщення товарів та інших предметів через митний кордон України з урахуванням норм цього Закону.

Для запобігання несанкціонованому і неконтрольованому проникненню на територію Економічного експерименту "Прикарпаття" або за її межі фізичних осіб, транспортних засобів, а також ввезенню і вивезенню товарів та інших предметів територія Економічного експерименту "Прикарпаття" повинна бути достатньо захищена від несанкціонованого переміщення товарів та осіб і облаштована відповідно до вимог законів.

Митне оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через межі території Економічного експерименту "Прикарпаття" здійснюється відповідно до законодавства України.

Організація робіт з облаштування митної інфраструктури Економічного експерименту "Прикарпаття" та їх фінансування здійснюється органом господарського розвитку або відповідними суб'єктами господарювання, розташованими на її території.

Спеціальний митний режим на території Економічного експерименту "Прикарпаття" запроваджується з дня затвердження відповідним органом доходів та зборів акта приймання-передачі в експлуатацію об'єктів митної інфраструктури.

3. Імпорт суб'єктами Економічного експерименту "Прикарпаття" товарів та інших предметів для потреб власного виробництва на територію Економічного експерименту "Прикарпаття" та експорт товарів та інших предметів, повністю вироблених або достатньо перероблених чи оброблених на території Економічного експерименту "Прикарпаття", не підлягає ліцензуванню та квотуванню, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України.

4. Положення цієї статті розповсюджуються на необмежене коло юридичних осіб, що здійснюють свою господарську діяльність у межах території Економічного експерименту "Прикарпаття".

Кабінет Міністрів України може встановлювати обмеження щодо ввезення на митну територію України з території Економічного експерименту "Прикарпаття" та вивезення з митної території України на територію Економічного експерименту "Прикарпаття" окремих видів товарів.

Стаття 10. Особливості оподаткування та валютного регулювання на території Економічного експерименту "Прикарпаття"

1. Суб'єктам Економічного експерименту "Прикарпаття" надаються передбачені цим законом пільги щодо сплати податку на прибуток підприємств.

2. Звільняється на три роки від оподаткування прибуток суб'єктів Економічного експерименту "Прикарпаття", одержаний на території Економічного експерименту "Прикарпаття" від реалізації інвестиційних проектів, затверджених Івано-Франківською обласною радою.

Прибуток таких платників податку, одержаний з четвертого по шостий рік включно від реалізації інвестиційних проектів, затверджених Івано-Франківською обласною радою, оподатковується за ставкою 50 відсотків діючої ставки оподаткування.

Ця норма застосовується з моменту одержання суб'єктом Економічного експерименту "Прикарпаття" першого прибутку від реалізації інвестиційного проекту.

Це положення не поширюється на частину прибутку, одержану від здійснення інвестиційної діяльності за рахунок бюджетних коштів.

Порядок обчислення прибутку, одержаного від реалізації інвестиційного проекту, визначається Кабінетом Міністрів України.

3. До валового доходу суб'єкта Економічного експерименту "Прикарпаття", нарахованого з метою оподаткування, не включається одержана згідно з затвердженим Івано-Франківською обласною радою інвестиційним проектом, що реалізується на території Економічного експерименту "Прикарпаття", сума інвестицій у вигляді:

коштів;

матеріальних цінностей;

нематеріальних активів, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо, вартість яких у конвертованій валюті підтверджено згідно з законами (процедурами) країни-інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні.

4. У разі якщо протягом п'яти років з моменту одержання суб'єктом Економічного експерименту "Прикарпаття" першого прибутку від реалізації інвестиційного проекту, відбувається часткове або повне відчуження інвестиції, передбаченої частиною третьою цієї статті, суб'єкт підприємницької діяльності, який отримав інвестицію, зобов'язаний сплатити у повному обсязі податок з прибутку, одержаного протягом пільгового періоду оподаткування.

5. Плата за землю з суб'єктів, що реалізують інвестиційні проекти на території Економічного експерименту "Прикарпаття" та/або є власниками або користувачами земельних ділянок території Економічного експерименту "Прикарпаття", не стягується.

6. Валютне регулювання на територій Економічного експерименту "Прикарпаття" здійснюється відповідно до законодавства України.

Стаття 11. Порядок завершення Економічного експерименту "Прикарпаття"

1. Економічний експеримент "Прикарпаття" з моменту закінчення п'ятирічного строку, на який його було запроваджено.

2. Економічний експеримент "Прикарпаття" може бути завершений достроково виключно шляхом прийняття відповідного Закону.

Стаття 12. Гарантії забезпечення інтересів суб'єктів, які беруть участь у Економічному експерименті "Прикарпаття", після завершення його проведення

1. Держава гарантує збереження у повному обсязі всіх майнових і немайнових прав суб'єктів, які беруть участь у Економічному експерименті "Прикарпаття", після завершення його проведення.

2. Спори між органами управління Економічним експериментом "Прикарпаття", суб'єктами, які беруть участь у Економічному експерименті "Прикарпаття", та ліквідаційною комісією, що можуть виникнути у зв'язку з завершенням Економічного експерименту "Прикарпаття", підлягають розгляду в судах України, а спори за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності - у судах за погодженням сторін, у тому числі за кордоном.

Стаття 13. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року.

3. Кабінету Міністрів України, центральним органам виконавчої влади:

забезпечити введення в дію підзаконних нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію цього Закону, з дня введення в дію цього Закону;

забезпечити перегляд і скасування своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Гройсман 

Опрос